Cahilim

Kalıpçılık ve Bilgisayarla Plastik Kalıp üretimi


Kalıpçılıkta yardımcı ekipmanlar 2

2009-06-03 11:59:47

Günümüzde kullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve plastiklerin işlendikleri makineleri kullanmak da bir takım bilgi ve beceriler gerektirmektedir. Bunların en başında ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli plastik malzemelerin özelliklerini bilmesi ve yardımcı ekipmanları kullanma işlemleri gelmektedir. Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 2 dersi bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu derste sizler muflama ve film yapıştırma makinelerini oluşturan parçaları tanıyıp üretim işlemlerini yapabileceksiniz. Bununla beraber, bu işlemleri gerçekleştirebilmek için kaldırma ve taşıma sistemleri, bağlama elemanları ve plastik işlemede kullanılan yardımcı ekipmanlar hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca bazı plastik malzemeler hakkında bilgiler alacaksınız.

Kalıpçılıkta yardımcı ekipmanlar 1

2009-06-03 11:57:39

Yardımcı ekipmanlarla üretim, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanma alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Plastik ürünler, aynı plastik malzemeden üretilmiş olsa da kullanım yeri çeşitliliğine göre farklı özellikler, istenmektedir. Aynı plastik ürün, bir ortamda güneş ışığına maruz kalırken diğeri basınca ya da soğuğa maruz kalabilir. Bununla beraber aynı ürünler için farklı renklerde talep olabilir. Bu gibi durumlar göz önüne alındığında plastik hammadde hazırlanırken, kullanılma ortamlarına göre bazı katkı maddeleri ile beraber homojen bir karışım halinde plastik hammadde hazırlanmalıdır. Yukarıda açıklanan sebeplerin yanı sıra, plastiğin petrolden elde edilmesi ülke ekonomisine büyük bir külfet getirmektedir. Plastikler doğada uzun süre kalır ve çevre kirliliği meydana getirir. Bu nedenle, üretim sırasında meydana gelen hatalı ürünler, yolluklar ve hurda plastikler geri kazanılmalıdır. Böylece çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra , ülke ekonomisine de katkıda bulunulur. Yardımcı Ekipmanlarla Üretim 1 dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu derste plastik işleme makinelerinde kullanılan hammaddelerin istenilen özelliklere uygun katkı maddeleri ile birlikte karışımını hazırlayabileceksiniz. Basit, küçük ve üretim sayısı az olan ürünlerin kalıplanmasının yanı sıra üretim esnasında zorunlu olarak ortaya çıkan ya da prosesde meydana gelen hatalı ürünler, yolluklar ve hurda plastikleri kırarak, plastik işleme makinelerinde yeniden kullanılır hale getirebileceksiniz. Bununla beraber mikser, kırma, el enjeksiyon makineleri ve plastik malzeme hakkında bilgiler edineceksiniz.

Temel Talaşlı Üretim 5

2009-06-03 11:55:34

Temel Talaşlı Üretim-5 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmını kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu dersde sizler vidaları, vida çekme araçlarını (kılavuz ve paftaları), mikrometreleri, demir dışı metalleri, komparatörleri, mastarları teorik ve uygulamalı olarak kavrayıp, gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Vidaları ve vida çekme araçlarını, kılavuz ve pafta çekme işlem basamaklarını öğrenirken size gerekli olacak daha önceki derslerde kazanmış olduğunuz becerileri (markalama, kesme, ölçme, delme, havşa açma, pah kırma) kullanacaksınız. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli ölçme kontrol ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler plastik işleme makinelerinde oluşabilecek sorunları gidermenizde sizlere yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edindiğinizde plastik işleme alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Temel Talaşlı Üretim 4

2009-06-03 11:53:22

Temel Talaşlı Üretim 4 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmını kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu derste testere makinelerini ve makasları teoride ve pratikte kavrayıp gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Testere makinelerinde kesme ve makaslarla kesme işlem basamaklarını öğrenirken gerekli olan, daha önceki derslerde kazanmış olduğunuz becerileri (markalama, kesme, ölçme) kullanacaksınız. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan ölçme kontrol ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler plastik işleme makinelerinde oluşabilecek bazı sorunları gidermenize, yardımcı olacaktır.

Temel Talaşlı Üretim 3

2009-06-03 11:51:28

Temel Talaşlı Üretim 3 dersinde kazandırılacak beceriler; makineleri oluşturan parçaları el testeresi ile kesme, keskilerle kesme ve çürütme işlemlerini gerçekleştirmektir. Bunların yanısıra bu işlemleri yapmak için gerekli olan kesme, ölçme ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Kazanacağınız bilgi ve beceriler, sizlerin plastik işleme makinelerini daha rahat kullanmanıza, sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Plastik teknolojisi alanında gelişen teknolojiyi takip edebilen, uygulayabilen, kaliteli ürün ve hizmet üretebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Kalitenin, üretimin, güvenin ve rekabetin artması için Plastik teknolojisi alanında, bu işin eğitimini almış, kendisini bu alanda geliştirmiş kişilere duyulan ihtiyaç artmıştır

Temel Talaşlı Üretim 2

2009-06-03 11:49:49

Temel Talaşlı Üretim 2 dersi çeşitli kalıpçılık becerilerin bir kısmının kazandırılması için hazırlanmış bir derstir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler makineleri oluşturan parçalara delik açmada kullanılan matkapları bileyecek ve makine parçalarına delik açabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan delme, ölçme ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sizlerin plastik işleme makinelerini daha rahat kullanmanıza, bu dersten kazandığınız bilgi ve becerilerle ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişecek, üretime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız

Temel Talaşlı Üretim 1

2009-06-03 11:47:04

Talaşlı üretim işlemleri, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve plastiklerin işlendikleri makineleri kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin en başında ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini kullanabilmesi ve temel bazı talaşlı imalat işlemlerini gerçekleştirmesi gelmektedir. Temel Talaşlı Üretim 1 dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu derste sizler, makineleri oluşturan parçaları eğeleme yöntemi ile talaş kaldırarak işlemenin yanı sıra, bu parçaları bu yöntemle işlemek için gerekli olan markalama işlemlerini yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan tesviyecilik, markalama ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, plastik işleme makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır

Kalıpçılıkta Yüzey sembolleri ve Ölçülendirme

2009-06-03 11:44:07

Hazırladığımız bu ders sizin seviyenize göre olup kendi kendinize öğrenmenizi de sağlayacak, ihtiyaçları karşılayan ve çok sayıda uygulama yapmanıza da olanak sağlayan, ileriki yıllarda da çalışma hayatına atıldığınızda kaynak olarak da kullanabileceğiniz bir çalışmadır.Her konu basit bir şekilde tanımlanmış olup çok sayıda uygulama içermektedir. Kitap, daha çok görselliğe hitap ederek öğrenmenizi kolaylaştırmıştır. Plastiğin önemi ve kullanım alanları her gün genişlemektedir. Önümüzdeki yıllarda da ülkemiz plastik sektörünün yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacının hızla artacağı bir gerçektir. Bugünün endüstrisinde, Teknik Resim, mühendisten işçiye kadar her türlü teknik elemanın birbirleriyle kendi işlerinde anlaşmalarını sağlayan açık ve şaşmaz bir dil halini almıştır. Tasarladığını ifade etmek ve onun gerçekleşmesini sağlamak için, mühendisin tek vasıtası teknik resimdir. Herhangi bir makine parçasını yapacak olan işçi, kendisine verilen malzemeyi ne şekilde işleyeceğini, parçaya vereceği biçim ve boyutları ancak o parçanın teknik resminden öğrenebilir. Bu resim eksik veya hatalı olursa, yapılacak iş de eksik kalır veya hatalı olur.

Pnömatik sistemlerin temel ilkeleri

2009-05-11 13:35:31

Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok ürünün hammaddesi olarak karşımıza çıkan plastiğin geniş bir kullanım alanının olması, plastiği ve plastiğin işlenmesini önemli bir hale getirmektedir. Günümüzde kullanılan birçok makine gibi, plastik işlemede kullanılan makineler de, birçok sistemi (hidrolik, pnömatik, elektrik, elektronik, mekanik) iç içe kullanarak çalışmaktadır. Bu makineleri çalıştıran kişilerden, makineler üzerinde bulunan sistemler hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir. Hidrolik devrelerin çalışma hızlarının düşük olması sebebiyle, güç istenmeyen yerlerde (parçaları söküp takmak, taşımak vb) pnömatik devreler kullanılması işlem zamanını kısaltır. Bu nedenle, kullanılan bağlama aparatlarında, taşıma işlemlerinde ve emniyet istenen yerlerde pnömatik devreler tercih edilir. Okuyacağınız bu Pnömatik Devre dersi size pnömatik devreleri çizmek ve kurmak yeterliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Pnömatik devreleri ve bu devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanıyarak plastik işleme tezgahlarında bulunan pnömatik devreli sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarını da yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler, bu derste anlatılmaktadır. Pnömatik Devre dersi başarı ile tamamladığınızda; hidrolik devreler ile kıyaslayabileceksiniz. Birbirine çok benzer bu iki sistemi gereğine göre kullanarak karşılaşabileceğiniz sistem tasarımlarında ufkunuzu genişletecek, daha uygun bir çözüme kolaylıkla erişebileceksiniz.

Hidrolik sistemlerin temel ilkeleri

2009-05-11 13:33:41

Plastik, günlük yaşantımızda kullandığımız birçok ürünün hammaddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir kullanım alanının olması, plastiği ve plastiğin işlenmesini önemli bir hale getirmektedir. Günümüzde kullanılan birçok makine gibi, plastik işlemede kullanılan makineler de, hidrolik sistemleri içermektedir. Bu makineleri çalıştıran kişilerin, makineler üzerinde bulunan hidrolik sistemleri sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmesi için, hidrolik devre kurma yeterliğine sahip olması gerekir. Bu ders, size bu yeterliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Hidrolik devreleri ve bu devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanıyarak plastik işleme tezgahlarında bulunan hidrolik devreli sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarınıda yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler bu derste anlatılmaktadır. Bu dersi başarı ile bitirmeniz durumunda, plastik işleme makineleri üzerindeki hidrolik sistemleri daha yakından tanıyarak onları kurallara uygun biçimde çalıştırabileceksiniz.