Cahilim

Cahilim - Dikiş, Elbise ve Oyun

Dikiş nakış ve , Elbise kalıpları,giysi modelleri dosyası indirme sitesi olma yanında Oyun ve eğlence arayışınız için size destek olmak amacıyla buradayız.Go to this link to open our site in English :Cahilim in English


Frezede Cam programı ile çizzim kesici hazırlamak

2009-10-27 15:26:02

Acil sorular için hızlı cevaplar arayan gençlik, Sürekli gelişen ve değişen sanayi ortamında firmaların rekabet edebilmeleri için daha kısa sürede, kaliteli ve ekonomik mal üretmeleri gerekmektedir. Artık birçok alanda bilgisayar kullanılmaktadır. İmalat sektöründe de bilgisayarın kullanım alanı genişlemekte ve zorunlu hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak da imalat sektöründe makine parçalarının üretiminde Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT-CAD) – Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ-CAM) programları yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde CNC tezgâhlarında BDÜ programlarının kullanımı ihtiyaca binaen artmıştır. CNC tezgâhlarda, tezgâhın özelliklerine göre parçaların programları “G” ve “M” kodları ile yapılabilir. Fakat tezgâhın kendi programıyla işlenmesi zor veya işlenmesi mümkün olmayan parçalar BDÜ programlarıyla oldukça kolaylaşmaktadır. BDÜ programı bilgisayar ortamında oluşturulan modeli sayısal olarak koordinatlara dönüştürür. BDÜ programlarında işlenecek olan parça üzerinde kesicinin hareket edeceği yollar tespit edilebilir ve bu hareket bilgisayar ekranında görüntülenebilir. Bu kesici yollarının tanımlanması sayesinde CNC kodları üretilebilir. Karmaşık olan parçaların çizilip, kesici yolları tanımlanıp CNC kodları üretilir ve tezgâhda işlenmesi sağlanır. BDT ve BDÜ programlarının kullanımı tezgâh özelliklerini arttırmaktadır. BDT ve BDÜ programlarında çok fazla sayıda komut kullanılmıştır. Bu ders 2B’li teknik resim çizimleri için, 3B’li modelleme yapabilmek için ve basit olarak kesici yollarını tespit edebilmek için gerekli komutları içermektedir. BDÜ programını iyice öğrenmek için sık sık örnek yapılması gerekmektedir. Bu derste MasterCAM 9.0 programının komutları açıklanmıştır.

Erkek mont kalıbı

2009-08-06 16:17:53

Erkek giyimi çok uzun yıllar boyunca kravat ve takım elbise’ olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Bu görüş 1950li yıllardan sonra jeanin kullanılmasıyla değişmiştir. Modanın etkisi, yoğun iş yaşamında giyside rahatlığın ön plana çıkması, aktivitelerin önem kazanması, erkek vücut yapısının değişmesi, sosyal değişimler günlük giyimde spor tarza olan talebi artırmıştır. Spor giysiler için de kumaş ve malzemenin seçimi, şekil ve çizginin dengesi ve en önemlisi giysinin işlevi ile rahatlığı ön plandadır. Hazırlanmış olan bu dersle; bedene takılan yaka çizimlerini, föy çizimine göre erkek mont kalıbı çizim işlemlerini, kesim ve dikim talimatlarını hazırlamayı, hazırlanan kalıpları şablonlamayı, mont ve astar seri çizimi yapmayı, erkek montu için ana ve yardımcı malzemeleri belirlemeyi ve bu malzemelerin hesabını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Çorap örme makinesi 1

2009-09-25 14:34:15

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde çorap üretiminin yapıldığı elektronik çorap örme makinelerinde de sürekli yenilikler olmaktadır. Bu makinelerde mesleğinizi icra ederken elektronik çorap örme makinelerinde çalışmanın ne kadar rahat ve güvenilir olduğunu fark edeceksiniz. Hayatımızda meydana gelen hızlı teknolojik değişimi uluslar arası bütünleşme ve artan bir rekabettir. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda çorap üretim sektöründe vazgeçilmez olan elektronik çorap örme makinelerini tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.

Sebze ve Meyvelerde Pişirme Öncesi

2009-11-26 16:31:13

Sebze ve meyveler; kolay saklamak ve taşımak, bazılarını istenilen yönde değiştirerek çeşitliliğini artırmak ya da bulunmadıkları bölge ve mevsimlerde de tüketilmesini sağlamak için çeşitli yöntemlerle muhafaza edilir. Sebze ve meyveler kurutularak, dondurularak ve ısıl işlem uygulayarak muhafaza edilebilir ya da çeşitli ürünlere işlenebilir. Sebze ve meyveler bu yöntemlerden hangisiyle esas ürüne (prosese) işlenecek olursa olsun belli ön işlemlerden geçirilmek zorundadır. Yıkama, ayıklama, sınıflama, sap çıkarma, çekirdek çıkarma, kabuk soyma ve haşlama başlıca ön işlemlerdir. Ön işlemleri yapılmamış sebze ve meyveleri esas ürüne işlemek mümkün değildir. Ön işlemler; hijyenik ve sağlıklı ürünler üretmek, uygulanacak temel işlemin işini kolaylaştırmak, tüketici beğenisine göre ürün hazırlamak, mikrobiyel faaliyetleri yavaşlatmak, enzim faaliyetlerini durdurmak ve ham maddeyi tüketilebilecek hâle getirmek gibi çok önemli görevleri yerine getirir. Ön işlemler, her sebze ve meyveye göre farklılık gösterebileceği gibi işleneceği ürüne göre de değişir. Bu ders ile sebze ve meyvelere işlenmeden önce uygulanacak ön işlemleri, bu ön işlemin amacını, yöntemlerini ve gıda sanayinde kullanılan makine çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Perspektif, izdüşüm ve Boyut Bilgisi

2009-05-11 13:21:04

Temel sanat eğitimi estetik, form, doku, renk, denge ve perspektif gibi kişiyi olumlu yönde etkileyen öğelerden oluşur. Temel sanat eğitimi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci yaşamında renge, estetiğe, perspektife yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde olacaktır. Perspektif belirli kurallarla ve aletler ile çizilmelidir, Perspektif çizim kurallarını ve bilgilerini öğrendikten sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar daha anlaşılır olacaktır. Hazırlanan bu derste perspektifin tanımını, perspektifte geçen kavramları, perspektif çeşitlerinin tanım ve çizim uygulamalarını ele alacağız. dersi başarı ile tamamladığınızda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilirsiniz. Hatasız bir biçimde perspektif uygulamaları yapabilirsiniz.

Kumaş tel kırma

2009-08-31 13:50:25

Ulusal kültürümüzü yansıtan el sanatlarımızın içerisinde, Türk işlemelerinin önemli yeri vardır. Yaşamın her aşamasında kullanılan işlemeler, Türk kadınının üstün zevki, zekâsı, incelik ve yaratıcılığı ile en şaşırtıcı güzelliğine ulaşmıştır. Türk işlemelerinin en güzel örneklerinden biri de Bartın yöresine ait tel kırma işidir. Tel kırma tekniği uygulanırken, tel makas kullanılmadan kıvrılarak koparıldığı için bu ismi almıştır. Bu ders, gerekli çalışma ortamı sağlanarak, ürüne uygun model belirleme, uygun malzeme üzerine tel kırma tekniklerini uygulama, ürüne uygun kenar temizleme, tekniğe uygun ütü ve ürüne kalite kontrol yapabilme bilgi ve becerilerini içermektedir. Bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda güzel, zevkli ve aynı zamanda kısa sürede yapabileceğiniz bu işlemeyi hayatınızın her anında kullanabileceğiniz gibi ekonomik olarak gelir de sağlayabilirsiniz

Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı

2009-05-20 13:54:25

İnsanlarla iletişimi sağlayan, hayatın her köşesinde ortaya çıkan fotoğraf, günümüzde hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Fotoğrafı, kalıcı bir görüntü elde etmek ya da kendi anılarımızı tazelemek için kullanırız. Fotoğraf, bir sanat biçimidir. Bu ders; fotoğrafçılık alanının getirdiği bilimsel, teknik, estetik, sosyal ve teknolojik konularda öğrencinin bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olacaktır. Siyah beyaz fotoğraf baskısı yapabilmek için karanlık odanın fiziki şartlarını kullanılabilir hale getirmek gerekir. Kart baskısını yaparken teknolojik gelişmelerden yaralanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu yaklaşım yaratıcı düşünmenizi geliştirir. Uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Baskı sırasında kullanacağınız banyo solüsyonlarının karışım oranları, kağıt baskı kalitesini arttıracaktır. Karanlık odada yararlanacak araç ve gereçlerin doğru ve yerinde kullanımı, baskı kalitesinin arttıracak bir başka önemli etkendir. Bu derste, siyah-beyaz fotoğraf baskısının hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle, hangi tekniklerle yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Karanlık oda, kontak baskı, film pozlama, siyah beyaz kart banyosu işlemlerini izlemeniz siyah-beyaz kart banyosunu kolayca kavramanızı sağlayacaktır.

Freze tezgahları bakım ve onarımı

2009-11-04 05:11:52

Bu derste işletmelerde üretim işlerinde kullanılan iş makinelerinin bakım onarımı yapabilme becerisini kazanıp, iş makinelerinin bulunduğu işletmenin bakım onarım organizasyonlarını planlı yabileceksiniz. Günümüzde, teknolojik gelişmeler sonucu birçok işletmede kullanılan makineler büyük bir kısmı ithal edilmektir. Kalkınma ve endüstrileşme çabalarımızın başarıya ulaşabilmesi için mevcut makinelerimizin uzun ömürlü, yüksek verimde çalışması gelişmekte olan ülkeler için zorunludur. Çalışan ve hatta çalışmayan bütün makinelerin zamanla ve çevrenin aşındırıcı etkileri altında, yıpranmalarını önlemek ve çalışmalarını koruyabilmek için bakıma ihtiyaçları vardır. Bakım, doğanın bütün varlıklara uyguladığı zaman içinde; eskime, yıpranma, bozulma ve nihayet yok olma etkilerini hiçbir zaman ortadan kaldırmaz. Fakat doğanın bu değişmez etkilerini, bakım yoluyla en az hissedilir duruma getirir. Bu nedenle de işletmelerde iş makinelerinin bakım onarım organizasyonlarını iyi yapıp, bakım onarım konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

Metal Enjeksiyon Kalıpları 4

2009-11-10 00:49:48

Günümüzde endüstriyel üretim alanındaki rekabet tüm hızıyla devam etmektedir. Þu bir gerçek ki var olmanın ve ayakta kalmanın yolu kaliteli, seri üretim yöntemlerini uygulayabilen kişi ve kuruluşlar olmakla mümkündür. Kalıpçılar yaptıkları kalıpları, ilgili preslerde deneyerek kalıbın çalışması ve üretim anındaki muhtemel hataları görebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. Bundan dolayı kalıpların deneneceği presleri, çalışma sistemlerini ve kalıp pres bağlantılarının yapılmasını bilmelidirler. Bu dersi tamamladığınızda sizler hafif metal enjeksiyon makinelerinin türlerini, özelliklerini çalışma sistemlerini tanıyıp ve kalıpları tekniğine uygun şekilde prese bağlamayı, gerekli ayarların yapılmasını öğrenerek deneme üretimini gerçekleştirebileceksiniz.

Outlook Express Dersleri 1

2008-12-18 17:08:59

internet bağlantısını yapmak, email programları, outlook express ile yapılması gereken ayarlar. Posta kontrolü. Posta göndermek ve almak. Dosyaları farklı bilgisayara aktarmak.

Seramik Tabak nasıl yapılır

2010-01-29 22:40:19

Torna ya da çark diye adlandırdığımız belki de tekerleğin icadı ile belgelendirilen bu sanat dalı, yapım tekniğine biçimine ve bezemesine göre topluluklara ayrılmış ve bu toplulukların coğrafi ve kronolojisinin oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Çark üzerinde şekillendirilmiş ürünlerin tekniği, değişimleri kültürel değişimlere de öncülük etmiştir. Neolitik devrenin başlangıcından beri Anadolu, en eski seramik coğrafyası olma özelliğini haklı olarak elinde tutmaktadır. Bu gelenek, günümüze ulaşmıştır fakat en eski uygarlıkların ortasında doğmuş gelişmiş bu geleneksel sanatımız, maalesef hak ettiği düzeyde değildir. Türkiye’nin dört bir yanında Anadolu köylüsünün geçimini sağlayan çarkçılık, boyut değiştirmiş yöresel olarak izlenebilen konuma gelmiştir. Bu da beraberinde bir taraftan gelenekseli korumak. bir taraftan yaratıcılık ve teknolojiyi geleneksele aktarmak sorumluluğunu birlikte getirmiştir. Bu derste hedeflenen yeterlikler kazanıldığı takdirde çarkın tarihçesini çarkçılığı ve en basit formdan silindirik tabak formunu oluşturabileceksiniz. Dersi başarı ile tamamladığınızda bu sanatı tanımış olacak, bilgi ve birikimlerinizi teknolojinin olanaklarını da kullanarak pekiştirecek ve çarkçılığın hak ettiği yere kavuşmasında öncülük etmiş olacaksınız

Flash Dersleri bölüm 2- Actionscript ve formlar

2008-12-21 06:52:01

Flash ile Form ve Veriler, Animasyon Bileşenleri, Button(Düğme),Label (Etiket), Combobox, List, TextArea, Progress Bar, Flash ile Bir Anket Oluşturmak. Flash ile Dinamik Verileri işlemek, Actionscript 1.0 ve Actionscript 2.0, Sınıflar, Metotlar ve Özellikler, Animasyonların internete aktarılması.

Kadın ceket dikimi 3

2009-07-26 13:19:17

Kadın ceketi dikiminde son bölüme geldik. Kadın ceketi dikiminin astar dikimi ve yerleştirilmesi çalışması bu dersin temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarınızı sürdürürken, astarlar hakkında bilgi sahibi olacak, astar dikim tekniklerini ve cekete geçirme yöntemlerini öğreneceksiniz. Astar dikimi sırasında bazı el dikişlerini de kullanacağınız için sizlere bu derste el dikişleri hakkında bilgi verilmiştir. El dikişlerini, sadece cekette değil paltokaban astar çalışmasında da kullanabileceksiniz. Kaygan yüzeyinden dolayı astar çalışması zor görünse de kurallara uyduğunuz takdirde kolaylıkla dikiminizi tamamlayabilirsiniz. Astarları çalışmaya başlamadan önce çektirme işleminden geçirmeniz sonradan oluşabilecek bozukluklara kesinlikle engel olacaktır. Dikim öncesi ve sonrasında yapacağınız ütüler ise astar çalışmanızda büyük kolaylık sağlayacak, aynı zamanda dikimin düzgün sonuçlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Dersin son bölümünde ise ütünün önemini kavrayarak bilgilerinizi ceketinize uygulayacaksınız. Ayrıca son kontrolün önemini ve yöntemlerini öğrenerek ceketinizin son kontrolünü yapabileceksiniz.

Matbaada Baskı için dijital montaj

2009-10-01 14:46:27

Matbaada bir işin basılabilmesi için değişik aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan birisi de montaj aşamasıdır. Montajın iyi yapılamaması diğer aşamaları da olumsuz etkilemektedir. Bunun için montajın % 100 hassas olması gerekmektedir. Bu hassasiyet elle montajda mümkün olmamaktadır. Bu hassasiyet ancak montaj programları ile mümkün olmaktadır. Montajın sayfa mizanpaj ve çizim programlarıyla yapılabiliyor olmasının yanında, bu iş için üretilmiş özel forma montaj programları da bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin birbirini takip ettiği matbaacılık piyasasında büyük ebatlı iş basabilen makinelerin yaygınlaşması, büyük ebatlı çıkış alabilen film makineleri ve Ctp teknolojilerinin kullanılmaya başlanması dijital montajı giderek yaygınlaştırmıştır. Dijital montaj programlarından, Creo firmasının geliştirdiği, Preps montaj programını tanıyacak ve dijital ortamda nasıl montaj yapıldığını öğreneceksiniz.

Solidworks ile Bağlama iş kalıpları 2

2009-10-30 05:20:15

Bu bilgi yaprakları, solidworks destekli eğitim için bağlama iş kalıpları 2 dersinü içermektedir. Bu dersin hazırlanmasında endüstriyel kalıpçılıktaki beceriler hakkında yayınlanmış en son dokümanlar, kataloglar ve internetten faydalanılmıştır. Bu teknik eğitim yayımı, öğreticiye açıklamalar ihtiva edici, öğrenciye bilgi ve beceriyi kolay kavratıcı mahiyette hazırlanmıştır. Bütün bilgiler işlem sırasına göre verilmiştir. Öğrenci bu işlem sırasını doğrudan doğruya bu kitaptan izleyebilir. Yapacağı işlemlerde yakın ilgisi olan geniş bilgileri, ilgisiz işlemlerin detaylarından ayrılarak daha çok işinde kullanacaklarını hatırda tutmalıdır. Bu ders aracılığı ile bağlama iş kalıplarını çeşitli bilgisayarlı tezgâhlarda işlemeyi öğrenmiş olacaksınız.

Siyah Beyaz Fotoğraf Banyosu

2009-05-20 13:55:46

İletişim sanatı olarak Fotoğrafın oluşma süreci diğer görsel iletişim araçları gibi düşüncede başlar. Attığımız adımlar onu gerçekleştirir. Adımlardan ilki anlatılacak duygu ve düşünceyi yansıtan, alıcı ve verici arasında ortak olan simgeleri bulmaktır. Fotoğraf çekimi planlanırken istenen etkiyi yaratmak için ana mesajın ortaya çıkmasına yardımcı olan araçların teker, teker seçilmesi, mesajın kolay ve doğru anlaşılmasına yardımcı olur. Fotoğrafla anlatılmak istenen konuyu deklanşöre basarak yakalayıp, elde ettiğiniz negatifleri, banyo edip baskıya hazır hale getirebilmeniz için filmi banyo yapmayı bilmeniz önemlidir. Bu ders ile, elinizdeki bir negatif filmi tekniğine uygun olarak banyo edip kurutabilecek ve arşivleyerek saklama bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. Ayrıca bu ders size meslekî alışkanlıklar kazandıracaktır. Bu çalışmaları okulunuzdaki bir karanlık odada, ya da evinizde kurma becerisine sahip olarak amatörce hazırladığınız bir odada yapabileceksiniz.

Model uygulamalı bluz dikimi

2009-07-26 06:12:13

Bu örnekle model uygulamalı bluz dikimi yeterliliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz bluz modelini yaka, kol, manşet, kapama şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Bu özellikler ilk bakışta göze çarpan detaylardır. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi, modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Bu dersle, bluz üretiminde kullanacağınız model özelliklerini içeren kapama payı, yaka ve kol ağzı temizleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriyi bulacaksınız. Bu teknik çalışmaların öğrenilmesi model uygulamalı Bluz Dikimi II örneğinde sizin daha bilinçli çalışmanızı ve başarılı olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca bu bilgiler, hazır giyim sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kol ağzı temizleme, kapama payı çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi, doğru bluz üretimi yapmanın ilk şartıdır. Bununla birlikte ürün prototipi (numunesi) hazırlama veya bir makineciyi bu çalışma için yönlendirmeniz açısından da önemlidir.

Manto Dikiş Kalıbı, 2-6 yaş

2009-07-26 07:11:04

Giysi tasarımı, kendi özgün yapısı içerisinde araştırma, model tasarımı, model tanımlama, kalıp tasarımı, teknik çizimler, kesim planı, iş planı, üretim maliyet analizi rapor ve sunumdan oluşmaktadır. Tasarlanan bir modelin model özelliklerini aynen yansıtması ve istenilen yaş gruplarını vücut özelliklerine uyum sağlayabilmesi için iyi bir görüş, kalıp hazırlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmış olması gerekir. Elinizdeki bu derste 2 – 6 yaş vücut ölçüleri doğrultusunda temel manto kalıbı model uygulama ve üretime hazır hale getirme bilgi ve becerilerini kazanabileceksiniz.

Broşür reprodüksiyonu, broşür nasıl hazırlanır

2009-10-04 00:23:09

Broşür, tanıtım amacıyla kullanılan ve matbaacılık alanında sıklıkla hazırlanan bir basılı materyaldir. Broşürler, bir hizmeti, bir ürünü, bir firmayı, sanatsal bir olayı, kültürel etkinlikleri tanıtabilir. Bu nedenle her kurum amacına göre belirli zamanlarda broşür hazırlatma ihtiyacı hisseder. Broşür, baskı öncesi aşamasında genellikle vektörel çizim programlarında hazırlanıp baskıya uygun hâle getirilir. Bu derste vektörel çizim programında broşür reprodüksiyonu yapabilmeniz için bilmeniz gereken temel bilgiler verilmiştir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta broşür reprodüksiyonu yapabilmeniz, çıkış alarak kontrol ve tashih işlemlerini gerçekleştirmeniz amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Saç ve Saçlı Deri masajı, kafa masajı

2009-03-08 07:10:22

Güzellik ve saç bakım hizmetleri içinde yer alan, saç ve saçlı deri masajı baş derisini gevşeterek saçı temizlemek, kan dolaşımını hızlandırmak, müşteriyi rahatlatmak amacı ile uygulanır. Kuaförün ana görevlerinden biri de saçları sağlıklı tutmaktır. Saçları sağlıklı tutmak amacıyla üretilen kozmetikler, saç ve saçlı deri masajı ile daha etkili hale gelmektedir. Bu sebeple hem bakım ürünlerini iyi tanımamız, hem de saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabilmeniz gerekmektedir. Bu öğrenme materyali size bu konuları öğretmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, saç ve saçlı derinin temizlik masajını; ikinci kısmında saç bakımı ve bakım masajını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda saçlara bakım yapabilecek, saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabileceksiniz.

Anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları 2012

2012-02-18 17:03:10

2012 yılı Anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları. Anadolu lisesi sınavları normalde her yıl yapılmaktadır. Fakat 2009 dan sonra 2010 ve 2011 yıllarında sınav yapılmamıştır. 2011 Yılında ise milli eğitim garip bir karar alarak `tüm liseler aslında anadolu lisesi` demiştir. Bu karar danıştaydan dönmüş ve 2012 yılında tekrar sınav yapılmasına karar verilmiştir. Sitemizde 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ait soruları bulabilirsiniz. Aşağıdaki linkten 2012 yılı için sınav başvuru şartlarını ve sınav kılavuzunu indirebilirsiniz. Sınavdan sonra sorular ve cevapları buraya eklenecektir. Başvurular başlamış olup sınav 10 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Aşağıdan 2012 yılına ait anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları ve cevaplarını indirebilirsiniz.

CNC Tezgahı ile modelleme

2009-11-10 00:45:56

Bilgisayar destekli endüstriyel modellemenin seri üretim modelleme dersi olan Metal Modelleme, seri olarak dökülecek modellemelerde, seri kalıplamadan dolayı ölçülerde değişikliğe sebebiyet vermemek için modellemeler metal alaşımdan dökülür. Günümüzde endüstrinin gelişmesi ile CNC tezğâhlarıının yaygın biçimde kullanılması ile metal modelemelerinin üretimi daha kolay gerçekleşebilmektetir. Metal modelleme yapımında metal malzemesi olarak dökme demir, alüminyum ve alüminyum alaşımları, çelik ve çelik alaşımları kullanılır. Bu malzemelerin seçiminde dayanım, yüzey hassasiyeti, ve döküm sayısı gibi özellikler dikkate alınarak modelleme malzemesi olarak tercih edilir. Bu ders ile gerekli ortam, araç ve gereçler sağlandığında modellemeyi istenen sayıda çoğaltabileceksiniz. Bu derste başarılı olduğunuz taktirde, sahip olacağınız bilgi ve beceri ile başarılı ve verimli çalışma imkanı bulabileceksiniz.

Sebze garnitür tarifleri

2009-09-06 08:38:51

Turizm ve gıda sektörü, ülkemizde geleceği en iyi olan iş alanlarından birisidir.Sen bu mesleği seçmekle iyi bir gelecek için ilk adımı atmış bulunmaktasın.Mesleki kariyerin için diğer derslerle birlikte bu derste yer alan bilgileri en iyi şekilde öğrenmeli ve kendini yetiştirmelisin. Bu ders ile hem yemek pişirme yöntemlerini hem de bu yöntemlere göre hazırlanan sebze garnitürlerinin yapılışını öğreneceksin. Öğreneceğin bilgiler senin mesleğinin temelini oluşturacak. Mesleğinde daha başarılı ve verimli olabilmek için daima araştırmalı ve hep istekli olmalısın. Çünkü güzel ürünler ortaya çıkardıkça, yeni lezzetler keşfettikçe kendine daha çok güvenecek ve bu sektörde iyi bir yer edineceksin. Sebze garnitürleriyle süslediğin yemeği yiyenlerin memnuniyeti yemeği hazırlamakta gösterdiğin ustalığa bağlıdır. Çünkü yemek pişirmek ve bunu en iyi şekilde sunmak bir sanattır.

Bahçede dikim yaparken nelere dikkat edilmelidir ?

2009-10-11 06:25:39

Günümüzde peyzaj çalışmalarının amacı, insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda kültürel, ekonomik ve estetik yönden güzel ve kullanışlı bir yaşama ortamı sağlamaktır. Son zamanlarda yeryüzündeki doğal kaynakların maruz kaldığı istismar ve yağmacılığı önlemek amacıyla yapılan geniş kapsamlı çalışmaları peyzaj planlaması olarak adlandırıyoruz. Bu işlemleri yapan kişilere de peyzaj mimarı adı veriyoruz. Peyzaj mimarlığı bölge plancısı, mimar, orman mühendisi gibi meslek dalları ile birlikte yürümektedir. Nitekim teknolojik gelişmelerin değişen hayat şartlarının çevremiz üzerindeki etkisi bahçe sanatı kavramını yani peyzaj mimarlığı kavramını daha da yükseltmiştir. Bunun için de diğer meslek ve sektörler arasında bağlayıcı haline getirmiştir. Günümüzde sıradan olan herhangi bir evin ya da alanın bile bir peyzaj düzenlemesi olduğunu fark etmişsinizdir fakat bu küçük düzenlemelerin bile ortamın havasını nasıl değiştirmiş olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Siz bu ders ile peyzaj mimarlığının esas temellerini alacaksınız. Çevrenizde ya da kendi bahçenizde bir peyzaj düzenlemesi yapabileceksiniz. Peyzaj projesinde kullanacağınız bitkilerin ekim ve dikimini güvenle yapabileceksiniz. Bu konuda etrafınıza da yararlı olabileceksiniz. Daha sonra alacağınız eğitim ile de peyzaj mimarı olarak projelere imza atabileceksiniz.

Ağız ve Diş Bakımı

2009-03-08 07:33:13

Bu bölümde amacımız, ağız ve diş sağlığının bilincini sizlere kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ağız ve diş kozmetik preparatlarının nelerden oluştuğu, bunların içerikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, sorularına cevap bulacak; sağlıklı diş ve diş etleri için neler yapılması gerektiğini, diş fırçalama tekniğini öğrenecek, diş ve diş eti hastalıkları hakkında bilgiler edineceksiniz. Unutmayın ki sağlıklı dişler, kişisel bakımla başlar ve düzenli doktor kontrolü ile devam eder. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, diş fırçalama; ikinci kısımda ağız gargaraları; üçüncü kısımda protez diş ve bakımı konularını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda, ağız ve diş bakımı ile ilgili temel bilgileri alıp, uygulama yöntemlerini kişisel bakımınızda kullanabileceksiniz.

Yat ve Tekne yapı elemanları 2

2010-07-06 19:19:53

Yapı Elemanları-2 dersinde postaları ve döşekleri tanıyacaksınız.Geminin formunu oluşturmak, dış kaplama sacına etki eden su basıncına ve dalgalara karşı dayanıklı olmasını sağlamak için belli aralıklarda postalar kullanılmaktadır.Postalar gemi bünyesinin kaburgalarıdır. Döşekler ise, postaların gemi tabanında devamını oluştururlar. Posta büyüklükleri ve postalar arası mesafe, buna bağlı olarak döşeklerle ilgili detaylar, geminin taşıdığı yük,geminin büyüklüğü vs. faktörlere göre değişir. Gemi yapı elemanlarıyla ilgili standartlar gemi klaslama (Loyd) kuruluşlarınca belirlenmiştir. İmalat ve işçilik resimlerinde yapı elemanlarının birçoğu ve bağlantı detayları posta kesitlerinde gösterilir. Posta kesitlerini çizmeden önce posta ve döşekleri tanımanız gerekir.Bu dersi tamamladığınızda posta ve döşeklerin çeşitlerini öğrenecek, posta ve döşeklerin çizimlerini yapabileceksiniz.

Sütlü Tatlılar

2009-09-11 14:57:20

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sütlü tatlıların, sindirimi ve hazırlanması diğer tatlı çeşitlerine göre kolaydır. Sıcak ve daha çok soğuk olarak tüketilir. Bu dersle ocak üzerinde, fırında ve pişirme işlemi uygulamadan elde edeceğiniz sütlü tatlıların işlem basamakları, servisi konusunda dikkat etmeniz gereken püf noktalarını öğreneceksiniz. Sütlü tatlıların ana malzemesi olan süt ve diğer gereçler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sütlü tatlıları hazırlarken fırın ısısının, işlem basamaklarının, ürünlerin tazeliğinin öneminin ürünün kalitesini nasıl etkilediğini uygulayarak görme şansına sahip olacaksınız. Yine Sütlü Tatlılar Dersi ile temel tekniklerle tatlı hazırlama olanağı bulurken uluslara mal olmuş sütlü tatlı örnekleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu örnekleri tecrübe ederek sektör için aranılan eleman niteliklerinden birine daha sahip olacaksınız.

Kadın pantolon kalıbı

2009-07-26 13:20:03

Bu dersle, sektörde önemli bir yere sahip ve kadınların vazgeçilmez giysisi olan pantolon için ölçü alma, temel kalıp çizme, model uygulama, şablon hazırlama, ana ve yardımcı malzeme hesabını yapabilme becerisini kazanacaksınız. Bu kazanımlarınızı geliştirerek atölyelerde çalışma olanağına sahip olabilirsiniz

Matbaada giyotin bıçağı nasıl değiştirilir

2009-10-07 00:51:33

Giyotin bıçağı, çelikten yapılmış ağır bir parçadır; kâğıt, karton ve mukavva gibi matbaacılıkta kullanılan malzemeler de yapıları gereği sert ve ağırdırlar. Bu nedenle bıçaklar sık sık körelirler ve körelen bıçakların sökülerek bilenmesi ya da bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Hâl böyle olunca giyotin bıçağının sökülüp takılması ve kesim ayarlarının yapılabilmesi için birtakım becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bu becerilerin en başında ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini kullanabilmesi ve temel bazı işlemleri gerçekleştirmesi gelmektedir. Giyotin Bıçağı Değiştirme dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, bıçak değiştirmede kullanılan araç ve gereçleri tanıyarak, giyotin bıçağını sökme ve takma işlem basamaklarını öğrenip uygulayabileceksiniz. Ayrıca ayar yapmada iş sırasını, iyi ayarlanmış bıçağın özelliklerini ve bıçağın ömrünü kısaltan etkileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kesim makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Endüstriyel Otomasyon 1

2009-12-24 15:51:00

Mekanizma Tekniği; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomasyonun günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok üretim teknoloji dalları içerisinde olan otomasyon tekniklerinin temelini mekatronik düşünce oluşturmaktadır. Okuyacağınız bu Mekanizma Tekniği 1 dersi size mekanizmaları tasarlayıp yapabilme yeterliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Mekanizmaları oluşturan elemanları tanıyarak otomasyon ile üretimde bulunan mekanik sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarını da yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler, bu derste anlatılmaktadır. Mekanizma Tekniği dersinü başarı ile tamamladığınızda; sistemi gereğine göre kullanarak karşılaşabileceğiniz sistem tasarımlarında ufkunuzu genişletecek, daha uygun bir çözüme kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Zambak Türü Çiçekler

2009-10-19 09:56:07

Siz bu ders de Liliceae familyası bitkilerinden bazılarını öğreneceksiniz. Liliceae familyasında 240 kadar cins, 4000 kadar tür bulunmaktadır. Daha çok sıcak ve ılıman bölgelerde olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde yetiştirilebilmektedirler. Liliceae (zambakgiller) familyasındaki bitkiler çoğunlukla çok yıllık otsu, az da olsa çalımsı veya ağaç görünümünde olan bitkilerdir. Yumrulu, soğanlı, rizomlu, bazen tırmanıcı ya da sarılıcı olabilirler. Bazı türlerin gövdeleri, yaprakları değişik görünüşte olup, çoğunlukla şeritsi, mızrak, yumurtamsı veya elipsi biçim gösterir. Bazen nadir olarak kılıç, yuvarlak, yarı yuvarlak, yürek, boru ve diğer başka görünüşlerde olabilir. İşte siz bu ders ile Liliceae familyası bitkilerin genel özelliklerini, üretimlerini, peyzajda kullanım alanlarını ve önemli türlerini öğreneceksiniz. Gerekli yerlerde Liliceae familyası bitkilerin peyzajda kullanımları ve bunlarla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz.

