Cahilim

CNC Freze çevrimleri


arbaz arbaz game gold miner game gold miner gold miner online free gold miner vegas gold miner vegas gold miner Super mario Super mario gold games gold games ball games ball games games games crash crash puzzle games puzzle games red ball red ball

CNC Freze çevrimleri

Günümüzde, sanayide gittikçe artan sayıda kullanılan CNC tezgâhları üretime esneklik, parça başına düşük maliyet, istenilen tolerans ve kalitede parça üretimi gibi konularda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İmalatın ana hedefi; en kısa zamanda, en az üretim maliyeti (hammadde, elektrik, işçilik giderleri, v.b.) ile tüketicinin beklediği kalitede üretimi gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda NC ve daha sonra, CNC tezgâhları imalat sektörüne girmiştir. Gelişen imalat yöntemleri doğrultusunda, 90’lı yılların başından itibaren, ülkemiz, orta ve büyük ölçekli üretim atölyelerinde CNC tezgâhları yaygın olarak kullanılmaktadır. CNC takım tezgahlarında belirli işlemleri yapmak için kullanılan kodlar vardır. Ancak bazı işlemler bir dizi aynı hareketin tekrarı şeklinde olduğu için bu hareketler tek bir komut satırında gösterilerek bu işlemler kısaltılmıştır. Bu kodların öğrenilmesi ile çok büyük boyutlarda ve karmaşık sayısal girdilerin girilmesi ile yapılacak işlemler küçük boyutlara ve sade sayısal veriler şekline dönüşür. Bu nedenle bu kodların öğrenilmesi kullanıcı için oldukça önemli faydalar sağlayacaktır. Bu nedenle bu kodların ve komut satırlarının öğrenilmesi sizin için CNC programlamada öncelikleriniz arasında olmalıdır.
Games about it : Goldminer - How do two players play the gold miner game?: How do two players play the gold miner game

Note: for opening gold PDF file, you need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku