Cahilim

Güzellik ve Saç Bakımı


Kişisel Bakım ve Hijyen

2009-09-06 08:31:07

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan bir öğesidir. Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük hayatımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşur. Nerede olursa olsun günlük hayatı düzenleyen bazı temel kuralların bilinerek uygulanması, sağlığın korunmasını ve diğer bireylerle paylaştığımız hayatı kolaylaştırır. Bu kurallardan en önemleri; temizlik, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli hayat, sigara, alkol, uyarıcı ve uyuşturucu maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla başa çıkmada doğru ve uygun yöntemler kullanmadır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin, uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir. Günlük yaşantımızın temel kuralı olan kişisel bakım iş hayatımız için daha önemlidir. Kişisel temizliğini tam yapmış olan personelin kendine güveni tam olur ve öz güven ile işini yapar. İnsanlara hizmet ettiğimizi hiç bir zaman unutmamalıyız. Konukların bizden şikayetçi olması hem bize hem de çalıştığımız işletmeye zarar verebilir. Uygulayacağınız hijyen ve sağlık kuralları sayesinde iş ve ev hayatımız daha sağlıklı olacaktır.

Vücut Masajı, Göğüs Masajı ve Önemli Bölgeler

2009-04-04 12:31:46

Masaj; elle birebir uygulanan, kendine özgü prensipleri olan, teknik açıdan ritmik ve sistemli hareketlerin bütünüdür. Masaj, dokunma dili olarak insan vücudu üzerinde ayrı bir öneme sahiptir. Vücut masajı, tekniğine uygun ve bilinçli yapıldığı takdirde istenilen sonuç elde edilebilir. Bilinmelidir ki bilinçsiz yapılan masaj insan sağlığına zarar verecektir. Bu nedenle konusunda uzman, eğitimli, prensipli ve meslek etiğine uyan terapistlere ihtiyaç vardır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, bacak masajını; ikinci kısmında, ayak masajını; üçüncü kısımda, kalça masajını; dördüncü kısımda, sırt masajını; beşinci kısımda karın masajını; altıncı kısımda, el masajını; yedinci kısımda, kol masajını; sekizinci kısmında, göğüs masajını; dokuzuncu kısımda, boyun masajını; onuncu kısımda, saçlı deri masajında uygulanan klasik masaj tekniklerini ele aldık.

Takma Tırnakları kullanırken dikkat edilecek konular

2009-04-04 12:29:34

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı, günümüz gelişen dünyasında çok önemli bir sektör oluşturmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni araştırmalar yapılmakta ve sonucunda bu alanla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri yakından takip edebilmek için sektör çalışanlarının da yeteneklerini geliştirmeleri, bilgi beceri ve alt yapı olarak yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle çalışanlar teknolojiyi yakından takip edebilmeli, gelişmelerden haberdar olmalıdırlar. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı bünyesinde çok sayıda meslek dalı barındırmaktadır. El ve ayak bakımı bunlardan sadece biridir. Öyle ki el ve ayak bakımı içindeki takma tırnaklar konusu bile bugün birçok gelişmiş ülkede kendi başına bir meslek dalıdır. Bu ülkelerde sadece takma tırnaklar için 1000–1500 saatlik eğitimler alınmaktadır. Uzun yıllar klasik manikür pedikür anlayışı ile sınırlı olan el ve ayak bakımına artık ülkemizde de takma tırnaklar konusu dahil olmuş ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Hazırlamış olduğumuz bu öğrenme materyali, takma tırnaklar hakkında bilgi sahibi olmanız amacıyla hazırlanmıştır. Bu modülü tamamladığınızda takma tırnak tekniklerini tanıyabilecek, uygun ortam ve araç- gereç sağlandığında bu teknikleri uygulayabileceksiniz.

Sakal ve Bıyık şekillendirme Teknikleri

2009-04-04 12:26:26

Erkek berberliği mesleğinde önemli olan becerilerden biri de müşterilerin isteklerine göre sakal bıyık ve saç şekillendirmeleri yapabilmektir. Günümüzde erkekler de bayanlar kadar dış görünümüne ve bakımına önem vermekle birlikte, farklı görünme çabası içindedirler. Son yıllarda erkekler, yüzlerini tamamen tıraşlamak yerine değişik sakal ve bıyık şekilleri kullanmayı tercih etmektedirler. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında saç şekillendime ikinci kısmında, sakal ve bıyık şekillendirme, üçüncü kısmında kenar favori şekillendirme tekniklerini ele aldık. Hazırlanan bu öğrenme faliyetleri sonunda saç, sakal ve bıyık şekillendirme uygulamalarını en iyi şekilde uygulayabilir düzeye gelebileceksiniz.

Erkeklerin Saç ve Sakal konusunda dikkat etmesi Gereken konular

2009-04-04 12:25:07

Erkeklerin bakımının göstergesi olan saç, sakal, bıyık tıraşının yapılması bazı incelikler gerektirir. Bu işlemler cilt üzerinde keskin aletler kullanılarak yapıldığı için sakin ve becerikli bir el ister. Her kişide farklılık gösteren cilt ve kıl yapısı tıraşta önemli etkenler olup bunların doğru teşhisi başarıyı artıracaktır. Bu döküman ile başarılı tıraş uygulaması için gerekli olan bilgiler verilmiştir. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında saç tıraşı, ikinci kısımda sakal tıraşını ele aldık. Bu öğretim faaliyetleri sonunda saç ve sakal tıraşını en iyi şekilde uygulayabilir düzeye geleceksiniz.

Permanant ,defrize Kalıcı saç şekilendirme

2009-04-04 12:23:08

İnsanoğlu içten gelen dürtüyle, biraz da beğenilme kaygısıyla saçında sürekli değişikliklerde bulunma gereğini hissetmiştir. Bu arzu ile kimisi düz olan saçını dalgalı hâle getirmek, kimisi de dalgalı olan saçını düz hâle getirmek isteğiyle çoğu zaman ehil olmayan kuaförlerin elinde saç sağlığında geriye dönüşü olmayan yıpranmalara da maruz kalmışlardır. Kalıcı dalga ve kalıcı düzlük işlemlerinde saç bağlarında önemli değişiklikler meydana getiren kimyasal ürünlerle çalışıldığından, bu ürünler uzman olmayan bilinçsiz kişilerin elinde yanlış uygulamalar sonunda saç sağlığında ciddi zararlar oluşturabilecek maddeler hâlini alabilir. Bu nedenle yaptığı işin öneminin bilincinde olacak nitelikli kişiler yetiştirmek amacıyla bu öğrenme materyalini sizlere hazırladık. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında kalıcı dalga uygulama yöntemini; ikinci kısmında kalıcı düzlük uygulama yöntemini ele aldık. Hazırlanan öğrenme faaliyetleri sonunda her türlü saçta kalıcı dalga ve kalıcı düzlük oluşturma uygulamalarını yöntemine uygun yapabileceksiniz.

Papiyot, mizanpili ile Saç şekillendirmesac

2009-04-04 12:21:49

Saç yüzyıllardır araç kullanılmadan, kendi ekseni etrafında sarılarak veya toprak bigudilerin içine kül konularak şekillendirilmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle saç sarma yöntemleri çeşitlenmesine rağmen, iyi bir el becerisi gerektiren papiyot ve mizanpli önemini kaybetmemiştir. Topuz uygulaması için iyi bir ortam hazırlayan papiyot ve mizanpli sarma çeşitlerini öğreneceksiniz. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında papiyot sarma yöntemi; ikinci kısmında mizanpli sarma yöntemi ele alınmıştır. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda her türlü saça papiyot sarma ve mizanpli sarma düzeyine gelebileceksiniz.

Maşa, Vak ve Rasta ile saç şekillendirme

2009-04-04 12:20:15

İnsanların kendini beğenme ve beğendirme arzusu yüzyıllardır süre gelen bir olgudur. Bu arzusunu gerçekleştirmek için en çok da saçını kullanmıştır. Kimi zaman saçını renklendirmiş, kimi zaman şeklinde değişiklikler yapmıştır. Saça uygulanan bu değişikliklerin bazıları kalıcı, bazıları ise geçici olmuştur. Günümüzde saça uygulanan maşa, rastık ve vak, geçici saç şekillendirmelerinin arasında yer almakta ve saçın yapısına zarar vermemektedir. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında maşa uygulama yöntemi ; ikinci kısmında vak uygulama yöntemi, üçüncü kısımda ise rasta uygulama yöntemi ele alınmıştır.. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda her türlü saça maşa-vak-rasta uygulama düzeyine geleceksiniz

