Cahilim

El Sanatları


Mekikli dokumaya hazırlık

2009-09-03 14:10:43

Bu ders sonunda, edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında mekikli dokuma yapmak için gerekli olan hazırlıkları ve araç-gereçleri tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır. Dokumacılık, insanın sadece doğal çevreye uyum zorunluluğundan kaynaklanan bir meslek kolu değil, kültürel yaşam çevresi içinde moda ve mekân düzenleme örnekleri ile de zevk incelik sanatı olmuştur. Bu nedenle ülkelerin geleneksel sanat örnekleri, doğal çevrelerini ve kültürel yaşam alışkanlıklarını yansıtır. Bu derste el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen kalite ve özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taşımaktır. Bunun için mekikli dokumada nasıl bir hazırlık yapılacağını, sırayla hangi işlem basamaklarının olacağı, hangi araç-gereçlerin tanınması ve bunların özelliklerini, anlamlarını ne işe yaradıklarını öğreneceksiniz.

Mekikli dokumada desen hazırlama

2009-09-03 14:10:06

Kökeni tarih öncesine dayanan en eski sanat olma özelliği ile tekstil, tüm dünya da olduğu gibi ülkemiz için de gerek ihracat ve gerekse istihdam ve sağladığı döviz girdisi açısından temel sektör olmaya devam etmektedir. Dokuma tekstil yüzeyi oluşturma sistemlerinin ve tekniklerinin gelişmesi ve yenilenmesi ile oluşan çeşitliliğe cevap verebilecek tasarımlar oluşturabilmek için dokuma alt yapı tekniklerine ve bilgilerine tekstil endüstrisinde her zaman için gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, tekstil yüzeyler içinde en büyük paya sahip olan dokuma yüzeylerin alt yapı teknikleri içeren konular basit anlaşılır düzeyde verilmeye çalışılmıştır.

Makinede çin iğnesi ile nakış hazırlama

2009-09-03 14:09:23

İşleme teknikleri içinde yer alan Çin iğnesi tekniğinin, işleme tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Resim yapma tekniğinin ipliklerle oluşturulması, renklerin ahengi, düzeni ve sanatsal görünümü ile Çin iğnesi tekniği bugüne kadar ulaşmıştır. Çin iğnesi tekniği elde yapıldığı gibi günümüzde yoğun bir şekilde makinede de uygulanmaktadır. Makinede yapılan Çin iğnesi tekniği, renklerin birbiriyle kaynaştırılması ile çeşitli renkli bir araya getirerek göze hoş görünen estetik ürünler oluşturulabilmektedir. Çin iğnesi tekniğini kullanarak doğadan, günlük yaşantımızdan olayları çeşitli zeminler üzerine uygulayabiliriz. Makine nakışları meslek dersi için hazırlanan bu ders, uygun çalışma ortamı sağlanarak Çin iğnesi tekniğinde model ve malzeme ihtiyacını belirleme, kumaşı işlemeye hazırlama, makineyi hazırlama, Çin iğnesi tekniğini uygulama, yardımcı iğne teknikleri uygulama, ütü yapma, kalite kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. Bu ders size makinede Çin iğnesi tekniğini yapma becerisi kazandıracaktır.

Sanayi makinesine elişi işlemek

2009-09-03 14:08:27

Sanayi nakışı sektörü, seri üretim yaptığı için; üretim kalitesi ve zaman yönetimi önemli bir unsurdur. Bunun için de makinelerin verimli çalışması, bakımı korunması, arızalarının giderilmesi ve gerekli ayarlarının doğru yapılması gerekmektedir. Bu derste makineyi çalıştırmak için yapılacak işlemler, ana hatları ile anlatılmaktadır. Uygulamalarınızı yaparken sizler kullanmış olduğunuz makinenin özelliklerini ve çalışma sistematiğini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size örnek teşkil edecek ve yapacağınız çalışmalarda kolaylık sağlayacaktır. Siz de bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda sanayi makinelerini çalıştırabileceksiniz.

Dikiş Nakış makinesini hazırlamak

2009-09-03 14:07:39

Sanayi nakışı sektörü, hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile nakış sektörü, kendisini devamlı olarak yeniliklere açmış değişen teknolojiye paralel devamlı değişim içerisinde olmuştur. Özellikle hızla gelişmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sektörün korunması, rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji nakış alanını da etkilemiştir. Sanayi nakışının günlük hayatımıza girmesi; kullandığımız ev aksesuarları, giyim süslemeleri üzerinde sıkça kullanılması insanların yakın ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda çalışmaları yapabilmek için makineleri iyi tanımak; yapılacak işe uygun malzeme seçmek ve makineyi hazırlamak önemlidir. Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda sanayi makinelerini tanıyarak işleme yapabilmek için makineyi hazırlayabileceksiniz.

Makinede Türk işi nakış hazırlamak

2009-09-03 14:06:43

Türk işleme sanatı, geçmişten günümüze kadar değerlerini koruyarak gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile işleme sanatı bir süre durağan bir hale gelse de yaşamaya devam etmektedir. Türk işi tekniği de bu işleme sanatları içinde önemli bir yer tutar. İş gücünün verimli hale gelmesi, üretimin daha fazla ve ekonomik olması sebebiyle günümüzde makine nakışlarına ilgi artmıştır. Elde yapılan Türk işi, gelişen teknolojiyi takip ederek makinede de uygulanmaktadır. Ulusal kültürümüzden olan Türk işi tekniğinin, kendine özgü niteliklerini yitirmeden yaşatılması sizlerin elindedir. Bunun için teknolojik gelişimi takip ederek sunulan kolaylıkları kullanarak değerlerimiz yaşatılmalıdır. Bu ders ile; uygun çalışma ortamı sağlanarak Türk İşi tekniği ile ilgili model belirleme, uygun malzeme seçme, kumaşı işlemeye hazırlama, makineyi işlemeye hazırlama, Türk İşi tekniğini uygulayabilme, ajur tekniğini uygulama, yardımcı iğne tekniklerini uygulama, tekniğe uygun olarak kenar temizleme yapabilme Türk İşi tekniğine uygun ütü yapma, kalite kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. Bu ders size makinede Türk işi yapma becerisi kazandıracaktır.

Makinede maraş elişi desen hazırlamak

2009-09-03 14:05:44

Maraş işi milli işlemelerimizden biridir. Maraş yöresi başta olmak üzere ülkemizin birçok yöresinde zengin örnekleriyle yaşatılmaya devam etmektedir. Maraş işi önceleri elde yapılmakta iken teknolojinin gelişmesiyle birlikte makinede de rahatlıkla uygulanmakta kısa sürede zevkli ve güzel ürünler yapılabilmektedir. Maraş işinde deseni işlemeye hazırlık aşaması el ve makinede hemen hemen aynıdır. Ancak işleme tekniği olarak birbirinden farklıdır. Sizde bu faaliyeti, başarı ile tamamladığınızda makinede Maraş işinin hazırlık aşamasını ve kullanılan malzemeleri öğreneceksiniz.

Makinede maraş işi dikiş nakış

2009-09-03 14:04:34

Geleneksel kültür varlığımız olan nakış; dikiş makinesinin bulunması ve gelişmesiyle el işlemeciliğinin yanı sıra makinede de yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde modernleşmenin etkisiyle, elde yapılan nakışlara göre daha kısa sürede yapılması makine nakışlarını ön plana çıkarmıştır. Makinede yapılan nakışlarımızdan biri olan Maraş işi zarif bir işleme olması sebebiyle ev dekorasyonunda ve dekoratif örtülerde, aksesuarlarda, çanta, kemer ve terliklerde bunun yanı sıra abiye kıyafetlerin süslenmesin de kullanılmaktadır. Makinede Maraş işi (Dival işinde) tırtıl, pul, inci gibi malzemelerle süslenen işleme ayrı bir zenginlik kazanır. Sizde bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda güzel, zevkli ve aynı zamanda kısa sürede yapabileceğiniz gibi bu işlemeyi hayatınızın her anında kullanabilir ve ekonomik olarak gelir sağlayabilirsiniz.