Bere ve Eldiven Kalıpları

2009-09-26 13:48:54

Düz örme giysi üretimi denildiği zaman Türkiye sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Fakat son birkaç yıl içerisinde bazı yabancı ülke mallarının ülkemizde maddi olarak çok ucuz satılması yüzünden sektör rekabet edemez duruma gelmiştir. Birçok işletme kapanma seviyesine gelmiş ve işte bu sıkıntılı dönemleri en az zararla kapatabilmenin yollarından biri mesleki alanda eğitimli insan gücüdür. Düz örme giysi üretiminde kalıp çok önemli bir yere sahiptir. Kaliteyi yakalamak, standartlar düzeyinde üretim yapmak için kalıp hazırlama tekniklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu derste pelerin ve bere kalıbı çizimi, kalıp açma ve şablon hazırlama işlemleri başarıyla yapabileceksiniz.

İlkyardım soruları ve ilkyardım eğitimi

2010-07-22 23:15:02

Sizler mesleğiniz gereği olarak ileride gemilerde görev alacak veya görevli olarak bulunacaksınız. Unutmayınız ki sadece yolcu gemisi, hastane gemisi ve bazı askeri ve özel gemilerde doktor bulundurulması zorunludur. Bunun dışındaki gemilerde ne bir doktor ve ne de bir sağlık görevlisi dahi bulabilmeniz çok zordur. Fırtınada batan gemiye yardım battıktan sonra, hastalanan veya kazaya uğrayan denizciye yardım saatlerce sonra gelir. O da ileri bir ülkenin yardım elinin uzanabileceği bir mesafedeysek, kalbi durana dört dakikada, bacağı kopana altı dakikada, şoka girene otuz dakikada, apandisiti patlamak üzere olana altı saate müdahale edemezsek bir insanı, bir arkadaşımızı kaybedebiliriz. Bu nedenle hepimiz, gemideki pozisyonumuza uygun olarak, en azından bir takım temel sağlık bilgilerine sahip olmalıyız. Ayrıca ulusal (Gemiadamları yönetmeliği) ve uluslararası (STCW) kurallarda tüm denizcilere “Temel İlk Yardım”, buna ilaveten gemi zabitanına “İlk Yardım” ve “Tıbbi Bakım” eğitimlerinin verilmesini şart koşmaktadır. Bu ders ile verilen “Temel İlk Yardım” eğitimi, sadece STCW gereklerinin yerine getirilmesi veya denizde başımızın çaresine bakabilmemiz için değil, tüm yaşamımız içerisinde de her an gerçekleşebilecek ve bizim de içinde veya yakınında olduğumuz kazalarda dahi hayat kurtarıcı olabilecektir.

Mimaride Beton özellikleri

2009-08-28 14:38:34

İnşaat sektörü, toplam yatırımlar ve ulusal gelir içindeki sayısal payı ve sağladığı işgücü olanaklarının boyutu itibariyle ekonomimizin en canlı ve en önemli sektörlerinden biridir. Beton, uzun yıllardan beri inşaat sektöründe en önemli yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Beton hammaddesinin doğada bol miktarda bulunması, kolayca istenilen şekli alabilmesi, uzun yıllar hizmet vermesi, dayanıklılık ve ekonomik olarak çok uygun malzeme olması açısından vazgeçilmez bir yapı malzemesidir. Dünya nüfusunun hızla artması ve inşaat teknolojisinin büyük bir hızla gelişmesi ile, başta konutlar olmak üzere, fabrikalar, köprüler, barajlar, yollar ve buna benzer birçok yapılarda beton kullanılması, bu malzemenin önemini daha da artırmaktadır. İnşaat teknolojisinde, bu derece önemli olan beton malzemesini üretirken rasgele dökmek, eksik malzeme kullanmak gibi nedenler, hem kalitesiz bir beton ortaya çıkarmakta hem de kötü bir yapılaşmaya neden olmaktadır. Çimentonun bulunmasından sonra inşaat teknolojisi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan beton ilginç bir malzemedir. Hazırlandığı andaki plastik kıvamı nedeni ile istenilen şekle girdiğinden modern mimarinin gelişmesinde çok önemli olmuştur. Bu nedenlerden dolayı sizlerin beton yapımını bilmeniz ve kuralına uygun olarak uygulamanız gerekmektedir. Hangi tür betonu nerede kullanmanız gerektiğine karar verip yapım aşamalarına göre betonu üretmelisiniz. Beton dersi ile elde edilen kazanımlar sonucunda grobetonun, inşaat alanındaki uygulama yeri, şekli ve üretim kuralları beceriye dönüşecektir. Beton teknolojisinin kullanılması için gerekli olan ön çalışmalar yapıldıktan sonra beton döküm aşamaları, uygulamadaki işlem basamakları bir yeterlilik haline getirilmiş, değerlendirilmiş ve sizlere sunulmuştur.

Ultrason Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır

2009-12-14 15:00:01

İnsanlar, genel olarak tıbbı cihazların yanlış ölçüm yapabileceklerini hep göz ardı etmektedir. Cihazların çalışır durumda olması yeterli görülür. Cihazların işlevlerini yerine getirmemesi durumunda ise servisine gönderilip tamir ettirilmesi ile yetinilir. Bırakın tamiri yapılmış cihazları, yeni cihazların bile kalibrasyon yapılması gerektiği bilinmemektedir. Hatta tamir işlemi de kalibrasyon gibi algılanmaktadır. Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman hâline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Öncelikle cihazların periyodik bakım süresi ve kalibrasyon süresi belirlenirken aletin kullanım sıklığı, kullanıldığı fiziki ortam, nem, rüzgâr, sıcaklık, toz, cihazda oluşan hasar, kullanıcının cihaza bakım titizliği, kullanıcı sayısı bu süreyi etkiler. Günümüzün gelişen dünya dinamiği ürün hizmet ve rekabet edebilir bir kalite seviyesini yakalamak kurumların devamlılığını sağlaması adına hayati önem taşımaktadır. Hizmette hatalı ölçümlerin maliyeti, kalibrasyon maliyetlerine oranlanınca daha yüksektir ve hizmet kalitesini de etkiler. Ölçüm güvenirliğinin sağlandığı sağlık hizmetlerinde; hastalıklara ait teşhislerin doğru kararlaştırılması, bunun sonucunda uygulanacak tedavilerinde en iyi neticeyi vermesi sağlanır. Bu derste de ultrason cihazına ait kalibrasyon ve sistem bağlantıların doğruluğunun nasıl yapılması gerektiğini inceleyeceğiz. Bizim yapacağımız bu testlerin insan sağlığı açısından önemli olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Autocad Temel Komutlar ve Menüler

2009-06-03 11:37:33

AutoCAD isminin başındaki CAD: Computer Aided Drafting/Design kelimelerinin baş harfleri olan CAD’in Türkçe karşılığı BDÇ “Bilgisayar Destekli Çizim” veya BDT “ Bilgisayar Destekli Tasarım” anlamına gelmektedir. CAD programını kullanarak teknik çizimler, klasik çizim gereçlerini kullanmadan bilgisayar ortamında çizilmektedir. Bu derste temel komutların kullanımını ve menüleri öğreneceksiniz.

Bileşik sac metal kalıpları 1

2009-10-30 05:16:10

Sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Sizlerin başarısı, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Endüstriyel kalıpçılık alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici güçlerinden birisi olmaya devam edecektir.

Model uygulamalı etek kalıbı 2

2009-07-28 08:39:33

Hazır giyimin ülkemiz için önemini artık kavramış bulunmaktasınız. Bu nedenle bu sektördeki kaliteli eleman eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu da biliyor olmalısınız. Moda insanların giyim zevkini yönlendiren gizli bir güçtür. Ülkelerde bu gücün etkisi altındadır. Bizlerde ister istemez modanın çekim alanına her zaman olmasa da zaman zaman girmekteyiz. Moda ayrıca ülkelerin ekonomisinde de büyük etkiler yaratmaktadır. Ülkemizde de hazır giyim sektörü moda çarkının içinde dünyaya ayak uydurabilecek kadar büyümüş ve aynı oranda da kalitesi artmıştır. Bu nedenle kalıp bilgisi olan elemanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alandaki eksikliği tamamlamak için sizlerle model uygulama ile ilgili becerileri artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. İyi bir model uygulayıcısı olabilmek için iyi bir gözlemci, analist ve detaycı olmak gerekmektedir. Bu dersle model uygulamayı biraz daha anlayacak, model uyguladığınız kalıbı şablonlayıp serilemesini yapacak ve pastal resmini hazırlayabileceksiniz.

Poliçe Çeşitleri, Poliçe işlemleri

2010-08-05 23:26:05

İnsanların toplumsal faaliyetleri gereği günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında bireysel ve toplumsal risklerle karşı karşıyadır. Meydana gelebilecek olan risklerin az hasarla atlatılabilmesi ve bu riskler sonucunda ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum sonucunda sigorta kavramı gelişmiştir. Sigorta; ileride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan prim ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir. Sigortacı ile sigorta ettiren arasında imzalanan sözleşmeye sigorta poliçesi adı verilmektedir. Sigortacılığın elektronik ortamlarda yapılmadığı geçmiş yüzyıldan sonra teknolojik ortamda yapılan sigortacılıkla beraber poliçelerde bilgisayar ortamında düzenlenmeye başladı. Bilgisayar ortamında düzenlenen ve takibi yapılan poliçeler özellikle sigortacıya zaman ve verimlilik konularında yardımcı oldu. Bu ders notlarının amacı gelişen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek dalında sigortacılık paket programında poliçe kayıtları yapmak, kayıtlı poliçelerin takibini ve tahsilini yapmayı öğretmektir.

Matbaada montaj işlemi nasıl yapılır ?

2009-10-06 23:50:47

Montaj, matbaacılık sektöründe baskı öncesi aşamalardan birisidir. İşe ait kalıp kopya filmleri her renk için ayrı olmak üzere düzenlenerek şeffaf folyoler üzerine yapıştırılır. Bu folyolar kalıp çekiminde kullanılır. Montaj, basit bir yapıştırmadan ibaret değildir. İşin özellikleri, baskı makinesi ve cilt gibi değişkenlere bağlı olarak baskı ve baskı sonrası işlemler önceden bilinerek yapılmalıdır. Montajda yapılacak hata işin hatalı olmasına neden olur. Bu sebeple dikkatli olmak ve hassas çalışmak gerekir. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile farklı özelliklerdeki forma montajlarını yapabileceksiniz.