Cahilim

Zambak Türü Çiçekler


arbaz arbaz game gold miner game gold miner gold miner online free gold miner vegas gold miner vegas gold miner Super mario Super mario gold games gold games ball games ball games games games crash crash puzzle games puzzle games red ball red ball

Zambak Türü Çiçekler

Siz bu ders de Liliceae familyası bitkilerinden bazılarını öğreneceksiniz. Liliceae familyasında 240 kadar cins, 4000 kadar tür bulunmaktadır. Daha çok sıcak ve ılıman bölgelerde olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde yetiştirilebilmektedirler. Liliceae (zambakgiller) familyasındaki bitkiler çoğunlukla çok yıllık otsu, az da olsa çalımsı veya ağaç görünümünde olan bitkilerdir. Yumrulu, soğanlı, rizomlu, bazen tırmanıcı ya da sarılıcı olabilirler. Bazı türlerin gövdeleri, yaprakları değişik görünüşte olup, çoğunlukla şeritsi, mızrak, yumurtamsı veya elipsi biçim gösterir. Bazen nadir olarak kılıç, yuvarlak, yarı yuvarlak, yürek, boru ve diğer başka görünüşlerde olabilir. İşte siz bu ders ile Liliceae familyası bitkilerin genel özelliklerini, üretimlerini, peyzajda kullanım alanlarını ve önemli türlerini öğreneceksiniz. Gerekli yerlerde Liliceae familyası bitkilerin peyzajda kullanımları ve bunlarla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz.
Games about it : Hatball - Hat-BaLL? A clone version of the Red-ball-4 game?: Hat-BaLL A clone version of the Red-ball-4 game

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku