Cahilim

Seramik Motifleri - Kır çiçekleri 1


süngerbook süngerbook gold miner vegas gold miner vegas gold miner games online free gold miner juegos de corrosrapidosyvonitos juegos de corrosrapidosyvonitos goldminerdownload goldminerdownload goldminerjar goldminerjar football football juegos de motos juegos de motos avatar avatar two players two players shot shot

Seramik Motifleri - Kır çiçekleri 1

Çinilerde kullanılan motifler, belli üsluplar içinde yer alan temel bazı kurallar üzerine oturtularak sonsuz şekilde üretilebilen çini desenlerinin yapı taşlarını oluşturan süsleme unsurlarıdır. Natüralist üslup motiflerini yarı stilize motifler grubunda ele almaktayız. Bunlar çok çeşitli çiçeklerin doğadan aynen olmasa da oldukça benzer şekilde desenlere aktarılmasıyla çizilmiştir. Çiçek ve doğa sevgisinin yoğunluğu ve buna paralel olarak çiçeğin bol olması bu üslubun sevilmesinde ve yayılmasında etkin rol oynamıştır Yalnız başına tasarlandıkları gibi, diğer üsluplarla iş birliği içinde de kullanılmıştır. Lale, karanfil, gül, sümbül, gibi çiçek motiflerinin yanında, nergis, süsen, zambak, kokulu menekşe, çiğdem gibi çok çeşitli çiçekler çini desenlerini süslemektedir. Günümüz çini eserlerinde, yarı stilize (yarı üsluplaştırılmış) çiçek motifleri arasında özellikle gül, lale, karanfil, çiğdem, sümbül ve zambak motifleri çok kullanılmaktadır. “Kır Çiçekleri-1” dersi ile adı geçen yarı üsluplaştırılmış çiçek motifleri; kısa bir giriş yapılarak tanıtılmaktadır. Bu üslup içinde geçen çiğdem, lale ve karanfil motiflerinin önemi, kullanım yerleri ve çizim teknikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çini sanatında çok önemli yeri olan, natüralist üslup içinde yer alan, yarı stilize çiçek motiflerinden çiğdem, lale ve karanfil motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. games about it:Gamyball - What is the function of yellow gold coins in the game? Gamyball - What is the function of yellow gold coins in the game?

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku

GÖNÜL ÇELiKBA$ SERAMiK VE CAM BOYAMA MOTiFLERi

SERAMİK VE CAM BOYAMA KURSUNA BAŞLADIM. MOTİFLERİNİZDEN YARARLANMAK İSTEMEKTEYİM

12-03-2011 17:00