Cahilim

Seramik Motifleri - Rumi motifler 2


football football juegos de motos juegos de motos gold miner online free gold miner avatar avatar two players two players shot shot valanerter valanerter love games love games pool pool gokld pool gokld pool parking games parking games

Seramik Motifleri - Rumi motifler 2

Gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında, süslenme sanatları en olgun ve seçkin seviyeye ulaşmış milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir. Geleneksel sanatlarımızdan olan Türk çini sanatı tarihi gelişim içinde süsleme sanatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak yer almıştır. 15. ve 16. yy.lar bezeme sanatlarımızın her alanda en üstün seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Buna paralel olarak süsleme motiflerimizde de büyük bir zenginlik görülür. Bu motifler içerisinde rumi motifinin Osmanlı süsleme sanatındaki etkinliği başta gelmektedir. Rumi motifi 17. yy.a kadar olan zaman içerisinde çok zengin kompozisyonlar halinde sunulmuştur. Rumi bordürler ve rumi kompozisyonlar şüphesiz Türk sanatçısının tezyinattaki yaratma gücünün bir delilidir. Rumi motifinin çizimleri yüzyıllar boyunca daima belirli kurallar içerisinde yapılmıştır. Bu kurallar Selçuklularda doğup, Osmanlılarda en üstün seviyeye ulaşmıştır. Ancak Osmanlı Devletinin son dönemine doğru süsleme sanatlarımızın temel yapısını güçlendiren çizim kurallarına pek önem verilmemiş ve Batı sanatı etkisiyle klasik süsleme motiflerimiz özelliğini kaybetmiştir. Bu dönem içerisinde rumi çizimlerindeki denge ve görünüşündeki estetik de tamamen kaybolmuştur. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, rumi kolların çizim tekniklerini öğrenecek, estetik bir üslupla rumi kolları çizebilecek; rumi orta bağ, rumi tepelik ve rumi kol çizim tekniklerine dikkat ederek estetik bir üslupla rumi madalyon kompozisyonu çizebileceksiniz games about it:Gamyball - What is the effect of collecting gold coins in the game? Gamyball - What is the effect of collecting gold coins in the game?

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku