Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Eğlenceli Dersler

Web sayfamızın amacı her konuda mümkün olduğunca basit dersler hazırlamaktır. Sitemiz yapım aşamasında olduğu için şimdilik çeşitli kaynaklardan derlediğimiz genel içerik bulunmaktadır. Çok yakında daha basit ve eğlenceli derslerle hizmetinizde olacağız. Ders demek herzaman sıkıntı demek değildir, uygun şekilde hazırlanırsa dersler oyun kadar eğitici ve eğlenceli olabilir.. Hoşgeldiniz.


Dişli ve Çark çizimi

2009-10-26 16:59:17

Dişli çarklar uzun yıllardır bilinen, kullanılan ve üzerinde araştırmalar yapılan bir makine elemanıdır. Bu araştırmalar sonucu aşağıda belirtilen özellikler konusunda birçok aşamalar kaydedilmiş ve önemli başarılar elde edilmiştir. 􀂾 Mekanizmalar daha küçük boyutlarda imal edilmiştir. 􀂾 Aynı boyuttaki makinelerle daha büyük momentler nakledilmiştir. 􀂾 Kademe sayıları azaltılarak yüksek çevrim oranları elde edilmiştir. 􀂾 Daha ucuz ve daha yüksek verimli mekanizmalar elde edilmiştir. Yukarıda belirtilen özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli özel dişli tasarımları yapılmış ve bazıları geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisinde dişli çarklar önemli bir yer kaplamaktadır. Her makinenin tasarımında mutlaka dişli çarklar mevcuttur. En küçük saatten tutun en büyük uçaklara kadar dişli çark sistemlerinden oluştuğunu görürüz. Bu nedenle dişli çarklar makineciliğin ve tasarımın temel elemanlarındandır.

Devamı

Bitki ve Çiçek Hastalıkları

2009-10-10 14:50:17

Bildiğiniz gibi bitkiler de canlıdır ve diğer canlılarla ortak bazı özelliklere sahiptir. Örneğin büyüme, gelişme ve ölüm gibi. Yine diğer canlılarla en büyük ortak özellikleri hastalanmalarıdır. Evet, bitkiler de hastalanır. Belki biz insanlar gibi nezle veya grip olmazlar ama onların da kendilerine göre hastalıkları vardır. Bazen bu hastalık besin noksanlığı ya da fazlalığından ortaya çıkarken bazen de sulama, tohum gibi faktörlerin etkisiyle kendini gösterir. Hastalıklı bir bitkiyi gördüğümüzde sağlam olana bakarak hasta olduğunu anlayabiliriz. Bitkilerde görülen bu hastalıklar kalite ve pazar değerlerini düşürür. Örneğin külleme hastalığına yakalanan bir gülü kimse tercih etmez ya da mildiyö hastalığına yakalanmış bir meyveyi kimse yemek istemez. Hastalanan bitkilerde en önemli konu ise tedavileridir. Biz insanlar hastalandığımızda doktora gideriz. Hayvanlarımız hastalandığında ise veterinere başvururuz. Eğer hastalığa zamanında müdahale edilmezse istenilen sonuçları alamıyorsak aynı durum bitkiler için de geçerlidir. İşte bu ders ile siz, hastalanan bitkilerin teşhis ve tedavisini yapabileceksiniz. Doğru teşhis ile hastalığı belirleyecek ve zamanında müdahale ile bitkileri hastalıktan kurtarabileceksiniz. Böylece ikinci bir meslek olarak bitki doktoru olabileceksiniz.

Devamı

HTML ile Web sayfası yapımı ders 1

2008-12-18 14:50:39

internet nedir? web sayfası nasıl yapılır ? arama motorları hakkında bilgiler, temel html dersleri. Html tagları ve sayfa yapısı. Tablo yapımı. web sayfası yapımı dersleri.

Devamı

Kilim dokuma, Kilim desenleri

2009-08-29 13:58:43

Dokumacılık çok eski sanatlardan biridir. İlk insanlar vücutlarını doğanın etkilerinden (yağmur, kar, güneş vb.) korumak için çeşitli yöntemler bulmuşlardır. El dokumacılığında kilim dokuma; dokumanın temelini oluşturur. Kilim, cicim, zili, sumak teknikleri el dokumacılığının çeşitlerindendir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile el dokumacılığı kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. El dokumacılığını yaşatmak için istenilen amaca uygun üretim biçimini yakalamak, kaliteli araç gereç seçimi yapmak çok önemlidir. Seçilen alet ve gereçleri düzgün kullanabilmek, dokuma tezgâhlarını tanımak, özelliklerini bilmek kaliteyi artıran unsurlar içinde yer almaktadır. El dokuma alanında üretimin istenilen kalitede ve kapasitede geliştirilebilmesi için, kullanılan dokuma tezgâhlarının özelliklerini bilmek, dokumalar hakkında bilgi sahibi olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu derste; el dokuma alanında yapılacak çalışmaları, kilimin tarihçesini, kilimde desen ve motif özelliklerini, anlamlarını ve uygulama tekniklerini, tezgâhın bakım ve onarımını, çözgü hazırlamayı, dokumaya hazırlık yapmayı ve kilim dokuma becerisini kazanıp; dokumayı bitirip tezgâhtan çıkartmayı ve süslemeyi öğreneceksiniz. Bu derste edindiğiniz beceriler el dokumacılığının temelini oluşturacaktır. Cicim , zili, sumak ve kilim dokuma ile ilgili öğreniminize yardımcı olacaktır.

Devamı

Çorap örme makinesi 2

2009-09-25 14:34:56

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde çorap üretiminin yapıldığı elektronik çorap örme makinelerinde de sürekli yenilikler olmaktadır. Bu makinelerde mesleğinizi icra ederken elektronik çorap örme makinelerinde çalışmanın ne kadar rahat ve güvenilir olduğunu fark edeceksiniz. Hayatımızda meydana gelen hızlı teknolojik değişim uluslararası bütünleşme ve artan müthiş bir rekabet… Bunlar değil midir bizleri yaptığımız veya yapmak istediğimiz şeylere bir adım bile olsa daha çabuk yaklaştıran? Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda Çorap üretim sektöründe vazgeçilmez olan elektronik çorap örme makinelerini tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.

Devamı

Elektro Kardiyografi Cihazı ve Özellikleri

2009-12-14 14:50:51

EKG cihazlarının çeşitliliği göz önüne alındığında, bu ders ile vermek istediğimiz amaçlar size rehber olacaktır. EKG cihazlarının kurulumu konusunda da genellikle size rehber olacak esas servis el kitabı ve kullanıcı kılavuzlarıdır. Fakat temelde bütün kurulum uygulamalarının ana gerekleri hakkında bilgileri de bu derste bulabilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi esas olan çok çeşitli olan cihazlar hakkında daha çok araştırma yapmak ve uygulama alanlarında bulunmaktır. Bu size cihazlar hakkında daha fazla bilgi ve beceri kazandıracaktır

Devamı

Tekne ve yat nasıl sürülür, pratik kaptanlık ipuçları

2010-07-09 22:56:25

Deniz araçları yapımı, yüzyıllardan beri teknolojisini yenileyerek gelişmekte olup günümüzde de önemini korumaktadır. Bu alanda gemi, yat, tekne vb. deniz araçlarının yapımı için ilk öğrenilmesi gereken iş endaze çizmektir. Endaze bize kâğıt üzerinde yapacağımız gemi ölçülerini 1/1 ölçeğinde elde etmemizi sağlar. Bu da günümüzde rekabet edebilmek için çok önemli olan üretime geçmeden olabilecek hataları önlememizi sağlar. Malzemede, işçilikte ve zamanda meydana gelebilecek kayıpları önler. Yapacağımız işin tekniğe uygun olmasını sağlar ve maliyeti düşürür. Endaze–1 Dersinde, size önce geminin tanımı, gemi çeşitleri, geminin ana boyutları, gemi tonajları ve şiyer eğrisi çizimi verilmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için endaze çizmeyi çok iyi bilmesi gerekir.

Devamı

Web ofset baskı

2009-10-01 14:44:17

Web ofset baskı makinelerine rotatif baskı makineleri de denilmektedir. Rotatif, bobin kâğıda baskı yapan kazanlı baskı makineleri manasına gelmektedir. Web ofset baskı makinesini tabaka ofset baskı makinelerinden ayıran en belirgin özellik, bobin kâğıda baskı yapmasıdır. Web ofset tesisleri sabit üretim hatlarıdır. Birkaç sabit ürünü büyük miktarlarda üretebilmektedir. Bu tür tesislere yapılan yatırımları çıkartabilmek için uzun süreli büyük hacimli işler gereklidir. Yani ürün ve piyasa araştırması çok önemlidir. Bobin kâğıda baskı, makinenin baskı hızını yükseltmekte, üretim maliyetini düşürmektedir. Maliyeti artırmadan hız ve kaliteyi artıran her türlü yenilikler ilk olarak web ofset üzerinde uygulanmaktadır. Bu nedenle web ofset baskı makineleri en yeni, en otomatik ve en hızlı ofset baskı makineleridir. Bu derste, web ofset ile tabaka ofset arasındaki farklılıkları, avantaj ve dezavantajları öğreneceksiniz. Web ofsette bulunan üniteler ve otomatikleştirilen işler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Geçmiş dersler ve bu ders sayesinde en yeni tekniklerin uygulandığı web ofset baskı makinelerini öğreneceksiniz. Ülkemizin sizin gibi, yeni teknolojileri kullanacak elemanlara ihtiyacı var.

Devamı

Toplam Kalite Yönetimi Nedir

2010-08-01 02:50:53

İnsanlar, yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verir, Alınan kararların isabetli olması için bireyin çevre koşullarıyla ve kendisiyle ilgili bilgilere paralel olarak beceriye sahip olması gerekmektedir Bu ders ülkeye sağlayacağı istihdam imkanının yanında üretim-pazarlama sürecinde yarattığı katma değer ve uluslar arası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde büyük rol oynayacaktır. Rekabet, artık üretimle maliyetle değil, aynı zamanda kalite ile hatta hız ile mümkündür. Bu olguların içinde en önemli yeri hiç şüphesiz kalite almaktadır. Zira yapılan Pazar araştırmaları her on alıcıdan sekizinin fiyatın yanında kaliteyi de önemsediklerini göstermiştir. Bu yeni ortamda başarılı olabilen kuruluşları incelediğimizde, bunların ortak özelliklerinin TKY felsefesini ve onun getirdiği yaklaşımı benimseyen şirketler olduğunu görüyoruz. Bilindiği gibi TKY sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp günümüzün çağdaş bir yönetim anlayışıdır. TKY’ nin rekabet gücünü yükseltmesinin çok temel bir nedeni vardır: TKY bir taraftan “kalite”yi yükseltirken, diğer taraftan prodüktiviteyi de artırmaktadır, TKY’ nin kaliteyi yükseltirken maliyeti düşürmesinin nedenini artık biliyoruz: TKY, bir kuruluşun tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi hedefler ve böylece her aşamada oluşması söz konusu hataları önler. Hataların önlenmesi ile kayıplar azalır, Bunların sonucu maliyetler düşer ve müşterilerin beklentileri tam olarak karşılanır. Yaptığınız ve yapacağınız tüm faaliyet toplam kalitenin unsurudur. Bu sebeble vizyonunuzun genişlediğini, dersten edineceğiniz bilginin size ve çevrenizdeki tüm insanlara verimli olmasını dilerim.

Devamı

Sigorta İşlemleri ve Hukuki Yaptırım

2010-08-01 02:48:15

Her zaman söylenen bir söz vardır; “Hukuk bir gün hepimize lazım olabilir, o halde hukuk kurallarına saygılı olmalıyız”. Gerçekten de son derece yerinde söylenmiş bir sözdür. Kuralsız yaşamaya kalkarsak çıkacak karmaşadan herkes zarar görür. Toplum içinde birbirimize zarar vermeden ve çıkar çatışmasına düşmeden yaşayabilmemizin en kolay yolu kanuna ve kanunun koyduğu yasaklara uymaktır. Gerek günlük hayatımızda gerekse iş hayatımızda yasalara uygun yaşamak ve işimizi yapmak, herkes için bir yaşam şekli olmalıdır. Öncelikle kişisel hak ve sorumluluklarımızı sonra da çalıştığımız işimizle ilgili hak ve sorumluluklarımızı çok iyi bir şekilde bilmemiz, en temel vatandaşlık görevimizdir. Yasalara uymak, gelişmenin ve uygar bir toplum olabilmenin en önemli şartlarından birisidir. Siz sigortacılık dalında okuyan sevgili öğrenciler, ilerde sigorta alanında çalışırken sigortacılık mevzuatına uygun ve yasalara saygılı iş görmeniz hem kendinizi hem de müşterinizi koruyabilmek açısından son derece önemlidir. Aksi takdirde çok kısa bir sürede bulunduğunuz sektörden silinir gidersiniz. Bu ders ile sigortacılık hukukunu kavrayabilecek ve sigortacılık işlemlerini mevzuata uygun yapabileceksiniz.

Devamı

Mobilya Döşeme kumaşları

2010-01-13 22:16:13

Eskiden döşeme ve döşemecilik dendiği zaman genel olarak koltuk ve kanepe gibi oturma ve dinlenme mobilyaları akla gelirdi. Özellikle sandalyeler masif ağaçtan veya oturma yüzeyleri kontrplak vb. suni tablalı olarak çıplak uygulanır, yataklar ise içi yün ve pamuk doldurulmuş torbalar olarak düşünülürdü. Gelişen döşemecilik ise sadece oturma ve dinlenme mobilyalarını değil yatma mobilyalarını da içine alacak şekilde genişlemiş, bununla da kalmayarak oturma, dinlenme ve yatma mobilyalarının kullanma kolaylığı ile donatılmasını sağlayan örtü, kılıf gibi uygulamaları ve bu tür mobilyalar dışında bazı dekoratif çalışmaları da kapsamı alanına almıştır. Helezon yaylı sert döşeme bilgi, beceri ve deneyim gerektiren, yapımı zaman ve işçilik gerektiren bir döşeme tekniğidir. Geçmişten günümüze klasik tarz oturma mobilyalarında yoğun olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde makineleşme ve değişik dolgu gereçlerinin ortaya çıkmasıyla el işçiliğine dayalı üretim yapan ve işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük atölyelerde uygulama alanı azalmıştır. Bu derste helezon yaylı sert döşemeye zemin yapmayı, dolgu gereci koymayı ve yüz gereci takma uygulamaları yaparak el becerinizi geliştirirken helezon yaylı sert döşeme yapımında kullanılan gereçleri, alet ve makineleri, döşeme tezgâhı ve döşeme atölyelerini tanıyacak kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Devamı

Tapu işlemleri için gerekli evraklar 2

2010-10-09 09:26:37

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğundaki bu ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. Bu ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda tapu işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda tapu ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Devamı

inşaat için ahşap kalıp hazırlamak

2009-08-28 14:33:06

İnşaat alanında eğitim görecek ve eğitiminizden sonra hayatınıza inşaat sektörünün içinde devam edeceksiniz. Gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları, insanların harekete geçmesini mecbur hale getirmiştir. Bu harekete ayak uyduramayanlar veya işinde ivmesini artıramayanlar işsiz kalmaktadır. Bu şu demektir; işinde iyi olanlar hayatınıdaha kolay kazanacak ve mutlu olacaktır. Bu duygularla, inşaat ahşap kalıpçılığınıen iyi şekilde öğrenip hayatınızıkazanabilmelisiniz. Ahşap kalıp yapmak, beton ve betonarmeyi şekillendirmek maksadıyla tahta veya ahşap panoları, yapıelemanının şekline göre birleştirmektir. Beton veya betonarmeyi şekillendirmek, projede belirtilen yapıelemanına biçim ve boyutunu vermektir. Bunu sağlamak için, projedeki ölçülere göre kalıp yapmak şarttır. Kalıp ve kalıp iskelesinde kullanılacak ahşabın özelliği bilinmelidir. Kalıbın tüm elemanlarını, tekniğine uygun olarak kullanarak, yapıelemanlarının kalıbınıoluşturabilmelisiniz. Kalıp, betona istenilen şekli vermek, prizini yapıncaya kadar beton ağırlığınıtaşımak ve yanlara basıncınıönlemek üzere geçici olarak yapılır. Ahşap kalıp, kurallarına göre yapıldığında amacımıza hizmet edecek, görevini tamamladıktan sonrada kolayca sökülebilecektir. Hiç unutmamalıyız ki, yapıların sağlamlığı, elemanlarının istenilen biçim ve ölçülerde olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bütün bunların yanında inşaat teknolojisi alanında istihdam edilecek elemanlar da, ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebepten, beton ve betonarme kalıpçısı, işin esasına ve teknolojik kurallara göre işini yapmalıdır. Yapılan inşaatların sağlam, ekonomik ve ergonomik olmasıancak ve ancak eğitilmiş, işine hakim, işdisiplini ve ahlakına sahip insanlarla olacaktır. Başarmak sizin elinizdedir. Bahaneler bulmak sizin işiniz değildir. Sağlık ve başarılar dilerim.

Devamı

Tekne su tesisatı ayarları 1

2010-07-09 22:44:21

Gemilerde boru donanımlarının önemli yeri vardır. Borular; değişik sıcaklıklarda ve basınçlarda akışkanlar, gazlar ve diğer yapı elemanlarını iletirler. Gemi boru donanımının en temel devresi olan temiz su tesisatı, insan sağlığının korunabilmesi için gerekli temiz içme ve kullanma suyunun temini ve kullanılması için yapılır. Temiz su tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Temiz Su Tesisatı–1 dersinün devamı niteliğindeki Temiz Su Tesisatı Montaj dersinde temiz su tesisatı montajını öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin temiz su tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Bozulmuş yiyecekler Nasıl anlaşılır

2009-11-15 23:38:45

Gıda endüstrisine konu olan ürünler çeşit yönünden giderek artmaktadır. Son ürünün dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, ambalajlamada tüketicinin aradığı niteliklerin, arz biçiminin, çeşitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gıda endüstrisine verilen önemi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Gıda Kontrol dalı gıda teknolojisinin gelişim gösterdiği dallardan biridir. Bu dersi tamamladığınızda et ve et ürünlerinde kokuşma tespiti işlemlerini yapma becerisine sahip olabileceksiniz Severek gelmiş olduğunuz alanınızda başarılı olacağınızı ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğimizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Dersin sizlere gerekli bilgi ve beceriyi sunacağını biliyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Erkek Kot pantolon kalıbı

2009-07-26 08:37:49

Klasik giyim tarzları uzun yıllar boyunca hâkim olagelmişken, günümüzde tarzlar ve çizgiler çok değişmiştir. Uzun yıllar erkek giyimi “kravat ve takım elbise” olarak kendini göstermiştir. 50’ li yıllarda gençlik bu görüşün değişimini zorlamışsa da esas devrim jean’ in kabul görmesiyle erkekleri üniformadan çıkarmıştır. Blue jeans'in kökeninde, 15. yüzyıl'da İtalya'nın Cenova ve Fransa'nın Nîmes kentinde üretilen denim kumaş yatar. "Serge de Nîmes" olarak anılan bu pamuklu kumaş yüzyıllar boyunca kullanılmış, kendi içinde evrim geçirmiş, denim adını almış ve Hindistan'da yetişen indigofora bitkisinden elde edilen indigo boyasıyla birleşerek blue jeans efsanesini yaratmıştır. Spora artan ilgi günlük erkek giysilerinde bir boşluk yaratmış, bu boşluk jean üretimi ile doldurulmuştur. Günümüzde jean üretiminde model, dikiş ve kumaş çeşitleri çok değişkenlik göstermektedir. Bu ders, sektörde çalışacak öğrencilerin erkek jean kalıp çizim becerisini artırmak için hazırlanmıştır.

Devamı

Belge Yönetim Sistemi

2009-12-31 20:30:12

Günümüz bilgi çağında bilgi sürekli artan bir değer haline gelmiştir. Bu nedenle bilginin taşınması ve korunması çok önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu sorunun çözümünde arşivleme hareketleri önemli bir etkendir. Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise verilecek hizmette de zamanın uygun kullanılması önem arz etmiştir. Arşivleme hareketleri bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlamaktadır. Arşivleme hareketleri bilginin korunmasına yönelik bir hizmet çeşididir. Bugün tüm kurumlar bilgi kaynaklarını belli bir arşivleme sistemi ile koruyup, arşivleme hareketleri ile ihtiyaç durumunda arşivlenmiş bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Arşivleme sistemi ve arşivleme hareketlerinin organizasyonu için kamu ve özel kurumlarda teknolojiyi kullanabilen yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle hizmet sektöründe zaman ve emeğin önemi de düşünülerek bu dersin sizlere yararlı olacağını bilmelisiniz. Bu ders hem size hem de hizmet vereceğiniz insanlara zaman, psikolojik ve ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. Sonuç oloarak bu dersi tamamladığınızda arşivleme hareketleri konusunda kazanacağınız bilgi ve becerilerle arşivleme hareketlerini uygulayabileceksiniz.

Devamı

Windowsta aygıt sürücüleri nasıl yüklenir ?

2008-12-18 16:31:01

Windows kurduktan sonra yapılması gereken ikinci adım: Ekran kartı, Ses kartı, Ethenet kartı, TV kartı, Yazıcı(printer)sürücülerinin kurulması. Winzip, Winrar gibi sıkıştırma programları ve ses, video, resim düzenleme programlarının kurulması nasıl yapılır ? resimli anlatım.

Devamı

Tekstil baskı yöntemleri 5 - Temel baskı

2009-09-28 13:24:01

Tekstil alanında kaliteli, vasıflı, sorun yaratan değil çözen, bireyler olarak hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamanız gerekmektedir. Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üretilen kumaşların albenisini arttırmak büyük önem taşımaktadır. Kumaşları boyamak yoluyla renklendirmek, bu amaç için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle kumaşların üzerine farklı desen ve motiflerle baskı uygulamak da gerekir. Baskı uygulamalarını yaparken tercihlerimiz müşteri beğenisi ve kullanım alanları yönünde olmalıdır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tekniğine uygun olarak desen hazırlayabilecek, hazır şablonla parça baskı ve bağlama batik yapabileceksiniz.

Devamı

Gelinlik Dikimi 1

2009-04-18 13:59:04

Her genç kız düğün gününün hayalini kurar. Bu hayalinin gerçekleşeceği günün de çok özel olmasını ister. Gelinlik bu özel günde genç kızın mutluluğunu simgeler. Evlenirken giyilen gelinlik, bu özel güne uygun olarak tül, dantel, organze, saten, ipek ve şifon gibi fantezi kumaşlardan hazırlanan çeşitli model ve süslemelerle özellikler kazandırılmış bir giysidir. Bu giysi duvak, çiçek ve çanta gibi aksesuarlarla tamamlanır. Gelinlik Dikimi I konusunda gelinliğin kesimi, dikim öncesi hazırlık işlemleri ile 1. prova işlemlerini başarıyla yapabileceksiniz. Edindiğiniz bilgilerle gelinlik üretimi yaparak özel anlara katkıda bulunabilirsiniz

Devamı

Mermer Nasıl Üretilir, Mermer Blok üretimi

2009-11-06 05:20:35

İlk çağlardan beri insanlar yapı, konut ve yaşadıkları diğer yerleri doğal taşlardan yapmaya özen göstermişlerdir. Zamanla, yaşam seviyeleri yükselen toplumların, güzel görünüşlü ve dayanıklı olması nedeniyle doğal taşları tercih etmeleri, bu ürünü zenginliğin ve refahın sembolü haline getirmiştir. Gelişen endüstri ve teknolojiye paralel olarak doğal taşların kullanımının artması da bunu göstermektedir. Anadolu'da doğal taşların, bunların içinde de özellikle mermerciliğin tarihi ilkçağa kadar uzanmaktadır. Ülkemizdeki mermer yatakları, Anadolu yarımadasını yurt edinen bütün uygarlıklar tarafından işletilmiştir. Etiler devrinin kabartma ve heykelleri, eski Yunan ve Roma devrinin amfileri, arenaları ve diğer çeşitli sanat eserleri, Selçuklular ve Osmanlı devrinin saray, hamam, kervansaray, cami ve medreseleri, minareleri, çeşmeleri, ülkemizde mermer işlemeciliğinin tarihsel gelişimini sergilemektedir. Mermer blok üretimi, zorlu doğa şartlarında açık alanda bulunan mermer ocaklarından yapılmaktadır. Mermer ocakçılığı, ağır çalışma şartları olan bir iş koludur. Bunun için de mermer ocaklarında blok üretimi için gerekli çalışma koşullarını tanımanız gereklidir. Günümüzde mermer üretimi genelde açık ocak ve yeraltı ocak işletmeciliği şeklinde yapılmakla birlikte yaygın olarak açık ocak iletmeciliği uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda mermere olan talep ve sığ derinliklerdeki rezervlerin azalmasıyla birlikte kapalı ocak işletmeciliğine yönelimi hızlandırmıştır. Ülkemiz mermercilik sektöründe henüz kapalı ocak iletmeciliği uygulanmamakta ve ocaklarımızın tümü açık ocak işletmeciliği ile işletilmektedir. Mermer işletmeciliğinde ocak yerinin saptanması ve ayna açım faaliyetlerine ön etüt çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi sonucunda başlanır. Ön etüt; rezervi belirlenmiş mermer yatağında tektonik, tane boyutu, renk durumunun belirlenmesi, yol, su elektrik ve orman durumunun tespiti çalışmalarını kapsar. Mermer blok işletmeciliği düşünülen bölgede gözlenmesi gereken başlıca özellikler; jeolojik kriterler, coğrafik kriterler ve ekonomik kriterler olarak sıralanmaktadır.

Devamı

Router (Yönlendiriciler): Yapısı ve çalışması, gerekli ayarlar

2008-12-27 02:04:24

YÖNLENDİRİCİLER: WAN, LAN ve WAN’larda Yönlendiriciler , Yönlendiricilerin Yapısı ve Bağlantıları, Yönlendirici İç Bileşenleri, Yönlendirici Fiziksel Özellikleri , LAN - WAN Arayüz Bağlantıları YÖNLENDİRİCİYİ BAĞLAMA: Yönlendirici İşletim Sistemi (ROS) Özellikleri, ROS Çalıştırma, Açılış Modları, Led Göstergeleri.

Devamı

Cinsel Gücü Artıran Haplar

2010-01-07 16:16:55

Bu belgede cinsel gücü artıran haplar ve cinsel gücü artıran bitkiler hakkında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. özellikle cinsel gücü artıran bitkilerin çok faydasını göreceksiniz. bitkisel çözümler herzaman daha sağlıklıdır. ama cinsel haplar da herzaman daha garantilidir ;)

Devamı

Ticari Matematik Ders Notları 2

2010-08-10 21:46:11

Her iş letmenin mal ve hizmetlerini müş terilerine sunabilmesi için harcadı ğ ı üretim faktörleri vardı r. Satı ş a sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârı n planlaması yapı lı rken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranları tespit edilirken kâra çeş itli faktörler etki etmektedir. Kiş ilerin ellerinde bulunan paraları nıhangi yatı rı m aracı nda kullanmasıgerektiğ i konusunda alternatifler bulunmaktadı r. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonları nda iş letmeler mali tabloları nı oluş turuken, senede bağ lı alacaklar ile senede bağ lı borçlar, gerçek değ erine çevrilmelidir. Bu durumda, iş letmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktı r. Burada yapacağ ı mı z çalı ş malar sayesinde satı lan malları n kâr oranları nı , satı ş tutarları nı , maliyet tutarları nı , zarar oranları nı , faiz ile ilgili hesaplamaları , reeskont hesaplamaları nı kolayca yapabileceksiniz. Malları n satı ş ı ndaki kâr oranı belirlenirken, malı n maliyet fiyatı veya satı ş fiyatı esas alı nı r. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satı şüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki ş ekilde yapı lacaktı r.

Devamı

Elde Antep işi dokuma

2009-08-31 13:44:58

Antep işi Gaziantep halkı tarafından yaygın olarak yapılan kültürümüz içinde önemli bir yere sahip olan bir işleme çeşididir. İlk yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber uzun yıllardır yapıldığı bilinmektedir. Antep işi geçmişten günümüze özelliğini kaybetmeden sadece kullanım alanları değişerek gelmiş ve halen yaygın olarak yapılmaktadır. Turistik değerinin fazla olması ekonomik yönden yöre halkına önemli ölçüde yarar sağlamaktadır. Bu ders; Antep işi tekniğini uygulama, kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulama, kenar temizleme, ütü yapma ve kalite kontrol konularını içermektedir. Sizde bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda elde Antep işi tekniğini uygulayarak güzel ve zevkli ürünler hazırlayabilir ve ekonomik olarak gelir sağlayabilirsiniz.

Devamı

Grafikte Torso Çizimi

2009-05-20 13:47:58

Yüzyıllar boyu insan bedeni, uygarlıkların başlıca ifade konularından biri olmuştur. Bilimi ve yeni buluşları kültür gelişmesinin temeli kabul eden topluluklar en yoğun uğraşlarını insan bedenini incelemekte vermişlerdir. Antik Yunan ve Roma Uygarlığı kusursuzluğu, kadın ve erkeği tanrılaştırmakla elde etti. Kusursuz görünen matematik oranlar ve ideal ölçülere uygun bir figür oldu. Bu dönemdeki eserler sanatsal açıdan bugün dahi benzersiz kabul edilmektedir. Desende insan figürü çizimine hareketsiz modelden (Torstan) çizimler ile başlanması gerekir. Tors çizimi ile ideal ölçüdeki insan formunu doğru olarak çizmek canlı insan figürü çiziminde kolaylık sağlayacaktır. Hazırlanan bu derste tors ve heykel tanımları, tors çiziminde ölçü, oran, tors çizim uygulamaları ve çizerken dikkat edilecek noktaları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde insan figürünün temeli olan tors çizim uygulamaları yapabilirsiniz

Devamı

Erkek sabahlık kalıbı

2009-07-28 08:28:06

Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gençlerin iş hayatına geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Vasıflı iş gücü ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim veren örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yararlanılmaktadır. Giysi hazırlamanın temelini oluşturan kalıp hazırlama, provasız giysi üretimini artırmış ve kalıp hazırlamanın önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sürekli gelişim gösteren giyim endüstrisi de erkek giyim üretimine ve ihracatına büyük ölçüde önem vermeye başlamıştır. Bu derste erkek sabahlığı kalıp hazırlama, model uygulama ve şablon hazırlama becerilerini kazanarak üretken, ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler konumuna gelecek ve işe yerleşme durumunda seçkin eleman özelliğini kazanmış olabileceksiniz.

Devamı

Gıdalardaki yağ oranları nasıl bulunur ?

2009-11-15 23:32:02

Gıda endüstrisine konu olan ürünler çeşit yönünden giderek artmaktadır. Son ürünün dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, ambalajlamada tüketicinin aradığı niteliklerin, arz biçiminin, çeşitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gıda endüstrisine verilen önemi gün geçtikçe artırmaktadır.Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti artırarak endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Gıda Kontrol dalı gıda üretiminin gelişim gösterdiği dallardan biridir. Bu dersi tamamladığınızda gerekli araç- gereç ve kimyasalları kullanarak gerber ve ekstraksiyon yöntemleriyle yağ tayini uygulama becerisine sahip olabileceksiniz. Severek gelmiş olduğunuz alanınızda başarılı olacağınızı ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğimizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır.

Devamı

Anı Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Ayarları

2009-05-20 13:41:15

Anı fotoğrafları, bazen, anların sabitlenmesi sonucu yıllar sonra önem kazanır. Gerçekte anı fotoğrafı daima yaşamımızın içinde olmuştur. Belki o anlık sevinç ve mutlulukları fotoğrafla sabitlemek isteriz; aradan yıllar geçince o anki yaşananları anımsar, özlem gideririz. Bazen de hafızamızdan silinen birçok olayı ya da unutulan arkadaşları fotoğraflara bakarak anımsarız. Ne şekilde olursa olsun; anı fotoğrafları, yaşanmış anları başkalarıyla paylaşabilme olanağına sahip olabilme güzelliğini taşır. Bu modülde, anı fotoğrafı çekerken ışık ortamlarından doğanın bütün olanaklarını zorlayarak yararlanır olmamız gerekir. Bunu hangi ortamda, hangi araç ve gereçlerle, hangi tekniklerle yapılabileceğini öğreneceksiniz. Anı fotoğrafları çekerken teknolojik gelişmelerden yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz sorunları azaltırken arşivleyerek saklama bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz. Ayrıca bu ders size mesleki anlamda bilgi ve beceri kazandıracaktır. Edinmiş olduğunuz bilgi ve becerilerle anı fotoğrafının özelliklerini kavrayıp doğru ve güzel anı fotoğrafları çekebileceksiniz.

Devamı

Engelli çocuklar için okuma yazma etkinlikleri

2009-08-24 00:59:02

Özel eğitimde engelli çocuğun özür grubuna göre eğitim yapılmaktadır. Özel eğitimde özür grubuna uygun tüm engelli çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları uygulanmaktadır. Özel eğitime gereksinimli çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık becerileri bireyselleştirilmiş öğretim programları içerisinde hazırlanabilir, öğretim sürecinde de hazırlanan basamaklar belli bir düzen içinde uygulanabilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde, özel gereksinimli çocukların, özür ve tür derecelerine göre, günlük yaşamda kullanılan kavramları algılamaları, basit ve anlaşılır yönergelerle, çeşitli becerileri, bu kavramlar doğrultusunda kazanmaları, özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alır. Bu nedenle özel eğitimde verilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, engelli çocukların kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda bir takım becerileri kazanmaları açısından büyük önem taşır. Bu ders ile edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde, özel eğitimde özür türüne göre okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, sizde uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

2007 Fen ve Anadolu Lisesi Öğretmen Seçme sınavı soruları

2008-12-14 07:08:47

5 Mayıs 2007 Tarihli Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı A Kitapçığı Soruları. Cevap Anahtarı kitapçığın en altında verilmiştir.

Devamı

Baskıdan sonra flekso makine nasıl temizlenir ?

2009-10-05 07:52:06

Bu ders flekso baskı makinesinin temizlenmesi aşamasında gerekli hazırlıkların doğru yapılmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Flekso baskı makinelerinin temizliği teknik bilgi gerektiren ve çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. Doğru yapılan temizlik aşaması hem baskı kalitesini, hem flekso baskı makinesinin ömrünü, hem de baskı maliyetini etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar bu işte çalışan elemanlarını çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedirler. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Dünya Mitolojileri ve Tanrılar

2009-06-10 06:22:28

Mitos; Yunancada söz, öykü anlamına gelir. Mitoslar; ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek canlı varlıklar ya da tanrılar olarak tasarlayıp henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öykülerdir. Mitoslar, eposlara yani destanlara malzeme olurlar. Mitoloji ise mitos bilgisi ve mitosların sistemli bir biçimde toplamı demektir. Dünya mitolojisi denildiğinde aklımıza ilk gelen Yunan ve Roma mitolojileridir. Klasik mitolojinin Yunan mitolojisinin ilk mitlerinden oluştuğu söylenebilir. Hatta birçok araştırmacıya göre klasik mitoloji Yunan mitolojisinin diğer adıdır. Bütün öteki ulusların ilk çağ efsanelerinden önce akla, Yunan ve Roma (Latin) öykülerinin gelmesinin nedeni, Yunanve Roma (Latin) mitolojilerinin yüzyıllardır Avrupa sanat ve edebiyatını en geniş ölçüde beslemekte olmalarıdır.

Devamı

Matbaada paketleme ve sevkiyat işlemleri

2009-10-04 12:46:16

Paketleme, bir ürünün kullanıma uygun muhafaza edilebilmesi ve kullanılabilmesi için yapılan işlemdir. Burada asıl amaç ürünün özelliklerini bozmadan paketlenmesidir. Matbaacılık sektöründe paket, sağlam ve içindeki malzemeyi koruyan nitelikte olmalıdır. Paketin içeriğini tanımlayan iyi yapışmış etiketleme yapılmalıdır. Değişik şekilde hazırlanan paketler, folyolama makineleri, bantlama gereçleri kullanıldıktan ve etiketleme işlemleri yapıldıktan sonra uygun şekilde istiflenerek paletler, forkliftler, transpaletler vasıtası ile güvenli bir şekilde sevk edilmektedirler. Uluslararası Paketleme ve Sevkıyat yapan işletmelerde nitelikli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Edindiğiniz her bilgi, kazandığınız her beceri, bu sektörde sizi mutlaka etkin ve yetkin bir eleman konumuna getirecektir. Bu derste Paketleme ve Sevkıyat kurallarını ve tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. Böylece derste verilen paketleme ve Sevkıyat yapma şansına sahip olacaksınız.

Devamı

inşaatta ölçü ve ölçekler

2009-08-28 14:34:50

Bilindiği gibi yapı ve inşaat insanlığın varoluşundan beri vardır. İnşaat sektörü çok geniş bir sektördür. Önemi gittikçe artmaktadır. Teknolojinin de çok hızlı gelişmesiyle ister istemez bizim sektörümüzde de teknoloji kendini göstermektedir. Bu da inşaata ayrı bir işlev katmaktadır. İşte bu noktada bize çok iş düşmektedir. İnsanlığa ve çevremize bu alanda verebileceğimiz çok şeyin olduğu görülmektedir. Bu nedenle mesleğimizde, kendimizi çok iyi yetiştirmemiz, teknolojiyi de çok yakından ve günlük takip etmemiz gerekmektedir. Bu sektör içinde yerimizi belirlemek için girmiş olduğumuz bu yolda, en iyi şekilde çalışmalı ve eğitimimizi tamamlamalıyız. Bu eğitimimiz içerisinde Meslek Hesapları dersi önemli bir konumda karşımıza çıkmaktadır. Muhakkak ki inşaat sektöründe Meslek Hesapları’nın yeri ve önemi tartışma götürmeyecek kadar derecededir. Ölçü ve Ölçekler Dersi de Meslek Hesapları içerisinde önemli bir yer almaktadır. Bu dersten amaçlanan sizlerin ölçü ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olmanızdır.Yani sizin anlayacağınız şekilde, ölçü nedir ?, Nerelerde kullanılır?, Kaç çeşit ölçek vardır?, Çeşitli geometrik şekillerin çevre hesaplarının yapılması gibi… konuları öğreneceksiniz.Daha önemlisi bunlar bizim günlük hayatımızda işimize yarayacak mı? Yoksa sadece mesleğimizde mi kullanacağız? İşte bütün bunları ve sonuçlarını bu dersin içerisinde bulacaksınız. İnanıyoruz ki bu dersin sonunda bilgi dağarcığınızda hiçbir soru kalmayacaktır. Ve umuyoruz ki bu ders sonunda hepiniz gerekli yeterliliğe ulaşacaksınız. İnşaat sektörü içerisinde yerinizi almanız, aldığınız bilgi ve becerilerinizin bir ömür boyu, sizlere yol göstermesi dileğiyle; başarılar dileriz.

Devamı

Yeşil çay nasıl üretilir

2010-01-03 23:21:54

Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeşit yönünden giderek artması, son ürünün dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, tüketicinin damak zevkinin hayat standartlarının artışına ve sosyal hayat yaşantısının değişimine paralel olarak gelişmesi ve farklılık göstermesi, ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda çeşitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte, üretici kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı görülmektedir.Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Çay üretimi ve işleme, bölgesel üretime dayalı gelişim gösteren bir daldır. Ders sonunda yeşil çay üretiminde önemli bir işlem olan çay yapraklarını kıvırma işlemine alınmasını ve bunların işlem bitikten sonra tasnif ünitesine sevk edilmesi becerisine sahip olacaksınız. Severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğinizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Dersin sizlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracağını umuyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Tayt ve Body kalıpları

2009-07-27 15:28:57

Günümüz insanı yoğun çalışma saatlerinin dışındaki serbest zamanlarını, spor yaparak, seyahat ederek veya başka aktiviteleri değerlendirmeyi tercih etmektedir. Ancak yapılan aktivite ne olursa olsun, vazgeçilmeyen tek unsur içinde rahat edilebilecek, kullanışlı bir giysidir. Bu amaçla; esnekliği yüksek, gerektiğinde vücudu ikinci bir deri gibi saran, vücut hareketlerini engellemeyen, az buruşan ve giysi konforu yüksek olan örme kumaşlar serbest zaman ve spor giysilerde çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Giysi konforunun ve elastikiyetin yüksek olması nedeniyle giyen kişinin kendini içinde rahat hissetmesi nedeniyle örme kumaşlara talep her geçen gün artmaktadır. Gerek desen olanaklarının artması, gerekse örme yapılarının yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar da ürün yelpazesini her geçen gün artırmaktadır. Örme kumaşlardan üretilen tayt ve body günümüz giyim çeşitleri içinde kullanışlı, rahat ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilmektedir. Talebin yoğun olması bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Bu dersle sektörün istediği kalifiye eleman özelliği kazanarak, sektörde iş bulma şansınızı artıracak ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceksiniz.

Devamı

Almanca öğrenme sitesi 1

2010-01-17 12:33:01

Günümüz koşullarında, yabancı dilin her sektörde önemli olduğu bilinmektedir. Konu turizm olduğunda bu önem bir kat daha artmaktadır. Ülkemiz turizm sektöründe önemli bir gelişim süreci yaşamaktadır. Bu süreçte önümüze açılacak olan istihdam imkânlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek ancak iyi yetişmiş kalifiye elemanlar ile mümkün olacaktır. İşte bu noktada, Avrupanın ve hatta dünyanın turizm merkezi olacak ülkemizin başarısında, sizlerin büyük rolü olacaktır.

Devamı

PLC Programlama

2009-12-23 13:42:18

PLC’ye Hazırlık dersinü tamamladıktan sonra bu derste endüstriyel otomasyon alanında önemli yeri olan PLC’nin kullanımına yönelik temel çalışmalar yapmaya başlayacaksınız. Bu amaçla öncelikle PLC yapısını tanımak ve programlanabilir kontrol mantığını anlamaya çalışmak gerekir. Programlanabilir mantıksal kontrol ile röleli kontrol uygulamaları arasında karşılaştırma yapabilmek için her iki kontrol yöntemini de yeterince kavramak gerekir. Bu derste çeşitli algılayıcıların durumlarını dikkate alarak istenen şartlarda PLC çıkışına bağlı aktüatörlerin kontrolüne yönelik uygulamalar yapılacak. Başlangıçta verilen örnekler programlama mantığının anlaşılırlığını kolaylaştırmak için basit düzeyde seçilmiştir. Programlanabilir mantıksal kontrolün avantajları daha karmaşık uygulamalarda daha açık görülecektir. Uygulama alanlarında çeşitli marka ve özelliklerde PLC’lerle karşılaşacaksınız. Fakat marka ve özellikleri farklı bile olsa genelde PLC’lerin programlama mantıkları birbirine yakındır. Bu derste Mitsubishi marka PLC’ye uygun programlama yöntemlerini tanıyacak ve bunlarla ilgili uygulama yapma imkânı bulacaksınız. Programlanabilir kontrol dendiğinde bilgi işleme ve bilginin iletimi söz konusu olur. Bunun için bu derste sayı sistemlerini kısaca hatırladıktan sonra PLC üzerinde bilgi işlemeye yönelik uygulamalara da yer verilecektir. Bu ders tamamlandığında programlanabilen mantıksal kontrol aygıtlarının temel düzeyde kullanımına ve programlanmasına yönelik yeterliklere sahip olacaksınız.

Devamı

3ds max ve Character Studio 1- Biped düzenleme

2008-12-31 14:56:44

3dsmax ile insan ve hayvan animasyonlarında kullanılan biped, physique ikilisini anlatan bu ders serisindeki ilk bölümünde Biped şeklinin hazırlanması anlatılmıştır. http://hotfile.com/dl/56715259/a3de7b9/biped-1.avi.html http://hotfile.com/dl/56715284/9ac756d/biped-2.avi.html http://hotfile.com/dl/56715318/e42e97c/biped-3.avi.html http://hotfile.com/dl/56715391/25bf075/biped-4.avi.html http://hotfile.com/dl/56715398/106f216/biped-5.avi.html http://hotfile.com/dl/56715418/c189990/biped-6.avi.html (Hazırlayan: Bayram Kurt)

Devamı