Cahilim

Tarihi eserler - Antik form tasarımı


cars cars 3d games 3d games gold miner games online free gold miner mario 64 mario 64 smart game smart game ashish ashish adhahdna adhahdna angry angry empiere beta empiere beta good game good game downloads downloads

Tarihi eserler - Antik form tasarımı

Bir kültürü geleceğe taşıyan, uygarlıkları kalıcı kılan en önemli unsur eserleridir. Sanatın bu anlamda kalıcı ve birleştirici bir özelliği vardır. İnsanlığın ilk yıllarından beri yaşanılan mekana, ortama, kullanılan tekniğe göre sürekli gelişmiştir. Bu gelişime baktığımızda topraktan mamul eşyanın yapımı ile aynı paralellikte ilerlediğini görülür. Tüm bu özellikleriyle hiç şüphe yoktur ki antik çağ sanatının en iyi izlenebildiği alanlardan biri seramiktir. Bu anlamda seramik yeni bir yüzyıla girdiğimiz şu günlerde bile kanıt olacak malzeme konumundadır Sizler bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazandığınızda sanatın tarihsel süreci hakkında bilgilendiğiniz gibi seramik sanatına karşı kişisel bir bakış acısı kazanarak yaşadığınız bölgenin tarihine dolayısı ile sanatına daha duyarlı olacaksınız. games about it:Goldminer - Gold Mining and Games Goldminer - Gold Mining and Games

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku