Cahilim

Pazarlama


Mesleki ingilizce eğitimi 2

2010-12-12 23:50:42

Bu modül pazarlama ve perakendecilik alanında çalışacak çalışanlara yöneliktir. Bölümler ve Mesleki İngilizcelerini geliştirmeye ihtiyaç duyanlar. Pazarlama ve perakende sektöründe çalışan kişilerin müşteri odaklı olmaları gerekmektedir. müşteriler şirketlerinin sattığı ürünün bir parçasıdır. Tarzınızı nasıl belirlersiniz? ürünler. Bunları sakladığınız ve sakladığınız yer, müşterilerinizi karşıladığınız ve sorunlarını çözdüğünüz yer Memnun misafirler ile memnun olmayan misafirler arasındaki farkı yaratın. Bu modül şunları çağırır: şirketteki herkes 'müşterileri düşünecek'; ve ellerinden geleni yapın. Bunun sonucunda üstün konuk değeri ve memnuniyeti yaratmaya ve sunmaya yardımcı olur. Temel amaç, pazarlama ve perakende departmanı personelinin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Konuşan çalışanlar ve müşterilerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerileri İngilizcenin yanı sıra personelin tüm belgeleri (pazarlama ve perakende) okuyabilmesini sağlamak İngilizce yazılmış kitaplar, meslekleriyle ilgili dergiler vb.). Bu modül tipik açıklamalar, resimler ve elbette bazı bilgilerden oluşmaktadır. İngilizce okuyabilmek, anlayabilmek, yazabilmek ve konuşabilmek için bilinmesi gereken pratik ipuçları günlük yaşamlarınız.

Mesleki ingilizce eğitimi 1

2010-12-12 23:49:51

This module is intended for employees who will work at marketing departments of the companies and who need to improve their Professional English. Persons employed in marketing business have to be guest oriented, as customers are part of the product their company is selling. How you decide your products, their brands and packages, your marketing strategy and marketing management can make the difference between satisfied guests and dissatisfied guests. This module calls upon everyone in the company to “think customers” and do all that they can to help create and deliver superior guest value and satisfaction. The basic objective is to help marketing department staff improve their foreign language skills in order to communicate with employees and customers who speak English as well as to enable the staff to read all the documents (marketing books, magazines about their jobs, etc.) which are written in English. This module is composed of typical explanations, pictures and, of course, some practical tips which must be known to be able to read, understand, write and speak English in your daily lives.

Ticaret hukuku notları

2010-12-12 23:47:58

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte başarılı bir hukuk inkılâbı gerçekleştirilmiştir. Ancak bu büyük inkılâbın amacına ulaşabilmesi, dinamizmin, hukuk hayatımıza hâkim kılınmasıyla mümkündür Bilindiği üzere kanunlar, yürürlüğe girdikleri zamanın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara göre düzenlenir. Bir kanun ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, değişen, gelişen sosyal hayata ilişkin taleplerin gerisinde kalmaya mahkûmdur. 1 Ocak 1957'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, yaklaşık 50 yıllık süre içinde, ihtiyaçlar dikkate alınarak birçok değişikliğe uğradı. 50 yıldır yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği müktesebatına uyum da dikkate alınarak, ilgili meslek kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin önerileri dikkate alınarak olgunlaştırıldı Bu dersin amacı, ticari hayatta ve gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan ticarete yön veren temel ilkeleri, ticaret unvanı, marka, rekabet kuralları ve para yerine geçen bono, çek ve poliçeyi sizlere tanıtarak bu belgeleri düzenleme, tahsil ve takibini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Ticarette riskler ve Önleme yöntemleri

2010-12-12 23:46:49

Risk ve belirsizlik insanların her zaman karşı karşıya kaldıkları bir olgudur. İnsanlık tarihinden itibaren bu kavram insanların sürekli karşısına çıkmış ve insanları tedirgin etmiştir. İnsanlar sürekli olarak risk karşısında kendilerini güvene almak belirsizlikten kurtulmak için çareler aramışlardır. Bugün dünyada sigorta kavramı kendini hissettirmiş ve insanları riskler karşısında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamıştır. Dünyada bugün hemen hemen sigorta kapsamına alınmayan risk yoktur. Ülkemizde de risk oldukça yüksektir ve insanlar riskler karşısında kendilerini güvende hissetmek için riske maruz kalan değerlerini sigorta kapsamına almaktadırlar. Sigortacılığın değeri ülkemizde bugün itibarıyla olması gereken yerde değildir. Ülkemizde eğitim seviyesi arttıkça sigortanın değeri de hak ettiği yere ulaşacaktır ve sigortacılık mesleği en önemli mesleklerden bir tanesi olacaktır. Bu dersi öğrenerek sigortacılığın temelini oluşturan risk kavramını öğreneceksiniz ve risk analizi yaparak bölgesel riskleri tespit edebileceksiniz.

Franchising ve Mağaza sistemi nasıl kurulur

2010-12-12 23:45:54

İş hayatı her geçen gün değişmekte, yeniden şekillenmekte ve renklenmektedir. Perakende sektörü de bu gidişe ayak uydurmuştur. Her gün yeni yeni mağazalar ve hizmet birimleri ortaya çıkmaktadır. Değişik mağaza türleri ve alışveriş merkezleri perakendeciliğe de farklı bir bakış açısı getirmiş, aynı zamanda bu alanda ihtiyaç duyulan eleman sayısının da artmasını sağlamıştır. Gençlere iş olanağı sağlayacak olan bu durumdan faydalanmanız gerekir. Perakendeciliğin gelecekte parlak bir meslek dalı olduğunu lütfen unutmayınız. Bu sınıfa kadar geldiğinize göre, gelecekte kendinizi perakendecilik sektöründe meslek edinmiş olarak görüyorsunuz demektir. Eğer bu işi yapacaksanız, diğer bütün işlerde olduğu gibi önce kurallarını ve içeriğini iyi bilmeniz gerekir. Günümüzde pek çok perakendeci türü vardır. Hepsi de en iyi eleman kendisinde olsun ister. Çalışma tarzınız ve oluşturacağınız fark sizi bir anda çalıştığınız sektörün en aranılan kişisi yapabilir. Önemli olan o farkı nasıl oluşturacağınızdır. Öncelikle kendiniz olmalısınız. Çünkü başkalarına benzemeye çalıştığınızda onlardan farkınız kalmaz, üstelik sadece taklitleri olursunuz. İnsanları iyi tanımalı ve güvenilir önsezilere sahip olmalısınız. İşinizde deneyim kazandıkça sahip olabileceğiniz bu özellik size çok yardımcı olacaktır. Siz gençlerin, farklılık yaratacak performansı ve mütevazılığı perakendeciliğin başarısında önemli bir rol oynayacaktır. Üstelik hergün yeni bir çeşidi ortaya çıkan perakendecilik sektöründe, birkaç yıl sonra herkes tarafından istenen bir eleman olmanız çok da uzak bir hayal değildir. Yeterki siz buna istekli olun ve yüksek verimle çalışın.

Satış ve Pazarlama ipuçları

2010-12-12 23:44:34

Satış yönetiminde eğitimin amacı, siz satış elemanlarının verimini arttırmaktır. Nitelikli bir eğitim programı uygulandığı takdirde, sizler daha verimli çalışabilecek,az zamanda çok şeyler başaracaksınız. Sizler ,müşterilerle doğrudan temasta bulunduğunuz için bu hassas görevinizden dolayı, işletmeler açısından ayrı bir önem taşımaktasınız. Sizlerin işe olan saygınız ve performansınızın arttırılmasında büyük önemi olan motivasyon konusuna ağırlık verildiğinde, verimli sonuçlar alınabilecek ve böylece yeni müşteriler kazanılması, mevcut ürünlerin satışının arttırılması gibi işletmenin belirlediği bir çok amaca ulaşabileceksiniz Mevcut eksikliklerinizi görüp, kendini yenilemeye ve yeni atılımlar yapmaya yönelteceksin. Þirketler için en hayati konu müşteri davranışları üzerinde doğrudan ve en fazla etkisi olan çalışanların tutumları, motivasyon ve performanslarının en ideal düzeyde olmasıdır. Bu ders sayesinde mutlu bir çalışan olacak ve memnun müşteriler yaratacaksınız. Performans ve motivasyonunuzun daima yüksek kalması dileğiyle…

Sigortacılık hasar takibi

2010-12-12 23:43:19

Sigortacılık sektörünün önemini ve gelecekteki durumunu artık çok iyi bir şekilde biliyoruz. Sigortacılık gelişmeye açık ve oldukça verimli bir sektör arz etmektedir. İnsanların tazminat talebine karşılık sigorta yaptırdıklarını ve her hangi bir zarara uğradıklarında bunun karşılamak için mevcut risklerini teminat altına alıyorlar. Hasarın önemini hasar dersinde incelemiştik. Sigortacılık paket programında hasar takibi yapmak elbette ki acente için çok önemli bir olaydır. Çünkü biliyoruz ki acente üretmiş olduğu poliçe başına sigorta şirketinden komisyon almaktadır ve hasar gören poliçelerden aldığı komisyonları alamamaktır. Ancak bunun yanında acentenin müşterilerinin rücu işlemi gören poliçeleri vardır. Sigorta acentesi bu poliçelerden dolaya her hangi bir zarar uğramaz ve bunların komisyonunu da sigorta şirketinden alır. Ancak bunun acente tarafından çok iyi takip edilmesi gerekir. İyi bir sigortacı aynı zamanda hasar takibin de iyi yapmak zorundadır. Bu bölümü öğrenerek sigorta konusunda bir üst aşamaya geçmiş olacaksın. Bütün bunlar seni dikkatini çekiyor ve bu alanda aranan iyi bir personel olmak istiyorsan bu sayfaları çevirerek bu dersi öğrenmeli ve en iyisi olmalısın. Unutma sen her şeyin en iyisini yaparsın. Unutmayınız ki bir sigortacısınız ve bu mesleğin en iyisini siz yapar en iyi şekilde gereklerini yerine getirirsiniz.

Tapu işlemleri için gerekli evraklar 2

2010-10-09 09:26:37

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğundaki bu ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. Bu ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda tapu işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda tapu ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Tapu işlemleri için gerekli evraklar 1

2010-10-09 09:25:29

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan Emlak Komisyonculuğundaki bu ders ile mesleğinizde daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. Bu ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda tapu işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda tapu ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Noter ücretleri ve işlemleri

2010-10-09 09:23:42

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğunda elinizdeki ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. İki yıllık meslek yüksek okuluna geçiş yapabilecek ya da dört yıllık fakülte için avantaj sağlayacaksınız. İleride düşünülen emlak müşavirliği için şimdiden adım atmış olacaksınız. Elinizdeki ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda meslek bilgileri ve noter işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda meslek bilgileri ve noter işlemleri ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Site Yönetimi

2010-10-04 07:25:53

Günümüzde emlak işlemlerinin büyük bir kısmı internet ile yapılmaktadır. Emlak komisyoncuları ile müşteri karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunmalıdır. Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu emlak komisyoncusu olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Emlak komisyoncusu olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında; mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle emlakın bulunduğu yerden satın almak isteyen müşteriler için bu emlakın özelliklerini gösteren bu yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda interaktif emlak yazılım programı bulunmaktadır. Bu dersimüzde İdea Emlak Programı ve Planet Emlak Programı kullanılarak interaktif emlak işlemlerinin takibini öğreneceksiniz.

Ambalaj Çeşitleri

2010-10-04 07:23:44

Ambalaj ürünün kimliğidir. Ürünü uzun süre taşıyan, ona yakışan, tüketiciye ürünü anlatan, ürünü bozulmadan muhafaza eden, kolay kullanılan, bazen az yer işgal etmesi gereken bir kimlik... Özellikle son yıllarda gelişen ambalaj sanayi ile daha az miktarda ürün satın alınmasını sağlayacak ve daha uzun süre dayanabilecek özellikte ambalaj malzemelerinin yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu da ister istemez hayatımızdaki ambalaj maddelerini dolayısıyla oluşan ambalaj atıklarının miktarını her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sebeple bilinçli tüketim yapılarak katı atıklar içindeki ekonomik değere sahip ambalaj materyallerinin (kâğıt, cam, metal, plastik) geri kazanılması gerekmektedir. Çeşitli ambalaj malzemelerinin çevreye sorumsuzca atılması sonucu, çirkin görünüşün yanında, bunların doğada uzun süre bozunmamaları sebebiyle çevre kirlenmektedir. Doğaya bırakılan bir kâğıt mendil 3 ayda, bir elma çöpü 6 ayda, kola kutusu 10 yılda, cam şişe 4000 yılda yok olabilmektedir. Ambalaj atıklarının geri kazanılmasıyla; * Doğal kaynaklarımız korunur, * Enerji tasarrufu sağlanır, * Atık miktarı azalır, Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir.

E-Ticaret Nedir

2010-09-22 19:44:03

Bilgisayardaki teknolojik geliş melerle internet, artı k dünyamı za girmişve iş yaş amı nı n da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş tir. İ nternetin hayatı mı za girmesiyle e- ticaret kavramıda sözlüklerde yer almaya baş ladı . E-ticaret en basit ş ekliyle “İ nternet üzerinden mal ve hizmet alı m satı mı ” olarak tanı mlanabilir. E-ticaret sayesinde artı k hepimiz evimizde, oturduğ umuz yerde alı ş veriş yapabileceğ iz. Þ irketler ise belki de hiç akı lları na bile gelmeyecek bir ülkedeki bir müş teriye çok rahat birş ekilde ulaş abilecekler. İ yi bir eğ itim ve kariyer için, yaş amı nısürdürebilmek amacı yla sağ layacağ ı n kazançlar için yapmanı z gereken, teknolojinin ve değ iş imin gerisinde kalmamak, değ iş imi yaş amak ve öğ renmektir. Þ unu unutmayı nı z ki bilgisayarı etkin kullanabilen, sanal ticaretin kuralları nı , ilkelerini ve sı nı rları nı iyi kavrayan bireyin ülke ekonomisine büyük katkı lar sağ layacağ ı açı ktı r. Dünyada artı k sı nı r diye bir ş ey kalmadı . Sen de artı k sı nı rları nı aş ve seni dünyanı n her tarafı na götürebilecek ufuklara yelken aç. Þ unu unutma ki iyi bir baş langı ç iyi bir son için ilk adı mdı r ve bu ders senin için iyi bir baş langı ç olacaktı r.

Ticari Belge Örnekleri

2010-09-22 19:43:00

Gerek iş , gerekse özel hayatı nı zda yapmı şolduğ unuz ticari iliş kilerden dolayı ticari belgeleri alma veya bunları düzenleyip vermek bir vatandaş lı k görevidir. Ticari faaliyete taraf olduğ unda ya bir ticari belge düzenleyip karş ı tarafa sunan ya da bu ticari belgeyi alan kiş i olacaksı nı z. Bu belgeleri alı rken ya da düzenlerken Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yazı lı olan usül ve esasları dikkate alacaksı nı z. Aksi takdirde düzenlenen belge geçersiz olacaktı r. Muhasebenin görevini yerine getirmesi için bu belgelerin esas ve usüle uygun bir takı m defterlere kaydedilmesi gerektiğ ini bilmelisiniz. Mesleklerin en iyisi en iyi yapı lanı dı r. Hangi iş i yaparsanı z yapı nı z, mesleğ inize değ er verdiğ iniz ve saygıduyduğ unuz sürece o meslek yücelir. Mesleğ inizde ne kadar bilgili olursanı z o kadar da söz sahibi olursunuz, bu da size alanı nı zda saygı nlı k kazandı racaktı r Bu ders ile alanı mı zda kullanı lan ticari belgeler ile ilgili terimler, tanı mlar, kı saltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadı r. Bu sayede okul uygulamaları nda, beceri eğ itimlerinizde ve sonraki meslek hayı tı nı zda ihtiyaç duyacağ ı nı z kavramlar, belgeler ve iş lemleri öğ reneceksiniz. Bu konuda meslekî bilgileri kazandı ğ ı nı z takdirde ticari belgelerle ilgili iş lemleri kolay ve hı zlı birş ekilde yapabileceksiniz.

Toptancılık nasıl yapılır

2010-09-22 19:42:24

Ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar ulaşmak için yol aldığı dağıtım kanalı içinde en başta toptancılar ve perakendeciler yer alır. Gerek toptancılık gerekse perakendecilik tüketim mallarında ve endüstriyel malların dağıtılmasında hem üreticiler hem de tüketiciler açısından en önemli fonksiyonları üstlenirler. Toptancılık veya perakendecilik işinde çalışanların bu iki aracı kurum hakkında bilgi sahibi olmaları, verecekleri kararların daha gerçekçi ve doğru olmasını sağlayacaktır. Sizin de eğitimini aldığınız perakendecilik sektörünü iyice tanımanız için perakendecilere satacakları ürünleri temin eden toptancılar hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. Çünkü satacağınız ürünü nereden, hangi şartlarda, hangi kalitede ve kaç liraya temin edeceğiniz gerek perakendeci olarak sizin açınızdan gerekse müşterinizin istekleri göz önüne alındığında çok önemlidir. Bu ders size toptancılık hakkında gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı olacak bir öğretim materyali olarak fayda sağlayacaktır.

Ürün Satış Elemanı

2010-09-22 19:41:40

Ürününü satamayan bir perakendecinin başarısız olması kaçınılmazdır. Satış denildiği zaman akla öncelikle satış elemanı gelmektedir. Çünkü birinci derecede ürünü satacak olan onlardır. Satış elemanının başarısı, aynı zamanda firmanın başarısı anlamına da geldiğine göre, esas yük ürünü satmakla görevli olan satış elemanının üzerindedir. Satış elemanı her şeyden önce satış kurallarını çok iyi bilmek ve sattığı ürünü tanımak zorundadır. Þunu unutmamak gerekir ki, ürün satılıncaya kadar firmaya aittir ve satış elemanının güvencesi altındadır. Bu nedenle satış elemanının sattığı ürünü çok iyi koruması gerekir. Müşteriye sunacağı ürün, kendi satın almak isteyeceği ürün olmalıdır. Sizin de eğitimini aldığınız perakendecilik sektöründe kalıcı olmanız ve kariyer yapmanız için bu alanda aldığınız eğitime, çalışma hayatında ürününüze sahip çıkacağınız gibi sahip çıkmanız, aynı zamanda geleceğinize, ülkenize ve ailenize de sahip çıkmanız anlamına gelecektir. Bu ders size ürün satışı ile ilgili gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı olacak bir öğretim materyali olarak fayda sağlayacaktır.

Sigorta Paket Program Kurulumu

2010-09-16 00:50:44

Eskilerin deyimi ile “bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu sigorta acentesi olursun” sözü günümüzde geçerli değildir. Sigorta acentesi olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında, mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. Sigorta acentelerinin daktilo ile başlayan çalışma ortamları, günümüzde bilgisayar üzerinden yapılan bilgi akışı ile sağlanmaktadır. Bunun için de sigortacılık ile uğraşan kişi ve kurumlar öncelikle ciddi bir mesleki eğitimi almak zorundadırlar. Her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle acentelerin poliçelerini düzenleyebilmeleri, günlük işlemlerini takip edebilmeleri için bu yazılımlara ihtiyaçı bulunmaktadır. Sigorta acentelerinin kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda sigorta acente yazılım programı bulunmaktadır. Bu dersimüzde Polisoft Acente Yönetimi programının kurulumunu ve yapılması gereken ayarları öğreneceksiniz.

Emlak paket program kurulumu

2010-09-16 00:49:46

Günümüzün hızla değişen ortamında, ihtiyaç duyulan bilgiye güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek büyük önem taşımaktadır. Emlak ofislerinde yüzlerce ürün bulunabilmektedir. Portföydeki emlak çeşitlerini takip edebilmek için bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Portföye giren ve çıkan emlaklerin bilgisayar sistemine tek tek tanıtılması gerekir. Bu tanıtımlarda emlak ile ilgili detay bilgiler de girildiği için emlakler istenilen özelliklerde aranabilmektedir. Portföyde kayıtlı emlakler zaman içerisinde değişik işlemlere tabi tutulmaktadır; kiraya verilmekte, kontrat yapılmakta ya da satılmaktadır. Portföyde kayıtlı bulunan emlakler bu sistemle en ince detayına kadar, bütün özellikleri ile fazla insan gücüne gerek kalmadan, tamamen sistem sayesinde takip edilebilmektedir. İstenen raporlama ve sorgulamalar en kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir, Uygulamada çeşitli emlak takip programları bulunmaktadır. Bu dersimüzde Plan- etpro emlak programının kurulumunu ve kullanım özelliklerini öğreneceksiniz.

Ofis Donatımı ve Ofis Mobilyaları

2010-09-16 00:49:02

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve meslekî standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğunda elinizdeki ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. İki yıllık meslek yüksek okuluna geçiş yapabilecek ya da dört yıllık fakülte için avantaj sağlayacaksınız. İleride düşünülen emlak müşavirliği için şimdiden adım atmış olacaksınız. Elinizdeki ders ile emlak ofisinin yerinin belirlenmesi ve donatımı işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda ofis yerinin belirlenmesi ve ofisin donatımı ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğiniz yeterlilikleri, bu ders sayesinde kazanabileceksiniz.

Perakendecilik ipuçları

2010-09-16 00:48:07

Bugünün ticaret hayatında perakendeciliğin ne kadar aktif bir çalışma ortamı gerektirdiğini kavramak ve kurallarının da eğilimler doğrultusunda ne kadar değişken olabildiğini görmek gerekir. Bu alanda cesur ve yaratıcı olmak ve perakendeciliğin kurallarını doğru uygulayarak başarıyı yakalamak daima mümkündür. Öncelikle perakendecilikte geleceğinizin olacağına karar vermeli, bu doğrultuda kariyer planlamanızı yaparak çalışma hayatınıza başlamalısınız. Öncelikle yaptığınız işi sevmeniz gerekir. Çünkü hangi işte olursa olsun, başarılı insanlara baktığımızda, işlerine duygusal değerler kattıklarını görürüz. Özellikle de, müşteriyle sürekli iletişimde bulunulması gereken perakendecilikte, kişinin işini sevmesi ve işine duygularını katabilmesi çok önemlidir. Perakendeciliğin bir diğer temel ve değişmez şartı da dürüstlüktür. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve inançlarınızı ancak dürüst davranarak ifade edebilirsiniz. Vücut diliniz, düşüncelerinizin çoğunu çeşitli sinyaller yoluyla açığa vurur. Bu nedenle konuşmalarınıza ve davranışlarınıza önce kendinizin inanması gerekir. Unutmayınız ki, kendinizi inandıramıyorsanız, hiç kimseyi inandıramazsınız. Kişiler çevreleri ile sürekli bir etkileşim içindedirler. Bu nedenle sizin motivasyonunuz bozuk olduğunda, diğer çalışanlarla birlikte müşteriler de bundan etkilenecektir. Çevrenize pozitif enerji aktarabilmeniz için stresi yenmeniz ve motivasyonunuzu yüksek tutmanız gerekir. Bu konudaki anahtar sözcük ise “SEVGİ ve SAYGI” dır. İşinize ve çevrenize göstereceğiniz sevgi ve saygı, çalışkanlığınız ile birleşince başarıyı yakalamanız için önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır. Yukarıdaki hedeflere uygun, pazarlama ve perakende alanında istihdam edilebilir beceriler ve yeterlikler kazanmanızda, bu dersle öğrendikleriniz size faydalı olacaktır.

Personel Gelişimi bilgisi

2010-09-16 00:47:30

İ nsan, üretim süreci içinde en önemli kaynak olarak değ erlendirilmektedir. İ nsan olmadan hiçbir üretim gerçekleş mez. Günümüzdeki geliş meler sonucu robotlar, sanayide insanı n yerini alı yor gibi görünse de teknolojinin kullanı mı için yine insana ihtiyaç olduğ u açı kça ortadadı r. Personel, bir iş yerinde çalı ş an insan emeğ inin adı dı r. Baş arı lı bir personel, hem iş yerinde kalı cı olur; hem maddi bakı mdan tatmin edici ücreti alı r. Zamanı mı zı n çoğ unu iş yerimizde geçirdiğ imizi düş ünürsek burada mutlu ve huzurlu olmamı z kaçı nı lmaz bir gerçektir. Hiç ş üphe yok ki bu da bizim iş yerimizdeki performansı mı za bağ lı dı r. Kı saca iş yerindeki baş arı mı z, aynı zamanda mutluluğ umuz demektir. Baş arı lı bir personel olmamı z iş imizi en iyi ş ekilde yapmamı za bağ lı dı r. Bu da bizim mesleki geliş melerimizle mümkün olacağ ı ndan her zaman yeni ve teknolojik geliş melere açı k olmamı z, hizmet içi eğ itimlere katı lmamı zıgerektirmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hı zla geliş mekte olduğ u dünyamı zda siz bu satı rları okurken kim bilir kaç yeni geliş meyle insanlı k tanı ş maktadı r. Bu ders ile bir iş letmenin en büyük baş arı kaynağ ı olan personelin motivasyonunu sağ lamayı , iş letmenin verimini ar tı rmayıülke ekonomisine katkısağ lama metotları nı öğ reneceksiniz.

Personel Alımında Dikkat Edilecek Hususlar

2010-09-01 20:00:55

Okulunuzdan mezun olduktan sonra, mezun olduğunuz dalla ilgili bir sektörde işe gireceksiniz. İş başvurusu yaparken gerekli işlemleri en doğru şekilde yapmanız ve kendinizi çok iyi anlatmanız gerekecektir. Çünkü sizi işe alacak olan yöneticilerin sizinle ilgili ilk değerlendirmesi bu aşamada olacaktır. Bu nedenle de iş başvurunuzu en doğru şekilde yapmanız, işe alınmanızda en önemli etkenlerden biri olacaktır. İş hayatına başladıktan sonra başarı merdivenlerini birer birer çıkarak yöneticilik makamına yükselmeniz ve çalıştığınız bölüme personel almanız gerektiğinde bu işin hiç de kolay olmadığını anlayacaksınız. Hem işe en uygun personeli bulmak hem de kimseyi incitmeden bu işi yapmak zor bir süreçtir. Bunun için gerekli bilgilere sahip olmanız ve deneyim kazanmanız gerekecektir. Bu derste alanınızda iş başvurusu yapma, personel alma, işi tanımlama, ilgili yerlere başvurma işlemleri ile ilgili terimleri, tanımları, kısaltmaları, belgeleri ve formları bulacaksınız. Okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız kavramları, belgeleri ve işlemleri tanıyacaksınız.

Hesap Açmak için Gerekli belgeler

2010-09-01 19:59:24

İnsanlar toplumsal faaliyetleri gereği günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında bireysel ve toplumsal risklerle karşı karşıyadır. Meydana gelebilecek olan risklerin az hasarla atlatılabilmesi ve bu riskler sonucunda ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum sonucunda sigorta kavramı gelişmiştir. Sigorta; ileride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan prim ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir. Dünyada modern anlamı ile sigortacılık; gerçekleşebilecek fiziki riskler sonucunda ticari yaşam ve bununla bağlantılı olarak ekonomik faaliyetlerin zarar uğrama tehlikesini karşılayabilmek düşüncesinden hareketle başladı. Gelişen teknolojik yapı ile beraber tüm dünyada ve bütün sektörler üzerindeki gelişimlere ayak uyduran sigortacılık mesleği de teknolojik olarak yeni enstrümanlar ve yeni teknolojiler üretti. Bunun sonucunda sigortacılık paket programları üzerinde dijital ortamda yapılan sigortacılık gelişti. Sigortacılık paket programları sigortacılık faaliyetlerini daha düzenli, daha sistematik, daha hızlı ve daha etkin gerçekleştirebilmek ihtiyacı ile geliştirildi. Sigortacılıkta hesap işlemleri, poliçe ve kambiyo işlemleri gibi takibi çok önemli işlemler paket programlar sayesinde takip edilir oldu. Bu ders notlarının amacı gelişen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek dalında sigortacılık paket programını kullanmayı öğrenmek, sigortacılık paket programında müşteri hesapları, kasa ve banka hesaplarını kontrol edebilmeyi öğretmektir.

İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir

2010-08-10 21:47:03

Günümüzde; insanlar yaşamın tüm bölümlerinde güvenceye ihtiyaç duymaktadır. Bu güvence ihtiyacı iş hayatında daha da fazla hissedilmektedir. Sigorta kavramı esas itibariyle bu güvence ihtiyacından doğmuştur. Artık sigorta her alanda bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle iş yaşamında, hem çalışanı hem de çalıştıranı korumak için yapılması gereken zorunlu sigortalar vardır. İşveren Sorumluluk sigortası da bunlardan biridir. İlerde iş yaşamınız başladığı zaman ister çalışan olun, ister çalıştıran olun sizin de sigorta konusunda hem kendinizi hem de yanınızda çalışanları korumak adına çok dikkatli ve özenli davranmanız gerekmektedir. Bugün ülkemizde hangi alanda olursa olsun "risk" olarak değerlendirilen her şey Türk Sigorta şirketlerince teminat altına alınabilmektedir. Þirketler, mali açıdan her geçen gün daha da iyi duruma gelmektedir. Önümüzdeki dönemde prim girdilerinin daha da verimli şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun en önemli etkisi, sigorta şirketlerinin elindeki fonların dolaylı olarak ekonomik yaşama geri dönmesi, yatırıma yönlenmesi olacaktır. Sigorta sektörü, finans sektörünün içinde önemli bir yere sahiptir ve yakın bir gelecekte etkisi hissedilir bir biçimde artacaktır. Sizin de eğitimini aldığınız sigortacılık sektöründe kalıcı olmanız ve kariyer yapmanız için öncelikle kendi haklarınıza sahip çıkmanız ve kendinizi koruyacak tedbirleri almanız gerekmektedir ki diğer insanlara da yardımcı olabilesiniz. Bu ders size işveren sorumluluk sigortası ile ilgili gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı olacak bir öğrenme materyali olarak fayda sağlayacaktır.

Ticari Matematik Ders Notları 2

2010-08-10 21:46:11

Her iş letmenin mal ve hizmetlerini müş terilerine sunabilmesi için harcadı ğ ı üretim faktörleri vardı r. Satı ş a sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârı n planlaması yapı lı rken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranları tespit edilirken kâra çeş itli faktörler etki etmektedir. Kiş ilerin ellerinde bulunan paraları nıhangi yatı rı m aracı nda kullanmasıgerektiğ i konusunda alternatifler bulunmaktadı r. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonları nda iş letmeler mali tabloları nı oluş turuken, senede bağ lı alacaklar ile senede bağ lı borçlar, gerçek değ erine çevrilmelidir. Bu durumda, iş letmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktı r. Burada yapacağ ı mı z çalı ş malar sayesinde satı lan malları n kâr oranları nı , satı ş tutarları nı , maliyet tutarları nı , zarar oranları nı , faiz ile ilgili hesaplamaları , reeskont hesaplamaları nı kolayca yapabileceksiniz. Malları n satı ş ı ndaki kâr oranı belirlenirken, malı n maliyet fiyatı veya satı ş fiyatı esas alı nı r. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satı şüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki ş ekilde yapı lacaktı r.