Cahilim

Biyomedikal, Tıbbi bölümlerde okumak isteyen öğrenciler için ilk kaynak


Mikrobiyolojik Tehlike, Medikal alandaki tehlikeler ve Tıbbi alanda Dikkat Edilmesi gerekenler

2009-06-06 14:14:24

Bu ders Medikal sektörde çalışanların; mikrobiyolojik ajan risklerine karşı alabileceği tedbirleri anlatmaktadır. Risklere karşı tedbir almamanın belki de ileride sağlık açısından telafisi olmayan kötü sonuçlar doğurabileceği bilinci ile hareket etmek gerekmektedir. Bu nedenle vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gereklidir. Çalışma ortamından enfeksiyon bulaşmaması için uyulması gereken hijyen kuralları, vücudu koruyucu bariyerler kullanma, her çalışma öncesinde ve sonrasında el yıkama mesleğin temel kurallarıdır. Ders; mesleki hastalık risklerini, ortamdaki atıkların toplanması ve imha edilmesinin önemini, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemini ve bu işlemler yapılırken ne tür araçgereçler kullanıldığı bilgi ve becerisini vermeyi amaçlamaktadır

Medikal İletişim

2009-06-06 14:12:06

Her meslekte olduğu gibi biyomedikal cihazlar gibi disiplinler arası (birden çok meslek ya da bilim alanının bir arada olduğu) bir alanın kendine has bir terminolojisi olması kaçınılmazdır. Bu alanda çalışan teknisyenlerin konularıyla ilgili cihazları tanımaları ve mesleğin icrası sırasında iletişim kuracakları kişilerle doğru anlaşabilecekleri terminolojik bilgiye ve bunları uygun bir şekilde kullanabilecekleri teknik iletişim becerisine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, iletişim olayının gerçekleşebilmesi için mesajları gönderen ve alan arasında mesajın aynı şekilde anlaşılabilmesi için ortak bir dilin olması zorunludur. Bu alanda çalışacak bir kişi için kullandığı cihazın problemini aktarmada kullanacağı tıbbî ve teknik terminolojiyi anlayarak soru sorması ve problemi tespit etmeye çalışması, problemlerin doğru tespiti açısından çok önemlidir. Bu amaçla kullanıcılarla kurulacak doğru iletişimle çözümlere daha hızlı ve kalıcı olarak gidilebilir.

Biyomedikal Cihazlardaki yarıiletken ve Anahtarlama sistemleri

2009-06-06 14:10:47

Özellikle biyomedikal cihazların tamamına yakın bir kısmı, elektrik kesintisinin kabul edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırılmaktadır. Yine biyomedikal cihaz beslemesinin dışında IGBT lerin endüksiyonla ısıtma sistemlerindeki üstünlükleri ve geniş ayar karekteristik özellikleri fizik tedavi cihazlarında yaygın olarak kullanılma koşulunu oluşturmaktadır. Özel yarı iletkenlerin büyük akımları oldukça küçük gerilim değerleriyle kontrol edebilir olması hem cihazı kullanan tıp personelinin hem de hastaların güvenliklerini artırmıştır. Bu ders ile biyomedikal cihazlardaki anahtarlama sistemlerini ve özel yarıiletkenleri öğreneceksiniz.

Biyomedikal Cihazların temel elektrik sistemleri

2009-06-06 14:08:31

Biyomedikal cihazlar alanında çalışacak teknisyenlerin dikkat etmesi gereken işlemlerden biri de hastanın, hasta yakınının, cihaz kullanıcısının ve cihazın elektriksel güvenliğini sağlamaktır.Elektrikle ilgili sistemlerde çalışırken elektriksel güvenlik önlemlerinin önemine uygun davranmanız, can güvenliği ve cihazın standartlara uygun çalışması için son derece önemlidir. Biyomedikal cihazların büyük bir kısmının yurtdışından geldiği ve bu cihazlar için çok büyük paralar harcandığı da bir gerçektir. Sizin bu cihazlar için göstereceğiniz hassasiyet aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Bu derste iletkenler ve yalıtkanlar, iletkenlerin eklenmesi, topraklama elemanları, sıfırlama konuları ile ilgili bilgileri, kolay anlaşılır bir şekilde basitten karmaşığa doğru sıralanmış şekilde bulabileceksiniz.

Biyomedikal Cihazlarla ölçüm yapmak

2009-06-06 14:06:24

Hastaların sağaltımı (tedavisi) için belki de en önemli aşama tanı aşamadır. Zamanında tanı konulduğu sürece sağaltılamayacak (tedavi edilmeyecek) hastalık yok gibidir. Bu nedenle tanı aşamasında nesnel ve kesin ölçüm yapabilen cihazlar vazgeçilmez hale gelmiştir. Sağaltım aşamasında kullanılan cihazlarda çok önemlidir. Bu cihazların işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi bulundukları ortamın fiziksel büyüklüklerine bağlıdır. Bu fiziksel büyüklükler sıcaklık, nem, ışık, ses, basınç vb. şekilde sıralanabilir. Her cihaz için en uygun çalışma şartları farklı olabilir. Önce ölçümler yapılmalı, gerekli koşullar sağlanıyor ise cihazlar kurulmalıdır. Bu dersi tamamladıktan sonra tıbbî cihazlar için önemli fiziksel büyüklüklerin ne olduğunu bilecek ve ölçümlerini yapabileceksiniz.

Biyomedikal Elektromekanik cihazların yapısı

2009-06-06 14:04:43

Bu dersin sonunda pnömatik sistemleri, hidrolik sistemleri,elektro pnomatik sistemleri ve elektro hidrolik sistemleri tanıyıp bu sistemlerin kontrolünü yapabilecek yeterliğine sahip olabileceksiniz.

Biyomedikal Anatomi ve Fizyolojik Sistemler

2009-06-06 14:03:14

Bu dersle insan vücudu anatomisi, Temel Anatomi, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sinir Sistemi, Sindirim ve Boşaltım Sistemi gibi sistemleri ve fizyolojik organlarımızı öğreneceksiniz.