Cahilim

Dikiş Kalıpları , Elbise Kalıpları


Tilki Overlok makinesi

2009-08-06 16:29:58

Günümüzde insanların modaya ilgiyle yaklaşımları ve giyim çeşitliliğine olan talebin artması nedeni ile ülkemizde giyim sektörü hızlı bir gelişme göstermekte, sıkça kendini yenilemektedir. Giyim ihtiyaçlarının çeşitliliği ve kullanılan malzemelerin farklı özellikleri giyim üretiminin dallara ayrılmasına neden olmuştur. Bu dallardan biri olan deri giyim gerek dikim teknikleri, gerekse kullanılan malzeme ve makineleri bakımından kumaş üretimine göre farklılıklar gösterir. Deri giyim üretiminin kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi makinelerin kullanımı ve alanında yetişmiş kaliteli insan gücü ile mümkündür. Gelişen teknolojinin etkisi ile makineler kürk ve deri dikimini hem kolaylaştırmakta, hem de insanlara daha uygun şartlarda ürün sunma imkânı sağlamaktadır. Tilki overlok makinesi kürk ve deri dikiminde kullanılan makinelerden sadece biridir. Bu derste tilki overlok makinesini dikime hazırlama, kullanma, temizlik ve bakım işlemlerini yapma ile ilgili olarak gereken tüm bilgi ve becerileri bulacaksınız. Yapacağınız uygulamalarla birlikte dersi başarı ile tamamladığınızda kürk ve deri dikimi ile ilgili olarak bundan sonraki çalışmalarınıza temel oluşturacak bilgi ve beceriler zincirine sahip olacaksınız.

Şal ve etol modelleri

2009-08-06 16:29:17

İnsanoğlunun kendisine olan güveni arttıkça, kendine ayrı bir görünüm verme zevki doğmuştur. Farklı bir kişilik kazandıran giyim tamamlayıcısı aksesuarlara ilginin her geçen gün biraz daha arttığını görmekteyiz. Konuya duyulan ilginin artması, mesleki ve teknik eğitimde giyim aksesuarına büyük önem verilmesine sebep olmuştur. Giyim aksesuarı hazırlama günümüzde önemli bir geçim kaynağıdır. Bu nedenle öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu derste, giyim aksesuarlarından şal-etol hakkında bilgileri bulacaksınız. Þal-etol, kadınların omuzlarına örttükleri ve vazgeçemedikleri bir giyim aksesuarıdır. Hazırlanan bu ders ile giyime uygun şal-etol modeli ve malzemesi tespitini, kalıbını hazırlamayı, süslemesini, dikimini ve son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.

Reçme dikiş makinası nasıl kullanılır

2009-08-06 16:28:12

Teknolojinin gelişimiyle birlikte hazır giyim sanayi de bu gelişimden etkilenmiş, seri ve kaliteli ürün geliştirme zorunluluğu doğmuştur. Hazır giyim üretiminde istenilen amaca ulaşabilmek için; üretim biçimi, kullanılan makine, araç-gereçlerin seçimi ve kullanma şekilleri çok önemlidir. Bu konuda çalışan kişi ve kuruluşların kullanacakları üretim makinelerinin özelliklerini, tekniklerini bilmeleri amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırır. Makinelerin tanınması, üretimin kalite ve kapasitesine sağladığı katkıları da değerlendirmede yardımcı olur. Böylece yapılan üretime uygun makine donanımının seçilmesi için doğru kararlar verilir, gereksiz yatırımlar yapılmaz. Bu derste hazır giyim sektöründe kullanılan reçme makinelerini dikime hazırlama, kullanma, bu makinelerin temizlik ve bakımlarını yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler, bu dalı ve bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak, sonraki öğreniminize ve iş yaşamınıza temel oluşturacaktır.

Ponteriz dikiş makinesi nasıl kullanılır

2009-08-06 16:27:07

Günümüzde sürekli gelişen giyim sektöründe, devamlılığı sağlayabilmek, hızlı ve kaliteli çalışabilmek için giyim üretim teknolojilerinin de yenilenmesi gerekmektedir. Teknolojinin zamanla yarıştığı çağımızda, hızlı çalışan otomasyonları kullanmayı öğrenmeli ve bunun gerekliliğine inanmalıyız. Giyim üretim alanının önemli bir makinesi olan PONTERİZ OTOMATI üretimi kolaylaştıracak bir gerekliliktir. Bu ders size ponteriz otomatını kullanma kolaylığı sağlayarak sektörde bu alanda çalışma olanağı sunacaktır.

Lok dikiş makinesi

2009-08-06 16:26:03

Teknolojik yenilikler hayatımızın ve eğitimimizin vazgeçilmez birer parçası olmaya devam etmektedir. Ülkemizi gün geçtikçe daha da ileriye taşıyacak olan teknolojiyi takip etmek ve teknolojinin ürünlerini kullanmayı bilmek gerekmektedir. Lok makinesi de hazır giyim sektöründe kullanılan special bir makinedir. Özel kullanım alanlarına sahiptir. Bu ders yardımı ile lok makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabilecek, seri bir şekilde kullanabilecek, temizlik ve bakımını yapabileceksiniz.

İlik açma makinesi

2009-08-06 16:25:22

Giyim sektöründeki teknolojik gelişmelerin devamlılığı sağlayabilmek hızlı ve kaliteli çalışabilmek için giyim üretim teknolojilerinde bilgilerin de yenilenmesi gerekir. Teknolojinin zamanla yarıştığı çağımızda hızlı çalışan otomasyonları kullanmayı öğrenmeli ve bunun gerekliliğine inanmalıyız. Giyim üretim teknolojisine bir hizmeti olan ilik ve düğme otomatları hayatımızı kolaylaştıracak bir gerekliliktir. Bu ders sizin ilik otomatı ve düğme otomatını kullanmanızı sağlayarak, sektörde bu alanda çalışma olanağı sunmaktadır.

Giyimde derinin yapısı

2009-08-06 16:24:41

İlk insanlar avladıkları hayvanların deri ve postlarının kendileri için mükemmel bir koruyucu olduğunu keşfetmişlerdir. Ancak derinin doğal yapısı nedeniyle çok çabuk bozulabilir olması, insanları daha dayanıklı deri elde etmek amacıyla yeni arayışlara yöneltmiştir. Kolayca bozulabilen deriyi kalıcı ve sağlam hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Günümüzde de ham deriyi mamul hale getirebilmek için en gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Deri teknolojisi alanında; vasıflı, uyumlu, gelişime açık, motivasyonu yüksek bireyler olarak gelişen ve değişen teknolojiyi kullanmanız gerekmektedir. Sektörün beklediği niteliklerde üreteceğiniz yarı mamul ve mamullerde sürekli kullanacağınız hammaddeyi tanımanız önem taşımaktadır. Sizler bu ders ile deri yapısını, deri çeşitlerini ve derinin işlentisi hakkında bilgi edinerek deriyi doğru olarak analiz edebileceksiniz.

Kadın yelek üretimi 2

2009-08-06 16:23:43

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü, giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuş ve günümüzde hazır giyim önemli bir sektör haline gelmiştir. Bayan giyiminde ‘Yelek’ giysiyi tamamlayan bir özellik taşıyarak, bluz, etek, pantolon vb. giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Abiyeden iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden, örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilir. Bu derste verilen örnek yelek üretimi ile, çok farklı modellerde yelek üretimi yapabileceksiniz.

Kadın yelek üretimi 1

2009-08-06 16:23:21

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü, giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı, artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuştur. Günümüzde hazır giyim önemli bir sektör hâline gelmiştir. Bayan giyiminde ‘yelek’, giysiyi tamamlayan bir özellik taşıyarak bluz, etek, pantolon vb. giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Abiyeden iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek; deriden, örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste bedenden çıkan yakaları ve çeşitli cep tekniklerini uygulayacaksınız. Uyguladığınız yakalar ve cep teknik çalışmalarını kadın giyimi üretiminde kullanabileceksiniz.

Kadın yelek kalıbı

2009-08-06 16:22:54

İnsanlardaki değişik giyinme isteği hazır giyim sektörünün büyüyüp gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda bu sektör Türkiye’de de haklı yerini almıştır. Yelek, erkek giyiminin ömenli bir aksesuarı iken günümüzde kadınlarında giyiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yelek deriden, dokuma yüzeyden (kumaş) ve trikodan yapılmaktadır. Giyim üretim teknolojisi alanı, kadın giyim modelistliği dalı için hazırlanan “Kadın Yelek Kalıbı’’dersi sonunda, model uygulama yapmak, kadın yeleği şablonu hazırlamak, kadın yeleği astar şablonu hazırlamak, kadın yeleği astar seri çizimini yapma, kadın yeleği astar pastal planı hazırlamak ve yardımcı malzeme hesabı yapmak ile ilgili bilgi ve beceri kazanacaksınız. Belirtilen faaliyetlerin tamamı okulda, 40/32 saatlik bir zamanda gerçekleştirilecektir. Ders sonunda konular ile ulaşılabilecek kaynaklar ve adresler verilmektedir. Dersin kadın giyim modelistliği alanında eğitim yapan siz öğrencilere yararlı olmasını dileriz.

Kadın mont kalıbı

2009-08-06 16:22:20

Kadın giyimi kendi içinde çok çeşitlilik gösteren bir giyim grubudur. Günümüz modern çağının gerektirdiği şekilde giyinmek isteyen kadınlar, yerine ve zamanına göre giysilerinin modelini ve türünü belirlerken oldukça dikkatli davranmaktadırlar. Özellikle de giyim tarzı spor olan bayanlar öncelikli olmak üzere, kadınlar için mont, mevsime ve modaya göre önemli bir yere sahiptir. Hazırlanmış olan bu dersle; föy çizimine göre kadın mont çizimi işlemlerini, kesim ve dikim talimatlarını hazırlamayı, hazrlanan kalıpları şablonlamayı, kadın montu için ana ve yardımcı malzemeleri belirlemeyi ve bu malzemelerin hesabını yapabilmek için gereken bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Kazanacağınız bu bilgi ve becerileri ilgili sektörde çalışarak ya da kendi tasarımlarınızı yaparak kullanabilirsiniz.

Erkek yelek dikimi 2

2009-08-06 16:21:52

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı, artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuş, hazır giyim önemli bir sektör haline gelmiştir. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste verilen örnek yelek üretimiyle çok farklı modellerde yelek üretimi yapma yeterliğine sahip olacaksınız.

Erkek yelek dikimi 1

2009-08-06 16:21:15

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü, giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı, artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuş, günümüzde hazır giyim önemli bir sektör haline gelmiştir. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste bedenden çıkan yakaları ve çeşitli cep tekniklerini uygulayacaksınız. Uyguladığınız bedenden çıkan yakalar ve cep teknik çalışmalarını erkek dış giyim üretiminde kullanabileceksiniz.

Erkek safari pantolon kalıbı

2009-08-06 16:20:26

İnsanların giyim tarzları kişiliklerini yansıtır. Sosyal çevreleri ve iş hayatları da bu konuda etken olmakla beraber, giyinme zevki özünde kişiseldir. Safari giysi kimi insan için bir iş giysisi olurken, (spor muhabiri, kameraman, turist rehberi, antropolog, vb.) kimi insan için ise tatil giysisidir. Kentsel yaşamın insanı doğadan soyutlamasına rağmen, doğayla iç içe olmak arzusunda olan insanoğlu bunu giyimine; renk, model ve rahatlık olarak yansıtmıştır. Safari pantolonlarda çoğunlukla asker yeşili dediğimiz hakî renk ve toprak rengi tonları tercih edilir. Kullanım amaçları doğrultusunda tabiat koşullarına uyum sağlaması açısından ütü gerektirmeyen, yıpranmaya dayanıklı kumaşlar tercih edilmektedir. Haraket rahatlığı sağlayan bol kesimli, bol cepli modeller uygulanır. Bu da rahatlık ve fonksiyonellik sağlaması açısından önemlidir. Elinizdeki bu moddül ile erkek safari pantolon model uygulama, şablon hazırlama, seri çizimi yapma, pastal resmi hazırlama işlemleri ile kullanılan yardımcı malzemeler ve yardımcı malzeme hesaplama işlemlerini öğreneceksiniz. Kazandığınız bu deneyimleri farklı modellere yansıtabileceksiniz.

Erkek pardesü kalıbı

2009-08-06 16:19:52

Moda ve teknoloji, kadın ve erkek giyim üzerinde kimi zaman kumaşlara, kimi zaman da modellerle etkileşmiştir. Günümüzde değişen moda ve mevsimsel farklılıklar anlayışı, erkek giyimine çeşitlilik kazandırmıştır. Pardösü (Fr. Pardessüs’den), serin havalarda diğer elbiseler üzerine giyilen üstlük anlamındadır (Meydan Larousse). İlkbahar ve sonbahar aylarında giyilen mevsimlik kumaşlardan hazırlanan dış giyim olarak tanımlanmaktadır. “Erkek Pardösü Kalıbı Hazırlama” dersinde tekniğe uygun erkek pardösü kalıbı çizerek model uygulamalı erkek pardösü kalıbı hazırlayarak verimlilik ilkeleri doğrultusunda erkek pardösü için ana ve yardımcı malzeme hesabı yapacaksınız.

Erkek pantolon dikimi

2009-08-06 16:19:25

Giyinme, insanların varoluşuyla birlikte kaçınılmaz ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Bu ihtiyaç; yaşam tarzı, kişisel beğeni, sosyal çevre, kültürel donanım vb. etkenlerin katkısıyla çeşitlilik kazanmıştır. Bu çeşitlilik de insanların giyim tarzına, kendilerini ifade edebilecekleri giysi seçimi ile yansımaktadır. Bu giysi türlerinden birisi de pantolondur. Pantolon; bedenin belden aşağısına giyilen, bacakları saran, diz altından ayak bileğine kadar farklı uzunluklarda olan erkek, kadın ve çocuk giysisidir. Erkek ve kadın giyiminin vazgeçilmezlerinden olan pantolonlar, gerek çalışma ve iş ortamlarında gerekse özel hayatta tercih edilen giysiler arasında bulunmaktadır. Pantolon modelleri klasik modellerin yanı sıra günün modasına uygun olarak pilili, jean, duble, geniş (İspanyol) paçalı, kapri vb. model özelliklerine göre çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik belirlenirken bütün giysilerde olduğu gibi giyileceği yer, zaman, ortam, ekonomik ve sosyal konum, mevsim, günün modası, kumaşları ve aksesuarları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu derste erkek pantolonu teknik çalışmaları, model uygulamalı erkek pantolonu kesim, dikim, son ütü ve son kontrol işlemleri anlatılmaktadır. Bu derste bulunan faaliyetleri uyguladığınız takdirde edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler, bu dalı ve bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize temel oluşturacaktır.

Erkek mont dikimi 2

2009-08-06 16:18:54

Mont; önü düğmeli ya da fermuarlı, raglan ya da takma kollu, kol ağzı büzgülü, düz, tokalı veya manşetli olabilen, çeşitli yaka formlarında, robalı veya düz olarak hazırlanabilen erkek giysilerindendir. Spor giyim ürünleri sınıfına giren mont üretiminde; dokuma kumaşlar, örme kumaşlar ve diğer yüzeyler (örneğin: deri gibi) kullanılmaktadır. Erkek Mont Üretimi dersinü başarı ile tamamladığınızda erkek montu kesimi ve dikim işlemlerini öğrenerek, son ütü ve son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz. Bu derste verilen örnek mont üretimi yardımı ile çok farklı modellerde mont üretimi yapma şansına sahip olacaksınız.

Erkek mont dikimi

2009-08-06 16:18:23

Hazırlanan bu dersle erkek montu teknik çalışmaları yeterliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz mont modelini yaka, kol, manşet, kapama şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Bu özellikler ilk bakışta göze çarpan detaylardır. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Erkek mont üretimi I dersinü başarı ile tamamladığınızda erkek montu teknik çalışmalarının kesimi, yapabileceksiniz. Erkek montu teknik çalışmalarının dikim işlemlerini öğrenerek, son ütü ve son kontrol bilgi ve becerilerini öğrenip, bu işlemleri yapabileceksiniz. Ayrıca, bu bilgiler hazır giyim sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kapama payı çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi ilk şartıdır. Bununla birlikte ürün numunesi (prototip) hazırlama veya bir makineciyi çalışmalarında yönlendirmeniz açısından da önemlidir. Bu derste verilen örnek teknik çalışmalar yardımı ile çok farklı modellerde mont üretimi yapabilirsiniz.

Erkek mont kalıbı

2009-08-06 16:17:53

Erkek giyimi çok uzun yıllar boyunca ‘kravat ve takım elbise’ olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Bu görüş 1950’li yıllardan sonra jeanin kullanılmasıyla değişmiştir. Modanın etkisi, yoğun iş yaşamında giyside rahatlığın ön plana çıkması, aktivitelerin önem kazanması, erkek vücut yapısının değişmesi, sosyal değişimler günlük giyimde spor tarza olan talebi artırmıştır. Spor giysiler için de kumaş ve malzemenin seçimi, şekil ve çizginin dengesi ve en önemlisi giysinin işlevi ile rahatlığı ön plandadır. Hazırlanmış olan bu dersle; bedene takılan yaka çizimlerini, föy çizimine göre erkek mont kalıbı çizim işlemlerini, kesim ve dikim talimatlarını hazırlamayı, hazırlanan kalıpları şablonlamayı, mont ve astar seri çizimi yapmayı, erkek montu için ana ve yardımcı malzemeleri belirlemeyi ve bu malzemelerin hesabını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Erkek iş gömleği kalıbı

2009-08-06 16:17:21

İş hayatının birçok bölümünde kullanılan iş giysilerinin modelleri yapılan işin amacına uygun olarak tasarlanır. İş giysileri çalışan kişilerin giysilerini çalışma ortamının olumsuz etkilerinden korurken, kişiye giydiği zaman çalışma rahatlığı sağlar. Kullanılan kumaş ve malzemeler model özelliğine göre değişiklik gösterirler. İş gömlekleri, is tulumları, iş elbiseleri gibi, yapıldığı işe göre isimler alır. Aynı zamanda toplu çalışan kişilerin iş disiplinini sergiler. Bu ders çalışmasında başarılı olabilmeniz için çizimle ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olmanız yeterlidir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda erkek iş gömleğine ait ölçüleri, ölçüye uygun olarak föy çizim tekniği ile erkek iş gömleği kalıbı elde etme ile ilgili tüm işlemlerini, ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını verimlilik ilkeleri doğrultusunda yapabileceksiniz.

Erkek deri yelek dikimi 2

2009-08-06 16:16:43

Genellikle ceket içine giyilen, bele veya daha aşağıya kadar uzanan kolsuz ve kısa giysiye yelek diyoruz. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Modaya göre cepli, yakalı, etek uçları V, yuvarlak veya düz şekilli, kapaması düğmeli, fermuarlı veya çıtçıtlı olabilir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden, örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste erkek deri yelek dikiminde bedenden çıkan ve bedene takılan yaka tekniklerini uygulayacaksınız. Böylece derste verilen örnek erkek deri yelek teknik çalışmaları yardımı ile farklı modellerde yelek üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip olacaksınız.

Erkek deri yelek dikimi

2009-08-06 16:16:10

Genellikle ceket içine giyilen, bele veya daha aşağıya kadar uzanan kolsuz ve kısa giysiye yelek diyoruz. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Modaya göre cepli, yakalı, ön orta etek uçları V, yuvarlak veya düz şekilli, düğmeli, fermuarlı veya çıt çıtlı olabilir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden, örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste erkek deri yelek dikiminde kapama payı ve çeşitli cep tekniklerini uygulayacaksınız. Böylece derste verilen örnek erkek deri yelek teknik çalışmaları yardımı ile farklı modellerde yelek üretimi yapma şansına sahip olacaksınız.

Erkek bahçıvan tulumu dikimi

2009-08-06 16:14:42

Erkek bahçıvan iş tulumu; fonksiyonu, kumaşı ve işçilik tekniği açısından özel belli meslek gruplarına has, kişilerin gereksinimlerine ve çalışma esnasında korunma amacına cevap verecek şekilde hazırlanan bir giysidir. Bu alanda gabardin, jean gibi kalın, dayanıklı kumaşlar tercih edilir. Zaman ve masraftan tasarruf sağlayan modern üretim yöntemleri, avantaj sağlayıcı kullanım ve bakım özellikleri taşıyan yeni kumaşlar, son yıllarda iş giysilerinin üretiminde değişik olanaklar sunmuştur. Günümüzde iş giysileri sadece kirden koruyan ve çoğu zaman sevilmeyen bir giysi olmaktan çıkmıştır. Moda unsurları, giyimle ilgili sıhhî ve fizyolojik bilgilerle birleşerek önemli bir rol oynamaktadır. Erkek Bahçıvan İş Tulumu Üretimi dersinde; tulumun ana ve yardımcı malzemelerinin kesimi, dikim planı hazırlama, makine parkını belirleme, dikim işlemleri, ara ütü ve son ütü işlemlerini yapabileceksiniz. Bu derste dikim işlemlerini yaparken; aynı işlemi yapabilecek değişik makineler ve yöntemler anlatılmıştır. Sizler okullarınızda ya da dersi uygulayacağınız yerlerde, imkânlarınıza göre makine parkını kurabileceksiniz.

Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı

2009-08-03 23:01:54

Erkek giyiminin vazgeçilmezi olan gömlek; spor, klasik, abiye modelleri ile en çok kullanılan giyim çeşididir. Günümüzde klasik çizgisinin yanı sıra farklı zaman ve mekanlar için çok çeşitli renk, desen ve çizgilerde üretilmektedir. Cep, yaka, manşetlerinde uygulanan farklı modellerle özellik kazandırılmakta ve daha geniş kullanım alanı bulmaktadır. Ülkemizde hazır giyim sektöründe sadece gömlek üretimi yapan büyük ve markalaşmış firmalar mevcuttur. Bu derste, daha önce almış olduğunuz temel erkek gömlek kalıplarınızı kullanarak model uygulama ve seri çizimlerini, ana ve yardımcı malzeme hesaplarını öğreneceksiniz. Kazandığınız bilgi ve beceriler ile gömlek üreten firmalarda istihdam edilebileceksiniz

Model uygulamalı kadın pantolonu dikimi

2009-08-03 23:01:17

Günümüzde en fazla tercih edilen giysilerden biri olan pantolon, 19. yüzyıla kadar erkek giysisi olarak düşünüldüğü halde, 20. yüzyıla girerken bayanların da tercih ettiği giysiler haline gelmiştir. Pantolon, fransızca kökenli bir kelimedir. Belden ayak bileklerine kadar uzanan ve her bacağı ayrı ayrı saracak biçimde iki parçadan oluşan bir giysidir. İlk pantolonun MÖ 500'lü yıllarda giyildiği bilinmektedir. Pantolon, günlük hayatta ve iş hayatında kullanım rahatlığı ve model özellikleri açısından tercih edilen giysiler arasında bulunmaktadır. Yerine göre klasik, spor veya fantezi giysi olarak düşünülebilir. Bu derste, model uygulamalı pantolonun; model analizi, kesimi, tekniğe uygun dikimi, son ütü ve son kontrol işlemleri anlatılmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamladığınız takdirde, model uygulamalı pantolon üretimi konusunda beceriler kazanarak, sonraki öğreniminize temel oluşturabileceksiniz.