Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

learn to fly learn to fly carnivores dianasour carnivores dianasour gold miner games online free gold miner sea fishing sea fishing big money big money restoront restoront atomaty atomaty losowania losowania miner downolads miner downolads gold miner2 gold miner2 www. games. com www. games. com

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir ?

Kentsel yaşamla beraber toplu halde yaşamanın artması insan hayatına yeni riskleri getirmiş, ayrıca insanlar ve kurumlar yaptıkları işlerden dolayı başkalarına karşı sorumlu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla kişiler ve kurumlar kendi faaliyetlerinden dolayı hem vicdani bir yükümlülük olarak hem de başkalarına karşı verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararları karşılamak amacıyla bu risklerini de teminat altına alma gereği duymuşlardır. Mesleki sorumluluk, şahısların zarar görmesinden doğan bir olgudur. Bir başkasına verdiği zarardan dolayı tazminat ödemek zorunda kalan herkes sorumluluk kavramı içinde düşünülebilir. Gerçek veya tüzel kişiler ister doğrudan doğruya, ister kullandıkları kimselerin hareketleri dolayısıyla 3. şahıslara bedeni veya maddi zarar verebilirler. Bir kimsenin dikkatsizliği, ihmali ile meydana gelen bir hasar, bir diğer kişinin can veya mal bakımından zarar görmesine, bu zararı meydana getiren kişinin de sorumluluk altında kalmasına neden olmaktadır. Sevgili öğrenci, yaptığınız ve yapacağınız tüm faaliyetler hem sigorta ettireni hem de ilgili kişileri bu denli yakından ilgilendiren önemli bir sigorta branşında kişi ve kurumları doğru ve güvenilir bilgilerle yönlendirmek, tercihlerinde yardımcı olmak, bu doğrultuda toplumu bilinçlendirmek mesleki olarak senin en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. Bu sebeple dersten edineceğin bilginin sana ve çevrendeki tüm kişilere verimli ve faydalı olması dileğiyle.

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku