Cahilim

Poliçe Çeşitleri, Poliçe işlemleri


funny games funny games gold rush gold rush gold miner online free gold miner moos moos moss moss how to play gold miner how to play gold miner hacked cube filed hacked cube filed cleaning games cleaning games Breakout games Breakout games Brick games Brick games gold mining gold mining

Poliçe Çeşitleri, Poliçe işlemleri

İnsanların toplumsal faaliyetleri gereği günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında bireysel ve toplumsal risklerle karşı karşıyadır. Meydana gelebilecek olan risklerin az hasarla atlatılabilmesi ve bu riskler sonucunda ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum sonucunda sigorta kavramı gelişmiştir. Sigorta; ileride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan prim ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir. Sigortacı ile sigorta ettiren arasında imzalanan sözleşmeye sigorta poliçesi adı verilmektedir. Sigortacılığın elektronik ortamlarda yapılmadığı geçmiş yüzyıldan sonra teknolojik ortamda yapılan sigortacılıkla beraber poliçelerde bilgisayar ortamında düzenlenmeye başladı. Bilgisayar ortamında düzenlenen ve takibi yapılan poliçeler özellikle sigortacıya zaman ve verimlilik konularında yardımcı oldu. Bu ders notlarının amacı gelişen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek dalında sigortacılık paket programında poliçe kayıtları yapmak, kayıtlı poliçelerin takibini ve tahsilini yapmayı öğretmektir.
Games about it : Goldball - Wie man Goldballspiel spielt: Wie man Goldballspiel spielt

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku