Cahilim

Otomasyon


Endüstriyel Otomasyon 3

2009-12-24 15:52:13

Bu derste, fiziğin mekanik koluna ait hesapları gözden geçireceksiniz. Bu hesaplarda maddesel nokta kavramından rijit; yani katı cisim hesaplarına adım atacaksınız. Çevremizde karşımıza çıkan çeşitli parçalardan oluşan ve bir fonksiyon icra eden tertibatların görev tanımını yapabileceksiniz. Bu ders üç öğrenme faaliyetinden oluşmaktadır: 1. Düzlemsel Mekanizmalar 2. Dönmenin Kinematiği 3. Genel Düzlemsel Hareket Öğrenme faaliyetlerinde konu, teorik bilgiden daha çok örnekler üzerinde anlatılmıştır. Her an karşımıza çıkabilecek gerçek dünyadan örnekler, problem çözümünde kullanılmıştır. Örnekler, çoğunlukla adım adım anlatılmıştır. Bu yöntem problem çözümüne katkı sağlayacaktır. Sorular ve sorunlar karşısında çaresizliğe düşmeden önce sizlere adımlara bölerek üstesinden gelebilme kabiliyeti kazandıracaktır.

Endüstriyel Otomasyon 2

2009-12-24 15:51:33

Kayış, ip, zincir gibi esnek makine elemanları, daha çok uzun mesafeler için güç iletiminde kullanılır. Bu şartlarda kayış ve diğer benzeri elemanlar kullanılmazsa aynı işi yapmak için çok sayıda dişli, mil, yatak kullanmak zorunda kalacaktık. Bu yüzden zincir dişli ve kayış kasnakların mekanizma ve makineleri basitleştiren ve düzeneklerin kurulmaları daha ekonomik olmaktadır. Değişik tipte hareket üretiminin bir yolu da kam kullanmaktır. Bugün tekstil makinelerinden dikiş makinelerine kadar geniş bir alanda kullanım alanı olan kamların profil eğrilerinin çizimini bu ders içinde öğreneceksiniz.

Endüstriyel Otomasyon 1

2009-12-24 15:51:00

Mekanizma Tekniği; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomasyonun günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok üretim teknoloji dalları içerisinde olan otomasyon tekniklerinin temelini mekatronik düşünce oluşturmaktadır. Okuyacağınız bu Mekanizma Tekniği 1 dersi size mekanizmaları tasarlayıp yapabilme yeterliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Mekanizmaları oluşturan elemanları tanıyarak otomasyon ile üretimde bulunan mekanik sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarını da yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler, bu derste anlatılmaktadır. Mekanizma Tekniği dersinü başarı ile tamamladığınızda; sistemi gereğine göre kullanarak karşılaşabileceğiniz sistem tasarımlarında ufkunuzu genişletecek, daha uygun bir çözüme kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

C++ Temel Programlama

2009-12-24 15:50:03

Bundan önceki derste C dilinin temelleri üzerinde çalıştınız. Bu bilgiler vazgeçilmez olgulardır ve sınırlı kullanıma sahip programlar için yeterlidir. Başka bir ifadeyle bu temel bilgiler fazla veriye sahip daha büyük programlar için yeterli değildir. Program dışında veri taşıyabilen yardımcı dosyalar ve program yapısını oluşturma imkanı veren fonksiyonlarla, daha karışık ve uygulamaya yönelik programlar yazabiliriz. Bu nedenle derste sistem gelişim süreci ile ilişkili olan bu konular üzerinde çalışacaksınız. Programlar 50 satırı aştığı zaman, iyi bir yapıyla net bir şekilde düzenlenmeleri zorunlu hale gelir. Aksi takdirde programın ayıklanması, çok fazla zaman alacak ve programcı sonradan bazı bölümleri değiştirmek istediği zaman, çok fazla zorluklarla yüz yüze gelecektir. Bu bilgiler bireysel tecrübelerden elde edilmiştir. Bu derste kendinizi, kendi fikirlerinizden yola çıkarak büyük programlar yapmaya teşvik etmelisiniz.

Temel Programlama

2009-12-24 15:49:00

Bugün bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri, çizim programları veya oyunlar çeşitli program kodlarının bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Siz de Temel Programlama -1 dersi ile bilgisayar programcılığına adım atmış olacaksınız.Bilgisayar programlamada hangi programlama dilini seçerseniz seçin, yapacağınız işlemleri belirli bir mantık üzerine kurmak zorundasınız. O zaman işe programlama mantığını öğrenmeyle başlamak bu yolda atılabilecek en doğru adımdır. Peki bu mantığı nasıl öğreniriz ve en önemlisi de bunu bilgisayara nasıl anlatırız? Bir bilgisayar ile iletişime geçebilmek için herhangi bir programlama dili kullanmak zorundayız. Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım, bilgisayara yaptıracağımız işleri önceden kafamızda tasarlamamız gerekir. Herhangi bir işe başlamadan kafamızda ya da bir kâğıt üzerinde tasarladığımız işlem yoluma algoritma denir. Programlamanın en önemli kısmı, algoritma hazırlayabilmektir. Algoritma hazırlandıktan sonra hazırlanan algoritmanın herhangi bir programlama dilinde kodlanması, işin en basit kısmıdır. Burada önemli olan programlama dili değil; problemin çözümü için algoritma geliştirebilmektir. Bu nedenle programlamaya hazırlık dersinün ilk öğrenme faaliyetinde algoritma oluşturmayı öğreneceksiniz. İkinci öğrenme faaliyetinde ise bilgisayara ilk programınızı yazacak ve program çıktısını ekran üzerine göreceksiniz. Bilgisayarı kendi amacınız için programlamak ve programınızın sonucunu görmeniz çalışmalarınızda motivasyon sağlayacaktır.

Sayısal işaretleme

2009-12-24 15:48:19

Sayısal Sinyal İşleme 2 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan sayısal işaret işlemlerine yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda sinüs dalga üreteci ve ses değiştirme teknolojisini kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca C programlama dilinde kendinizi geliştireceksiniz.

Analog ve Dijital işaret

2009-12-24 15:47:36

Sayısal İşaret İşleme 1 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında kullanılan mikroişlemcileri programlamaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda Mikroişlemci kullanarak D/A ve A/D dönüşümünü doğru bir biçimde yapmayı kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca FIR ve IIR filtre uygulamasını istenen değerlere uygun olarak yaparak kendinizi geliştireceksiniz.

Sunucu güvenliği ve Telnet

2009-12-24 15:46:46

İnternet Güvenliği dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan internete bağlı bilgisayarların virüslere, saldırganlara karşı korumaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Günlük hayatımızın bir parçası olan interneti daha güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ayrıca bilgisayarlara uzaktan erişimin güvenli bir şekilde nasıl yapıldığını kavrayacak ve bu konuyla ilgili işlemleri rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda internet haberleşmesiyle ilgili birçok sorununuzu rahatlıkla çözebileceksiniz.

Perl CGI Dersleri

2009-12-24 15:45:53

Bu dersten itibaren temel HTML etiketlerini kullanmaya başlayacaksınız. HTML etiketleri değişik amaçlar için hazırlanan Web sayfalarının tasarımında kullanılmaktadır. Sadece HTML etiketlerini kullanarak hazırlanan sayfalar statik bir yapıda olurken, kullanıcı ile etkileşimli dinamik web sayfaları oluşturmak için tarayıcı tabanlı ya da sunucu tabanlı programlama yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde tarayıcı üzerinde ya da sunucu üzerinde çalışan programlara betik (script) adı verilmektedir. Sunucu Servisleri 3 dersi, 2 öğrenme faaliyetinden oluşmaktadır.  HTML etiketleri ile web sayfası hazırlama,  PERL dili kullanarak CGI (Common Gateway Interface) programları yazma. Öğrenme faaliyetlerinde konu genel olarak değil örnekler üzerinde anlatılmıştır. Bu yöntem, yapacağınız uygulamalara rehberlik edecektir. Örneklerde, yazılacak kodların ekran görüntüsü ve tarayıcıda elde edilen görüntüsü verilecektir. Bu yol ile uygulamalarda yararlanacağınız işlem basamaklarını daha iyi anlayacaksınız.

Osilatör Nedir

2009-12-24 15:43:46

Osilatörler dersi ile wien köprü osilatör devresi, kristal osilatör devresi, tek kararlı multivibratör devresi ve schmit trigger devresi ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız. Bu devreler otomasyon sistemlerinde algılama, ölçme ve sinyal işleme uygulamalarında çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Endüstriyel otomasyonun yer aldığı hemen hemen her yerde karşılaşabileceğiniz bu devreleri ve bu devreler ile ilgili konuları öğrenerek ve uygulayarak çok değerli tecrübeler elde edecek ve gelecekte öğreneceğiniz yüksek seviyeli konular için sağlam bir temel oluşturacaksınız. Bu derste uygulama çalışmaları mümkün olduğu ölçüde pratik olarak kurulabilecek basit devrelerle yaptırılacaktır. Derste verilen konuları öğrenirken elektronik kitaplarından da faydalanmanız size burada verilmeyen başka tip osilatörler hakkında fikir verebilir. Bu dersin sonunda osilatörlerin otomasyon sistemlerinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu anlayacaksınız.

Bilgisayarla Otomasyon Kontrolü 4

2009-12-24 15:40:45

Dos tabanlı programlama dillerinin tahtına oturan görsel diller, denetlenen donanımla kullanıcının kolay ve anlaşılabilir bir ara yüz kurmasını sağlamıştır. Donanımla ilişkili programlar yazmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. En basitinden bir düğmenin Dos tabanlı programlarda yazılması, üzerinde fare ile tıklatılarak bir şeyler yapılmasının zahmeti düşünülecek olursa şimdiler de günlük hayatımız değilse bile programlama hayatımızın bir hayli kolaylaştığı söylenebilir. Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Ø Seri portlarıdan çıkış alınması Ø Seri portlara giriş yapılması Ø Seri portlarla haberleşme Öğrenme faaliyetlerinde konu genel olarak değil örnekler üzerinde anlatılmıştır. Bu yöntem, yapacağınız uygulamalara rehberlik edecektir. Örneklerde, yazılacak programın ekran görüntüsü, örnek program ve açıklamaları verilmiştir. Bu yol ile uygulamalarda yararlanacağınız işlem basamaklarını daha iyi anlayacaksınız.

Bilgisayarla Otomasyon Kontrolü 3

2009-12-24 15:37:36

Bir kumanda işlemini bilgisayarla yapmaya karar veren bir teknisyen için paralel port iyi bir seçenek olabilir. Paralel porta hükmedebilmek için ise onun yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir. Esasında yapısı oldukça basit olan paralel port iyi bilindiğinde herhangi bir programla dili kullanılarak etkin uygulamalar geliştirilebilir. Elbette tercih edilecek programlama dilinin paralel port kontrol ve erişim komutlarının iyi bilinmesi de gerekmektedir. Bu dersin birinci bölümünde yazıcı bağlantı noktası olarak geliştirilen paralel port etraflıca incelenerek bilinmesi gereken temel hususlara değinilmiştir. İkinci bölümde ise Visual Basic programlama dili kullanılarak paralel port üzerinden bilgilerin nasıl dış ortama gönderileceği konuşu işlenmiştir. Son bölüm ise paralel port kullanılarak dış ortamdan gönderilen işaretlerin alınması konusuna ayrılmıştır. Her bölümün sonunda uygulama faaliyetleri verilmiştir. Bu uygulama faaliyetlerinde program kodları sizleri kendi algoritmalarınızı serbestçe düşünmeye ve oluşturmaya sevk etmek için özellikle verilmemiştir. Bu üç bölümde verilen örnek uygulamaların eksiksiz yapıldığı takdirde paralel portla bilgi alışverişi yönteminin zihinlerinizde aydınlanacağına inanıyoruz.

Bilgisayarla Otomasyon Kontrolü 2

2009-12-24 15:35:07

Bu derste, görsel dünyaya attığınız adımı daha da ileri götürecek, verilerinizi nasıl şekillerle ifade edeceğinizi öğreneceksiniz. Grafik, insan üzerinde çok daha fazla etki bırakan bir güzelliktir. Ele alacağınız her konu, grafiksel olarak bir şekle dönüşecektir. Bu ders üç öğrenme faaliyetinden oluşmaktadır.  Temel Grafik İşlemleri  API Fonksiyonları ile Grafik  Animasyon (Canlandırma) Öğrenme faaliyetlerinde konu, teorik bilgiden daha çok örnekler üzerinde anlatılmıştır. Yapılan örneklerde, öğrenilen konuların yanında eksik kalan noktalar da belirlenerek bir sonraki örnekle yeni bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Örnekler, çoğunlukla adım adım anlatılmıştır. Bu yöntem problem çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sorular ve sorunlar karşısında çaresizliğe düşmeden, adımlara bölerek, problem çözme kabiliyeti kazanılacaktır.

Bilgisayarla Otomasyon Kontrolü

2009-12-24 15:33:40

Bu dersten itibaren görsel programlama dilini kurmaya ve kullanmaya başlayacaksınız. Görsel programlama dilini şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz programlama dilleriyle karşılaştırdığınızda, programlamaya getirdiği yenilikleri hemen farkedeceksiniz. Bunun yanısıra, editör tabanlı programlama dillerine oranla kolaylıkları mutlaka dikkatinizi çekecektir. Umuyorum ki görsel programlamayı sever ve bu dersi bitirdikten sonra, boş zamanlarınızda bile programlama çalışır hale gelirsiniz. Görsel Programlama Ortamında Çalışmak dersi 4 öğrenme faaliyetinden oluşmaktadır.  Görsel Programlama Dilinin Kurulumu  Görsel Programlama Dilinde Arayüz Oluşturma  Görsel Programlama Ortamında Proje Oluşturma  Görsel Programlama Ortamında Hata Denetimi ve Derleme Öğrenme faaliyetlerinde konu genel olarak anlatılmış ve örneklerle desteklenmiştir. Bu yöntem, yapacağınız uygulamalara rehberlik edecektir. Örneklerde, oluşturulacak ekran görüntüsü ve program kodları ve gerekli açıklamalar verilmiştir. Bu yol ile uygulamalarda yararlanacağınız işlem basamaklarını daha iyi anlayacaksınız. Görsel programlama dilini öğrenme aşamasında bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu zorluklar karşısında sorunu teşhis edip çözümü kendiniz düşünmelisiniz. İlk anlarda yaşayacağınız sorunlar belirli bir aşama sonunda kolay bir hale gelecektir.

SFC Programlama

2009-12-23 13:43:50

Bu ders sonunda, büyük sistemlerin kontrolünü yapabilecek, uzun ve detay gerektiren PLC programlarını küçük bölümlere ayırarak hata yapma riskini en aza indirecek, tüm sistemin programını derser halde yazabileceksiniz. Dolayısıyla sistemin tamamını küçük işlem derslerine ayırabileceksiniz. Bu şekilde program yazmanın birkaç avantajı vardır. En büyük avantajlarından birisi, sistemde hata oluştuğunda hatayı tüm sistemde değil, hata veren bölümde aramak mümkündür. Dolayısıyla hatalı bölümün yerini hızlı bir şekilde tespit edecek, gerekli değişiklikler ile sistemin doğru çalışmasını kısa bir zamanda sağlayacaksınız. Bunun yanı sıra, SFC yöntemi ile yazılan programlarda sisteme sonradan bir ders eklemek ya da sonradan yapılacak değişikliklere karşı sistemin uyum sağlaması mümkün olacaktır. Sistemin geliştirilebilirliği olduğundan, sonradan yapılabilecek işlemleri rahatlıkla sisteminize aktarabileceksiniz. Daha önceki derslerde öğrenmiş olduğunuz bilgilerin bu dersle pekiştirilmesi de amaçlanmaktadır. SFC, Sequential Function Chart (Sıralı Fonksiyon Grafiği) ifadesinin kısaltılmış şeklidir ve durum geçiş grafiği anlamına da gelir. Değiştirilmek istenen ya da geliştirilen adım işlemlerinin gösterildiği bir programlama metodudur. SFC programlama yöntemi ile, zaman zaman tekrarlanan adım işlemleri diyagramdaki PC komutları ile gerçekleştirilir. SFC sistemi ile, ardışık kontrol ya da lojik kontrol devreleri dizayn edilirken, geleneksel ve karmaşık tasarım yöntemleri kullanılmadan, çok kolay bir şekilde programlama yapılır. Bu sistem, kolay programlama yapılabildiğinden dolayı, IEC standardı için dikkate değerdir. Bütün bu olumlu yanlarına bakacak olursak, SFC sistemi hızla gelişecek gibi görünmektedir. PLC’yi başarılı bir şekilde sisteme adapte edebilmemiz için problemi tanımlama, gerekli çevre birimlerini seçme, gerekli programı hazırlama, gerekli bağlantıları yapma gibi becerilere sahip olmamız gereklidir. Bu becerilerden bir tanesinin bile eksik olması, ünitenin kontrolünün doğru şekilde yapılmasını engeller.

PLC Panel Kullanımı

2009-12-23 13:43:00

Bundan önceki derslerde önce PLC’de programlamanın mantığı verildi. Daha sonra PLC Programlama dersi ile programlamanın ileri aşamasına kadar çalışmalar yapıldı. SFC Yöntemi ile Programlama dersinde, çok daha karmaşık olan programların küçük parçalara bölünerek nasıl daha basit programlanabileceği anlatıldı. Bu derste, şu ana kadar öğrenilen tüm programlama yöntemleri kullanılacaktır. Bunlara ek olarak dokunmatik ekranların programlanması anlatılacak, PLC ve dokunmatik ekranların birlikte nasıl çalıştıkları uygulama örnekleri ile gösterilecektir. Uygulamada çok farklı model ve markada dokunmatik ekranlar ile karşılaşmak mümkündür. Her marka ve model dokunmatik ekran için kullanılacak olan yazılım da farklı olabilir. Ancak kullanılan programlama mantığı birbirine çok yakındır. Bu nedenle herhangi bir marka dokunmatik ekran programlamasını ve kullanımını öğrenen birisi, diğer marka dokunmatik ekranların kullanımını da kısa sürede kavrayabilir. Bu derste Mitsubishi marka dokunmatik ekranları programlama ve kullanma imkânı bulacaksınız. Ders tamamlandığında, dokunmatik ekranların kullanımı hakkında temel seviye bilgi ve yeterliliklere sahip olacaksınız.

PLC Programlama

2009-12-23 13:42:18

PLC’ye Hazırlık dersinü tamamladıktan sonra bu derste endüstriyel otomasyon alanında önemli yeri olan PLC’nin kullanımına yönelik temel çalışmalar yapmaya başlayacaksınız. Bu amaçla öncelikle PLC yapısını tanımak ve programlanabilir kontrol mantığını anlamaya çalışmak gerekir. Programlanabilir mantıksal kontrol ile röleli kontrol uygulamaları arasında karşılaştırma yapabilmek için her iki kontrol yöntemini de yeterince kavramak gerekir. Bu derste çeşitli algılayıcıların durumlarını dikkate alarak istenen şartlarda PLC çıkışına bağlı aktüatörlerin kontrolüne yönelik uygulamalar yapılacak. Başlangıçta verilen örnekler programlama mantığının anlaşılırlığını kolaylaştırmak için basit düzeyde seçilmiştir. Programlanabilir mantıksal kontrolün avantajları daha karmaşık uygulamalarda daha açık görülecektir. Uygulama alanlarında çeşitli marka ve özelliklerde PLC’lerle karşılaşacaksınız. Fakat marka ve özellikleri farklı bile olsa genelde PLC’lerin programlama mantıkları birbirine yakındır. Bu derste Mitsubishi marka PLC’ye uygun programlama yöntemlerini tanıyacak ve bunlarla ilgili uygulama yapma imkânı bulacaksınız. Programlanabilir kontrol dendiğinde bilgi işleme ve bilginin iletimi söz konusu olur. Bunun için bu derste sayı sistemlerini kısaca hatırladıktan sonra PLC üzerinde bilgi işlemeye yönelik uygulamalara da yer verilecektir. Bu ders tamamlandığında programlanabilen mantıksal kontrol aygıtlarının temel düzeyde kullanımına ve programlanmasına yönelik yeterliklere sahip olacaksınız.

PLC ile Haberleşme

2009-12-23 13:41:33

PLC Programlama ve SFC Yöntemi ile Programlama derslerinden sonra PLC’de Haberleşme dersinü alacaksınız. Bundan önceki derslerde önce programlamanın mantığı verildi. Daha sonra PLC Programlama dersi ile programlamanın ileri aşamasına kadar çalışmalar yapıldı. SFC yöntemi ile programlama dersinde, çok daha karmaşık olan programların küçük parçalara bölünerek nasıl daha basit programlanabileceği anlatıldı. PLC’de Haberleşme dersinde, bir tek PLC ile yapılan çalışmanın birden çok PLC de aynı anda ve uyum içerisinde, birbirleri ile sürekli bilgi alış verişi yaparak yani haberleşerek nasıl yapılacağı hakkında bilgi alacak ve uygulamalar yapacaksınız. Uygulamada çok farklı marka ve modelde PLC’ler vardır. Her marka ve model PLC için haberleşme protokolleri farklı farklı olabilir. Bu gibi farklar olsa da temel haberleşme mantığı tüm PLC’ler için oldukça benzerdir. Bu nedenle, herhangi bir marka ve model PLC için yapılacak haberleşme çalışması, diğer marka ve model PLC’lere ait haberleşmenin de kolaylıkla öğrenilebilmesi için yol gösterici olacaktır. Ders tamamlandığında, PLC’de haberleşme hakkında temel seviye bilgi ve yeterliliklere sahip olacaksınız.

PLC Otomasyon Dersleri 1

2009-12-23 13:40:47

Günümüzde teknolojiyi yakından takip etmekte olan işletmeler, fabrika otomasyon sistemine geçmektedirler. Fabrika otomasyonunda ardışık kontrol sistemleri ve özellikle PLC çok önemli bir yere sahiptir. Bu derste PLC’nin temelini oluşturan ardışık kontrolün temel kavramları, temel seviye röleli kontrol, zamanlayıcı ve sayıcı ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız. PLC’nin bulunamadığı zamanlarda röleli kontrol çok önemli fonksiyonları yerine getirebilmektedir. Bu nedenle röleli kontrol konusuna gereken önemi vermeniz ve çok basit bile görseniz her türlü uygulamayı yapmanız size çok büyük tecrübeler kazandıracak ve problem çözme becerinizi geliştirecektir. Bu derste konular, teorik olarak kolaydan zora doğru sıralanan örneklerle anlatılmış ve her öğrenme faaliyetinin sonunda yeterliğinizi ölçen uygulamalara yer verilmiştir. Uygulama çalışmaları mümkün olduğu ölçüde pratik olarak kurulabilecek devrelerle ve ardışık kontrol mantığını oluşturma amaçlı yaptırılacaktır. Derste verilen konuları öğrenirken teorik konulara ve örneklere önem vermeniz ve ekstra uygulamalar yapmanız konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. Bu ders ile endüstriyel otomasyonun çok önemli bir konusu olan ardışık kontrol konusuna sağlam bir adım atacaksınız.

Temel Pnömatik

2009-12-23 13:39:48

Temel pnömatik devre kurma işlemleri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomasyonun günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok üretim teknoloji dalları içerisinde olan otomasyon tekniklerinin temelini mekatronik düşünce oluşturmaktadır. Okuyacağınız bu Temel Pnömatik Dersi size pnömatik devreleri çizmek ve kurmak yeterliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Pnömatik devreleri ve bu devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanıyarak otomasyon ile üretimde bulunan pnömatik devreli sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarını da yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler, bu derste anlatılmaktadır. Temel Pnömatik dersinü başarı ile tamamladığınızda; hidrolik devreler ile kıyaslayabileceksiniz. Birbirine çok benzer bu iki sistemi gereğine göre kullanarak karşılaşabileceğiniz sistem tasarımlarında ufkunuzu genişletecek, daha uygun bir çözüme kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Otomasyon Teknik ingilizcesi

2009-12-23 13:39:04

Yabancı dil öğrenmenin önemi artık herkesçe bilinmektedir. Teknoloji ve bilginin hızla yenilendiği dünyamızda, bu yeniliklerden haberdar olabilmek için teknolojinin genellikle kullandığı dil olan İngilizceyi bilmek artık bir zorunluluktur. Bu derste, İngilizcede bulunan bazı zaman kiplerini, kalıpları, sözlük kullanma şekillerini, nasıl çeviri yapılabileceğini ve teknik sözleşmelerin nasıl inceleneceğini öğreneceksin.

Fedora Core 5 Kurulumu

2009-12-23 13:38:01

Günümüzde bilgisayar sistemlerinde, farklı amaçlar için farklı işletim sistemleri kullanılmaktadır. Bu yüzden, farklı şirketlerin ürettikleri çok sayıda işletim sistemi çeşidi bulunmaktadır. Bazı işletim sistemleri, en genel anlamda ev ya da ofis işlemlerini yerine getirebilirken, bazı işletim sistemleri de çok sayıda bilgisayarı ve kullanıcıyı yöneten büyük ağların kurulumunu desteklemektedir. İşletim sistemlerini seçerken maliyet, ihtiyaç duyduğu donanım, sunucu tabanlı ise desteklediği kullanıcı sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinden birisi, Linux işletim sistemidir. Linux işletim sisteminin kodlarının açık olması, çok sayıda farklı versiyonlarının oluşmasına ve tercih edilen bir işletim sistemi olmasına sebep olmuştur. Sunucu Servisleri 1 dersi, Fedora Core 5 sürümünü kullanarak sunucu tabanlı bir işletim sisteminin kurulum aşamalarını göstermek için hazırlanmış bir dersdür. Bu derste Fedora Core 5 işletim sistemini kurarken karşınızı çıkacaklar adım adım anlatılmaya çalışılmıştır. İşletim sisteminin kurulumu tamamlandıktan sonra, işletim sistemini kullanmamızı sağlayacak temel komutlar ve temel işlemler aktarılacaktır. Bunlar arasında, dosyalarla çalışma, kullanıcı ve grup hesapları, izinler gibi konular yer almaktadır. Tüm bu öğrenme faaliyetleri sonunda, sunucu tabanlı işletim sisteminin ne anlama geldiğinin ve kurulumunun nasıl yapıldığının anlaşılmasını bekliyor, başarılar diliyoruz.

Otomasyonda sıcaklık Kontrolü

2009-12-23 13:37:07

Bu dersin sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile otomasyon alanında üretimin vazgeçilmez süreçlerinden birisi olan sıcaklık ölçümünü yapmayı öğreneceksiniz. Sıcaklık, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir niceliktir. Hastalanırız, ateşimizi ölçer. Su kaynatırız, ısıtıcılarda sıcaklık ölçülür. Ütü yaparız, ütümüz ısı ayarlıdır. 2000C’de pişen keke doyum olmaz. Sanayide araba boyanır, fırın boya yapılır. Demir fırında tavlanır. Cam ocakta şekillenir. Plastik eritilip kalıba dökülür. Daha neler var sayamadığımız kim bilir. Bu derste özellikle endüstriyel süreçte sıcaklık ölçme cihaz ve aletlerini tanıyacağız. Onları kullanmayı öğreneceğiz. Arızalandıklarında onları nasıl tespit edeceğimizi öğreneceğiz. Unutmayalım ki, ölçme üretim sürecinin ilk öğesidir. Buradan başlayan ardışık hatalar sonucunda ürün istenilenin dışında kalır. Biraz abartırsak; araba lastiği üretmek isterken kale direği ortaya çıkabilir. Bu nedenle ölçmede doğru elemanları doğru şekilde kullanmak gerekir. Bunu yapabilmek için doğru öğrenmek gerekir. Bu derste bulacağınız bilgiler sürekli yeniliklere açık bilgilerdir. Bu nedenle sizlerin tüm iletişim imkânlarını kullanarak bu bilgileri güncellemeniz gerekir. Teknolojiye ulaşmak için hızlı davranmak gerekir.

Otomasyon cihazı Programlama

2009-12-23 13:36:14

İnternette uygulamalar yapmak gün geçtikçe kolaylaşmaktadır. Bu yüzden, özellikle aktif sayfaların yapımı ve kullanımı uygulamaların daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bu dersimüzde biz aktif sayfalar yapabilmek için gerekli olan PHP betik dilini anlatmaya çalışacağız. Bu ders içerisinde sırasıyla betik dilinin temellerini ve genel kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.

Otomasyon için ileri Pnomatik

2009-12-23 13:35:28

İleri pnömatik devre kurma işlemleri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomasyonun günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok üretim teknoloji dalları içersinde olan otomasyon tekniklerinin temelini pnömatik düşünce oluşturmaktadır. Okuyacağınız bu İleri Pnömatik Devre Dersi size, pnömatik sistemlerde mantık kontrolü ve pnömatik algılayıcıların kullanımı yeterliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Pnömatik devreleri ve bu devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanıyarak otomasyon ile üretimde bulunan pnömatik devreli sistemleri kullanmanın yanı sıra, bakımlarını da yapabilmeniz için gerekli olacak bilgiler, bu derste anlatılmaktadır. İleri pnömatik devre dersinü başarı ile tamamladığınızda; hidrolik devreler ile karşılaştırabileceksiniz. Birbirine çok benzer bu iki sistemi gereğine göre kullanarak karşılaşabileceğiniz sistem tasarımlarında ufkunuzu genişletecek, daha uygun bir çözüme kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.