Cahilim

inşaat ve Mimari hesaplar


inşaat malzemeleri

2009-08-28 14:45:28

Binaların tasarımıyapılır, sonra projeleri çizilir, ilgili makamlarca incelenip onaylanır. İnşaata başlama izni verilir. Ancak bu saydıklarımız kâğıt üzerindeki çalışmalar olup henüz arsaya bir kazma vurulmamıştır. Arsa sınırlarının ve binanın oturacağıalanın belirlenmesi istenir. İnşaata artık başlayalım derken, işmakineleri gelip kazıyapacak. Nereyi ve hangi derinlikte diye sormaz mı? Demirci ustasıgelecek, demir donatılarıhazırlayacak, yerine montaj edecek. Nereden, hangi köşeden başlayacak? Yapılacak en küçük hata sizin inşaat maliyetlerinizin artmasına, komşularınızın sınırına girmişseniz mahkemelik olmanıza veya belediye tarafından inşaatınızın durdurulmasına neden olabilir. Ne yaparsınız, kimden yardım istersiniz? Paniğe kapılmayın, çözümü de başka yerde aramayın! Bu işleri siz yapacaksınız! Nasıl mı? Bu dersi alıp başaracaksınız ve devamınıda getireceksiniz. Bu derste ekmek var, istikbal var. Bilgilerinizi modern teknoloji ile birleştirirseniz ve bir de yüksek öğrenime karar verirseniz işarama, işsiz kalma derdinizin en aza ineceğinden eminim. Aplikasyonu, atılan okun hedefi tam 12’den vurmasına benzetebiliriz. İster inşaatçı, ister haritacıolmaya, siz karar vereceksiniz.

inşaatta zemin malzemeleri

2009-08-28 14:44:11

Birçok iş kolu inşaatla iç içe olup, çalışmalarının bir kısmını kendi özel amaçlarına uygun projelendirilmiş yapılar üzerinde yürütmektedirler. Çok amaçlı kullanılan yapıların can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur. Deprem, heyelan gibi yapıyı tehdit eden, yeri, zamanı ve şiddeti tam olarak bilinmeyen, dış etkiler de dikkate alındığında; yapı zeminlerinin, fiziki özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca, güvenlik açısından; alınabilecek ek önlemlerin tespiti ve yapı projelerinin hazırlanmasında önemli bir veri olacaktır. Bu konuda bir fikir edinmek için yaşanmış deprem felaketlerin bazılarının sonuçlarına kısaca bir göz atmak yeterlidir. 1939 Erzincan depreminde: 32962 ölü, yaralı bilinmiyor, 1970 Gediz depreminde 1086 ölü, 1260 yaralı, 1975 Lice depreminde 2385 ölü, 3339 yaralı, 1999 Kocaeli depreminde 17174 ölü. 43953 yaralı kayıtlara geçmiştir. Ekonomik kayıplarımız oldukça fazla , manevi kayıplarımız ise; ölçülemeyecek kadar yüksektir. Zaman ve kayıplar dikkate alındığında; zemin araştırmaları açısından, gerçek anlamda uygulamaların hayata geçirilmemiş olması düşündürücüdür. Zemin yapısına uygun projelendirilecek yapıların uzun yıllar güvenli olarak ayakta kalması; malzeme, işgücü, ekonomik güç ve can kaybının önlenebilmesinde önemli bir katkı olacaktır.

Mimaride Seramik

2009-08-28 14:43:33

Günümüz İnşaat sektöründe seramikçi, piyasa dili ile fayans ustası diye bildiğimiz kişilerin günümüzdeki durumu; ustalık gerektiren bölümlerde işlerini iyi yapsalar da, malzeme seçiminde ve metraj işlerinde başarılı olamamaktadırlar. Sektördeki yenilikleri takip etmedikleri ve kendilerini yetiştirmedikleri için müşteri isteklerine cevap verememektedirler. Müşteri, her zaman, her konuda kendisine rehber olacak, işini iyi bilen teknik elemanlar aramaktadır. Malzemenin kullanım biçimi; malzemenin estetik görünüş ve kalitesini iyi veya kötü yönde etkilemektedir. Bilgi ve beceri eksikliğinden doğan ve istenilmeyen sonuçları görmemek maksadıyla hazırlanan bu ders sizlere gereken faydayı sağlayacaktır. Yeni bir konut, işyeri ve benzeri gayri menkul alımlarında çoğu müşteri gayri menkulün sağlamlığı, yapının taşıyıcı elemanları, yalıtım vb önemli özellikleri, yerine estetik görünümüne, boya ve seramik kaplamasına bakmaktadır. Rahat, sağlıklı ve kullanışlı konutların, iş yerlerinin ve diğer yapıların meydana gelişinde: seramik kaplama malzemelerinin, doğru ve tekniklerine uygun yapılmasının önemi çok büyüktür. Diğer mesleklerde iş bulma ve para kazanma konusunda büyük yatırımlar yapmak gerekirken, Seramikçilikte sermaye gerektirmeden çalışma imkânına sahip olacaksınız. Bu dersin sizlere faydalı olacağını umuyor, başarılar diliyorum.

PVC uygulama teknikleri

2009-08-28 14:42:49

İlkçağlarda insanlar; giyinme, barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarını ilkel yollarla gidermeye çalışmış, zamanla ateşi bulmuş, tekerleği icat edip taşıma ihtiyacını daha seri gidermiş ve daha kaliteli malzemelerle daha sağlam ve sağlıklı barınma yerleri inşa etmişlerdir. Bu süreç günümüze kadar son derece hızlı bir değişim göstererek devam etmiştir. Günümüzde insanlar kaliteli ve bilinçli tüketim konusunda hassas davranarak doğal dokuya daha az zarar vermenin yollarını araştırmışlar, ormanlarımızın yok olmasını önlemek amacıyla yapılardaki ahşap kullanımını en az seviyeye indirerek kapı, pencere, dış cephe kaplamaları (siding), bahçe çitleri vb. alanlarda PVC doğramalar kullanmaya başlamışlardır. Ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi PVC sektöründe de işin ehli olmayan, gerekli teknik bilgi ve beceriden yoksun, sadece maddi imkânları iyi olduğu için bu işi yapan, kalitenin ve usta işçiliğin önünü kesen sektör çalışanları bulunmaktadır. Bu durum aynı zamanda bilinçsiz ve kalitesiz üretime neden olduğundan, ülke ekonomisine ve çevremize büyük zararlar verebilmektedir. Sevinerek belirtmek isterim ki, bu ders ile gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olacak siz sevgili öğrencilerimizle; ülke ekonomisine ve doğal dengenin korunmasına büyük katkısı olan PVC doğrama sektöründe ihtiyaç duyulan, eğitimli, gerekli altyapıya sahip ara eleman açığı kapanacak, bilinçsiz üretimin ve kalitesiz işçiliğin de önüne geçilecektir.

Alçı hazırlama teknikleri

2009-08-28 14:41:56

İnsanoğlu yaratılışından bugüne kadar geçen süre zarfında yaşamını sürdürebilmek için güvenli bir yere ihtiyaç duymuştur. Başlangıçta bir mağara veya ağaç dalları ile kamışlardan yapılan basit bir kulübe yeterli iken, sonraları taş, tuğla, kerpiç, ahşap gibi yapı malzemelerinin kullanılmasıyla değişik şekillerde yapılar inşa etmiştir. Zaman ilerledikçe teknolojinin de gelişmesiyle insanların yaşadıkları mekânları daha kullanışlı ve daha estetik hale getirme ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Günümüz koşullarındaki yoğun şehirleşme karşısında insanlar, sıkıştırılmış iş ve yaşam alanlarından kurtulmak amacıyla bulundukları mekânları daha estetik, aydınlık ve zevkli ortamlar hâline getirmek için uygulaması kolay, ekonomik , insan ve çevre sağlığına yararlı yeni yapı malzemelerinin arayışına girişmişlerdir. Sizlere bu derste, yaşadığımız mekanların daha ferah ve estetik olması için yapılan uygulamalardan bir kısmını teşkil eden alçı ve alçı uygulamaları hakkında bilmeniz gereken bilgi ve beceriler aktarılmaktadır. Sizler bu derste yer alan bilgi ve becerileri kazandıktan sonra kendinize ve mesleğinize olan güveninizi daha da artırabilecek, yaşadığınız mekânları daha ferah ve estetik hâle getirebilecek ve toplumda bu konuda aranan bireyler olabileceksiniz.

Boya hazırlama ve uygulama

2009-08-28 14:41:11

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla geliştiği günümüzde, boyaların koruyuculuğunun olmadığıalan yok gibidir. İnsan sağlığının ön plana çıktığıgünümüz koşularında, kanserojen etki yapan kimyasal maddelerin dışında, daha çok doğal malzemelerin tercih edilmesi boya sektörünü de değişik arayışlar içine itmiştir. Bakteriyel koruyuculuk, nem, ısı, ses, estetik, kolay uygulama gibi faktörlerin doğal malzemeler ile sağlanmasına özen gösterilmiştir. Artık günümüz insanıkendine zarar veren hiçbir kimyasal maddeyi kabul etmemektedir. Renklerin insan psikolojisine etkilerini tartışan insanımıza, boya sektörü zengin bir renk skalasıve çeşitleri ile cevap vermiştir. Tüm bu çalışmalar insanların sağlıklı, mutlu, korunan bir yapıda yaşam kalitesini artırma hedeflerinden doğmuştur. Hem imalat, hem de uygulama sektörüde bu çalışmaları tüm hızıyla devam ettirmektedir. Bu dersle, meslek seçiminizin yanısıra özel hayatınızda da kullanabileceğiniz bilgiler bulacaksınız.

Yapılarda yalıtım

2009-08-28 14:40:21

Son yıllarda akaryakıta yapılan zamların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, dünyadaki büyük petrol şirketlerinin araştırmaları sonucu elde edilen raporlardan anlaşılmaktadır. Gelişmiş bütün ülkeler alternatif yakıt kaynakları arama ihtiyaçları duymuşlar ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla çeşitli çalışmaları başlatılmış bulunmaktadırlar. Ülkemizde de bu tür çalışmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelmediği bilimsel çalışma raporlarında belirtilmektedir. Nitekim uluslararası enerji ajansı, Türkiye’nin üye ülkeler arasında, enerji tasarruf programının uygulanmasında, en alt seviyede olan ülkeler arasında, yer aldığı haberi bizi derinden üzmüştür. Yakıt tasarrufunda yalıtımın önemli bir yer tuttuğu, herkes tarafından bilinen bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle tanıtım dersleri özellikle bilinçli bir yardım alma olanağı olmayan gençleri kendilerini tanımaya yönlendirecek, uygulamalara ve onların meslek alanlarını belirlemelerine yardımcı içeriğe sahiptir. Derste yalıtımın yapılardaki önemi, yalıtımın çeşitleri ve uygulama aşamaları incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, siz sevgili öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmiştir.

inşaatta duvar özellikleri

2009-08-28 14:39:28

Bir yapı çeşidi olan binalarda, çeşitli taşıyıcı elemanlar vardır. Bunlar temel, kolon, kiriş, döşeme ve duvarlardır. Bu derste sizler yapılarda kullanılan elemanlardan biri olan duvarı öğreneceksiniz. Duvarlar; insanların kendilerine ilk evi yapmalarından bu yana binaların en önemli elemanı olmuştur. İlk önce insanlar kendilerine sazdan, ağaç dallarından ve ağaç kütüklerin duvar yapmışlar. Yapı sektörünün gelişmesiyle birlikte, insanların ihtiyaçlarından dolayı duvarlar, kerpiçten ve taştan yapılmış; daha sonra inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte, çeşitli duvar elemanları insanlığın hizmetine sunulmuştur. Duvarlar yapılarda ilk önce taşıyıcı eleman olarak kullanılmış fakat yapı sektörünün gelişimiyle birlikte taşıyıcı eleman özelliklerini kaybetmiştir. Günümüzde genellikle karkas binalarda duvarlar, dışarıyla içerisinin bağlantısını kesme ve iç mekânları bölme işleminde kullanılmaktadır. Duvarlar mekanların dışarıyla ve birbirleriyle olan bağlantısını kesen eleman olmaları nedeni ile binanın estetik görünüşü açısında ayrı bir önem arz etmektedir Tekniğine uygun olarak yapılmış duvarlar, üzerine uygulanacak sıvanın kalitesini, takılacak kapı ve pencerelerin düzgünlüğünü olumlu yönde etkilediğinden, duvar örecek kişinin de önemi bu doğrultuda artar. İnşaat sektöründe yukarı da sayılan nedenlerden dolayı iyi duvar ören elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmuştur. İyi duvar ören elemanlar; duvar örmede kullanılacak kum, kireç, çimento, su ve bunların karışımından oluşacak duvar harçlarını çok iyi bilmesi gerekir. Bu dersin sonunda tekniğine uygun kum eleme, harç yapma ve duvar örme bilgi ve becerisini kazandığınızda inşat sektörünün en önemli dallarından birinde yeterlilik kazanmış olacaksınız. Bu da sizi sektörde iş bulma ve para kazanma konusunda daha güçlü kılacaktır.

Mimaride Beton özellikleri

2009-08-28 14:38:34

İnşaat sektörü, toplam yatırımlar ve ulusal gelir içindeki sayısal payı ve sağladığı işgücü olanaklarının boyutu itibariyle ekonomimizin en canlı ve en önemli sektörlerinden biridir. Beton, uzun yıllardan beri inşaat sektöründe en önemli yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Beton hammaddesinin doğada bol miktarda bulunması, kolayca istenilen şekli alabilmesi, uzun yıllar hizmet vermesi, dayanıklılık ve ekonomik olarak çok uygun malzeme olması açısından vazgeçilmez bir yapı malzemesidir. Dünya nüfusunun hızla artması ve inşaat teknolojisinin büyük bir hızla gelişmesi ile, başta konutlar olmak üzere, fabrikalar, köprüler, barajlar, yollar ve buna benzer birçok yapılarda beton kullanılması, bu malzemenin önemini daha da artırmaktadır. İnşaat teknolojisinde, bu derece önemli olan beton malzemesini üretirken rasgele dökmek, eksik malzeme kullanmak gibi nedenler, hem kalitesiz bir beton ortaya çıkarmakta hem de kötü bir yapılaşmaya neden olmaktadır. Çimentonun bulunmasından sonra inşaat teknolojisi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan beton ilginç bir malzemedir. Hazırlandığı andaki plastik kıvamı nedeni ile istenilen şekle girdiğinden modern mimarinin gelişmesinde çok önemli olmuştur. Bu nedenlerden dolayı sizlerin beton yapımını bilmeniz ve kuralına uygun olarak uygulamanız gerekmektedir. Hangi tür betonu nerede kullanmanız gerektiğine karar verip yapım aşamalarına göre betonu üretmelisiniz. Beton dersi ile elde edilen kazanımlar sonucunda grobetonun, inşaat alanındaki uygulama yeri, şekli ve üretim kuralları beceriye dönüşecektir. Beton teknolojisinin kullanılması için gerekli olan ön çalışmalar yapıldıktan sonra beton döküm aşamaları, uygulamadaki işlem basamakları bir yeterlilik haline getirilmiş, değerlendirilmiş ve sizlere sunulmuştur.

Betonarme demir yapılar

2009-08-28 14:37:45

İnşaat alanında yapılan uygulamalar çok çeşitli ve değişken bir yapı göstermektedir. Sektördeki iş gücü artışı , teknolojik gelişmeler inşaat yapımını hızlandırmaktadır. Bu sektörler, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak projelendirilmiş yapılar üzerinde yürütmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çok amaçlı kullanılan yapıların can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur. Yapıların fiziki olarak çok sağlam olması da tek başına yeterli olmamaktadır. İnşaatın donatı demirlerinin en az yapı yüklerini emniyetli olarak taşıyabilecek dayanımda olması gerekir. Yapılarda yeri, zamanı ve şiddeti tam olarak kontrol edilemeyen dış etkiler dikkate alındığında, betonarme donatı demirlerinin, dayanım özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca bu özelliklerin bilinmesi, yapı güvenliği açısından alınabilecek ek önlemlerin tespiti ve yapı projelerinin hazırlanmasında önemli bir veri olacaktır. Bunun için yapının statik sistemi,ölçüleri ile uygulama yöntem ve teknikleri önemlidir. Bir yapının sağlamlığı, o yapıyı meydana getiren yapı elemanlarının ve malzemelerinin kaliteli olmasına bağlıdır. Yapılarda sağlamlık vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlamlık ise pek çok yapı elemanlarının tekniğine uygun olarak inşa edilmesine bağlıdır. Betonarme demirleri ile uygun olarak projelendirilecek betonarme yapıların uzun yıllar güvenli olarak ayakta kalması ile malzeme, iş gücü , ekonomik güç ve can kaybı önlenebilecektir.

inşaatta Sıva bilgisi

2009-08-28 14:36:56

Günümüzde uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağı, rekabetçi pazar taleplerini karşılayacak, vasıflı, uyumlu ve motivasyonu yüksek bireylerin yetişmesi, ülkemizin kalkınması için önemlidir. AB’ ye uyum sürecinde olan Türkiye’de, gençlerin gelecekte ülkemiz dışında da çalışacak şekilde yetişmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, her sektörde birden fazla dalda uzmanlaşmış nitelikli insan gücü gereksinimi, ön plana çıkmaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan, iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma şansları daha fazla olmaktadır. Gençlerin çoğu, orta öğretimi bitirdikten sonra meslek liseleri ile düz liseler arasında tercih yapma sorunuyla karşılaşmakta, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için kaygı ve telaşa kapılmakta, hayatları boyunca sürdürecekleri uğraşı alanlarının seçimi tesadüflere kalmaktadır. Gençlerin yeteneklerini, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını, yeterince dikkate almadan yaptıkları seçimler, hem onların mutsuzluğuna hem de toplumun iş gücü israfına yol açabilmektedir. Yanlış meslek seçiminin önemli nedenlerinden biri de, iş dünyasındaki olanaklar ve iş piyasasının ihtiyaçları konusunda gençlerin yeterince bilgi sahibi olmayışlarıdır. Bilgi sahibi olmak, doğru meslek seçimi ve meslekte gelişebilmek için temel koşuldur. Öğrencinin, ihtiyaç duyduğu doğru ve güncel bilgiye, kısa sürede ve en az emekle ulaşmasını sağlayabilmek için, bilgiye ulaşma yolları öğretilmelidir. Bu ders, inşaat teknolojisi alanı 10.sınıf öğrencilerine yönelik olup, 32 ders saati okulda, 8 ders saati ise okul dışında, öğrencinin bireysel veya grup çalışması yapacağı toplam 40 ders saati içerisinde gerçekleştirilecektir.

inşaatta ölçü ve ölçekler

2009-08-28 14:34:50

Bilindiği gibi yapı ve inşaat insanlığın varoluşundan beri vardır. İnşaat sektörü çok geniş bir sektördür. Önemi gittikçe artmaktadır. Teknolojinin de çok hızlı gelişmesiyle ister istemez bizim sektörümüzde de teknoloji kendini göstermektedir. Bu da inşaata ayrı bir işlev katmaktadır. İşte bu noktada bize çok iş düşmektedir. İnsanlığa ve çevremize bu alanda verebileceğimiz çok şeyin olduğu görülmektedir. Bu nedenle mesleğimizde, kendimizi çok iyi yetiştirmemiz, teknolojiyi de çok yakından ve günlük takip etmemiz gerekmektedir. Bu sektör içinde yerimizi belirlemek için girmiş olduğumuz bu yolda, en iyi şekilde çalışmalı ve eğitimimizi tamamlamalıyız. Bu eğitimimiz içerisinde Meslek Hesapları dersi önemli bir konumda karşımıza çıkmaktadır. Muhakkak ki inşaat sektöründe Meslek Hesapları’nın yeri ve önemi tartışma götürmeyecek kadar derecededir. Ölçü ve Ölçekler Dersi de Meslek Hesapları içerisinde önemli bir yer almaktadır. Bu dersten amaçlanan sizlerin ölçü ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olmanızdır.Yani sizin anlayacağınız şekilde, ölçü nedir ?, Nerelerde kullanılır?, Kaç çeşit ölçek vardır?, Çeşitli geometrik şekillerin çevre hesaplarının yapılması gibi… konuları öğreneceksiniz.Daha önemlisi bunlar bizim günlük hayatımızda işimize yarayacak mı? Yoksa sadece mesleğimizde mi kullanacağız? İşte bütün bunları ve sonuçlarını bu dersin içerisinde bulacaksınız. İnanıyoruz ki bu dersin sonunda bilgi dağarcığınızda hiçbir soru kalmayacaktır. Ve umuyoruz ki bu ders sonunda hepiniz gerekli yeterliliğe ulaşacaksınız. İnşaat sektörü içerisinde yerinizi almanız, aldığınız bilgi ve becerilerinizin bir ömür boyu, sizlere yol göstermesi dileğiyle; başarılar dileriz.

Ahşap oyma

2009-08-28 14:34:10

Meslek tanımının değişmekte olduğu ve meslek dallarının çeşitlendiği bir dönemi yaşamaktayız. Günümüzde eskiden var olan bir çok meslek ortadan kalkmakta ya da istihdam şansı azalmaktadır. Bunun yanında bazı mesleklerde istihdam artarken birçok yeni meslek de ortaya çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz inşaat sektörü de bu durumdan en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. Eskiden, “Mesleğin nedir?” diye sorulduğunda inşaatçıyım, yapıcıyım, yapı teknisyeniyim vb. tanımlar yeterli iken günümüzde bu tür tanımlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu kavramların çok geniş bir alanı tarif ettiği ve bunun onlarca ustalık ve uzmanlık (duvarcılık, betonarme demirciliği, boyacılık, ahşap doğramacılığı, plastik doğramacılığı vb.) dalının olduğu bir gerçektir. Sektörün ihtiyacı daha çok, sınırları belli ve uzmanlık isteyen mesleklerdir. Örneğin bir işveren işe alacağı kişide bir çok alanda genel bilgisi olmasını değil istediği alanda uzmanlık derecesinde bilgisi olmasını tercih etmektedir. Bu dersle edineceğiniz bilgi ve beceri ile sektörel bazda tanımlanmış istihdam şansı yüksek olan Restorasyon teknisyenliğinin mesleğine giriş yapmış olacaksınız, Restorasyon teknisyenliği geçmişi eski olmakla beraber istihdam şansı artan bir meslektir. Restorasyon teknisyenliği unvanı ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimleri ile Belediyeler. Çeşitli kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabileceksiniz.. Sizler Restorasyon Teknisyenliği mesleğinde kazanacağınız bilgi ve beceriyle istihdam imkanı yüksek bir mesleğe sahip olmakla kalmayıp ilerde Tarihimize Kültürümüze katkıda bulunmanın manevi hazzını da tadacaksınız.

inşaat için ahşap kalıp hazırlamak

2009-08-28 14:33:06

İnşaat alanında eğitim görecek ve eğitiminizden sonra hayatınıza inşaat sektörünün içinde devam edeceksiniz. Gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları, insanların harekete geçmesini mecbur hale getirmiştir. Bu harekete ayak uyduramayanlar veya işinde ivmesini artıramayanlar işsiz kalmaktadır. Bu şu demektir; işinde iyi olanlar hayatınıdaha kolay kazanacak ve mutlu olacaktır. Bu duygularla, inşaat ahşap kalıpçılığınıen iyi şekilde öğrenip hayatınızıkazanabilmelisiniz. Ahşap kalıp yapmak, beton ve betonarmeyi şekillendirmek maksadıyla tahta veya ahşap panoları, yapıelemanının şekline göre birleştirmektir. Beton veya betonarmeyi şekillendirmek, projede belirtilen yapıelemanına biçim ve boyutunu vermektir. Bunu sağlamak için, projedeki ölçülere göre kalıp yapmak şarttır. Kalıp ve kalıp iskelesinde kullanılacak ahşabın özelliği bilinmelidir. Kalıbın tüm elemanlarını, tekniğine uygun olarak kullanarak, yapıelemanlarının kalıbınıoluşturabilmelisiniz. Kalıp, betona istenilen şekli vermek, prizini yapıncaya kadar beton ağırlığınıtaşımak ve yanlara basıncınıönlemek üzere geçici olarak yapılır. Ahşap kalıp, kurallarına göre yapıldığında amacımıza hizmet edecek, görevini tamamladıktan sonrada kolayca sökülebilecektir. Hiç unutmamalıyız ki, yapıların sağlamlığı, elemanlarının istenilen biçim ve ölçülerde olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bütün bunların yanında inşaat teknolojisi alanında istihdam edilecek elemanlar da, ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebepten, beton ve betonarme kalıpçısı, işin esasına ve teknolojik kurallara göre işini yapmalıdır. Yapılan inşaatların sağlam, ekonomik ve ergonomik olmasıancak ve ancak eğitilmiş, işine hakim, işdisiplini ve ahlakına sahip insanlarla olacaktır. Başarmak sizin elinizdedir. Bahaneler bulmak sizin işiniz değildir. Sağlık ve başarılar dilerim.

Ahşap işçiliği

2009-08-28 14:31:50

Günümüzde hızla teknoloji doğrultusunda ana meslek dalları kendi içerisinde ihtiyaca bağlı olarak meslek dallarına ayrılmıştır. Bu mesleklerde artık ne iş olsa yaparım yerine tek bir alanda branşlaşma ya gidilmiştir. Alanım yada iddialı olduğum meslek bu; mantığı revaçta olmaktadır. Kişilerin sevdikleri mesleklerde daha başarılı olacağı bilinmektedir. Kişileri mesleklere itme yerine onlara meslekler hakkında bilgilendirip, bireysel yetenekleri doğrultusunda rehberlik ederek kendi tercihlerini yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Bu doğrultuda meslek dersleri oluşturulmuştur. Bu derste inşaat teknolojisinin en eski yapı malzemesi olan ahşap, günümüzde de geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Doğal ve sıcak görünümlü bir malzeme olması nedeniyle insan psikolojisini olumlu yönde etkilemektedir. Ahşap, bu derste, genel özellikleri ile tanıtılmış, ahşap işlemenin temelini teşkil eden işler, işlem basamaklarına ayrılarak sunulmuştur. Ahşabın tanıtılması, özellikleri, kesilerek ve rendelenerek değişik metotlarla birleştirmeleri ve eklenmeleri konu edilmiştir. Bu ders başarıya giden yolda öğrencilerin yararlanacağı kaynak niteliğindedir.

