Cahilim

Pırlanta ve Kuyumculuk sanatı


Takıların sunumu ve fatura işlemi

2010-04-13 00:08:16

İnsanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda sipariş verir. Üretici firmalarda bu isteklere uygun takılar üretir. Üretilen takıların istekleri karşılaması gerekir. Çünkü uygun olmayan bir takı teslim alınmayacağından işletmede kayıplara neden olacaktır. Kayıpların en aza indirilmesi için üretimin her aşamasında kalite kontrolden geçirilir. Üretim sırasında bazı parçaların istenilen vasıflarda olmayacağı düşünülerek sipariş formlarındaki adetlerden fazla üretim gerçekleştirilir. Ürünlerin kontrollerinin yapılması ve müşteri tarafından verilen siparişlerin eksiksiz hazırlanması önemlidir. Ürün teslim yerlerinin farklı olması sebebiyle emniyet açısından tamamı hazır olmayan siparişler teslim edilmez. Önceden kontrol edilen siparişler mümkünse müşteriye kontrol ettirilir. Sevk irsaliyeleri ve faturalar hazırlanır. Takının müşteriye teslimi dersinde sipariş formlarına göre üretilen takının kontrollerini yapabilecek ve müşteriye hatasız olarak teslim edebileceksiniz

Takı şekilleri ve Desenleri

2010-04-13 00:07:20

Tasarımın temel öğelerinden biri olan stilizasyon, deformasyon tekniği, tasarım yaratıcılığının gelişmesini sağlar. Yaratıcılık bilinen şeylerden yola çıkarak yeni, özgün, sentezlere ulaşabilmedir. Yaratıcılık isteyen konulara karşı cesaretsiz olabilirsiniz ancak bu ders size yol gösterecek konu ve tekniklerin hepsini içermektedir. Stilizenin Türk süsleme sanatındaki yeri ve önemi çok büyüktür İnsanlarda, özellikle kadınlarda süsleme gereksinmesi doğaldır. Süsleme sanatı, insanların kullandıkları eşyaları süsleme gereğini duymalarından doğmuştur. Süsleme plastik sanatların çok önemli bir bölümüdür. Hazırlanan bu derste stilizasyon, deformasyon tanımları, stilizasyon deformasyon psikolojik etkileri ve stilizasyon deformasyon uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız.Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanat ile ilgili tüm alanlarda kullanabilirsiniz.Hatasız bir biçimde stilizasyon deformasyon uygulaması yapabilirsiniz

Takı boyama ve parlatma

2010-04-13 00:06:18

Dekoratif amaçlarla metallerin minelenmesi olayı çok eski çağlardan beri Mısır, Hint, Çin ve diğer ülkeler tarafından bilinmektedir. Hıristiyanlık devrinde, Romalılar, Tetonlar, Seltler ve bazı diğer ülkeler, Avrupa topraklarında minecilikle uğraşmışlardır. Bizans medeniyetinde beşinci ve onuncu yüzyıllar arasında İstanbul’da mükemmeliyete ulaşmıştır. Onbir ve onikinci yüzyıllar içerisinde de bugünkü Almanya ve Fransaya’da yayılmıştır. Onaltıncı yüzyılda Fransanın Limoj Bölgesinde sanatsal minecilik olayı, yeni bir merkez olmuştur Bu devir, kuyumculuk ve resim mineciliği konusunda çok önemlidir. Çok uzun sayılabilecek bir aradan sonra yirminci yüzyılın başlarında özellikle, birinci dünya savaşında sonra mine yapma sanatı yeniden gelişmeye yüz tutmuştur. Ülkemizin bu alandaki ihtiyacını karşılayabilmek ve ihracata yönlendirmek için; teknolojik metotları bilen ve alanındaki yeniliklere uyum sağlayan üretken teknik insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu derste yüzeysel bir işlem olan mine ile takı estetiğinin arttırılmasını ve böylece takıya olan tüketici beğenisinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülerek, bu dersin sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerle iş bulma ve kazanç sağlama şansınız artacaktır.

Takılardaki değerli taşların yerleştirilmesi

2010-04-13 00:05:20

Kıymetli metal alaşımlarından yapılmış takıların(yüzük,küpe,kolye vs.) metal gövdeleri(montür) üzerine taş takma işlemine mıhlama sanatı denir.Mıhlama takı imalatının önemli bir aşamasıdır. Takılara kıymetli metalden daha pahalı olan taşlar da((elmas,zümrüt,yakut,safir) mıhlanır.Böyle takıların ismi mücevher olur. Mücevherin albenisini arttıran, değerini ikiye katlayan ustaların çalıştığı bir alandır mıhlama sanatı. Kıymetli taşları montürlere mıhlayanlar, yani takıya giysilerini giydirenler,nazlı olur,az konuşur, susarlar. Gerçekten reklamı ve konuşmayı pek sevmezler. Haklılar. Usta'yı altın bir montüre pırlanta yerleştirirken yani mıhlarken izlemek onlara hak vermek için yeter. Luplar, iğne deliğinden küçük boşluklardır ve toplu iğne başı kadar küçük pırlantalar ile çalışırlar.Usta, hiç konuşmaz haklı olarak. Yaptığı işi anlatmanın en iyi yolu bu. "Arif olan anlasın "dır. Kıymetli bir mücevher parçası bulup taşlarını inceleyin, işte o taşları, o sizin seçmekte, saymakta güçlük çektiğiniz taşları altın montüre mıhlama ustaları yerleştiriyor. Bu zor iş ne kadar ustalıkla yapılırsa takının değeri o kadar artar. Kapalıçarşı’da mücevher işiyle uğraşan esnaf söyle diyor: "Bir mıhlama ustası küçücük bir taşı bile görkemli bir hale getirebilir”. Bu takı işinin en gizemli yeri mıhlayıcıların tezgahıdır. Onları, taş mıhlarken izlemek büyüleyicidir. Elinize kıymetli bir takı geçerse onu takmadan önce uzun uzun inceleyin, onun için dökülen emeği düşünün ve onu güzel taşıyın, bu uğurda dökülen emek bunu fazlasıyla hakkediyor. Mıhlama basit bir taş takma işi gibi görünebilir ancak son derece önemli görevleri üstlenmiş olan mıhlayıcı ustaları, hem işletmeye hem de ülke turizmi ve ekonomisine büyük katkı yapmaktadırlar. Mıhlama Dersi ile bu işi kendisine meslek olarak seçecek gençlere, mıhlayıcı ustalarının yerine getirdiği sorumluluklar üzerinde durularak,mıhlama tanımı, özellikleri ve görevleri incelenmiş, değerlendirilmiş ve sunulmuştur.

Döküm makineleri ile takı yapımı

2010-04-13 00:04:19

Gelişen teknoloji her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de değişikliklere sebep olmuş ve bazı kolaylıklar getirmiştir. Bu sektörde önceleri takılar tek tek sadekarlar tarafından üretilmekte idi. Bu üretim şekli hem zaman kaybına neden olmakta hem de işçilik maliyetlerini artırmaktaydı. Gelişen teknoloji sayesinde zamanla değişik üretim şekilleri geliştirildi ve uygulanmaya başlandı. Kuyumcu dökümcülüğü de bu üretim biçimlerinden biridir. Döküm işlemi sayesinde aynı anda çok sayıda takının üretimi yapılabilmekte, takı üretimi aşamasındaki bazı işlemler ortadan kaldırılabilmektedir. Bazı hassa dökümlerde tesviye ve cila işlemlerine fazla gerek duyulmamakta, takıların taşları döküm işlemleri sırasında takılabilmektedir. Döküm işlemi sayesinde hem zamandan hem de işçilik maliyetlerinden tasarruf edilmekte kısa zamanda çok sayıda ürün elde edilebilmektedir. Bu avantajları dökümcülüğü, kuyumculuğun ayrılmaz meslek dallarından biri haline getirmiştir. Döküm dersinde önceden hazırlanan alçı kalıbının pişirilmesi, kalıbın döküm makinesine yerleştirilmesi, değerli madenin eritilerek alçı kalıp içerisindeki boşluğa dökülmesi ve döküm sonrası temizliğin yapılmasını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz

Altın ve gümüş cilalama

2010-04-13 00:03:31

İnsanların beğenilme, takdir edilme, sanatsal değerleri ve estetiği önemseme, süslenme ve ekonomik değerlerini koruma arzuları kuyumculuğun genel ekonomi içerisinde önemli bir sektör olarak yer almasına yol açmıştır. Kuyumcular, kıymetli metal ve taşları tasarım yaparak, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özen, dikkat ve sabır göstererek takı haline getirirler. Sadekarlar tarafından tesviyesi yapılan ve mıhlamacılar tarafından taşları yerleştirilen takılar cilâ bölümüne gelir. Cilâ bölümünde takıların yüzeyleri çeşitli cilâlama araç ve gereçleri kullanılarak parlatılır. Takılara estetik bir görünüm ve cezbedici bir ışıltı kazandırılarak müşterinin beğenisi ve alma arzusu güçlendirirlir. Siz, bu dersi tamamladıktan sonra kuyumculuk alanında ihtiyaç duyulan cilâ yapma yeterliliğine ulaşacaksınız. Bu dersin sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerle iş bulma ve kazanç sağlama şansınız artacaktır.

Takı tasarımı tekniği

2010-04-13 00:02:56

Bir objeyi etüt etmek ; o objenin görünen tüm özelliklerini ayrıntılı olarak kağıt, tuval, v.b.yüzeyler üzerine aktarmaktır.Canlı veya cansız bir objeyi etüt ederek renklendirebilmeniz için, öncelikle yakına yada uzağa yerleştirilen bir modelden ölçü almayı ve oranlamayı bilmeniz önemlidir.Obje formun uygulanacağı konudur. Objenin endüstriyel ürünlerde faydalı bir yönü olabilir. Bu ders ile, karşınıza model olarak konan cam ve metal objeyi etüt ettikten sonra boyama tekniklerine göre uygun şekilde renklendirebileceksiniz. Bu ders size, bir takıyı detayları ile etüt edip renklendirme bilgisi, becerisi ve mesleki alışkanlıklar kazanmanızı sağlayacaktır. Bu çalışmaları sınıf, atölye, ev, işletme, müze ve sergi salonlarında yapabileceksiniz

Hurda altın değerlendirme

2010-04-13 00:02:01

Kuyumculukta değerli metalleri daha ekonomik hale getirmek, saf metallerin işlenebilirlik özelliklerini artırmak için alaşım yapma ihtiyacı duyulur. Çeşitli değerli metaller hesaplanan oranlarda karıştırılarak takı üretiminde kullanılacak metaller elde edilir. Elde edilen ve takı üretiminde kullanılacak olan bu tel ya da levhaya yarı mamul adı verilir. Yarı mamuller hazırlanırken üretimi yapılacak takının ayarı, rengi, vb. özellikleri göz önünde tutulur ve hesaplamalar öyle yapılır. Hazırlanan tel ve levhalar ilk önce belirli ölçülerdedir. Silindir makinesinde bu yarı mamuller kullanılma yerlerinde ki ölçüye düşürülür. Hazırlanan bu derste alaşım hazırlamasını ve elde edilen bu metal alaşımlarını kullanılma yerlerindeki doğru ölçüye getirmeyi öğreneceksiniz.

Takılar nasıl markalanır

2010-04-13 00:01:14

Takı imalatçılığının ilk adımlarından birisi desen aktarma işlemidir. Kuyumculukta takı imalatı tasarımla başlar ve tasarlanan resmin değerli metal üzerine çizilmesiyle devam eder. Desenin metal üzerine doğru olarak aktarılması en az tasarım yapmak kadar önemlidir. Kurallarına uygun yapılmayan desen aktarma işlemi hatalı üretimlere sebep olacaktır. Desen aktarma işleminde mesleki resim bilgisi, uygun araç-gereç kullanma bilgi ve becerisi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki gözden kaçan hata veya dikkatsizce yapılan bir işlem tüm parçalara yansıyacaktır. Desen aktarılacak metaller desen aktarma işleminden önce düzeltilerek hatalar en aza indirilmelidir. Uygun ve düzgün bir desen aktarma işleminin gerçekleşmesi için desen aktarma kuralları yerine getirilmelidir. Hazırlanan bu derste basit yüzük, küpe,pandantif gibi takıların markalanması (desen aktarma) uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde tekniğine uygun markalayabileceksiniz.

Elişi altın ve gümüş takı yapımı

2010-04-13 00:00:36

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan kuyumculuk mesleğinin alt dallarından biri olan kalemkârlık, sadekarın ya da sektördeki diğer imalat yöntemleri ile imalatı bitmiş olan ziynet eşyalarının ilgili yerlerini elle ya da makine ile geometrik şekil ve desen aktarma sanatıdır. Kalemkârlık, ustalık ve dikkat isteyen mesleklerden biri olup kısaca kuyumculuğun ressamlığı da denilebilir. Nasıl ki bir ressamın işlediği bir konu tecrübe ve yetenekleri ile kâğıt üzerinde değer kazanıyor ise kalemkârın yaptığı işlem de bir takı yüzeyini işleyerek, takının albenisini artırarak takıya değer kazandırmaktır. Bu iş kolunda faaliyet gösteren kişilerde mesleki yeterliliklerin yanında geometri ve teknik resim becerilerinin olması da gerekmektedir. Kalemkârlıkta, diğer mesleklerde olduğu gibi gelişen teknolojiye paralel olarak makineleşme zamanla meslek içerisinde ki yerini almış ve birtakım değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. İlk zamanlarda çeşitli çelik kalemlerle kişisel deneyim ve tecrübelerle takı yüzeyine süsleme yaparken zamanla bazı işlemler makineler yardımı ile daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Kalemkârlıkta ister el işçiliği isterse makine kullanımı olsun kalitenin sağlanması için, bu meslek dalında çalışacak kişilerin iyi gözlem yaparak bütünü görebilme yeteneğinin, hayal gücünün ve becerilerin birliktekullanabilme yeteneğinin olması gerekir. Bu alanda eğitim alan bireyler, sektörde aranır bir elaman olmak için kendilerini, mesleki becerilerin yanında yaptıkları bir işlemde sanatsal değeri ifade eden resim bilgisi ile birlikte yetiştirmeleri gerekir.

Altın ve gümüş takılarda levha tekniği

2010-04-12 23:59:33

Kuyumculukta tel veya levhalar basit yöntemlerle şekillendirilerek takı veya yarı mamul takı yapılabilir. Bazı takıların ilk yapım aşamasında da tel veya levhalar talaş kaldırmadan şekillendirilir. Her takı yapımında mutlaka bir eğme- bükme, heştekleme, sarma işlemi vardır. Zincir örümlerinde halka sarımı yapılır, şarnelli takıların veya bombeli takıların yapımında heştekleme kullanılır. Bu işlemler yapılırken uyulması gereken bir takım kurallar vardır ve her şeklendirme işleminin bir yöntemi vardır. Hazırlanan bu derste tel veya levhaların değişik yöntemlerle şekillendirilmesini ve bu şekillendirme esnasında uyulması gereken kuralları ele alacağız. Ders sonunda takı yapımında kullanılan tel veya levhaları tekniğine uygun olarak şekillendirme (eğme- bükme, burma, sarma ve heştekleme) yöntemlerini öğreneceksiniz.

Gümüş Telkari takı yapımı

2010-04-12 23:58:41

Çağımızda birçok alanda hızlı teknolojik gelişmeler kuyumculuk sektöründe de makineleşmeyi zorunlu kılmıştır. Takı sektöründe istenen talebi karşılamak, dünya piyasalarında söz sahibi olmak, teknolojik gelişmeleri takip etmekle mümkündür. Takı imalatında makineleşme ve teknolojik gelişmelerin ilerlemesine rağmen kuyumculuk sektöründe eğitilmiş insan faktörüne olan ihtiyaç büyüktür. Tasarımı güçlü kuyumcu ustasının yetişmesi oldukça zordur. Bu nedenle bilinçli ve sistemli bir eğitimle kuyumculuk sanatının yeni nesillere aktarılması önemlidir. Kuyumculuk sanatında telkari tekniğinin yeri büyüktür. Telkari tekniğinde insan faktörü, el işçiliği önemli bir yer tutmaktadır. Telkari sanatını uygulayan kişiler yaptıkları ürüne kendilerine özgü modelleri de katarak sanat eseri niteliğinde özel ürünler ortaya çıkartmaktadırlar. Günümüzde telkari tekniğini yapan çok az usta bulunmaktadır. Bu derste telkari tekniğinin oluşum aşamaları sunulmuştur. Telkarinin temel tekniğini kavradıktan sonra farklı yorumlarla çeşitli takı ve süs eşyaları yapabileceksiniz. Bu dersin sonunda takı sektöründe aranan nitelikte; modern düşüncede günün teknolojik gelişmelerini geleneksel telkari tekniğiyle bütünleştirebilen, çağdaş bakış açısına sahip yaratıcı fikirleri olan ülke ve aile ekonomisine katkı sağlayan üretici bireyler olabileceksiniz

Altın ve gümüş eğeleme işlemi

2010-04-12 23:57:44

Eğeleme takı imalatında en önemli beceridir. Gerek düzeltmede gerekse form oluşturmada bir ürünü ya da modelin hatasız bir biçimde oluşturulmasında önemli bir işlemdir. Takı imalatında yer alan derslerin birçoğunda eğeleme işi yer almaktadır. Gerek kesim den sonra testere izlerini gidermede, gerek döküm ya da kaynak sonrasında takı parçası üzerinde oluşan fazlalıkları temizlemede, gerekse takı parçası üzerinde form,biçim şekillendirmede eğeleme yapmaya ihtiyaç duyulur.Bu nedenle iş kalitesinin yüksek olması için çok sayıda eğeleme uygulaması yapmak gereklidir. Hazırlanan bu derste basit yüzük, küpe, kolye ucu kaynak uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde eğeleyebileceksiniz.

Altın ve gümüş rodajlama işlemi

2010-04-12 23:56:52

Yaşadığımız topraklarda takı üretim geleneğinin sekiz bin yıllık serüveni vardır. Ülkemizin bu alandaki ihtiyacını karşılayabilmek ve ihracata yönlendirmek için; çağdaş bilim ve teknolojik metotları bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve alanındaki yeniliklere uyum sağlayan üretken teknik insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Siz öğrencimiz bu dersle takı estetiğinin arttırılmasını sağlayarak ürünün tüketici beğenisinin artmasına katkı sağlayacaksınız. Aynı zamanda takı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacak yeterliliğe ulaşacaksınız. Bu dersin sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerle iş bulma ve kazanç sağlama şansınız artacaktır.

Altın ve gümüş presleme işlemi

2010-04-12 23:56:03

Kuyumculukta kullanılan takılar değerli metallerden üretilmektedir. Kullanılan metaller pahalı olduğundan üreticiler takıların görümünde fazla değişiklik yapmadan daha ucuza elde etme yoları aramışlardır. Bu arayışlarınıda kalıplar ve presleme yöntemiyle gidermişlerdir. Presleme yöntemiyle görünüşü büyük; fakat ağırlığı düşük takılar seri olarak üretilerek hem maliyetten hem de zamandan kazanılmaktadır. Pres takılar içi boş olarak üretilen takılardır. İçi boş takılar döküm yöntemiyle de üretilmekte; fakat işçilik maliyeti ve kullanılan zaman yönünden tercih edilmemektedir. Presleme yöntemi başlı başına bir üretim dalı olup kuyumculuk sektöründe geniş yer kaplamaktadır. Pres takıların üretimi sırasında ramat miktarı azalmakta üretim sırasındaki ramatlar fazla işlem gerektirmeden tekrar kullanılabilmektedir. Pres takıların üretiminde önce kalıp tasarlanacağı için çizim aşamasında üretimde karşılaşılabilecek hatalar göz önünde bulundurulmalı ve tasarımlar üretilebilir olmalıdır. Pres takıların çizimlerini yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Pres takı çizimi ve yapımı dersin de çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun pres takı tasarımları yapabileceksiniz. Çizimi ve renklendirmesini yaptığınız pres takı üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz.

Altın Delme ve Kesme işlemi

2010-03-30 09:55:07

Kuyumculuk sektöründe, imalat aşamasında takı üzerinde şekillendirmenin başlatıla bilmesi için temelde olması gereken işlem basamaklarından birisi de delme ve kesme işlemleridir. Delme ve kesme işlemi takı üretiminde ilk işlem olabileceği gibi bir sonraki işlemin hazırlık aşamasında yapılması gereken ara işlemi de oluşturabilir. Bu işlem metal malzeden talaş kaldırarak yapılabildiği gibi talaş kaldırmadan da sağlanabilen bir işlemdir. Delme işlemi freze motoru ile yapılır. Bu işlem kendi ekseni etrafında dönen bir kesici uç yardımı ile metal malzemeden talaş kaldırarak yapılır. Aynı zamanda taş yuvalarının hazırlanması ve kıl testere ile kesim işlemine bir ön hazırlık özelliği taşır. Kesme işleminde kıl testere kullanılarak talaşlı,makaslar yardımı ile talaşsız bir kesme yapılabilir. Kuyumculuk sektöründe değerli metalle çalışıldığı için talaş kaldırılarak yapılan her üretim ortamında fire ve ramat oluşabilir. Fire ve ramatların toplanarak kıymetli metallerin geri kazanılması da dikkate alınması gereken en önemli konulardan birisidir.

Kabartmalı takılar ve Süs eşyaları

2010-03-30 09:53:41

İnsanoğlu var olduğu sürece kendisi ve çevresini, yaşadığı toplumda daha güzel ve çekici hale getirmek için hep çaba sarf etmiştir. Bu çaba el emeğinin öne çıktığı mesleklerin doğmasına neden olmuştur. Kakmacılık da bu mesleklerden birisidir. Kakmacılıkta bireysel yeteneklerin öne çıktığı, mesleki bilgi ve tecrübeyle birlikle uzun süreli deneyim gerektiren bir meslektir. Hala hazırda kullanılan, şekillendirme zımbalarının, deneyim ve tecrübe sonucu işlemi yapacak usta tarafından hazırlanıyor olması mesleğe özgü bir durumdur. Diğer mesleklerde olduğu gibi gelişen teknolojiye paralel olarak kakmacılık işlemleri makineleşmenin getirdiği avantajlar kullanılarak kalıpla yapılmaya başlasa bile el emeği göz nurunun değerini kaybetmediği nadir dallardan biridir. Mesleği yapan kişilerde mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra sanatsal görüş, estetik bakış açısı, geometri ve teknik resim kavramlarının yanında hayal gücü aranan özelliklerdir.

Örme Hazır kolye yapımı

2010-03-30 09:47:51

Altın, Anadolu insanının yaşamında vazgeçilmez bir yere sahiptir. İnsan doğuşundan başlayarak yaşamının bütün dönüm noktalarında altınla buluşuyor: Altın takı, Anadolu insanı için iyi günlerde paylaşmanın simgesi; kötü günlerde dayanma gücü olmuştur. Altın takı, dünyada belki başka hiçbir coğrafyaya yakışmadığı kadar Anadolu’ya yakışıyor. çünkü onun 5000 yıllık tarihinin başlangıç noktası bu topraklardır. Zamanın ötesinden bu yana altın takı, Anadolu halkının geleneklerini yaşatıyor; gelenekler altını şekillendiriyor; çünkü Hititler, Lidyalılar, Urartular, Bizanslılardan Selçuklulara, Osmanlılar’ a sürekli gelişerek geçen altın, işleme tekniklerindeki çeşitliliğin, üslup zenginliğinin mirasçıları burada yaşıyor. Dün olduğu gibi bu topraklarda bu kez altının gelecekteki yolunu çiziyor. Sizler de altına yön veren sosyal, aile ekonomisine katkı sağlayan birer birey olmak istemez misiniz?

Altın kaplama nasıl yapılır

2010-03-30 09:45:07

Kuyumculukta üretilen takılar kullanıma bağlı olarak zamanla yüzey kalitesini yitirerek (çizilme, kirlenme vb.) yüzeyinde kirli veya oksitli katmanlar oluşur. Bu katmanlar yıkama, cila gibi çeşitli işlemlerle temizlenebilir. Fakat bu temizleme işlemleri belirli süreler için geçerlidir. Yaldızlama işlemi ile bu süreler biraz daha uzun tutulmakta ürünlerin yüzey kalitesi parlaklığı daha da artırılabilmektedir. Yaldızlama ile farklı metal yüzeyleri az da olsa istenilen değerli metal ile kaplanıp değerli metalin rengini alabilmektedir. Yani kısaca yaldızlama bir kaplama tekniği ve yüzey temizleme tekniğidir. Yaldızlama ile değerli metal takıların albenisi biraz daha arttırılmış olmaktadır. Yaldızlama dersi ile takı estetiğinin arttırılmasını sağlayarak ürünün tüketici beğenisinin artmasına katkı sağlayacaksınız. Bu dersin sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerle iş bulma ve kazanç sağlama şansınız artacaktır.

Elişi Takı Tasarımı Teknikleri

2010-03-30 09:43:54

Örme ve Düğümlü Takılar dersi, hazır malzemeler kullanılarak basit bağlama ve yöresel örgü tekniklerini içermektedir. Bu takıları yapabilmeniz için bu teknikleri ve hazır halde temin ettiğiniz takı malzemelerinin kullanım yerlerini ve işlevlerini doğru tanımanız uygulanabilir, yaratıcı tasarımlarla takılar yapmanızı sağlayacaktır. Uygulanabilir tasarımlar yapmak iyi bir gözlemci olmayı gerektirir. Görsel kaynaklardan edindiğiniz izlenimler uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltacaktır. Görsel kaynaklardan edindiğiniz izlenimleri basılı kaynaklarla pekiştirdiğinizde yaratıcı düşüncenizi geliştirerek uygulanabilir tasarımlar yapabileceksiniz. Bu derste örme ve bağlamalı takıları tanıyarak hangi tekniklerde ve nasıl çizebileceğinizi öğreneceksiniz.

Boncuklu Elişi Takılar

2010-03-30 09:42:16

Günümüzde taş ve boncuklar, el sanatlarına özgü tekniklerle işlenip son derece zevkli, modern takı ve ev aksesuarlarına dönüşerek hayatımıza tekrar girmiştir. Piyasada çok çeşitli taş ve boncuklar bulunmakta ve gün geçtikçe de bu sektör hızla gelişerek çeşitlilik artmaktadır. Çeşitli taş ve boncuklar, farklı kombinasyonlarda misinalılarla örülerek ya da dizilerek birbirinden farklı şık takılara dönüştürülebilir. Bu derste, misina kullanılarak yapılan takıları tanıyarak hangi tekniklerde üretebileceğinizi öğreneceksiniz.

Antika takılar ve özellikleri

2010-03-30 09:41:06

Takılar, her kültürün sanat ürünleri içinde zarif ve en önemli olanıdır. Bu sebeple, kadın veya erkek hepimizin içinde var olan güzel olanı görme ve ona sahip olma duygularına hitap etmektedir. Başta altın olmak üzere, tüm değerli maden ve taşlar, insanların uygarlaştığı ve toplumsallaşmanın ilk temellerini atıldığı günden beri, her zaman özel bir öneme sahip oldu. Onların uğruna savaşlar çıktı, medeniyetler yok oldu. Hatta onlara tapanlar bile çıktı tarihte. Kıymetli-yarı kıymetli taş ve madenlerin kullanım alanlarında tarihsel süreç içinde farklılıklar gösterdi. En basit tanımıyla ‘hayatı kolaylaştırmak’ la başlayan süreç, zaman içinde adak, hediye ve takı gibi formlar aldı. Bu derste takının tarihsel süreç içindeki evrelerini, tarih öncesi çağ takılarını, Anadolu uygarlıklarının takı kültürünü ve dünya takılarından örnekleri resimleri ile birlikte öğrenecek; takının toplum yaşamına olan etkisini değerlendirme imkânı bulacaksınız

Özel Takı tasarımı

2010-03-29 11:03:40

Takı imalatında çalışabilmek için Teknik Resim bilgi ve becerisine sahip olmak gereklidir. Teknik Resim belirli kurallara dayalı ve aletler ile çizilir. Sevgili öğrenci, Teknik Resim çizim kurallarını ve bilgilerini öğrendikten sonra çalıştığın alanda yapacağın tasarımlar, daha anlaşılır olacaktır. Bir dünya dili olan Teknik Resim dili ile yapacağın çizimleri herkes anlayacak ve okuyacaktır. Sizden bir takı imal etmenizi istediklerinde daha önce görmüş olduğunuz Geometrik Çizimler Dersinden edindiğiniz bilgileri kullanarak bu derste verilen bir takıyı prizma içine doğru yerleştirip üç görünüşünü çizip kolaylıkla ölçülendirebileceksiniz.

Takılardaki Kıymetli taşlar

2010-03-29 11:02:38

Takı imalatı yapabilmek için tasarlanılan takıların ölçülü, detaylı ve uygulanabilir çizimler olması gerekir. Bu çizimleri yapabilmeniz için takıda detayları doğru tanımanız sizlere uygulanabilir çizimler yapmanızı sağlayacaktır. Uygulanabilir tasarımlar yapmak iyi bir gözlemci olmayı gerektirir. Görsel kaynaklardan edindiğiniz izlenimler uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltacaktır. Görsel kaynaklardan edindiğiniz izlenimleri basılı kaynaklarla pekiştirdiğinizde yaratıcı düşüncenizi geliştirerek uygulanabilir tasarımlar yapabileceksiniz. Bu derste kilit sistemlerini,bağlantıları, taş çeşitlerini, taş kesimlerini ve yuvaları tanıyarak hangi tekniklerde ve nasıl çizebileceğinizi öğreneceksiniz

Broş ve Rozet Tasarımı yapımı

2010-03-29 11:01:07

Broş ve rozet üretimi kuyumculuk sektöründe geniş bir yer tutar. Broş tasarımı ve üretimi kuyumculuk sektöründe başlı başına bir sektör haline gelmiş ve çok değerli, pahalı takılar üretilmiştir. Rozetler ise kuyumculuk sektöründe pek üretilmeyip özel istek üzerine üretilen yarı değerli aksesuar takılardı. Genelde broş ve rozetler mine yapılarak daha gösterişli hale getirilirler. Bu takıların üretimini ve satışını yapabilmek için piyasaya yeni tasarımlar sunmak ve üretmek zorunluluğu vardır. İyi bir tasarımcı ve üretici etrafında gördüğü objelerden faydalanarak veya kataloglardaki broşlarda değişiklikler yaparak yeni modeller tasarlar ve üretir. Yeni tasarımlar ve üretimler içinde iyi bir tasarım ve üretim yeteneğine sahip olmak gerekir. Bunun içinde bol bol çizim ve üretim çalışmaları yapılmalıdır. Bu derste de yeteneğinizi artırmak için çeşitli dergi ve broşürlerden broş- rozet tasarım ve üretimi yapacaksınız. Bu çizimleri yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin isteklerine uygun imal edilen broş-rozetler geniş bir tüketici gurubuna hitap etmeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun içinde alıcıların istekleri göz önünde bulundurulmalı, bunların ışığında tasarım ve üretim yapılmalıdır. Broş-rozetler fazla ağır olmamalı, Broşrozet üzerindeki girinti ve çıkıntılar kişiye ve elbiselerine zarar vermemelidir. Broş-rozet çizimi ve yapımı dersin de çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun broş-rozet tasarımları yapabileceksiniz. Tasarımı ve renklendirmesini yaptığınız broş-rozet üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz