Cahilim

Turizm, Eğlence Tesisleri ve Hizmetler


Havuz, Plaj ve Sahne Eğlenceleri

2009-06-12 12:58:46

Eğlence hizmetleri çalışma alanlarıdiğer meslek gruplarındaki gibi tek çeşit değildir. Aktivitelerde ve gösterilerde kullanılan, animatörün konuklarla direkt temasta olduğu her alan eğlence hizmetleri için bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanlarının birbirinden farklı özellikleri vardır. Siz eğitimleriniz sırasında eğlence hizmetlerinde kullanılan aktiviteleri, uygulandığı çalışma alanlarını, alanların aktiviteler için hazırlanışınıve alınmasıgereken güvenlik önlemlerini öğreneceksiniz. Edineceğiniz bilgiler doğrultusunda sizlerde çalışma alanlarınızı olasıriskleri dikkate alarak güvenli bir şekilde gösteri ve aktivitelere hazırlayabileceksiniz.

Dekor ve Aksesuar Uygulamaları

2009-06-12 12:55:23

Animasyon ekibinin hedefi, yorucu ve stresli iş hayatından uzaklaşarak tesise gelen konukların beklentilerine, eğlence hizmetleri adına en iyi şekilde cevap vermek, konukların katılımı ile hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalışmaktır. Animasyon, temelinde zor bir iştir ve tesiste konukların ağırlanması sırasında animatör önemli bir görev üstlenmiştir. Animasyon; konuklara hoşça vakit geçirtmek amacıyla kültürel, mizahi, sanatsal ve sportif organizasyonları kapsayan bir bütünü içerir. Bu bütün içerisinde özellikle sanatsal çalışmalar olarak kabul edilebilecek; büyük showlar, skeçler, playback gösteriler, özel geceler, müzikal ve dans ağırlıklı gösteriler önemli bir yer tutar. Tam bu noktada programlar için hazırlanması gereken, temayı kuvvetlendirici ve tamamlayıcı unsur olan dekor ve aksesuarlar devreye girer; çünkü tüm gösteri ve programlar için mutlaka görsel materyallerin kullanılması gereklidir. Bu çalışmaları, animasyonun bütününden ayırmak mümkün değildir. Hepsi tıpkı bir çarkın dişlileri gibi birlikte kullanılması ve planlanması gereken unsurlardır. Her aktivitenin özelliğine, temasına uygun ayrı ve farklı görsel materyalleri içeren dekor ve aksesuarları hazırlamak ve sahnede en uygun şekilde kullanmak başarının en önemli unsurlarından biridir.

Dekor ve Aksesuarlar

2009-06-12 12:53:42

Dekorlar ve aksesuarlar, animasyonun en temel unsurlarındandır. Dekor ve aksesuarların sergilenen aktivite ve şovlara uygunluğu, gösterinin konuklar üzerinde bıraktığıolumlu etkiyi artıracaktır. Bunun için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tasarlanan dekor ve aksesuarların temaya uygun olarak hazırlanmasıdır. Bu aşamada; kullanılacak malzeme seçimleri de çok önemlidir. Malzemeleri tanımak ve nasıl işleneceğini bilmek, materyallerin üretimi aşamasında bu malzemeleri nerede ve ne şekilde kullanılabileceğine karar vermek için gereklidir. Bu dersle, dekor çeşitlerini, dekor ve aksesuarların hazırlanmasına yönelik farklı malzemeler ve özelliklerine ait bilgileri öğrenecek, temaya uygun kullanma bilgi ve becerisi kazanacaksınız.

Gençlik Kulübü

2009-06-12 12:51:55

Ergenlik çağındaki yaşlarda gençler yetişkin beğenisinden çok, yaşıtlarının beğenisini kazanma yolundadır ve çok çelişkili duygularla davranışlar sergilerler. Yalnız kalmak isterlerken gruba dâhil olmak ve grupta fark edilmeyi de arzu ederler. Monotonluktan nefret eder, hareket ve macera onlarıcezbeder. Duygularıçok kısa sürelerde değişiklik gösterir. Macera ve heyecan duygusu o kadar ağır basabilir ki olasıtehlikeleri fark edemeyebilirler. Tüm bunlar bu döneme özgü duygu ve davranışlardır. Bu farklılıklardan dolayıeğlence hizmetleri bölümünden beklentileri de farklı olacaktır. Onları çekebilmek, tatillerini keyifle tamamlamalarınısağlamak eğlence hizmetlerinde gençlik kulüpleri için hazırlanmışve sunulan programların profesyonelliğine bağlıdır. Bu ders ile gençlik kulübünün aktiviteleri ve programlarının hazırlanmasıhakkında ön bilgiye sahip olacaksınız.

Sahne Kostümü ve Aksesuarları

2009-06-12 12:49:01

Turizm etkinliğinin bir parçasıolan animasyon etkinlikleri kostüm ve aksesuarlarla bütünleşince istenilen etkiyi sağlar. Bu modül ile kostüm ve aksesuarlarıoluşturan ham maddelerin özelliklerini, kullanılan çeşitli malzemeleri ve tanımlarını öğrenebileceksiniz. Bununla birlikte animasyon etkinliklerinde kostüm seçimi, kullanımı, bakımı konularında bilgileneceksiniz. Size basit bazıkostüm ve aksesuar malzemeleri yapımı, örnek olması niteliğinde verilecektir.

Müzikli Eğlence etkinlikleri

2009-06-12 12:47:07

Eğlencenin tarihi çok eski olmakla beraber eğlence hizmetleri ülkemizde henüz uygulanan ve gelişmekte olan bir meslek alanıdır. Animatörlük tatil yerlerinde yerli, yabancı turistlerin hoş zaman geçirip daha fazla kalmalarını sağlayan bir meslektir. İyi bir animatörlük işin tekniğini bilmekle mümkündür. Bu sebeple bu mesleği icra etmeyi düşünenlerinde iyi bir eğitimden geçmeleri gerekir. Özellikle çocuklara iyi vakit geçirmenin yollarını bilmek, bu işi başarmanın en iyi yollarından biridir. Onları eğlendirirken eğitmek gerekir. Bu sebeple olaya eğitimci gözüyle bakmalıyız. Bu ders, size animatörlükte ihtiyacınız olan müzik etkinliklerini en iyi şekilde uygulayabilmenin, eğlendirirken eğitebilmenin yollarını anlatmak için hazırlanmıştır.Bu dersin sonunda müzik etkinliklerini bilinçli bir şekilde uygulayabileceksiniz.

Özel Eğlence Organizasyonları

2009-06-12 12:44:54

Tatil amacıyla seyahat eden ve konaklama tesislerine gelen insanların amacı, yıl boyunca oluşan stresi, yorgunluğu üzerlerinden atmak, aynızamanda gezmek, eğlenmek görmek ve kültür alışverişinde bulunmak olduğuna göre bunlarısağlamanın en kolay yolu animasyon aktiviteleri ve özel organizasyonlar düzenlemektir. Animasyon aktiviteleri turistlerin rahatlamasının yanısıra, turistik talebin artmasına önemli katkıda bulunmaktadır. İnsanlar sadece güneşlenmek için değil eğlenmek, gezmek, görmek ve kültürel alışverişiçin de tatil köylerine gelmektedir. Bu yüzden işletmelerde animasyon aktivitelerinin düzenlenmesi lüks olmaktan çıkmışbir zorunluluk hâline gelmiştir. Animasyon aktivitelerinden beklenen etkiyi en iyi şekilde elde edebilmek için turizm işletmelerinde eğlence ve aktivite departmanı tarafından otelin kaynakları, mali durumu ve görevli personeli dikkate alınarak bir plan ve program doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır. Eğlence hizmetleri periyodik programlarda yer alan aktiviteler dışında zaman zaman gerçekleştirilen özel organizasyonlarıda içerir. Sezon başlarında yapılan periyodik paket programlar içerisinde sezon boyunca yapılacak özel organizasyonlar da planlanarak ön hazırlıklarıyapılır. Bu dersteki bilgiler ışığında hem yetişkin hem de çocuklar için özel organizasyon aktiviteleri seçme, özel organizasyon aktiviteleri planlama, hazırlanan programıuygulama bilgi ve becerisi kazanacaksınız. Yetenek ve tecrübelerini geliştirerek bu alanda başarılıbir animatör olmanız dileğiyle başarılar diliyorum.

Animatörlük ve Oyun Aktiviteleri

2009-06-12 12:42:29

Animatör: İnsanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence ve gezi programlarıdüzenleyen kişidir. Animatör; çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle, insanlarıneşelendirmeye çalışır. Bunun için tatil yapmaya gelen insanların, yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini saptar. Oynatılacak oyunlar hangi yaşgrubuna ait olursa olsun önemli olan, bu aktivitelere katılanlara güzel bir zaman geçirtmektir. Animasyon programının başarısı hem işletme açısından, hem de ülkemiz turizmi açısından önemli rol oynamaktadır. Siz de bu dersteki bilgiler sayesinde; eğlence hizmetleri departmanında animasyon programında yer alacak oyun aktiviteleri programı hazırlamak için gerekli olan kurallar ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgiler sayesinde kendi yaratıcılığınızıda kullanarak değişik aktiviteler hazırlayabileceksiniz. Unutmayınız, insanoğlu yetişkin de olsa çocuk da olsa oyun oynamaktan zevk alır. Her zaman eğlencenin içinde mutlu olmayıister

Sahne Aktiviteleri

2009-06-12 12:40:09

Günümüzde turizm hareketlerinde insanların dinlenme, yeme-içme vb. ihtiyaçları yanında, eğlenme ihtiyaçları da en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. İnsanlar eğlence hayatlarından da sahneyi ayırmamış ve ona önemli bir yer vermiştir. Turizm işletmelerinde animasyon programlarının büyük bir kısmını sahne aktiviteleri oluşturmaktadır. Animasyonda insanların sahneye karşı olan bu talebi, yanında kalifiye sahne personeli ihtiyacını da getirmektedir. genelde bu arz genelde yabancı personel tarafından karşılanmaktadır. Türk turizminin, alanında uzman, yerli animasyon ekiplerine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç göz önüne alındığında sahne aktivite programları ders ile kaliteli personel yetiştirme adına atılmış önemli bir adım olacağını ümit ediyorum. Ülkemizde animasyon sahnesi alanında özel bir eğitimin yeterliliğinden söz etmek mümkün değildir. Sahne aktivite programları dersini başarıyla bitiren sizlerin bu açığı bir parçada olsa kapatacağına inanıyoruz.

Sahne Makyajı

2009-06-12 12:37:12

Turizmin gelişmesiyle eğlence hizmetleri de artık sektörde yerini almıştır. Animasyon gösterilerinde ortaya konan oyun veya aktivitenin istenilen etkiyi yaratmasıve amacına ulaşabilmesi için uygun makyajı belirlemesi ve istenilen etkiyi yaratabilmesi için bilinçli ve profesyonelce yapılmasıgerekmektedir. Makyaj sanatçıya sahnede hoşbir görünüm verir. Bazen de oynanan karakterin özelliğini gereği makyaj yapılır. Örneğin, yaşlı, kör, şaşı, kambur vb. bir karakteri yansıtan rol için iyi bir kostüm, aksesuar ve makyaj gereklidir. Sahne makyajında profesyonel makyaj malzemeleri kullanılır. Bir animatörün gerektiğinde kendi makyajınıyapabilmesi için estetik duygusunu geliştirmişolması, makyaj tekniklerini, temaya ve kostüme uygun makyaj seçimine karar verebilmesi gerekir. Bu derste makyaj malzemelerini, makyaj çeşitlerini ve sahne makyajının özelliklerini öğreneceksiniz.

Sahne Gösterileri

2009-06-12 12:35:30

Dünyada ve Türkiye’de eğlence sektörü çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu amaçla değişik firmalar kurulmakta ve bu sektörde hizmet vermektedir. Gerek konaklama tesislerinde gerekse çeşitli organizasyonlarda gösteriler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerin daha profosyenelce yapılabilmesi için bilinçli, eğitimli bireylerle gerçekleştirilecek organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu organizasyonlarda görev alacak bireyler dans, drama, yarışma, özel yetenek gösterileri (illüzyon, hokkabaz vb.) pandomim, müzik dinletileri ve benzeri konularda yeterlilik sahibi olmalıdır. Sahne gösterileri belgesi; size eğlence hizmetleri alanında sahne gösterilerini hazırlama, planlama, uygulama konularında gerekli bilgileri verecektir. Sahne gösterileri dersi ile eğlence hizmetleri departmanında, konukların ve tesisin özelliklerine uygun olarak amaçlar doğrultusunda, çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak sahne gösterilerini planlayıp aktivitelerde ullanabileceksiniz.

Step ve Aerobik ile Zayıflama

2009-06-10 06:58:40

Egzersiz sağlıklıbir yaşamın önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz insanın formunu ve sağlığınıkorumasına yardımcıolur. Egzersiz enerji seviyelerini artırmakla kalmaz ayrıca genel sağlık, kan dolaşımıve bedenin genel duruşunun iyileşmesine de yardımcıolur. Genç ve sağlıklıkalmak insanların en büyük ve en eski arzusudur. Bu amaç için sarf edilen gayret daima fazla olmuştur. Gençlik doğal olarak sağlıklıharekettir. Egzersiz vücut kaslarının güç harcamasıdır. Egzersizin amacı, fiziksel ve zihinsel olarak faydalıbir zindelik ve sağlık seviyesine erişmektir. Birçok farklıegzersiz şekilleri vardır. Zindeliği artırırken bir yandan da kilo vermek isteyenler, muhtemelen tur idmanı, step-aerobik veya dans dersleri gibi düzenli aerobik egzersizi yapacaktır. Aerobik egzersize kardiyovasküler egzersiz denir. Bu egzersiz, kanın vücutta daha hızlıdolaşmasıve kaslara daha çok oksijen yollamasınısağlan, kalp atışını hızlandırır. Isınma: eklem ve kasların esnek kalmasına yardımcıolarak, egzersiz sırasında yaralanma riskini büyük ölçüde azaltabilir. Esneme; ayrıca başlıbaşına bir egzersiz programıdır. Yoga, zihin, vücut ve ruhu bütünleştirmeyi hedef alan eski bir Hint sistemidir. Modern, batılaştırılmışyoga; fiziksel nefes alma ve duruşegzersizleri bir araya getirilerek uygulanır. İşletmelere gelen konuklar sportif faaliyetlerle ve oyunlarla enerjilerini boşaltıp, gerginliklerini azaltmak ve yoğun iştemposunun getirdiği sıkıntılardan kurtulmak isterler. Bunun için işletmelerde uygulatılan sportif etkinlere katılırlar. Katıldıklarıbu etkinliklerde yeni dostluklar kurma imkânıda bulurlar. Bu derste de sportif etkinlerden step-aerobik jimnastiğinin temelde hangi prensiplere dayandığınıbulacak, sizin için gerekli olan bilgilere ulaşacaksınız

Latin Dansları

2009-06-10 06:55:16

Bu dökümanla Latin Amerikan danslarını kolayca öğrenebilirsiniz: CHA CHA CHA RUMBA SAMBA PASO DOBLE JİVE UYGULAMA Dans: insan oğlunun var olmasıyla ortaya çıkmış,ilk anlatım sanatıdır. Günümüzde anlatım haricinde estetik kaygıları barındırıp,diğer bedensel aktivitelerle inanılmaz boyutlar almış olan dans, tüm dünyada hızla gelişmektedir. Tarihte bir çok akımla büyüyen dans ölümsüz bir insana benzer;her görüp geçirdiğiyle kendine bir şeyler katar. Bazen yanlış çalışmalara maruz kalıp gelişimi biraz yavaşlamış birazda geriye gitmiş olsa da , dünyada çalışmalarını daha bilimsel yapan bireylerden dolayı günümüzde gelişimi hızlanmaktadır. Ülkemizde ise bu konuda çok az incelemeler yapıldığından bu kitapla doğru eğitim alıp dans konusunda doğru bakış açısına sahip, gelişim amaçlı bir perspektifle bakılması hedeflenmiştir

Salon Dansları, Tango, Vals, Foxtrot

2009-06-10 06:50:39

Bu döküman ile kısa zamanda salon danslarını öğreneceksiniz. Ders içersinde anlatılan konular şu şekildedir: Salon Danslarının Teknikleri Vals Temel Adım Öğretimi Foxtrot Temel Adım Öğretimi Quickstep Temel Adım Öğretimi Tango Temel Adım Öğretimi

Jimnastik hareketleri, Zayıflama Yöntemleri

2009-06-10 06:47:54

Bu dökümanda jimnastik çeşitleri hakkında detaylı ve resimli açıklama bulabilirsiniz: Su Jimnastiği Sabah Jimnastiği Yoga Meditasyon jimnastik Kuralları jimnastikte Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri Temel Beceriler Planlama Hazırlık Yapma Uygulama Bu ders ile maranki zayıflama gibi saçma teknikler yerine herzaman geçerli daha sağlıklı zayıflama yöntemleri öğreneceksiniz.

Hareket ve ritm terimlerinin tanımı

2009-06-10 06:36:51

Ritim, hareketlerin akımıdır. Belirli ve düzenli hareketlerin birbirlerini izleyen gruplar halinde yapılması, görülmesi, duyulmasıya da hissedilmesidir. Vücudun bu ritimlere yanıt vermesine ise hareket diyoruz. Ritim ile hareket etme bebeklik döneminden başlayarak insan hayatının her sürecinde devam eder. Müzik ritmini duyan her kişi küçük yaşlardan itibaren duyduğu ritme göre hareket eder. Bu ders ile doğru ritim kalıplarınıöğrenerek hareket etmeyi öğrenecek, farklı ritimleri yaratarak hareket etmeyi ve dans etmeyi öğreneceksiniz. Birbirinden farklıritim aletlerini öğrenecek, farklıritim kalıplarınıyaratacak ve uygulayacaksınız. dersin birinci bölümünde, ritim tanımını, bilinen basit ritim kalıplarını, ritim aletlerini tanıyacak, kendiniz ritim oluşturacak ve ritim duygusunu kazananacak alıştırmaları öğreneceksiniz. İkinci bölümde ise hareket ve ritim birlikteliğini uygulayarak öğreneceksiniz. Bu dersi aldıktan sonra, duyduğunuz her ritmi daha çabuk algılayacak, kendi bedeniniz ile yapabileceğiniz hareketlerin farkına varacak, ritim kalıplarınıhareketle birleştirerek dans figürlerini daha çabuk öğreneceksiniz. Bu ders ile eğlence hizmetleri departmanında ritim, hareket ve dansıkullanarak gösteriler hazılayabileceksiniz.

Klasik Danslar, Uygulama teknikleri

2009-06-10 06:34:59

Merengue, Salsa, Rock’n Roll , Flamenko , Arjantin Tango dans çeşitlerine ait temel adım hareketleri detaylı olarak gösterilmiştir Bu dansları öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki PDF dosyasını indirin ve yeterli zaman ayırıp uygulayınız.

Halk Oyunları

2009-06-10 06:31:38

Halaylar hakkında detaylı bilgi;Zeybek, Halay ,Çiftetelli , Zeybekte Harmandalı Örneklemesi, Çiftetelli Örneklemesi. Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinde eğlence hizmetleri önemli bir fonksiyon kazanmıştır. Bu bölümün iyi bir hizmet vermesi, animatörlüğü meslek edinmiş kişilerin başarılıolmasına bağlıdır. Alacağınız bu ders ile eğlence hizmetleri alanında, ülkemizin folklorik değerlerinden biri olan Türk halk oyunlarını yapabilme bilgi ve becerisini kazanabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler sayesinde kültürümüzün bir parçasıolan Türk halk oyunlarınıyerli, yabancıtüm insanlara doğru olarak aktarabileceksiniz. Böylece kültürümüze de sahip çıkmışolacaksınız. Halk oyunlarının eğlence hizmetleri alanındaki yeri ve önemini öğrenecek, animatörlük mesleğinde daha da ilerleyebileceksiniz. Bu derste Türk halk oyunlarını tanımak, bilgi sahibi olmak dışında, halk oyunlarınısahneye uyarlayacak ve örnekleme yapabileceksiniz. Günümüzde, hızlıyozlaştırılan kültürümüze sahip çıkabilmek için, folklorün (halk bilimi) bir alt dalıolan halk oyunlarıkonusunda doğru bilgiye sahip, becerikli ve işini seven insanlara ihtiyacıvardır

Bireysel Sporlar, Beden Aktiviteleri

2009-06-10 06:27:37

Spor, toplum yaşama çok değişik yollardan girmiştir. Gerek basın- yayın organlarının spora yaklaşımı, gerekse insanların stresten kurtulma, vücutlarını formda tutma çabaları ve hepsinin ötesinde, sporda kazanılan uluslararası başarılar, toplumun günlük yaşamında ve moral düzeyinde sporu önemli hale getirmiş, spora güncel bir boyut kazandırmıştır. Sporun insan ruh ve beden sağlığına olan olumlu katkıları bilinmektedir; sosyalleşme, kendine güven, iyi ilişkiler kurma gibi önemli rolleri vardır. Gerçekten, özellikle genç neslin yapıcı ve yaratıcı olmasında, sosyal kaynaşma ve millî dayanışmanın sağlanması açısından da sporun sosyal ve kültürel kalkınmaya katkısı olduğuna şüphe yoktur. Bu dersle; eğlence hizmetleri departmanında bireysel sporların uygulama sürecini öğrenecek, bireysel sporları uluslararası kurallara ve tekniğine uygun bir şekilde sergileyebilecek materyalleri ve onların özellikleri kavrayabileceksiniz.

Yabancı Kültürlerin özellikleri

2009-06-10 06:24:57

Eğlence hizmetleri içinde konukların iyi vakit geçirmeleri ve eğlenmeleri için çeşitli aktiviteler, gösteriler ve şovlar yapılmaktadır. Bu programlar yapılırken ülkenin kültürel değerlerine de vurgu yapılmaktadır. Hatta bazışovlarda sergilenmektedir. Ülkemizin geleneksel eğlenceleri geçmişyıllarda insanların yaşamında önemli bir yer tutmaktaydı. Zamanla eğlence anlayışıdeğişti. Geleneksel eğlencelere eskisi kadar rağbet kalmamıştı. Fakat eğlence hizmetlerinde, son yıllardaki değişim (farklıkültürlerin kullanılması) ile geleneksel eğlencelerden esinlenerek bazıanimasyon programları yapılmaktadır. Farklıkültürleri tanımak onların beklentilerine cevap vermede önemli ipuçlarıverir. Yabancıkonuklarımızın kültürlerini tanımalıve onlara kendi kültürümüzü tanıtmalıyız. Elinizdeki dökümanda, kültürümüz ve ögeleri anlatılmaktadır. Geleneksel kültürel değerlerimizden örnekler verilmiştir. Ayrıca başka ülkelerin kültürlerini öğrenmeniz için sizlere bazıyöntemler anlatılmaktadır. Bu döküman genel anlamda eğlence hizmetleri departmanında aktivitelerde Türk kültürel özelliklerini ve farklıülke kültürlerinin özelliklerini programın özelliğine göre kullanabileceksiniz.

Dünya Mitolojileri ve Tanrılar

2009-06-10 06:22:28

Mitos; Yunancada söz, öykü anlamına gelir. Mitoslar; ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek canlı varlıklar ya da tanrılar olarak tasarlayıp henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öykülerdir. Mitoslar, eposlara yani destanlara malzeme olurlar. Mitoloji ise mitos bilgisi ve mitosların sistemli bir biçimde toplamı demektir. Dünya mitolojisi denildiğinde aklımıza ilk gelen Yunan ve Roma mitolojileridir. Klasik mitolojinin Yunan mitolojisinin ilk mitlerinden oluştuğu söylenebilir. Hatta birçok araştırmacıya göre klasik mitoloji Yunan mitolojisinin diğer adıdır. Bütün öteki ulusların ilk çağ efsanelerinden önce akla, Yunan ve Roma (Latin) öykülerinin gelmesinin nedeni, Yunanve Roma (Latin) mitolojilerinin yüzyıllardır Avrupa sanat ve edebiyatını en geniş ölçüde beslemekte olmalarıdır.

Anadolu ve Akdeniz Mitolojisi

2009-06-10 06:20:34

Mitolojik hikayeler ve destanlar özellikle Turistik alanlarda hizmet eden kişiler için çok faydalı olacaktır. Eski Mezopotamya Mitolojileri,Sümer Mitolojisi ,Anadolu Tanrıları, Kibele (Kybele), Artemis,Hitit Mitolojisi,Likya ve Lidya Mitolojileri, Lidya(Lydia) Mitolojileri,Likya Mitolojileri,Frig Mitolojisi,Eski Türk Destanları,Oğuz Kaan Destanı, Manas ve Þu Destanı, Yaradılış (Türeyiş) Destanı,Alp Er Tunga ve Bozkurt Destanları