Çelik yapı projeleri

2009-08-28 14:23:47

Çelik çizimler; çelik yapı proje çizimleri, ayrıntılı detay çizimleri ve tasarım yapma gibi yeterliklere hazırlık amacı taşımaktadır. Burada kazanılacak bilgi ve becerilerin, tutum ve davranışların, eksiksiz olarak, yerine getirilmesi ve uygulanması çelik yapıların çizimi ve imalatında hatasız üretim için temel etkendir. Bu ders: Çelik yapı projelerinin, birleştirme gereçlerinin, çelik yapı elemanlarının, gereçlerinin ve çelik kafes kiriş tip detay çizimlerinin standart ve yönetmeliklere uygun olarak çizim tekniğini kullanarak ölçekli çizebilme, beceri ve mesleki alışkanlıkları kazandırmak amacı ile çelik yapı üretiminde görev alacak mesleki ve teknik öğretim gören öğrencileri, çelik proje çizimleri yapan elemanlarının proje çizimlerinde ortak çizim esaslarını ve temel çelik çizim uygulamaları yeterliğini kazandıracaktır. Bu ders sonunda, çelik profillerin, levhaların, çelik yapı elemanlarının basit kesitleri ve çelik kafes kirişlerin tip birleşim detayları çizebilmeyi öğreneceksiniz.

Teknik çizimde görünüşler

2009-08-28 14:22:13

Kelimelerin bittiği, bir şeylerin söylenemediği durumlarda, insanoğlu yaşamı boyunca çizgilerle anlaşmayı tercih etmiştir. Gelişen teknolojiye rağmen çizgi dili, her zaman geçerliliğini yitirmeyen tek dil olarak kalmıştır. Geri kalmış kültürlerden, gelişmiş ülkelerin teknolojilerine kadar, her alanda çizgi teknolojisi en ince ayrıntısına kadar kullanılmaktadır. Görüntü alanındaki teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde, hâlâ en mükemmel anlatım sanatının çizgi teknolojisi ve buna bağlı olarak da görüntü teknolojisi, olduğu görülecektir. Günümüzde nitelikli, yetişmiş meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı bireyin yönelmeyi düşündüğü mesleğin gerektirdiği becerilere sahip olup olmadığını bilmesinde yarar vardır. Hazırlanan bu derste; temel düzlemleri ve düzlemler üzerine cephe görünüşlerini taşıma konuları anlatılacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, daha bilinçli, kurallarına göre teknik çizim yapabilen ve cisimlerin farklı perspektiflerini çizebilecek yeterliliğe sahip olacaktır. Meslek yaşamınızda hepinize başarılar dileriz.

İnşaat için geometrik hesaplar

2009-08-28 14:21:08

İnşaat Teknolojisi alanını seçerek yeni bir mesleğe adım attınız. Mesleğinizi sevmeniz ve isteyerek yapmanız başarınızın temeli olacaktır. Bir meslek elemanı mesleğinin önemini iyi kavramalı, sanatı ile gurur duymalıdır. Mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli, günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmelidir. Mesleğini icra ederken genel ahlak ve iş ahlakına sahip olan, dürüstlük ve güvenilirlik konusunda güven telkin eden, giyimi, davranışı ve mesleğine olan saygısı ile örnek bir kişi olmalıdır. Bu ders ile İnşaat Teknolojisi alanında, önemli bir yer tutan hacim hesaplarını ve fiziksel hesapları öğreneceksiniz. Mesleğinizle ilgili basit hesapları yapabilmeniz için hacim hesaplarını ve fiziksel hesapları bilmeniz gerekir. Dikdörtgen şeklindeki bir odanın hacmi nasıl bulunur ? Fiziksel hesaplar önemli mi? Bu derste maddenin özellikleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Arazide ölçüm yapma

2009-08-28 14:20:18

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte inşaat sektörü de modern teknolojiye uyum göstererek hak ettiği yeri almıştır. İnşaat sektörünün önemli çalışma alanlarından biri de topografya(ölçme bilgisi)’dır. Topoğrafya, günümüzde yer belirleme, nokta tespiti, arazi ölçümü, alan hesapları, hacim hesapları, aplikasyon vb. birçok işlemin yapıldığı bir bilim dalıdır. Topoğrafya inşaat alanının yerinin belirlenmesi, temel aplikasyonunda, alt yapı (kanalizasyon, drenaj, yol ,köprü vb.) çalışmalarında kullanılır. Bu meslek iyi bir şekilde icra edildiğinde, birçok alanda gelir düzeyi yüksek iş olanakları her zaman mevcuttur. Bu ders diğer derslere temel oluşturacağından başarıyla bitirmeniz, takip eden dersi de başarmanıza yardımcı olacaktır. Bu dersi bitirdiğinizde arazide basit ölçmeleri yapmak yeterliliğini kazanacaksınız.

Statik Hesaplar -2

2009-08-28 14:12:57

İnşaat teknolojisi alanının geçmişi, ilk insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları geleneksel yapılara kadar dayanmaktadır. Mukavemet alanındaki ciddi çalışmalar ve araştırmalar, Rönesans devri ile başlamıştır. Leonardo Da Vinci (1452-1519) ve Galileo (1564-1642), yapı malzemelerinin mekanik özellikleri ve kirişlerin mukavemetleri ile ilgili incelemeleri yapmışlardır. İnşaat sektörü, günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde çok gelişmiştir. Elle çizilen ve hesaplanan projeler artık bilgisayarla yapılmaktadır. İnşaat teknolojisi çok geniş bir alandır. Birçok önemli bölümleri vardır. Statik hesaplamalar da bunlardan biridir. Mühendislik yapısı, bir bina veya bir köprü, bir makine, bir uçak, bir gemi veya bir otomobil olsun; bunların taşıyıcı sistemlerini oluşturan elemanların boyutları, dış kuvvetlerden kaynaklanan iç kuvvetlere dayanabilecek biçim ve büyüklükte olmalıdır. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Yani boyutları bilinen bir elemanın taşıyabileceği dış yükün bulunması ya da gerilmelerin kontrol edilmesi gerekebilir. Bu derste, dış kuvvetlerin etkisine dayanabilecek kirişlerin boyutlarını hesaplayabilmek için seçilen kiriş kesitinin atalet (eylemsizlik) ve mukavemet (dayanım) momentlerinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Statik Hesaplar -1

2009-08-28 14:12:31

Kullanılacak malzemelerin dış yükler altında göstereceği etkileri hesaplayarak sağlam, dayanıklı ve ekonomik ürünü elde etmemiz kaçınılmazdır. Bu aşamada, taşıyıcı elemanlara (kolon, kiriş, döşeme, temel gibi) gelen yüklerin hesabı, taşıyıcı elemanların boyutlandırılması, malzemelerin yük altındaki davranışları önem kazanmaktadır. Biz bu derste yukarıda bahsettiğimiz konular hakkında bilgi edineceğiz. Örneklerin genel olarak görsel olması dersle iyi, hızlı ve kalıcı bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracaktır. (statik sürtünme, statik ve dinamik, statik ders notları, statik mukavemet, statik basınç, statik hesaplar)

Kesit Alma Yöntemi anlatımı

2009-08-28 14:10:22

İnşaat sektörü, çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenler çizmektedir. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. Proje çizimlerinin ön basamağı ve en önemli konusu olan kesitler, teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. Kesitler, yapı elemanlarında kullanılan malzemelerin yapıları, yapı projelerinin katlarında meydana gelen hareketlenmeleri göstermek amacıyla kullanılır. Kesitlerin, kurallarına uygun taramalarla ifade edilerek çizilmesi ile yapı elemanlarının iç yapıları, malzeme kalınlıkları, daha kolay okunmakta ve anlaşılmaktadır. Cisimlerin ve yapı elemanlarının farklılıkları, uygun bölgede çeşitli kesit alma yöntemleriyle çizilmektedir. Siz de bu derste kesit ve kesit çıkarma yöntemlerini gördükten sonra basit cisimlerin kesitlerini çizebileceksiniz.

izdüşüm alma yöntemleri

2009-08-28 14:09:26

Her meslek dalında (mimari, makine parçaları imalatı, mobilyacılık, giyim endüstrisi, inşaat, vb. ) hazırlanacak projeler için gerekli ön incelemeler yapılır, dokümanlar toplanır, ilk hazırlık çalışmalarından sonra yapılacak imalatın tasarımına geçilir. geometri izdüşüm, geometri izdüşüm,perspektif izdüşüm bunlardan bazılarıdır. Bu ders, yukarıdaki satırlarda bahsettiğimiz tasarımların, dolayısıyla teknik resmin temelini oluşturan iz düşüm konusunu anlamanız ve ihtiyaç duyduğunuzda uygulayabilmeniz için hazırlanmıştır. Çağımızda, cisimlerin anlatımı, teknik resim, perspektif ve fotoğraflarla birlikte en iyi iz düşüm çizimleri ile yapılabilmektedir. Özellikle mühendislikte ve mimaride iz düşümün önemi çok büyüktür. Sayfalar dolusu yazı ile zor anlatılan, bazen anlatılamayan bir parça ya da durum çok defa şematik bir perspektifle veya geometrik bir çizim ile çok daha rahat bir şekilde tanımlanabilmektedir. Bunun içindir ki teknik resim ve iz düşüm birbirinden ayrılmaz ve vazgeçilmez bir bilim dalıdır. Cisimlerin analizi bile artık bu bilimsel çizimlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu hazırlamış olduğum dersle size iz düşüm kural ve kaidelerini anlatmaya çalıştık. Umarım ki sizlere faydalı olabiliriz. Seçeceğiniz mesleğinizde ve hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. dik izdüşüm konu anlatımı.