Cahilim

Tatil ve Hotel hizmetleri


Türk Gelenekleri

2010-03-02 22:31:43

Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyetin, kültürün kesiştiği nokta olmuştur. Anadolu kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünü haline gelmiştir. Anadolu kültürü, tarihsel bağları nedeniyle kendisine özgü bir durumu vardır. Anadolu tarih boyunca çeşitli göçlerin olduğu, farklı kültürlerin yaşandığı, savaşların yapıldığı, ticaret yollarının geçtiği bir coğrafyadır. Anadolu kültürü gelenekleriyle, örf adetleriyle, halk oyunlarıyla, mutfağıyla dünyanın sayılı zengin kültürlerindendir. Anadolu kültürünün nitelikleri, yapısı yeterince bilinmediği için turizm sektöründe Anadolu Halk kültürünün tanıtımı da bazen yanlış yapılıyor. Bu durum asırlar boyunca oluşmuş kültürel değerlere büyük zararlar vermektedir. Turizm işletmelerinde Türk kültürünün tanıtımıyla ilgili yapılan faaliyetlerin çoğu yetersiz veya sığ içerikler tercih edildiği için Anadolu Halk kültürünün tanıtımına katkı sağlamıyor. Kültürel değerleri, gelen konuklara doğru bir şekilde aktarmak için turizm sektöründe çalışan personelin de Anadolu Halk kültürünü doğru tanıyan ve doğru aktaran bireylerden oluşması çok önemlidir. Bu dersle turizm sektöründe görev alacak siz değerli öğrencilerimiz Anadolu Halk kültürünü tanıyacaksınız ve öğreneceksiniz. Bu ders sonunda, öğrendiklerinizi konuklara doğru bir şekilde aktarabileceksiniz

Otel rezervasyon işlemleri

2010-03-02 22:30:39

Ön büroda rezervasyon dersinin ilk dersi olan Rezervasyon Alma dersi ile rezervasyon ofisi ve bu ofisteki donanımları tanıyarak bazı temel bilgi ve becerileri kazandınız. Þimdi bir adım daha ilerlemeye ne dersiniz? Bu dersin ikinci dersi olan rezervasyon Kayıt İşlemleri dersi ile rezervasyon kabul ve kayıt işlemleri, değişiklik ve iptalleri, bekleyen rezervasyonların kontrolü, garanti yöntemleri ve rezervasyon cetvellerini öğrenerek gerekli olan bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Bu ders ile kazandığınız yeterlikler sizi iyi bir ön büro ve rezervasyon elemanı olma yolunda hedefinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Artık çalışma hayatına hazır, öz güvenini kazanmış bireyler olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu sizlerin başarılı, aranan ve mesleğinde yükselme şansınızın her zaman olduğu elemanlar olmanızı sağlayacaktır

Turistik rehber nasıl olunur

2010-03-02 22:29:39

Bu derste ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklara ülkemizin en iyi şekilde tanıtılması görevini üstlenmiş olan profesyonel turist rehberlerinin ne iş yaptığı, hangi eğitimlerden geçtikleri, profesyonel turist rehberi olmanın yolları ve rehberlik mesleği ile ilgili yasal mevzuat hakkında gerekli olan öz bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin yerli ve yabancı konuklara en iyi şekilde tanıtabilmek, turist rehberlerinin kendilerini en iyi şekilde donatmaları ile mümkün olacaktır. En az bir yabancı dili en iyi şekilde konuşabilen, tarihî, kültürel ve sanatsal değerlerimizi çok iyi bilen rehberler sayesinde Türk turizmi daha da gelişecek ülkemize döviz girdisi sağlamanın yanı sıra, uygar ülkeler içerisindeki yerimizi güçlendirecektir. Turist rehberleride, ziyaretçilere seyahatleri sürecinde eşlik ederek onların seyahat organizasyonunu kolaylaştırır, ziyaretçilerin seyahatlerinin mümkün olduğunca sorunsuz ve zevkli geçmesini sağlar ve gezilip görülen yerler ile ilgili doğru bilgiler verir. Turist rehberleri bu rolleri yerine getirirken bir taraftan ziyaretçilerin seyahat ve gezi deneyimlerinden memnuniyet veya memnuniyetsizlik düzeyini belirlerken diğer taraftan hem verdikleri bilgilerle hem de bilgi, beceri, tutum ve davranışları ile bir model oluşturarak Türkiye ve Türk imajını yansıtmakta ve belirlemektedir. Türkiye ve Türk imajı bakımından olumlu izlenimlerle, memnun olarak ülkesine dönen ziyaretçilerin, istikrarlı ve gelişen bir turizm sektörü için önemi ortadadır. Ülkemizdeki yasal mevzuat doğrultusunda, rehberlik belgesi olmaksızın rehberlik faaliyetlerinde bulunmak suç sayılmaktadır. Elinizdeki derste Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan kurslar veya üniversitelerin rehberlik bölümlerini bitirerek nasıl profesyonel turist rehberi olunacağı ve rehberlik kimliği alınacağı hakkında gerekli ve önemli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Otel odası nasıl pazarlanır

2010-03-02 22:28:43

Konaklama işletmelerinin ticari yaşamlarını devam ettirebilmesi öncelikle oda satışlarına bağlıdır. Bu tür işletmelerin, gelir getiren diğer yan ünitelerinin (restoran, bar disko, yüzme havuzu, sauna, çamaşırhane, oyun salonları, spor tesisleri ve satış mağazaları gibi) işleyebilmesi; oda satışında gösterilen başarıya bağlıdır. Çünkü konuk tesiste kaldığı sürece işletme içerisinde bu mekânlarda harcama yapacaktır. Oda satışı sanıldığı gibi sadece konuğun işletmeye gelip oda talep etmesi ve odayı olduğu gibi kabul ederek odaya yerleşmesi anlamına gelmez. Özellikle rakip işletmeler, bulundukları çevre veya bölgeye olan talebin (konuk talebi) büyük parçasını kapabilmek için kendi satış politikasını dikkatli bir şekilde tespit edip, titizlikle uygulaması gerekir. Ancak, çevredeki sosyoekonomik veya fiziksel değişiklikler, işletmenin satış politikasının ve yönetim şeklinin değişmesini zorunlu kılabilir. Örneğin, işletmenin bulunduğu yöreye daha büyük ve nitelikli konaklama tesislerinin yapılması veya yöredeki mimari yapılaşmanın ve doğal çevrenin bozulması işletme yönetimine satış politikası ile ilgili yeni kararlar aldırabilir. Konaklama işletmelerinde önbüronun en önemli işlevi oda satışı yapmak ve satışları artırmaktır. Bu yüzden önbüro personeli konuk psikolojisini çok iyi analiz etmeli ve hangi odayı kaça satacağını çok iyi bilmelidir. Satılan oda tipi, konuğun işletme içerisinde yapacağı extra harcamalarının hacmini de aşağı yukarı belirlemiş olacaktır. Konuklara yapılan oda satışı, konuğun işletmeye geliş şekli ile de bağlantılıdır. Konuklar, bir konaklama işletmesine değişik kanalları (seyahat acentesi, rezervasyonlu, rezervasyonsuz gibi) kullanarak gelirler. Değişik kanalları kullanarak işletmeye gelen her konuk için ayrı ayrı oda satış tekniği, kayıt tutma ve yerleştirme metotları kullanılmaktadır

Otel rezervasyonu nasıl yapılır

2010-02-02 10:14:53

seyahat acenteciliği standartlarına uygun olarak rezarvasyon işlemlerini yapma yeterliği kazanabileceksiniz. Bu kazanımlarınızı rezarvasyon departmanında iş imkânına çevirebilirsiniz. Rezervasyon dalının alan mödülü olan Rezervasyon İşlemleri mödülü ile sektördeki yeni yaklaşım ve stratejileri daha iyi öğrenebileceksiniz. Seyahat acentelerinin rezervasyon işlemlerini öğrendiğiniz zaman turizm işletmelerinde ve özellikle tur operatörlüğü ve yerel acentalarda daha iyi iş bulabileceksiniz. İleriki iş hayatında bu mödülün size sağlayaçağı bilgi ve beceri uygulamalarının kazanımları sizlere her zaman en önemli yol gösterici olacaktır. Bu derste rezarvasyon ile ilgili olarak tüm çalışmalar ve aşamaları yer almaktadır. Amaç, Seyahat Acenteciliği alanında görev alacak olan sizlerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bilinçlendirilmeniz ve eğitilmenizdir. Dersi tamamladığınızda çalışma ortamınızda tur organizasyonu ile ilgili edindiğiniz bilgileri kullanarak becerilerinizi geliştireceksiniz. Sonuçta işletmelerin bu konuda aradığı nitelikte bir eleman olarak yeterli bilgiye sahip olacaksınız.

Otelde Tur operatörlüğü nasıl yapılır

2010-02-02 10:10:30

Turizm sektöründeki gelişmeler son yıllarda karşımıza ‘’ Tur Operatörlüğü’’ kavramını çıkartmıştır. Turizm pazarında meydana gelen değişiklikler ve yenilikler, bizleri ,Tur operatörlüğü konusunda yeni bilgileri araştırmaya yöneltmiştir. Ülkemize gelen turist sayısı ile Tur Operatörleri artık birlikte anılmaktadır. Size sunulan bu mödül ile paket tur üretim aşamalarını, Tur operatörlüğünün ülke turizmi içerisindeki payını, tur operatörünün görevlerinin neler olduğu ile ilgili konularda bilgi edinebileceksiniz. Ders sonunda tur operatörlüğünün ürünü olan paket turu hazırlayabileceksiniz. Bu mödül ile edineceğiniz yeterlilik sayesinde alanınızla ilgili işlerde rahatlıkla çalışabileceksiniz.

Otelde Özel durumlar

2010-02-02 10:09:48

Turizm işletmeleri içerisinde konaklama hizmetleri, en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı konaklama hizmetleri alanında çalışabilecek ve alanında eğitim görmüş personele ihtiyaç vardır. Konaklama hizmetleri eğitimini almış personel, standart alan bilgisi ve becerinin yanı sıra diğer konuk sorunlarıyla ilgili de bilgi sahibi olmasi gerekmektedir. Bunların başında işletme personeli, konaklama sektöründe çok sık rastlanmayan olağan dışı olaylar karşısında da davranış geliştirebilme yetisine sahip olabilmelidir. İşletme personelinin konaklama işletmelerinde olağan dışı bir olayla ne zaman karşılaşacağı önceden tahmin edilemez. Hastalık, ölüm, kaza, hırsızlık, cinayet, kavgalar vb. olağan dışı olaylara örnektir. İşletme personeli bu tür olaylarla karşılaştıklarında hangi davranışları göstermeleri gerektiğini bilmelidirler. Karşılaşılan olaylarda işletme personeli soğukkanlılığını koruyarak doğal davranabilmelidir. Aksine bir davranış işletmede konaklayan diğer konukların ve personelin telaşlanmalarına neden olabilir.

Otel konuk kayıt işlemleri

2010-02-02 10:09:07

Konuk, konaklama işletmesine geldiğinde ilk karşılaştığı bölüm önbüro departmanıdır. Bu bölümde konuk, giriş işlemlerini (check-in) gerçekleştirdiği gibi tesisten ayrılırken de çıkış işlemlerini (check-out) gerçekleştirir. Konuğun tesise girişinde ilk temas noktası resepsiyondur. Resepsiyon deski konuk ile tesis arasında ilk bağların kurulduğu, aynı zamanda konuğun diğer departmanlardan aldığı hizmetlerin takip ve kayıt edildiği yerdir. Önbüro, konaklama işletmesine gelen konuğun tesis hakkındaki ilk izlenimleri edindiği yer olmasının yanında diğer departmanların çalışma biçimi hakkında da fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Konuk, konaklama tesisine geldiğinde olumlu bir karşılama ve selamlama süreciyle karşılaşırsa tesis hakkındaki düşünceleri ve yargıları da pozitif olacaktır. Bu yüzdendir ki resepsiyonistlerin insan ilişkilerinde ve mesleki alanlarında üst düzeyde bilgi donanımlı olmalarında fayda vardır. Resepsiyonistin konuğu karşılama ve selamlama biçimi konuğun tesiste kalma süresini uzatabileceği gibi kısaltabilecektir. Hiçbir işletme konukların kısa süreli konaklama yapmasını arzu etmez. Bu nedenle, resepsiyon personelinin önemi hiçbir zaman küçümsenemez. Konuk, konaklama tesisinden ayrılışını da bu departmandan yapacağından konuğun işletme içerisinde yaptığı tüm harcamaların kayıt, takip ve kontrolleri ve konuğun ödemelerine ilişkin tüm belgeler bu bölümde tutulur. Konuk her an konaklama tesisinden ayrılacakmış gibi konukla ilgili kayıtlar sürekli güncel tutulmalıdır. Bunun için düzenli, sistematik ve pratik bir önbüro sistemine ihtiyaç vardır. Bu sistemler konaklama tesisinin büyüklüğüne, personel yapısına, yönetim anlayışına vb göre farklılık göstermektedir. Konaklama sistemlerin doğru ve etkin çalışabilmesi için de nitelikli personele ihtiyaç vardır. Bu ders buna bir katkı sağlayabilmek için hazırlanmıştır. Bu ders sonucunda konuk giriş işlemlerini sisteme eksiksiz işleyebilecek ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili kontrolleri de yapabileceksiniz.

Otel işletmeleri ve Konuk işlemleri

2010-02-02 10:08:22

Yerli ve yabancı konuklar, gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki turistik merkezlere güzel bir tatil geçirebilmek amacıyla giderler. Konuklarımızın bu merkezlerde bulunan konaklama işletmelerinden birbirinden farklı ve önemli beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentileri karşılamada en önemli etken; onları, beklentilerine uygun konaklama işletmelerine yönlendirebilmektir. Bu yönlendirmeyi doğru şekilde yapmadığımız takdirde güzel bir tatil için yola çıkan konuklarımızın hayallerini sona erdiririz. Onları, zamanlarını boşa harcamış, pişmanlık yaşayan ve bunun sebeplerini sorgulayan, adli merciler aracılığıyla hakkını aramaya başlayan birer birey haline getiririz. Doğru yerde doğru kişileri bir araya getirmeyi ancak görevinin yeterliliklerini yerine getiren, doğru tespitler yapan rezervasyon ve operasyon elemanları başarabilir. Bu nedenle özellikle rezervasyon elemanları birlikte çalıştığı konaklama işletmelerinin özelliklerini, organizasyon yapılarını, uyguladıkları konaklama tiplerini ve odalarının özelliklerini çok iyi bilmelidir. Konukların özelliklerini ve işletmelerden beklentilerini doğru analiz etmelidir. İşte o zaman tatil sırasında ve tatilden sonra ortaya çıkabilecek şikayetler ortadan kaldırılabilir. Seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri başta olmak üzere turizm işletmelerimiz her geçen yıl bütçelerindeki reklâm giderleri payını yükseltmektedir. Bu payın düşmesi için atılacak ilk adım; işletmeleri aracılığıyla tatilini geçiren konuklar içinde, verdikleri hizmetlerden mutlu olan konuklarının payını artırmaktır. Memnun bir konuktan daha iyi bir reklam aracı olamaz. Bu yüzden özellikle alanımız içinde bulunan seyahat acentesi işletmeleri gelecekte personelini seçerken gerekli eğitim derslerini almış elemanları tercih edeceklerdir. Siz de konaklama işletmeleri ve konuk dersinü alarak, gelecekte ülkemizde turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlayan elemanlar olarak bu işletmelerde hizmet vereceksiniz.

Otel hizmetlerinde Organizasyon

2010-02-02 10:07:32

Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinin en önemli fonksiyonu konaklama hizmetleridir. Bu hizmetin iyi bir şekilde verilmesi kat hizmetleri departmanınında (bölümünde) çalışanların başarılı olmasına bağlıdır. Çünkü, insanlar ilk önce temiz, hijyenik ve düzenli bir ortamda tatil yapmak isterler. Alacağınınz bu ders ile kat hizmetleri departmanında organizasyon yapabilme bilgi ve beceresi kazanabileceksiniz. Ayrıca, size hem günlük hayatınızda, hem de iş yaşantınızda kolaylık sağlayacaktır. Sizi diğer insanlardan ayıracak püf noktalarını öğretecektir. Kat hizmetleri departmanının işleyişi ve konaklama sektöründeki yeri hakkında bilgi sahibi olacaksınız, çalışan personelin özelliklerini, görevlerini ve iş planı yapmayı öğreneceksiniz. Günümüzde hızla gelişen bu sektörün bilgili, becerikli ve işini seven elemanlara ihtiyacı vardır.

Otel Odası Dekorasyonu ve Tasarımı

2010-01-18 00:33:37

Konaklama hizmetleri, konuğun mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Güzel düzenlenmiş odada, rahat yatakta uyuyan konuklar, iyi dinlenmiş ve zinde olarak uyanırlar, güne mutlu başlarlar. Bu sektörün başarısında, kaliteli hizmeti veren kalifiye elemanın önemi çok büyüktür. Ülkemiz coğrafi konum olarak her türlü turizme uygun bölgededir. Çeşitli turistik ürünleri üreterek yılın her günü turizm faaliyeti yapılır. Değerli arkadaşım, bu mesleği seçerek hayatınızda isabetli bir kararı almış bulunuyorsunuz. Turizm sektöründe, her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Sektörde çalışan elemanların kariyerleri yükseldikçe, gelir düzeyi de bir o kadar artmaktadır. Bu sektörde, bilgi beceri düzeyi yüksek, nitelikli elemanların iş bulamaması söz konusu değildir.

Otel Dekorasyon Malzemeleri

2010-01-18 00:32:04

Ulaşımın kolaylaştığı, mesafelerin kısaldığı dünyamızda insanlar çeşitli sebeplerle sürekli yer değiştirmektedirler. Turizm amaçlı hareketlerin artması turizm sektörünün hareketlenmesine, otellerin doluluk oranının artmasına hız vermiştir. Evlerinden uzaklara giden insanların barınma ihtiyacını karşılayan otellerin konaklama hizmetleri, gelen misafirlerin kaldıkları odalarda rahat etmeleri kaldıkları süre içinde sıkılmamaları için bu mekânların çok iyi dekore edilmesi gerekir. Otelin iç mekânlarında, dekorasyonu yapacak; hayal gücü zengin, renklerle dans eden, zevkli mekânlar düzenleyebilen, bu işte bilgi ve beceri kazanan kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. Değerli meslektaşım; turizm sektörünü seçerek çok renkli, zevkli ve hareketli bir mesleğe başlamış oluyorsunuz. Bu mesleği severek ve isteyerek yaparsanız; zamanla kariyeriniz yükselecek ve gelir düzeyiniz bir o kadar artacaktır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli elemanlar turizm sektöründe her zaman rahatlıkla iş bulabilirler. Bu mesleği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyorum.

Otel Departman Görevleri

2010-01-18 00:30:50

İlkeli ve dürüst turizimciler olacak sizler, bu sayede müşterilerle işletme veya müşterilerle sektör çalışanları arasında çıkacak sorunlara kolaylıkla müdahale edebilecek ve bu sorunları doğru şekilde çözümleyebileceksiniz. Böylelikle de reklâmasyonu önlemede önemli rol oynayabileceksiniz. İnsanlar turizm hareketlerine katıldıkça özellikle ülkemiz turizminde olumlu gelişmeler olacaktır. Unutulmamalıdır ki insanları her zaman memnun etmek zordur. Ancak hiçbir zaman imkansız değildir. Bu nedenle ciddi, doğru dürüst işletmecilik anlayışı, iyi hizmet, kalite ile birleşince bu konudaki sorunlar kendiliğinden ortadan kalakacaktır. Günümüzde tüketici yasalarının tüketici açısından ne denli koruyucu nitelik taşıdığı hepimiz açısından da malumdur. Öyle ki özellikle bizim turizm potansiyelimizi oluşturan ülkülerin başında geldiği Avrupa ülkelerinde hata yapan şirketin batmasına kadar giden işlemlerin ve ödenen reklamasyon ve tazminatlar yüzünden kayıpların olduğu bilinmektedir. Bu dersle sizlere konaklama sektörünü, çalışanlarını, yaptıkları işleri, departmanların çalışma prensiplerini ve kullanılan bazı terimleri vermeye çalıştım. En önemlisi de bu departmanlarda karşılaşabileceğiniz bazı sorunlara değindim. Çalışma hayatınız boyunca bir çok sorunla karşılaşacağınızı hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle dersinüzü çok dikkatli takip ederek sektörle ilgili azami bilgiyi edinmeye çalışın. Bilgi ve beceri ile uygulamalarda kazandığınız deneyimler size her zaman yol gösterici olacaktır.

Almanca öğrenme sitesi 4

2010-01-17 12:37:15

Günümüz şartlarında tüm sektörler için gerekli olan Almanca, Turizm sektöründe çok daha önemlidir. Takdir edileceği gibi Seyahat işletmelerinde, yabancı misafirler ile çalışıyor olmamız, mesleki anlamda Almanca’nın önemini bir kat daha artırmaktadır. Hedef pazar yelpazesini artırmayan ve genişletmeyen işletmeler er yada geç yok olmaya mahkumdurlar. Bu nedenle sadece yerli turist ile çalışmayacağımız için iletişim sorunları çekmiş olur ve müşteri memnuniyetinde azalma olacaktır. Bu ders ile misafirlerimiz ile çok rahat iletişim kurabileceksiniz, bu da sizin sektörde daha kolay iş bulmanıza olanak sağlatyacaktır. Alacağımız bu ders ile dünya üzerindeki pastadan ülke olarak pay almada çok önemli rol üstlenmiş olacaksınız. Bereiten Sie mit ihrem Partner ein Dialog über eine Hotelsuche vor. Sie sind der Kunde und der Partner ist der Reiseagentur-Angesstellter .Machen Sie ein Rollenspiel . Wechseln Sie : ie Personenzahl und die ,Zimmerarten, die Hotellagen, die Zimmereigenschaften ,die Preise. Hotel vielleicht noch freie Zimmer für uns

Almanca öğrenme sitesi 3

2010-01-17 12:35:43

Günümüz şartlarında tüm sektörler için gerekli olan Almanca, Turizm sektöründe çok daha önemlidir. Takdir edileceği gibi Seyahat işletmelerinde, yabancı misafirler ile çalışıyor olmamız, mesleki anlamda Almancanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Hedef pazar yelpazesini artırmayan ve genişletmeyen işletmeler er yada geç yok olmaya mahkûmdurlar. Bu nedenle sadece yerli turistler ile değil yabancı turistlerle olan iletişimimizde de kendimizi geliştirmeliyiz. Bu ders neticesinde misafirlerimiz ile çok rahat iletişim kurabileceksiniz, bu da sizin sektörde daha kolay iş bulmanıza olanak sağlayacaktır. Hier finden Sie die neuen Wörter aus dem Dialog. Hören Sie Ihrem Lehrer gut zu und wiederholen Sie sie.

Almanca öğrenme sitesi 2

2010-01-17 12:34:50

Ülkemizin her alanda olduğu gibi Turizm sektöründe de iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. İyi yetişmiş eleman mesleki becerilerinin yanısıra öğrendiği yabancı dili konuşan insandır. Anadilinden farklı olarak öğrenilen yabancı dil sayesinde değişik insanlarla, kültürlerle, iş imkânlarıyla karşılaşacak ve misafirperverliğimizi göstermiş olacaksınız. İşte bu noktada, Avrupanın ve hatta dünyanın turizm merkezi olacak ülkemizin başarısında, sizlerin büyük rolü olacaktır.Ein Gast ist im Internetraum des Hotels. Er hat Probleme mit dem Computer. Der Rezeptionist will dem Gast helfen.

Almanca öğrenme sitesi 1

2010-01-17 12:33:01

Günümüz koşullarında, yabancı dilin her sektörde önemli olduğu bilinmektedir. Konu turizm olduğunda bu önem bir kat daha artmaktadır. Ülkemiz turizm sektöründe önemli bir gelişim süreci yaşamaktadır. Bu süreçte önümüze açılacak olan istihdam imkânlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek ancak iyi yetişmiş kalifiye elemanlar ile mümkün olacaktır. İşte bu noktada, Avrupanın ve hatta dünyanın turizm merkezi olacak ülkemizin başarısında, sizlerin büyük rolü olacaktır.

Türk Halk Kültürü

2010-01-17 12:30:35

Sizlerin Türkiye tanıtımına olan katkınızın ne kadar önemli olacağı konusunda sanırım hemfikiriz. Özellikle Türk kültürünün en önemli yansıtıcılarından birisi olan Türk Halk Sanatının doğru olarak aktarılması ise ne kadar doğru bilindiğiyle alakalıdır. Türk turizminin gelişmesi ise; varolan ve kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerimizin bilinmesi ve yaşatılmasıyla gerçekleşecektir. Tarihi ve Kültürel değerlerimizin bilincinde olan birer turizm neferi olarak; ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize Türk Halk Sanatını en iyi şekilde sunmak görevinizdir. Size bu konuda yardımcı olmayı hedefledik. Elinizdeki bu ders sonunda Türk Halk Sanatını tanıtabilme becerisine sahip olacaksınız. Türk Halk Sanatını bilerek mesleğinizin her noktasında ihtiyaç duyacağınız kültürel bilgileri öğrenmeniz sizlerin meslekte ki başarı oranınızı artıracaktır.

Turizm işletmelerinin sınıflandırılması

2010-01-17 12:29:07

Turizm endüstrisinin hızla gelişmeye devam ettiği günümüzde, insanların seyahat nedenlerindeki çeşitliliğin artışına paralel olarak turizm sektöründe hizmet sunan işletmelerin çeşitliliğinde de artışlar gözlenmektedir. Bu ders ile turizm endüstrisini, turizm endüstrisinde yer alan seyahat işletmelerini, konaklama işletmelerini, ulaştırma işletmelerini, yiyecek–içecek işletmelerini, rekreasyon ( eğlence– dinlence ) işletmelerini, alışveriş işletmelerini ve insanların seyahatleri sırasında karşılaştıkları pasaport, vize, gümrük işlemleri gibi formaliteleri öğrenme fırsatına sahipsiniz. Edineceğiniz bilgi ve beceriler, sektörde sürekli ihtiyacınız olacak konuları içermektedir. Bu nedenle, mesleki geleceğiniz açısından “Turizm İşletmeleri Dersi” nün öneminin farkında olmalısınız.

Turistlerin En çok gittiği yerler

2010-01-17 12:26:45

İnsanların hangi yaş ve dönemde olursa olsun geleceğiyle ilgili karar alması, daima zor olmuştur. Kişiliğimize, eğilimlerimize ve yeteneklerimize uygun meslek seçimi, gelecekteki özel ve iş yaşamımızı, dolayısıyla başarımızı doğrudan etkilemektedir. Turizm sektörü hareketli, renkli, canlı, yeniliklere ve gelişmeye açık bir alan olarak yaklaşık 25-30 yıl gibi kısa bir sürede üç milyon insanımızın doğrudan çalıştığı bir sektör haline gelmiştir. Özellikle genç insanların tercih ettiği bir alandır. İnsanlarla iletişim kurmayı, doğayı, ülkesini, değişik kültürleri tanımayı sevenlerin ilgi odağı bir meslek olmuştur. Bu ders ile bu mesleğe girebilmek için ilk adımı atacaksınız. İnsanların neden seyahat ettiğini, nelerden zevk aldığını, taleplerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. Böylelikle, gelecekte işinizde daha başarılı olacaksınız.

Turizm Coğrafyası Ders Notları

2010-01-17 12:25:28

Turizm Coğrafyası, tüm dünya ülkelerinin ve bölgelerinin yerini tarif edebilmek ve nerede olduklarını doğru olarak bulabilmek için bize rehberlik etmektedir. Bu sayede gitmek istediğimiz ya da merak ettiğimiz yerler hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Coğrafya bilgisi, iyi bir turizmci olmanın ön koşullarından biridir. Yaşadığımız yeri, bölgeyi, ülkeyi yerli ve yabancı turistlere doğru olarak tanıtabilmek için coğrafî turizm bilgilerine ihtiyaç duymaktayız. Bu dersteki bilgileri kazandığınız takdirde, ülkemizin ve bölgelerimizin iklimi; doğal, tarihî ve kültürel varlıkları; turistik değerleri; ulaşım olanakları; Türkiye turizmi içindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olup doğru analizleri yapabileceksiniz. Bu bilgiler, sizin hem meslekî alanda başarılı olmanızı sağlayacak hem de kültürel birikiminizi zenginleştirecektir. Bilgi çağını yaşadığmız günümüzde gerçek başarıyı yakalayabilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız, araştırmalar yapmamız ve doğru analizleri gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu da siz genç arkadaşlarımızın, çabası ile gerçekleşecektir.

Bilgisayar Otomasyon Programları

2010-01-17 12:24:15

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, artan arz talep dengelerine bağlı olarak diğer iş kollarında olduğu gibi konaklama işletmelerinde de otomasyona geçme zorunluluğu doğmuştur. Bilindiği gibi turizm alanında, özellikle de konaklama sektöründe yıllardan bu yana devam eden iki tip işletme kayıt-kabul sistemi vardı. Bunlar mekanik ve manuel sistemlerdi. Uzun yıllar boyunca uygulanan bu sistemlerin işletmeye getirdiği çeşitli olumsuzluklar oldu. Zaman ve para kaybı bunların başında gelmekteydi. Özellikle konaklama işletmeleri için zaman kavramının çok önemli olduğu düşünüldüğünde, işleri daha hızlandıracak ve daha düzenli bir sisteme oturtacak bir yapıya ihtiyaç duyuldu. Turizme olan talebin artması, ülkenin turizm gelirlerinin yükselmesine sebep olurken, konaklama işletmelerinin de kendini teknolojik anlamda yenilemesi gereği doğdu. Bu ihitiyaçtan dolayı çeşitli yazılım firmaları konaklama işletmeleri için alanlara özel paket yazılım programları hazırladılar. Bu yazılımlar sayesinde konuk-kabul işlemleri daha hızlı yapılmaya ve ekonomik anlamda daha avantajlı durumlar ortaya çıkmaya başladı. İşletmelerin verimliliğinin artması, çalışan personelin iş yükünün hafiflemesi, bu basit ve anlaşılabilir programların yaygınlaşmasını sağladı. Artık günümüz bilgi çağında hızı yakalamanın, zamanla yarışmanın en önemli yolu; işletmelere en fazla yararı sağlayacak ve en etkili çözümü sunacak bir yazılımı kullanmak olduğu anlaşılmıştır. Bu ders sonucunda bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak sistemle ilgili tüm kayıtları yapabileceksiniz.

Hotel Ofis işlemleri

2010-01-09 21:13:02

Hızla gelişen turizm sektöründe konukların otel işletmesinden memnun ayrılması öncelikle kat hizmetleri bölümünün başarılı çalışmasına bağlıdır. Temiz, çekici, hijyenik bir ortam ve misafirin evini aratmayacak huzurun sağlanması kat hizmetleri bölümünün personeliyle, ekipmanıyla tam ve sağlıklı işleyişiyle mümkündür. Alacağınız bu ders ile kat hizmetleri departmanında ofis işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazanabileceksiniz. Çalışma hayatınızda oldukça önemli bir yer tutacak olan ofis işlemleri ile ilgili en önemli hususlarda pratik olabilme yeteneğinizi geliştirebileceksiniz. Ekipmanların günlük bakımı, kat arabası düzenleme, kat ofisi düzenleme, form ve çizelgeleri düzenleme tekniğini öğreneceksiniz. Ülkemizde son yıllarda önemli ölçüde yol kat eden turizm sektörünün işini bilerek ve severek yapan insanlara daima ihtiyacı vardır.

Turizm ve Rehberlik

2010-01-05 00:04:25

Bu derste ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklara ülkemizin en iyi şekilde tanıtılması görevini üstlenmiş olan profesyonel turist rehberlerinin ne iş yaptığı, hangi eğitimlerden geçtiği, profesyonel turist rehberi olmanın yolları ve rehberlik mesleği ile ilgili yasal mevzuat hakkında gerekli olan öz bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin yerli ve yabancı konuklara en iyi şekilde tanıtabilmeleri turist rehberlerinin kendilerini en iyi şekilde yetiştirilmeleriyle mümkün olacaktır. En az bir yabancı dili en iyi şekilde konuşabilen, tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerimizi çok iyi bilen rehberler sayesinde Türk turizmi daha da gelişecek ülkemize bir döviz girdisi sağlamanın yanı sıra uygar ülkeler içerisindeki yerimiz daha da güçlenecektir. Turist rehberlerinin yerine getirdiği bu önemli rol dikkate alınarak; bilgisi, becerisi, kültürü, tutum ve davranışları ile Türkiye’yi ve Türk insanını temsil edecek ve doğru tanıtacak, ziyaretçilerin memnun ve olumlu izlenimlerle memleketlerine geri dönmesini sağlayacak, nitelikli kişilerin seçimi ve turist rehberi olarak eğitilmesi, hassas ve ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki yasal mevzuat doğrultusunda, profesyonel turist rehberi kimlik kartı olmaksızın rehberlik faaliyetlerinde bulunmak suç sayılmaktadır. Turizm rehberliği, 2 dersten oluşmaktadır ve elinizdeki 1. derste Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan kurslara devam ederek veya üniversitelerin rehberlik bölümlerini bitirerek nasıl profesyonel turist rehberi olunacağı hakkında gerekli ve önemli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Tur programları

2010-01-05 00:02:07

Bu ders ile turizm çeşitlerine uygun örnek tur programı hazırlama ve turu gerçekleştirme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz. Dersi tamamladıktan sonra, seyahat acenteciliği alanında çalışmalarınızda kullanacağınız tur programlarını hazırlayabileceksiniz. Alacağınız bilgi ve elde edeceğiniz yeterlik sizin mesleğinizde başarılı olmanızı sağlayacaktır. Öğreneceğiniz bilgilerin pekişmesinde yapacağınız araştırma ve uygulamalar çok etkili olacaktır. Turizmde çevre bilincinin önemi her geçen gün artmaktadır. Turizmi, çevrenin ve doğanın dışında düşünmek çok yanlış olacaktır. Gerçekte turizmle çevre ilişkisinin iyi tahlil edilmesi sonunda turizmin ana malzemesinden birinin çevre olduğu hemen ortaya çıkacaktır. Sektör beklentileri, değişen koşullar ve mesleklerin gelişimi ile ilgili bilgilere bu derste öğreneceğiniz bilgi ve kazanacağız yeterliklerle, alanda yapacağını çalışmalarda başarınızı artıracak ve diğer çalışanların önüne geçebileceksiniz.