Cahilim

TİCARİ DEFTER VE BELGELER


moos moos moss moss gold miner online free gold miner how to play gold miner how to play gold miner hacked cube filed hacked cube filed cleaning games cleaning games Breakout games Breakout games Brick games Brick games gold mining gold mining moherload moherload frostbite frostbite

TİCARİ DEFTER VE BELGELER

Ticari hayatın sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesinde, defterlerin ve bu defterlere işlenecek kayıtların önemi büyüktür. Hesabını iyi tutmayan tacir başarılı olamaz. İşletmeye hangi mallar, hangi firmalardan alınmıştır? Hangi firmalara ne kadar borcumuz var? Dönemlere göre ödemelerimiz nelerdir? Hangi mallar hangi müşterilere, ne şekilde satılmıştır? Satışların dönemlere göre durumu nedir? Hangi malların satışı artmış, hangileri azalmıştır? Satışları etkileyen sebepler nelerdir? İşletmenin ekonomik faaliyetlerinin izlenmesi, borç ve alacaklarının takibi, stokların kontrolü için ticari faaliyetler, günü gününe kayıt altına alınmalıdır. Tacirler hangi defterleri kullanır? Ticari defterlere işlemler nasıl yazılır? İşlemleri kaydederken kullanılan, hesap denilen çizelgelerin özellikleri nelerdir? Tek düzen hesap planı nedir, nasıl kullanılır? Kayıtlar nasıl incelenir? Bu ders ile, ticari defter düzenleme becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Ders sayesinde ticari defterleri tanıyacak, defter yazım kurallarını öğreneceksiniz. Hesap, hesap planı, tek düzen hesap planı, hesapların özellikleri hakkında bilgi edineceksiniz. Çalışma hayatında, defter tutma bilgi ve becerisi iş yerindeki başarınızı, prestijinizi artıracaktır. Satış çalışmalarınızı daha iyi değerlendirecek, gerekli tedbirleri alıp satışlarınızı artırabileceksiniz.
Games about it : Goldball - Que dois-je faire pour jouer au ballon d`or ?: Que dois-je faire pour jouer au ballon d`or

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku