Cahilim

Deniz trafik kılavuzu işaretleri


care race care race two person gold miner two person gold miner gold miner games online free gold miner O líder da claque impertinente doces O líder da claque impertinente doces cool games cool games gold miner 10 gold miner 10 bike bike freegold miners freegold miners kanggaroo spell test kanggaroo spell test bookstore duluxe bookstore duluxe spell test spell test

Deniz trafik kılavuzu işaretleri

Karayollarında olduğu gibi denizlerde de bir trafik vardır. Deniz araçları da bu alan içinde devamlı hareket halindedir. Denizdeki trafikte belirli kurallara bağlanmıştır ve bu kurallar “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” tarafından belirlenmiştir. Denizde kürekli bot haricinde belirli bir deniz aracını kullanmaya yetkili kılınan herkes, denizlerdeki bu trafik kurallarını; yani “Denizde Çatışmayı Önleme” tüzüğünü bilmek ve yeterlik belgelerini almak için girdikleri imtihanlarda bu bilgiye sahip olduklarını ispat zorundadır. Denizde Çatışmayı Önleme tüzüğü mesleki eğitimimizde iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Birincisi, denizde çatışmayı önleme işaretleri ve diğeri de denizde çatışmayı önleme manevralarıdır. Bu derste tüzüğün işaretler ile ilgili kısmı işlenmiş ve sizlere hukuki mevzuatların karmaşık sistematiğinden uzak, daha kolay bir sunum yapılmaya çalışılmıştır. games about it:Goldball - What is the goal in Gold BaLL game? Goldball - What is the goal in Gold BaLL game?

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku