Cahilim

Seramik


Seramik süs eşyası çeşitleri

2010-03-10 15:28:39

İlk çağlarda yapılan seramikler, plastik haldeki killerin elde şekillendirdikten sonra kurutulup açık havada veya toprağa açılan çukurlarda pişirilmesi ile yapılmış basit kaplardır. Tarih öncesi çağlardan günümüze seramiğin üretim amaçlı şekillendirme yöntemleri ve kültür boyutları, varlığını geliştirerek sürdürmüştür. İlk çağlardan günümüze kadar farklı kültürlerin yaşadığı Anadolu’da bölgelere göre seramik formlar da çeşitlilik gösterir. Yöresel form araştırması ile ilgili kavramları, yörenin form ve dekor özelliklerini doğru olarak öğrendikten sonra konu hakkındaki gözlemlerini kendi sitilini de katarak kâğıda aktarmak, kişinin yaratıcılığına ve el becerisine kalır. Bu dersi tamamladığınızda yöresel seramikleri tanıyarak yörenin form, dekor ve motiflerini etüt edip kendi bilgi ve becerinizi katarak özgün tasarımlar yapabileceksiniz.

Kil desen ve süs yapımı

2010-03-10 15:27:41

Tarihin çeşitli dönemlerinde, çeşitli kültürlerinde insanoğlu duyarlılığını, kültürünü, inancını, farklı kültürle olan ilişkilerini estetik duygularını taşlara, ahşaba, halıya işlemiştir; ancak insanoğlunun var oluşundan önce var olan toprak, yine insanoğlunun en kolay ve en çabuk ulaşabileceği malzeme olarak onunla uygarlıkların serüveninde birlikte yer almış, sanat tarihçelerine ışık tuttuğu gibi sanatı yaratanların da en yakın dostu olmuştur. İlk insanlar önce yüzlerini sonra kaplarını boyamaya başlamışlardır Süsleme sanatlarının başlangıcı böylece dekoratif tekniklerin de doğmasına neden olmuştur. Bu ders size yarı mamulü dekorlama teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracaktır. Yarı mamul; serbest yöntem, çamur tornası, döküm ya da mekanik yollarla biçimlendirilmiş ve tekniğe uygun şekillendirme kıvamına gelmiş ürünlerdir. Böylece oluşturduğunuz formları öğrendiğiniz dekor teknikleri ile zenginleştirerek seramik ürünler oluşturabileceksiniz.

Cam yapım aşamaları

2010-03-10 15:26:40

Seramik ve cam teknolojisinin şekillendirmecilik dalı, Türkiye’de ve dünyada gelişmekte olan ve tercih edilen bir meslektir. Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisiniz. Bu derste alacağınız bilgiler sizin mesleki bilgi ve becerilerinizin temellerinden birini oluşturacaktır. Günümüze kadar hiçbir malzeme cam kadar değişik alanlarda kullanılmamıştır. Camın çok amaçlı kullanılabilmesi dışında gerek sade cam gerekse diğer malzeme ve tekniklerle süslenmesi ile yapılabilecekler de oldukça fazladır. Her cam üreticisi kendi işine uygun cam için çeşitli malzeme kullanır. Yardımcı katkı malzemesi de gereğe göre değişir. Örneğin, eski Mısırlılar soda kullanmışlardır. Akdeniz ülkelerinin bu özelliği camın biçimlendirilmesini etkilemiştir. Her cam üreticisi kendi özel isteklerine uygun cam elde etme karışımları hazırlamaktadır. Bu karışımlardaki değişikliklerle çok geniş kullanım alanı sağlanmaktadır. Hazırlanan bu derste, cam üretim aşamalarını, cam hataları ve test yöntemlerini, camın bileşim ve üretim koşullarına bağlı özelliklerini ve camın fiziksel ve kimyasal dayanım koşullarını öğrenecek ve araştırabileceksiniz. Endüstrideki geniş kullanım alanı içinde bu bilgi ve yeterliği kullanma imkânı bulacaksınız. Diğer derseri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde cam endüstrisi alanında hizmet veren kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz

Ultraviyole ile süs eşyası yapımı

2010-03-10 15:25:22

Bu ders, ultraviyole yapıştırma hakkında bilgi vermektedir. Bu dersi tamamladığınızda ultraviyole lamba güçlerini, yapıştırıcıları, ultraviyole lamba kullanmayı,camı yapıştırıp kalite kontrol yapmayı öğreneceksiniz. Ultraviyole ile cam yapıştırmak; yapacağınız çalışmaları çeşitlendirmeniz, yeni formlar oluşturmanız ve yaptığınız tasarımlara boncuk ya da cam, metal gibi yeni süsleme ögelerini kalıcı olarak yapıştırmanız için gereklidir. Yapacağınız uygulamalar, yeni tasarımları ortaya koymanıza olanak verecektir. Bu dersteki bilgiler, seçtiğiniz meslekte kolaylık sağlayacaktır. Daha sonraki dersleri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde, cam sektörünün ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz.

Seramik bardak yapımı aşamaları

2010-03-10 15:24:09

Seramik üretimi yapabilmek için ilk olarak malzemeyi tanımak gerekir. Sucuk yöntemi işe yeni başlayanların çamur ile çalışmaya alışmalarıve çamurun neler verdiğini öğrenebilmeleri için mükemmel bir yoldur. Çamur ile tanışmak ve ona nasıl şekil verilebileceğini öğrenmek bu mesleğin ilk adımıdır. Temel teknikler öğrenildikten sonra çamurla olağanüstü ürünler oluşturulabilmesi tamamen kişinin yaratıcılığına ve el becerisine kalır. Sucuk yöntemiyle bu işe başlamanın ilk adımlarından birini atmışolacaksınız. Bu dersi tamamladığınızda sucuk yöntemiyle form şekillendirme tekniğini öğrenecek ve bu tekniği yeni ürünler ortaya çıkarmak için kullanabileceksiniz.

Cam boya ve desen tekniği

2010-03-10 15:22:42

Cam alanında eskiden kullanılan boyalar altın, platin, ,emaye ve lüsterdi. Þimdi ise lüster çeşitleri, organik boyanın (mat-metal-hem metal hem mat) renkleri, craft boya, çatlatma boya, termolüster ( termoplastik altın-termoplastik mat altın,-termoplastik) boyaları vb. boyalar boya sanayisinde üretilmektedir. Bu çok çeşitli boya renklerini ve dokusunu görebilmek için şema hazırlayarak yeni çıkan ürünleri deneyerek görme imkânı bulacaksınız. En uygun renkleri seçebilmeniz için hazırlayacağınız şemalar size rehber olacaktır. Bu boya şemaları, katalog görevini görerek sizlerin işini kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu boyaları şema ile göstermeniz, daha iyi renk bilgisine sahip olmanıza ve yeni renkler keşfetmenize yardımcı olacaktır.

Porselen tabak deseni hazırlama

2010-03-10 15:21:32

Sofra ve süs eşyaları; porselen, seramik ve çiniden beyaz, tek renkli, desenli ve desensiz olarak veya porselen ve çini olmayan, adi topraktan, greden, fayans ve çömlekçi eşyasından yine beyaz, tek renkli ve diğer şekillerde ev eşyası veya tuvalet eşyası olarak kullanıldığı gibi porselen ve çiniden yapılmış süs eşyası ve heykelcikler şeklinde de kullanılabilmektedir. Porselen, çini ve seramik şeklinde imal edilen sofra ve süs eşyaları üretici firmalarca; ev serisi, dekorlar, otel serisi, prestij serisi, köşe mağazalar ve promosyon ürünleri olarak sınıflandırılmaktadır. Sofralık seramik eşyaların çoğu yiyecek ve içecek sunmak üzere kullanılırken; bir kısmı da pişirme kabı olarak kullanılmaktadır. Süs eşyalarının bir kısmı fonksiyonel ev araç ve gereçleri olarak( şamdan, baharatlık, peçetelik, yumurtalık vb.) kullanılırken ağırlıklı kısmı ise dekorasyon amaçlı (biblo, pano, abajur, vazo, heykelcik vb.) kullanılmaktadır. Bu kadar çok kullanım sahası olan sofra ve süs eşyaları hayatımızda çok büyük bir yer kaplamaktadır. Bu ürünleri üreten ve kullanan insanlar estetik açıdan göze hoş görünmesine büyük önem vermişlerdir. Büyük bir kısmında da çeşitli tekniklerle dekorlar uygulanmış ve bu şekilde daha güzel görünmeleri sağlanmıştır. Þablon dekoru tekniği de bu dekorlama tekniklerinden yalnızca birisidir. Sofra ve süs eşyaları üzerine kolayca uygulanabilen bu teknikle uygulamayı yapan kişinin hayal gücü doğrultusunda değişik ürünler ortaya çıkartılması mümkündür. Bu dersi tamamladığınızda şablon dekoru tekniğinin sofra ve süs eşyası ürünler üzerinde uygulanmasını öğrenecek ve bu teknikle çeşitli ürünleri dekorlayabileceksiniz.

Kil ve Alçı fayans yapımı

2010-03-10 15:19:30

Kilden üretilen ve topluca seramik yapı malzemeleri olarak tanımlanan duvar panoları, ilk çağlardan başlayarak mimaride önemli bir yer tutmuştur. Farklı dönemlerde ve farklı yörelerde teknik olanaklar, kullanıma yönelik özellikler, beğeni ve benzeri koşullar malzemenin üretimine çeşitlilik getirmiştir. Seramik eğitimine önem verilmesi, seramiğin iç ve dış mekânlarda giderek gelişmesini sağlamıştır. İnsanoğlu kentlerde görsel heyecan yaratabilmek, yaşamı zenginleştirebilmek için çaba harcar. Bu nedenle sanatsal çalışmaları iç ve dış mekânlara taşıyabilmek için sanatsal seramiklerde duvar panolarından faydalanılmıştır. Derser pano modeli tasarımı, uygulanacak yere uygun nitelikte, tasarımda olmalıdır, ikisi birbirini bütünlemelidir. Özgün sanat ürünlerinde bütünü oluşturacak birimlerin biçim ve boyutları önceden belirlenmiş katı kurallara bağlı değil, sanatçının seçimine bağlıdır. Sanatçı tasarımını gerçekleştirmek için aynı biçim ve boyutta birimler üreterek geometrik bir bölümleme yöntemi izleyebileceği gibi(derser) eğer tasarımı gerektiriyorsa bütün blok şeklinde de pano yapabilir. Duvar panosunda biçim kadar, yüzeyin düz ya da kabartmalı olması, tek renk veya çok renkli sırlarla kaplanması veya yüzeye sıraltı tekniği ile bezeme uygulanması, beğeniye bırakılmıştır. Bu dersi tamamladığınızda, derser pano modeli için çalışma tezgâhını hazırlayabilecek, model şekillendirmede kullanılan alçının hazırlanmasını öğrenecek, alçı dökümü yapabileceksiniz. Derser pano dersi tasarlayıp teknik resim kurallarına uygun pano modelinin yapım resmini çizebileceksiniz. Pano modelini tekniğine uygun şekillendirebileceksiniz.

Cam boyama teknikleri

2010-03-10 14:52:52

Cam süsleme yani cam üzerine uygulanan ikincil işlemler teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün gelişip değişmekte, yeni teknikler ve donanımlarla çeşitlenmektedir. Cam üzerine süsleme teknikleri de bu gelişme ve çeşitlenmelerden nasibini almaktadır. Bundan on yıl öncesine kadar bir deseni cam üzerine geçirmek ve yerleştirmek için el becerisi gerekmekte iken şimdi bu beceri ve kabiliyetinizi yeni teknikler geliştirerek, tasarım sunmakta, daha hızlı ve kaliteli ürünler çıkarmakta kullanmamız mümkündür. Bu ders sırası ile bu gelişimi sizlere adım adım sunarak sizin beceri ve kabiliyetinizi tasarıma yöneltecektir. Bu ders ile bundan on sene önce olduğu gibi deseni cam üzerine kağıt bantlarla kaplayarak çizip kesebilecek el becerinizi geliştireceksiniz. Diğer bir uygulama ile deseni bilgisayardan folyo çıktısı alarak oluşturabilecek, daha kaliteli desen almak için kumlama transferi cama yapıştırarak, deseni kumlayıp camı desenleyebileceksiniz. Hazırlanan bu derste cam yüzeyi desenli kumlayabilmek için gerekli tekniklerin tümünü bir arada görebilecek, kendinize seçtiğiniz ürün ve desene yada şartlarınıza en uygun maskeleme tekniğini seçerek uygulama yapabileceksiniz.

Cam boyama ve baskı makineleri

2010-03-10 14:52:02

Cam; hemen hemen her alanda kullanılabilecek, değişik özellikler taşıyan ve bu nedenlerle geniş iş olanakları sağlayan bir malzemedir. Cam üzerine yapılan işlemler öyle çeşitlidir ki her biri ayrı bir uzmanlık gerektirir. Eski Mısır ve Romalılardan da eskiye dayanan camcılığın yaygın üretimi ve süslemesine yedinci yüzyıldan sonra ulaşıldığını görürüz. Camın nasıl yapıldığına bağlı olarak, cam üstüne bilmemiz gereken bilgilerin birçoğu uzun bir süre gizli tutulmuştur. Bu durum günümüz cam üretiminde bile yer yer geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde önceden elle ve ustalık gerektiren işlerin birçoğu otomatik makinelerde ve gelişen teknolojinin imkânları ile daha seri biçimde üretilmektedir. İşte bu seri üretim yöntemlerinden biri de cam üzerine elek baskıdır. Hazırlanan bu derste elek baskı makinesi, elek baskı ile yapılan dekorlama, baskı konularını ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve beceriler ışığında cam üzerine statik boyalar ile ya da sıcak elek baskı yöntemi ile cam üzerine süslemeler yapabileceksiniz.

Seramik tahrirleme yöntemleri

2010-03-05 11:19:55

Türk süsleme sanatlarından olan çini sanatına baktığımızda bu zevkin nasıl bir sanata dönüştüğü daha iyi anlaşılır.‘Çini’ Türkçe’de genellikle yapıların içinde ve dışında duvar kaplaması olarak kullanılan, pişmiş topraktan kare, çokgen gibi çeşitli biçimlerde yapılan, yüzeyi renkli ya da desenli olup parlak ve saydam tabakayla kaplı küçük boyutlarda levhalara verilen isimdir. Ama Türkler gerek Selçuklu gerek Osmanlı dönemlerinde, çiniden kaplar, kâseler, vazolar, kandiller vb. çok çeşitli ürünler yapmışlardır. Bu nedenle çini sözcüğü bütün bu kullanım eşyasının yapıldığı bir malzeme ve işçilik bütünlüğü olarak algılanmalıdır. Çini sanatında yüzeyleri bezenerek süslenen formlar arasında bir grubu da genel bir ifade ile dik formlar oluşturur. Bununla birlikte çini sanatında, çok çeşitli dik form biçimleri kullanılmaktadır. Bu çeşitler arasında vazolar, ibrikler, sürahiler ve küpler sadece bazılarıdır. Çinide yüzeylerin bezenmesinde kullanılan dik formlar, tornada el ile şekillendirilir. Þekillendirme aşaması tamamlanan formlar, bisküvi pişirimi yapıldıktan sonra, dekor çalışmaları için hazır hale gelir. Formların biçim ve ölçülerine uygun desenler kullanılarak, form yüzeyleri dekorlanır. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda dik formları dekorlamanın ilk aşamaları olan file çekimi, desen aktarma ve tahriri ile ilgili temel bilgileri öğreneceksiniz.Ayrıca bahsedilen bu konular ile ilgili çeşitli uygulamalar yapabileceksiniz.

Çini süs eşyası boyama tekniği

2010-03-05 11:18:56

Çini sanatında yüzeyleri bezenerek süslenen formlar arasında bir grubu da genel bir ifade ile dik formlar oluşturur. Bununla birlikte çini sanatında, çok çeşitli dik form biçimleri kullanılmaktadır. Bu çeşitler arasında; vazolar, ibrikler, sürahiler ve küpler sayılabilir. Çinide yüzeylerin bezenmesinde kullanılan dik formlar, tornada el ile şekillendirilir. Þekillendirme aşaması tamamlanan formlar, bisküvi pişirimi yapıldıktan sonra dekor çalışmaları için hazır hale gelir. Formların biçim ve ölçülerine uygun hazırlanmış desenler form yüzeylerine aktarılarak form yüzeyleri dekorlanır. Dekorlamanın ilk aşamasını basılan desenlerin kenar kontur çizgilerinin çizilmesi yani tahrir çalışmaları oluşturur. Dik formları tahrirleme dersinde bununla ilgili gerekli olan bilgi ve becerileri kazandınız. Dik formların boyanması ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi, başarılı uygulamalar yapabilmek için önemlidir. Ayrıca uygulama sayısı arttıkça daha çok pratiklik ve el melekesi kazanılacağı unutulmamalıdır. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda Dik Formları Dekorlama’nın ikinci aşaması olan, Boyama ile ilgili genel bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Aynı zamanda çeşitli dik formları, farklı teknikleri kullanarak boyayabileceksiniz

Cam süs eşyası yapımı

2010-03-05 11:17:58

Cam ısıtılarak eritildiğinde şekillendirilebilen plastik bir malzemedir. Oda sıcaklığında çok hızlı soğuduğu için, şekillendirme sırasında düzeltme ve rötuşlama yapılamaz. Bu nedenle tüm düzeltme ve rötuşlama işlemleri, cam mamul ortaya çıktıktan sonra yapılır. Camda ikincil işlemler olarak geçen bu işlemlerden biri de malaturadır. Malaturanın sözlük anlamı şekil bozukluğu, arıza, aksaklık, tutukluk anlamına gelir. Malatura tezgâhları camda bu problemlerin giderildiği makinedir. Malatura nihaiyi düzeltme anlamına gelir, yani ürünün kalıp ağzı, kapeli, kalıp izi, ağız dip, ayak, çıtlak ya da üretim hatası gibi kusurlarını malatura ile düzelterek parlatma yapmak mümkündür. Hazırlanan bu derste, ister üretimden yeni çıkan bir ürünü, isterseniz de tezyin uygulanmış (dekor, altın, platin, lüster, emaye boya) ürünün hatalarını tespit ederek, malatura gerektiren bölümlerini indirip, düzeltip, parlatabilecek ve ürünü üretime geri kazandırabilecek ya da ürünü üretime hazırlayabileceksiniz.

Seramik elişi kutu yapımı

2010-03-05 11:17:02

Bu ders size serbest şekillendirme tekniklerinden plaka tekniği ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracaktır. Tekniği uygulamak için gerekli malzeme ve araçlar kolayca temin edilebilir ve kısa bir eğitim aşamasından sonra başarılıformlar oluşturmak için size gerekli olan tek şey kendi uslubunuz sezgileriniz ve yaratıcılığınızdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan seramik, yüzyıllık serüveni içerisinde hep etkin rol oynamıştır. İlk insanın belki de yiyeceği dağılmasın diye iki avcunun arasında şıkıştırarak şekillendirdiği çamuru 4000 yıl önce Sümerliler plaka haline getirerek uygarlıklarını anlatmışlardır. Aynıplaka uzay mekiklerinin etrafınıkaplamada kullanılmıştır. Ve bugün plaka tekniğini sizler seramiğin temel şekillendirme yöntemlerinden biri olarak öğreneceksiniz. Bu dersi başarıile tamamladığınızda günlük yaşamda kullanılan kutu, kaşıklık gibi basit formlarışekillendirebileceğiniz gibi, görsel izlenimleriniz kişisel yaratıcılığınızın ürünü olan özgün tasarımlarınızıoluşturmak istediğinizde de size temel teşkil edecektir.

Alçı pim yapımı tekniği

2010-03-05 11:16:07

Endüstriyel üretimlerin önemli bir aşamasıda alçıdan model ve kalıp yapımdır. Kalıplara yapılan dökümler seri ve standart üretimi sağlar. Seramik üretimi yapabilmek için ilk olarak malzemeyi tanımak gerekir Model ve kalıp yapımında kullanılan alçıyıve alçının özelliklerini tanımak işe başlamanın ilk adımıdır. Alçıhazırlamada kullanılan uygun teknikler öğrenildikten sonra, alçıdökümü yapabilmek model ve kalıp şekillendirmenin gerekliliğidir. Kalıp yapımında kullanılan pim size çok parçalıkalıplarıdağılmadan bir arada tutma kolaylığısağlayacaktır. Bu dersi tamamladığınızda alçıyıtanıyacak, model ve kalıp şekillendirmede kullanılan alçının hazırlanmasınıöğrenecek, alçıdökümü yapabileceksiniz. Kalıp yapımıiçin gerekli olan pim (kilit) sistemini öğrenerek alçıyüzeyine pim çeşitlerini rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Bu tekniği model kalıp yapımıiçin kullanabileceksiniz.

Seramik süs eşyası yapımı

2010-03-05 11:15:11

Seramik, dünyanın en eski el sanatlarından birisidir. İnsanoğlunun ateşi bulmasıyla ve çamurdan yaptıkları formları pişirmeyi keşfetmeleri ile seramik insan hayatında yerini almıştır. Zaman içinde gelişmeler göstererek bugünkü yerini almıştır. Bugün evimizde süs eşyasından tutun da uzay mekiklerinin gövdesine kadar bir sürü alanda seramik karşımıza çıkmaktadır. Seramik form tasarımında teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra, tasarım öğeleri ve ilkelerin kavranması, özümsenmesi, yaratıcılığa büyük katkı sağlar. Tasarım, bir eserin oluşmasında önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bir uğraşa veya yapılan bir çalışmaya tasarım denebilmesi için, onun amacı, yaratıcılık değeri, bilinçlilik, alışılmışın dışında olmak ve özgün bir niteliği bulunması gibi değerlere sahip olması gerekir. Bu nedenle tasarım ilkelerini kavrayarak kişisel birikim, yaratıcılık ve estetiğin bir araya getirilmesi ile yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan iş, eser niteliği taşır. Bu eser kişinin yeteneği, ilgisi ve sevgisine eğitim yolu ile yeterlilik kazandırılmasını sağlar. Bu dersi tamamladıgınızda günümüz ve geçmiş ile dünya genelinde seramik sanatı ve sanatçıları ile ilgili olguları kavrayarak öğrendikleri ışığında kendi özgün form tasarımını yapabilecek ve şekillendireceksiniz.

Seramik karo ve fayans yapımı

2010-03-05 11:14:25

El dekorlarında çeşitli tekniklerle dekorlama uygulamaları yapılmaktadır. Bu tekniklerinden biri de organik maddelerle yapılan (parafin) dekordur. Karo- fayanslar çeşitli tekniklerle değişik efektler yaratılarak süslenebilir. El dekorlama teknikleri bunun için en uygun yöntemlerden biridir. El dekorlama teknikleri küçük atölye ve iş yerlerinde tercih edilmesine rağmen zaman içinde çok büyük kapasitede üretim yapan fabrikalar da bünyelerinde el dekoru atölyeleri oluşturmaya başlamıştır. Bu da insanların el işçiliğine değer vermesinden kaynaklanır. El dekorlarının en büyük özelliği ise aynı üründen fazla sayıda olmaması ve üretilen ürünlerin daha fazla işcilik gerektiren bir yapıya sahip olmasıdır. Organik maddeler (parafin) dekoru, el dekorlama tekniklerinden biridir. Bu dersi tamamladığınızda organik maddeler (parafin) dekoru tekniğinin karofayans yüzeyine uygulanmasını öğrenecek ve bu tekniği çeşitli yüzeysel uygulamalarda kullanabileceksiniz.

Seramik bardak ve sürahi yapımı

2010-03-05 11:13:24

İnsanoğlu ilk çağlardan beri killerle haşır neşir olmuştur. Kili iki elinin arasında şekillendirerek yiyeceğinin dağılmamasını sağlamış, onunla barınağını, yüzünü süslemiş ama ateşin toprak üzerindeki birlikteliğinden neler olabileceğini bulmak herhalde büyük bir gelişime, değişime olanak tanımıştır. Ateşle yakılan toprağın daha da sertleşerek kullanıma daha uygun olması insanların ondan daha fazla yararlanmasını sağlamıştır. Böylece ilk seramik kaplar oluşmuştur. Zaman içerisinde şekillendirme kolaylığı nedeniyle silindir kaplar oluşmuştur. Günümüzde hala kullanılmakta olan silindirik kaplar genellikle çarkta şekillendirilmektedir. Bu derste hedeflenen yeterlilikler kazanıldığı takdirde çarkçılığı ve en basit form olan silindirik kapları oluşturabileceksiniz. Dersi başarı ile tamamladığınızda bu sanatı tanımış olacak, bilgi ve birikimlerinizi teknolojinin olanaklarını da kullanarak pekiştirecek ve çarkçılığı hak ettiği yere kavuşmasında öncülük etmiş olacaksınız

Cam üfleme tekniği

2010-03-02 22:27:20

Cam şekillendirme işlemlerini yaparken ekip olmanın, görev bölümü yapmanın zorluğunu belki yaşayacaksınız, ama ekiple birlikte çalışmanın, üretmenin beraber bir şeyler oluşturmanın hazzını da yaşayacaksınız. Bu işlemi öğrenmek için ekibin yaptığı işlerin tamamını sırasıyla öğreneceksiniz. Camcılığın bir sanat işi olduğunu işe başladığınız an anlayacaksınız. Zamanında mücevher yerine bile konan cam ürün oluşturmak bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmayı gerektirir. Üfleme ile Þekillendirme dersinü öğrenirken, kullanacağınız araç gereç ve özelliklerini, bu üretimi yapabilmek için öğreneceksiniz. Ortam, araç gereci tanımak üfleme ile şekillendirmede size ayrıcalık ve kolaylık sağlayacaktır. Üfleme ile şekillendirmeye uygun üretimi gerçekleştirmeye hazır olacaksınız. Bu dersle de camcılığın ana işlemlerinden en önemlisi olan üfleme ile şekillendirme bölümünü öğreneceksiniz. Bunun için sıcak cam maden alma, ön şekillendirme, ön şekil üstüne ürün formunu oluşturmanın zorluğunu da yaşayacaksınız. Cam ürünün gereği olan ısıl işlemlerin uygulanmasında zamanın önemini daha iyi kavrayacaksınız. Pota fırınları ve tavlama fırınlarını tanıma da mesleğinizin gereklerindendir. Bu fırınları tanımanız camcı olmanın ön şartlarından biridir. Tavlamayı (uygun soğutmayı) bilmeden ürün oluşturmak mümkün değildir.

Seramik tabak ve çanak yapımı

2010-03-02 22:26:02

Seramik, dünyanın en eski el sanatlarından birisidir. İnsanoğlunun ateşi bulmasıyla ve çamurdan yaptıkları formları pişirmeyi keşfetmeleri ile seramik, insan hayatında yerini almıştır.Bugün evimizde süs eşyasından tutun da uzay mekiklerinin gövdesine kadar bir sürü alanda seramik karşımıza çıkmaktadır. Tasarım ilkelerini kavrayarak, kişisel birikim, yaratıcılık, estetik ve seramik çamuru biçimlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yapılan çalışmalar sonucu yeni eserler ortaya çıkar. Bu eserler kişinin yeteneği, ilgisi ve sevgisine eğitim yolu ile yeterlilik kazandırılmasını sağlar. Bu dersi tamamladığınızda; özgün tasarım yapma becerisi kazanarak, seramik hammaddelerini tanır, şekillendirme yöntemlerini kavrar, sırlamayı öğrenirsiniz. Plastik sanatların temel ilkelerini kavrar, seramik ve sanat alanındaki yenilikleri izlerseniz ve yaratıcı olma gereğini kavrayarak özgün form şekillendirme becerisi kazanarak yeni ürünler ortaya çıkarırsınız.

Seramik kalıp ve döküm üretimi

2010-03-02 22:25:02

Seramik üretiminde yer alan önemli minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin detayını bilmeden veya öğrenmeden seramik üretimine geçmek çok yanlış bir hareket olacaktır. Bu yüzden tüm seramikle uğraşan elemanların seramik hammaddelerini yakından tanımak ve bütün minerallerin hangi işlemlerde, hangi oranlarda kullanılması gerektiğini bilmek zorunluluğu vardır. Ayrıca bilimsel olarak yapılan araştırma ve çalışmalarda kullanılacak terimlerin yerli yerinde kullanılması çalışmayı yapan kişiye ayrı bir saygınlık kazandıracağı muhakkaktır. Bu nedenle, dersin içeriğinde zamanı geldikçe belli bilimsel terimlerin detayına açıklamaları yapılarak ‘seramik hammaddeleri ‘ belirli bir önem sırasında tanıtılacaktır. Geleneksel seramik bünyelerinin üretiminde kil grubu mineraller, kuvars ve feldspatlar kullanılmaktadır. Bu malzemelerin özellikleri, birleşme oranları, tane boyutları, pişirme sıcaklığı ürün kalitesini belirleyen faktörlerdir. Bu ders ile döküm yolu ile şekillendirmede istenilen katkı maddeleri ile reçeteye göre hazırlanan döküm çamurundan iyi bir dökümle şekillendirme yapabilmek için hangi yöntemin kullanılacağını ve nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz. Döküm yolu şekillendirdiğiniz yarı mamulü rötuşlayıp kurutarak uygun sıcaklıkta bisküvi pişirimini yapabileceksiniz.

Kil heykel yapma teknikleri

2010-03-02 22:23:59

Bir kültürü geleceğe taşıyan, uygarlıkları kalıcı kılan en önemli unsur üretilen eserlerdir. Sanatın bu anlamda kalıcı ve birleştirici bir özelliği vardır. İnsanlığın ilk yıllarından beri sanat; yaşanılan mekana, ortama, kullanılan tekniğe göre sürekli gelişmiştir. Bu gelişime baktığımızda topraktan mamul eşya nın yapımı ile aynı paralellikte ilerlediğini görürüz . Malzemenin olanakları elverdiğince şekillendirilen kil, böylece kültür ve sanat değişimleri bir arada taşıma özelliği ile sanat tarihçilerine ışık tutan en büyük etken olmuştur. Çünkü kil en kolay bulunabilen ve şekillendirilebilen malzeme olması dolayısı ile her çağda değişimlerin gerek teknolojik gerek sanatsal açıdan takip edilebildiği malzeme olmuştur. . Sizler bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazandığınızda sanatın tarihsel süreci hakkında bilgilendiğiniz gibi seramik sanatına karşı kişisel bir bakış açısı kazanarak yaşadığınız bölgenin tarihine dolayısı ile sanatına daha duyarlı olacaksınız

Cam şekillendirme teknikleri

2010-03-02 22:23:10

Serbest el ile şekillendirme adındaki dersi öğrenirken, kullanacağınız kalıp özelliklerini, bu üretimi yapabilmek için öğreneceksiniz. Kalıpları tanımak şekillendirmede sana ayrıcalık ve kolaylık sağlayacaktır. Kalıp özelliklerine uygun dolayısıyla en uygun üretimi gerçekleştirmeye hazır olacaksınız. Kalıp özellikleri yanı sıra fırınları tanıyıp en uygun sıcak camı taşıyıp şekillendirebileceksiniz. Bu işlemleri yaparken ekip olmanın, görev bölümü yapmanın zorluğunu belki yaşayacaksınız ama ekiple birlikte çalışmanın, üretmenin beraber cam ürünler oluşturmanın hazzını da yaşayacaksınız. Camcılık bir sanat işidir. Zamanında mücevher yerine bile konan cam ürünü oluşturmak bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışma gerektirir. Sizin bu mesleğe yönelmeniz, ayrıcalıklı olmanız yönünde bir adım atmış olmanız demektir. Bu dersle de camcılığın serbest şekillendirme bölümünü öğreneceksiniz. Bunun için sıcak cam maden alma, kalıba doldurma veya kalıpsız bir şekilde serbest özgün cam formlar üretebileceksiniz. Cam ürünün gereği olan ısıl işlemlerin önemini şekillendirmede, zamanının da önemini çalışırken anlayacaksınız. Pota fırınları ve tavlama fırınlarını tanımanız ve çalışmanız da mesleğin gereğindendir. Bu fırınları tanımanız, bilmeniz, camcı olmanın ön şartlarından biridir. Tavlamayı (uygun soğutmayı) bilmeden ürün oluşturmak mümkün değildir.

Lüster Boya nasıl kullanılır

2010-02-25 11:18:41

Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için bu dersteki bilgi ve becerileri öğrenmeli ve uygulamalısınız. Bu ders lüster boya karışımlarınıve pişirim derecelerini öğrenmenizi sağlayacaktır. Değişik denemeler yaparak lüster boyalar hakkında bilgi sahibi olacak ve diğer derslerde de bu bilgileri kullanacaksınız. Bu dersteki bilgiler, seçtiğiniz meslekte kolaylık sağlayacak, kendinizi mesleki alanda geliştirmenizi sağlayacaktı

Bulut ve geometrik Motifler

2010-02-25 11:17:32

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’da, en eski sanat kollarından biri de seramiktir. Orta Asya Türk seramiklerinin süslemeli olanları, genellikle geometrik nadiren bitkisel benzeri süslemelerdir. Türk boyları içinde, sanat konusunda yoğun faaliyet gösterenler Uygur Türkleridir. Türk süsleme sanatı sürekli gelişim içinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu süreklilikteki en aktif rol Uygur Türklerince sağlanmıştır. Köklü ve zengin coğrafyada XI. Yüzyıldan XV. Yüzyıla kadar egemenliğini sürdüren Selçuklu devleti ve beylikleri döneminde de geometrik motiflerin en güzel düzenlemeleri yapılmıştır. Geometrik motiflerin birleşmesinden oluşan ağlar Türk süsleme sanatında çok önemli bir yer tutar. Orta Asya’da Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Karluklar, Peçenekler gibi çeşitli isimlerle siyasi ve askeri varlık gösteren Türk boyları, komşu kültürler olan Çin ve Hint kültürlerinden de etkilenmişlerdir. Çin eserlerinde pek çok rastlanan bulut motifi mitolojik varlıklardan sayılan Simurg ve ejderhanın boğuşmaları sırasında hırs ve gazap hali olarak burunlarından çıkan buharın veya ateşin ifadesidir. Bunun Çin bulutuna kaynak kabul edileceğini gösteren vesikalarda var. 15. ve 16. yüzyıllar bulut motifinin en çok ve süslemede en yaygın olarak kullanıldığı dönemdir. Türkler bu konuda da gerçekçi davranmışlar ve ilham kaynağı olarak hayran kaldıkları sevdikleri tabiatı seçmişlerdir. Gerek kullanma tarzları gerekse çizim şekilleri itibariyle Türkler de bulutun çıkış noktası tabiattır diyebiliriz. Dönemin değerli sanatçılarının, bulut stilizasyonundaki başarıları, ne kadar iyi birer gözlemci olduklarını bizlere kanıtlamaktadır. Dersin konusu olan bulut ve geometrik motiflerin incelenmesi ile bize özgü olan çini sanatımızın gelişimi ve değişimi konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Bu motiflerin kaynağı bize atalarımızın gelenek ve göreneklerini, düşünce, zevk ve kültürünü yansıtmaktadır. Klasiklerdeki bulut ve geometrik motif çeşitleri uygulanarak atalarımızdan kalan bu güzel miras gelecek nesillere ulaştırılacaktır. Bulut ve geometrik motiflerin klasik biçimlerini öğrenerek aslına uygun ve estetik motifler çizebileceksiniz. Bu ders çini sektöründe istenilen estetik motif çizerek desen hazırlayabilen nitelikli eleman yetişmesine yardımcı olacaktır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda çininin en yaygın uygulandığı desen üretimindeki ihtiyacı karşılayacaksınız. Uygulayacağınız çizim teknikleri ile aslına uygun motifler çizerek estetik desenler hazırlayabileceksiniz. Dersin yaşamınıza değer kazandırması umuduyla başarılar dileriz.