Cahilim

Çiçek ve Bahçe


Bahçe toprağı konusunda bilmeniz gerekenler

2009-10-19 10:04:11

Toprak, bütün canlılar için önemlidir. Bitkiler için yetişme ortamı oluşturur. Dünyamızın 3/4 sularla kaplıdır.1/4 ise yerkürenin su dışında kalan kısmıdır. Karada yaşayan bütün canlıların yaşama alanıdır. Bu kadar dar alanda milyonlarca canlı yaşamaktadır. Karaların büyük kısmı kayalık ve ekime elverişli değildir. Bazı bölgeler soğuk, bazı bölgeler ise çok sıcaktır. Ekim ve dikime elverişli olan kısımlardan beslenmemiz ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlanmaktayız. Toprak oluşumu çok uzun yıllar alır. Ekime elverişli topraklar engebeli arazide erozyona uğramakta ve yok olup gitmektedir. Sahip olduğumuz topraklardan en iyi şekilde yararlanmak için çaba sarf etmeliyiz. İnsanoğlu toprağı işlemeyi öğrendiğinden beri iyi verim almak için uğraşmaktadır. Dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşılık ekili alanlarımız azalmaktadır. Dünya nüfusunu doyurmak ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir karış alanı bile değerlendirmeliyiz. Bilim ilerledikçe topraktan daha fazla verim almayı da öğrendik. Artık nadasa tarla bırakmıyoruz. Toprağımızı en iyi şekilde işleyerek, ihtiyaçlarını belirleyerek kaliteli ürünler alabiliyoruz. Eskiden toprakta tuzluluk bile sorun olurken, şimdi toprağımızı tuzdan arındırabiliyoruz. Bilimsel çalışmalarla toprağımızın ihtiyaçlarını belirliyor ve gübreleme yapıyoruz.

Çiçeğe uygun toprak nasıl seçilir

2009-10-19 10:03:11

Her canlı içinde bulunduğu ortamla etkileşim içindedir. Canlılar ihtiyaçlarını bulundukları ortamdan karşılarlar. Bitkiler için yetiştikleri ortam önemlidir. Topraktan su ve besin maddelerini almaları, köklerin kolayca büyüyüp gelişmesi için toprak yapısının iyi olması gerekmektedir. Bilimsel çalışmalar bitkilerin hangi tür topraklarda iyi geliştiğini ortaya koymuştur. Topraklarımızı iyi değerlendirmek ve iyi ürün almak için gerekli düzenlemeleri yapabilmeliyiz. Topraklarımızı çeşitli maddelerle karıştırarak çeşitli harçlar elde edebiliriz. Bu harçlar bitkilerimizin iyi gelişmesine neden olacaktır. Topraklarımızda bazen ürünlerimize zarar veren mikroorganizmalar veya zararlılar bulunabilir. Bunlar bitki köklerine, gövdelerine, çiçeklerine ve meyvelere zararlı olabilir. Topraklarımızı bu zararlılardan kurtarmak için sterilizasyon yapmalıyız. Bu derste sterilizasyon çeşitlerini ve uygulama yöntemlerini öğreneceksiniz. Topraklarımız her zaman düzgün olmayabilir. Çukur yerlerde su birikebilir. Fazla suyun bitkilere zarar vereceğini biliyoruz. Bu nedenle fazla suyun tahliye edildiği drenaj sistemlerini öğrenerek gerektiğinde uygulayabileceksiniz. Günümüzde tarım makinelerle yapılmaktadır. Hangi makinenin, hangi amaçla kullanıldığını öğrenerek kullanacak hem zamandan hem de işçilik masraflarından kazanç sağlayacaksınız.

Taxodiaceae türü bahçe ağaçları

2009-10-19 10:02:17

Taxodiaceae familyasında çok büyük ağaçların olduğu bilinmektedir. Birçok cinsi süs bitkisi olarak kullanılan bu familyada dünyanın en büyük ve en yaşlı ağaçları bulunur. Dağınık bir yapıdadır. Yaprak dökmeyen bu bitkiler monoiktir. Yapraklar pul şeklindedir. Dişi kozalaklarda kozalak pulları yassıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişen cinsi bulunmamaktadır. Ancak peyzaj çalışmalarında kullanılabilmektedir. Bu familyadaki bitkilerin teşhisi sırasında şu özelliklere bakmamızda yarar vardır. Kozalak pulları balıksırtı formunda iğne yaprakların ucu sivri ve daima yeşil, yaprağın altında iki beyaz çizgi varsa sequoiaya, iğne yapraklar yazın yeşil, kısa sürgünler ve yapraklar kışın dökülür yapraklar ve sap karşılıklı ise metasequoiaya, yapraklar ve sap değişken ise taxodium bitkisi olarak tanımlanır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda taxodiaceae familyasının tüm özelliklerini öğrenecek ve bu bitkileri peyzajda rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Solidago türü çiçekler

2009-10-19 10:01:11

Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitki vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi, büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri, güzel koku ve görüntüleriyle vazolarımızda odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler, hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. “Geçmiş olsun.” diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süsler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de çiçek almak da mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Sarıcaotu çiçekleri ve benzer çiçekler

2009-10-19 09:59:47

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkiler sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) familyası incelenecektir. Sıracaotugiller familyasında yer alan bitkilerin ortak özellikleri otsu bitkiler olmasıdır. Ancak nadiren küçük çalılara ve parazit bitkilere de rastlanmaktadır. Yapraklar karşılıklı veya almaşıklı dizilmiştir. Yaprak ayası tam veya parçalıdır. Bu familyanın 210 tane kadar cins ve 3000 kadar türü vardır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz.

Taşkıran Çiçeği ve benzer çiçekler

2009-10-19 09:58:54

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Saxifragaceae familyası (Taşkırangiller) incelenecektir. Bu familyanın ortak özelliği otsu bitkilerden veya çalılardan oluşmaktadır. Buradaki bitkilerin yaprakları almaşıklı veya karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar basit yapılıdır. Bu familyanın 80 kadar cins ve 1200 kadar tür içerdiği bilinmektedir. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkileri tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz

Düğün Çiçeği türündeki çiçekler

2009-10-19 09:57:58

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Ranunculaceae (düğün çiçeğigiller) familyası incelenecektir. Düğün çiçeğigiller familyasında yer alan bitkilerin ortak özellikleri Kuzey yarım kürede ılıman bölgelerde yetişen çoğunlukla çok veya tek yıllık otsu ve odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Bu takımda çiçek halkaları çok parçalıdır. Yapraklar almaşıklı nadiren karşılıklı dizilmiştir. Yaprak ayası parçalıdır. Bu familyada 35 tane kadar cins ve 1500 kadar tür vardır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz.

Çam türü süs bitkileri

2009-10-19 09:56:51

Açık tohumlu bitkiler, kozalaklı bitkilerdir. Bu bitkiler kozalak meydana getirirler. Erkek kozalaklar küçük, basık ve ufak pulcuklardan meydana gelir. Dişi kozalaklar daha karışık bir yapı meydana getirir ve daha büyüktürler. Yaprakları ise dar iğne veya pul şeklindedir. Birçoğu yaz, kış yeşildir. Birbirlerine çok benzeyen bu grubu ayırt etmek oldukça zordur. İğne yapraklı bitkilerin içinde yer aldığı familyaların tespitinde farklı noktalardan yola çıkılmaktadır. Siz bu ders içerisinde yer alan pinaceae familyasını inceleyeceksiniz. Bu familyada meydana gelen kozalak pulcuğunun her birinde iki tane yumurtalık vardır. Meyve olgunlaşmış kozalaktan oluşmuştur. Tohumlar kanatlıdır. Yapraklar dar, uzun, iğne şeklindedir. İşte buradaki ortak noktaları tespit ederek bu konuda uzmanlaşacaksınız.

Zambak Türü Çiçekler

2009-10-19 09:56:07

Siz bu ders de Liliceae familyası bitkilerinden bazılarını öğreneceksiniz. Liliceae familyasında 240 kadar cins, 4000 kadar tür bulunmaktadır. Daha çok sıcak ve ılıman bölgelerde olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde yetiştirilebilmektedirler. Liliceae (zambakgiller) familyasındaki bitkiler çoğunlukla çok yıllık otsu, az da olsa çalımsı veya ağaç görünümünde olan bitkilerdir. Yumrulu, soğanlı, rizomlu, bazen tırmanıcı ya da sarılıcı olabilirler. Bazı türlerin gövdeleri, yaprakları değişik görünüşte olup, çoğunlukla şeritsi, mızrak, yumurtamsı veya elipsi biçim gösterir. Bazen nadir olarak kılıç, yuvarlak, yarı yuvarlak, yürek, boru ve diğer başka görünüşlerde olabilir. İşte siz bu ders ile Liliceae familyası bitkilerin genel özelliklerini, üretimlerini, peyzajda kullanım alanlarını ve önemli türlerini öğreneceksiniz. Gerekli yerlerde Liliceae familyası bitkilerin peyzajda kullanımları ve bunlarla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz.

iridaceae türü süs çiçekleri

2009-10-19 09:54:32

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki bu yüzden bu bitkiler sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da İridaceae (Süsengiller) familyası incelenecektir. Süsengiller familyasında yer alan bitkilerin ortak özellikleri çok yıllık olup, otsu bitkilerdir. Bodur çalımsı formdadırlar. Rizomlu, yumrulu ya da soğanlıdırlar. Yapraklar dar uzun olup çayır yaprağını anımsatır. Çiçekler tek ya da birçoğu bir aradadır. Çiçekler çok renkli olabilmektedir. Meyve ise çok tohumlu olup, kapsül meyve durumundadır. Bu familyanın 70 kadar cinsi ve 1500 kadar tür vardır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz.

Gerbera Çiçeği Bakımı

2009-10-19 09:53:08

Gerbera çok renkli ve bilinen bir çiçektir. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirir.

Fresia Cinsi Çiçekler

2009-10-19 09:51:54

Süs bitkileri içinde öyle güzel kokulu, güzel renklileri vardır ki, bunları yetiştirmek ayrı bir zevktir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar hâlinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda günlerce güzel koku yayarak ve güzel görüntü vererek odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Curciferea Türü Süs Bitkileri

2009-10-19 09:50:51

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler dünyasında o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da cruciferae familyasına ait bitkiler incelenecektir. Bu familyada yer alan bitkilerin çoğu Kuzey yarımkürede yer almaktadır. Çok veya tek yıllık otsu karakterdedirler. Çalı formundadırlar. Yaprakları almaşıklı diziliş göstermekte ve basit yaprakları bulunmaktadır. Bu familyada 350 kadar cins ve 2500 kadar tür yer almaktadır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkileri tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz

Cupressaceae Türü Süs Bitkileri

2009-10-19 09:50:10

Cupressaceae familyası oldukça geniş yayılışlı, yaprak dökmeyen genellikle monoik bazen dioik ağaç ve çalılardır. Erkek organların 3 – 6 tane polen kesesi vardır. Dişi organlarda bir veya daha fazla tohum taslağı bulunur. Pulcukları bir araya gelerek kozalak teşkil eder. Kozalakların pulcukları küçük, yassı veya etli olabilir. Olgun kozalak odunlu bazen de etli bir baklaya benzer şekilde derimsi gibidir. Yapraklar dallar üzerinde karşılıklı veya çevrel olarak sıralanmıştır. Genç yapraklar iğne, sonrakiler pul şeklindedir. Memleketimiz de üç cinsi bulunmaktadır. Bu üç cins şunlardır: Kozalaklar odunsu, kozalak pulları kalkan şeklinde ve kozalağın ortasında bir noktaya bağlanmış ve sıkıca kapanmış, olgunlukta aralanmışsa cupressus ya da chamaecyparis bitkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kozalaklar odunsu, kozalak pulları kiremit gibi dizilmiş ve 6 – 10 adet pul bulunursa thuja bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kozalaklar az ya da çok etli, kısa pullu bir sap üzerinde veya uzun dalcıklar üzerinde olursa juniperus bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda yukarıda sayılan bitki gruplarını ayırt edebilecek ve bu bitkilerin üretimini yapabileceksiniz.

Compositae Çiçek çeşitleri

2009-10-17 02:06:45

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da compositae ( toplu çiçekgiller ) familyası incelenecektir. Toplu çiçeğigiller familyasında yer alan bitkilerin ortak özellikleri bir - iki ya da çok yıllık otsu, az olarak da odunsu bitkilerdir. Çoğunda süt boruları bulunur. Çiçekleri genelde küçüktür. Meyve fındıksı meyve durumunda, bir tohumludur. Tohumda besin dokusu yoktur. 950 kadar cinsi, 20000 kadar türü vardır. Hemen her yerde doğal olarak bulunmaktadır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını göreceksiniz.

Cabiateae Çiçek Çeşitleri

2009-10-17 02:06:08

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkiler sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Labiatae (nanegiller) familyası incelenecektir. Bu familyada yer alan bitkilerin çoğu özel bir kokuya sahiptir. Çalı veya otsu tiptedirler. Gövdeleri köşelidir. Yaprak basit veya parçalı olabilir. Çiçekler yaprak koltuğunda sıkı kümeler oluşturur. 200 kadar cinsi ve yaklaşık olarak 3200 türü vardır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz.

Amarilidiceae çiçek çeşitleri

2009-10-17 02:04:41

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi dış ortamlarda yaşayan ve dış çevreyi güzelleştirmekte kullanılan bitkilerdir. Ancak bitkiler dünyasında o kadar çok dış mekân bitkisi vardır ki, bu bitkileri sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Yapraklı ağaçlar, iğne yapraklı ağaçlar, ağaççık ve çalılar, sarılıcı ve yer örtücüleri örnek olarak verebiliriz. Bilim adamları bu sınıflandırmanın yanında bitkileri bir de bulundukları familyalara göre gruplandırma yoluna gitmişlerdir. Siz bu derste Amarilidaceae familyasının önemli bitkilerini öğreneceksiniz. Amarilidaceae familyasında 86 kadar cins ve 100 kadar tür bulunur. Çok geniş bir yayılım alanı gösteren bir familyadır. Amarilidaceae (Nergisgiller) familyası bitkileri çoğunlukla soğanlı nadir olarak rizomlu ve çok yıllık otsu bitkilerdir. Yaprakları genellikle 2 sıralı, az olarak 3 sıralı ya da sarmal diziliştedir. Yaprakların şekli yürek biçimindedir Çiçekler çok çiçekli kuruluşlar durumunda ya da az veya tek çiçek durumundadır. Çiçek yaprakları çok renkli, ayrı ya da bitişik durumda üçerli iki çevre üzerindedir. Yumurtalık alt durumlu olup üç gözlüdür. Meyve genellikle kapsül bazen de üzümsü meyve durumundadır. İşte siz bu ders ile Amarilidaceae familyası bitkilerin genel özelliklerini, üretimlerini, peyzajda kullanım alanlarını ve önemli türlerini öğreneceksiniz. Gerekli yerlerde Amarilidaceae familyası bitkilerin peyzajda kullanımları ve bunlarla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz.

Trachelium çiçeği bakımı

2009-10-17 02:03:46

Bitkiler; renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hale getirir; ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağıdır. Giysilerimizin, kullandığımız eşyaların pek çoğunu ve ilaç ham maddelerini oluşturan canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitki vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi, büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri, güzel koku ve görüntüleriyle vazolarımızda odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler, hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. “Geçmiş olsun.” diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süsler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de çiçek almak da mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Lisianthus çiçek bakımı

2009-10-15 15:17:31

Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçeklerde bu grupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek te, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Gypsophylla çiçek bakımı

2009-10-15 15:16:44

Bitkiler bizim için besin kaynağı, giyim, kullandığımız eşyaların pek çoğu ve ilaç hammaddeleri üreten canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir mutluluk verir. Kesme çiçekler de bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi küçük kimi de büyük çalılar halindedir. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Lilium çiçek bakımı

2009-10-15 15:15:47

Dünyamızı yaşanılır kılan en önemli varlıklar bitkilerdir. Renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hâle getirirler. Ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağını, kullandığımız eşyaların pek çoğunu giyim ve ilaç hammaddelerini üreten canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde öyle güzel kokulu, güzel renklileri vardır ki, bunları yetiştirmek ayrı bir zevktir. Kesme çiçekler de bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar hâlinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda günlerce güzel koku yayarak ve güzel görüntü vererek odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Helianthus Çiçeği bakımı

2009-10-15 15:14:38

Bitkiler; renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hale getirir; ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağıdır. Giysilerimizin, kullandığımız eşyaların pek çoğunu ve ilaç ham maddelerini oluşturan canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitki vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi, büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri, güzel koku ve görüntüleriyle vazolarımızda odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler, hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. “Geçmiş olsun.” diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süsler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de çiçek almak da mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Anthurium Çiçek Bakımı

2009-10-15 15:13:42

Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir verir. Kesme çiçekler de bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi küçük kimi de büyük çalılar halindedir. Bunların çiçekleri vazolarımızda günlerce güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirirler. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister.Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak , çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız.Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız

Alstromeria çiçeği ve yetiştiriciliği

2009-10-15 15:12:56

Dünyamızı yaşanılır kılan en önemli varlıklar bitkilerdir. Renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hale getirir. Ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağı, giyim, kullandığımız eşyaların pek çoğunu ve ilaç ham maddeleri üreten canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Sizde bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Asparagus çiçeği ve bakımı

2009-10-15 15:12:11

Bitkiler; renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hale getirir; ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağıdır. Giysilerimizin, kullandığımız eşyaların pek çoğunu ve ilaç ham maddelerini oluşturan canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitki vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu grupta olan bitkilerdir. Kimi, büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri, güzel koku ve görüntüleriyle vazolarımızda odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler, hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlar. “Geçmiş olsun.” diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süsler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de çiçek almak da mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.