Cahilim

Cahilim.com - Basit dersler ve Oyunlar


Sütlü Tatlılar

2009-09-11 14:57:20

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sütlü tatlıların, sindirimi ve hazırlanması diğer tatlı çeşitlerine göre kolaydır. Sıcak ve daha çok soğuk olarak tüketilir. Bu dersle ocak üzerinde, fırında ve pişirme işlemi uygulamadan elde edeceğiniz sütlü tatlıların işlem basamakları, servisi konusunda dikkat etmeniz gereken püf noktalarını öğreneceksiniz. Sütlü tatlıların ana malzemesi olan süt ve diğer gereçler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sütlü tatlıları hazırlarken fırın ısısının, işlem basamaklarının, ürünlerin tazeliğinin öneminin ürünün kalitesini nasıl etkilediğini uygulayarak görme şansına sahip olacaksınız. Yine Sütlü Tatlılar Dersi ile temel tekniklerle tatlı hazırlama olanağı bulurken uluslara mal olmuş sütlü tatlı örnekleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu örnekleri tecrübe ederek sektör için aranılan eleman niteliklerinden birine daha sahip olacaksınız.

Çin ve orta asya Motifleri

2010-02-25 11:15:31

Süsleme sanatlarımızın başlıca desenleri arasında en önemli türlerden biri olarak karşımıza çıkar. Birçok çeşitlere ayrılmış ve çok sık kullanılmışlardır. Çin ve Orta Asya’nın etkisi altında oluşan, çoğu kez kökeni belli olmayacak derecede stilize edilmiş çiçek ve yaprakların girift desenleridir. Yapı itibarıyla küçük, büyük, üstten, yandan, sade veya çok çeşitli profillerle çeşitli ayrımlara tabi tutulabilirler. Hemen, hemen hepsinde büyük bir simetri hâkimiyeti göze çarpar. Birleşik hallerde, bordür, alınlık, şemse ve panolarda, belirli kalıpların sınırlandırdığı çeşitli ortamlarda, görülürler. Halı, çini, kâğıt, demir, taş, tahta, sedef vs. gibi değişik maddeler üzerinde gerek işçilik gerek desen bakımından farklı görünümlere sahiptirler. Devirlerine göre farklı özellikler gösterirler. Örneğin: Anadolu Selçukluları zamanında basit ve ilkel görünümlerde olan hatayiler, on beşinci yüzyılda Çin sanatının etkisine girerek, çok süslü biçimlerde bulunurlar. Buna karşı on altıncı yüzyılda en has Türk karakterine kavuşmuş olarak çok zenginleşmişlerdir. Günümüz çini eserlerinde, hatayi motifleri çok kullanılmaktadır. Hatayi dersinde bu üslup içinde geçen penç, narçiçeği, marul çiçeği ve şakayık motiflerinin önemi, kullanım yerleri ve çizim teknikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çini sanatında çok önemli yeri olan, hatayi motiflerinden penç, narçiçeği, marul çiçeği ve şakayık motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. Öğrendiğiniz bu motifleri kullanarak çini desenleri hazırlayabileceksiniz. Bu şekilde çini alanındaki desinatör ihtiyacını karşılayabileceksiniz.

Etek Çeşitleri, Etek Dikimi, Düz dar etek kalıbı - bölüm2

2009-04-18 13:27:45

Düz Dar Etek Dikimi ikinci bölümünde eteğinizin ana ve yardımcı malzemelerinin kesimi, dikimi ile son ütü-son kontrol işlemlerini bulacaksınız. Tüm önerileri de dikkate alarak çalıştığınızda kaliteli bir ürün elde ederek, üretim yapmanın zevkine varacaksınız.

Bulut ve geometrik Motifler

2010-02-25 11:17:32

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’da, en eski sanat kollarından biri de seramiktir. Orta Asya Türk seramiklerinin süslemeli olanları, genellikle geometrik nadiren bitkisel benzeri süslemelerdir. Türk boyları içinde, sanat konusunda yoğun faaliyet gösterenler Uygur Türkleridir. Türk süsleme sanatı sürekli gelişim içinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu süreklilikteki en aktif rol Uygur Türklerince sağlanmıştır. Köklü ve zengin coğrafyada XI. Yüzyıldan XV. Yüzyıla kadar egemenliğini sürdüren Selçuklu devleti ve beylikleri döneminde de geometrik motiflerin en güzel düzenlemeleri yapılmıştır. Geometrik motiflerin birleşmesinden oluşan ağlar Türk süsleme sanatında çok önemli bir yer tutar. Orta Asya’da Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Karluklar, Peçenekler gibi çeşitli isimlerle siyasi ve askeri varlık gösteren Türk boyları, komşu kültürler olan Çin ve Hint kültürlerinden de etkilenmişlerdir. Çin eserlerinde pek çok rastlanan bulut motifi mitolojik varlıklardan sayılan Simurg ve ejderhanın boğuşmaları sırasında hırs ve gazap hali olarak burunlarından çıkan buharın veya ateşin ifadesidir. Bunun Çin bulutuna kaynak kabul edileceğini gösteren vesikalarda var. 15. ve 16. yüzyıllar bulut motifinin en çok ve süslemede en yaygın olarak kullanıldığı dönemdir. Türkler bu konuda da gerçekçi davranmışlar ve ilham kaynağı olarak hayran kaldıkları sevdikleri tabiatı seçmişlerdir. Gerek kullanma tarzları gerekse çizim şekilleri itibariyle Türkler de bulutun çıkış noktası tabiattır diyebiliriz. Dönemin değerli sanatçılarının, bulut stilizasyonundaki başarıları, ne kadar iyi birer gözlemci olduklarını bizlere kanıtlamaktadır. Dersin konusu olan bulut ve geometrik motiflerin incelenmesi ile bize özgü olan çini sanatımızın gelişimi ve değişimi konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Bu motiflerin kaynağı bize atalarımızın gelenek ve göreneklerini, düşünce, zevk ve kültürünü yansıtmaktadır. Klasiklerdeki bulut ve geometrik motif çeşitleri uygulanarak atalarımızdan kalan bu güzel miras gelecek nesillere ulaştırılacaktır. Bulut ve geometrik motiflerin klasik biçimlerini öğrenerek aslına uygun ve estetik motifler çizebileceksiniz. Bu ders çini sektöründe istenilen estetik motif çizerek desen hazırlayabilen nitelikli eleman yetişmesine yardımcı olacaktır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda çininin en yaygın uygulandığı desen üretimindeki ihtiyacı karşılayacaksınız. Uygulayacağınız çizim teknikleri ile aslına uygun motifler çizerek estetik desenler hazırlayabileceksiniz. Dersin yaşamınıza değer kazandırması umuduyla başarılar dileriz.

Tekne ve yatlar için yangın tesisatı

2010-07-09 22:40:54

Yangın tesisatı, gemilerin emniyetli bir şekilde sefer yapabilmesi için vazgeçilmez bir boru donanımıdır. Yangın tesisatı gemi açık denizdeyken ya da kıyıdayken karşılaşılacak yangın tehlikelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamızı sağlar. Bu ders ile, geminin yangın tesisatı çizimi için temel becerileri kazanarak, yangın tesisatı detay ve montaj resimlerinin çizim yöntemlerini öğreneceksiniz. Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanmaları yangın olarak tanımlayacak olursak, bu duruma müdahale edebilmek için oluşturulan çeşitli ekipman ve tesisatlardan meydana gelen sistemlere yangın tesisatı denir. Yangını söndürmek, yangınla mücadele eden kişiyi yangından korumak ve yangından haberdar olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır. Aşırı sıcakta makine dairesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan yakıt, marş motorundan veya akü başlarından çıkan bir kıvılcımla tutuşabilir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için, motor çevresi ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve makine dairesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır.

Microsoft Access Dersleri -2- Tablolar ve Bilgi girişi

2008-12-15 00:29:12

Microsoft Access hakkındaki bu döküman ile şu konuları öğreneceksiniz: - Veritabanı Tablo Tanımı ve Veri Türleri - Veritabanı Tablo Yapımı - Alan seçenekleri - Veri girme - Veritabanı Tablo ilişkileri - Örnek Uygulama ve Ders soruları.

Otel odası nasıl pazarlanır

2010-03-02 22:28:43

Konaklama işletmelerinin ticari yaşamlarını devam ettirebilmesi öncelikle oda satışlarına bağlıdır. Bu tür işletmelerin, gelir getiren diğer yan ünitelerinin (restoran, bar disko, yüzme havuzu, sauna, çamaşırhane, oyun salonları, spor tesisleri ve satış mağazaları gibi) işleyebilmesi; oda satışında gösterilen başarıya bağlıdır. Çünkü konuk tesiste kaldığı sürece işletme içerisinde bu mekânlarda harcama yapacaktır. Oda satışı sanıldığı gibi sadece konuğun işletmeye gelip oda talep etmesi ve odayı olduğu gibi kabul ederek odaya yerleşmesi anlamına gelmez. Özellikle rakip işletmeler, bulundukları çevre veya bölgeye olan talebin (konuk talebi) büyük parçasını kapabilmek için kendi satış politikasını dikkatli bir şekilde tespit edip, titizlikle uygulaması gerekir. Ancak, çevredeki sosyoekonomik veya fiziksel değişiklikler, işletmenin satış politikasının ve yönetim şeklinin değişmesini zorunlu kılabilir. Örneğin, işletmenin bulunduğu yöreye daha büyük ve nitelikli konaklama tesislerinin yapılması veya yöredeki mimari yapılaşmanın ve doğal çevrenin bozulması işletme yönetimine satış politikası ile ilgili yeni kararlar aldırabilir. Konaklama işletmelerinde önbüronun en önemli işlevi oda satışı yapmak ve satışları artırmaktır. Bu yüzden önbüro personeli konuk psikolojisini çok iyi analiz etmeli ve hangi odayı kaça satacağını çok iyi bilmelidir. Satılan oda tipi, konuğun işletme içerisinde yapacağı extra harcamalarının hacmini de aşağı yukarı belirlemiş olacaktır. Konuklara yapılan oda satışı, konuğun işletmeye geliş şekli ile de bağlantılıdır. Konuklar, bir konaklama işletmesine değişik kanalları (seyahat acentesi, rezervasyonlu, rezervasyonsuz gibi) kullanarak gelirler. Değişik kanalları kullanarak işletmeye gelen her konuk için ayrı ayrı oda satış tekniği, kayıt tutma ve yerleştirme metotları kullanılmaktadır

Bluz Dikimi -1

2009-07-26 07:57:49

Hazırlanan bu dersle bluz dikimi yeterliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz bluz modelini, yaka, kol, manşet, kapama şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Bu özellikler ilk bakışda göze çarpan detaylardır. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Bu ders içinde bluz üretiminde kullanacağınız model özelliklerini içeren kapama payı, yaka ve kol ağzı temizleme teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri bulacaksınız. Bu teknik çalışmaların öğrenilmesi Bluz Dikimi II dersinde sizin daha bilinçli çalışmanızı ve başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Seramik Motifleri 2 - Yaprak motifleri

2010-01-13 22:35:03

Bitkiler âleminde biyolojik yapısıile mühim vazifeler yüklenmişolan yaprak, şekil bakımından da pek çok farklılıklar gösterir. Buna rağmen çini sanatında kullanılan yaprak motiflerinin çıkışkaynağıve yeri hep basit yaprak motifi olmuştur. Hangi çeşit yaprak çizilecek olursa olsun çizime öncelikle basit yaprak kanaviçesi çizmekle başlanır. Tüm yaprakların temelini ve ana kanaviçesini oluşturduğu için çizim tekniğinin kavranmasıve tekniğine uygun çizilmesi çok önem taşır. Sağa ve sola bakan basit yaprak motiflerinin çizim tekniğinin tamamen kavranmasından sonra, basit yaprakların yan yana ve birleşik olarak çizilmişşekillerinden oluşan küme yaprak motiflerinin çizimlerine geçilir. Küme yaprak motifleri de kendi aralarında ikili, beşli ve yedili olmak üzere çeşitlere ayrılır. Çini sanatında kullanılan küme yaprak çeşitleri genelde bu saydığımız çeşitlerden oluşur. Fakat bu genel bir kural oluşturmaz. İznik klasik eserlerini incelediğimizde farklıyaprak sayılarından oluşmuşküme yaprak motiflerini de görürüz. Küme yaprak motiflerinin çini sanatıiçindeki önemi çok büyüktür. Küme yaprakların sayısıne olursa olsun (beşli, altılı, yedili ) bitkisel motiflerin kullanılmasıile çizilmiş desenlerde, desenin çıkışnoktasınıoluşturur. Bu kısımlarda aynen doğada olduğu gibi motiflerin alt çıkış yapraklarınıtemsilen kullanılmakta, bitkisel motiflerin dal-sap çıkmalarınıve kesişme noktalarınıkapatarak deseni daha estetik ve zengin göstermektedir. Bu ders ile beşli ve yedili küme yaprak motiflerini, tekniğine uygun ve değişik ölçüler içinde çizebilmek hedeflenmiştir. Beşli ve yedili küme yaprak motif çizimlerinde, ayrı, ayrıçizim kanaviçeleri kullanılır. Kanaviçenin büyüklüğü çizilmek istenen motifin büyüklüğüne göre ayarlanır. Burada çizim kanaviçesinin doğru ve eksiksiz çizilmesi önemlidir. Basit yaprak çizimleri 2 dersi bu yöndeki becerilerin kazandırılmasıiçin hazırlanmışbir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler beşli ve yedili küme yaprak motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz

Bileşik sac metal kalıpları 4

2009-10-30 05:17:43

Hızla ilerlemekte olan üretim teknolojilerini geliştirmek ve daha ileriye götürmek için değerli teknik elemanlarına; yani sizlere ihtiyaç vardır. Sizlerin üretim alanındaki olumlu çalışmalarınızla ülkemizin rekabet gücünün artacağınızı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ve çalışmalarınıza yenilikleri ekleyerek devam ediniz. Üretimdeki kalitemizin artması ürün maliyeti, hatasız üretim vb. unsurları içermektedir. Üretim kalitesinin artması bizlere yeni pazarlar açarak yaşam kalitemizi yükseltecektir. Bu ders sizlere birleşik kalıplarının montajı, preslerde denenmesi konularında bilgi sağlayacaktır. Birleşik sac metal kalıpları konusunda sizlere başarılar diliyorum.

CNC Torna işlemleri nasıl yapılır - 3

2009-10-23 14:42:59

Makine parçalarının imalatında günümüzde CNC tezgâhların yeri oldukça büyüktür. CNC tezgâhlarda üretim, klasik tezgâhlara göre daha hassas, kaliteli, ekonomik ve seri olmaktadır. İmalat sektöründeki orta ve büyük ölçekli işletmeler artık CNC tezgâhları yaygın olarak kullanmaktadırlar. CNC tezgâhlar “G” hazırlık ve “M” yardımcı fonksiyonlar kullanılarak programlanır. “G” ve “M” kodlarının geneli standartlaştırılmıştır. Vida açma kodu da bu standart kodlardandır. Bütün CNC tezgâhlarında kullanılabilmektedir. Bu derste CNC torna tezgâhları için vida programlama ve ölçme aletleri anlatılmaktadır. Kapsamlı ve hatasız program yazabilmek için, önceden gördüğünüz “G”, “M”, “S”, “T” komutlarını kullanacaksınız. Bu ders sonucunda tek pasoluk vida açma programlamayı yapabileceksiniz ve ölçü aletlerini tanıyacaksınız.

Fond ve Çorba çeşitleri

2009-09-06 08:34:34

Bu ders fond hazırlayarak çorbaları pişirip garnitürleri ile servise hazır hale getireceksiniz. Daha sonra ticari mutfakların sıcak bölümünde fondları ve çorbaları hazırlayan mutfak elemanı konumunda çalışabilirsiniz. Yüzyılların geleneği hemen her öğünde yudumladığımız çorbalar, zengin içerikleri ve besleyici özelliği ile mutfaklarda özel bir yere sahiptir. Bazı çorbaların “sade su“ ile hazırlandığı bilinirse de bunların lezzeti istenilen kalitede olmaz. Su yerine daima çorbanın özelliğine uygun olarak et, tavuk ve balık suyu kullanılmalıdır. Bunlar ne kadar iyi hazırlanırsa çorbada o kadar lezzetli olur. Bu dersi aldığınızda fond hazırlama ve çorba pişirme becerisini kazanacaksınız.

Mermer Tornalama ipuçları 2

2009-11-06 05:26:27

Mermer işlemeciliğinde artık mermer oluşumu fazla olmaktadır. Bu artıkların değerlendirilmesi yollarından biri de mermer tornalama işlemleri ile çeşitli dekoratif süs eşyaları yapmaktan geçer. Bunun yanında mermerin şekillendirilerek estetik bir ürün olarak kullanım alanlarının yaygınlığı, mermer tornalama işlemlerinin yaygınlığını göstermektedir. Mermer tornalama işlemleri ile küçük bir atölyede mermer tornası ile imalat yapma imkânı vardır. Bu şekilde Afyonkarahisar ve Kırşehir gibi yörelerimizde birçok kişiye az bir sermaye ile iş imkânı kurmak mümkün olmuştur. Bu ders ile torna tezgâhını tanıyacak, mermeri tornaya bağlama şekillerini öğrenecek ve mermere tornada silindirik olarak şekil verebileceksiniz.

Engelli çocuklar için Müzik

2009-08-22 08:54:40

Henüz anne karnındayken duymaya başlayan insanoğlunun, doğumu takip eden ilk günlerden itibaren müziğe verdiği tepki bilinmektedir. Müzik estetik bir değer olmasının yanı sıra eğitimciler için de çok önemli bir eğitim aracıdır. Normal gelişim gösteren çocukların eğitimi kadar, engelli çocukların da eğitim programları içerisine yerleştirilmelidir. Müzik etkinlikleri, engelli çocukların eğitim programı içerisine yerleştirilirken bu çocuklarla karşılaşılabilecek problemler göz ardı edilmemelidir. Bu çocuklar için amaçlar belirlenirken eğitimci çalışacağı çocukların tüm gelişim alanlarını göz önünde bulundurmalı, gelişim düzeylerini, özür grup ve derecelerini, hazır bulunuşluluk düzeylerini dikkate almalıdır. Bu şekilde belirlenecek amaçlar belirlenirken mutlaka basitten zora doğru bir sıra izlemeli ve basamaklandırılarak eğitim programı içine yerleştirilmelidir. Bunlar göz önünde bulundurularak hazırlanacak müzik etkinliklerinin tüm engel tiplerindeki çocuklar için sayısız yararlar sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu dersle edineceğiniz bilgi ve beceri sayesinde; özel eğitimde özür türüne göre müzik etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre müzik etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Etek Dikimi

2009-07-26 08:04:05

Kişilerin kendilerine olan güvenlerini artıran, onlara ayrı bir görünüm verip kişilik kazandıran giyim, her geçen gün önemini artırmaktadır. Terziliği meslek edinmek isteyenler, kişiye özel dikim için eğitim alırlar, terziliğin en basit basamakları olan etek dikimi ve etek teknik çalışmalarından başlarlar. Bu derste etek dikimi ve etek teknik çalışmaları anlatılmaktadır. Bu dersi başarı ile bitirdiğinizde terzilik mesleğine ilk adımı atmış olacaksınız.

Uzun etek modelleri 2

2010-09-25 10:28:53

Çiçekli uzun etek modeli. resimde siyah renklisi gösterilmiştir. Farklı renk kumaşlardan dikildiğinde çok daha güzel görünecektir, özel günlerde rahatça giyilebilecek şık bir etek modeli. Aşağıdaki Pdf dosyasını indirip bilgisayarınızda açarak gerekli ölçülerini görebilirsiniz.

Deniz akıntıları - kaptan ipuçları

2010-07-19 23:37:55

Bir kaptan gemisine seyir yaptırırken, dikkatini gemisinden ve çevresinden hiçbir zaman uzak tutmaz. Daimi olarak gemiyi ve çevreyi ve bunların durumunu gösteren gösterge ve cihazları takip eder. Olası tehlikelere karşı ve onların en kısa zamanda fark edilmesine yönelik tedbiri alır. Bir tehlike doğduğunda da en kısa zamanda duruma müdahale ederek bir zararın oluşmasını engeller. Denizdeki akıntılar gemilerin zarar görmesine sebep olabilecek nedenlerden bir tanesidir. Bilinen yöntemler ile bir noktadan bir noktaya ulaşmaya çalışan bir gemi tedbir alınmamış bir durumda akıntı içerisine girerse yolundan çıkarak bir başka gemiye veya unsura çarpabilir veya karaya oturabilir veya en azından seyir süresini uzatarak yakıt ve zaman kaybına sebep olabilir. Ancak tedbir alınmışsa tüm bu zararlar engellenebilir. Bu ders size geminizin bilinen bir akıntı etkisi ile rotasından çıkmasını nasıl engelleyeceğinizi ve bilinmeyen bir akıntı içinde de nasıl tedbir alacağınızı göstermektedir.

Camın kimyasal yapısı

2010-02-25 11:11:02

Cam, dokunulduğunda sert ve katı bir malzemedir. Gevreksi bir yapısı vardır, sert bir yüzeyle aniden karşılaştığında kırılmaya meyillidir. Buna rağmen kimya terminolojisinde “sıvı” olarak tanımlanmaktadır yani sıvıları taşımak için tasarlanmış vazoların çoğu aslında sıvının kendi formudur. Cam, sertleşmek için soğutulduğunda bu temel nitelikleri taşımaktadır ancak, ısıtıldığında nitelikleri tamamen değişir. Süneklik derecesine kadar yumuşamaya başlar ve eğer yeterli derecede ısıtılırsa su gibi akıcı olur. Bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmeden o malzeme ile ürün çıkartmak imansızdır. Sizlerin de seramik ve cam teknolojisi alanının temelini oluşturan camın kimyasal özelliklerini bilmeden bu alanda başarılı çalışmalar yapmanız imkansızdır; bu nedenle alanınızın temeli olan camın kimyasını bilmek çok önemlidir. Hazırlanan bu ders ile cam ve camın tabiatta bulunuşu, cam ile ilgili kimyasal karışımları, camı oluşturan oksitleri ve cama etkilerini araştırabileceksiniz.

Osilatör Nedir

2009-12-24 15:43:46

Osilatörler dersi ile wien köprü osilatör devresi, kristal osilatör devresi, tek kararlı multivibratör devresi ve schmit trigger devresi ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız. Bu devreler otomasyon sistemlerinde algılama, ölçme ve sinyal işleme uygulamalarında çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Endüstriyel otomasyonun yer aldığı hemen hemen her yerde karşılaşabileceğiniz bu devreleri ve bu devreler ile ilgili konuları öğrenerek ve uygulayarak çok değerli tecrübeler elde edecek ve gelecekte öğreneceğiniz yüksek seviyeli konular için sağlam bir temel oluşturacaksınız. Bu derste uygulama çalışmaları mümkün olduğu ölçüde pratik olarak kurulabilecek basit devrelerle yaptırılacaktır. Derste verilen konuları öğrenirken elektronik kitaplarından da faydalanmanız size burada verilmeyen başka tip osilatörler hakkında fikir verebilir. Bu dersin sonunda osilatörlerin otomasyon sistemlerinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu anlayacaksınız.

Varak yıldız nedir, varak baskısı nasıl hazırlanır ?

2009-10-04 00:28:28

Varak yaldız baskısı, baskı sonrası işlemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Basılı materyallere dikkat çekici özellikler kazandırmanın bir yolu da varak yaldız baskısıdır. Basılı ürünlerin içerikleri kadar görselliklerinin de tüketici üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Varak yaldız kullanarak ürünlerin görselleştirilmesi bu materyallerin kullanımına dair beceriler gerektirmektedir. Varak yaldız dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, folyo baskısı için kullanılan klişeleri takıp işe göre üretim bandı hazırlayacak, uygun ve doğru pozisyonda baskı yapabilmek için poza hazırlama işlemlerini yapacak, baskı sonrası kaliteye yönelik kontroller yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme, araç ve makine bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sıcak folyo baskısı makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.

Altın kolye ucu çizimi ve yapımı

2010-03-25 22:51:54

Boyna takılarak kullanılan kolyeler; kişinin kültürü, zevki ve sosyal statüsü hakkında fikir verir. Bu nedenle üretilen kolyeler, tasarım aşamasındayken toplumların kültür anlayışı, kişilerin özel zevkleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Ayrıca tasarımı yapılan kolye uçlarının tekniğine uygun, ölçülü, uygulanılabilir çizimler olması gerekir. Bu çizimleri yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin isteklerine uygun imal edilen kolyeler, geniş bir tüketici grubuna hitap etmeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun için de alıcıların istekleri göz önünde bulundurulmalı, bunların ışığında tasarım ve üretim yapılmalıdır. Kolyeler boyunda taşınırken fazla ağır olmamalı, kolye üzerindeki girinti ve çıkıntılar kişiye ve elbiselerine zarar vermemelidir. Kolye ucu çizimi ve yapımı dersinde çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun kolye ucu tasarımları yapabileceksiniz. Tasarımı ve renklendirmesini yaptığınız kolye uçlarının da üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz.

Fantezi Elbise dikimi 1

2009-07-26 08:05:24

Sosyal hayatın gelişmesiyle, günlük giyim tarzının dışında daha özel görünümlü kıyafetlere de ihtiyaç duyulmuştur. Giyilecek yere göre model ve süsleme özellikleri farklı fantezi giysiler giyilmeye başlanmıştır. Fantezi elbiseler günün önemine ve giyen kişinin konumuna göre, fantezi kumaşlar (saten, tafta, tül, kadife vb.) kullanılarak çeşitli süslemelerle hazırlanır. Bu derste, terzilik tekniği ile fantezi elbise dikimi ve süslemesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fantezi elbise kumaşının kesimini, kontrolünü ve 1. prova işlemlerini yapabileceksiniz

Giysi hazırlama için temel bilgiler, elbise ölçüsü ve hazırlık

2009-04-18 13:02:04

Giysi hazırlama için temel bilgiler. Meslek hesapları problemlerini çözerken, bilinen değerleri uygulayabilmek, doğru ve kolayca çözme yeteneğini kazanmak gerekir. Bu konu sonunda matematiksel işlemlerin temel kurallarını iyi bilerek, hazır giyim sektöründe mesleki hesaplamaları yapma yeterliğine sahip olabileceksiniz.

Bahçede yetişen bitki ve çiçek çeşitleri

2009-10-13 12:50:38

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki gelişmelere paralel olarak, insanlarımız yaşam mekânlarına daha fazla önem vermektedir. Bunun için de yaşadıkları çevreyi korumanın yanında, doğa ile uyumlu yapay mekânlar oluşturma çabası bunun sonucudur. Bu ortamın oluşabilmesi içinde dış mekân bitkilerine gereksinim duymuşlardır. İşte bu gelişmeler sayesinde süs bitkileri üretim ve yetiştiriciliği sektörü oluşmuştur. Sektörün daha yeni olması nedeniyle bazı konular tam yerine oturmamıştır. Genellikle işletmelerin küçük işletmeler olması, sermaye ve arazi problemi nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemizde süs bitkileri üreticileri, pazarda talebi yüksek olan, kolay ve hızlı büyüyen bitkilere ağırlık vermelidirler. Dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinde çok değişik üretim ve yetiştirme teknikleri kullanılmaktadır. Bu üretim ve yetiştirme tekniklerinin iyi bilinmesi başarıyı arttıracaktır. Yetiştirilecek bitkilerin üretim tekniklerinden hangisinin kolay ve hangisinin ekonomik olduğu, hangi teknikler kullanıldığında daha kaliteli fidan elde edilebileceğinin bilinmesi yetiştiricinin gelecekteki başarısı için önemlidir. Başarının ilk şartı teknik bilgiye sahip elemanların yetiştirilmesidir. Siz bu dersi başarıyla tamamladığınızda, dış mekân bitkilerin genel özelliklerini ÖÐRENECEK VE yetiştiricilik konusunda ilk adımı atmış olacaksınız.

Atlas dokuma

2009-08-31 13:42:46

Mekikli dokuma türlerinden olan atlas (saten) dokuma kumaşlar; parlak, pürüzsüz yüzeyli, oldukça parlak ve dökümlü kumaşlardır. Saten (atlas) örgüsü; elbiselikler, masa örtüleri, yatak ve yorgan örtülükleri döşemelik, perdelik, astarlık kumaşlarda kullanılır. Bunun dışında yaygın olmayan atkı saten örgüsü ise genellikle battaniye gibi tüylü kumaşlarda kullanılmaktadır. Bu derste sizlere farklı atlas (saten) örgü çeşitleri sunularak değişik saten örgüleri dokumanız sağlanacaktır.

Kadın safari takımı kalıbı

2009-07-26 13:21:41

Giyinmek hem bir ihtiyaç hemde sosyal bir kavramdır. Giyinmek eski çağlardan günümüze doğal koşulların inanışların ve kültürlerin etkisiyle gelişmiştir. Etek, gömlek ve pantolondan oluşan kadın safari takımlarında çoğunlukla asker yeşili dediğimiz haki renk ve toprak rengi tonları tercih edilir. Bu çalışma ile kadın safari takım model uygulama ve açılımı, şablon hazırlama, yardımcı malzeme hesabı yapma işlemlerini öğreneceksiniz.

Kuyumculukta kalıp hazırlama teknikleri 2

2010-03-25 22:45:29

Kuyumculuk sektöründe seri imalata imkân veren üretim yöntemlerinden biri de döküm işlemidir. Döküm yöntemi ile aynı özellik ve ölçülere sahip birden fazla takının üretimi daha kolay bir işlem olmasından dolayı, bir takıya olan talebin kısa zaman içerisinde karşılanmasına imkân vermesi ile kuyumculuk sektörü açısından tercih edilen bir yöntemdir. Karmaşık zor takıların üretimini kolaylaştırması ile kuyumculuk sektöründe vazgeçilmeyecek bir üretim yöntemi olan döküm yönteminde, tekniğe uygun olarak kauçuk plakanın çizilmesi ve kesilmesi, kauçuk plakalarının merkezlenmesi ve yapıştırılması ayrıca kauçuk plakalarının pişirme kalıbına yerleştirilerek pişirilmesi ve pişirme sonrası kauçuğun kesilmesi işlemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması bu sektörde aynı tarz üretim yapan firmalar arasında rekabet gücünü artıracaktır. Döküm yönteminin doğru bir şekilde icra edilmesi ve geliştirilmesi ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacağı gibi sektörel alanda yarış halinde olduğumuz dünya devletleri ile olan rekabette gücümüzü artıracaktır.

Ahşap Mobilya Renk Numunesi

2010-01-13 12:31:40

Ahşap teknolojisinin gelişmiş olduğu ülkemizde gerek yurt içi, gerekse yurt dışı, giderek artan ihtiyaçları karşılamada mobilya imalatı, ahşap doğrama, ahşap iskelet, ahşap süsleme, ahşap tekne imalatı dalları için gerekli olan üst yüzey işlemlerinin en güzel ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için ahşap üst yüzey işlemleri dalı önemli katkılar sağlamaktadır. Renk numunesi hazırlama, ahşap üst yüzey işlemleri dalının vazgeçilemez bir parçasıdır. Her türlü ahşap malzeme için gerekli olan vernik ve boya numunesi hazırlama tekniklerini öğreneceksiniz. Vernik ve boya numunesi niçin yapılır, neden gereklidir, avantajları nelerdir, yapımında kullanılan malzemeler nelerdir, öğrenecek ve ihtiyaca uygun vernik ve boya numunesi yapabileceksiniz.

Cam boyama ve baskı makineleri

2010-03-10 14:52:02

Cam; hemen hemen her alanda kullanılabilecek, değişik özellikler taşıyan ve bu nedenlerle geniş iş olanakları sağlayan bir malzemedir. Cam üzerine yapılan işlemler öyle çeşitlidir ki her biri ayrı bir uzmanlık gerektirir. Eski Mısır ve Romalılardan da eskiye dayanan camcılığın yaygın üretimi ve süslemesine yedinci yüzyıldan sonra ulaşıldığını görürüz. Camın nasıl yapıldığına bağlı olarak, cam üstüne bilmemiz gereken bilgilerin birçoğu uzun bir süre gizli tutulmuştur. Bu durum günümüz cam üretiminde bile yer yer geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde önceden elle ve ustalık gerektiren işlerin birçoğu otomatik makinelerde ve gelişen teknolojinin imkânları ile daha seri biçimde üretilmektedir. İşte bu seri üretim yöntemlerinden biri de cam üzerine elek baskıdır. Hazırlanan bu derste elek baskı makinesi, elek baskı ile yapılan dekorlama, baskı konularını ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve beceriler ışığında cam üzerine statik boyalar ile ya da sıcak elek baskı yöntemi ile cam üzerine süslemeler yapabileceksiniz.

Tekne Alt (floors) imalatı aşamaları

2010-07-26 16:11:29

Geminin dışarısı ile içerisini ayıran ve geminin yüzmesini sağlayan bu dış kabuk, her zaman içeriden, bir gövdenin kaburgalarını andırır şekilde, birbirine bağlanan diğer konstrüksiyon elemanları ile desteklenir. İnsan vücudundaki dayanıklı kemiklere benzer bu kemikler sayesinde iskelet sistemi düşme çarpma anında, vücuda destek olur. Bu destekler, gemi dip yapısını oluşturur ve gemi boyunca sık sık korunur. Geminin dip kaplaması içerisine gelen desteklerden en yönünde uzananlara döşek denir. Döşek imalat dersinde size önce geminin yapım elemanları ve bunlardan döşekler hakkında bilgi verilmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için gemi yapım elemanlarını çok iyi tanıyıp imal aşamalarını iyi bilmesi gerekir. Döşek imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz derslerle ilişkili olarak bilgilerinizi, becerilerinizi kullanacaksınız.

inşaat için ahşap kalıp hazırlamak

2009-08-28 14:33:06

İnşaat alanında eğitim görecek ve eğitiminizden sonra hayatınıza inşaat sektörünün içinde devam edeceksiniz. Gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları, insanların harekete geçmesini mecbur hale getirmiştir. Bu harekete ayak uyduramayanlar veya işinde ivmesini artıramayanlar işsiz kalmaktadır. Bu şu demektir; işinde iyi olanlar hayatınıdaha kolay kazanacak ve mutlu olacaktır. Bu duygularla, inşaat ahşap kalıpçılığınıen iyi şekilde öğrenip hayatınızıkazanabilmelisiniz. Ahşap kalıp yapmak, beton ve betonarmeyi şekillendirmek maksadıyla tahta veya ahşap panoları, yapıelemanının şekline göre birleştirmektir. Beton veya betonarmeyi şekillendirmek, projede belirtilen yapıelemanına biçim ve boyutunu vermektir. Bunu sağlamak için, projedeki ölçülere göre kalıp yapmak şarttır. Kalıp ve kalıp iskelesinde kullanılacak ahşabın özelliği bilinmelidir. Kalıbın tüm elemanlarını, tekniğine uygun olarak kullanarak, yapıelemanlarının kalıbınıoluşturabilmelisiniz. Kalıp, betona istenilen şekli vermek, prizini yapıncaya kadar beton ağırlığınıtaşımak ve yanlara basıncınıönlemek üzere geçici olarak yapılır. Ahşap kalıp, kurallarına göre yapıldığında amacımıza hizmet edecek, görevini tamamladıktan sonrada kolayca sökülebilecektir. Hiç unutmamalıyız ki, yapıların sağlamlığı, elemanlarının istenilen biçim ve ölçülerde olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bütün bunların yanında inşaat teknolojisi alanında istihdam edilecek elemanlar da, ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebepten, beton ve betonarme kalıpçısı, işin esasına ve teknolojik kurallara göre işini yapmalıdır. Yapılan inşaatların sağlam, ekonomik ve ergonomik olmasıancak ve ancak eğitilmiş, işine hakim, işdisiplini ve ahlakına sahip insanlarla olacaktır. Başarmak sizin elinizdedir. Bahaneler bulmak sizin işiniz değildir. Sağlık ve başarılar dilerim.

Dastar Dokuma

2009-08-31 13:43:23

İpek iplikle yapılan dokumalar yazın serin, kışın sıcak tutma özellikleri nedeniyle tarih boyunca çok fazla rağbet görmüştür. Haçlı seferlerinin, Çin’den başlayarak Doğu Akdeniz limanlarında son bulan efsanevi “İpek Yolu Ticareti’’nin denetimini ele geçirmek olduğu ve bu ticaretin getirdiği zenginliği geri almak için başlatıldığı bir gerçektir. Ülkemiz de bu zengin ticaret yolu üzerinde bulunduğu için ipek iplikle yapılan çok çeşitli dokumalar, çağlar boyu gündelik hayatta en mütevazı köy evinden bey konaklarına kadar her sınıftan insanın ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmıştır. Kadın ve erkek kıyafetlerinde kullanılan gömlekler, kadın kıyafetlerinde kullanılan çember hâlâ köylerde üretilen ipek dokumalardan yapılmaktadır. Gölgede el işi yapanlar, ipek eğirenler, işte onlar. Anadolu kadınları… Bir köşede ipek eğiren teyzeden, hemen yakınlarda bir ipek dokuma tezgâhına kayar gözleriniz. Günümüzde, Milas köylerinde (Çomakdağ-Kızılağaç, Türbe vb.) ipek dokuma yapan birkaç aile kalmış durumda, ama birçok evde aile yadigârı olarak görülen ipek dokuma tezgâhları hâlâ korunmaktadır. Bu dersle, dokuyanların bir elin parmak sayısından az kaldığı, ipek dokumalarının “dokuma yapma” kısmını öğrenerek dastar dokumaları gelecek nesillere sizler aktaracaksınız.

Kompozit Modelleme 2

2009-10-27 15:32:13

Bilgisayar destekli endüstriyel modellemenin uygulama alanlarından birisi de kompozit modelleme yapmaktır. İstenen amaç için tek başına uygun olmayan farklı iki veya daha fazla sayıdaki metal ve plastik malzemenin, istenen özellikleri sağlayacak şekilde belirli şartlar ve oranlarda bir araya getirilmesiyle oluşturulan karışım ile kompozit modelleme elde edilmektedir. Modelleme yapımında daha çok polimer esaslı kompozitler kullanılır. Kompozit modellemenin üretiminde kullanılan polimer malzeme ve bu malzemenin çevresinde hacimsel olarak çoğunluğu oluşturan dolgu ve destek malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme grubundan, polimer malzeme üretimde kullanılan kompozit malzemeleri yük altında bir arada tutabilmek ve yükün takviye ve katkı mal dolgu ve destek malzeme arasında homojen olarak dağılmasını sağlayarak kompozit modellemenin mukavemet özelliğini artırmaktadır. Dolgu ve destek malzeme ise plastik deformasyonu önleyici rol oynamakta ve kompozit modellemenin dayanımını artırmaktadır. Kompozit modellemenin üretiminde; reçine kompedant maddeleri, yüzey reçineleri, dolgu ve destek malzemeleri dikkate alınarak çalışılmalıdır. Bu ders ile gerekli ortam, araç ve gereçler sağlandığında ön modellemeden kompozit malzeme ile kalıp alabilecek ve modellemeyi istenilen sayıda çoğaltabileceksiniz. Bu derste başarılı olduğunuz taktirde, sahip olacağınız bilgi ve beceri ile başarılı ve verimli çalışma imkânı bulabileceksiniz.

Vitray nasıl yapılır

2010-01-29 22:44:45

Vitray Sanatı, günümüzde oldukça kullanılır bir duruma gelmiştir. Geçen senelerden sonra ulaşamadığı popülariteye ulaşmaktadır. Binaların dekorasyonunda kullanılan beton, cam ve demirler insanların gözlerine artık sıkıcı ve rahatsız edici görünmektedir; bu yüzden renkler ve çeşitli süsleme teknikleri, binalarda tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Binaların dekorasyonunda gerçekleştirilen bu yenilikler bu alanda uygulanan eğitim ve amatör kişilerin çalışmalarıyla daha geniş alana yayılmaktadır. Atölye ve fabrika işçiliği gerektiren bu alanda, yetişmiş eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve insanların yaşadığı yerleri çevrelerindeki objeleri güzelleştirme çabaları bu alanda kendisini yetiştirmiş genç ve donanımlı eleman ihtiyacını doğrulamaktadır. İşte bu alanda genç, yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tiffany Vitray Teknikleri, camın kalınlığına göre cam parçalarının çevresine bakır folyo sararak parçaları uygun tekniğe göre birleştirilmesi sanatıdır. Hazırlanan bu dersle, cam parçaların çevresine bakır folyo sararak bu parçaları desene uygun yerleştirebileceksiniz..

Sarıcaotu çiçekleri ve benzer çiçekler

2009-10-19 09:59:47

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkiler sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) familyası incelenecektir. Sıracaotugiller familyasında yer alan bitkilerin ortak özellikleri otsu bitkiler olmasıdır. Ancak nadiren küçük çalılara ve parazit bitkilere de rastlanmaktadır. Yapraklar karşılıklı veya almaşıklı dizilmiştir. Yaprak ayası tam veya parçalıdır. Bu familyanın 210 tane kadar cins ve 3000 kadar türü vardır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz.

Belge Yönetim Sistemi

2009-12-31 20:30:12

Günümüz bilgi çağında bilgi sürekli artan bir değer haline gelmiştir. Bu nedenle bilginin taşınması ve korunması çok önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu sorunun çözümünde arşivleme hareketleri önemli bir etkendir. Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise verilecek hizmette de zamanın uygun kullanılması önem arz etmiştir. Arşivleme hareketleri bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlamaktadır. Arşivleme hareketleri bilginin korunmasına yönelik bir hizmet çeşididir. Bugün tüm kurumlar bilgi kaynaklarını belli bir arşivleme sistemi ile koruyup, arşivleme hareketleri ile ihtiyaç durumunda arşivlenmiş bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Arşivleme sistemi ve arşivleme hareketlerinin organizasyonu için kamu ve özel kurumlarda teknolojiyi kullanabilen yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle hizmet sektöründe zaman ve emeğin önemi de düşünülerek bu dersin sizlere yararlı olacağını bilmelisiniz. Bu ders hem size hem de hizmet vereceğiniz insanlara zaman, psikolojik ve ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. Sonuç oloarak bu dersi tamamladığınızda arşivleme hareketleri konusunda kazanacağınız bilgi ve becerilerle arşivleme hareketlerini uygulayabileceksiniz.

Çatlatma boya nasıl yapılır

2010-02-04 08:57:00

Seçtiğiniz meslek Türkiye’de ve dünyada gelişmekte olan ve tercih edilen bir meslektir. Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisiniz. Bu derste alacağınız bilgiler sizin mesleki bilgi ve becerilerinizin temellerinden birini oluşturacaktır. Günümüze kadar hiçbir malzeme cam kadar değişik alanlarda kullanılmamıştır. Camın çok amaçlı kullanılabilmesi dışında gerek sade cam gerekse diğer malzeme ve tekniklerle süslenmesi ile yapılabilecekler oldukça fazladır. Bu ders çatlatma tekniği ile ilgili bilgi vermektedir. Bu dersi tamamlandığınızda emaye boya, folyolama ve yaldız uygulama tekniklerini bir arada kullanmayı, çatlatma tekniğinde kullanılacak boyaların kıvamlarını ayarlamayı, fırınlama derecelerini ve uygulamalarını yapabileceksiniz. Bu dersteki bilgileri kullanarak hem tek başına çatlatma tekniklerini uygulayabileceksiniz hem de fırınlama yapabileceksiniz. Seçtiğiniz meslekte bu bilgiler size kolaylık sağlayacak ve sonraki dersleri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde cam sektörünün ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz.

PHP dersleri bölüm - 2

2008-12-13 22:50:02

Bu dökümanla: PHP Değişken Tipleri, Sabitler, Php Operatörleri, Php Kontrol Yapıları, Php Döngüleri, gibi temel konuları öğreneceksiniz. toplam 27 sayfa

TCP-IP Mesajları - Hata ve kontrol komutları

2008-12-27 02:15:30

TCP/IP Mesajları: ICMP, ICMP Mesajını Kullanan Komutlar, PING Komutu, TRACEROUTE Komutu, ICMP Mesajları, TCP/IP hata ve Kontrol Mesajları, Adres Maskesi İsteği, Yönlendirici (Router) mesajları,Bilgi İsteği ve Yanıt Mesajı.

Topraksız tarım nasıl yapılır ?

2009-10-09 11:30:08

Þimdiye kadar bitki denince aklımıza gelen ilk şey, topraktı; çünkü bitki toprakta büyür, gelişir ve hatta toprakta ölürdü. Ancak son zamanlarda topraksız tarım denen bir terim hayatımıza girmiştir. Siz, toprak olmadan bir bitkinin yetişebileceğini hiç düşündünüz mü? Evet, artık şimdiye kadar toprakta yetişmesine alıştığımız bitkileri topraksız da yetiştirebiliyoruz. Topraksız tarım, bitkilerin toprak kullanılmadan gereksinim duydukları organik ya da inorganik besin maddelerini kontrollü sera koşullarında yetiştirme ortamına verilerek yapılan üretim şeklidir. Peki, günümüzde neden topraksız tarıma ihtiyaç duyulmuştur dersek, bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: Toprakta üretimin yetersiz olduğu ya da mümkün olmadığı, iklim koşullarının uygun olduğu ortamlardan yararlanmak amacı ile topraksız tarıma ihtiyaç duyulmuştur. Böylece tarım alanlarından daha fazla yararlanma imkânı doğmuştur. Topraksız tarım iki şekilde yapılır: Biri su kültürü, diğeri ise katı ortam kültürüdür. Su kültüründe bitkiler su içerisinde gelişirken kontrollü olarak besin çözeltisi ile gübrelenir. Katı ortam kültüründe ise şimdiye kadar duyduğunuz perlit, torf, kaya yünü, pomza, çakıl, kum, gibi organik ve inorganik materyaller kullanılır. Siz bu ders ile su ve katı ortamda nasıl bitki yetiştirileceğini öğreneceksiniz. Yetiştirdiğiniz bitkilerin bakımını topraklı tarıma göre daha dikkatli yapacak ve beslenmesini sağlayacaksınız; böylece imkânsız denen yerlerde bile bitki yetiştirebileceksiniz