Cahilim

Seramik Motifleri 1 - Yaprak motifleri


sport games sport games doll house doll house gold miner online free gold miner altın avcıssı altın avcıssı redball redball santa clous games santa clous games angrybirds angrybirds süngrer bob süngrer bob süngerbook süngerbook gold miner vegas gold miner vegas juegos de corrosrapidosyvonitos juegos de corrosrapidosyvonitos

Seramik Motifleri 1 - Yaprak motifleri

Türk süsleme sanatlarının tümünde en önemli ortak unsur motif öğesidir. Süsleme sanatlarıgrubu içinde yer bulan bütün sanat kollarında, birbirine paralel özellikler gösteren motiflerin kullanıldığınıgörmekteyiz. Bunların arasındaki farklılıklar ise malzemenin işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin taş işlerinde motifler yüzeye kazınarak işlenirken, çini sanatında sır altıboyalarıile işlenir. Tüm süsleme sanatlarıiçin çok önemli olan motifler, kendi aralarında gruplandıklarında yine çok önemli bir yer tutan bitkisel motifler karşımıza çıkar. Bitkiler âleminde biyolojik yapısıile mühim vazifeler yüklenmişolan yaprak, şekil bakımından da pek çok farklılıklar gösterir. Buna rağmen çini sanatında kullanılan yaprak motiflerinin çıkışkaynağıve yeri hep basit yaprak motifi olmuştur. Hangi çeşit yaprak çizilecek olursa olsun çizime öncelikle basit yaprak kanaviçesi çizmekle başlanır. Tüm yaprakların temelini ve ana kanaviçesini oluşturduğu için çizim tekniğinin kavranmasıve tekniğine uygun çizilmesi çok önem taşır. Basit yaprak çizimleri 1 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılması için hazırlanmışbir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler sağa-sola bakan basit yaprak motifleri ile ikili küme yaprak motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz
Games about it : Gamyball - What is the reason for collecting gold coins in the game?: What is the reason for collecting gold coins in the game

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku

NiLGÜNALi YAPRAK

YAPRAGI TANITIRMISINIZ

07-11-2012 18:20