Cahilim

Ofis ve Büro Yönetimi


Yazı metni oluşturma

2010-01-03 23:03:42

Tarih yazı ile başlar. İletişimin temeli yazıdır. Çünkü sözlü iletişim su üstüne yazılan yazı gibidir. Kültürlü bir insan olarak, hayatınızın her aşamasında en önemli katma değeriniz yazma becerisi olacaktır. Bu yüzden, yazma kabiliyetinizi geliştirmelisiniz. İyi yazmak için, çok okumak gerektiğini unutmayınız. Þunu asla unutmayalım ki bedenen bulunmadığımız yerlerde yazılarımız bizi temsil edecektir. İnsanlar bizi yazılarımız ile tanıyacak, yazılarımıza göre değer verecek, öncelik tanıyacak, fikirlerimizi benimseyecek ve isteklerimizi dikkate alacaktır. Yazılı iletişimin bazı avantajlarını iyi kullanmalısınız. Örneğin yavaş konuşma, kekeleme, hemen cevap verme ve öfkeye bağlı hatalar ve diğer konuşma hatalarını yazıda yapmayabilirsiniz. İyi yazı yazmak için; Kelime İşlemci ve F1-F2 Klavye derslerini almış olmalısınız. Siz de yazının önemini anlamak ve ince yazmanın zevkini tatmak istiyorsanız; bu dersin teknik bilgilerini okuyup özellikle, araştırma ve uygulamaya yönelik bölümlerini tatbik ediniz.

Yazı biçimleri ve türleri

2010-01-03 23:02:45

İyi biçimlendirilmemiş yazı iyi, uygun dikilmemiş kumaş gibidir. Bu elbisenin kumaşı çok kaliteli olsa da sahibine istenilen katkıyı sağlamaz. Aynı şekilde iyi ve uygun biçimlendirilmemiş yazı da yazarını amacına ulaştıramaz. Þunu asla unutmayalım ki yazılarımız ulaştığı yerlerde bizi temsil edecektir. Başarılı insanlar dış görünüşüne, temizliğine, davranışlarına, ifadelerine çok dikkat ettikleri kadar, bulunmadıkları ortamlarda kendilerini temsil eden yazılarına da dikkat ederler. Þu halde seçkin bir insan olarak diğer temel meziyetlerimize dikkat ettiğimiz gibi, yazılarımıza da dikkat etmeliyiz. Belli bir standarda uygun, temiz, tutarlı, düzgün ifadelerle donatılmış, hatasız ve yerine göre gösterişli yazmalıyız. Resmi yazılar, iş yazıları, dilekçe yazımı gibi konularda zaten kanuni biçimleme zorunluluğu vardır. Ancak, biçimleme zorunluluğu olmasa da bütün yazılarımızı belirli bir düzene ve standarda göre yazmak, isteğimizi elde etmek için bize kolaylık sağlayacaktır.

Tıbbi arşiv yönetmeliği

2010-01-03 23:01:30

Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışılmaz bir olgudur. Hastane arşivi, bir hastanenin faaliyetleri sonucunda oluşan ve belirli bir amaç için saklanan belgeler topluluğudur. Bu belgeler topluluğu bir düzen ve sıra içerisinde bulundurulmaktadır. Aranan belgeye erişim sağlamak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Nasıl bir sıra ve düzen olursa belgelere erişim daha hızlı ve doğru olabilir? Bu soruya cevap olarak tıbbi arşivleme ile diyebiliriz. Kurum ve kuruluşlarda; iş akışını sağlamak amacıyla yapılan haberleşmenin yöntemi, geleneksel olarak yazışma yoluyladır. Yapılan işlerin öncesini öğrenmek ve çeşitli hizmetlerin nasıl başladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini yazışmalardan öğrenmek mümkündür. Aynı zamanda bu yazışmalar güvenilir kaynaklar olduğundan çeşitli bakımlardan kanıt olarak da kullanılma özelliğine sahiptir. Söz konusu yazışmaların belli bir zaman sonra nicelik açısından çoğalması, bu yazışma kayıtlarının bir dosyalama sistemi ve ilkelerine dayanarak düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu ders ile hasta dosyalarının gizlilik ve adli yönden önemine dikkat ederek arşiv hareketlerini izleyebileceksiniz. Ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu araştırmalar için arşivden veri toplayabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

Telefonla iletişim teknikleri

2010-01-03 23:00:31

Günümüz iş dünyasının iletişim ağı içersinde telefonun yaşamsal bir önem kazanması, telefonun yanlış kullanılmasını ve mesajların kaybolmasını, anlaşılamamasını ciddi bir sorun haline getirmiştir. Bürolarda kullanılan teknolojinin işlevleri her geçen gün daha da artmakta, teknoloji büro faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmektedir. Telefonla iletişim dersinde, telefonu etkin kullanma ve konuşmada dikkat edilecek kurallar, telefonda not alma (dikte) teknikleri, dijital santrallerin önemi ve özellikleri, telefon aktarma kuralları, form kullanma gerekliliği, fihrist ve kartvizit kullanma gibi konularda bilgi birikimine sahip olacaksınız. Bu bilgiler sayesinde tam olmayan bir iletişim ortamında, tam bir iletişim kurabilme becerisini kazanacaksınız. Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak kendinizi mesleki olarak geliştirecek, iş hayatında ve günlük yaşantımızda iletişim sağlamanın ne kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz.

Problem Çözme Teknikleri Sunum

2010-01-03 22:58:43

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyleri ve organizyonları problemli durumlarla karşılaştırmaktadır. Günluk yaşamımızda ve profesyonel iş hayatımızda sürekli olarak karşımıza çıkan bu problemleri hızlı ve etkili çözebilmek için çaba göstermemiz gerekmektedir. Bireysel mutluluğumuz, profesyonel kariyerimiz, çevremizle uyum ve bütünlük içinde olmamız bu problemleri çözüp çözememizle yakından ilgilidir. Problem çözme insanın bilgi, deneyim sezgi ve yeteneklerini uyum içinde kullanması gereken bir süreçtir. Başarı, kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında karşı karşıya kaldıkları problemlerin esiri olmadan, problemi akılcı bir yaklaşımla analiz etmelerine ve problemi yaratan nedenleri, gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine bağlıdır. Karşılaştığı problemleri etkili ve hızlı çözebilen kurumlar en dinamik ve rekabetçi özelliklere sahip olanlardır. Bu nedenle kurumların yaşadığı sorunların çözümünde, her kademeden çalışanın katkısından yararlanmak gerekir. Yani, bir kurumdaki en üst düzey yönetici de, en alt düzeydeki çalışanda örgüt içindeki birçok problemin çözümüne katkıda bulunmak zorundadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda karşılaştığınız problemi tanımlayabilecek, problemin birey ve organizasyon üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek, çözüm için doğru yaklaşım ve tutumları geliştirebileceksiniz. Unutmayınız ki, küçük problemler zamanında çözülmezse boyut ve yön değiştirerek kontrolden çıkacaktır.

Kelime işlemci programlarının çeşitleri

2010-01-03 22:57:06

Gelişen teknoloji ve iş yaşamı Kelime İşlemci programlarının kullanımında, neredeyse “olmazsa olmaz” hale gelmiş ve işletmeler bu programı üst seviyede bilen insanlara ihtiyaç duymuştur. Bu ders, iş yaşamınızda size yardımcı olacak bilgileri içermektedir. Ders, 8 öğrenme faaliyetinden oluşmaktadır. Derste; belge hazırlama, belge biçimlendirme, paragraf düzenleme, liste oluşturmabiçimlendirme, tablo oluşturma, ekleme işlemleri, adres - mektup birleştirme ve belge şablonları hazırlama gibi konuları içerir. Bu konuları çok iyi derecede öğrenmeniz günlük hayatta, özellikle iş hayatınızda sizlere öz güven ve beraberinde de başarıyı getirecektir. Bu dersten yeterince yararlanmak için her öğrenme faaliyetini dikkatlice okuyup, uygulama faaliyeti ve performans testlerindeki ölçütleri dikkate almanız gerekir.

iş planı nasıl hazırlanır

2010-01-03 22:53:58

İşletmelerin çoğunda, işler herhangi bir aksama olmadan yürür. Bu durumda doğal olarak bir değişiklik yapılması da düşünülmez. Ama her zaman bir işi daha etkin ve verimli yapmanın bir yolu vardır. Teknolojik gelişmeler, işletmelerin hızla değişen ortama uyum sağlayabilmeleri için aksaklıkların ortaya çıkmasını beklemeden doğabilecek olası sorunları öngörme ve onlarla en iyi şekilde baş edebilmeleri gereğini ortaya koymaktadır. Çalışma yaşamında hergün teknolojik ve sosyolojik değişikliklerin zorlanmaları ile karşılaşırız. Bu sorunları ortadan kaldırmak için gerekli planların yapılması gerekir. Sizler, bu dersi tamamladığınızda bürolarda iş basitleştirme teknikleri, verimlilik ve iş dağıtımı tekniği, iş akımı tekniği, alan ve yerleşme etüdü tekniği ve hareket ekonomisi tekniğini öğrenerek çalışma hayatınızda karşınıza çıkan sorunların kolaylıkla üstesinden gelebileceksiniz.

Hukuk Dosyalama Sistemi

2010-01-03 22:52:30

Matbaanın icadıyla birlikte toplumlar bilgi birikimlerini yazılı olarak saklamaya ve paylaşmaya başlamışlardır. Aradan geçen birkaç yüzyılda yazılı belgelerin toplumdaki ağırlığı artmış, hatta öyle bir zaman gelmiştir ki insanlık karşı karşıya kaldığı belge yığınının altında kalmıştır. Yazılı metinlerin, matbu formların, kuralların ve hiyerarşinin artmasıyla birlikte iş yerleri de sağlam bir belge yönetim sistemi arayışına girmişlerdir. Genelde tüm işyerleri özelde ise hukukla ilgili işyerleri yoğun belge trafiğin yönetecek yetişmiş uzman elemanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Hukuk dosyalama sistemleri dersi ile; dosyalama kavramını, dosyalama çeşitlerini, iyi bir dosyalama sisteminin özelliklerini, hukukta dosyalama ve arşivleme sistemlerini, bir hukuk sekreterinin bilmesi gereken hukuk terimleri ve hukuksal belgelerin bazılarını, dosyaların arşivlerde saklanma koşullarını ve yasal saklanma sürelerini öğreneceksiniz. Bunların yanı sıra bilgi ve belge yönetim sistemleri, belgeleri kaydederken kullanılan klasik yöntemleri, fihrist ve indeks oluşturma konularında da bilgi sahibi olacaksınız. Bu dersi tamamladığınızda; düzenli ve sistematik bir şekilde belgeleri ayırt ederek dosyalama ve arşivleme yapabilme becerisine sahip olacaksınız. Bilindiği gibi artık branşlaşma ve uzmanlaşma iş hayatının vazgeçilmez gereklerinden biridir. Bu dersle birlikte sizler de alanınızda iyi yetişmiş birer eleman olarak geniş bir iş sahasında rahat bir hareket alanı kazanacaksınız.

Seyahat Organizasyonu

2010-01-03 01:02:46

İş dünyasında hizmet veren tüm sektörlerde çağdaş yaşamın sunduğu donanım ve koşulları değerlendirecek gençlere ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle, siz iş yaşamında yönetici sekreteri, büro sekreteri olarak yerinizi aldığınızda dersimüz sizin için yol gösterici olacaktır. Bu derste size, iş yaşamınızda gerekli olan seyahat programı yapma, ulaşım organizasyonu yapma ve konaklama organizasyonu yapma bilgileri sunulmuştur. Bu bilgileri kullanarak iş yaşamında size gerekli olan becerileri geliştirebileceksiniz.

Sekreterler için Randevu

2010-01-03 01:02:06

Büro ortamını yönetebilen ve yöneticilerin en büyük yardımcıları olan büro elemanlarının daha etkin yöntemlerle iş yapabilmeleri günümüzde büyük önem taşımaktadır. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde verimliliğin ve kalitenin artması büro elemanlarının etkin çalışmasına bağlıdır. Büro, konukların ilk uğradığı yer olması ve ilk izlenimlerin edinilmesi bakımından önemlidir. Bu dersle bulunacağınız organizasyonlarda, katılacağınız resmi törenlerde, davetler ve ziyafetlerde uymanız gereken protokol kuralları hakkında bilgi sahibi olmanız ve becerilerinizin artırılması amaçlanmıştır. "Hangisi doğru?" sorusundan kurtulmanız, kendinize güveninizin artması ve bu bilgileri uygulamanız gerektiğinde "doğru" yaptığınızdan emin olmanız için bu eğitimi ve beceriyi almanız gerekmektedir. Bu derste “Vakit nakittir.” ilkesinden hareketle zamanın değerli olduğunu, randevu alıp verme kurallarını ve randevusuz gelen konukların kabulü ile ilgili teknikleri daha rahat kavramanız amaçlanmıştır. Bu dersle İşletmelerde konuk kabulünün ve konuk memnuniyetinin sağlanması, ikramda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler edinerek iyi bir yönetici sekreteri olabileceksiniz.

Ödeme Takibi

2010-01-03 01:01:17

Mal alım ve satım işlerinin karşılığı olan para giriş ve çıkışlarının düzenli olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Çünkü bu tür işlemler işletmelerin hayatlarını tamamen etkileyen işlemlerdir. Mal alış ve satış işlemlerin, ticari faaliyette bulunduğumuz işletmeler ya da kişilerle belli bir plan içerisinde ve bazı ticari belgelere dayandırılarak yapılması gerekmektedir. Ticari hayat içerisinde bu tür ilişkiler, işlemlerimizi belgelere dayandırarak ve belli bir plan içerisinde yapmakta her zaman fayda vardır. Çünkü ticari hayatın ne getireceğini kestirmek mümkün değildir. Bu ders içerisinde sizelere; ödeme türleri, ödeme takvimi, tahsilatta kullanılan belgelerin türleri, kambiyo senetleri, heasap makinesi kullanımı, kasa defteri ve kambiyo senetleri defterinin kullanımı hakkında bilgiler ayrıntılarıyla sunulmuştur. Bu bilgiler sayesinde ticari hayat içerisinde ödeme ve tahsilatta kullanılan belgelerin genel özellikleri ile bu belgelerin kullanımına ilişkin becerilere sahip olacaksınız. Aynı zamanda bizler için bu tür belgelerin önemini daha iyi anlayacaksınız.

Hukuk Terimleri ve Anlamları 2

2009-12-31 20:33:59

Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan en önemlisi ve etkili olanı, şüphesiz, hukuk kurallarıdır. Bunlar, toplum içindeki tutum ve davranışlarımızı düzenleyen ve uyulması devlet zoru ile sağlanan kurallardır. Bir ülkede var olan hukuk düzeninin amacı, toplumun düzenini sağlamaktır. Hukukun, toplum düzenini sağlayabilmesi için, onun ihtiyaçlarını karşılaması, onun şartlarına uyması gerekir. Hukuk düzeni, bir yandan uygar hayatın dayanağı, diğer yandan da toplum içinde yaşamanın bir güvencesidir. Hukuk düzeni toplumda, barış, güven, eşitlik ve hürriyet sağlar. Bu ders notlarının amacı, size kişi kavramını ve kişi türlerini kavrayarak gerçek ve tüzel kişilerin özelliklerini ve ehliyetlerini ayırt edebilmeyi, borç kavramı ve borcu doğuran olayları bilgisini kullanarak yazışma ve dosyalamayı doğru yapabilmeyi , çeşitli sözleşmeleri kurallarına uygun olarak düzenleyebilmeyi öğretebilmektir.

Canlı Sunum Nasıl Yapılır

2009-12-31 20:33:05

Bu ders ile öğreneceğiniz sunum ile ilgili bilgilerden eğitim ve çalışma hayatınız içinde yararlanabileceksiniz. Yaşı ve mevkii ne olursa olsun çoğu insan, bir topluluk karşısında konuşmaya başlamadan önce büyük bir korku içinde kalmaktadır. Dizlerinin ve ellerinin titrediği, sesinin çatallaştığı, başının ağrımaya başladığını hisseder. Gözler ise kontrolden uzak, bakılması gereken yerin dışında hareket ederken, ağızdan çıkan sözcüklerin bellek dışında yönlendiğini anlarız. Son yıllarda teknoloji imdadımıza yetişse bile etkili ve güzel konuşmanın bireyi toplum içinde yücelttiği bir gerçektir. Her alanda yapılan çalışmalar gibi etkili sunum alanında yapılan çalışmalar da konuşmanın bir yetenek değil, aynı zamanda beceri olarak algılanarak eğitimle geliştirilebileceği görülmüştür. Amaç bu konudaki becerileri arttırmak ve bir sistem mantığı ile kişiyi toplum önünde başarılı kılmak, sonuçta kişinin mutluluğunu sağlamaktır. Sunum yapma becerisi, bir öğrenci, bir öğretmen, bir yönetici ya da çalışan olun sizden istenen beceriler arasındadır. Yönetici sekreterlik alanında çalışacaksanız, siz ya da yöneticileriniz birçok sunum ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu ders ile ne tür sunumlar olduğunu, bir sunumun planlanmasını, hazırlanmasını, amaçlarının belirlenmesini, mekanların hazırlanmasını vb. birçok bilgi edineceksiniz.

Sigorta bildirimi nasıl yapılır

2009-12-31 20:31:49

Gerek öğrenciliğiniz süresince gerekse bir işe başladığınızda, sizden bir çok belgeyi düzenlemeniz istenecektir. Bir büroda düzenlenen belgeler çok çeşitlidir,; ancak en sık kullanılan belgelere ait kanunî bilgileri, düzenlemeye ilişkin bilgileri ve düzenlenmiş örnekleri bu derste bulabileceksiniz. Sosyal Sigortalar Kurumuna, İş-Kur’a ve bölge çalışma müdürlüğüne verilecek belgeler ile işçi çalıştıran işletmelerin SSK’ ye her ay vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgesi, vergi dairesine yine her ay veya üç ayda bir verilecek olan;muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi düzenleyebilmeniz için 2005 yılına ait kanunlar çerçevesinde hazırlanmış örnekler ve düzenlenmiş belgeler; sizin bu konuda bilgi ve beceri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Ancak kanun maddelerinin çok sık değişmesi nedeniyle, sağlıklı ve doğru bir şekilde formları ve beyannameleri düzenleyebilmeniz için her yıl kanun maddelerinde yapılan değişiklikleri takip etmelisiniz. Vergi Usul Kanunu (VUK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK), Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK), İş Kanunu ve benzeri kanunları inceleyerek bu bilgilere rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Sekreterler için Dosya arşivleme

2009-12-31 20:30:56

Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise verilecek hizmette de zamanın uygun kullanılması önem arz etmiştir. Arşivleme sistemleri zamanın kullanımı ile doğrudan bağlantılıdır. Arşivleme sistemi bilginin korunmasına yönelik bir hizmet çeşididir. Bugün tüm kurumlar bilgi kaynaklarının belli bir arşivleme sistemi ile korunmasında, ihtiyaç duyulduğunda geçmiş bilgilerin geri çağrılmasında bu alanda uzmanlaşmış insanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle sektörlerde, evrak karmaşasının önlenmesi, zaman ve emeğin önemi de düşünülerek bu dersin sizlere yararlı olacağını bilmelisiniz. Bu ders hem size hem de hizmet vereceğiniz insanlara zaman, psikolojik ve ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak bu dersi tamamladığınızda arşivleme sistemi konusunda kazanacağınız bilgi ve becerilerle arşivleme sistemini kullanabileceksiniz

Belge Yönetim Sistemi

2009-12-31 20:30:12

Günümüz bilgi çağında bilgi sürekli artan bir değer haline gelmiştir. Bu nedenle bilginin taşınması ve korunması çok önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu sorunun çözümünde arşivleme hareketleri önemli bir etkendir. Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise verilecek hizmette de zamanın uygun kullanılması önem arz etmiştir. Arşivleme hareketleri bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlamaktadır. Arşivleme hareketleri bilginin korunmasına yönelik bir hizmet çeşididir. Bugün tüm kurumlar bilgi kaynaklarını belli bir arşivleme sistemi ile koruyup, arşivleme hareketleri ile ihtiyaç durumunda arşivlenmiş bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Arşivleme sistemi ve arşivleme hareketlerinin organizasyonu için kamu ve özel kurumlarda teknolojiyi kullanabilen yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle hizmet sektöründe zaman ve emeğin önemi de düşünülerek bu dersin sizlere yararlı olacağını bilmelisiniz. Bu ders hem size hem de hizmet vereceğiniz insanlara zaman, psikolojik ve ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. Sonuç oloarak bu dersi tamamladığınızda arşivleme hareketleri konusunda kazanacağınız bilgi ve becerilerle arşivleme hareketlerini uygulayabileceksiniz.

Hukuk Terimleri ve Anlamları

2009-12-31 18:11:01

Hukuk sekreteri adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir. Hukuk sekreteri avukatlık bürosunda çalışıyorsa(davacı kişi avukatına vekâletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak bilgisayarda yazar ve adliyeye götürür. Adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar. Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder. Makbuzları hazırlar ve imzalattırır, gerekli mahkeme harçlarını ve diğer masrafları hesaplar, yatırılması gereken paraları ilgili yerlere yatırır. Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır. Tüm bu işlemleri yapabilmek için hukuk alanındaki temel kavramları bilmek, mahkemeleri ve görev alanlarını iyi ayırmak gerekmektedir. Bu derste size ticaret hukuku, sermaye hukuku, yargı kavramı, makamları ve unsurları, idare hukuku, icra iflas hukuku hakkında temel bilgiler verilecektir. Bu derste yer alan bilgileri öğrendikten sonra hukuk ile ilgili birçok kavram artık size yabancı gelmeyecektir

Ofis için mühür ve Paraf

2009-12-31 18:09:30

Okumakta olduğunuz ders, mesleğinizin, şimdiki ve gelecekteki gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Siz bu satırları okurken bile bu alanda yüzlerce değişme ve gelişme olmaktadır. Bunun için, şu an okuduğunuz ve öğrenmeye çalıştığınız dersi anlamanız, gelişim içinde olmanız için büyük bir fırsattır. Okuduktan sonra göreceksiniz ki, bu dersi öğrendiğiniz zaman, tercih ettiğiniz meslekle ilgili önemli bir aşama kat edeceksiniz. Bu dersle; dosyalama hareketlerini ve bu sistemlerle ofislerde belgeleri, tasnif edecek, dosyaların ödünç verilmesini ve dosyaların dolaşma şekillerini öğreneceksiniz. Öğrendiklerin sizi iş hayatında dosyalama sistemlerinde bir adım öne taşıyacak. Yukarıda yazılanlar ilginizi çekiyorsa sonraki sayfayı çevirerek ofis dünyasının bütün nimetlerinden faydalanınız.

Beden Dili mesajları ve anlamları

2009-12-31 18:08:17

Beden dili insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. Karşınızdaki kişiyi anlamanın yolu da onun beden dilini çözmekten geçer. Amacımız, size beden dili ile ilgili bilgiler vererek insanların duygu ve düşüncelerini anlamanızı kolaylaştırmak, kendi davranışlarınızı geliştirmek ve çevrenizdeki insanlarla daha iyi iletişim kurmanızı sağlamaktır. Her insan, sevginin ve ilginin fazlasını bekler. Siz de beden dili ile ilgili bilgilerinizi kullanarak insanlara olumlu yaklaşın ve onlara hayatı kolaylaştırmaya çalışın. Unutmamalısınız ki sevgi ve dostluk bağlarının kurulması, insanları doğru anlamaktan ve onlara doğru davranmaktan geçer. Beden dili konusunda kendinizi donattığınız her bilgiyle çevrenizdeki insanlarla güzel diyaloglar kurabileceksiniz. İnsanları algılarken onların kişisel özellikleri, kültür seviyeleri, yaşadıkları ortam gibi özel koşullarını göz önünde bulundurmanız sizi, daima doğru sonuca götürecektir. Beden dilini öğrenmeniz, yabancı bir dil öğrenmeniz kadar değerlidir. Üstelik yabancı dili öğrenmek için harcayacağınız zaman, güç ve paranın çok azını harcayarak bunu gerçekleştirmeniz mümkündür. Önceki yıllarda, sadece özel sektörün ilgi gösterdiği bu konunun, okullarımızda başlı başına bir ders olarak uygulamaya konulmasının, sizin aracılığınızla, tüm toplumumuza büyük katkılar sağlayacağı ümidini taşımaktayım.

Belge çeşitleri ve Özellikleri

2009-12-31 18:06:34

Okumakta olduğunuz ders, mesleğinizin şimdiki ve gelecekteki gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Siz bu satırları okurken bile, bu alanda yüzlerce değişme ve gelişme olmaktadır. Bunun için, şu an okuduğunuz ve öğrenmeye çalıştığınız dersi anlamanız, gelişim içinde olmanız için büyük bir fırsattır. Okuduktan sonra göreceksiniz ki, bu dersi öğrendiğiniz zaman, tercih ettiğiniz meslekle ilgili önemli bir aşama kat edeceksiniz. Bu dersle belgelerin gelen – giden belge olarak tasnifini, kaydını ve takibini yapacaksınız ve bu sistemlerle ofislerde belgeleri tasnif edecek ve dosyalamasını öğreneceksiniz. Öğrendikleriniz, sizi iş hayatınızda dosyalama sistemlerinde bir adımöne taşıyacak. Eğer yukarıda yazılanlar ilginizi çekiyorsa sonraki sayfayı çevirerek ofis dünyasının bütün nimetlerinden faydalanınız.

Microsoft Outlook Ayarları yapımı dersi

2009-12-31 18:05:44

Okumakta olduğun ders, mesleğinin, şimdiki ve gelecekteki gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Sen bu satırları okurken bile bu alanda yüzlerce değişme ve gelişme olmaktadır. Bunun için, şu an okuduğun ve uygulamaya çalıştığın dersi anlaman, bu gelişimin içinde olman için büyük bir fırsattır. Okuduktan sonra göreceksin ki, bu dersi öğrendiğin zaman, tercih ettiğin meslekle ilgili önemli bir aşama kaydedeceksin. Bu dersle; kişiler arası iletişimin sadece yüz yüze olmadığını, kendini ifade etmen için beden dilinden ve dudak hareketlerinden başka yöntemlerin de olduğunu, yazının ve simgelerin en az mimikler kadar önemli olduğunu kavrayacaksın. Kavradıklarının, iş hayatındaki iletişim noktasında seni bir adım öne taşıyacak. Bilgilerini özgürce paylaşabileceğin, belgelerini dakika bile sürmeyecek bir hızla gönderebileceğin ve daha önemlisi kendini sonsuz bir bilgi ortamında bulabileceğin zaman dilimi bir sayfa sonrasında başlıyor. Eğer bütün bunlar ilgini çekiyorsa; sonraki sayfayı çevirerek, sanal dünyanın sana sunduklarından faydalan ve asla kaybolmayacağın büyük bir dünyanın içine adım at!

Ofis çalışanları için Excel Dersi

2009-12-31 18:04:25

Bu derste; bilgisayarın temel hesaplama mantığını öğreneceksin, öğrendiklerini derste belirtilen işlem basamaklarına göre uygulayacak ve elde ettiğin sonucu dersteki ile karşılaştırabileceksin. Uygulamalar senin konuyu takip etmen açısından resimlendirildi. Derste; 7 öğrenme faaliyeti bulunmaktadır. Belge hazırlama, Tablo oluşturma, Matematiksel işlemler, Hazır fonksiyonlar, Sıralama ve süzme işlemleri, Grafik işlemleri ve Yazdırma işlemleri konularını içerir. Bu dersten yeterince yararlanmak için, her öğrenme faaliyetini dikkatlice okuduktan sonra uygulama faaliyeti ile konuyu tekrar etmelisin. Ölçme – değerlendirme sorularını cevaplayıp, performans testlerindeki ölçütleri dikkate almalısın.

Power Point ile Sunu Hazırlamak

2009-12-27 01:36:41

Bilgisayarınızda yazılarınızı kelime işlemciyle (word programıyla) yazabiliyorsunuz. Matematiksel işlemlerinizi elektronik tablo (excel) programıyla çok rahat yapabiliyorsunuz. Sunu programı da sunu oluşturarak düşüncelerimizi hem göze hem kulağa hitap edecek şekilde vermemizi sağlar. Bu program yardımıyla tanıtım için kullanacağınız yazıları, resimleri grafiklerinizi canlandırıp onlara ses ekleyerek daha dikkat çekici ve daha güzel verebilirsiniz. Bu derste sunu programı yardımıyla sunu oluşturmayı adım adım öğreneceksiniz. Bu ders ile edineceğiniz bilgi ve becerileri, yaşamın her alanında kullanabilmeniz dileğiyle başarılar dilerim.

Hastane Randevu işlemleri

2009-12-27 01:35:36

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sekreterlik görevini yerine getiren kişiler tıp sekreteridir. Sağlık hizmeti veren kişilerin tıbbi dokümantasyon, arşivleme, bilgi işlem tıbbi terminoloji, istatistik, bilgi erişim ve literatür tarama, halkla ilişkiler konularında eğitim almış olmalıdır. Alınan eğitim sonucunda tıp sekreteri çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra hasta kâğıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları hekimlerin söyledikleri şekilde ve yöntemine uygun olarak bilgisayarda yazabilir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı artmaktadır. Bu alanda eğitim almış kişiler hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuarlarda çalışma olanağına sahiptirler. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. İş yoğunluğuna göre bazen hafta sonları ve akşamları çalışılabilinir. Hizmet verilen sağlık kuruluşunda kullanılan bilgisayar programlarını çok kısa sürede öğrenerek hasta radevularını, kayıtlarını ve dosyalama işlemlerini yapabileceksiniz. Bu dersle hasta-hasta yakınları ve sağlık personeli ile iyi ilişkiler kurabilmeyi, veri girişi ve analizi yapabilmeyi, tüm bilgisayar paket proğramlarını kullanabilmeyi, dosyalamayı öğreneceksiniz.

Tıbbi Terimler

2009-12-27 01:34:36

Bilim, sanat, meslek ve iş kolu gibi özel alanlarda belirli bir anlatımı ve kavramı olan sözcüklere terim denir. Bunlar ulusal ya da uluslararası düzeyde bilim, sanat, meslek ve iş kolu çalışanları tarafından kullanılır. Bu terimlerin anlamlarını ve neyi anlatmak istediklerini o işlerle uğraşan insanların bilmesi gerekir. Bu terimler çoğu kez, o özel alanın toplantılarında belirlenir ya da kendiliğinden şekillenir. Bazı bilimciler, eğitim gördükleri batı dillerinin etkisinde kaldıklarından, terimleri farklı okumaktadırlar. Sonuçta, aynı terimi farklı okuyan insanlar olmaktadır. Bunun için sözlük ve söyleyiş kılavuzlarına ihtiyaç vardır. Terimlerin yazımında tek yazım biçimi yeğlenmelidir. Yazılışta birlik sağlanabilirse, söyleyiş birliği de kolaylaşacaktır. Bunun için tıbbi teriminoloji bilimine ve yazım birliği için yazım kılavuzlarına önem verilmelidir. Bu dersin amacı, tıp terimlerinin Türkçe söyleyişlerindeki kurallara uyulduğunda terimlerin doğru okununmasını ve yazılmasını öğretmektir