Cahilim

Hayvan Motifleri


parking games parking games wordlink wordlink gold miner online free gold miner hanger 2 hanger 2 hanger hanger Super miner Super miner vegas gold miner 2two person vegas gold miner 2two person multiply player multiply player dress up dress up cooking cooking finders keepers finders keepers

Hayvan Motifleri

Türk çini sanatıiçerisinde yer alan hayvansal motif çizimlerini yapabilmek için öncelikle hayvan motiflerinin tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak gerekir. İlk insanlar yaşadıklarımağaraların duvarlarına önce hayvan figürleri ve av sahnelerini gösteren resimler çizmişlerdir. Çünkü o dönemde henüz yazıbilinmediği için iletişim aracıolarak resimler kullanılıyordu. Mağara duvarlarına yapılan bu hayvan figürleri gücün kaynağı olarak görülüyor ve çizdikleri bu figürlerle avda başarıkazanacaklarına inanıyorlardı. Tarihe ışık tutan bu resimlerle, o dönemdeki insanların sosyal hayatları, dinsel ve mitolojik düşünceleri hakkında oldukça önemli bilgilere ulaşılır. Asırlar boyu çok genişbir alana yayılmışolan Türkler de uzun yıllar farklıtoplum ve medeniyetlerle kurmuşolduklarısanat ilişkileriyle bugün hayli zengin bir kültür ve sanat hazinesine sahiptirler. Bu sanat hazinelerinden birisi de Türk çini sanatıdır. Çini sanatının ilk örneklerine Orta Asya’da rastlanır. İlk Türkler savaşve avcılıkla uğraştıklarıiçin sanatçılar, hayvanlarıyakından tanıyarak ustaca resimlemişlerdir. Bu hayvan motifleri ile çini sanatında bir takım sembolik anlamlara yer verilmiştir. Örneğin, tavus kuşunu hayat ağacının dallarına konmuşolarak tasvir ederek onuru ve güzelliği, boğa ve aslan figürleriyle tarım yılının başlangıcını, balık figürleriyle de bolluk ve bereketi işaret ederek, çini sanatına farklıbir üslup ve yorum kazandırmışladır. Sonuç olarak bu dersi başarıile tamamladığınızda, sizler de özgün tasarım ve uygulamalarınızla Klasik Türk çini sanatına, farklıyorumlar getirebileceksiniz.
Games about it : Goldminer - What is the history of the gold miner game: What is the history of the gold miner game

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku