Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Eğlenceli Dersler

Web sayfamızın amacı her konuda mümkün olduğunca basit dersler hazırlamaktır. Sitemiz yapım aşamasında olduğu için şimdilik çeşitli kaynaklardan derlediğimiz genel içerik bulunmaktadır. Çok yakında daha basit ve eğlenceli derslerle hizmetinizde olacağız. Ders demek herzaman sıkıntı demek değildir, uygun şekilde hazırlanırsa dersler oyun kadar eğitici ve eğlenceli olabilir.. Hoşgeldiniz.


Noter ücretleri ve işlemleri

2010-10-09 09:23:42

Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve mesleki standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğunda elinizdeki ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. İki yıllık meslek yüksek okuluna geçiş yapabilecek ya da dört yıllık fakülte için avantaj sağlayacaksınız. İleride düşünülen emlak müşavirliği için şimdiden adım atmış olacaksınız. Elinizdeki ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda meslek bilgileri ve noter işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu sayede okul uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda meslek bilgileri ve noter işlemleri ile ilgili işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Devamı

Medikal Sinyal Analizi

2009-12-14 08:38:34

Elektrik ile çalışan bütün cihazlar bir elektriksel sinyal meydana getirir. Bu sinyallerin insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması sürecinde kullanılan biyomedikal cihazları etkilemesi istenmeyen bir durumdur. Bu istenmeyen sinyallerin analizinin yapılması ve cihazları etkilemesi önemlidir. Bunun için sırasıyla spektrum analizörü, gürültü ve elektromanyetik alan analizi ile değişken sinyallerin analizi hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Biyomedikal cihazları etkilememesi istenilen sinyaller hakkında gerekli bilgileri ölçümler yaparak inceleyebiliriz. Bunun için gerekli olan temel cihaz spektrum analizördür. Spektrum analizör ile yapılacak olan ölçümler ile sinyaller hakkında detaylı bilgiler edinilebilir. Bu bilgiler frekans değeri, güç, sinyaldeki dersasyon hakkında bilgi, frekansın harmonikleri vb. bilgilerdir. Biyomedikal sistemlerin bulunduğu ortamlardaki gürültü kaynaklarının tespiti, gürültünün ölçülmesi ve azaltılması da çok önemlidir. Elektriksel gürültünün ölçümü için gürültü ölçüm cihazları ve spektrum analizörden faydalanılır. Çalışma ortamındaki elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alan sonucu oluşan sinyaller de analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken etkenlerdendir. Sinyallerin analizi yapılırken değişken çeşitleri; frekans, faz, genlik, dalga şekilleri ve dersasyon çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ve yapılan ölçümler sonucunda sinyaller hakkında analiz yapmak daha doğru olur. Bu ders, biyomedikal cihazların çalışma ortamlarındaki elektriksel sinyallerini analiz edebilme bilgi ve becerisini vermeyi amaçlamaktadır.

Devamı

Zorunlu Sigortalar Nelerdir ?

2010-07-28 13:49:43

Zorunlu sigortalar, yasal düzenlemelerle yaptırılması zorunlu tutulmuş sigortalardır ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olunan veya doğal afetler sonucu oluşan kimi zararlarda, mağdurların zararlarının karşılanması, milli servetin korunması, sosyal fayda ve güvenliğin sağlanması için, sigorta sistemi kullanılarak oluşturulmuş bir tedbir olarak düşünülmelidir. Gerçek kişiler doğumlarından ölümlerine kadar, tüzel kişiler kuruluşlarından sona ermelerine kadar, yaralanma, hırsızlık, sel, yangın gibi çok sayıda ve değişik türde risklere maruz kalabilmektedirler. Bununla birlikte, çağımızdaki teknik gelişmelerin artması sonucunda, çeşitli faaliyetler toplum için yeni riskler oluşturmaya başlamıştır. Motorlu taşıt araçlarının, tren, uçak veya gemilerin kullanılması, enerji işletmeleri, atom reaktörleri tehlike yaratan bu tür faaliyetlere örneklerdir. Bu faaliyetlerin yol açtığı zararların önlenmesinde “kusura dayalı sorumluluk” ilkesinin yetersizliği veya zarardan sorumlu kişinin mali durumunun bazen yetersiz olabilmesi, zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetine neden olabilmektedir. Bu durumda zorunlu sigortalar sorumlu şahsın malvarlığını aşan zararlarda mağdur için bir teminat sağlamaktadır. Kişinin, genellikle üçüncü şahıslara verebileceği zararlara karşı zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarının dışında, tamamen başka amaçlar düşünülerek zorunlu tutulmuş, kişinin bazı doğal afetler nedeniyle, kendi malına gelebilecek maddi hasarını karşılayan zorunlu sigortalar da mevcuttur. Ülkemizde uygulanmakta olan Zorunlu Deprem Sigortası bu uygulamaya bir örnektir. Hazırlanan bu çalışma sigorta şirketlerinin hizmet pazarlamasında müşterinin memnuniyet derecesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda zorunlu sigorta uygulamalarını açıklayabilecek, zorunlu sigortanın faydalarını anlatarak, müşteriyi sigorta yaptırmaya ikna edebilecek ve zorunlu sigorta poliçe bedelini hesaplayabileceksiniz.

Devamı

Dimi örtüsü dokuma

2009-09-02 00:20:52

Mekikli dokuma türlerinden olan dimi dokumaların oldukça geniş çeşitleri vardır. Dimi örgüsü pamuklu ve yünlü dokumacılıkta çok kullanılmaktadır. Kadın ve erkek elbiselik kumaşlar, baddaniyelik kumaşlar dimi örgüsü ile dokunur. Bunların yanı sıra yün iplikleriyle şal,atkı gibi giysi aksesurlarıda dokunabilir. Bu derste sizlere çok farklı dimi örgü çeşitleri sunularak değişik dimi örgüleri dokumanız sağlanacaktır.

Devamı

Hotel Konuk bagaj aktarım işlemleri

2010-01-04 23:25:20

Konaklama tesisiyle ilk temasa geçtiği andan itibaren, konuğun tesise ulaşması, konaklaması, ayrılması ve bir daha ki gelişine kadar geçen süreye “Konuk Döngüsü” denilmektedir. Bu döngünün en önemli basamağını konuğun tesisle ilk yüz yüze temasının gerçekleştiği ve ön büro tarafından karşılandığı andır. Konuğun tesise ulaşmasıyla, tesisin kalitesi ve sunulan hizmetlerle ilgili konukta “İlk İzlenimler” de oluşmaya başlayacaktır. Her insanın karşılaştığı ilkler kuşkusuz insan hayatında silinmez izler bırakmaktadır. Konuğa ilk izlenimleri verecek olan görevlilerden bir tanesi de konuğu ilk karşılayan bagajlarını alan ve ön büroya kadar eşlik ederek otelle temasını sağlayan bagaj taşıyıcı “Bellboy” dır. Yorucu bir yolculuktan sonra bir an önce odasına çıkmak isteyen, aynı zamanda tesisi ve çevreyi de merak eden konuğa, bilgi verecek tesisi ve tesisteki etkinlikleri tanıtacak, hizmetlerin pazarlanmasında ve satış gayretlerinde “Bellboy” kilit rol oynayacaktır. Günümüz modern otelcilik anlayışında konaklama tesisleri konaklama, yeme-içme, sosyal etkinlikler ve güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerinden dolayı küçük bir şehir olarak görülmektedir. Bu nedenle konuğun ihtiyacı olan tüm hizmetlerin tesis içerisinde bulundurularak konuğun mümkün olduğu kadar tesis içerisinde tutulmasına çalışılmakta böylece işletmenin kârının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçeklemesi ise tesisin ve sunulan hizmetlerin çok iyi tanıtılmasıyla mümkündür. Bu tanıtımda kilit rol sıcak ve samimi davranışları, düzgün fiziği, güzel konuşması, keskin zekası ve ikna kabiliyeti ile, insanlar üzerinde olumlu izlenimler bırakacak olan “Bellboy”a aittir. Tesiste kaldığı süre içerisinde konukla diğer bölümler arasında iletişimi sağlayacak olan da “Bellboydur.” Konuk ayrılırken de en son bellboy tarafından uğurlanacaktır. Karşılamada olduğu gibi uğurlamada da iyi izlenimlere sahip olarak konuğun ayrılması, “Konuk Döngüsü” içerisinde tesisimiz açısından iyi bir reklam aracı olacaktır. Basit bir valiz taşıma işi gibi görünen ancak tesis açısından son derece önemli görevleri üstlenmiş olan Bellboy’un seçimi ve çalıştırılmasında da gereken önemin gösterilmesi gerekir. Bu hem tesis hem de ülke turizmi ve ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.

Devamı

Yoğurt nasıl yapılır ?

2009-11-19 16:09:32

Bildiğiniz gibi yoğurt, çok eski tarihlerden beri toplumumuzda geleneksel olarak üretilen bir süt ürünüdür. Ancak günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemelerin bir sonucu olarak yoğurdun endüstriyel boyutta üretimi gerçekleştirilmektedir. Böylece geleneksel kalıpların dışına çıkılmış, daha hızlı ve standart üretim aşamasına gelinmiştir. Süt ve süt ürünlerini üreten işletmelerde kaliteli ve standart yoğurt üretimi yapabilmek, gerek tüketici sağlığını korumak gerekse tüzük ve standartlara uygunluğu sağlamak açısından önemlidir. Üretim, bu alanda yetişmiş elemanlar tarafından yapılmaktadır. Geçmişten beri yoğurt yapımı, soğutma olanağı olmayan yerlerde veya dönemlerde sütü en basit, kolay ve güvenilir bir değerlendirme yöntemi olmuştur. Uzun yıllardan beri halkımız tarafından sevilerek ve fazla miktarlarda tüketilen yoğurt, yüksek besin ögesi değeri nedeniyle insan beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yoğurt Türkiye’de en fazla bilinen ve en çok tüketilen (tanınan) fermente süt ürünüdür. Bunun başlıca sebebi, yoğurdun soğukta muhafaza edildiğinde uzun süre depolanabilmesi ve pH değerinin düşük olmasından dolayı içerisinde patojen mikroorganizmaların canlılıklarını uzun süre sürdürememeleridir. Yoğurt dersi yoğurdun çeşitlerini; yoğurdun duyusal, kimyasal, beslenme ve sağlık açısından özelliklerini yoğurt üretimi için kullanılacak süte uygulanacak ön işlemleri inokülasyon ve inkübasyon işlemlerini ambalajlama, soğutma ve depolama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları yoğurtta görülebilecek bozulmaları, kusurları ve yoğurdun kalitesine etki eden faktörleri üretim sırasında kullanılan alet – ekipmanların tanınması ve dikkat edilmesi gereken noktaları içermektedir. Bu dersin daha iyi anlaşılabilmesi için “Süte Uygulanan Ön İşlemler” dersinün tekrar gözden geçirilmesi başarıyı artıracaktır.

Devamı

Zeytinin Acılığı nasıl giderilir

2010-01-03 23:08:53

Bildiğiniz gibi zeytin meyvesi yapısında, oleuropein denilen acılık maddesini içermektedir. Sofralık zeytin üretiminde amaç bu maddeyi azaltarak zeytini tatlandırmak ve salamura ile zeytine dayanıklılık kazandırarak uzun süre saklamaktır. Acılığı giderilen zeytinler farklı uygulama yöntemlerine göre çizme zeytin, kırma zeytin gibi farklı isimlerle adlandırılır. Acılığın giderilmesinde de çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; acılığı gidermede kullanılan maddeye göre farklılık gösterir. Sadece su ile veya NaOH (sodyum hidroksit) ile acılık giderme işlemi gerçekleştirilebilir. İşlenecek sofralık zeytin çeşidine, süreye, işletmenin üretim imkanlarına vb. koşullara göre uygun acılık giderme yöntemlerinden biri kullanılır. Bazı sofralık zeytin çeşitlerinde ise zeytinler; doğrudan salamura/tuz ile işlenerek gerçekleşen fermantasyon sayesinde yeme olgunluğuna getirilir. Bu şekilde işlendiğinde zeytinler fermantasyon sürecinde acılık maddesinden de arınır. Ancak bu durum, işleme süresinin daha uzun sürmesine neden olur. Zeytinde Acılık Giderme derste su ve NaOH (kostik) ile acılık gidermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca yöntemler arasındaki farkı, işlemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini, nihai ürüne etkisini kavrayarak bu işlemleri yapabilme, gerekli araç- gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız

Devamı

Matbaada tifdruk baskı giriş ayarları

2009-10-09 10:52:07

Bu ders giriş ayarlarının, tifduruk baskı makinelerinde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Günümüzde ambalajlı ürün kullanımı hızla artmaktadır, ambalaj sektörü de ülkemizde giderek büyümektedir. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve iş huzurunun artması için ambalaj teknolojisi içinde tifdruk baskı alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tifdruk baskı makinelerinde farklı özelliklerdeki baskı materyalleriyle giriş ayarlarını yapabileceksiniz.

Devamı

Poliçe Çeşitleri, Poliçe işlemleri

2010-08-05 23:26:05

İnsanların toplumsal faaliyetleri gereği günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında bireysel ve toplumsal risklerle karşı karşıyadır. Meydana gelebilecek olan risklerin az hasarla atlatılabilmesi ve bu riskler sonucunda ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum sonucunda sigorta kavramı gelişmiştir. Sigorta; ileride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan prim ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir. Sigortacı ile sigorta ettiren arasında imzalanan sözleşmeye sigorta poliçesi adı verilmektedir. Sigortacılığın elektronik ortamlarda yapılmadığı geçmiş yüzyıldan sonra teknolojik ortamda yapılan sigortacılıkla beraber poliçelerde bilgisayar ortamında düzenlenmeye başladı. Bilgisayar ortamında düzenlenen ve takibi yapılan poliçeler özellikle sigortacıya zaman ve verimlilik konularında yardımcı oldu. Bu ders notlarının amacı gelişen teknoloji ile beraber ilerleyen sigortacılık meslek dalında sigortacılık paket programında poliçe kayıtları yapmak, kayıtlı poliçelerin takibini ve tahsilini yapmayı öğretmektir.

Devamı

inşaatta Sıva bilgisi

2009-08-28 14:36:56

Günümüzde uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağı, rekabetçi pazar taleplerini karşılayacak, vasıflı, uyumlu ve motivasyonu yüksek bireylerin yetişmesi, ülkemizin kalkınması için önemlidir. AB’ ye uyum sürecinde olan Türkiye’de, gençlerin gelecekte ülkemiz dışında da çalışacak şekilde yetişmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, her sektörde birden fazla dalda uzmanlaşmış nitelikli insan gücü gereksinimi, ön plana çıkmaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan, iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma şansları daha fazla olmaktadır. Gençlerin çoğu, orta öğretimi bitirdikten sonra meslek liseleri ile düz liseler arasında tercih yapma sorunuyla karşılaşmakta, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için kaygı ve telaşa kapılmakta, hayatları boyunca sürdürecekleri uğraşı alanlarının seçimi tesadüflere kalmaktadır. Gençlerin yeteneklerini, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını, yeterince dikkate almadan yaptıkları seçimler, hem onların mutsuzluğuna hem de toplumun iş gücü israfına yol açabilmektedir. Yanlış meslek seçiminin önemli nedenlerinden biri de, iş dünyasındaki olanaklar ve iş piyasasının ihtiyaçları konusunda gençlerin yeterince bilgi sahibi olmayışlarıdır. Bilgi sahibi olmak, doğru meslek seçimi ve meslekte gelişebilmek için temel koşuldur. Öğrencinin, ihtiyaç duyduğu doğru ve güncel bilgiye, kısa sürede ve en az emekle ulaşmasını sağlayabilmek için, bilgiye ulaşma yolları öğretilmelidir. Bu ders, inşaat teknolojisi alanı 10.sınıf öğrencilerine yönelik olup, 32 ders saati okulda, 8 ders saati ise okul dışında, öğrencinin bireysel veya grup çalışması yapacağı toplam 40 ders saati içerisinde gerçekleştirilecektir.

Devamı

Küpe Tasarımı ve Yapımı

2010-03-29 10:57:40

Kulağa takılarak kullanılan küpeler kişinin kültürü, zevki ve sosyal statüsü hakkında fikir verir. Bu nedenle üretilen küpeler tasarım aşamasındayken toplumların kültür anlayışı, kişilerin özel zevkleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Ayrıca tasarımı yapılan küpeler tekniğine uygun, ölçülü, uygulanılabilir çizimler olması gerekir. Bu çizimleri yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin isteklerine uygun imal edilen küpeler geniş bir tüketici gurubuna hitap etmeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun içinde alıcıların istekleri göz önünde bulundurulmalı, bunların ışığında tasarım ve üretim yapılmalıdır. Küpeler kulakta ağır olmamalı, küpe üzerindeki girinti ve çıkıntılar kişiye ve elbiselerine zarar vermemelidir. Küpe çizimi ve yapımı dersinde çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun küpe tasarımları yapabileceksiniz. Tasarımı ve renklendirmesini yaptığınız küpe üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz

Devamı

Çelik yapı projeleri

2009-08-28 14:23:47

Çelik çizimler; çelik yapı proje çizimleri, ayrıntılı detay çizimleri ve tasarım yapma gibi yeterliklere hazırlık amacı taşımaktadır. Burada kazanılacak bilgi ve becerilerin, tutum ve davranışların, eksiksiz olarak, yerine getirilmesi ve uygulanması çelik yapıların çizimi ve imalatında hatasız üretim için temel etkendir. Bu ders: Çelik yapı projelerinin, birleştirme gereçlerinin, çelik yapı elemanlarının, gereçlerinin ve çelik kafes kiriş tip detay çizimlerinin standart ve yönetmeliklere uygun olarak çizim tekniğini kullanarak ölçekli çizebilme, beceri ve mesleki alışkanlıkları kazandırmak amacı ile çelik yapı üretiminde görev alacak mesleki ve teknik öğretim gören öğrencileri, çelik proje çizimleri yapan elemanlarının proje çizimlerinde ortak çizim esaslarını ve temel çelik çizim uygulamaları yeterliğini kazandıracaktır. Bu ders sonunda, çelik profillerin, levhaların, çelik yapı elemanlarının basit kesitleri ve çelik kafes kirişlerin tip birleşim detayları çizebilmeyi öğreneceksiniz.

Devamı

Çorap örme makinesi 2

2009-09-25 14:34:56

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde çorap üretiminin yapıldığı elektronik çorap örme makinelerinde de sürekli yenilikler olmaktadır. Bu makinelerde mesleğinizi icra ederken elektronik çorap örme makinelerinde çalışmanın ne kadar rahat ve güvenilir olduğunu fark edeceksiniz. Hayatımızda meydana gelen hızlı teknolojik değişim uluslararası bütünleşme ve artan müthiş bir rekabet… Bunlar değil midir bizleri yaptığımız veya yapmak istediğimiz şeylere bir adım bile olsa daha çabuk yaklaştıran? Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda Çorap üretim sektöründe vazgeçilmez olan elektronik çorap örme makinelerini tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.

Devamı

Medikal Analizatörler

2009-12-14 14:44:05

Otoanalizör cihazları laboratuvarlarda kullanılan en önemli cihazlardır. Farklı tiplerdeki otoanalizör cihazları rutin laboratuvar çalışmasının en büyük bölümünü gerçekleştiren cihazlardır. Laboratuvarın yükünü taşıyan, çok fazla sayıda hastaya ait tetkiklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ve en az insan emeği ile yapılmasını sağlayan otoanalizörler laboratuvar için hayati öneme sahip cihazlardır. Otoanalizörlerin farklı analiz grupları için birçok farklı türleri mevcuttur. Biyokimya, Hormon, ELISA, Hematoloji, Koagulasyon bunların ilk akla gelenleridir. Bu farklı tipteki otoanalizör cihazlarının birçok ortak noktaları vardır. Benzer mekanik, elektronik ve optik sistemleri kullanırlar. Yapıları nedeni ile kurulmaları, montajları, işletmeye alınmaları ve bakımlarının yapılması için çok iyi yetişmiş, konusunda uzman teknik servis elemanlarına ihtiyaç vardır. Personelin bu konulardaki yetersizliği sürekli aksaklıklara neden olur. Bazı farklılıklarla birlikte, tüm otoanalizör cihazları benzer mekanik sistemler bir araya getirilerek dizayn edilmişlerdir. Bu ortak mekanik sistemlerin ve benzer dizayn tekniklerinin bilinmesi cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızaların giderilmesinde çok önemli bir noktadır. Bu derste otoanalizör cihazlarında bulunanan mekanik sistemleri ve bunlarla ilgili olarak meydana gelebilecek muhtemel arızalar hakkında bilgi vereceğiz. Bu dersi tamamladığınızda otoanalizörlerde kullanılan mekanik sistemleri tanıyacak, bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek mekanik arızları tespit edebilecek ve bu arızaların giderilmesi için gereken tüm işlemleri kurallarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz.

Devamı

Flekso baskı ayarları nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:48:59

Bu ders flekso baskı makinesinin baskıya hazırlık aşmasında ve baskı esnasında ayarlarının nasıl yapılacağının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Bu derste flekso baskı makinesinde işe uygun aniloks seçimini yapabileceksiniz, mürekkebi kurutma ünitesinde kullanılan malzemeye göre ayarlayabileceksiniz. Makine üzerinde malzemeye uygun forsa basınç ayarını yapabileceksiniz. Malzemeyi makine içerisinden ayarlı bir biçimde geçirebileceksiniz. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

İleri dikim teknikleri

2009-07-26 08:49:36

İlk dikiş makinesi 18. yüzyılda üretilmiştir ve günümüze kadar çok gelişim göstermiştir. Modanın yönlendirmesiyle insanların da talepleri artmaya, beklentileri çeşitlenmeye başlamıştır. Bu isteklere hızlı yanıt, hazır giyim makinelerinde de hızla yenilikler yapılmasını beraberinde getirmiştir. Konfeksiyon üretimi hedeflenen ürün grubu, kullanılacak makine donanımını da belirler. Yanlış seçim, üretimde kaliteyi etkilediği gibi, sık makine arızalarına sebep olabilir. Konfeksiyon makineleri sadece parçaları birleştirmek amaçlı değildir. Aynı zamanda modanın üretim için belirlediği çizgileri de en iyi şekilde sonuçlandıracak biçimde fonksiyonel olmalıdır. Bu ders ile elektronik dikiş makinelerini daha yakından tanıma imkânı bulacaksınız. Üretim sürecine getirdiği yenilikleri ve yararları öğrenerek kendinizi sektöre daha yakın hissedeceksiniz.

Devamı

Erkek mont kalıbı

2009-08-06 16:17:53

Erkek giyimi çok uzun yıllar boyunca ‘kravat ve takım elbise’ olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Bu görüş 1950’li yıllardan sonra jeanin kullanılmasıyla değişmiştir. Modanın etkisi, yoğun iş yaşamında giyside rahatlığın ön plana çıkması, aktivitelerin önem kazanması, erkek vücut yapısının değişmesi, sosyal değişimler günlük giyimde spor tarza olan talebi artırmıştır. Spor giysiler için de kumaş ve malzemenin seçimi, şekil ve çizginin dengesi ve en önemlisi giysinin işlevi ile rahatlığı ön plandadır. Hazırlanmış olan bu dersle; bedene takılan yaka çizimlerini, föy çizimine göre erkek mont kalıbı çizim işlemlerini, kesim ve dikim talimatlarını hazırlamayı, hazırlanan kalıpları şablonlamayı, mont ve astar seri çizimi yapmayı, erkek montu için ana ve yardımcı malzemeleri belirlemeyi ve bu malzemelerin hesabını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Devamı

Bilgisayar Otomasyon Programları

2010-01-17 12:24:15

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, artan arz talep dengelerine bağlı olarak diğer iş kollarında olduğu gibi konaklama işletmelerinde de otomasyona geçme zorunluluğu doğmuştur. Bilindiği gibi turizm alanında, özellikle de konaklama sektöründe yıllardan bu yana devam eden iki tip işletme kayıt-kabul sistemi vardı. Bunlar mekanik ve manuel sistemlerdi. Uzun yıllar boyunca uygulanan bu sistemlerin işletmeye getirdiği çeşitli olumsuzluklar oldu. Zaman ve para kaybı bunların başında gelmekteydi. Özellikle konaklama işletmeleri için zaman kavramının çok önemli olduğu düşünüldüğünde, işleri daha hızlandıracak ve daha düzenli bir sisteme oturtacak bir yapıya ihtiyaç duyuldu. Turizme olan talebin artması, ülkenin turizm gelirlerinin yükselmesine sebep olurken, konaklama işletmelerinin de kendini teknolojik anlamda yenilemesi gereği doğdu. Bu ihitiyaçtan dolayı çeşitli yazılım firmaları konaklama işletmeleri için alanlara özel paket yazılım programları hazırladılar. Bu yazılımlar sayesinde konuk-kabul işlemleri daha hızlı yapılmaya ve ekonomik anlamda daha avantajlı durumlar ortaya çıkmaya başladı. İşletmelerin verimliliğinin artması, çalışan personelin iş yükünün hafiflemesi, bu basit ve anlaşılabilir programların yaygınlaşmasını sağladı. Artık günümüz bilgi çağında hızı yakalamanın, zamanla yarışmanın en önemli yolu; işletmelere en fazla yararı sağlayacak ve en etkili çözümü sunacak bir yazılımı kullanmak olduğu anlaşılmıştır. Bu ders sonucunda bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak sistemle ilgili tüm kayıtları yapabileceksiniz.

Devamı

Renkli Tifdruk baskı nasıl yapılır

2009-10-04 00:25:35

Bu ders çok renkli tifdruk baskı ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Tifdruk, rotatif veya rotogravür makinelerde genelde işler çok renkli basılır. Bu şekilde, çok farklı tasarımlı işler kaliteli olarak basılmış olur. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, istenilen rengi yapabilecek ve çok renkli bir işin baskısı için gerekli olan, malzemeye göre forsa ayarını, baskıda pozisyon ayarlarını ve diğer ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, çok renkli bir işin baskısını tifdruk makinelerinde yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

Devamı

Sağlık Sigortası Şartları?

2010-07-30 08:54:43

Hepimiz biliriz sağlığın önemini... Yaşamın ve yaşamanın güzelliğini... Sahip olduğumuz ya da olabileceğimiz en büyük şansın sağlıklı bir vücut olduğunu, bize genellikle hastalıklar hatırlatır. Sağlık problemlerinden uzak yaşamayı dileriz. Ama hayat bu, bazen sağlığımız bozulabilir. İşte böyle zamanlarda, yanımızda güvenebileceğimiz, bizim için hayatı kolaylaştıran birileri olsun isteriz. Sağlık sigortası, çok önemli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanabilmek için, ihtiyacımıza uygun bir sağlık sigortası satın almalıyız. Sağlık sigortası bizi sağlık sorunlarıyla ilgili masraf yükünden kurtaran değerli bir güvencedir. Sağlık sigortası bizim ve ailemizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık durumunda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerini bütçemizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar. Bütün dünyada ve son yıllarda ülkemizde de insanlar küçük tasarruflarını sigortada değerlendirerek geleceklerini garanti altına alıyorlar. Başlarına bir hal geldiğinde de sigortası olduğu için gam çekmiyorlar. ÇÜNKÜ SİGORTA KARA GÜN DOSTUDUR. Bütün dünyada ve son yıllarda ülkemizde de insanlar küçük tasarruflarını sigortada değerlendirerek geleceklerini garanti altına alıyorlar. Başlarına bir hal geldiğinde de sigortası olduğu için gam çekmiyorlar. ÇÜNKÜ SİGORTA KARA GÜN DOSTUDUR. Bütün dünyada ve son yıllarda ülkemizde de insanlar küçük tasarruflarını sigortada değerlendirerek geleceklerini garanti altına alıyorlar. Başlarına bir hal geldiğinde de sigortası olduğu için gam çekmiyorlar. ÇÜNKÜ SİGORTA KARA GÜN DOSTUDUR.Bütün dünyada ve son yıllarda ülkemizde de insanlar küçük tasarruflarını sigortada değerlendirerek geleceklerini garanti altına almak isterler. Başlarına bir hâl geldiğinde de ani durumlar karşısında sigortası olduğundan sıkıntı çekmezler. Çünkü sigorta kara gün dostudur.

Devamı

Ambalaj Çeşitleri

2010-10-04 07:23:44

Ambalaj ürünün kimliğidir. Ürünü uzun süre taşıyan, ona yakışan, tüketiciye ürünü anlatan, ürünü bozulmadan muhafaza eden, kolay kullanılan, bazen az yer işgal etmesi gereken bir kimlik... Özellikle son yıllarda gelişen ambalaj sanayi ile daha az miktarda ürün satın alınmasını sağlayacak ve daha uzun süre dayanabilecek özellikte ambalaj malzemelerinin yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu da ister istemez hayatımızdaki ambalaj maddelerini dolayısıyla oluşan ambalaj atıklarının miktarını her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sebeple bilinçli tüketim yapılarak katı atıklar içindeki ekonomik değere sahip ambalaj materyallerinin (kâğıt, cam, metal, plastik) geri kazanılması gerekmektedir. Çeşitli ambalaj malzemelerinin çevreye sorumsuzca atılması sonucu, çirkin görünüşün yanında, bunların doğada uzun süre bozunmamaları sebebiyle çevre kirlenmektedir. Doğaya bırakılan bir kâğıt mendil 3 ayda, bir elma çöpü 6 ayda, kola kutusu 10 yılda, cam şişe 4000 yılda yok olabilmektedir. Ambalaj atıklarının geri kazanılmasıyla; * Doğal kaynaklarımız korunur, * Enerji tasarrufu sağlanır, * Atık miktarı azalır, Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir.

Devamı

Nikah Kıyafeti dikimi 1

2009-07-26 08:10:04

Nikâh gelecek mutlu günlerin, güzel bir beraberliğin kıyafeti olması nedeniyle ayrı bir önem taşır. Nikâh kıyafeti bayanların rüyasını süsleyen, genellikle iki parçadan oluşan, çeşitli süslemelerle zenginleştirilmiş giysidir. Gelinliğe göre daha sade, zarif ve şık bir giysidir. Nikâh kıyafetinin model, kumaş, süsleme ve aksesuar seçimi günün modasına göre değişir. Giysiyi basitleştirmeyen, kişinin zarafetini bozmayan şapka, eldiven, çiçek, mücevher gibi aksesuarlar seçilerek giysi zenginleştirilir. Edindiğiniz bilgilerle insan hayatının en özel ve anlamlı olan günü için hazırlanan nikâh kıyafetinin dikimini ve süslemesini zevkli bir çalışma yaparak gerçekleştirebilirsiniz

Devamı

Araç Kasko sigortası şartları

2010-07-29 08:51:42

Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Ülkemizdeki araç sayısı son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. Aracına değer veren tüketici, gerek kendini gerekse aracını garanti altına almak istemektedir. Bu noktada, kasko sigortası tüketicinin başına gelebilecek muhtemel zararların bir kısmını veya tamamını karşılamayı taahhüt etmekte ve tüketicinin en azından maddi zararını minimize etmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Hazırlanan bu çalışma sigorta şirketlerinin hizmet pazarlamasında müşterinin memnuniyet derecesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda kasko sigortası uygulamalarını açıklayabilecek, kasko sigortasının faydalarını anlatarak, müşteriyi sigorta yaptırmaya ikna edebilecek, kasko sigortası yapılacak araç özelliklerini belirleyebilecek, tramer sorgulaması yapabilecek ve kasko sigortası poliçe bedelini hesaplayabileceksiniz.

Devamı

Visual Basic NET -4- Fonksiyonlar ve Döngüler

2008-12-14 14:16:08

Microsoft Visual Basic hakkındaki bu makalede şu bilgilere değinilmiştir: - Diyalog kutuları - Hazır fonksiyonlar - Fonksiyon üretmek - Döngüler - Örnek dersler ve sorular

Devamı

Mikrodenetleyici Uygulamaları 3

2009-12-23 13:30:48

Mikrodenetleyici 3 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında en çok kullanılan mikrodenedetleyici programlamaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda mekanik rölenin, ışık kontrollü rölenin, doğru akım ve adım motorlarının çalışma prensiplerini kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca bu röle ve motorları mikrodenetleyici ile kontrol etmek için gerekli programları yazarak kendinizi geliştireceksiniz.

Devamı

Ütüleme püf noktaları, Ütü çeşitleri, Leke çıkarma yöntemleri

2009-04-18 13:15:20

Ütü, tekstil üretim atölyelerinde ve evlerimizde kullandığımız vazgeçilmez bir araçtır. Tekstildeki gelişmeler ütü teknolojisini de etkilemiştir. Günümüzde sanayi ütüleri kullanım alanına göre değişmektedir. Sektörde üretimin hızlandırılması ve birden çok işin tek sefere indirilmesi için özel ütüler geliştirilmiştir. Tam otomatik olanları da mevcuttur. Evlerimizde giysilerimizi günlük olarak ütülmeye ihtiyaç duyarız. Bu hem estetik hem de sağlık açısından önemlidir. Bu modülde ütüyü, ütü çeşitlerini tanıdıktan sonra ütüleme ortamını hazırlayarak ütüleme yapabileceksiniz. Ayrıca leke çıkarma tekniklerini öğrendikten sonra belli bir takım lekeleri tekstilden çıkarabilecek düzeye geleceksiniz.

Devamı

Grafikte Torso Çizimi

2009-05-20 13:47:58

Yüzyıllar boyu insan bedeni, uygarlıkların başlıca ifade konularından biri olmuştur. Bilimi ve yeni buluşları kültür gelişmesinin temeli kabul eden topluluklar en yoğun uğraşlarını insan bedenini incelemekte vermişlerdir. Antik Yunan ve Roma Uygarlığı kusursuzluğu, kadın ve erkeği tanrılaştırmakla elde etti. Kusursuz görünen matematik oranlar ve ideal ölçülere uygun bir figür oldu. Bu dönemdeki eserler sanatsal açıdan bugün dahi benzersiz kabul edilmektedir. Desende insan figürü çizimine hareketsiz modelden (Torstan) çizimler ile başlanması gerekir. Tors çizimi ile ideal ölçüdeki insan formunu doğru olarak çizmek canlı insan figürü çiziminde kolaylık sağlayacaktır. Hazırlanan bu derste tors ve heykel tanımları, tors çiziminde ölçü, oran, tors çizim uygulamaları ve çizerken dikkat edilecek noktaları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde insan figürünün temeli olan tors çizim uygulamaları yapabilirsiniz

Devamı

Elyaf kumaş boyama yöntemi 4

2009-09-29 19:22:34

Günümüzde doğal lifler tek başlarına pek kullanılmaz. Büyük ölçüde doğal lifler ile sentetik lifleri karıştırarak yeni ürünler ortaya çıkarmak mümkündür. Karışımın oluşturulması ile hem daha uygun maliyette hem de kullanım alanına göre daha kullanışlı ürünler üretmek mümkün olmaktadır. Tekstil birçok ülkenin gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Ülkemizde tekstil ürünleri birçok ülkeye ihracat edilmekte ve büyük gelirler elde edilmektedir. Sizler sorun çıkaran değil, sorunu her yönüyle araştıran ve çözmek için çaba gösteren tekstil terbiyeci olarak, gelişen teknolojiyi her zaman takip edip dikkatli ve araştırmacı bir çalışma şekli ile çözüme ulaşan birey olarak başarı her zaman yanınızda olacaktır. Bu ders ile yün/poliakrilonitril, yün/polyamid ve asetat karışımı liflerin boyanmasını öğrenip uygulayabileceksiniz.

Devamı

Kadın yelek kalıbı

2009-08-06 16:22:54

İnsanlardaki değişik giyinme isteği hazır giyim sektörünün büyüyüp gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda bu sektör Türkiye’de de haklı yerini almıştır. Yelek, erkek giyiminin ömenli bir aksesuarı iken günümüzde kadınlarında giyiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yelek deriden, dokuma yüzeyden (kumaş) ve trikodan yapılmaktadır. Giyim üretim teknolojisi alanı, kadın giyim modelistliği dalı için hazırlanan “Kadın Yelek Kalıbı’’dersi sonunda, model uygulama yapmak, kadın yeleği şablonu hazırlamak, kadın yeleği astar şablonu hazırlamak, kadın yeleği astar seri çizimini yapma, kadın yeleği astar pastal planı hazırlamak ve yardımcı malzeme hesabı yapmak ile ilgili bilgi ve beceri kazanacaksınız. Belirtilen faaliyetlerin tamamı okulda, 40/32 saatlik bir zamanda gerçekleştirilecektir. Ders sonunda konular ile ulaşılabilecek kaynaklar ve adresler verilmektedir. Dersin kadın giyim modelistliği alanında eğitim yapan siz öğrencilere yararlı olmasını dileriz.

Devamı

Taşkıran Çiçeği ve benzer çiçekler

2009-10-19 09:58:54

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Saxifragaceae familyası (Taşkırangiller) incelenecektir. Bu familyanın ortak özelliği otsu bitkilerden veya çalılardan oluşmaktadır. Buradaki bitkilerin yaprakları almaşıklı veya karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar basit yapılıdır. Bu familyanın 80 kadar cins ve 1200 kadar tür içerdiği bilinmektedir. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkileri tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz

Devamı

Ofis tipi baskı makinesinde yaldız baskı

2009-10-07 13:45:29

Matbaada kullanılan baskı sistemlerinin birbirinden farklı özellikleri, farklı çalışma ve uygulama alanları olduğu gibi, farklı materyaller üzerine baskı gerçekleştirme ve çeşitli türde baskı yapabilme özellikleri de vardır. Günümüzde tipo baskı sistemi, normal tire ve trikromi işleri basmakta kullanılmamakta kesim, piliyaj, perforaj, kırım, gofre, numaratör baskısı ve sıcak yaldız baskı gibi işlerde kullanılmaktadır. Sıcak yaldız baskı diğer hiçbir baskı sistemiyle gerçekleştirilemez. Bu nedenle günümüzde hala tipo baskı makinelerine küçük eklemeler yapılarak sıcak yaldız baskı gerçekleştirilir. Bu derste tipo baskıda sıcak yaldız baskının nasıl yapıldığını, hangi amaçla yapıldığını, hangi materyaller üzerine yapıldığını, yaldız çeşitlerini, sıcak yaldız baskı yapma aşamalarını ve baskıda dikkat edilecek noktaları bulacaksınız.

Devamı

Saç ve Saçlı Deri masajı, kafa masajı

2009-03-08 07:10:22

Güzellik ve saç bakım hizmetleri içinde yer alan, saç ve saçlı deri masajı baş derisini gevşeterek saçı temizlemek, kan dolaşımını hızlandırmak, müşteriyi rahatlatmak amacı ile uygulanır. Kuaförün ana görevlerinden biri de saçları sağlıklı tutmaktır. Saçları sağlıklı tutmak amacıyla üretilen kozmetikler, saç ve saçlı deri masajı ile daha etkili hale gelmektedir. Bu sebeple hem bakım ürünlerini iyi tanımamız, hem de saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabilmeniz gerekmektedir. Bu öğrenme materyali size bu konuları öğretmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, saç ve saçlı derinin temizlik masajını; ikinci kısmında saç bakımı ve bakım masajını ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda saçlara bakım yapabilecek, saç ve saçlı deri masajını tekniğine göre uygulayabileceksiniz.

Devamı

Cilt Bakımı ve Güzellik

2009-03-08 07:27:12

Kozmetik; vücudun temizlenmesi, güzelleştirilmesi, çekiciliğin artırılması ve görüntünün güzelleştirilmesi amacıyla kullanılan ürün ve maddelerdir. Kozmetik denince aklımıza süslenmek gelir. Süslenmek güzel görünmek ve güzel kokmak, tarihin her döneminde görülen sosyal bir davranıştır. İnsanlar içinde yaşadıkları dönemin ve ülkenin kültürüne göre her zaman süslenmeye önem vermişlerdir. Yüzyıllardan beri önce sanatsal, sonra yarı sanatsal –yarı bilimsel bir uğraş olan kozmetoloji’nin bilimsel temele oturması ancak 20 yy gerçekleşmiştir. Günümüzde bitkisel kökenli etken maddelerin yerini sentetiklerin almasıyla, artan etkinliğin yanında yan etki problemlerinde de artış görülmektedir. Modern insan, daha uzun, sağlıklı ve dinç yaşamayı, genç görünmeyi hedeflerken, sağlıklı beslenme ve spor yapmanın yanı sıra; kozmetiklerin yardımına daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bakımda uygun kozmetiklerin kullanımı için, ürünlerin cilt üzerindeki etkilerini bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda, temel bilgilerin verildiği öğrenim faaliyetleri sonunda, kozmetiklerin cilt üzerindeki etkilerini bilerek, ürünlerin seçimini ve uygulamasını doğru yapabilmeniz önemlidir.

Devamı

Matbaada Baskı için dijital montaj

2009-10-01 14:46:27

Matbaada bir işin basılabilmesi için değişik aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan birisi de montaj aşamasıdır. Montajın iyi yapılamaması diğer aşamaları da olumsuz etkilemektedir. Bunun için montajın % 100 hassas olması gerekmektedir. Bu hassasiyet elle montajda mümkün olmamaktadır. Bu hassasiyet ancak montaj programları ile mümkün olmaktadır. Montajın sayfa mizanpaj ve çizim programlarıyla yapılabiliyor olmasının yanında, bu iş için üretilmiş özel forma montaj programları da bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin birbirini takip ettiği matbaacılık piyasasında büyük ebatlı iş basabilen makinelerin yaygınlaşması, büyük ebatlı çıkış alabilen film makineleri ve Ctp teknolojilerinin kullanılmaya başlanması dijital montajı giderek yaygınlaştırmıştır. Dijital montaj programlarından, Creo firmasının geliştirdiği, Preps montaj programını tanıyacak ve dijital ortamda nasıl montaj yapıldığını öğreneceksiniz.

Devamı

Dişli ve Çark modellemek

2009-10-26 16:58:32

Son zamanlarda, ülkemizde döküm sanayisinin gelişerek büyümesi, siz modelcilere olan ihtiyacı da artırmıştır. Sizlerin de üzerinize düşen bu görevi başarı ile yerine getireceğinize olan inancımız tamdır. İmalat sektörünün, makine elemanları arasında önemli bir yeri olan dişli çarklar, mekanik gücün iletiminde kullanılmaktadır. Günlük hayatta dişli çarklar, saatler uçak transmisyon elemanlarına kadar birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu ders ile sizlere dişli çark modellemeleri için gerekli olan tüm bilgi ve beceriler verilecektir. Sizler de burada verilen bilgiler ve öğretmeniniz rehberliğinde dişli çark modellemelerini teknolojisine uygun olarak yapabileceksiniz.

Devamı

Makinede Talaşlama Nasıl Yapılır 1

2009-11-14 01:12:59

Taşlamacılık Teknolojisi, bu ders içerisinde 10. sınıflarda okutulacaktır. Makine imalatında zımpara taşlarının talaş kaldırmak sureti ile yapılan işlemlerine ilişkin alıştırmalar ve teknolojik bilgiler sunulmuştur. Bu derste zımpara taşlarının çeşitleri, özellikleri, birleştiricileri, özellikle talaş kaldırılarak yapılan taşlama işlemlerinin tekniği ve taşlama aletleri üzerinde durulmuştur. Uygulama tekniği yönünden, taşlama tezgahlarının tasarımından çok, işleme hazır durumda iken bundan nasıl yararlanılacağına önem verilmiştir. Taşlama işlemleri, imalatta bitmiş işler üzerine uygulanır. Estetik duygunuzu geliştirir, iş hassasiyetini artırır. İş piyasasında aranan bir eleman olursunuz. Taşlamacılık eğitim ve öğretiminin size yararlı olacağına inanıyorum.

Devamı

inşaat için ahşap kalıp hazırlamak

2009-08-28 14:33:06

İnşaat alanında eğitim görecek ve eğitiminizden sonra hayatınıza inşaat sektörünün içinde devam edeceksiniz. Gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları, insanların harekete geçmesini mecbur hale getirmiştir. Bu harekete ayak uyduramayanlar veya işinde ivmesini artıramayanlar işsiz kalmaktadır. Bu şu demektir; işinde iyi olanlar hayatınıdaha kolay kazanacak ve mutlu olacaktır. Bu duygularla, inşaat ahşap kalıpçılığınıen iyi şekilde öğrenip hayatınızıkazanabilmelisiniz. Ahşap kalıp yapmak, beton ve betonarmeyi şekillendirmek maksadıyla tahta veya ahşap panoları, yapıelemanının şekline göre birleştirmektir. Beton veya betonarmeyi şekillendirmek, projede belirtilen yapıelemanına biçim ve boyutunu vermektir. Bunu sağlamak için, projedeki ölçülere göre kalıp yapmak şarttır. Kalıp ve kalıp iskelesinde kullanılacak ahşabın özelliği bilinmelidir. Kalıbın tüm elemanlarını, tekniğine uygun olarak kullanarak, yapıelemanlarının kalıbınıoluşturabilmelisiniz. Kalıp, betona istenilen şekli vermek, prizini yapıncaya kadar beton ağırlığınıtaşımak ve yanlara basıncınıönlemek üzere geçici olarak yapılır. Ahşap kalıp, kurallarına göre yapıldığında amacımıza hizmet edecek, görevini tamamladıktan sonrada kolayca sökülebilecektir. Hiç unutmamalıyız ki, yapıların sağlamlığı, elemanlarının istenilen biçim ve ölçülerde olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bütün bunların yanında inşaat teknolojisi alanında istihdam edilecek elemanlar da, ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebepten, beton ve betonarme kalıpçısı, işin esasına ve teknolojik kurallara göre işini yapmalıdır. Yapılan inşaatların sağlam, ekonomik ve ergonomik olmasıancak ve ancak eğitilmiş, işine hakim, işdisiplini ve ahlakına sahip insanlarla olacaktır. Başarmak sizin elinizdedir. Bahaneler bulmak sizin işiniz değildir. Sağlık ve başarılar dilerim.

Devamı

Seyahat Organizasyonu

2010-01-03 01:02:46

İş dünyasında hizmet veren tüm sektörlerde çağdaş yaşamın sunduğu donanım ve koşulları değerlendirecek gençlere ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle, siz iş yaşamında yönetici sekreteri, büro sekreteri olarak yerinizi aldığınızda dersimüz sizin için yol gösterici olacaktır. Bu derste size, iş yaşamınızda gerekli olan seyahat programı yapma, ulaşım organizasyonu yapma ve konaklama organizasyonu yapma bilgileri sunulmuştur. Bu bilgileri kullanarak iş yaşamında size gerekli olan becerileri geliştirebileceksiniz.

Devamı

Gemi su tesisat çizimi 2

2010-07-27 16:54:07

Yapacağınız tüm gemi atık su tesisatı imalatı, çalışma şekli olarak farklılık arz etmektedir. Gemilerde atık su boru devreleri atıkların doğrudan denize deşarj etmek yerine arıtılarak tankta toplanmasını sağlar. Bu derste öncelikle kullanılan boruların, fitingslerin, filtrelerin ve vitrifiyerlerin tanımlarını ve çizim şekillerini öğreneceksiniz. Sonrada yardımcı devreler bağlantılarının çizimlerini ve sembollerini tanıyacak ve uygulamasını bilgisayar ortamında yapacaksınız. Atık su tesisatında kullanılan borular çeliktir. Sulandırılmış asitlere, klorlanmış veya dışarıdaki neme, donmaya, karşı iyi mukavemetli olmalıdır. Isıl işlem uygulanarak fitingslerle birleştirme yapılabilmeli, dikişli ve dikişsiz olarak üretilmelidir. Bükülebilir ve genişletilebilir boruların üretimindeki boyu 6,5 metredir. Bu borular 400°C üzerinde çalışabilen borular olmalıdır. Atık su tesisatındaki boruların anma basıncı en çok 16 kg/cm², çekme dayanımında en az 37 kg/mm² imal edilmiş, imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olması lazımdır. Çelik borular bütün cihazların boşaltma borularında, kolonlarda, güverte toplama suyu ve sintine pompası girişinde kullanılmaktadır.

Devamı

Büro tipi baskı makineleri

2009-10-07 13:44:43

Bu ders tipo baskı makinelerinin keski baskısına uygun sekilde hazırlanmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Piyasada matbaacılık işlemlerinin bir arada yapıldığı komplike matbaaların yanında sadece keski baskısını yapan kuruluşlar da azımsanmayacak sayıdadır. Keski kalıplarının hazırlanması ve keski baskının yapılması çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. İyi hazırlanan keski kalıbı, hem keski kalitesini hem de kalıbın baskı ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar bu iş ile uğraşan personelini çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedir. Bu ders ile sizler keski işini yapmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır

Devamı