Cahilim

Yemek ve Gıda ürünleri


Kuver Nasıl hazırlanır

2010-01-22 21:34:17

Kaliteli bir hizmet için gerekli olan eğitimi veren, farklıdüzeydeki eğitim kurumlarında, sektörün ihtiyaçlarıdeğiştikçe, verilecek eğitimin de bu doğrultuya paralel olmasıgerekmektedir. Orta öğretim kurumlarında verilen turizm eğitimin de gelişmelere uyum sağlamak için hazırlanan projeler kapsamında bu ders kitabında kuver hazırlamayıöğreneceksiniz. Gerek mesleki beceriniz, gerekse günlük yaşamınızda bu bilgileri kullanacaksınız. Bir restoranın misafir için kullanıma hazırlanmasınıkurallarıile estetik açıdan öğreneceksiniz. Meslek hayatınızın önemli yapıtaşlarından olan bu konu ile kuver çeşitlerini, kullanılan araç gereçlerin seçimini, taşınmasınıve masa üzerine yerleştirilmesini öğreneceksiniz. Önceki derslerde aldığınız teknik bilgi ve becerilerle birleştirdiğinizde kalifiye eleman olma yolunda büyük bir adım atacaksınız

Konuk Kabulünün püf noktaları

2010-01-22 21:33:25

Yiyecek – içecek hizmetleri, turizm sektörünün önemli ve geniş istihdama yer veren gözde alanlarından biridir. Hizmet sektöründe sağlamış olduğu geniş iş olanakları ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda Restoranlarda müşteriyi karşılayabilecek, müşterilere servis yapabilecek, hesaplarını hazırlayarak tahsil edebileceksiniz. Bildiğiniz gibi otel işletmelerinin gelirlerinin % 40’ından fazlasını yiyecek içecek hizmetleri sağlamaktadır. Konukların işletmeye geldiği anda sizinle karşılaşması, ilk izlenimini sizinle sağlaması size büyük sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenledir ki konukların kabulü ve sonrasındaki incelikleri bu dersle kazanacaksınız. Konukseverliğin bir erdem olduğu ülkemizde, konuk kabulü, konuğun ağırlanması ve uğurlanması herkesin incelikleriyle bildiği bir konu olmaktan çıkmış, bir meslek ve bilim haline gelmiştir. Önemli kişilere nasıl davranılacağı, insanların nezaket kurallarına göre nasıl karşılanacağı bilgilerine bu ders sonunda ulaşacak ve kullanabileceksiniz. Servis Elemanlığı, şeflik ve yöneticilik kademelerini hedefleyecek ve bu hedefe ulaşabilmek için bir adım daha atmış olacaksınız. Kaliteyi tercih eden insanlar ihtiyaç duydukları hizmeti restorantlarda almayı tercih etmektedir. Kaliteli müşteri kaliteli personeli zorunlu kılmaktadır. Eğitim almış hizmet personeline duyulan ihtiyaç, sizleri bu alanda aranan eleman haline getirmektedir.

Yemek Servis Yöntemleri

2010-01-22 21:32:33

Yemeklerin tadı kadar sunuş biçimi de önemlidir. Servis kelime anlamı olarak konuklara yiyecek ve içeceklerin servis personeli tarafından, uygun takımlarla ve belirli bir servis metodunun kurallarına göre sunma sanatıdır. Servis ne kadar kaliteli ve iyi olursa konukların tatmini ve buna paralel olarak işletmenin karlılık oranı da yüksek olur. Servisin bir ahenk içerisinde göze hoş gelecek bir biçimde, bu konuda yetenekli ve bilgili personel tarafından sunumu çok önemlidir. İşte bu derste mutfakta hazırlanan yemeklerin dört ana klasik servis usulüne göre konuk masasına sunumunu görecek ve öğreneceksiniz. Bu klasik servis usulleri üst sınıf yiyecek ve içecek işletmelerinde yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Hazırlanan bu derste; Fransız, İngiliz, Rus ve Amerikan servis usullerini tanıyacak ve uygulayabilme becerisini kazanmış olacaksınız. Böylece turizm sektöründe en üst seviyede servis hizmetleri verilen işletmelerde rahatlıkla kalifiye bir eleman olarak istihdam edilebilirsiniz.

Açık Büfe çeşitleri

2010-01-22 21:31:45

Açık büfe servis şekli insanların yemekleri rahat seçme, istediği kadar alma ve daha geniş zamanda yemek yeme isteğini karşılamak amacıyla doğmuştur. Günümüz otelciliğinde özellikle tatil yerlerinde oldukça fazla görülen bir servis biçimidir. Çok fazla servis elemanına gereksinim duyulmaması bu servisin son yıllarda yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Çok çeşidin olduğu bir büfeden yemek almak konukları memnun etmektedir. Büfe misafirlerin rahatça gelip görebileceği ve yiyeceğini alabileceği bir yere, masalar yan yana dizilerek üzeri örtülür ve etrafı da etekle (skört) kapatılarak kurulabilir. Profosyonel otellerde sabit hazırlanmış mermer, cam, yuvarlak veya oval vb. Açık büfeler için hazırlanmış deskler üzerinde ve geniş ferah salonlarda yiyecekler bir sistem dâhilinde iştah açıcı bir şekilde masalara yerleştirilir. Salonun hazırlanması, belli kurallar dahilinde yapılır. Ancak yiyecekleri süslemede sınır yoktur diyebiliriz tamamen ustaların hayal gücü ve becerilerinin sanata dönüşümüdür. Bu ders ile bugüne kadar hazırlamasını öğrendiğiniz yemeklerin açık büfe için nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz ve açık büfe hazırlama becerisi kazanacaksınız. Ayrıca öğrendiklerinizide açık büfe hazırlayarak sergileme imkanı bulacaksınız.

Alkollü içeceklerin servisi nasıl yapılır

2010-01-22 21:29:47

Bu ders hazırlanırken kalifiye elemanlar ile uluslar arası düzeyde bilgi ve beceriyle donatılmış başarılı bar elemanları yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yüksek Alkollü İçecekler dersinü aldıktan sonra barlarda daha üst mevkilere gelebilecek, içkiler ile ilgili bilgi ve kültürünüzü artırmış olacaksınız. Günümüzde barmenlik çok aranan bir meslek dalıdır. Ancak eğitimli barmenler çok lüks otellerin barlarında yüksek maaşlarla çalışmaktadırlar. Bu ders sayesinde deneyimli ve her Yüksek Alkollü İçecekler dersinü tamamladığınızda; sektördeki otellerde işletmenin aradığı eleman olacaksın Diğer ve bağımsız bar işletmelerinde; yöntem ve tekniğine uygun olarak cin, votka, rom, tekila servisini ve özelliklerini öğrenerek daha verimli olarak çalışabilme yeterliğini kazanmış olacaksınız. Bu sayede, konaklama işletmelerin bünyesinde bulunan barlarda ve bağımsız bar işletmelerinde çalışabilme imkânını elde etmiş olacaksınız.

Yeşil çay nasıl üretilir

2010-01-03 23:21:54

Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeşit yönünden giderek artması, son ürünün dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, tüketicinin damak zevkinin hayat standartlarının artışına ve sosyal hayat yaşantısının değişimine paralel olarak gelişmesi ve farklılık göstermesi, ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda çeşitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte, üretici kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı görülmektedir.Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Çay üretimi ve işleme, bölgesel üretime dayalı gelişim gösteren bir daldır. Ders sonunda yeşil çay üretiminde önemli bir işlem olan çay yapraklarını kıvırma işlemine alınmasını ve bunların işlem bitikten sonra tasnif ünitesine sevk edilmesi becerisine sahip olacaksınız. Severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğinizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Dersin sizlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracağını umuyor, başarılar diliyoruz.

Vitamin ve minerallerin eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalıklar

2010-01-03 23:19:51

Yaşamak her canlının en doğal hakkıdır. Yeterli ve dengeli beslenmek de kaliteli yaşamın zorunluluklarındandır. Ancak yiyeceklerimizin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması sırasında sağlıklı yaşamak için almak zorunda olduğumuz vitamin ve mineraller başta olmak üzere tüm besin ögeleri büyük kayba uğrar. Bu ders ile vücut çalışmasında önemli görevleri olan vitamin ve minerallerin vucuttaki görevlerini, kaynaklarını, günlük alınması gereken miktarlarını, yetersiz alındıklarındagörülen sağlık sorunlarını, gıda işlemede oluşan kayıplarını ve bu kayıpları giderme yollarını öğreneceksiniz. Bu ders sizin günlük yaşamınız için ve iş hayatınızda iyi bir rehber olacaktır. Bulunduğunuz her ortamda vitamin ve mineral kayıplarının önemini bilecek ve çalışmalarınızı ona göre yönlendireceksiniz. Unutmayın ki sağlık kaybedildiğinde yerine konulması en pahalı değerdir. Bizlerde sağlığımızı kaybetmeden önce gerekli tedbirleri alacak, vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketecek ve besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması sırasındaki besin ögesi kayıplarını en aza indirerek önlemleri alacağız

Enzimlerin özellikleri ve görevleri

2010-01-03 23:18:21

Canlıhücredeki bütün biyokimyasal reaksiyonlar genetik kontrol altında hücre içinde sentez edilen enzimlerin kontrolü ve düzeni altında gerçekleşir. Buna göre de enzimler yaşam için gerekli temel maddelerdir. İnsanlar, enzim varlığının fark edilmesi ve ortaya konulmasından çok önceleri, bu maddelerin gerçekleştirdiği aktivitelerden bilinçsizce yararlanmayıbilmişlerdir. Örneğin, zengin bir amilaz kaynağıolan malt biracılıkta, papaya enzimi içeren papaya bitkisinin suyu et yumuşatmada kullanılmıştır. Gıda endüstrisinin temel girdileri genelde bitkisel veya hayvansal kaynaklıürünlerdir. Buna bağlıolarak işlem görmemişbitkisel ve hayvansal gıda maddelerinin yapılarında doğal olarak pek çok enzim bulunmaktadır. Gıdalardaki enzimler, gıdaya uygulanan işlemlerden veya gıdanın karşılaşılabileceği çevre koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Buna göre de enzimler işlem görmüşgıdanın mevcut durumunu ve kalitesini yansıtır. Doğal enzimlerden bazılarıgıdanın kalitesini olumlu yönden etkilerken, bir kısmıistenmeyen reaksiyonlara ve bunlara bağlıdeğişmelere neden olur. Bu ders ile gıdanın kalitesinde istenen ve istenmeyen yönde değişikliklere neden olan enzimleri tanıyacak ve enzimlerin aktivitesine müdahale etme yöntemlerini bilimsel kurallar kapsamında uygulama becerisi kazanacaksınız.

Lipitler Nelerdir

2010-01-03 23:17:29

Gıda, canlıların yaşamlarını sürdürmelerini, sağlıklarını korumalarını ve büyümelerini sağlayan, enerji eldesi, dokuların yapım ve onarımında kullandıkları, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral gibi besin öğelerini içeren, doğal veya çeşitli şekillerde işlendikten sonra tüketilen hayvansal veya bitkisel kaynaklı biyolojik sistemler olarak tanımlanır. Gıdaların yapısında çeşitli fonksiyonları olan besin öğeleri, enzimler, pigmentler, toksik maddeler, organik asitler, tat ve koku oluşturan aroma maddeleri gibi kimyasal bileşikler bulunur. Her gıdada bu kimyasal moleküllerin çeşit, miktar ve kalitesi farklıdır. Günlük hayatta gıdalarda bulunan ve besin ögelerinden biriside lipitlerdir yağlar olarak adlandırdığımız lipitlerdir. Enerji verme, iç organları koruma, vücut sıcaklığını sabit tutma gibi fizyolojik fonksiyonların yanında lipitlerin gıda işleme ve saklamada da önemli fonksiyonları vardır. Yağlar tek başına bir besin öğesi oldukları gibi tüketime hazır konserve, unlu mamul, yemek vb. gıdaların üretiminde katkı maddesi olarak kullanılır. Gıdalara gevreklik ve yapı kazandıran, emülsiyon oluşturan, ısı iletimini kolaylaştıran lipitlerin yapılarındaki değişimler; acılaşma, renk kaybı, beslenme değerini azaltma gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Sabunlaşma, çift bağların H ile doyurulması yoluyla sıvı yağlardan margarin üretimi gibi olaylar lipitlerin kimyasal yapısındaki değişimlerle gerçekleşmektedir. Gıda sektöründe görev alacak olan sizler “Lipitler” dersi ile lipitlerin yapı ve çeşitlerini bilecek, lipitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyebilecek, bu özelliklerin gıda sektöründeki kullanım yerlerini belirleyebileceksiniz.

Zeytin nasıl terbiye edilir

2010-01-03 23:15:58

Yapılan pek çok araştırma tükettiğimiz gıdaların uygun şekilde işlenmemesi ve uygun şartlarda bekletilmemesi sonucu insan sağlığı için ciddi tehlikelere neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Sağlığımızı korumak için tükettiğimiz gıdalar temizlik ve hijyen koşullarının uygun olmadığı ortamlarda ve bilinçsiz kişilerce üretildiğinde sağlığımızı bozan önemli bir riske dönüşebilmektedir. Ürettiğimiz ürünün güvenilir olması “tarladan sofraya” kadar her aşamada hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanmasını gerektirmektedir. İyi nitelikli ham madde temini, personel-işletme-ekipman temizliği, ürün işleme aşamalarının titizlikle uygulanması, uygun şartlarda ambalajlama, depolama ve dağıtım, satışa kadar uygun şartlarda muhafaza gibi bir süreç “güvenilir ürün” diyebilmenin gereğidir. Ham madde işletmeye geldiğinde toz, toprak, kimyasal ilaç kalıntıları, yabancı maddeler gibi etkenlerle kirliliğin en fazla olduğu durumdadır. Bu nedenle işleme basamağının ilk adımı olan “ham madde temizleme”, nihai ürünün mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel kirlilik unsurlarından arındırılması açısından çok önemlidir. Bundan sonraki aşamalarda dikkatli ve titiz çalışıldığında sağlığa uygun, kaliteli ürün elde etmek mümkün olacaktır. Bu ders ile sofralık zeytin veya zeytinyağı olarak işlenmek üzere gelen ham maddeyi temizleme, gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

Zeytin yapım aşamaları 2

2010-01-03 23:15:07

Zeytin danesinden yağ elde edilmesi tamamen fiziksel bir süreçtir. Bundan dolayı bir anlamda zeytinyağı meyve suyu gibi düşünülebilir. Yani zeytinyağı “saf yağ” değildir. Çünkü işleme sürecinde zeytin meyvesinde bulunan bazı bileşenler de yağ ile birlikte alınmaktadır. Bu bileşenler zeytinyağının karakteristik aromasını sağlamakta, ayrıca sağlık için yararlı olmasına kaynak teşkil etmektedir. Zeytinden yağ elde edilmesi sırasıyla yıkama-kırma-hamur yoğurma-yağı ayırma işlemlerini kapsar. Yağ üretiminde danenin kırılması ve yoğurma elde edilen yağın kalitesi ve miktarı bakımından en önemli aşamadır. Uygulanan yöntemler ile kullanılan ekipmanlar da elde edilecek natürel yağın miktar ve kalitesini etkilemektedir. Bu ders ile naturel zeytinyağı elde etmek için zeytinleri özelliklerine göre gruplamayı, uygun şekilde yıkamayı, kırma ve zeytin hamuru yoğurmayı, bu işlemleri başarıyla gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gereken hususları öğrenerek, gerekli araçgereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

Zeytin yapım aşamaları

2010-01-03 23:13:14

Bildiğiniz gibi sofralık yeşil zeytin çeşitlerinden biri “dolgulu zeytin”dir. Dolgulu zeytin hazırlayabilmek için önce zeytinlerin işlenerek olgunlaştırılması, çekirdeklerinin çıkarılması ve çekirdek boşluğuna dolgu malzemelerinin yerleştirilmesi gerekir. Bunun için kullanılacak dolgu malzemesine/malzemelerine karar verilmesi, dolgu malzemesinin özelliğine göre önceden işlenmiş olması gerekmektedir. Bazı işletmeler kullanacakları dolgu malzemelerini kendileri hazırlamakta, bazı işletmeler ise işlenmiş dolgu malzemesi alarak hazırladıkları zeytinlerde kullanmaktadırlar. Günümüzde dolgulu zeytin oldukça fazla talep gören çeşitlerden biridir. Talebin fazla olması paralelinde işletmeler de bu çeşidin işlenmesine önem vermekte, kullanılan dolgu malzemeleri çeşit olarak da her geçen gün artmaktadır. Zeytinle renk ve tat yönünden uyum sağlaması koşuluyla, tüketicilerin beğenileri ve tercihleri de göz önüne alınarak pek çok gıda maddesi dolgu amaçlı kullanılabilir. Nitekim her geçen gün dolgu maddelerine yenilerinin eklendiğini görmekteyiz. Bu konuda farklı ürünlerle denemeler yapıp, tüketici kitlesinin fikirleri alınarak uygulamaya koymak mümkündür.Böylece üreticinin yenilikçi ve üretken olması ölçüsünde kullanılan malzemenin çeşitli olması sınırları geniş uygulamaların gerçekleşmesine yol açacaktır. Bu ders ile günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan dolgu malzemelerinin doluma hazırlanmasını öğreneceksiniz. Kullanılan gıda maddesinin özelliğine uygun olarak; gerekli ayıklama, temizleme, fermantasyonunu gerçekleştirme gibi aşamaları gerçekleştirerek doluma hazırlayabilme, gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

Zeytin nasıl yapılır

2010-01-03 23:11:55

Sofralık yeşil zeytin çeşitlerinden “kırma zeytin” ve “çizme zeytin” ülkemizde çok uzun yıllardır zeytin işleme teknikleri (yöntemleri) arasında yer almaktadır. Bu teknikle yeşil zeytinlerin işlenmesi hem zeytin işleme sektöründe hem de aile ihtiyacını karşılamak üzere evde yapılan üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zeytinlerin işlenmesinde bu yöntemlerin karakteristiği olarak ilk işlemler arasında “kırma” / “çizme” işlemleri yer alır. İşleme tekniğinin çok eski tarihlerden beri devam etmesinin etkisiyle kırma ve çizme işlemleri geleneksel olarak elle yapılmaktaydı. Sofralık zeytin işleme sektörünün giderek güçlenmesi ve işletmelerin profesyonel yaklaşım geliştirmesi, ayrıca teknolojik gelişmelerin de katkısıyla günümüzde “geleneksel işleme teknikleri” olarak değerlendirebileceğimiz bu işlemler makinelerle yapılmaktadır. Böylece daha hızlı, daha düzenli ve daha başarılı ürün işleme mümkün olmaktadır. Bu ders ile “kırma” ve “çizme” işlemlerinin amacını ve nihai ürüne etkisini kavrayarak bu işlemleri yapabilme, gerekli araç- gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

Zeytinin Acılığı nasıl giderilir

2010-01-03 23:08:53

Bildiğiniz gibi zeytin meyvesi yapısında, oleuropein denilen acılık maddesini içermektedir. Sofralık zeytin üretiminde amaç bu maddeyi azaltarak zeytini tatlandırmak ve salamura ile zeytine dayanıklılık kazandırarak uzun süre saklamaktır. Acılığı giderilen zeytinler farklı uygulama yöntemlerine göre çizme zeytin, kırma zeytin gibi farklı isimlerle adlandırılır. Acılığın giderilmesinde de çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; acılığı gidermede kullanılan maddeye göre farklılık gösterir. Sadece su ile veya NaOH (sodyum hidroksit) ile acılık giderme işlemi gerçekleştirilebilir. İşlenecek sofralık zeytin çeşidine, süreye, işletmenin üretim imkanlarına vb. koşullara göre uygun acılık giderme yöntemlerinden biri kullanılır. Bazı sofralık zeytin çeşitlerinde ise zeytinler; doğrudan salamura/tuz ile işlenerek gerçekleşen fermantasyon sayesinde yeme olgunluğuna getirilir. Bu şekilde işlendiğinde zeytinler fermantasyon sürecinde acılık maddesinden de arınır. Ancak bu durum, işleme süresinin daha uzun sürmesine neden olur. Zeytinde Acılık Giderme derste su ve NaOH (kostik) ile acılık gidermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca yöntemler arasındaki farkı, işlemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini, nihai ürüne etkisini kavrayarak bu işlemleri yapabilme, gerekli araç- gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız

Zeytin Nasıl Seçilir

2009-11-26 16:31:56

Zeytinlerin İşletmeye Kabulü, Zeytin Temizleme, Zeytinde Acılık Giderme, Sofralık Zeytin Fermantasyonu dersleri ile sofralık zeytin üretimi için gerekli bilgiler verilmiştir. Sofralık zeytin üretimi, temel olarak yukarıda adı verilen derslerde işlenen aşamalarla gerçekleşmektedir. Bu aşamaların bir veya birkaçında gerçekleştirilecek küçük bazı farklılıklarla çeşitli tipte sofralık zeytin elde etmek mümkündür. Uygulama sırasındaki bu ayrıntılar ile görünüş, lezzet, aroma vb. yönlerden üründe çeşitlilik sağlanmakta, sofralık zeytin piyasası zenginleşmektedir. Elde edilen ürün de farklı isimlerle anılmaktadır. Yeşil zeytinlerin işlenmesi sırasında uygulanan yöntemler ile elde edilebilen çeşitlerin başlıcaları; kırma zeytin, çizme zeytin, İspanyol usulü yeşil zeytin, dolgulu zeytin, zeytin ezmesi ve dilimlenmiş zeytindir. İşlenecek sofralık zeytin çeşidine göre kullanılan ham madde özelliği, acılık giderme yöntemi, kullanılan yardımcı maddeler, işleme süresi değişiklik göstermektedir. Bu ders ile sofralık yeşil zeytin çeşitlerinin işlenmesinde uygulanan yöntemler arasındaki farkı kavrayarak bu işlemleri yapabilme, gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız

Sebze ve Meyvelerde Pişirme Öncesi

2009-11-26 16:31:13

Sebze ve meyveler; kolay saklamak ve taşımak, bazılarını istenilen yönde değiştirerek çeşitliliğini artırmak ya da bulunmadıkları bölge ve mevsimlerde de tüketilmesini sağlamak için çeşitli yöntemlerle muhafaza edilir. Sebze ve meyveler kurutularak, dondurularak ve ısıl işlem uygulayarak muhafaza edilebilir ya da çeşitli ürünlere işlenebilir. Sebze ve meyveler bu yöntemlerden hangisiyle esas ürüne (prosese) işlenecek olursa olsun belli ön işlemlerden geçirilmek zorundadır. Yıkama, ayıklama, sınıflama, sap çıkarma, çekirdek çıkarma, kabuk soyma ve haşlama başlıca ön işlemlerdir. Ön işlemleri yapılmamış sebze ve meyveleri esas ürüne işlemek mümkün değildir. Ön işlemler; hijyenik ve sağlıklı ürünler üretmek, uygulanacak temel işlemin işini kolaylaştırmak, tüketici beğenisine göre ürün hazırlamak, mikrobiyel faaliyetleri yavaşlatmak, enzim faaliyetlerini durdurmak ve ham maddeyi tüketilebilecek hâle getirmek gibi çok önemli görevleri yerine getirir. Ön işlemler, her sebze ve meyveye göre farklılık gösterebileceği gibi işleneceği ürüne göre de değişir. Bu ders ile sebze ve meyvelere işlenmeden önce uygulanacak ön işlemleri, bu ön işlemin amacını, yöntemlerini ve gıda sanayinde kullanılan makine çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Sebzeler Nasıl Kurutulur

2009-11-26 16:30:13

Kurutma işlemi, yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemdir. Kurutulmuş gıdalar, uzun süre dayanıklılığını korur. Çünkü içerdiği su miktarı düşük olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmalar gelişip çoğalamaz. Kurutulmuş gıdalar, diğer işleme yöntemlerinden farklı olarak besin ögesi değerleri açısından da olumlu nitelik kazanmaktadır. Besin ögesi değerleri demir, posa ve diğer karbonhidratlar açısından artış göstermektedir. Bundan önceki yıllarda kurutma işlemi genellikle açık havada güneş enerjisinden yararlanılarak yapılmaktaydı. Günümüzde ise yapılan araştırmalar doğrultusunda güneşte kurutmanın çok sağlıklı olmadığı, ürüne havadan, topraktan bazı mikroorganizmaların bulaştığı ve küf gelişmesinin görüldüğü tespit edilmiş ve farklı kurutma yöntemleri geliştirilmiştir. Son yıllarda fabrikasyon usulü kurutma yapılarak daha sağlıklı, lezzetli ve besleyici ürünler elde etmek mümkündür. Kurutma sektörü, günümüzde aranılan ve tercih edilen bir alandır. Çünkü baharat yapımı için kırmızıbibere olan talep artmıştır. Son yıllarda özellikle Avrupanın çok yoğun talebi üzerine Ege bölgesinde kurutulmuş domates üretilmektedir. Kurutulmuş sebzelerden daha çok hazır çorbalar, bebek mamaları, hazır yemek katkı tozları (dolma harcı, baharatlı yemek tuzları gibi) üretimi yapan sektörler faydalanmaktadır. Sizler bu ders ile kurutma yapılacak sebzelere uygulanan ön işlemleri uygulamayı, kurutma yöntemlerini, kurutulmuş ürünü ambalajlayarak uygun depo koşullarında saklamayı öğreneceksiniz.

Sebze Konservesi Yapmak

2009-11-26 16:29:31

Sebzelerin konserve edilmesinde asıl amaç; bozulma olgusunun önlenmesi olmakla birlikte sebzenin besin değeri, renk, aroma ve fiziksel yapısına ait duyusal niteliklerinin, kısaca kalitesinin en az düzeyde olumsuz etkilenmesini önlemektir. Sebze Konservesi dersi, bamya konservesi, mantar konservesi ve enginar konservesi üretimindeki işlem basamaklarını ve uygulama faaliyetlerini içermektedir. İlerde konserve fabrikaları sizlerin çalışma alanlarınızdan biri olacaktır. Endüstriyel üretime katkınız büyük olacaktır. Bu konuda başarılı olabilmeniz, sebze konservesi dersinü çok iyi öğrenmenizle mümkündür. Bu dersi daha iyi anlayabilmek için “Konserve Üretim Teknolojisi”, “Meyve ve Sebzelerde Ön İşlemler”derslerini tekrar gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Bu ders, sebze konservesi çeşitlerini üretme hakkında sizlere yol gösterici olacaktır.

Reçel Yaparken Nelere Dikkat Etmeli

2009-11-26 16:28:53

Reçel vb. ürünler pek çok insan tarafından sevilen gerek kahvaltıda gerek çay sofralarında yer alan, enerji değeri yüksek bir gıdalardır. Reçellerin ham maddesi meyve ve şekerdir. Þekerle işlem gören meyve ve sebzeler uzun süre bozulmadan saklanabilmektedir. Ayrıca son zamanlarda şeker kullanmadan meyvenin kendi tadından (fruktoz) yararlanılarakta şekersiz reçeller yapılmaktadır. İnsanlar yaşadıkları coğrafi bölgenin şartları ve yetiştirdikleri ürünler doğrultusunda çok sayı ve çeşitteki meyve, sebze, çiçek, kabuk vb besin maddelerini şekerle işleyerek farklı çeşitte reçel üretimleri yapmışlardır. Günümüzde yenilik arayışları ile birlikte farklı pek çok malzeme kullanılarak reçel üretimi yapılmakta ve çeşitli denemeler ile sofralarımıza renk getirilmektedir. Bilinen elma, ayva, kayısı şeftali, erik, vişne, incir çilek, böğürtlen vb. sayılabilecek meyve reçellerine gül, turunç, limon, patlıcan, havuç, domates vb. reçeller eklenmiştir. Hemen hemen her evde yapılan geleneksel ev reçelleri geçmişe göre gerileme göstermiştir. Pek çok evde kışlık hazırlık olarak yapılan reçeller günümüzde çağın etkileri, kentleşme ve kadının iş dünyasına katılması gibi etkilerle eski yoğunlukta yapılamamaktadır. Tüm bu etkiler nedeniyle yaşamı kolaylaştırmak için reçel üretimine yönelik işletmeler kurulmuştur. Reçel üretim sanayinde yüksek kapasiteli vakum sistemleri kullanılarak üstün nitelikte üretim yapılmaktadır. Kullanılan son sistemler ile sağlıklı koşullarda yapılan ve teknolojiye uyum sağlayan reçel üretimi toplu beslenme yapan kuruluşlar ve zaman problemi yaşayan bireyler için hazır ve nitelikli ürünler olmuştur. Bu derste reçel üretimi için gerekli ham madde ve yardımcı maddeleri tanıma, hazırlama, reçel pişirme, dolum yapma, reçel üretiminde kullanılan makinelerin temizlik ve bakımını yapma konularında gerekli bilgi ve becerileri edinerek çalışma yaşantınızda uygulayabilme fırsatını bulacaksınız. Edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler sizin bu sektörde nitelikli eleman olmanızı sağlayacaktır.

Ayva Reçeli Tarifi, Vişne Reçeli Tarifi

2009-11-26 16:28:04

Reçel Çeşitleri Ders’ünde vişne reçeli ile ayva reçeli örnek olarak seçilmiştir. Reçel üretiminde vişne reçelinin yanı sıra özellikleri çok benzeyen kiraz reçeli üretimi de yapılmaktadır. Sarı rengiyle bize sonbaharı anımsatan ayva, sofralık tüketiminin yanı sıra reçel, jel, marmelat ve meyve suyu olarak da değerlendirilebilmektedir. Ayrıca pektin oranının yüksek olması nedeniyle gıda endüstrisi alanında da kullanılmaktadır.. Ayva buzdolaplarında hiç bozulmadan üç ay süreyle saklanabilir. Reçel çeşitleri arasında sevilerek tercih edilen vişne ve ayva reçeli ile ilgili bilgi ve beceriler bu derste yer almaktadır. Bu derste reçel çeşitleri üretimi için gerekli bilgi ve becerileri edinerek çalışma yaşantınızda uygulayabilme fırsatını bulacaksınız. Edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler sizin bu sektörde nitelikli eleman olmanızı sağlayacaktır.

Doğal Gıda Boyaları

2009-11-26 16:26:16

Doğal gıdaların renkleri içerdikleri pigment olarak tanımlanan maddelerden kaynaklanmaktadır. Meyveler ve sebzeler gibi doğal kaynaklıbirçok ürün çeşitli renklere sahip olup, çekicilikleri renkleri ile ilgilidir. Renk gıdaların duyusal özellikleri yönünden ele alındığında tüketici tercihi açısından gıdanın çekiciliğinde önemli bir rol oynar. . Gıdalar; işleme, depolama ve satışa sunma gibi çeşitli aşamalarda ısı, ışık, pH, oksijen gibi fiziksel ve kimyasal koşullara bağlıolarak renk kaybına uğramaktadır. Bu nedenle gıda işleme sırasında ortaya çıkan renk farklılıklarınıve kayıplarınıkarşılayarak gıdanın kendi rengini koruma, ürünün renk tekdüzeliğini sağlama ve çekiciliğini artırma yoluna gidilmektedir. Bu ders ile gıdalardaki fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerini tanıyarak renk kayıplarına engel olabileceksiniz. Bu dersi başarıile tamamladığınızda bitkisel ve hayvansal gıdalardaki fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerini inceleyebileceksiniz.

Yemeklerdeki Protein

2009-11-26 16:25:34

İnsan, hayvan ve bitki hücrelerinin esas yapısı proteinlerdir. Büyüme, hücrelerin çoğalması demek olduğuna göre proteinler öncelikle büyüme için gereklidir. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli olarak değişip yenilenmektedir. Proteinlerin enerji için kullanılması istenmez kendi görevlerini yapmaları istenir. Eğer vücut proteini yeterli alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez, yapım onarımişleri yapılamaz,büyüme gerçekleşmez. Gıdalarla alınan proteinler vücudumuzun hücrelerini oluşturan yapı malzemeleridir. Vücudun gereksinmesi olan aminoasitleri gıdalardaki bu büyük dev moleküllerden temin ederiz. Gıdaları oluşturan ve canlıda çeşitli biyolojik görevleri olan proteinler, dış etmenlerden kolayca etkilenerek, bilinen özelliklerini değiştirebilirler. Bu nedenle onların özelliklerini bilmek, onlardan daha fazla ve etkin yararlanabilmemizi kolaylaştıracaktır. Bu ders ile gıdalarda bulunan ve canlılar için çok önemli olan proteinleri özellikleri ile birlikte tanıyacaksınız ve gıda sektöründe proteinlerin fonksiyonlarını belirleyebileceksiniz.

Süt Alırken ve Saklarken Dikkat Edilecekler

2009-11-26 16:24:48

Süt insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Süt insanın büyümesi, gelişmesi ve yaşamını devam ettirmesi için gerekli demir ve C vitamini dışında hemen hemen tüm besin ögelerini içermektedir. Bu nedenle süt, mevcut besinler içinde insan beslenmesi açısından en önemli gıdadır. Uzun süre canlının besin ihtiyacını tek başına karşılayabilir. Sütün bu üstün besin niteliğinden daha çok yararlanmak amacıyla, dayanıklılık süresini uzatmak ve tüketici sağlığını korumak için bazı işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Çiğ sütün içilebilir nitelikte olabilmesi için yapılacak en önemli işlem, içeriğindeki sağlık açısından zararlı bakterileri öldürmektir. Bu amaçla ısıl işlem, gıda teknolojisinde yararlanılan en önemli uygulamadır. Isıl işlem normlarına (sıcaklık-süre) bağlı olarak bu işlemler, pastörizasyon veya sterilizasyon olarak adlandırılmaktadır. İçme sütünün özellikleri tüketicinin güvenliği, depolama süresi, tat ve aroma açısından çok önemlidir. Tüketici güvenliği esas alındığında çiğ sütün tüketilmesinin güvenli olduğu düşünülemez. Sütün sağımından itibaren bozulma süreci başlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam için kesinlikle işlem görmüş pastörize veya sterilize sütlerin tüketilmesi gerekmektedir. Modern teknoloji ile işlem görmüş sütler, temel özelliklerini ve besin değerlerini kaybetmez. Evlerde kaynatarak içtiğimiz sütler ile modern teknolojilerle üretilmiş içme sütlerini karşılaştığımızda hazır olarak tükettiğimiz sütlerin daha ekonomik olduğunu görmekteyiz. İçme Sütü dersi, sütün bileşimini, beslenmedeki önemini, ısıl işlemin sütün niteliklerine etkisini, pastörize ve sterilize içme sütü üretim aşamalarını ve kullanılan aletekipmanların tanınmasını anlatan konuları içermektedir. Bu ders sonunda pastörize ve sterilize içme sütü için gerekli bilgi ve becerileri edinerek çalışma yaşantınızda uygulayabilme fırsatı bulacaksınız. Edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler, sizin bu sektörde nitelikli eleman olmanızı sağlayacaktır.

Yemekler ve Gıdalardaki Su Oranları

2009-11-26 16:23:43

Su, tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli en önemli ihtiyaçlardan birisidir. İnsan besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Su gıdaların vücuda alınması, sindirilmesi, besin öğelerinin emilmesi, hücrelere taşınması ve metabolizmasında görev yapar. Su, pek çok organik ve inorganik bileşiklerin iyi bir çözücüsüdür.Bundan dolayı doğadaki su hiç bir zaman saf olamaz. Doğal suyun bu durumu suyun kullanım amacını ve suya uygulanacak işlemleri de etkiler. İçme ve kullanma sularının belirli özellikte olması istenir. Bu derste; suyun kaynaklarına, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özelliklerine ve gıdalarda suyun bulunuş biçimlerine yer verilmiştir. Dersi tamamladığınızda içme ve kullanma sularının taşıması gereken özellikler sularda sertlik kavramları ve sertliğin giderilme yolları ile gıdalarda bulunan suyun önemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Çay Fidanı Yetiştirme

2009-11-24 10:29:26

Çay üretimi ve işleme bölgesel üretime dayalı gelişim gösteren bir dallardır. Ders sonunda, üretilin çayları Gıda Kodeksi’ne uygun olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak için çay tohumu ekimi ve çelikle fidan üretimi yapabilme işlemleri uygulama becerisine sahip olabileceksiniz Severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğinizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır.