Cahilim

Adobe Flash ile Animasyon yapımı dersleri


Flash Dersleri bölüm 2- Actionscript ve formlar

2008-12-21 06:52:01

Flash ile Form ve Veriler, Animasyon Bileşenleri, Button(Düğme),Label (Etiket), Combobox, List, TextArea, Progress Bar, Flash ile Bir Anket Oluşturmak. Flash ile Dinamik Verileri işlemek, Actionscript 1.0 ve Actionscript 2.0, Sınıflar, Metotlar ve Özellikler, Animasyonların internete aktarılması.

Flash Dersleri bölüm 1- Temeller ve menüler

2008-12-21 06:46:12

Flash ile Vektörel Grafikler, Flash ile Nesnelerinin Hareketlendirilmesi, Flash kurulumu, menüler ve araçlar. Þekil ve nesne oluşturmak. şekilleri değiştirmek. Flash ile animasyon yapmak. Movie Clip Sembolleri Oluşturmak, Düğmelerle Çalışmak, Motion Tween Hazırlamak. web sayfasına yerleştirmek.