Cahilim

Visual C# .NET Programlama Dersleri


Visual C# NET - 6 Crystal Reports ve Setup

2008-12-14 13:37:37

Visual C# NET hakkında kapsamlı de C# hakkında şu konular varadır: - C Sharp ile Crystal Reports - C Sharp içinde Rapor oluşturma ve değiştirme - Grafik işlemleri - Setup(kurulum) hazırlama - dersler

Visual C# NET - 5 ADO.Net ve XML

2008-12-14 13:33:52

Bu dökümanla şu konuları öğrenebilirsiniz: - ADO.NET Veri Tabanı - SQL Deyimleri - Sıralama ve Kayıt arama - XML nedir ? - XML oluşturma ve aktarma - C sharp dersleri ve sorular

Visual C# NET - 4 Hata ayıklama, Trace ve Debug

2008-12-14 13:28:11

Visual C# NET hakkındaki Bu dökümanla şu konuları öğrenebilirsiniz: - Hata Türleri - C# Debug Menüsü Elemanları - Breakpoint ve Output - Trace ve Debug sınıfları - Trace ve Debug Komutları - Örnek dersler ve sorular - Exception, Try-Catch, Throw

Visual C# NET - 3 Değişkenler ve Metotlar

2008-12-14 08:29:07

Bu dökümanla C#(Sharp) hakkındaki şu temel konuları öğrenebilirsiniz: - Değişken Türleri - Tür Dönüşümleri - Enum ve Struct Yapısı - Dizi Tanımlama - Çok Biçimlilik (Polymorphism) - Kalıtım (Miras alma - Inheritance) - Arayüz (Interface) ve Olaylar (Events) - Örnek dersler ve cevaplı sorular

Visual C# NET - 2 Kullanıcı Arabirimi Tasarlamak

2008-12-14 08:24:40

Visual C# NET hakkındaki bu makale ile şu konuları öğreneceksiniz: - Formlar (Pencereler)ve Formların Kullanımı - Formların Metotlarını (Fonksiyon) Kullanma - Komponent ve Kontrolleri Kullanma - Menüleri Kullanma - Kullanıcı Girişini Onaylamak (Validating) - Örnek dersler ve cevaplı sorular

Visual C# NET - 1 giriş ve Nesne tabanlı programlama

2008-12-14 08:08:03

Bu dökümanla şu Visual C# NET hakkındaki şu konuları öğrenebilirsiniz: - Nesne Tabanlı Programlama Nedir ? - Net Framework yapısı - Sınıf, Üye ve Nesneler - Örnekler ve cevaplı sorular - C# ile nesne tabanlı programlama