Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

Makinede Talaşlama Nasıl Yapılır 1

2009-11-14 01:12:59

Taşlamacılık Teknolojisi, bu ders içerisinde 10. sınıflarda okutulacaktır. Makine imalatında zımpara taşlarının talaş kaldırmak sureti ile yapılan işlemlerine ilişkin alıştırmalar ve teknolojik bilgiler sunulmuştur. Bu derste zımpara taşlarının çeşitleri, özellikleri, birleştiricileri, özellikle talaş kaldırılarak yapılan taşlama işlemlerinin tekniği ve taşlama aletleri üzerinde durulmuştur. Uygulama tekniği yönünden, taşlama tezgahlarının tasarımından çok, işleme hazır durumda iken bundan nasıl yararlanılacağına önem verilmiştir. Taşlama işlemleri, imalatta bitmiş işler üzerine uygulanır. Estetik duygunuzu geliştirir, iş hassasiyetini artırır. İş piyasasında aranan bir eleman olursunuz. Taşlamacılık eğitim ve öğretiminin size yararlı olacağına inanıyorum.

Altın ve gümüş eğeleme işlemi

2010-04-12 23:57:44

Eğeleme takı imalatında en önemli beceridir. Gerek düzeltmede gerekse form oluşturmada bir ürünü ya da modelin hatasız bir biçimde oluşturulmasında önemli bir işlemdir. Takı imalatında yer alan derslerin birçoğunda eğeleme işi yer almaktadır. Gerek kesim den sonra testere izlerini gidermede, gerek döküm ya da kaynak sonrasında takı parçası üzerinde oluşan fazlalıkları temizlemede, gerekse takı parçası üzerinde form,biçim şekillendirmede eğeleme yapmaya ihtiyaç duyulur.Bu nedenle iş kalitesinin yüksek olması için çok sayıda eğeleme uygulaması yapmak gereklidir. Hazırlanan bu derste basit yüzük, küpe, kolye ucu kaynak uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde eğeleyebileceksiniz.

Bitkiler nasıl aşılanır ?

2009-10-10 14:49:35

Aşı ile üretim vejetatif üretim yöntemlerinden biridir. Aşı farklı ya da aynı tür bitkilerin birbirleriyle kaynaştırılarak tek bir bitki olarak yetiştirilmesidir. Bu durumda aşı ile üretim diğer üretim yöntemlerine göre farklılık gösterir. Çünkü diğer üretim yöntemlerinde aynı bitkinin farklı kısımlarından üretim yapmak mümkündür. Aşı ile üretimde ise anca ve kaleme ihtiyaç vardır. Bu da iki ayrı bitkiye ihtiyaç doğurur. Anaç yeni bitkinin kök kısmını oluştururken kalem ise üretmek istediğimiz bitkinin özelliklerini taşır. Kalem üretilmek istenen bitkiden tek ya da birkaç göz içerecek şekilde alınabilir. İşte alınan bu kalem ya da gözler anaç üzerine yerleştirilerek yeni bitki elde edilmiş olunur. Aşıda başarılı olabilmek için aşı yöntemlerini ve aşı yapmayı bilmek gerekir. Bahçenizde istemediğiniz ya da çeşidini değiştirmek istediğiniz erik ağacına kalem aşısı uygulayarak bunu başarabilirsiniz ya da bahçenizdeki gülünüzün rengini değiştirmek istediğinizde uygulayacağınız göz aşısı ile bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aşıcılık artık günümüzde ayrı bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ders ile aşının uygulama zamanlarını ve uygulama yöntemlerini en iyi şekilde öğrenecek ve gerektiği zamanlarda uygulayabileceksiniz.

Fotoğrafçılıkta Işık ve Kompozisyon

2009-05-16 08:38:06

Gözle bakıldığında fotoğrafın birçok anlamının olduğunu görürüz. Zaten amaç kâğıt üzerine yansımış görüntülerin, uygun ışık koşullarında belirli bir anlamı ve içeriğinin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle fotoğraf çekiminde ışık çok önemlidir. Fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerekir. Fotoğrafta kompozisyon ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır. Kompozisyonda iyi görüş; bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek kişiden kişiye değişebilir ve başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Deneme ise çekilen fotoğraflarda uygulanan kompozisyonla artar. Yeteneği ve deneyimi zengin bir fotoğrafçı gerektiğinde bu kuralları çiğneyerek de amacına ulaşabilir. Ne var ki bu, bilgisiz başarıya ulaşılabileceği anlamına gelmez. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için eskiyi ve yılların deneyimleriyle saptanmış kuralları bilmeniz gerekir. Elinizdeki bu derste yer alan ilgiler ile deklanşöre basmadan önce çerçeveye neyi nasıl almanız gerektiği davranışını kazanarak bu kurallara uygun fotoğraf çekme becerisini kazanabileceksiniz.

Erkek iş gömleği kalıbı

2009-08-06 16:17:21

İş hayatının birçok bölümünde kullanılan iş giysilerinin modelleri yapılan işin amacına uygun olarak tasarlanır. İş giysileri çalışan kişilerin giysilerini çalışma ortamının olumsuz etkilerinden korurken, kişiye giydiği zaman çalışma rahatlığı sağlar. Kullanılan kumaş ve malzemeler model özelliğine göre değişiklik gösterirler. İş gömlekleri, is tulumları, iş elbiseleri gibi, yapıldığı işe göre isimler alır. Aynı zamanda toplu çalışan kişilerin iş disiplinini sergiler. Bu ders çalışmasında başarılı olabilmeniz için çizimle ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olmanız yeterlidir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda erkek iş gömleğine ait ölçüleri, ölçüye uygun olarak föy çizim tekniği ile erkek iş gömleği kalıbı elde etme ile ilgili tüm işlemlerini, ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını verimlilik ilkeleri doğrultusunda yapabileceksiniz.

Emlakçılık nasıl yapılır

2010-07-30 08:50:33

İleride popüler mesleklerden biri olacak olan Emlak Komisyonculuğu’nda elinizdeki ders ile daha güçlü, daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında güncel bilgilerinizle farkınızı yansıtabileceksiniz. Elinizdeki ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda meslek ile ilgili yasal düzenlemeler ve yasalarda geçen terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size faydalı olacak şekilde sunulmaktadır. Bu ders size, okul ve piyasa uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve daha sonra da meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramları, belgeleri ve işlemleri tanıma ve uygulama fırsatı verecektir. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda bilgi gerektiren işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Böylece hedeflerinize daha çabuk ulaşacaksınız. Unutmayın ki güncelleştirilmeyen bilgi sizi mesleğinizde ileriye değil geriye götürecektir. Mesleğin gıdası kendinizi yenilemekten geçmektedir.Emlak sektöründe faaliyet gösteren gerek işverenler gerekse çalışanlar kendilerini ilgilendiren emlak ile ilgili konuları yakından izlemek zorundadırlar. Günümüzde değişen teknoloji ve haberleşme ile birlikte mülkiyet anlayışının da farklı boyutlar kazandığı görülmektedir. Bu nedenle, yeni oluşumlar ve duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla yasama organı tarafından kanunlar, Bakanlar Kurulu tarafından Kanun hükmünde kararnameler ve ilgili bakanlıklar tarafından da tebliğ ve yönetmelikler çıkarılmakta ve yayımlanmaktadır. İşte bu kanun, kanun hükmünde kararname, tebliğ ve yönetmeliklerin meslekle ilgili kişilerce takip edilerek bilgilerin güncelleşmesi sağlanmaktadır.

Altın ve Gümüş zincir yapımı

2010-03-25 22:50:33

Kuyumculuk sektöründe zincir takılarının da ayrı bir yeri vardır. Zincirler bazen tek başına bir takı olarak kullanılır bazen de diğer takıların takılabilmesi için yardımcı bir bağlantı parçası olarak kullanılır. Her iki şekilde de zincirin belli bir estetiğe sahip olması, birlikte kullanıldığı takıyı estetik açıdan tamamlaması ve takıyı ön plana çıkarması gerekir. Zincir takı olarak eski çağlardan beri kullanılagelmekte olup gelişen teknolojiye paralel gelişmiş ve çok çeşitli zincir tasarımları yapılmıştır. İlk çağlarda düz halkaların birleştirilmesiyle zincirler elde edilmiş; ama günümüzde birden fazla halkalar birleştirilerek ve şekillendirilerek zincirler elde edilmiştir. İşletmelerin diğer takılarda olduğu gibi zincir türü takılarda da piyasada rekabet içinde olabilmesi için devamlı yeni tasarımlara ihtiyaç duyulur. İşletmelerde çalışan tasarımcılar piyasayı takip ederek modeller geliştirmek zorundadır. Modeller geliştirilirken üretilmiş zincirlerden ve görsel kaynaklardan faydalanılır. Görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Kişilerin isteklerine uygun imal edilen zincirler geniş bir tüketici gurubuna hitap etmeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun içinde alıcıların istekleri göz önünde bulundurulmalı, bunların ışığında tasarım ve üretim yapılmalıdır. Zincir çizimi ve yapımı dersinde çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun zincir tasarımları yapabileceksiniz. Tasarımı ve renklendirmesini yaptığınız zincir üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz.

Seramik vazo tasarımı nasıl yapılır

2010-01-29 22:42:59

Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecidir. Bunu ürünün gerçekleştirilmesi aşaması izler. Asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, mekân vb. nin tümüne tasarım denir. Her gün kullandığımız porselen yemek tabakları, kupalar, evimizdeki biblolar, duvara aslı panolar tasarımı yapılarak oluşturulmuştur. Bir ürün oluşturulmadan önce tasarımının yapılması gereklidir. Masa üzerinde çok parçalı kalıp almaya uygun vazo modeli yapımı dikkat gerektiren bir aşamadır. Þekillendirilecek vazo modelinin fonksiyonları, estetik yapısı ve seri üretime uygunluğu göz önünde bulundurularak tasarımı yapılmalıdır. Vazo modeli görünüş olarak üretilecek seramik ürünün aynısı olacaktır. Bu nedenle model hazırlama aşamasında çok dikkatli ve titiz çalışmak gerekir. Üretkenliğin ve estetiğin bir arada kullanılması ile güzel vazo modelleri ortaya çıkarabileceğinizi unutmayınız. Bu dersi tamamladığınızda, vazo modeli tasarlayıp teknik resim kurallarına uygun yapım resmini çizebileceksiniz. Vazo modeli şekillendirmek için çalışma tezgâhını hazırlayabilecek, alçı dökümü yapabileceksiniz. Vazo modelini tekniğine uygun şekillendirebileceksiniz.

Poliçe Çeşitleri, Poliçe işlemleri

2010-08-05 23:26:05

İnsanların toplumsal faaliyetleri gereği günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında bireysel ve toplumsal risklerle karşı karşıyadır. Meydana gelebilecek olan risklerin az hasarla atlatılabilmesi ve bu riskler sonucunda ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum sonucunda sigorta kavramı gelişmiştir. Sigorta; ileride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan prim ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir. Sigortacı ile sigorta ettiren arasında imzalanan sözleşmeye sigorta poliçesi adı verilmektedir. Sigortacılığın elektronik ortamlarda yapılmadığı geçmiş yüzyıldan sonra teknolojik ortamda yapılan sigortacılıkla beraber poliçelerde bilgisayar ortamında düzenlenmeye başladı. Bilgisayar ortamında düzenlenen ve takibi yapılan poliçeler özellikle sigortacıya zaman ve verimlilik konularında yardımcı oldu. Bu ders notlarının amacı gelişen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek dalında sigortacılık paket programında poliçe kayıtları yapmak, kayıtlı poliçelerin takibini ve tahsilini yapmayı öğretmektir.

Matbaada Tifdruk baskı tekniği

2009-10-09 10:49:43

Bu ders, tek renkli tifdruk baskı ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Tek renkli tifdruk baskı ayarları dersi, size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, tek renkli bir işin baskısı için gerekli olan silindirin takılması, mürekkebin hazırlanması, sıyırıcı raklenin ayarlanması, malzemenin tansiyon ayarı ve diğer ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tek renkli tifdruk baskı ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Tarihteki eski takı örnekleri

2010-03-25 22:48:49

Bu derste sizlere Türkiye ve dünyadaki takı tasarımcıları ve trendleriyle ilgili bilgi verilecektir. Trend, dünya üzerinde gelişen tüketici eğilimlerini ifade eder. Tüketici eğilimleri, sanatsal ve sosyal tüm olguları etkiler ve bu da doğal olarak tasarıma yansır. Aslında, tasarımcı yalnız ve yalnız önerebilir, önerdiği tasarımı moda ya da trend haline getiren tüketicinin kendisidir. Dolayısıyla, tüketici eğilimlerini incelemek, başarılı koleksiyonların anahtarıdır. Elbette trendlerin önemi yalnızca kuyumculuk sektörü için değil, tasarım içeren her sektör için geçerlidir. Tüketiciye ürün hizmeti sunan tüm sektörler, tasarım içerdiği sürece birbirlerine paralel olarak gitmek zorundadır. Bu paralellik, eşdeğer trendleri barındırarak doğru tasarım yaratmaktır. Doğru tasarım, tüketici eğilimlerine cevap verebilen, malzeme, renk, yüzey, doku ve şekil olarak en doğru ürün, kısaca satılabilir üründür. Kuyumculuk sektörü, birebir tüketici beğenisiyle doğru orantılı olarak başarı gösterdiği için, trendlerin farkında olmak çok önemli bir unsurdur. Mücevher, kendisine en yakın olan sektörle, tekstil sektörüyle paralellik göstermektedir. Tüketici, giyimle takıyı ortak kullandığı için, farkında olmadan ilgili olduğu sektördeki detayları talep etmektedir. Tarihsel ve Kültürel Takılar dersinde Türk ve dünya takı tasarımcılarını tanıyarak katalog hazırlayabileceksiniz ve ekonomiye olan katkılarını öğreneceksiniz.

Mobilya Kenar Kaplama nasıl yapılır

2010-01-13 12:32:52

Günümüzde herhangi bir mesleği öğrenmek, mutlaka uygulamalı bilimsel eğitimden geçmeyi zorunlu hale getirmektedir. Artık hiçbir meslek ilk öğrenildiği şekilde kalmamakta, sürekli alanında yenilenmeyi gerektirmektedir. Kenar kaplama işlemleri de ahşap teknolojisi sektörünün her alanında uygulama imkânı bulmaktadır. Mutlaka çözülmesi gereken bir işlemdir. Bu dersi tamamladığınızda kenar kaplama işleminin amaçlarını, gerekliliğini anlayacak masif ve diğer gereçlerle kenar kaplama alet ve makinelerini tanıyacak ve kenar kaplama işlemini yapabileceksiniz. Bu işlemleri yaparken değişik kenar kaplama gereçlerini, tutkalları ve yapıştırma makinelerini öğreneceksiniz. Aşağıda bunlarla ilgili birkaç örnek verilmiştir. Bu örnekleri biraz düşünerek daha da çoğaltabilirsiniz. Þunu asla unutmayınız makineyi ne kadar değişik amaçlı kullanabilirseniz o kadar verimli çalıştırabiliyorsunuz demektir. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar tecrübe sahibi olursunuz ama hiçbir zaman güvenlik kurallarını elden bırakmayınız. Her zaman dikkatli çalışınız. Ülkemizin ve sanayimizin nitelikli insan gücü ihtiyacını bir birey olarak karşılamanız yanında ülkenize, çevrenize, ailenize ve kendinize faydalı olma mutluluğunu ve sevincini yaşayacaksınız

Temel Talaşlı Üretim 5

2009-06-03 11:55:34

Temel Talaşlı Üretim-5 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmını kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu dersde sizler vidaları, vida çekme araçlarını (kılavuz ve paftaları), mikrometreleri, demir dışı metalleri, komparatörleri, mastarları teorik ve uygulamalı olarak kavrayıp, gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Vidaları ve vida çekme araçlarını, kılavuz ve pafta çekme işlem basamaklarını öğrenirken size gerekli olacak daha önceki derslerde kazanmış olduğunuz becerileri (markalama, kesme, ölçme, delme, havşa açma, pah kırma) kullanacaksınız. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli ölçme kontrol ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler plastik işleme makinelerinde oluşabilecek sorunları gidermenizde sizlere yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edindiğinizde plastik işleme alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Pişirerek pasta hamuru açmak

2009-09-15 16:38:56

Bu ders pastacılık mesleğini seçen sizlere pişirilerek yapılan hamurlarla ilgili bilgi ve beceri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Derste açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak bilginin kısa yoldan iletilmesine çalışılmıştır. Hijyenik bir ortamda, malzeme israf etmeden kaliteli ürün elde etmeniz beklenmektedir. Pişirilerek yapılan hamurların hazırlanması çok büyük dikkat ve özen gerektirir. Çünkü pastanelerde satılan profitrol, ekler pasta, tulumba tatlısı, potifur gibi ürünlerin temel hamurudur. Bu hamur çeşidini iyi yapabilen öğrenci pastacılık mesleğinde önemli bir yol almış olur. Pastanelerde gördüğümüz gösterişli ve lezzetli ürünlerin bir çoğunu birkaç meyve, jöle, fındık, fıstık, çeşitli soslar ekleyerek kendiniz yapabileceksiniz. Ürettiğiniz ürünlerin renkliliği ve çeşitlilliği ise size büyük hazlar yaşatacaktır. Pişirilerek yapılan hamur gibi özel bir hamuru hazırlayabilmek sizin ustalık yolundaki adımlarınızı daha sağlam atmanıza da yardımcı olacaktır.

Bayan Bluz Dikimi 2

2009-07-26 06:15:23

Bayan üst giyiminde bluzun çok önemli bir yeri vardır. Fanteziden spora her türlü giysi çeşidinde; örmeden dokumaya her türlü kumaşla sayısız çeşitte ve formda bluz üretilmektedir. Bu örnekle farklı model özelliği olan bluzların üretim planlamalarını, çalışma tekniklerini ve kalite niteliklerine uygun bluzun üretimine yönelik bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Edindiğiniz bu bilgi ve beceriler de her türlü üretim çalışmasının temelini oluşturması nedeniyle mesleğinizle ilgili oldukça önemli deneyimlere sahip olacaksınız. Mesleğinize sağlayacağı katkının yanısıra kendinize ve sevdiklerinize de ekonomik ve hızlı bir şekilde çeşit çeşit giysiler üretebileceksiniz

Medikal Sinyal Analizi

2009-12-14 08:38:34

Elektrik ile çalışan bütün cihazlar bir elektriksel sinyal meydana getirir. Bu sinyallerin insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması sürecinde kullanılan biyomedikal cihazları etkilemesi istenmeyen bir durumdur. Bu istenmeyen sinyallerin analizinin yapılması ve cihazları etkilemesi önemlidir. Bunun için sırasıyla spektrum analizörü, gürültü ve elektromanyetik alan analizi ile değişken sinyallerin analizi hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Biyomedikal cihazları etkilememesi istenilen sinyaller hakkında gerekli bilgileri ölçümler yaparak inceleyebiliriz. Bunun için gerekli olan temel cihaz spektrum analizördür. Spektrum analizör ile yapılacak olan ölçümler ile sinyaller hakkında detaylı bilgiler edinilebilir. Bu bilgiler frekans değeri, güç, sinyaldeki dersasyon hakkında bilgi, frekansın harmonikleri vb. bilgilerdir. Biyomedikal sistemlerin bulunduğu ortamlardaki gürültü kaynaklarının tespiti, gürültünün ölçülmesi ve azaltılması da çok önemlidir. Elektriksel gürültünün ölçümü için gürültü ölçüm cihazları ve spektrum analizörden faydalanılır. Çalışma ortamındaki elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alan sonucu oluşan sinyaller de analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken etkenlerdendir. Sinyallerin analizi yapılırken değişken çeşitleri; frekans, faz, genlik, dalga şekilleri ve dersasyon çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ve yapılan ölçümler sonucunda sinyaller hakkında analiz yapmak daha doğru olur. Bu ders, biyomedikal cihazların çalışma ortamlarındaki elektriksel sinyallerini analiz edebilme bilgi ve becerisini vermeyi amaçlamaktadır.

Yün ipliklerin örgüye hazırlanması

2009-09-28 13:28:55

Tekstil terbiyeciliğinde her türlü mamulün renklendirme yapılmadan önce hazırlanması ve renklendirme esnasında sorunsuz ve hatasız işlem yapılması açısından bir takım ön işlemlere tabi tutulması gereklidir. Bu işlemlere ön terbiye işlemleri denir. Her mamul farklı ön işlemlerden geçirilir. Bu farklılık mamulün yapısı, sonrasında göreceği işlemler ve müşteri isteğinden kaynaklanır . Ön terbiye işlemleri her ne kadar renklendirmeye hazırlık işlemi olarak tanımlansa da önemi renklendirme sonrasında ortaya çıkar. İyi yapılmış ön terbiye, renklendirmede olabilecek hataları en aza indirir. Bu sebeple tekstil terbiyeciliğinde ön terbiye işlemlerinin önemi büyüktür. Yünlü mamullere de renklendirme yapılmadan önce çeşitli ön terbiye işlemleri uygulanmaktadır. Bunlar sırasıyla yıkama, karbonizasyon, ağartma, dinkleme ve krablama işlemidir. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile yünlü mamullere yapılan ön terbiye işlemlerinden yıkama, karbonizasyon, ağartma ve optik beyazlatma yapabileceksiniz.

Tekne su tesisatı ayarları 2

2010-07-09 22:45:19

Yapacağınız tüm gemi atık su tesisatı yapımı, çalışma şekli olarak farklılık arz etmektedir. Gemilerde atık su boru devreleri, arıtmadan doğrudan denize deşarj etmek ve arıtarak tankta toplamak yöntemleri kullanılarak oluşturulur. Öncelikle kullanılan boruları, fitingsleri, filtreleri ve vitrifiyerleri tanıyacaksınız. Sonra da yardımcı devreler bağlantılarını kurup aldığınız bilgi ve becerileri kullanarak atölye ortamında ön imalat yapabileceksiniz. Atık Su Tesisatı dersinden sonra Atık Su Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin ısıtma tesisatını üretebileceksiniz. Gemideki atık su sisteminin olmaması ya da yanlış tasarlanması öncelikle insan sağlığını tehlikeye sokar. İçme su kaynağı olan gölleri, akarsuları kirletir; turizm yörelerinin gerçek güzelliğini bozar; balıkların ölmesine sebep olur.

Tıbbi Biyopotansiyel Yükselteçler

2009-12-14 14:58:30

Biyomedikal cihazların asıl amacı insanın sağlığını bozan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesi, yani hastalığa tanı konulmasıdır. Tanının ilk aşaması olan şikâyetlerin dinlenmesi, belirtilerin incelenmesi sonrasında, güvenilir yöntemlerle şikâyete konu olan hastalık hakkında kanıt toplanması, yani birtakım tetkiklerin yapılması gerekir. Günümüzde geleneksel dinleme, elle yoklama, belirtileri gözlemleme yöntemlerinin yanı sıra tanı koymada hekimlere karar desteği sağlayan gelişmiş modern cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar hasta vücudunda meydana gelen çeşitli fizyolojik olayları, elektriksel olayları, şekil bozukluklarını, dokulardaki biyolojik değişimleri algılayarak hekimlerin normal olaylar ve dokularla karşılaştırmasına, tedavinin şekli konusunda karar vermelerine yardımcı olur. İnsan vücudunda meydana gelen bu olayların gerek algılanmasında, gerekse elde edilen verilerin işlenmesinde pek çok elektronik düzeneklerden yararlanılır. Son derece küçük elektriksel işaretler, vücut dokularından yansıyarak dönen ultrases dalgaları, dokulardaki manyetik alana karşı verilen tepkiler veya vücut dokularından geçen radyasyon tıbbi cihazların hassas algılayıcıları tarafından algılandıktan sonra çeşitli devreler tarafından işlenir. Ancak bu işaretlerin işlenmeden önce pek çok bozucu etkiden arındırılması, işlem devrelerin işleyebileceği düzeyde yükseltilmesi veya yeniden şekillendirilmesi gerekir. Bu aşamada elektronik sistemlerin en önemli bölümünü oluşturan yükselteçlerden yararlanılır. Yükselteçler sadece zayıf sinyallerin kuvvetlendirilmesi amacıyla değil, aynı zamanda bozucu sinyalleri filtre etmek, matematiksel işlemler yapmak, dalga şekillendirmek, regülasyon yapmak gibi amaçlarla da kullanılabilir. İşlemsel yükselteçler sahip oldukları pek çok olumlu özellik nedeniyle biyopotansiyel işaretlerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan devre elemanlarıdır. Bu derste biyopotansiyel yükselteçlerin tasarımında yaygın olarak tercih edilen işlemsel yükselteçler ve çeşitli uygulama devreleri incelenecektir. İşlemsel yükselteçlerin iyi bir şekilde anlaşılması, elektronik ile ilgilenen herkes için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Zira işlemsel yükselteçlerin uygulama alanları, bu derste ele alınan konularla sınırlı olmayıp hemen her alanda yaygın bir kullanıma sahiptir.

Çocuklar için Animasyon

2009-08-21 05:00:23

Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Etkili ve yaratıcı bir eğitim ortamı ve bu ortamla ilgili bilgi sahibi olmak erken çocukluk eğitiminde oldukça önemlidir. Bu nedenle, çocukların gelişimsel özelliklerini bilerek, onlara yaratıcı ortam ve etkinlikler hazırlama ve bu konuda bilgi sahibi olmanız öğretmen yardımcıları olacak sizlerin açısından oldukça önemlidir. Çocuklar oyun yolu ile kendilerini ifade eder ve çeşitli canlandırmalar yaparlar. Doğdukları andan itibaren çevre ile iletişim kurmaya başlarlar. Yaparak – yaşayarak ve eğlenerek deneyim kazanırlar. Her çocuk bireysel olarak farklı özelliklerle dünyaya gelir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenen bireyler, çocukların gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını bilmeli, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, hazırlayacağı yaratıcı eğitim ortamıyla desteklemelidir. Turizm sektöründe ve okulöncesi eğitim döneminde kullanılan animasyon etkinlikleri çocukları cesaretlendirir, düzgün ve doğru konuşmayı, anlattıkları ile başkalarını etkilemeyi, bedensel hareketleri ile jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade etmeyi, girişimde bulunmayı, kendini ve başkalarını yönetme becerisi kazanmalarını sağlar. Bu nedenle bilinçli, yaratıcı, hayal gücünü destekleyici, organize edilmiş animasyon gösterileri ve etkinlikler, çocukların hayatında büyük iz bırakır. Çocuklara bu etkinlikler ve gösteriler hazırlanırken bireysel farklılıkları gözönünde bulundurulmal Bu derste; animasyon ile ilgili temel kavramları, animasyon ve çocuk animasyonu çalışmalarında dikkat edilecek noktaları tespit etmeye yönelik etkinlikleri araştırıp hazırlayabileceksiniz Ayrıca animasyon organizasyonu ve çocuk animasyonu çalışmalarını planlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Mozaik eskitme teknikleri

2010-01-22 21:35:36

Mermer işleme sektöründe gün geçtikçe kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Bunda en büyük sebep mermer işleme sektörünün her geçen gün daha da büyümesidir. Üretilen ürünlerin geniş sahâlarda uygulama alanı bulması, mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin önemli meslek alanları arasına girmiştir. İhracatta tekstilden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuş ve dünya mermer piyasasını yönlendiren bir güce ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen yetişmiş eleman sıkıntısı had safhadadır. Mozaik Eskitme dersi ile tekniğine uygun, mozaik eskitme makinelerinde eskitme işlemi ve mozaik taşlarının seçim ve ambalajlaması yeterliklerini kazanacaksınız.

Saç yıkama ve saç yıkamada dikkat edilecek konular

2009-03-08 07:13:39

Kuaförlük hizmetleri içerisinde ilk adım olan saç yıkama tekniklerinin doğru uygulanması büyük önem taşımaktadır. Kuaförlük sektöründe uygulanan saç yıkama faliyetlerinin amaçları doğrultusunda, gerekli yeterlikleri kazanmanız amaçı ile bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında, doğal saçların yıkanması; ikinci kısmında, boyalı saçların yıkanmasını ele aldık. Bu kapsamda, bu teknikleri özümsemiş, nitelikli, güler yüzlü elemanlar yetiştirmek önemli amaçlarımızdan birini oluşturmaktadır. Hazırlanan bu öğretim faliyetleri sonunda, saç yıkama tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilir düzeye gelebileceksiniz.

Balıkçılık belgesi ve balıkçı olma şartları

2010-07-21 10:59:26

“Denizcilik ve Su Ürünleri” alanında yer alan ‘’Su Ürünleri Yetiştiricisi’’,“Balıkçı Gemisi Kaptanlığı” meslekleri için önemli olan Su Ürünleri Mevzuatının esası: ¾ Su ürünlerinin denizden avlama esaslarını belirleyen 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, ¾ Tarım Bakanlığı tarafından her sene yayınlanan Su Ürünleri Sirküleri ile belirlenmiştir. Dünyamızın en temel sorunlarından birisi nüfus artışı kabul edilmektedir. Hızlı nüfus artışının beraberinde getirmiş olduğu en önemli hususlardan birini de gıda üretiminim yetersiz kalması oluşturmaktadır. Bu husus toplumları yeryüzünün ¾’ ünü oluşturan su kaynaklarından su ürünleri istihsali konusunda daha fazla faydalanmaya yöneltmiştir. Ancak su kaynaklarının sahip olduğu gıda potansiyelli de tükenmez değildir. Özellikle su kirliliği, aşırı avlanma, yasak avcılık yöntemleri kullanma, zamansız avlanma gibi sebepler su kaynaklarının verimliğini azaltmaktadır. Sizleri bu konuda bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olan Su Ürünleri Mevzuatı dersi ile su kaynaklarından yetiştiricilik ve avcılık yolu ile doğal dengeye zarar vermeden daha fazla faydalanabilmeniz amaçlanmaktadır. Bu sayede ülkemiz sularındaki ekonomik potansiyelli de gelecek kuşaklara zarar vermeden bırakmış olmak görevimiz olacaktır.

Gemi takip sistemi

2010-07-22 23:08:53

Elektronik cihazlarda arıza tespiti ve onarımında çok karmaşık ve bilinmeyen sırlar yoktur. Arızayı bulmak ve düzeltmek için gerekli olan şey, sistematik bir metotla belli bir mantık çerçevesinde öğrendiğiniz bilgilerin kullanılmasıdır. Günümüzde üretilen cihazların tamiri oldukça zorlaşmıştır. Bunun nedeni cihazların yedek parçası bulunmayan mikro elektronik malzemelerden üretilmiş olmasıdır. Bu tür cihazlarda arıza tespiti yapılmakta; ancak tamiri mümkün olmayabilmektedir. Bu tip arızaların giderilebilmesi için arızalı baskı devre kartı sağlamı ile değiştirilmekte veya cihaz yenilenmektedir. Elektronik cihazların arıza tespit ve onarımına başlamadan önce mutlaka statik elektriğe karşı tedbir almak gerekir. Bilindiği gibi iki cismin sürtünmesi ile oluşan elektriğe statik elektrik denir. Örnek olarak üzerimizdeki elbiseyi çıkartırken, yürürken veya saçımızı tararken vücudumuzda statik elektrik oluşabilir. Oluşan bu statik elektrik miktarı havadaki nem miktarına bağlı olarak 100 Volt ile 35000 Volt arasında değişir. Nem miktarı arttıkça statik elektrik miktarı azalır. Statik elektrikte gerilim değeri yüksek olmasına karşın akım değeri küçüktür. Akım değerinin küçük olması gerilimin etkisiz olmayacağı anlamına gelmez. Örneğin bir insan halıda yürüdüğünde üzerinde yaklaşık olarak 4000 Volt’luk statik elektrik depolanır. Bu kişi 100 Volt’luk eşik voltajına sahip MOSFET veya 250 Volt’luk eşik voltajına sahip CMOS ’a dokunduğunda arızalanacaktır. İnsanların yüklenmiş oldukları statik elektrik sebebi ile birçok cihaz zarar görmektedir. Özellikle EEPROM (Elektrikle silinip programlanabilen yalnız okunabilen bellek) gibi hafızalı entegrelerin bulunduğu cihazların arıza tespit ve onarımında çok hassasiyet gösterilmelidir. Arıza tespit ve onarım işlemlerinde antistatik malzemeler kullanılmalıdır. Antistatik malzemeler statik elektriğin oluşmasını ve elektronik devre elemanlarının zarar görmesini engelleyen malzemelerdir. Þu malzemeleri anti statik malzemelere örnek gösterebiliriz: metalik poşetler, ambalaj köpükleri, masa örtüleri/kaplamaları, anti statik bileklik kordonu ve kablosu, anti statik önlük ve ayakkabılar…Cihazlarda meydana gelen arızalar her zaman elektronik değildir. Bununla birlikte mekanik arızalar, gevşek veya eksik vidalar, aşınmış parçalar, kopmuş veya kötü bağlanmış kablolar cihazlarda arızalara sebep olabilir. Arıza tespitinde öncelikle kolay olanlardan başlanmalıdır. Örneğin, cihazın besleme geriliminden başlanarak çıkış değerlerine kadar ölçümler yapılmalı problemin net bir şekilde ortaya çıkmasına çalışılmalıdır. Cihazla ilgili doküman, katalog veya şemalardan yararlanılmalıdır. Onarım esnasında arızalı devre elemanlarının aynısı ile değiştirilmesi her zaman mümkün olmaz. Bu durumda başka firmaların ürettiği aynı özellikteki elemanlar tercih edilebilir. Cihazın onarımı tamamlandıktan sonra mutlaka çalıştırılarak belli bir süre gözlem altında tutulmalıdır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile seyir cihazlarının arıza tespitini yapacak ve onarıma yönelik çözümler üretebileceksiniz.

Altın takı Kilit yapımı

2010-03-29 10:51:24

Kuyumculukta kullanılan birçok takı kullanıldığı yerde bırakıldığı gibi durmaz. Takıların bir yerlere tutturulması veya uçlarının birbirini tutması gerekir. Kuyumculukta üretimi yapılan broşların, kolyelerin, bilekliklerin, anahtarlıkların ve daha birçok takıların takıldıkları yerlerde düşmeden durabilmesi için kilit sistemleri ile kilitlenmesi gerekir. Kullanılan takı özelliğine ve kullanıldıkları yerlere göre kilit sistemleri değişiklik gösterecektir. Takıların özelliklerini bozmadan onlara estetik görünüş kazandıracak kilit sisteminin düşünülmesi ve takılara uygulanması gerekir. Kilit yapımı dersinde, üretimi biten takıların özelliğine ve çeşidine uygun kilit sisteminin belirlenmesini, kilit sisteminin üretimini, temizliğini ve takıya montajını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

Otel işletmeleri ve Konuk işlemleri

2010-02-02 10:08:22

Yerli ve yabancı konuklar, gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki turistik merkezlere güzel bir tatil geçirebilmek amacıyla giderler. Konuklarımızın bu merkezlerde bulunan konaklama işletmelerinden birbirinden farklı ve önemli beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentileri karşılamada en önemli etken; onları, beklentilerine uygun konaklama işletmelerine yönlendirebilmektir. Bu yönlendirmeyi doğru şekilde yapmadığımız takdirde güzel bir tatil için yola çıkan konuklarımızın hayallerini sona erdiririz. Onları, zamanlarını boşa harcamış, pişmanlık yaşayan ve bunun sebeplerini sorgulayan, adli merciler aracılığıyla hakkını aramaya başlayan birer birey haline getiririz. Doğru yerde doğru kişileri bir araya getirmeyi ancak görevinin yeterliliklerini yerine getiren, doğru tespitler yapan rezervasyon ve operasyon elemanları başarabilir. Bu nedenle özellikle rezervasyon elemanları birlikte çalıştığı konaklama işletmelerinin özelliklerini, organizasyon yapılarını, uyguladıkları konaklama tiplerini ve odalarının özelliklerini çok iyi bilmelidir. Konukların özelliklerini ve işletmelerden beklentilerini doğru analiz etmelidir. İşte o zaman tatil sırasında ve tatilden sonra ortaya çıkabilecek şikayetler ortadan kaldırılabilir. Seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri başta olmak üzere turizm işletmelerimiz her geçen yıl bütçelerindeki reklâm giderleri payını yükseltmektedir. Bu payın düşmesi için atılacak ilk adım; işletmeleri aracılığıyla tatilini geçiren konuklar içinde, verdikleri hizmetlerden mutlu olan konuklarının payını artırmaktır. Memnun bir konuktan daha iyi bir reklam aracı olamaz. Bu yüzden özellikle alanımız içinde bulunan seyahat acentesi işletmeleri gelecekte personelini seçerken gerekli eğitim derslerini almış elemanları tercih edeceklerdir. Siz de konaklama işletmeleri ve konuk dersinü alarak, gelecekte ülkemizde turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlayan elemanlar olarak bu işletmelerde hizmet vereceksiniz.

Solidworks - ders 3- Sac metal uygulamaları

2009-01-09 16:59:40

SolidWorks ile sac metal oluşturma, sac metal üzerinde düzenleme işlemleri. SolidWorks Base Flange, Edge Flange, Miter Flange, Sketched Bend, yuvarlama ve kıvırma işlemleri. SolidWorks Break-Corne, Cut Extruded, Fold ve unfold komutları.

iş organizasyonları

2009-12-23 13:28:49

Teknoloji ve bilginin hızla yenilendiği dünyamızda, büyük küçük tüm işletmelerde iş organizasyonları vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Bilginin hızlı bir şekilde işlenmesi ve kontrolü açısından organizasyon şemaları bir gereklilik halini almıştır. İş organizasyonunda başarı, çalışanların çalışmalarında verimli olmalarına bağlıdır. Endüstriyel yönetim nedir, diye düşündüğümüzde öncelikle şunu söyleyebiliriz; malzeme ve parayı en verimli bir şekilde kullanabilmek için üretimin kontrol altında tutulması işlemidir. Bir mamul tasarlarken sadece kendi ülkenizdeki standartlara uygun olarak değil, tüm dünyanın belirlemiş olduğu standartlara uygun seçim yaparsanız, sizi başarıya ulaştıracak yoldan ayrılmamış olursunuz. Endüstriyel yönetim programının amacı, sanayi kuruluşları ve fabrikalarda üretim aşamalarının değişik bölümlerinde iş organizasyonu ve işçileri yönlendirecek ara elemanı yetiştirmektir. Organizasyon açısından bütünleşme, prosesler arasında daha sıkı bir koordinasyon yapısı kurarak işletme fonksiyonlarını bir araya getiren ve bilgi araçlarının etkin kullanımını sağlayan bir kavramdır. Bu sadece bir parçanın değil, satın almadan stok kontrolüne, talep tahminlerinden, muhasebe kayıtlarını oluşturmaya kadar tüm işletme fonksiyonları arasında elektronik bir bağ kurulması anlamındadır. Temel hedef, tüm kullanıcıların ulaşabileceği tüm işletme süreçlerinin ve karar süreçlerinin üzerinde bulunduğu bir veri tabanı oluşturabilmektir Eğer organizasyon birbirinden bağımsız ve kendi stratejileri ile performans ölçütleri olan fonksiyonlar olmaktan öteye gidemiyorsa entegrasyondan söz etmek mümkün olmayacaktır.

Balık ağı çeşitleri ve Ağ malzemeleri

2010-07-06 19:09:00

Teknolojinin gelişimiyle birlikte balık avlama yöntem ve teknikleri gelişmiş, avlamada kullanılan av araç çeşitleri artmıştır. İlk insanlar ilkel, basit yöntemlerle yapılan av araçları kullanmaktayken günümüzde modern yöntemlerle yapılan avcılıkta kullanılan malzemeler fabrikasyon olarak imal edilmektedir. Fabrikasyon olarak imal edilen ağlar piyasada belirli boyutlarda bulunur ve avcılık tekniğinin gereklerine uygun olarak ağ kesimi işlemlerine tabi tutulurlar. Bu sayede farklı özelliklerde ağlardan oluşan av araçları yapılarak avcılık faliyetlerinin vermliliği artırılmış olur. Ancak ağ kesimi işlemi ağ donatımının en hassas kısmı olup kesilecek ağ parçalarının boyutları ve sayıları donatılacak ağın farklı bölümlerinin özelliklerine göre titizlikle hesaplanarak kesilmelidir. Ağ kesimi dersi sayesinde ağ parçalarının kesim tekniklerini öğrenecek ve tekniğine uygun olrak ağ kesimi yapabileceksiniz.

Gemi güverte malzemeleri

2010-07-21 11:11:28

Güverte yardımcıları, gemilerde kullanılan ve ana makinelerin operasyonu ile ilişkisi bulunmayan makinelerdir. Gemi yüklerinin yükleme ve boşaltılmasında kullanılan vinçler, kreynler, çıpa ve ona bağlı zincirin fundo ve vira edilmesinde ve palamarlar için kullanılan demir ve halat ırgatları, can salı ve can filikalarının mayna ve virasında kullanılan filika mataforaları güverte yardımcıları sınıfına girerler. Gemilerin yüklerini ambarlarına alabilmeleri ve ambarlardan kısa sürede boşaltabilmelerinde vinçler kullanılır. Vinçler, geminin boşaltma ve limanda kalma süresini kısaltır. Dolayısıyla geminin yükleme boşaltma masrafları vinçler sayesinde azalır. Bu sebeple gemi yük vinçlerinin cinsi, adet ve kapasitelerinin isabetli seçilmesi gerekir. Irgatlar, geminin limanda veya açıkta denize demirleme işlemlerinde ve denize salınan ırgat demirini tekrar toplanmasında kullanılır. Mataforalar (Filika vinçleri) filikaların ve can sallarının denize indirilmesi ve tekrar gemiye alınması işlemlerinde kullanılır. Bu derste vinçlerin, ırgatların, kreynlerin ve mataforaların çalışmalarını, çeşitlerini ve bakım işlemlerini yapmayı öğreneceksiniz. Ayrıca vinçlerde ve ırgarlarda kullanılan zincirleri, demirleri ve halatların çeşitlerini ve bakım işlemleri öğrenilecek.

Problem Çözme Teknikleri Sunum

2010-01-03 22:58:43

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyleri ve organizyonları problemli durumlarla karşılaştırmaktadır. Günluk yaşamımızda ve profesyonel iş hayatımızda sürekli olarak karşımıza çıkan bu problemleri hızlı ve etkili çözebilmek için çaba göstermemiz gerekmektedir. Bireysel mutluluğumuz, profesyonel kariyerimiz, çevremizle uyum ve bütünlük içinde olmamız bu problemleri çözüp çözememizle yakından ilgilidir. Problem çözme insanın bilgi, deneyim sezgi ve yeteneklerini uyum içinde kullanması gereken bir süreçtir. Başarı, kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında karşı karşıya kaldıkları problemlerin esiri olmadan, problemi akılcı bir yaklaşımla analiz etmelerine ve problemi yaratan nedenleri, gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine bağlıdır. Karşılaştığı problemleri etkili ve hızlı çözebilen kurumlar en dinamik ve rekabetçi özelliklere sahip olanlardır. Bu nedenle kurumların yaşadığı sorunların çözümünde, her kademeden çalışanın katkısından yararlanmak gerekir. Yani, bir kurumdaki en üst düzey yönetici de, en alt düzeydeki çalışanda örgüt içindeki birçok problemin çözümüne katkıda bulunmak zorundadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda karşılaştığınız problemi tanımlayabilecek, problemin birey ve organizasyon üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek, çözüm için doğru yaklaşım ve tutumları geliştirebileceksiniz. Unutmayınız ki, küçük problemler zamanında çözülmezse boyut ve yön değiştirerek kontrolden çıkacaktır.

Biyomedikal Elektrodların kullanımı

2009-12-14 08:31:30

Tıp dünyası her geçen gün yeni gelişmelere imza atmaktadır. Ülkemiz bu gelişmeleri takip etmekte ve gelişen teknolojileri ülkemiz vatandaşlarının hizmetine sunmaktadır. Tıp teknolojisinin gelişimi, bizi bu alanda çalışan yetişmiş elemanların yeni teknolojiyi verimli kullanabilmesi için sürekli olarak öğrenime tabi tutulmaları gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. İnsan hayatının çok değerli olduğu ve tıbbi teknolojinin hata götürmez bir öneme sahip olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Tıbbi cihazlardaki gözden kaçan arızaların, ölçüm ve kullanım hatalarının bir insan hayatına mal olabildiği acı tecrübelerle kayıtlara geçmiştir. Sizler, bu dersi bitirdiğinizde tıbbi cihazlar içinde çok büyük öneme sahip olan sinyal izleme cihazlarının elektrot yapılarını öğreneceksiniz. Bu elektrotların kullanım alanlarını bilecek, ölçüm hatalarını ve yanlışlıklarını önleme metotları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Otel Departman Görevleri

2010-01-18 00:30:50

İlkeli ve dürüst turizimciler olacak sizler, bu sayede müşterilerle işletme veya müşterilerle sektör çalışanları arasında çıkacak sorunlara kolaylıkla müdahale edebilecek ve bu sorunları doğru şekilde çözümleyebileceksiniz. Böylelikle de reklâmasyonu önlemede önemli rol oynayabileceksiniz. İnsanlar turizm hareketlerine katıldıkça özellikle ülkemiz turizminde olumlu gelişmeler olacaktır. Unutulmamalıdır ki insanları her zaman memnun etmek zordur. Ancak hiçbir zaman imkansız değildir. Bu nedenle ciddi, doğru dürüst işletmecilik anlayışı, iyi hizmet, kalite ile birleşince bu konudaki sorunlar kendiliğinden ortadan kalakacaktır. Günümüzde tüketici yasalarının tüketici açısından ne denli koruyucu nitelik taşıdığı hepimiz açısından da malumdur. Öyle ki özellikle bizim turizm potansiyelimizi oluşturan ülkülerin başında geldiği Avrupa ülkelerinde hata yapan şirketin batmasına kadar giden işlemlerin ve ödenen reklamasyon ve tazminatlar yüzünden kayıpların olduğu bilinmektedir. Bu dersle sizlere konaklama sektörünü, çalışanlarını, yaptıkları işleri, departmanların çalışma prensiplerini ve kullanılan bazı terimleri vermeye çalıştım. En önemlisi de bu departmanlarda karşılaşabileceğiniz bazı sorunlara değindim. Çalışma hayatınız boyunca bir çok sorunla karşılaşacağınızı hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle dersinüzü çok dikkatli takip ederek sektörle ilgili azami bilgiyi edinmeye çalışın. Bilgi ve beceri ile uygulamalarda kazandığınız deneyimler size her zaman yol gösterici olacaktır.

Çocuk elbisesi dikimi, Ölç almak ve kalıp çıkarmak

2009-04-18 13:37:48

Çocuk giyimi Türkiyede ekonomik şartlara ve bölgelere göre farklılık gösterse de temelde aynıdır. Çocukların giysi gruplarının her biri ayrı bir inceleme konusu olabilecek kadar kapsamlı, ilginç ve merak uyandırıcıdır. Aileler, genellikle kız çocuklarının dış görüntülerine ve süslerine erkek çocuklardan daha çok önem verirler. Bu sebeple kız çocuk giysileri bu sektörde üretim bakımından geniş yer kaplamaktadır. Kız çocuk elbiseleri süslemeleriyle renk ve modelleriyle dikkat çekici olmalıdır. 2-6 yaş çocukların oyun çağıdır. Bu çağda çocuklar devamlı hareket içindedirler. Bu nedenle elbiseleri rahat, dayanıklı, sağlıklı ve kolay temizlenecek kumaşlardan üretilmesi gerekmektedir. Bu konuda çocuk elbisesi dikim teknikleri ile süsleme tekniklerini öğrenerek kalite niteliklerine uygun çocuk elbisesi dikimi becerisi kazanacaksınız.

Envanter Defteri Örneği

2010-08-05 23:09:50

İşletmelerde dönem sonu işlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Dönem sonu işlemleri, işletmede fiili sayımı, sayım sonuçlarının değerlemesini ve sonuçların kaydedilmesini kapsar. Dönem sonu işlemlerinin başlangıç noktası genel geçici mizandır. Dönem sonu envanter işlemlerine başlamadan önce bu mizanın çıkarılmış olması gerekir. Bu mizandaki değerler esas alınarak envanter çalışmaları yapılır. Envanter işlemleri ne kadar sağlıklı yapılır ise, dönem sonunda yapılacak mali toblolar da o oranda güvenilir ve gerçeğe uygun olacaktır. Dönem sonu işlemlerinin yanlış yapılması, mükelleflerin kanunlar karşısında zor duruma düşmelerine sebep olmaktadır. Özellikle değerleme işlemlerinin yapılmasında dikkatli davranılmalıdır. Bu nedenle vergi kanunlarımızda her iktisadi kıymetin değerleme ölçüsü ayrı ayrı verilmiştir. Öğrenme faaliyeti 1’de; dönem sonu işlemlerinin gerekliliğini, ne zaman yapıldığını ve hangi mükelleflerin yapması gerektiğini öğreneceksiniz. Öğrenme faaliyeti 2’de ise; dönem sonu envanter işlemlerinin nasıl yapıldığını ve bunların sonuçlarının muhasebe defterlerine nasıl kaydedildiğini öğreneceksiniz. Ticari işletmelerde dönem sonu işlemleri, önemli bir yer tutmaktadır. Ticari işletmelerde takvim yılı, hesap dönemi olarak kabul edilmiştir. Dönem sonu işlemleri, belli bir tarih itibarıyla işletmelerin mali tablolarını hazırlamak ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekliği ve doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerdir.

Ürün Satış Elemanı

2010-09-22 19:41:40

Ürününü satamayan bir perakendecinin başarısız olması kaçınılmazdır. Satış denildiği zaman akla öncelikle satış elemanı gelmektedir. Çünkü birinci derecede ürünü satacak olan onlardır. Satış elemanının başarısı, aynı zamanda firmanın başarısı anlamına da geldiğine göre, esas yük ürünü satmakla görevli olan satış elemanının üzerindedir. Satış elemanı her şeyden önce satış kurallarını çok iyi bilmek ve sattığı ürünü tanımak zorundadır. Þunu unutmamak gerekir ki, ürün satılıncaya kadar firmaya aittir ve satış elemanının güvencesi altındadır. Bu nedenle satış elemanının sattığı ürünü çok iyi koruması gerekir. Müşteriye sunacağı ürün, kendi satın almak isteyeceği ürün olmalıdır. Sizin de eğitimini aldığınız perakendecilik sektöründe kalıcı olmanız ve kariyer yapmanız için bu alanda aldığınız eğitime, çalışma hayatında ürününüze sahip çıkacağınız gibi sahip çıkmanız, aynı zamanda geleceğinize, ülkenize ve ailenize de sahip çıkmanız anlamına gelecektir. Bu ders size ürün satışı ile ilgili gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı olacak bir öğretim materyali olarak fayda sağlayacaktır.

Baskıda tel dikiş yapımı

2009-10-07 13:42:24

Bu ders baskı sonrası işlemlerden tel dikiş tekniği ile ciltleme yöntemini, tel dikiş makinelerin kısımlarını, kullanılan telleri ve dikiş esnasındaki oluşan hataların giderilmesinin anlatıldığı öğretim materyalidir. Matbaaların hemen hemen hepsinin ihtiyaç duyduğu bu makineleri birçok matbaa bünyesinde bulundurur. Broşür, ince kitap gibi forma işlerin veya fatura, irsaliye gibi blok işlerin ciltlenmesinde kullanılan bu yöntem matbaalar ve ciltlenmiş ürünü kullananlara kolaylıklar sunmaktadır. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Ofsette kağıt akışı nasıl yapılır

2009-10-02 14:01:28

Bu ders ofset baskının başlangıcı olan kâğıdın asansöre yüklenmesi ve kâğıdın makinede doğru bir şekilde akmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Ofset baskı makinelerinin birçok çeşidi ve bununla birlikte birçok kâğıt akış sistemi olmakla birlikte temelde belli başlı sistemler kullanılmaktadır. Kâğıt akışı baskının sorunsuz yapılabilmesi adına en önemli hatta ilk adımıdır. Kâğıt akış ayarları doğru yapılmış bir baskıda daha az sorunla karşılaşılır ve daha kaliteli baskılar gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ofset baskı ustalığının en önemli ayaklarından biri kâğıt akış ayarlarını doğru yapabilmektir. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Gemi (konsol) kemere imalatı

2010-07-26 16:16:44

Kemere Ön İmalat dersinde size önce kemereler hakkında bilgi verilmiştir. Kemereler, geminin yapım elemanlarının önemli bileşenlerinden biridir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için kemereleri çok iyi tanıyıp imal aşamalarını iyi bilmesi gerekir. Kemere ön imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz derslerle ilişkili olarak bilgilerinizi becerilerinizi kullanacaksınız. Bir gemi, imal edilirken 9000 adet malzeme ve türevinin kullanıldığı çelik yığınında kemerelerin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaksınız. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile elektrik-elektronik alanında her türlü işlerinizi yapmak için vazgeçilmez olan el ve güç aletlerini tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.Üç tip güverte düşünülebilir: * Bordalarda iki çelik, levha sırası ve bu iki sıra arasında bulunan çelik levha şeritleri üzerine oturtulmuş ağaç güverteler. Bu tip güverte, eskiden çok uygulanmış olup bugün hemen hemen bırakılmıştır. * Bütün çelik sac güverteler * Üzeri ağaç kaplanmış olan bütün çelik sac güverteler. Her üç tip de sancaktan iskeleye kadar uzanan güverte kemereleri tarafından taşınmaktadır. Bu kemereler, postalara braketler ile bağlanmaktadır. Borda kaplamasının postalar tarafından takviye edilmesi şekline benzer olarak güverte kaplaması da kemereler tarafından taşınır ve takviye edilir. Gemi enine uzanan kemereler, iki esas göreve sahiptir. Geminin alabandalarını birbirine bağlamak ve su basıncı ile yük ağırlıklarına karşı güverteye destek olmak. Kemereler, ambar kapakları ile aynı hizaya denk gelebilir. Böyle durumda ambar kapaklarının hizasına gelen kemerelere ambar ağzı kemereleri veya öksüz kemere denir.

Medikal Analizatörler

2009-12-14 14:44:05

Otoanalizör cihazları laboratuvarlarda kullanılan en önemli cihazlardır. Farklı tiplerdeki otoanalizör cihazları rutin laboratuvar çalışmasının en büyük bölümünü gerçekleştiren cihazlardır. Laboratuvarın yükünü taşıyan, çok fazla sayıda hastaya ait tetkiklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ve en az insan emeği ile yapılmasını sağlayan otoanalizörler laboratuvar için hayati öneme sahip cihazlardır. Otoanalizörlerin farklı analiz grupları için birçok farklı türleri mevcuttur. Biyokimya, Hormon, ELISA, Hematoloji, Koagulasyon bunların ilk akla gelenleridir. Bu farklı tipteki otoanalizör cihazlarının birçok ortak noktaları vardır. Benzer mekanik, elektronik ve optik sistemleri kullanırlar. Yapıları nedeni ile kurulmaları, montajları, işletmeye alınmaları ve bakımlarının yapılması için çok iyi yetişmiş, konusunda uzman teknik servis elemanlarına ihtiyaç vardır. Personelin bu konulardaki yetersizliği sürekli aksaklıklara neden olur. Bazı farklılıklarla birlikte, tüm otoanalizör cihazları benzer mekanik sistemler bir araya getirilerek dizayn edilmişlerdir. Bu ortak mekanik sistemlerin ve benzer dizayn tekniklerinin bilinmesi cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızaların giderilmesinde çok önemli bir noktadır. Bu derste otoanalizör cihazlarında bulunanan mekanik sistemleri ve bunlarla ilgili olarak meydana gelebilecek muhtemel arızalar hakkında bilgi vereceğiz. Bu dersi tamamladığınızda otoanalizörlerde kullanılan mekanik sistemleri tanıyacak, bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek mekanik arızları tespit edebilecek ve bu arızaların giderilmesi için gereken tüm işlemleri kurallarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz.