Cahilim

Pırlanta ve Kuyumculuk


Tarihteki eski takı örnekleri

2010-03-25 22:48:49

Bu derste sizlere Türkiye ve dünyadaki takı tasarımcıları ve trendleriyle ilgili bilgi verilecektir. Trend, dünya üzerinde gelişen tüketici eğilimlerini ifade eder. Tüketici eğilimleri, sanatsal ve sosyal tüm olguları etkiler ve bu da doğal olarak tasarıma yansır. Aslında, tasarımcı yalnız ve yalnız önerebilir, önerdiği tasarımı moda ya da trend haline getiren tüketicinin kendisidir. Dolayısıyla, tüketici eğilimlerini incelemek, başarılı koleksiyonların anahtarıdır. Elbette trendlerin önemi yalnızca kuyumculuk sektörü için değil, tasarım içeren her sektör için geçerlidir. Tüketiciye ürün hizmeti sunan tüm sektörler, tasarım içerdiği sürece birbirlerine paralel olarak gitmek zorundadır. Bu paralellik, eşdeğer trendleri barındırarak doğru tasarım yaratmaktır. Doğru tasarım, tüketici eğilimlerine cevap verebilen, malzeme, renk, yüzey, doku ve şekil olarak en doğru ürün, kısaca satılabilir üründür. Kuyumculuk sektörü, birebir tüketici beğenisiyle doğru orantılı olarak başarı gösterdiği için, trendlerin farkında olmak çok önemli bir unsurdur. Mücevher, kendisine en yakın olan sektörle, tekstil sektörüyle paralellik göstermektedir. Tüketici, giyimle takıyı ortak kullandığı için, farkında olmadan ilgili olduğu sektördeki detayları talep etmektedir. Tarihsel ve Kültürel Takılar dersinde Türk ve dünya takı tasarımcılarını tanıyarak katalog hazırlayabileceksiniz ve ekonomiye olan katkılarını öğreneceksiniz.

Kuyumcu siparişi nasıl hazırlanır

2010-03-25 22:47:28

Takı alınmasının değişik sebepleri vardır. Bunların başlıcaları, evlilik müesseselerinin oluşması sırasında en önemli materyallerden birisi olması, takının yatırım aracı gibi görülmesi, özel günlerde hediye olarak düşünülmesi sayılabilir. Bu sebeplere bağlı olarak farklı imalat usulleri ortaya çıkmıştır. Müşterilerin isteklerini ve imalat usullerini belirleyerek sipariş alınması önemlidir. Her takının imalatında ilk basamak siparişin alınmasıdır. Siparişlerin doğru olarak alınması, zaman, emek, malzeme ve enerji tasarrufları sağlar. İşletmede verimlilik yükselir ve kârlılık artar. Müşteri memnuniyetini dikkate alan işletmeler saygınlık kazanır. Kuyumculukta sipariş formu hazırlamak dersinde müşteriyi karşılayarak talebini belirleyebilecek, sipariş formunu doğru olarak hazırlayabilecek, siparişte kullanılacak malzemeleri tespit edebilecek, işproğramını yapabileceksiniz.

Kuyumculukta kalıp hazırlama teknikleri 2

2010-03-25 22:45:29

Kuyumculuk sektöründe seri imalata imkân veren üretim yöntemlerinden biri de döküm işlemidir. Döküm yöntemi ile aynı özellik ve ölçülere sahip birden fazla takının üretimi daha kolay bir işlem olmasından dolayı, bir takıya olan talebin kısa zaman içerisinde karşılanmasına imkân vermesi ile kuyumculuk sektörü açısından tercih edilen bir yöntemdir. Karmaşık zor takıların üretimini kolaylaştırması ile kuyumculuk sektöründe vazgeçilmeyecek bir üretim yöntemi olan döküm yönteminde, tekniğe uygun olarak kauçuk plakanın çizilmesi ve kesilmesi, kauçuk plakalarının merkezlenmesi ve yapıştırılması ayrıca kauçuk plakalarının pişirme kalıbına yerleştirilerek pişirilmesi ve pişirme sonrası kauçuğun kesilmesi işlemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması bu sektörde aynı tarz üretim yapan firmalar arasında rekabet gücünü artıracaktır. Döküm yönteminin doğru bir şekilde icra edilmesi ve geliştirilmesi ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacağı gibi sektörel alanda yarış halinde olduğumuz dünya devletleri ile olan rekabette gücümüzü artıracaktır.

Kuyumculukta kalıp hazırlama teknikleri

2010-03-25 22:44:27

Kuyumculuk sektöründe seri imalata imkân veren üretim yöntemlerinden biri de döküm işlemidir. Döküm yöntemi ile aynı özellik ve ölçülere sahip birden fazla takının üretimi daha kolay ve zaman kazandıran bir işlem olmasından dolayı kuyumculuk sektöründe tercih edilen bir yöntem olmuştur. Karmaşık zor takıların üretimini kolaylaştırması ile kuyumculuk sektöründe vazgeçilmeyecek bir üretim yöntemi olan döküm yönteminde, tekniğe uygun olarak mum kazanının hazırlanmasından tutun mum basma, ağaç dizimi, metal miktarının hesaplanması, alçılama, vakumlama ve mum indirme işlemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması bu sektörde aynı tarz üretim yapan firmalar arasında rekabet gücünü artıracaktır. Döküm yönteminin doğru bir şekilde icra edilmesi ve geliştirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi sektörel alanda yarış halinde olduğumuz dünya ile rekabette gücümüzü artıracaktır.

Kuyumculukta altın kaynağı yapmak

2010-03-25 22:42:54

Takı imalatında kaynak yapmak en önemli beceridir. Kaynak ister imalatın bir parçası olarak ister çeşitli düzeltmeler için gerçekleştirilsin, bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde birleştiren önemli bir işlemdir. İş kalitesinin yüksek olması için çok sayıda kaynak uygulaması yapmanız gereklidir. Kaynak yapılacak metallerin özelliklerine göre kaynaklama yaparken kullanılacak kaynak alaşım metalinin, erime ısısı, ayar ve renk özellikleri dikkate alınarak doğru kaynak alaşım metali seçilmelidir. Uygun ve düzgün bir kaynak işleminin gerçekleşmesi için kaynak öncesi ve sonrası yapılacak işlemler eksiksiz yerine getirilmelidir. Hazırlanan bu derste basit yüzük, küpe, kolye ucu için yapılan kaynak uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde kaynaklayabileceksiniz.

Kuyumculukta altın ve gümüş oranları

2010-03-25 22:41:50

Kuyumculuk sektöründe, imalat işlemi kadar önemli olan bir diğer konu ise, imalat sırasında kullanılan alaşımın ayar ve milyem değerlerinin bilinmesi bu değerler sonunda imalat ve işçilik maliyetlerinin tespit edilmesidir. Yapılan her imalatın sanatsal yönü kadar bir de ekonomik boyutunun olduğu unutulmamalıdır. Takıdaki ekonomik değerin doğru olarak hesaplanabilmesi için de Ayar, milyem, saf metal miktarı gibi kavramların tam olarak bilinmesi gereklidir. Ayrıca yöresel farklılıklar olsa bile has altınla (995/1000 milyem saflıktaki.,24 ayar) çalışmak her zaman mümkün değildir. Bu yüzden alaşım yapmaya ihtiyaç vardır. Kuyumculuk sektöründe imalat aşamasında kullanılacak alaşımın özelliklerini tayin edecek üç önemli konu vardır. Bunlar tüketicinin renk tercihi, tüketicinin alım gücü yani takının ekonomik yönden maliyeti ve üretimi bitmiş olan takının şekli belli bir süre boyunca aksamadan kullanılabilir ömrü olmalıdır. Bu özelliklerin sağlıklı şekilde bir takıda toplanması demek müşteri memnuniyeti demektir. Bunun sağlanabilmesi, mesleki eğitimini tamamlamış, alanına hakim ve meslek etiğine uygun davranışlar sergileyen çalışanlarla mümkün olacaktır.

Kuyumculukta kullanılan metaller

2010-03-25 22:40:49

Kuyumculuk denilince ilk olarak akla gelen altın, gümüş gibi değerli metaller olur. Kuyumcular çalıştıkları bu değerli metallerin özelliklerini, çalışma esnasında uyguladıkları yöntemlerden nasıl etkilendiklerini bilmesi gerekir. Değerli madenlerin ergime derecelerini, iki farklı metalin nasıl alaşım yapacağını ve bu alaşım sonrası metallerin kazandıkları özellikleri bilmesi gerekir. Ayrıca değerli maddenler işlenirken kullanılan asitlerin özellikleri ve madenleri nasıl etkilediklerini çok iyi bilmesi gerekir. Değerli metalleri öğrenen bir kuyumcu istenen milyemde, renkte, değerde ve istenilen mekanik özelliklerde alaşım yapabilir. Ayrıca kuyumculukta kullanılan kimyasallardan asit, baz ve tuzların alaşıma etkilerini öğrenerek değerli metallerin geri dönüşümünü sağlayabilir. Hazırlanan bu derste değerli ve yarı değerli metalleri, asitleri, bazları ve tuzları ele alacağız. Ders sonunda madenler, asitler ve tuzlar hakkında gerekli bilgiye sahip olacak ve alaşım hazırlama yöntemlerini öğreneceksiniz.