Cahilim

Seramik Motifleri - Kır çiçekleri 2


gold miner vegas gold miner vegas juegos de corrosrapidosyvonitos juegos de corrosrapidosyvonitos gold miner online free gold miner goldminerdownload goldminerdownload goldminerjar goldminerjar football football juegos de motos juegos de motos avatar avatar two players two players shot shot valanerter valanerter

Seramik Motifleri - Kır çiçekleri 2

Çinilerde kullanılan motifler, belli üsluplar içinde yer alan, temel bazı kurallar üzerine oturtularak sonsuz şekilde üretilebilen, çini desenlerinin yapı taşlarını oluşturan, süsleme unsurlarıdır. Natüralist üslup motiflerini yarı stilize motifler grubunda ele almaktayız. İsminden de anlaşılacağı gibi natüralist üslup içinde yer alan çiçek motifleri, çok fazla stilize edilmeden, doğadaki natürel (doğal) hallerine oldukça benzer şekilde çizilerek desenlere aktarılmıştır. Çiçek ve doğa sevgisinin yoğunluğu ve buna paralel olarak çiçeğin bol olması bu üslubun sevilmesinde ve yayılmasında etkin rol oynamıştır. Lale, karanfil, gül, sümbül, gibi çiçek motiflerinin yanında, nergis, süsen, zambak, kokulu menekşe, çiğdem gibi çok çeşitli çiçekler çini desenlerini süslemektedir. Günümüz çini eserlerinde, yarı stilize (yarı üsluplaştırılmış) çiçek motifleri arasında özellikle gül, lale, ve karanfil motiflerinin ön plana çıkarak çok kullanıldıkları görülmektedir. Kır çiçekleri 1 dersi ile adı geçen yarı üsluplaştırılmış çiçek motiflerine kısa bir giriş yapılarak tanıtılmış ve bu üslup içinde geçen çiğdem, lale ve karanfil motifleri ayrıntılı olarak işlenmişti. Kır çiçekleri 2 dersinde natüralist üslup içinde yer alan en önemli motiflerden gül ve gonca gül motiflerinin önemi, kullanım yerleri ve çizim teknikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çini sanatında çok önemli yeri olan, yarı stilize çiçek motiflerinden gül ve gonca gül motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. games about it:Gamyball - What is the function of yellow gold coins in the game? Gamyball - What is the function of yellow gold coins in the game?

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku

hani çiçekler nerde

03-12-2010 02:28