Cahilim

Fotoğraf ve Grafik Dersleri


Siyah Beyaz Fotoğraf Banyosu

2009-05-20 13:55:46

İletişim sanatı olarak Fotoğrafın oluşma süreci diğer görsel iletişim araçları gibi düşüncede başlar. Attığımız adımlar onu gerçekleştirir. Adımlardan ilki anlatılacak duygu ve düşünceyi yansıtan, alıcı ve verici arasında ortak olan simgeleri bulmaktır. Fotoğraf çekimi planlanırken istenen etkiyi yaratmak için ana mesajın ortaya çıkmasına yardımcı olan araçların teker, teker seçilmesi, mesajın kolay ve doğru anlaşılmasına yardımcı olur. Fotoğrafla anlatılmak istenen konuyu deklanşöre basarak yakalayıp, elde ettiğiniz negatifleri, banyo edip baskıya hazır hale getirebilmeniz için filmi banyo yapmayı bilmeniz önemlidir. Bu ders ile, elinizdeki bir negatif filmi tekniğine uygun olarak banyo edip kurutabilecek ve arşivleyerek saklama bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. Ayrıca bu ders size meslekî alışkanlıklar kazandıracaktır. Bu çalışmaları okulunuzdaki bir karanlık odada, ya da evinizde kurma becerisine sahip olarak amatörce hazırladığınız bir odada yapabileceksiniz.

Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı

2009-05-20 13:54:25

İnsanlarla iletişimi sağlayan, hayatın her köşesinde ortaya çıkan fotoğraf, günümüzde hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Fotoğrafı, kalıcı bir görüntü elde etmek ya da kendi anılarımızı tazelemek için kullanırız. Fotoğraf, bir sanat biçimidir. Bu ders; fotoğrafçılık alanının getirdiği bilimsel, teknik, estetik, sosyal ve teknolojik konularda öğrencinin bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olacaktır. Siyah beyaz fotoğraf baskısı yapabilmek için karanlık odanın fiziki şartlarını kullanılabilir hale getirmek gerekir. Kart baskısını yaparken teknolojik gelişmelerden yaralanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu yaklaşım yaratıcı düşünmenizi geliştirir. Uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Baskı sırasında kullanacağınız banyo solüsyonlarının karışım oranları, kağıt baskı kalitesini arttıracaktır. Karanlık odada yararlanacak araç ve gereçlerin doğru ve yerinde kullanımı, baskı kalitesinin arttıracak bir başka önemli etkendir. Bu derste, siyah-beyaz fotoğraf baskısının hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle, hangi tekniklerle yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Karanlık oda, kontak baskı, film pozlama, siyah beyaz kart banyosu işlemlerini izlemeniz siyah-beyaz kart banyosunu kolayca kavramanızı sağlayacaktır.

Cansız Modeller ile Çizim

2009-05-20 13:49:45

Desen çizimine başlamadan önce uygulaması yapılacak modelin kompozisyon kurallarını dikkate alarak göze hoş gelecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Farklı düzenleme denemeleri iyi bir kompozisyon kurmanız açısından size faydalı olacaktır. Kompozisyonu oluşturan objeleri önce incelemeli, görmeli öyle çizim yapmalı daha sonra da ayrıntıya geçilmelidir. Modeldeki üçüncü boyut, bütün parça ilişkisi, plan ve ışık gölge ancak sağlam bir desen sonunda oluşturabilir. İyi desen çizebilmek desenin işleminde yer alan çizgi hareket, denge, hacim, oran, form, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir. Hazırlanan bu derste cansız model çizimleri, desende kompozisyon tanımları, kompozisyon uygulamaları, desende oran-orantı, kompozisyona hacim verme uygulamalarıle ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde cansız modellerden çizim uygulaması yapabilirsiniz.

Grafikte Torso Çizimi

2009-05-20 13:47:58

Yüzyıllar boyu insan bedeni, uygarlıkların başlıca ifade konularından biri olmuştur. Bilimi ve yeni buluşları kültür gelişmesinin temeli kabul eden topluluklar en yoğun uğraşlarını insan bedenini incelemekte vermişlerdir. Antik Yunan ve Roma Uygarlığı kusursuzluğu, kadın ve erkeği tanrılaştırmakla elde etti. Kusursuz görünen matematik oranlar ve ideal ölçülere uygun bir figür oldu. Bu dönemdeki eserler sanatsal açıdan bugün dahi benzersiz kabul edilmektedir. Desende insan figürü çizimine hareketsiz modelden (Torstan) çizimler ile başlanması gerekir. Tors çizimi ile ideal ölçüdeki insan formunu doğru olarak çizmek canlı insan figürü çiziminde kolaylık sağlayacaktır. Hazırlanan bu derste tors ve heykel tanımları, tors çiziminde ölçü, oran, tors çizim uygulamaları ve çizerken dikkat edilecek noktaları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde insan figürünün temeli olan tors çizim uygulamaları yapabilirsiniz

Fotoğraf ve Grafikte Tasarı ilkeleri

2009-05-20 13:46:11

Tasarım eğitiminde öğrenci, şekil, biçim, renk, doku gibi biçimsel öğelerin ve ritim, yön, oran, denge gibi görsel kuralların önderliğinde yaptığı birçok arama ve denemelerle nesneleri daha açık olarak görmeye çalışır. Bir şeklin farklı genişlik ve yükseklik farklarını görerek şekiller arasında ilişkiler kurup, yeni formlar üretme çabası içinde denemeler yapar. Biçim, yüzey ve mekân arasında bağlantılar kurarak sonuca varır. Öğrencinin yaptığı bütün bu uygulamalar onun yaratıcı düşünce gücünü ve estetik sezgilerini geliştirmeye yöneliktir. Hazırlanan bu derste temel geometrik formlardan yeni formlar oluşturma, yeni oluşturulan formları tasarı ilkelerine göre yüzey düzenlemesi ve üç boyutlu formlar oluşturarak kaide üzerine düzenleme uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde tasarı ilke ve öğelerine uygun kompozisyonlar hazırlayabilirsiniz.

Grafikte Doku kavramı

2009-05-20 13:44:48

Dokunun çıkış kaynağı doğadır. Dokuyu uygulayabilmek için doğayı ve canlıları çok iyi gözlemlemek, tanımak gerekir. Fakat doğadaki bütün canlılara ulaşmak mümkün değildir. Canlıları ve özelliklerini görsel kaynaklardan dergilerden vb. kaynaklardan, öğrenebilirsiniz. Nesnelerin dış görünüşlerini sağlayan dokusal yapı karakterleridir. Karakterlerine göre gözlemlenerek resmedilen objelerin dokusal yapılarındaki birim biçimleri ve bunların oluşturdukları sistemlerden yaratıcılığınızı kullanarak yeni yorumlar elde edebilirsiniz. Yorumlarınızı oluştururken yaratıcı kişiliğinizle nokta-çizgi, açık-koyu ve renk uyumlarıyla sınırsız sayıda anlatım olanaklarını çoğaltmanız mümkündür. Dokuyu öğrenmekle nesnelere hacim kazandırmayı, açık-koyu ilişkisini ve renk uyumlarını ekleyerek yeni anlatım biçimleri oluşturmayı öğrenmiş olacaksınız. Doku dersini alanınıza uygulayabilirsiniz. Örneğin bir mısırın dokusunu, kuş tüyünün dokusunu alanınıza uygulayabilirsiniz.

Karakalem ile Basit Geometrik Form çizimi

2009-05-20 13:43:13

Desen, tarihin ilk çağlarından beri insanlığın en önemli iletişim aracı olmuş ve düşüncelerini gerçekleştirme fonksiyonunu yerine getirmiştir.Desen insanın hayal gücünü gerçeğe dönüştürmenin en önemli ve etkili aracıdır ve resim sanatının temelidir. Desenin başlıca aracı da çizgidir. Çizgi nesnel olarak geometrik bir elemandır.Nesnel olarak çizgi görsel anlatımın temel öğelerinden biridir ve görsel değer taşır. Hazırlanan bu derste, basit geometrik formların çizimi ile ilgili tanımları, perspektif kurallarına göre geometrik formların çizimi ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde Basit Geometrik Formların Çizimini perspektif kurallarına göre görünüşleri çizebilir,. desen tekniğine uygun hacimlendirebilirsiniz

Anı Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Ayarları

2009-05-20 13:41:15

Anı fotoğrafları, bazen, anların sabitlenmesi sonucu yıllar sonra önem kazanır. Gerçekte anı fotoğrafı daima yaşamımızın içinde olmuştur. Belki o anlık sevinç ve mutlulukları fotoğrafla sabitlemek isteriz; aradan yıllar geçince o anki yaşananları anımsar, özlem gideririz. Bazen de hafızamızdan silinen birçok olayı ya da unutulan arkadaşları fotoğraflara bakarak anımsarız. Ne şekilde olursa olsun; anı fotoğrafları, yaşanmış anları başkalarıyla paylaşabilme olanağına sahip olabilme güzelliğini taşır. Bu modülde, anı fotoğrafı çekerken ışık ortamlarından doğanın bütün olanaklarını zorlayarak yararlanır olmamız gerekir. Bunu hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle, hangi tekniklerle yapılabileceğini öğreneceksiniz. Anı fotoğrafları çekerken teknolojik gelişmelerden yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz sorunları azaltırken arşivleyerek saklama bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. Ayrıca bu ders size mesleki anlamda bilgi ve beceri kazandıracaktır. Edinmiş olduğunuz bilgi ve becerilerle anı fotoğrafının özelliklerini kavrayıp doğru ve güzel anı fotoğrafları çekebileceksiniz.

Fotoğrafçılıkta Işık ve Kompozisyon

2009-05-16 08:38:06

Gözle bakıldığında fotoğrafın birçok anlamının olduğunu görürüz. Zaten amaç kâğıt üzerine yansımış görüntülerin, uygun ışık koşullarında belirli bir anlamı ve içeriğinin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle fotoğraf çekiminde ışık çok önemlidir. Fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerekir. Fotoğrafta kompozisyon ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır. Kompozisyonda iyi görüş; bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek kişiden kişiye değişebilir ve başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Deneme ise çekilen fotoğraflarda uygulanan kompozisyonla artar. Yeteneği ve deneyimi zengin bir fotoğrafçı gerektiğinde bu kuralları çiğneyerek de amacına ulaşabilir. Ne var ki bu, bilgisiz başarıya ulaşılabileceği anlamına gelmez. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için eskiyi ve yılların deneyimleriyle saptanmış kuralları bilmeniz gerekir. Elinizdeki bu derste yer alan ilgiler ile deklanşöre basmadan önce çerçeveye neyi nasıl almanız gerektiği davranışını kazanarak bu kurallara uygun fotoğraf çekme becerisini kazanabileceksiniz.

Fotoğrafta Temel Kompozisyon

2009-05-16 08:35:56

Fotoğraf çekimi, yalnızca deklanşöre basıp objektifin gördüğü nesneleri kaydetmekten ibaret değildir. Gözle bakıldığında fotoğrafın birçok anlamının olduğunu görürüz. Zaten amaç kâğıt üzerine yansımış görüntülerin, uygun ışık koşullarında belirli bir anlamı ve içeriğinin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle fotoğraf çekiminde ışık çok önemlidir. Fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerekir. Fotoğrafta kompozisyon ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır. Kompozisyonda iyi görüş; bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek kişiden kişiye değişebilir ve başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Deneme ise çekilen fotoğraflarda uygulanan kompozisyonla artar. Yeteneği ve deneyimi zengin bir fotoğrafçı gerektiğinde bu kuralları çiğneyerek de amacına ulaşabilir. Ne var ki bu, bilgisiz başarıya ulaşılabileceği anlamına gelmez. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için eskiyi ve yılların deneyimleriyle saptanmış kuralları bilmeniz gerekir. Elinizdeki bu modülde yer alan bilgiler ile deklanşöre basmadan önce çerçeveye neyi nasıl almanız gerektiği davranışını kazanarak bu kurallara uygun fotoğraf çekme becerisini kazanabileceksiniz.

Fotoğraf Makineleri, Fotograf Makinası ayarları

2009-05-16 08:34:08

Fotoğraf, içinde yaşadığımız üç boyutlu dünyanın iki boyutlu bir izdüşümüdür. Fotoğraf sadece eni boyu olan perspektifle derinlik kazanır. Fotoğraf makinesi, ise küçük bir kutu içine yerleştirilmiş birçok hassas mekanizmadan oluşmakta ve modern fotoğraf makinelerinin en büyük özelliği gittikçe otomatikleşerek daha rahat kullanılabilir hale gelmesidir. Bu durum, fotoğraf makinesinin kullanımını kolaylaştırdığı gibi fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin sayısını da arttırmaktadır. Bu derste fotoğraf makinelerini hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle hangi tekniklerle kullanacağınızı öğreneceksiniz. Küçük ve orta boy fotoğraf makineleri, ekipmanları ve makinelerin bakımı ve temizliği işlemlerini izlemeniz fotoğraf makinelerini kolaycı kavramanızı sağlayacaktır.

Fotoğraf Makinesi ayarları

2009-05-16 08:32:31

İnsanlığı ilk şaşırtan teknolojik buluşlardan biri de fotoğraftır. Uzunca zaman bir sihir sanılmış fotoğrafın icadı... Daha 19.yy sonunda fotoğrafçıların kâh içine girip kâhüstüne tırmandıkları o devasa, şeytani makineleri şimdi biz elimizde tutuyor cebimizde taşıyoruz. Kimi bir yüzüğe, kimi bir kaleme, kimi de bir telefona gizlenmiş Vaktiyle çok az ve çok pahalı olan o ulaşılmaz sihirli fotoğraf makineleri bu gün rahatlıkla anlayıp kullanabileceğimiz bir araç hâline gelmiş, bu alanda çok şey değişmiştir. Ancak, fotoğrafçılık alanında değişmeden kalan şeyler de söz konusudur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: çağımızın hâlâ en önemli iletişim araçlardan birinin fotoğraf olması; bir meslek, sanat, belge, anı, haber, hobi olarak önemini koruması; hızlı gelişen ve yayılan fotoğraf teknolojisinin sanılanın aksine her alanda fotoğraf üretimini ve tüketimini arttırması; yeni geliştirilen her teknolojik ürünün kullanıcılar için sağladığı kolaylıklar kadar donanım ve işletim bilgisi edinmek gibi yeni zorluklar çıkarması. Bekli de en önemlisi hiç azalmayan fotoğraf çektirme ve çekme isteğimize rağmen en iyi makineye de sahip olsak en güzel görüntüleri hep fotoğrafçıların çekmesi Peki neden? Maharet fotoğrafçıların ellerinde ve gözlerinde değil elbette. Baktığını görme, gördüğünü estetik kurallar dahilinde algılama, algısına uygun olarak görüntüleri kurgulama, kurgusunu aktarabilecek makine donanımı seçme ve kullanma bilgisine, becerisine sahip olmalarında. Bunlardan birinin eksik olması aynı oranda çekilen fotoğrafa yansıyacaktır. Ancak, fotoğrafçılığın hangi alanında eğitim görecek, hangi alanında çalışacak olursanız olun gören bir gözünüz, estetik algı ve bilginiz, iyi bir makine donanımınız olsa da temel “Makine Ayarları” bilginiz ve beceriniz olmadan istediğiniz nitelikte fotoğraflar çekemezsiniz. O hâlde İstenilen nitelikte fotoğraf çekebilmeniz için, fotoğraf makinelerinin özelliklerine göre ASA/ISO, diyafram, enstantane, netlik, dijital menü ayarı konularında size iş görme becerisi ve yeterliliği kazandıracak olan Makine Ayarları dersi başarıyla tamamlamanız gerekir. Hiç kuşkusuz bu dersi başarıyla tamamladığınızda o sihirli dünyanın ana kapısından girenlerden biri de siz olacaksınız. Unutmayın, bilmeyen için zor olan, bilen için çok kolaydır. Her zor iş gibi “Makine Ayarları” dersini de ancak başlamakla ve inanmakla aşabilirsiniz.

Fotğrafta açık ve koyu renkler, ışık ve gölge

2009-05-16 08:29:30

Görme ışıkla başlar. Işık görsel nesnelerin bize yansımasını, dolayısı ile görmemizi sağlar. Çizim istenen biçimin bir yüzeyde gerçekleşmesi, yansıtmış olduğu ışık değerlerinin doğru görülmesi ve doğru yerleştirilmesi ile mümkündür. Işık etüdü için doğa güzel bir öğretmendir. Doğal nesnelerin ışık değerleri ile etüt edilmesinde amaç; objeyi kâğıtta tekrarlamak değil biçiminin, şeklinin, dokusal yapısını parlaklığını matlığını ve planlarını yansıtan ışık değerlerinin nasıl bir düzenle yerlerini aldıklarını görmek ve kişisel yorumlarla bütünleştirmektir. Hazırlanan bu derste açık- koyu, ışık-gölge tanımları, açık- koyu, ışık-gölgeye göre sanat eserlerinin incelenmesini, açık-koyu, ışık-gölge uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde açık-koyu, ışık-gölge uygulaması yapabilirsiniz.

Renk Bilgisi, Sıcak-soğuk renkler, Kontrast

2009-05-11 13:23:23

Renk yapay ya da doğal tüm objelerden yansıyarak gelen ışınların göz ile algılanarak hissedildiği bir görüntüdür. Her insanda doğuştan var olan estetik kaygının en önemli öğelerinden biri renktir. Bu estetik kaygılar kalıtımsal olduğu gibi eğitim ile de ortaya çıkabilir. İnsanların yaşadıkları tüm olayların etkisi altında kaldıkları bir gerçektir. Her insan farklı bir dünya görüşüne ve ruh haline sahiptir. Farklı renklerden hoşlanıyor olmaları bu nedene bağlanabilir. Toplumların yaşadıkları olaylar karşısında renk seçimlerini farklılaştırdıkları görülmüştür. Ayrıca renklerin bireyin motivasyonunda katkı sağlayan önemli bir araç olduğu da bilinmektedir. Hazırlanan bu derste renk tanımları, renk grupları, renk kontrastlıkları, rengin psikolojik etkileri ve renk uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde renk uygulaması yapabilirsiniz.

Perspektif, izdüşüm ve Boyut Bilgisi

2009-05-11 13:21:04

Temel sanat eğitimi estetik, form, doku, renk, denge ve perspektif gibi kişiyi olumlu yönde etkileyen öğelerden oluşur. Temel sanat eğitimi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci yaşamında renge, estetiğe, perspektife yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde olacaktır. Perspektif belirli kurallarla ve aletler ile çizilmelidir, Perspektif çizim kurallarını ve bilgilerini öğrendikten sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar daha anlaşılır olacaktır. Hazırlanan bu derste perspektifin tanımını, perspektifte geçen kavramları, perspektif çeşitlerinin tanım ve çizim uygulamalarını ele alacağız. dersi başarı ile tamamladığınızda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilirsiniz. Hatasız bir biçimde perspektif uygulamaları yapabilirsiniz.

Sanat Eğitiminin Önemi

2009-05-11 13:18:42

Amacı yaratıcı, kendine güveni olan, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, yaşama olumlu bakan, dünyaya ve yakın çevresine karşı duyarlı ve hassas olmayı başarabilen bireyler yetiştirme olan temel sanat eğitiminin ilk konusu olan Nokta-Çizgi dersi ile düzlem, hacim kavramları, denge, düzen, devamlılık, doluluk, boşluk, bütünlük gibi tasarım prensiplerini anlayarak, objeleri farklı ifade biçimleriyle yorumlayabilecek hale geleceksiniz. Bütün bu çalışmalar sonucunda var olandan farklı, kendine özgü estetik beğenisi olan tasarımlar oluşturmanın ilk adımını başarıyla tamamlamış olacaksınız. Bu derste nokta, çizgi ile ilgili kavramları öğrenerek nokta, çizgi ile obje etütleri, yüzey düzenleme uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde cansız modellerden çizim uygulaması yapabilirsiniz