Makinede antep elişi yapımına hazırlık

2009-09-03 14:03:18

Günümüzde yaşam koşullarının değişmesi, teknolojinin hızla ilerlemesi ile yapılması zaman alan el nakışları makinede yapılmaya başlanmıştır. Elde çalışılan tüm teknikler makinede uygulanmaktadır. Antep işi de bu işlemeler arasında yer almaktadır. Makinede çalışıldığında kısa zamanda çok iş üretilmekte ve Antep yöresinde yapılan işlemelerden büyük ölçüde gelir sağlanmaktadır. Makinede Antep işi kasnak sallayarak ev tipi makineler de çalışılmaktadır. Makinede Antep işi çeşitli dekoratif örtüler, yatak örtüleri, kıyafetler, pano, abajur, masa örtüleri, keseler üzerine uygulanmaktadır. Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınız da Antep işi hakkında bilgi sahibi olacak ve makinede Antep işi tekniklerini uygulamak için gerekli olan motif fonunu hazırlayabileceksiniz.

Makinede antep elişi yapımı

2009-09-03 14:02:42

uygulanan Antep işi günün koşulları nedeni ile makinede de yapılmaya başlanmıştır. Milli kültürümüzü yansıtması nedeni ile turistik değerinin fazla olması ekonomik yönden yöre halkına büyük fayda sağlamaktadır. Bu ders; makinede Antep işi tekniklerini, kullanılan yardımcı iğne tekniklerini, kenar temizleme, ütü yapma ve kalite kontrol konularını içermektedir. Bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda ev tipi makinelerde Antep işi tekniğini uygulayıp kullanıma hazır hale getirebileceksiniz.

Hesap işi giysi ve dokuma

2009-09-02 08:13:30

Geleneksel nakışlarımızdan olan hesap işi kültür varlıklarımızdan birisidir. Zengin ve detaylı işleme tekniklerine sahip olan hesap işi ipliği sayılabilen kumaşlar üzerine işlenmektedir. İlk işleniş yeri Anadolu olan hesap işi hakkında yapılan araştırmalar sonucunda çok fazla işleme örnekleri bulunmuştur. Bu örneklerin işlenmesindeki detaylar ve desen özellikleri insanların yaşayış tarzlarını ve kültürlerini yansıtmaktadır. El işlemeciliğinin en önemli unsuru olan hesap işi dönemlere göre desen motifleri bakımından değişiklikler göstermiştir. Uygulanan alanın genişliği ve kullanışlı oluşu bakımından hesap işi giyim süslemede, dekoratif örtülerde, giyim aksesuarlarında sıkça kullanılmıştır. Kullanılan renkler ve yardımcı bazı süsleme teknikleri hesap işini daha da zenginleştirmiş ve farklı boyutlar kazandırmıştır. Sizde bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda zengin kültürümüze sahip çıkmış olacak ve zevkli ürünler üreteceksiniz. Yapılan ürünlerin özelliği bakımından kıymetli oluşu çalışanlar açısında büyük gelir sağlayacaktır.

Sim ve sırma ile maraş elişi

2009-09-02 08:12:37

Maraş işi, milli işlemeler arasında önemli bir yere sahiptir. Sim, sırma vb. gibi parlak ipliklerle yapılıp üzeri süslemelerle zenginleştirildiğinde ortaya oldukça görkemli ve pırıltılı bir işleme tekniği çıkmaktadır. Maraş işi yüzü ve tersi birbirinden farklı tek yüzlü bir işlemedir. Bu işleme; işleme öncesi hazırlık ve işleme esnasında kullanılan araç ve gereçler bakımında diğer işlemelerden çok daha farklı ve zengindir. İşleme tekniği olarak alt iplik üstten, üst iplik alttan görünmez. Yapıldığı dönemler de uygulandığı yerler ve kullanım alanlarından dolayı tercih edilen işlemelerdendir. Günümüzde de aynı öneme sahiptir. Sizde bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda Maraş işinden oldukça görkemli ve ışıltılı ürünler yapabileceksiniz.

Elde Maraş işi bindallı ve yatak örtüleri

2009-09-02 08:11:45

Türk işleme sanatının çok zengin örnekleri vardır. Bu örnekler arasında elde yapılmış Maraş işi ile oluşturulan ürünler ve özellikle de bindallılar oldukça göz kamaştırıcıdır. Maraş işi, dival işi, sim-sırma işi, mukavva işi, bastırma isimleri ile de tanınmaktadır. Saray işlemesi olarak bilinen sırma, 19.yüzyılda oldukça yaygınlaşmıştır. Maraş ve Kütahya illerinde de zengin örnekleri bulunan sırmanın işleme alanları oldukça geniştir. Eskiden günümüze kadar bindallılar, yatak örtüleri, bohça, cepken, perde, divan yaygıları ve çok çeşitli örtülerde Maraş işi görülmektedir. Müzelerde bu nadide eserleri görmek mümkündür. Günümüzde Maraş işi, nakış ve giyim süslemelerinde önemli yer tutmaktadır. Bu dersler, Milli işimiz olan Maraş işini yaşatmak ve onu gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarınızda sizlere rehberlik edecektir. Sizde; bu dersi başarı ile tamamladığınızda Maraş işinde kullanılan araç- gereçler ile işlemeye geçmeden önce yapılan hazırlık aşamalarını öğreneceksiniz

Trabzon Gümüş Kazaz elişi tekniği

2009-09-02 08:10:48

Gümüş kazaz örücülüğü Trabzon’da yapılan yöresel bir el sanatımızdır.1900’lü yıllardan günümüze kadar gelen ve yaşatılmaya çalışılan geleneksel el sanatlarımızdan biridir. Sadece Trabzon’da yapılan bu el sanatımızı halen birkaç kuyumcu atölyesi yapmakta ve ticareti ile uğraşmaktadır. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, P.K.S.O. ve K.M.L. de okul olarak gümüş kazaz örücülüğü pratik kursları açarak bu el sanatımızı öğretmekte ve tüm yurda, dünyaya tanıtarak yaşatmaya çalışmaktadır. Gümüş kazaz örücülüğünde son olarak ürün oluşturma dersinü öğreneceksiniz. Beş dersin sonunda anlatılan bütün tekniklerin birleştirilip nasıl ürün haline getirileceğini göreceksiniz. Gümüş kazaz örücülüğü tekniklerinin öğretilme aşamasında önce balıksırtı tekniği öğretilir. Sonra sırasıyla sürgü, top, ajur örgüleri ve teknikleri birleştirerek ürün oluşturma gösterilir. Bu dersin sonunda gümüş kazaz örücülüğünde ürün oluşturma aşamalarını, resimli ve yazılı açıklamaları ile birlikte öğreneceksiniz.

Balık sırtı örgü tekniği

2009-09-02 08:09:58

Temelde takı,”öteki”ni etkilemek ya da taşıyanı gizli güçlerden ve kem gözlerden korumak üzere insan gövdesinin çeşitli bölümlerini süslemek ve bezemek için kullanılır ya da talep edilir. Anadolu’daki takıların kökleri çok eskilere gitmektedir. El emeğiyle yaratılan eserler, ustaların duygu, düşünce ve ruhuyla bütünleşmektedir. El sanatı sözle ifade edilenden daha zengin bir anlam yüküyle doludur. Hızla üretilen teknoloji ve zevklerin sürekli değişmesine karşın, Anadolu takıları, çağdaş sanat anlayışına uygun olarak, soyut varlığını devam ettirmektedir. Geleneksel sanatçı yaratıcılığının yeni kuşaklara aktarılması büyük zorunluluk olacaktır. Çünkü el sanatlarıyla yapılan takı özgündür. Gümüş kazaz örücülüğü Trabzon’da yapılan yöresel bir sanatımızdır. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biridir. Bu nedenle bu el sanatımızı korumalı ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, P.K.S.O. ve K.M.L. gümüş kazaz örücülüğü pratik kursları açarak bu el sanatımızı yaşatmaya çalışmaktadır. Gümüş kazaz örücülüğünde bulunan tekniklerin içinde, balıksırtı örgüsü zincir görevi görür. Tekniklerin öğretilme aşamasında önce balıksırtı tekniği öğretilir. Sonra sırasıyla sürgü, top, ajur örgüleri ve teknikleri birleştirerek ürün oluşturma öğretilir. Bu dersin sonunda gümüş kazaz örücülüğünde balıksırtı teknik aşamalarını, resimli ve yazılı açıklamaları ile birlikte öğreneceksiniz.

Astragan işi lonya iğnesi

2009-09-02 08:07:18

Gelişen teknolojiyle birlikte, makine nakışlarının ön plana çıkması, zaman ve enerjiden tasarruf sağlayarak daha kolay ve kısa sürede işlemeler yapılmasını sağlamıştır. Makinede uygulanabilen nakışlardan biri olan astragan işi ve blonya iğnesi (kordon tutturma) tekniği, uygulamadaki kolaylığı sebebiyle kısa sürede yapılması, güzel ve zarif bir işleme olması ile çok tercih edilen işlemeler arasında yer almaktadır. Ev dekorasyonunda, dekoratif örtülerde, aksesuarlarda, çanta ve terliklerde bunun yanı sıra çocuk, spor ve abiye kıyafetlerin süslenmesinde ve birçok alanda kullanılmaktadır. Bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda; güzel, zevkli ve aynı zamanda kısa sürede yapabileceğiniz bu işlemeyi hayatınızın her anında kullanabileceğiniz gibi ekonomik olarak gelir de sağlayabileceksiniz.

Tülü halı dokuma

2009-09-02 00:23:11

Bu ders ile el sanatları teknolojisi alanında tekniğine uygun tülü dokuma yapabilmek için gerek duyulan bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız. Tülü dokuma, geleneksel Türk halıcılığının geleceğe ışık tutacak bir örneğidir. Düğümlerin atlanarak yapılması, uzun bırakılan tiftik ve yünün rahat bir şekilde yatmasını sağlayan halının bu özelliği arka tarafından daha çok belirgindir. Bu özellik halının arka görünüşüne grafiksel bir güzellik getirmektedir. Tülü halısı Anadolu’da yapılmış özel bir dokuma tekniğidir. Günümüze kadar teknik özelliğini korumuştur. Değişen yaşam şartları ve yeni tasarım arayışları önceleri yer yaygısı olarak kullanılan tülü dokumanın farklı alanlarda da kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu ders sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğe uygun olarak çözgü hazırlayabilecek, düğümlü tülü dokuma yapabilecek ve dokumayı temizleyebileceksiniz. Kullanıma hazır hale getirdiğiniz tülü dokumayı yapabilmenin mutluluğunu yaşayacaksınız

Tulu dokumaya hazırlık

2009-09-02 00:22:33

Bu ders ile tülü dokuma tekniğinde ürünler oluşturabilmek için geleneksel motiflerden yola çıkarak kompozisyon oluşturma ile ilgili gerek duyduğunuz bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız. Motif, bir sanatçının veya tasarımcının gözle görülebilen nesnelerden kendisine konu ve model olarak seçtiği öğedir. Tülü dokuma, halı ya da ıstar tezgâhlarında, yünden veya tiftikten dokunan havlı (tüylü), yumuşak kaba dokulu bir yaygıdır. Dokumanın atkı ve çözgüsünde kullanılan yünün ve ilme ipliği olarak kullanılan tiftiğin, doğal olması, renklendirmesinin de doğal boyalarla yapılması “tülü dokuma”ya ayrı bir değer katmaktadır. Bu ders sonunda edindiğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda, motiflerin geleneksel özelliklerini koruyarak farklı kompozisyonlar oluşturabilecek ve tülü dokuma tekniğine uygun desenler hazırlayabilmenin mutluluğunu yaşayacaksınız.

Mekikli bezayağı dokuma

2009-09-02 00:21:53

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında mekikli dokuma yapmak için gerekli olan hazırlıkları ve araç-gereçleri tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır. Mekikli dokumada desen ve mekikli dokumaya hazırlık dersleri ile ana örgülerin çizimi tahar ve armür planlarının hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz. Bezayağı dokuma dersiyle ilgili tüm faaliyetleri tamamladığınızda, numune tezgâhını ve ana elemanlarını tanıyacak, numune dokuma tezgâhında çözgü hazırlamayı, hazırlanan çözgüyü tezgâha bağlamayı, gücü ve tarak taharı yapmayı, çerçevelere armür planına göre hareket vermeyi ve numune kumaş dokuma işlemlerini yapabileceksiniz.

Dimi örtüsü dokuma

2009-09-02 00:20:52

Mekikli dokuma türlerinden olan dimi dokumaların oldukça geniş çeşitleri vardır. Dimi örgüsü pamuklu ve yünlü dokumacılıkta çok kullanılmaktadır. Kadın ve erkek elbiselik kumaşlar, baddaniyelik kumaşlar dimi örgüsü ile dokunur. Bunların yanı sıra yün iplikleriyle şal,atkı gibi giysi aksesurlarıda dokunabilir. Bu derste sizlere çok farklı dimi örgü çeşitleri sunularak değişik dimi örgüleri dokumanız sağlanacaktır.

Zili dokuma 2

2009-09-02 00:20:12

İki veya daha çok iplik grubunun çeşitli şekillerde birbiri arasından, altından üstünden geçirilerek meydana getirilen ürüne dokuma denir. Dokumanın en basit şekline bez veya bez ayağı(düz dokuma) dokuma adı verilir. Düz dokuma teknik açıdan kilim, cicim, zili, sumak gibi isimlerle çeşitlilik gösterirler. Temelini kilim dokuma oluşturur. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile el dokumacılığı kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. El dokumacılığını yaşatmak için istenilen amaca uygun üretim biçimini yakalamak, kaliteli araç gereç seçimi yapmak çok önemlidir. Seçilen alet ve gereçleri düzgün kullanabilmek, dokuma tezgâhlarını tanımak, özelliklerini bilmek kaliteyi artıran unsurlar içinde yer almaktadır. El dokuma alanında üretimin istenilen kalitede ve kapasitede geliştirilebilmesi için kullanılan dokuma tezgâhlarının özelliklerini bilmek, tezgâhlar ve dokumalar hakkında bilgi sahibi olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu derste zili deseni hazırlamayı, çözgü hazırlamayı, zili dokumaya başlamadan önce yapılacak çalışmaları, zili dokumayı ve dokunan ürünü bitirme becerisini kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler el dokuma alanını ve çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacaktır.

Sumak dokuma 2

2009-09-02 00:19:44

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında sumak dokuma yapmak için gerekli olan temel becerileri ve tekniği tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır. El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır. Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. Dokumacılık bu yönüyle, insanın sadece doğal çevreye uyum zorunluluğundan kaynaklanan bir meslek kolu değil, kültürel yaşam çevresi içinde moda ve mekan düzenleme örnekleri ile de zevk incelik sanatı olmuştur. Bu nedenle ülkelerin geleneksel sanat örnekleri, doğal çevrelerini ve kültürel yaşam alışkanlıklarını yansıtır. Bu nedenle ki bu derste el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen kalite ve özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taşımak için sumak deseni hazırlama, desen özelliklerini, anlamlarını ve sumak dokuma tekniklerini öğreneceksiniz.

Panama dokuma

2009-09-02 00:19:07

Giyinme, insanoğlunun yaratılması ile başlamış bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan dokuma ise çeşitli dönemlerde belli gelişmeler gösterek günümüze kadar devam etmiştir. Ülkemizde önceden yaşayan kültürler ve Cumhuriyet döneminden sonraki teknik gelişmeler tekstilin şu andaki seçkin konumuna erişmesine yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra değişik zevk ve isteklere göre de gelişmeler göz önünde tutulmaktadır. Bu bağlamda tüketicinin değişik isteklerini karşılamak amacıylada tekstil hızlı bir gelişmenin içersindedir. Tekstil sanayisindeki hızlı gelişim sevindirici olmakla beraber, el dokumasındaki gerileme üzücüdür. El dokumanın yeniden canlanması ve yaşatılması oldukça önemlidir. Panama dersi sonunda edineceğiniz bilgi beceriler ile dokuma çeşitlerinden biri olan panama dokumayı yapabileceksiniz. GİRİÞ

Elişi Rips dokuma

2009-09-02 00:18:17

Örtünme gereksinimi insanoğlunun yaratılması ile başlamış bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan dokuma ise çeşitli dönemlerde belli gelişmeler gösterek günümüze değin uzanan dokuma sektörü doğurmuştur. Bu ders ile birlikte edineceğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda el dokuma alanında rips dokuma yapma becerisini kazanacaksınız. Rips Dokuma dersiyle ile ilgili tüm faaliyetleri tamamladığınızda, dokumaya hazırlık işlemlerinden olan rips örgülerin tahar ve armür raporlarını hazırlamayı ve son olarakta renk raporlarını hazırlamayı yapabileceksiniz.

Peskir havlusu dokuma

2009-09-02 00:17:36

Dokuma sanatının kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Bu köklü geçmiş Anadolu dokumacılığının bugüne kadar gelişerek gelmesini sağlamıştır. Anadolu’da el dokumacılığının en güzel örneklerinin görüldüğü ürünlerden biri de peşkirlerdir. Kentlerde unutulan, günümüzde köylerde de unutulmak üzere olan peşkirlerde sosyal yaşamın izleri gizlidir. Bir zamanlar Osmanlı saraylarından Yörük sofralarına kadar geniş kullanım alanı olan peşkir, hem işlevsel hem de dekoratif bir eşya olarak gelenek ve göreneklerimizin, inançlarımızın bir göstergesidir. Peşkir eski Osmanlı kültüründe havlu yerine kullanılırdı. Günümüzde daha çok havlu kullanılmakta antik değere bürünen peşkirler artık vitrinlerde dekoratif bir görünüm kazanmaktadır. Son yıllara kadar Anadolunun çeşitli yerlerinde her evde bir tezgâh vardı; bazen bir evde iki üç çeşit ayrı tezgâhın çalıştığı olurdu. Kadınlar, kızlar ev içi yaşamlarını tezgâh başında değerlendirir, peşkir, giysi, halı, kilim ve yaygı dokurlardı. Bu bir yaşam tarzıydı. Kız çocukları dokuma işini annelerinden öğrenirdi. Kınalı eller mekik tutar, mekiklerdeki renkli iplikler tezgahtaki çözgüler arasında gidip gelirdi. Kız çocukları dokumayı tezgâh başında oyuncakla oynar gibi öğrenir ve küçük yaşta ustalaşırlardı. Bu ders ile havlu dokumayı öğrenerek el dokumacılığında yeni bir bölümü daha kavrayacaksınız.