Manikür ve Pedikür ipuçları, resimli açıklama

2009-04-04 12:18:05

Bakımlı olmanın ön şartlarından biri de manikür ve pedikürdür. Eller iletişim esnasında en önemli unsurlardan biridir. El-ayak bakımı uzmanlığı meslek dalı yakın zamana kadar daha çok kuaför salonlarında ek bir iş olarak uygulanırken; son yıllarda kuaförlükten ayrılarak cilt bakımı ve güzellik salonlarında yapılan temel işlerden biri haline gelmiştir. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de nitelikli, iyi eğitim görmüş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında manikür uygulaması, ikinci kısmında pedikür uygulaması ele alınmıştır. Hazırlanan öğrenme faaliyetleri sonunda manikür- pedikür uygulamasını tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.

Acısız ve kolay epilasyon için püf noktaları

2009-04-04 12:16:39

Yüzyıllar boyunca insanlar sadece estetik kaygılarla tüylerini gidermek için türlü yöntemler denemişlerdir. İnsanların gerek kozmetik açıdan gerekse sosyal açıdan yaşamlarını etkileyen istenmeyen tüylerinden kurtulmak için oluşan pazar gün geçtikçe büyümüştür. İstenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi olan epilasyon, güzellik sektörünün en başta gelen konularından biri olmuştur. Bu alandaki hızlı gelişmeler ve artan epilasyon talebi karşısında nitelikli eleman ihtiyacı artmıştır. Bu öğrenme materyalinde epilasyon dalında teknik bilgi ve beceriyi en iyi şekilde öğrenmeniz bilinçli, hatasız uygulama yapabilen, nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmeniz amaçlanmıştır

El ve Ayak Bakımı Nasıl yapılır 2

2009-04-04 12:14:38

El ve ayaklarda sağlıklı, bakımlı ve genç görünüm elde etmek için belirli işlem basamaklarını içeren bakıma el ayak bakımı denir. Bakımda ölü derinin kaldırılması, tırnakların yeniden şekillendirilmesi, cildin parafin ve masaj ile düzeltilip canlandırılması esasına dayanır. Bakımda sterilizasyon koşullarına uyulması çok önemlidir. Bu dökümanla doğal ve kozmetik ürünlerle el ve ayak bakımını; bitkisel yağları, çeşitlerini, özelliklerini, faydalarını; tuzun tanımını, çeşitlerini ve doğal ürünlerle yapılan el, tırnak ve ayak bakım uygulamalarını; parafini, özelliklerini, çeşitlerini, faydalarını, parafin el ve ayak bakımını; bakım tabletlerini, özelliklerini, faydalarını ve bakım uygulamalarının işlem basamaklarını ele alacağız. Modül sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında kullanabilir ve hatasız bir biçimde el, ayak ve tırnak bakımı uygulaması yapabilirsiniz

Ağız ve Diş Bakımı

2009-03-08 07:33:13

Bu bölümde amacımız, ağız ve diş sağlığının bilincini sizlere kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ağız ve diş kozmetik preparatlarının nelerden oluştuğu, bunların içerikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, sorularına cevap bulacak; sağlıklı diş ve diş etleri için neler yapılması gerektiğini, diş fırçalama tekniğini öğrenecek, diş ve diş eti hastalıkları hakkında bilgiler edineceksiniz. Unutmayın ki sağlıklı dişler, kişisel bakımla başlar ve düzenli doktor kontrolü ile devam eder. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, diş fırçalama; ikinci kısımda ağız gargaraları; üçüncü kısımda protez diş ve bakımı konularını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda, ağız ve diş bakımı ile ilgili temel bilgileri alıp, uygulama yöntemlerini kişisel bakımınızda kullanabileceksiniz.

Makyaj kozmetikleri ve Ön hazırlık

2009-03-08 07:30:45

Müşterilerinize kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyarak sağlıklıklı, temiz bir ortam hazırlamanız ve görgü kurallarına uyan davranışlar sergileyerek en iyi hizmeti verebilmeniz amacıyla bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında kişisel temizlik; ikinci kısımda iş yeri hijyeni; üçüncü kısımda dezenfeksiyon ve sterilizasyon; dördüncü kısımda temizleyiciler; beşinci kısımda iş yerinin fiziki ortamını; altıncı kısımda görgü kuralları; yedinci kısımda ise müşteri kartlarını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda görgü kuralları ve hijyen kurallarını öğrenecek, müşteri kartlarını doğru doldurabileceksiniz.

Yüz ve Saç şekilleri

2009-03-08 07:28:30

Her insanda doğuştan var olan estetik kaygısı vardır. Bu estetik kaygılar kalıtımsal ve kültürel farklılıklara bağlı olduğu gibi eğitimle de ortaya çıkabilir. Her insan farklı bir ruh haline sahiptir. Farklı saç renklerinden, farklı saç modellerinden, farklı makyaj tekniklerinden hoşlanıyor olmaları bu nedene bağlanabilir. Kuaförlük ve güzellik hizmetlerinde resim teknikleri kullanılarak, istenilen renk ve modeller kişiye uygulanmadan önce seçimin yapılmasında kolaylık sağlamıştır. Hazırlanan bu modül de yüz, saç, göz, dudak, kaş, çene ve burun şekillerinin çizimlerini ve bunların düzeltme tekniklerini ele alacağız. Modül sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri mesleki resim, kuaförlük ve güzellik hizmetleri alanlarında kullanabilir ve hatasız bir biçimde çizim uygulaması yapabilirsiniz.

Cilt Bakımı ve Güzellik

2009-03-08 07:27:12

Kozmetik; vücudun temizlenmesi, güzelleştirilmesi, çekiciliğin artırılması ve görüntünün güzelleştirilmesi amacıyla kullanılan ürün ve maddelerdir. Kozmetik denince aklımıza süslenmek gelir. Süslenmek güzel görünmek ve güzel kokmak, tarihin her döneminde görülen sosyal bir davranıştır. İnsanlar içinde yaşadıkları dönemin ve ülkenin kültürüne göre her zaman süslenmeye önem vermişlerdir. Yüzyıllardan beri önce sanatsal, sonra yarı sanatsal –yarı bilimsel bir uğraş olan kozmetoloji’nin bilimsel temele oturması ancak 20 yy gerçekleşmiştir. Günümüzde bitkisel kökenli etken maddelerin yerini sentetiklerin almasıyla, artan etkinliğin yanında yan etki problemlerinde de artış görülmektedir. Modern insan, daha uzun, sağlıklı ve dinç yaşamayı, genç görünmeyi hedeflerken, sağlıklı beslenme ve spor yapmanın yanı sıra; kozmetiklerin yardımına daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bakımda uygun kozmetiklerin kullanımı için, ürünlerin cilt üzerindeki etkilerini bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda, temel bilgilerin verildiği öğrenim faaliyetleri sonunda, kozmetiklerin cilt üzerindeki etkilerini bilerek, ürünlerin seçimini ve uygulamasını doğru yapabilmeniz önemlidir.

Makyaj kozmetikleri ve kullanma teknikleri

2009-03-08 07:25:58

Makyaj, kusurların kapatılması, yüzün güzel yönlerinin ortaya çıkarılması için renklendirici kozmetiklerle yapılan uygulamalardır. Güzel ve düzgün makyaj uygulaması yapabilmek için kaliteli kozmetik ürünlerine ihtiyaç vardır. Makyaj kozmetikleri; fondötenler, pudralar, allıklar, göz makyaj ürünleri ve dudak boyalarıdır. Bu ürünlerin içerikleri, nasıl kullanıldıkları ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmanız için bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında fondötenleri, ikinci kısmında pudraları üçüncü kısımda allıkları, dördüncü kısmında, göz boyalarını, beşinci kısımda da dudak boyalarını ele aldık. Hazırlanan öğrenme faaliyetleri sonunda makyaj kozmetiklerinin içeriklerini ve özelliklerini öğrenerek bu ürünleri, makyaj uygulamasında doğru teknikle uygulayabileceksiniz.

Kadın ve Erkek Vücudu , Cinsel organlar ve çalışma yapısı

2009-03-08 07:24:45

İnsan vücudunun en küçük birimi, canlılık özelliği gösteren hücrelerdir. Çeşitli ve çok sayıda aynı görevi yapan hücrenin bir araya gelmesiyle dokular, dokuların bir araya gelmesiyle organlar, organların bir araya gelmesiyle sistemler, sistemlerin bir araya gelmesiyle organizma meydana gelir. Fizyoloji, hücre, doku ve organların görevlerini araştıran bilim dalıdır. Sizin için hazırlanmış olan bu öğrenme materyalinde, fizyolojik sistemleri tanıyıp analiz edebileceksiniz. Bu ders ile anatomi hakkında ek sik bir konu kalmadan hepsini öğreneceksiniz.

Vücut ve Yüz masajı

2009-03-08 07:21:47

Yüz vücuttan çok önce yaşlanır. Yüz kasları sıkıntıya, duygulara, gerilmeye, olumsuz tepki gösterir. Yüz buruşturma, kaş çatma, kaş kaldırmaya alışması kolaydır ve zamanla bu durum kırışıklıkları ortaya çıkartır. Bu nedenle kırışıklıkların ve sarkmaların geciktirilmesi için yüzün özenli bakımı gerekmektedir. Yüz bakımı temizleme ile başlar. Cilt doğru analiz edilerek uygun temizleme kozmetiğiyle cilt üzerindeki sebum, ölü deri hücreleri ve ter gibi derinin fizyolojik artıklarının giderilmesi; cilt üzerine yapışmış çevresel kirliliklerinin uzaklaştırılması ve cildin makyajdan arındırılmasıdır. Profesyonel cilt bakımı için uygun kozmetiklerinin seçimin yanı sıra, uygulama için iyi masaj bilgisi gerekmektedir. Bu nedenle yüzdeki kasların yönlerini, sinir uçlarını, kan ve lenf dolaşımını, masaj hareketlerini bilerek, elleri iyi kullanma becerisi kazanılmalıdır. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında yüz ve dekolte temizleme masajını; ikinci kısmında yüz ve dekolte bakım masajını ele aldık Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda cilt bakımı için gerekli olan yüz ve dekolte temizleme masajı ile bakım masajını uygulayacak düzeye geleceksiniz.

El ve Ayak Bakımı, cilt bakımı

2009-03-08 07:19:12

Gün boyu bizi taşıyan ayaklarımızın, ellerimizin ve tırnakarımızın sağlıklı, bakımlı ve güzel görünmesini isteriz. Bu modülü hazırlama amacımız sizlere, el ayak bakımında kullanılan kozmetikleri tanıtmak. bu kozmetiklerin kullanım amaçlarını ve uygulama yöntemlerini sizlere kavratmaktır. Güzel ve bakımlı eller yalnızca kişinin kendini iyi hissetmesini sağlamakla kalmayıp, başkalarınında o kişiye karşı sempati duymasını sağlar. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, tırnak ve tırnak çevresine uygulanan kozmetikler, ikinci kısımda el kremleri ve losyonları, üçüncü kısımda da ayağa uygulanan kozmetik konularını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda, el ve ayak bakımı ile ilgili temel bilgileri alıp, uygulama yöntemlerini kişisel bakımınızda kullanabileceksiniz.

Vücut Bakımı ve Güzellik kozmetikleri

2009-03-08 07:17:24

Günümüzde, güzellik, güzelleşme, güzel görünme gibi kavramlar, çoğu insan için lüks bir tüketim aracı olmaktan çıkmış ve adeta gereksinim haline gelmiştir. Toplumdaki bu beklenti, bazı meslek ve sanat dalları gibi kuaförlük ve güzellik hizmetlerini de fazlaca gündeme getirmiş ve bu meslek alanlarına olan talebi arttırmıştır. Çalışma ortamı doğrudan insan vücudu olan bu meslek alanlarında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi de bir o kadar önem kazanmıştır. Çünkü uygulamalarda yapılabilecek en küçük bir hata bile insan sağlığını ciddi tehlikelere sokacak sonuçlar doğurabilir. Bu tür istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için insan vücudunun fizyolojik özelliklerini, insan vücuduna uygulanan kozmetik preparatları ve bunların özelliklerini bilmek gerekir. Bu modül, meslekte çalışan elemanların kullandıkları vücut bakım kozmetiklerini ve içerdiği kimyasalları tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu modülü okuduğunuzda, insan vücuduna uygulanan kozmetik preparatları, bunların içeriklerini ve bu içeriğin ne amaçla hazırlandığını, cilt üzerindeki işlevlerini öğreneceksiniz. Bu bilgilerle, uygulama sırasında cildin yapısına ve türüne en uygun vücut bakımı ürünlerini seçecek, alerji gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini en aza indireceksiniz.

Saç ve Cilt Analizi

2009-03-08 07:15:34

Kozmetik uygulamaların ilk basamağı olan cilt, saç ve saçlı deri analizini doğru yapabilmek için; cilt, saç ve saçlı derinin yapısını, tiplerini, hastalıklarını öğrenmeniz ve tanımanız için bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Doğru yapılacak analiz ve teşhis bir sonra ki işlemlerde başarılı olmanızı sağlayacaktır. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında, cilt analizi; ikinci kısımda, saç ve saçlı deri analizini ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda gerekli yeterlikleri kazanacak, cilt, saç ve saçlı deri analizini doğru yapabileceksiniz.

Saç yıkama ve saç yıkamada dikkat edilecek konular

2009-03-08 07:13:39

Kuaförlük hizmetleri içerisinde ilk adım olan saç yıkama tekniklerinin doğru uygulanması büyük önem taşımaktadır. Kuaförlük sektöründe uygulanan saç yıkama faliyetlerinin amaçları doğrultusunda, gerekli yeterlikleri kazanmanız amaçı ile bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında, doğal saçların yıkanması; ikinci kısmında, boyalı saçların yıkanmasını ele aldık. Bu kapsamda, bu teknikleri özümsemiş, nitelikli, güler yüzlü elemanlar yetiştirmek önemli amaçlarımızdan birini oluşturmaktadır. Hazırlanan bu öğretim faliyetleri sonunda, saç yıkama tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilir düzeye gelebileceksiniz.

Saç ve Saçlı Deri masajı, kafa masajı

2009-03-08 07:10:22

Güzellik ve saç bakım hizmetleri içinde yer alan, saç ve saçlı deri masajı baş derisini gevşeterek saçı temizlemek, kan dolaşımını hızlandırmak, müşteriyi rahatlatmak amacı ile uygulanır. Kuaförün ana görevlerinden biri de saçları sağlıklı tutmaktır. Saçları sağlıklı tutmak amacıyla üretilen kozmetikler, saç ve saçlı deri masajı ile daha etkili hale gelmektedir. Bu sebeple hem bakım ürünlerini iyi tanımamız, hem de saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabilmeniz gerekmektedir. Bu öğrenme materyali size bu konuları öğretmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, saç ve saçlı derinin temizlik masajını; ikinci kısmında saç bakımı ve bakım masajını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda saçlara bakım yapabilecek, saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabileceksiniz.

Masaj Teknikleri

2009-03-08 07:07:11

Masaj insanlığın en eski kültürlerinden günümüz modern toplumlarına uzanan rahatlatıcı, tedavi edici, elle birebir olarak uygulanan sistemli manevraların bütünüdür. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri içinde masaj, estetik amaçlı uygulanmakta ve her gecen gün bu uygulamalar önem kazanmaktadır. Bu nedenle nitelikli, güvenilir, güler yüzlü kalifiye elemanlar olarak yetişmeniz amacı ile bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, masajın tarihi, tanımı, önemi, çeşitleri, temel amaçları, masajın etki alanları, masajın uygulanamayacağı durumları; ikinci kısımda, masaj odasının hazırlanmasını; üçüncü kısımda, müşterinin hazırlanması ve pozisyonlama; dördüncü kısmında, masaj elamanının hazırlanmasını; beşinci kısımda, masaj esnasında kullanılan kaydırıcıları; altı, yedi, sekiz dokuz, on ve on birinci kısımda ise klasik masaj tekniklerini ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda masaj tekniklerini öğrenerek genel vücut masajı için ön hazırlıklarınızı yapabileceksiniz.

Saç bakım kozmetikleri ve Güzellik sırları

2009-03-08 07:02:29

Saç; rüzgar, güneş, havuz, deniz, fön, saç rengini açma ve saç dalgasını değiştirme, gibi fiziksel, kimyasal uygulamalarla saçın yapısı ve görünüşü bozulur. Saç bakım kozmetikleriyle amaçlanan saçın bozulan yapısını ve görünüşünü düzeltmek ve saç şeklini korumaktır. Bunun için saç ve saçlı deriye en uygun kozmetik seçilmeli ve yöntemine göre uygulanmalıdır. Müşterilerinize saç ve saçlı deriye uygun kozmetikleri seçerek saç bakımı yapabilmeniz amacıyla bu öğrenim materyali hazırlanmıştır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, saç temizleme kozmetikleri; ikinci kısımda saç görünüşünü düzelten kozmetikler; üçüncü kısımda saç bakım kozmetikleri; dördüncü kısımda saça kalıcı dalga veren kozmetikler, beşinci kısımda saç boyaları ve saç rengi açıcı kozmetikleri ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda saç ve saçlı deriye uygun kozmetikleri seçerek tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.