Cahilim

Matbaa ve Baskı


Matbaada trikomi tifdruk çamur baskı

2009-10-09 10:55:37

Bu ders trikromi Tifdruk baskı ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Trigromi baskı matbaacılıkta kullanılan temel basım işlerinden biridir. Türkiye’de kullanılan tifdruk makineleri bobinden bobine baskı yaptığı için genelde çok renkli baskı yapılmaktadır. Trigromi baskıda dört renkli baskı olduğu için bu makinelerde her zaman rahatlıkla baskı yapılabilir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, trikromi renk oluşumunu anlayacak, trikromi baskı için gerekli ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, trikromi bir işin baskısını tifdruk makinelerinde yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada Tifdruk çukur baskı kalıbı nasıl çıkarılır

2009-10-09 10:54:58

Tifdruk baskı (çukur baskı) matbaacılığın temel baskı sistemlerinden biridir. Türkiye’de çoğunlukla ambalaj sektörüne hitap eden bu baskı sistemi rotogravür olarak da bilinmektedir. Bu ders tifdruk kalıp silindirinin baskıya kadar hazırlanış aşamalarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Diğer baskı sistemlerinde olduğu gibi baskıya hazırlanacak kalıbın baskı kalitesine etkisi çok büyüktür. Kısaca kalıp ne kadar iyi ise baskıda o ölçüde kaliteli olur. Tifdruk baskıda kalıp silindiri hazırlama çok değişik aşamalarda ve makinelerde titiz bir çalışma gerektirmektedir. Tifdruk Kalıp Hazırlama dersi size bu becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler tifdruk kalıp silindirinin hazırlanış aşamalarından nikel, bakır vb. kaplama yapabilecek ve bunların kalite kontrollerini çeşitli cihazlarla ölçebileceksiniz. Sonraki aşamada elektromekanik veya lazer yöntemiyle silindire görüntünün işlenmesini gerçekleştirebilecek ve son olarak krom kaplama yapabileceksiniz. Hazırlanmış silindirlerin provalarını prova makinesinde, basılacak malzeme üzerinde basarak kontrol edebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk kalıp hazırlama alanında nitelikli elemanlar olarak yetişmiş olacaksınız. Teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda ülkemizin üretimine katkılar sağlayacağınıza inanıyor, başarılar diliyoruz.

tifdruk baskı makinesinin silindir temizliği

2009-10-09 10:54:11

Bu ders tifdruk silindir temizliğinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Silindir temizliği, makine temizliğinde olduğu gibi baskı operatörünün yapması gereken rutin işlerden biridir. Doğru yapılan silindir temizliği, silindirlerin bir sonraki işlerde kullanılmasına imkan sağlar. Aynı zamanda temizlik, silindirlerin depoda muhafaza edilmesi için ön şartlardan biridir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler kalıp silindirinin düzgünce çıkarılmasını, temizlenmesini ve depolarda muhafaza edilmesini; baskı silindirlerinin çıkarılmasını, temizlenmesini ve muhafaza edilmesini rahatlıkla yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk silindir temizliğini yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada Tifdruk makinenin temizliği

2009-10-09 10:53:28

Bu ders tifdruk makine temizliğinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Makinenin temizliği ve bunun yanında bakımı baskı operatörünün yapması gereken rutin işlerden biridir. Doğru yapılan makine temizliği ve bakımı hem baskı kalitesini hem de makinenin ömrünü etkilemektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler mürekkep ünitesinin temizliğini, artan mürekkeplerin saklanmasını, sıyırıcı raklenin temizlik ve korunma şartlarını, makinenin genel temizlik ve rutin bakımını yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk makine temizliğini yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada tifdruk makinesinin hazırlığı

2009-10-09 10:52:48

Bu ders Tifdruk makinesinin üretime hazırlığının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Tifdruk baskıda üretime hazırlık, uzun ve işlemlerin dikkatlice yapılmasının gerekli olduğu bir aşamadır. Kullanılan makineler genelde rotogravür (sarılmış bobin malzemeden çalışılan) makinelerdir. Üretime hazırlık süreci kalıp silindirlerin takılması, mürekkeplerin ünitelere aktarılması, sıyırıcı raklelerin takılması gibi hepsi için ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken işlemlerden oluşur. Bu işlemler sayesinde iyi bir baskının gerçekleşmesi için gerekli olan ön hazırlık yapılmış olur. Tifdruk Makinesinin Üretime Hazırlığı dersi size bu becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler tifdruk mürekkebini ideal vizkozitede (yoğunlukta) hazırlayabilecek ve mürekkep ünitelerine aktarabileceksiniz. Kalıp silindirlerini şaftlı veya konik olarak makineye takabileceksiniz. Sıyırıcı raklelerin yapısını anlayacak, makineye rakleyi uygun açı ve basınçta takabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada tifdruk baskı giriş ayarları

2009-10-09 10:52:07

Bu ders giriş ayarlarının, tifduruk baskı makinelerinde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Günümüzde ambalajlı ürün kullanımı hızla artmaktadır, ambalaj sektörü de ülkemizde giderek büyümektedir. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve iş huzurunun artması için ambalaj teknolojisi içinde tifdruk baskı alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tifdruk baskı makinelerinde farklı özelliklerdeki baskı materyalleriyle giriş ayarlarını yapabileceksiniz.

Matbaada Tifdruk baskı çıkış ayarları

2009-10-09 10:51:34

Bu ders tifdruk çıkış ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Rotatif veya rotogravür makinelerde malzemeler, bobin olarak çıkış ünitesinde sarılırlar. Malzemenin düzgün sarılması ,sonradan yapılacak olan bobin kesim işlemi için çok önemlidir. Tifdruk çıkış ayarları dersi size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, makinede malzemeyi düzgünce sardırabileceksiniz. Sarılmış bobini uygun ölçülerde kesebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk çıkış ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada tifdruk baskı kontrol aşaması

2009-10-09 10:50:57

Bu ders ,tifdruk baskı kontrolünün uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Günümüzde baskı kontrolü çok ilerlemiştir. Makinelerin teknolojik olarak gelişmeleri baskı kontrolüne de yansımış, bu sayede baskı operatörü makine üzerinde çok rahat kontrol yapar hale gelmiştir. Baskının kalite kontrolü ise ISO tarafından oluşturulan standart değerlerle yapılmaktadır. Bu kontrol için densitometre veya spektrofotometre ile ölçümler yapılması gerekmektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, baskı ayarları için gereken kontrolleri yapabilecek, densitometre veya spektrofotometre ile baskının kalitesini kontrol edebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk baskı kontrolünü yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

matbaada Tifdruk baskı ayarları

2009-10-09 10:50:17

Bu ders baskı ve kurutma ayarlarının, tifduruk baskı makinelerinde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Tifdruk baskı makinesinde baskı ayarları makine üzerinde çalışan kişilerin öncelikle bilmesi gereken ayarlardandır. Bu ayarlar baskı kalitesini direkt etkiler. Tifdruk baskıda çok farklı malzemeler kullanılmaktadır. Malzemeden malzemeye baskı ayarlarının değişeceği düşünülürse, bu derste öğrenilecek ayarların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve becerileriyle tifdruk baskı makinelerinda baskı ünitesi ayarları ve kurutma ayarlarını yapabileceksiniz.

Matbaada Tifdruk baskı tekniği

2009-10-09 10:49:43

Bu ders, tek renkli tifdruk baskı ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Tek renkli tifdruk baskı ayarları dersi, size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, tek renkli bir işin baskısı için gerekli olan silindirin takılması, mürekkebin hazırlanması, sıyırıcı raklenin ayarlanması, malzemenin tansiyon ayarı ve diğer ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tek renkli tifdruk baskı ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Baskıda fotoğraf için zemin hazırlama

2009-10-07 13:46:25

Tasarımlar bütün olarak değerlendirildiğinden, fotoğraf veya grafiklere uygun zemin oluşturmak, tasarımın niteliğini belirleyen en önemli ayrıntılardan biridir. Bu yüzden zemin seçimi veya zemin oluşturulması önemlidir. Zemin, sayfada bulunan diğer renk ve görüntülerle uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda zeminler, sayfadaki beyazlıkları veya boşlukları doldurmak için değil, resim ve grafiklerle estetik bir armoni oluşturmak ve sayfada verilmek istenen mesajı daha iyi vurgulamak için kullanılmalıdır. Resim işleme programında, zemin oluşturmanın çeşitli yöntemleri vardır. Kullanılan yöntem hangisi olursa, olsun zemin oluşturmak zengin bir hayal gücü ve titizlik gerektiren bir iştir. Bu derste zemin oluşturmak için gerekli olan bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Dikkatli ve düzenli çalışmanız sizi başarıya ulaştıracaktır. Ayrıca bol bol pratik yapmanız, daha estetik ve özgün zeminler oluşturmanıza kapı aralayacaktır.

Ofis tipi baskı makinesinde yaldız baskı

2009-10-07 13:45:29

Matbaada kullanılan baskı sistemlerinin birbirinden farklı özellikleri, farklı çalışma ve uygulama alanları olduğu gibi, farklı materyaller üzerine baskı gerçekleştirme ve çeşitli türde baskı yapabilme özellikleri de vardır. Günümüzde tipo baskı sistemi, normal tire ve trikromi işleri basmakta kullanılmamakta kesim, piliyaj, perforaj, kırım, gofre, numaratör baskısı ve sıcak yaldız baskı gibi işlerde kullanılmaktadır. Sıcak yaldız baskı diğer hiçbir baskı sistemiyle gerçekleştirilemez. Bu nedenle günümüzde hala tipo baskı makinelerine küçük eklemeler yapılarak sıcak yaldız baskı gerçekleştirilir. Bu derste tipo baskıda sıcak yaldız baskının nasıl yapıldığını, hangi amaçla yapıldığını, hangi materyaller üzerine yapıldığını, yaldız çeşitlerini, sıcak yaldız baskı yapma aşamalarını ve baskıda dikkat edilecek noktaları bulacaksınız.

Büro tipi baskı makineleri

2009-10-07 13:44:43

Bu ders tipo baskı makinelerinin keski baskısına uygun sekilde hazırlanmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Piyasada matbaacılık işlemlerinin bir arada yapıldığı komplike matbaaların yanında sadece keski baskısını yapan kuruluşlar da azımsanmayacak sayıdadır. Keski kalıplarının hazırlanması ve keski baskının yapılması çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. İyi hazırlanan keski kalıbı, hem keski kalitesini hem de kalıbın baskı ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar bu iş ile uğraşan personelini çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedir. Bu ders ile sizler keski işini yapmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır

Matbaada kitap üretim yöntemleri

2009-10-07 13:44:02

Makineyle yapılan kâğıt kırma katlama işlemleri, özellikle kitap üretiminde, kitabın günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde özellikle eğitim alanında kullandığımız birçok ürünün ham maddesini kâğıt oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan kâğıt malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve kâğıtların işlendiği makineleri kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin en başında ise temel işlemlerin yapıldığı makineleri kullanmak gelmektedir. Tabaka Kâğıt Kırım dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, kırım makinelerini, makine ile yapılabilecek kırım çeşitlerinin yanı sıra, kâğıtları doğru kırmak için gerekli olan ayarları yapıp kırım sonrası kaliteye yönelik kontroller yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme, araç ve makine bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kırım makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Teneke ofset baskı nedir, nasıl yapılır

2009-10-07 13:43:06

Bu ders; teneke ofset sisteminde baskı ayarlarını yapmayı, makineyi baskıya hazır hâle getirmeyi, tabaka ofset baskı makinesi ile teneke baskı yapabilmenizi ve bu işlemler sırasında karşılaşabileceğiniz baskı hatalarını, bunların nedenleri ile çözüm yollarını ve makinenin genel temizliğini uygulamalı olarak anlatan bir öğrenme materyalidir. Baskı işlem sırası itibarı ile (kalıp-kauçuk-materyal) teneke ofset baskı sistemi ile normal ofset sistemi birbiriyle aynı özelliktedir. Ancak kullanılan baskı materyalinin teneke (metal) olması nedeniyle temel bazı değişiklikler bu tekniğe uyarlanmıştır. Teneke ofset baskı sisteminde bilinmesi gereken en temel özellikler; baskı sırasının açık renkten (sırasıyla; sarı, mavi, kırmızı, siyah) koyu renge göre sıralanması, asansörde metalin istiften alınıp makineye gönderilmesi için kuvvetli emicilerin bulunması, ilerleme aparatında da ağır metalin ilerlemesini sağlamak için özel iticilerin bulunmasıdır. Ayrıca poza sisteminde her iki pozanın aynı anda çalışmasının yanı sıra basılan metal tabakaların ofset baskı makinelerinde olduğu gibi direkt istif (çıkış) asansörüne değil, yürüyen taşıyıcı şeritler üzerinden uzun kurutma fırınlarına aktarıldıktan sonra istiflenmesidir. Günümüzde bir ürünün pazarlanmasında ambalajın en önemli faktörlerden biri olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Birçok ürünün en iyi şekilde saklanabileceği metal kutular ve tenekeler de bu pazarlama ortamındaki yerini alarak giderek daha albenili hâle gelmekte tabi ki bu süreç matbaa teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak ilerlemektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde teneke ofset baskı sistemini ve bu baskı sisteminde yaşayabileceğiniz baskı sorunlarını en kısa sürede aşmanız için sizlere bu derste bu iş için gerekli olan bilgiler uygulama faaliyetleri ile verilmiştir. Ülkemizde yetişmiş nitelikli ara eleman sıkıntısının çok yoğun yaşandığı matbaa sektöründe yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız, sizi alanınızda vazgeçilmez kılacaktır.

Baskıda tel dikiş yapımı

2009-10-07 13:42:24

Bu ders baskı sonrası işlemlerden tel dikiş tekniği ile ciltleme yöntemini, tel dikiş makinelerin kısımlarını, kullanılan telleri ve dikiş esnasındaki oluşan hataların giderilmesinin anlatıldığı öğretim materyalidir. Matbaaların hemen hemen hepsinin ihtiyaç duyduğu bu makineleri birçok matbaa bünyesinde bulundurur. Broşür, ince kitap gibi forma işlerin veya fatura, irsaliye gibi blok işlerin ciltlenmesinde kullanılan bu yöntem matbaalar ve ciltlenmiş ürünü kullananlara kolaylıklar sunmaktadır. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Cilt için sert kapak nasıl hazırlanır ?

2009-10-07 01:00:33

Ciltçilik, Türk el sanatları içinde önemli bir yer bulmuş, Türk cilt ustalarının eserleri yüzyıllar boyu koleksiyoncuların kütüphanelerini süslemiştir. Yapımı ayları hatta yılları bulabilen bu eserler bilgi, emek, sabır ve göz nurunun bileşkesidir. Türk ciltleme sanatkârlarının mirası, günümüzde matbaacılık alanının baskı sonrası dalında can bulmakta ve bizlere bu dalda büyük başarılara imza atmanın kıvancını yaşatmaktadır. Ciltlenmiş bir kitabın en önemli görsel zenginliği elbette kapağıdır. Kapak, kitap henüz açılmadan bile kitabın içeriği ve değeri hakkında kullanıcısına bilgi sunar. Kapak üretimi için bilinmesi gereken bazı temel bilgiler vardır ve bu temel bilgilerin üzerine inşa edilecek beceriler başarılı ciltler üretmemizi sağlayacaktır. Sert Kapak Hazırlama 1 dersi, temel becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, iç bloğa göre kapak ölçüsü alıp kapak parçalarını kesebilecek, parçaları tekniğine uygun şekilde birleştirebilecek, birleştirdiğiniz kapağı doğru kaplama malzemesi ile kaplayabilecek, kambura yapabilecek ve hazırladığınız kapağı kalite yönünden değerlendirebileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme ve araç bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, başarılı kapaklar yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Ambalaj için selefon yapım tekniği

2009-10-07 00:59:53

Ülkemizde ambalaj endüstrisi hızla gelişme gösteriyor olsa da gelişmiş ülkelere kıyasla teknolojik altyapı, çevre, insan sağlığı, yasal düzenlemeler konusunda eksiklikleri vardır. Kâğıt, karton gibi geleneksel ambalaj malzemeleri içindeki ürünün fiziksel ve kimyasal yapısına tam uygun olmayan bir biçimde kullanılmaya devam edilmektedir. Ambalaj yapısındaki yanlışlıklar, ürünlerimizin kullanıcıya ya da tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süre içinde özelliklerinin kaybolmasına neden olmakta ve bu nedenle ürünlerimiz özellikle dış piyasada ambalaj zaafı yüzünden satış şansını yitirmektedir. Ya da ürün, ambalaj içinde bozulduğundan sevk edilme maliyetinden daha ucuza satılmaktadır. Elinizdeki bu ders; baskılı baskısız kâğıt, karton, malzemeler üzerine çeşitli özellikteki selefon (OPP-BOPP) oriyente edilmiş (tek ve çift yönlü gerdirilmiş) (Polypropylene) malzemelerin kuşe-karton üzerine laminasyon işlemini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Selefon (OPP-BOOP) dersi ile baskılı - baskısız malzemeler üzerine çeşitli özellikteki ve kalınlıktaki selefon (OPP-BOOP) malzemeleri ile uygulama yapmanın ne kadar önemli bir işlem olduğunu, selefon işleminin baskılı - baskısız malzemeleri suya, ışığa, darbelere, sürtünmelere karşı korumasının yanında baskı kalitesini ne kadar etkilediğini, görüntüsünün ne kadar değiştiğini uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Baskı sistemi olarak hangi sistemi kullanırsanız kullanın baskıyı da en son teknoloji araç ve gereçlerini kullanarak yapınız. Sonunda yaptığınız baskıyı ve baskı malzemesini bazı etkenlere karşı korumak zorunda kalırsınız. Bu aşamada selefon (OPP-BOOP) devreye girmektedir. Çeşitli selefonlama teknikleri ile basılı malzeme üstüne ve içine değişik selefonları (OPP-BOOP) lamine edebilirsiniz. Bu uygulamalar baskı ve baskı altı malzemenizin basılı kısmını ışık ve sürtünmelere karşı koruyacak, baskınızı daha canlı ve parlak gösterecektir. Basılı malzemelerin baskısız kısmına selefon (OPP-BOOP) yapmak ile malzeme içine konacak tatlı ve benzeri gıda ürünlerini ve ambalaj malzemesini sıvı etkisine ve içine konan malzemeleri bozulmalara karşı koruyabileceksiniz. Selefon (OPP-BOOP) hazırlamanın yöntemlerini, işlem basamakları şeklinde bu ders ile öğrenip uygulayacak ve kendi başınıza kaliteli selefon (OPP-BOOP) kaplama yapabilir hâle geleceksiniz.

Ofset baskıda özel teknikler

2009-10-07 00:58:44

Bu ders, ofset baskıda kullanılan kalıpların tekrar kullanılabilmesi için yapılan plaka silme ve grenaj işlemlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Kalıpların ofset baskıyı gerçekleştirebilmesi için yüzeylerinin emülsiyonu ve suyu tutabilecek küçük çukurcuklara sahip olması gerekmektedir. Bunun yolu kalıpları grenlenmektir. Çünkü ofset baskı tekniği, su ve mürekkebin birbirini itme prensibine dayanmaktadır. Kalıbın uygun miktarda nemlendirilebilmesi ve emülsiyonun kalıp üzerinde durması için kalıpların kopya işleminden önce grenlenmesi gerekmektedir. Artık matbaalar hazır kalıp kullandıklarından grenaj işlemi dünyada büyük ölçüde kullanımdan kalkmıştır. Ülkemizde ise hâlâ bazı matbaalar tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ofset baskıda kalıp mantığının anlaşılması için plaka silme ve grenaj işlemi büyük önem arz etmektedir. Size, bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Tampon baskıda metal klişe ayarlama detayları

2009-10-07 00:57:51

Elinizdeki bu ders tampon baskı sisteminin en önemli unsuru olan metal klişe hazırlamayı uygulamalı olarak anlatmaktadır. Metal Klişe dersi ile klişeleri standart derinlik ve kalitede yapmanın ne kadar önemli bir işlem olduğu ve baskı kalitesini ne kadar etkilediğini uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Tampon baskıda ne kadar yeni ve en son teknoloji makine kullansanız da klişe, işinizin kalitesini belirleyecek temel anahtardır. Tampon baskıdaki en önemli sorunlardan biri olan kaliteli klişe hazırlamanın yöntemlerini, işlem basamakları şeklinde bu derste öğrenip uygulayacak ve kendi başınıza kaliteli klişeler yapabilir hale geleceksiniz.

Matbaada kolay kalıp çıkarma yolları

2009-10-07 00:56:45

Bu ders ile matbaacılıkta CTP sistemlerinde kalıp çıkış alma konusunda bilgi sahibi olacak ve ideal kalıp özelliklerinde kalıp çıkış alabileceksiniz. Bilgisayardan kalıba çıkış dersi ile; tramın anlamı, tram çeşitleri, tram sıklığı, ton değeri, açısı ve densite hakkında kısa ve genel bilgileri edinerek bu faktörlerin kalıpta ve baskıdaki önemini öğreneceksiniz. Ayrıca çözünürlük hakkında bilgi sahibi olacak, çözünürlükle ilgili terimlerin anlamlarını ve önemlerini öğreneceksiniz. Kalıp çıkış almadan önce banyo makinesini hazırlamayı, kalıbı pozlandırmayı ve gerekli ölçümleri yapmayı öğrenip uygulayabileceksiniz. Bir baskı öncesi operatörünün, anlatılacak bu konularda bilgi sahibi olması ve uygulama yapabilmesi gerekmektedir. Bu ders, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Matbaada CTP ve çıkış makinesi hazırlamak

2009-10-07 00:56:03

Bu ders ile matbaacılıkta CTP (Computer to Plate - Bilgisayardan Kalıba) sistemlerinde pozlandırma makinesinin kalibrasyonu ve kalıp çıkış makinelerinin hazırlığı konusunda bilgi sahibi olacak ve kalıba zarar vermeden makineye yükleyebileceksiniz. Kalıp Çıkış Makinelerinin Hazırlığı dersi ile; banyoların oranlarında ve birbirine karışmadan hazırlanması, pozlandırma makinesinin kalibre edilmesi hakkında kısa ve genel bilgileri edinerek bu faktörlerin pozlamada ve baskıdaki önemini öğreneceksiniz. Ayrıca kalıbın pozlama makinesine yüklenmesi sırasında dikkat edilecek noktalarla ilgili bilgi sahibi olacak ve kalıbı başarı ile yükleyebileceksiniz. Bir baskı öncesi operatörünün, anlatılacak bu konularda bilgi sahibi olması ve uygulama yapabilmesi gerekmektedir. Bu ders, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Ciltleme maliyetini düşürmek için alternatif ucuz yapıştırıcılar

2009-10-07 00:55:05

Ciltleme, baskılı ya da baskısız formaların çeşitli işlemlerle bir araya getirilerek son şeklinin verilmesi işidir. Bu işlemler sırasında kullanılan yapıştırma maddeleri ciltleme işinde önemli rol oynamaktadır. Uygun maliyetli ve yapıştırılacak malzemenin özelliğine göre kullanılacak yapıştırıcılar da çeşitlilik göstermektedir. Baskı sonrası işlemlerinden ciltleme işini yapacak olan kişilerin maliyeti düşürecek yapıştırma maddelerini tanıyarak, bu maddelerin hazırlanması ve kullanıldıkları alanları bilmesi gerekmektedir. Bu ders ciltleme maliyetlerini düşürecek alternatif yapıştırıcılar hazırlayabilme kabiliyetinizi geliştirmek için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersle sizler, kola, glitolin ve boncuk tutkal gibi maliyeti düşürecek alternatif yapıştırıcıların özellikleri, kullanıldıkları yerler ve hazırlama şekillerini öğrenip uygulayabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, ciltleme sırasında uygun maliyetli yapıştırıcılar hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.1

Matbaada kağıt kesme teknikleri

2009-10-07 00:54:03

Kâğıt kesim işlemleri, matbaa alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kâğıdın günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde, özellikle eğitim alanında kullandığımız birçok ürünün hammaddesini kâğıt oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan kâğıt malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve kâğıtların işlendiği makineleri kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin en başında ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini kullanabilmesi ve temel bazı işlemleri gerçekleştirmesi gelmektedir. Kâğıt Kesim dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, temel kesim aletlerini, kesim tezgâhları ile kâğıt kesmenin yanı sıra, kâğıtları doğru kesmek için gerekli olan çizim ve ölçülendirme işlemlerini yapıp, kesim sonrası kaliteye yönelik kontroller yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme, araç ve makine bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kesim makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Ciltlemede iç blok birleştirme nasıl yapılır ?

2009-10-07 00:53:27

İç blok birleştirme dersi ile küçük ciltleme aletlerini ve tekniklerini kullanarak iç blok birleştirme işlemini yapabileceksiniz. Fasikül halindeki bir kitabı iplik dikiş yöntemini kullanarak bir araya getirebileceksiniz. Tek tek sayfaları bir araya getirebilmek için saplamalı iplik dikiş yöntemini kullanacaksınız. Ya da aynı sayfaları, çentik açarak birleştireceksiniz. Kâğıt bloklarını tel dikiş makinesi kullanarak birleştirmeyi öğreneceksiniz Bütün bunların tekniğine uygun olarak birleştirilmesini görecek ve uygulayabileceksiniz. Matbaaya çalışmak için gelen çırakların mutlaka ilk uğradığı bölüm mücellithane, ilk yaptıkları iş ise tek yapraklı işlerin harmanı, toplanması ve birleştirilmesidir. Kâğıtların tek tek olarak bir yerde durması zordur. Kitap ya da dergilerin, tek tek sayfalar halinde olduğunu düşünün. Hiç birisinin sayfalarına sahip olamayız, hepsi dağılır, toplaması zor olur. Bu derste tek sayfalı işlerin blok haline getirilmesini uygulayarak öğreneceksiniz. Öğreneceğiniz yöntemler makine kullanılarak da yapılmaktadır. Fakat klasik ciltleme yapan yerler ile küçük cilt evleri hala bu yöntemi kullanmaktadır. Bu yöntemleri öğrenmeden makine ciltlemesini kavramanız zor olacaktır. Bu ders size mesleki el becerisini de kazandıracaktır.