Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Tekne ve Yat

Tekne ve yat kullanma hakkında bilgi, yat sürme hakkında teknik detaylar. Tekne motoru ve diğer donanım gibi konuları bu bölümde bulabilirsiniz. Sizde yat ve teknelere meraklıysanız bu bölümdeki bilgileri seveceksiniz.


Tekne su tesisatı tamiratı

2010-07-28 12:28:40

Montaj öncesinde tesisattaki her türlü yabancı madde (kum, pislik vb) temizlenir. İlk önce vananın bir tarafı tesisata bağlanır. Daha sonra diğer tarafı çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlanır. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına sızdırmazlık contası konur.Hidroforun yerini seçmeden önce pompa giriş rekorunun hiçbir zaman tanktaki en düşük su seviyesinden 2 metreden yukarıda olmamalıdır. Hidrofor monte edileceği yere ayaklarından sağlam bağlanmalıdır ve çevresinde bakım için yeterli boşluk bulunmalıdır. Hidrofor geminin sağında ve solunda bulunan tanklardan alınan suyun sıcak-soğuk ve diğer kullanım birimlerine ayrılma noktalarından önceye bağlanmalıdır. Gemide seri tesisat borusu kullanılıyorsa pompa sesinin yayılmasını önlemek için bağlantılarda 2 adet kısa hortum kullanılmalıdır. Dağıtım tesisatı üstteki çıkışa bağlanır borular mümkün olduğunca kısa ve düz yapılmalıdır

Devamı

Tekne yangın tesisatı malzemeleri

2010-07-27 16:58:38

Yangın tesisatı, gemilerin emniyetli bir şekilde sefer yapabilmesi için vazgeçilmez bir boru donanımıdır. Yangın tesisatı deniz üstündeyken ya da kıyıdayken karşılaşılacak yangın tehlikelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamızı sağlar. Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanmaları yangın olarak tanımlayacak olursak, bu duruma müdahale edebilmek için oluşturulan çeşitli ekipman ve tesisatlardan meydana gelen sistemlere yangın tesisatı denir. Yangını söndürmek, yangınla mücadele eden kişiyi yangından korunmak ve yangından haberdar olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır. Aşırı sıcakta motor bölmesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan yakıt, marş motorundan veya akü başlarından çıkan bir kıvılcımla tutuşabilir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için, motor çevresi ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve motor bölmesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır.

Devamı

Tekne omuga yapımı

2010-07-27 16:57:45

Eski yıllarda bir teknenin omurgası onun bel kemiği gibi düşünülürdü. Konstrüksiyon şekillerinin geliştiği bugün için bile omurganın oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü omurga geminin dibindeki en takviyelerini birbirine bağlamaktadır ve dipte lokal yüklenen yüklerdeki gerilmeleri uygun bir şekilde geniş bir alana yaymaktadır. Çok geniş gemilerin birden fazla omurga ile takviye edildiği görülmektedir. Ayrıca omurganın havuzlamadaki yeri çok önemlidir.

Devamı

Tekne kıç bodoslama

2010-07-27 16:57:04

Baş bodoslama elemanı dipte omurgaya kuvvetli bağlar ile bağlanır. Tekne kaplamasını baş tarafında iki bordayı birleştiren bu eleman; posta, güverte sacı, braket, stifner vb. yapı elemanlarıyla mukavemetini arttırmaktadır. Bugünkü kaynaklı konstrüksiyonda değişik levha ve lamaların kaynak edilmesiyle ve büyük gemilerde çelik dökümden yapılmakta olan baş bodoslamanın şekli gemi formu (Taşıdığı yük cinsi, çalışacağı deniz, ana makine gücü vb.) ile ilgili olup değişik biçimde olabilir.Bugün gemi inşasında kullanılan modern baş şekli kliper (clipper) tipi baş şeklidir. Bu şekle eğik baş ismi de verilir. Gemiye denizcilik yönünden büyük fayda sağlayan bu şekil, güverte yardımcı makinelerinin yerleştirilmesine çok uygun olan geniş bir alan sağlamasının yanı sıra demirin (çıpa) takılmadan çalışmasına uygun olan belirli bir borda açıklığı oluşturur. Özellikle uçak gemilerinde uçuş güvertesini taşıyabilmek için baş güvertede genişlik sağlayan böyle bir baş şeklin kesin olarak gerek duyulur.

Devamı

Tekne baş kısmı bodoslama

2010-07-27 16:56:13

Gemilerin kaplaması gemi baş tarafında son bulur. Geminin baş formu, yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda, tasarımı gerçekleşmektedir. Gemi baş formu temel olarak kasara, zincirlik ve baş pik olmak üzere üçe ayrılır. Baş bodoslama, gemi baş formunda sadece bir elemandır. Aşağıda baş bodoslama elemanının açıklaması yapılmıştır. Baş bodoslama elemanı dipte omurgaya kuvvetli bağlar ile bağlanır. Tekne kaplamasını baş tarafında iki bordayı birleştiren bu eleman; posta, güverte sacı, braket, stifner vb. yapı elemanlarıyla mukavemetini arttırmaktadır. Bugünkü kaynaklı konstrüksiyonda değişik levha ve lamaların kaynak edilmesiyle ve büyük gemilerde çelik dökümden yapılmakta olan baş bodoslamanın şekli gemi formu (Taşıdığı yük cinsi, çalışacağı deniz, ana makine gücü vb.) ile ilgili olup değişik biçimlerde olabilir.

Devamı

Su tankı imalatı ve temizliği

2010-07-27 16:55:12

Tank terimi, genel olarak sıvıların depolanması, taşınması, geçici veya sürekli olarak muhafaza edilmesi gibi amaçlarla kullanılan, ihtiyaca göre çeşitli düzeneklerle donatılmış, basınçlı veya basınçsız kapalı kaplar için kullanılır. Gemilerde ise tank neredeyse gemi demektir. Çünkü gemilerde çalışma sistemi ve şartları gereği, karmaşık bir çok sistemler olmak zorundadır. Bu sistemler için gemilerin yükleri haricinde fazla miktarda ve çeşitte yakıt, yağ, su vb. sıvıları sürekli olarak bulundurma zorunluluğu vardır. Gemi sahipleri doğal olarak, gemilerinin mümkün olduğunca fazla miktarda yük taşımasını isterler. Gemi inşa mühendisleri de geminin seyir güvenliğini tehlikeye atmadan bu talebi karşılayabilmek için çalışırlar. Günümüzde yapılan çift dipli ve çift cidarlı gemiler, bu sorunun çözümünü kolaylaştırmakta, seyir ve manevra için gerekli sıvıları depolamak üzere, dış dip- iç dip sacları ile iç-dış cidar sacları arasında kalan bölümlerde bünyesel tanklar oluşturularak, yükleme için kullanılabilecek alan arttırılmaktadır. Gemilerde seyir, mürettebat, yolcu ve yük özelliklerine göre gerekli olabilecek küçük ölçekli ihtiyaçlar da asma tank tabir edilen, dışarıda imal edilerek, gemi üzerinde uygun olan yerlere monte edilen, sabit veya portatif tanklarla sağlanır. Bu derste yapacağınız öğrenme ve uygulama faaliyetleri size, özellikle asma tankların yapımı konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Devamı

Gemi su tesisat çizimi 2

2010-07-27 16:54:07

Yapacağınız tüm gemi atık su tesisatı imalatı, çalışma şekli olarak farklılık arz etmektedir. Gemilerde atık su boru devreleri atıkların doğrudan denize deşarj etmek yerine arıtılarak tankta toplanmasını sağlar. Bu derste öncelikle kullanılan boruların, fitingslerin, filtrelerin ve vitrifiyerlerin tanımlarını ve çizim şekillerini öğreneceksiniz. Sonrada yardımcı devreler bağlantılarının çizimlerini ve sembollerini tanıyacak ve uygulamasını bilgisayar ortamında yapacaksınız. Atık su tesisatında kullanılan borular çeliktir. Sulandırılmış asitlere, klorlanmış veya dışarıdaki neme, donmaya, karşı iyi mukavemetli olmalıdır. Isıl işlem uygulanarak fitingslerle birleştirme yapılabilmeli, dikişli ve dikişsiz olarak üretilmelidir. Bükülebilir ve genişletilebilir boruların üretimindeki boyu 6,5 metredir. Bu borular 400°C üzerinde çalışabilen borular olmalıdır. Atık su tesisatındaki boruların anma basıncı en çok 16 kg/cm², çekme dayanımında en az 37 kg/mm² imal edilmiş, imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olması lazımdır. Çelik borular bütün cihazların boşaltma borularında, kolonlarda, güverte toplama suyu ve sintine pompası girişinde kullanılmaktadır.

Devamı

Gemi su tesisat çizimi 1

2010-07-27 16:52:29

Gemilerde boru donanımlarının önemli yeri vardır. Borular değişik sıcaklıklarda ve basınçlarda akışkanlar ve gazları bir yerden başka bir yere iletir. Gemi boru donamının en temel devresi olan temiz su tesisatı, insan sağlığının korunabilmesi için gerekli temiz içme ve kullanma suyunun temini ve kullanılması için yapılır. Temiz su tesisatı öğrenmek için öncelikle sistemin ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Bu derste gemilerde kullanılan su tesisatlarının resimsel gösterilişini sembolleri ve uygulanışını öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığında geminin su tesisatının ve yardımcı elemanlarının resimlerini çizebileceksiniz. Sıhhi tesisat temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı vb. ve bu tesisatların tasarım, hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuşatma, basınçlandırma sistemleri ve ekipmanları içeren bir bilim dalıdır.Gemilerde temiz su tesisatı hem çalışanlar için hem de geminin çalışabilmesi için vazgeçilmez bir devredir. Çalışanlar temiz su tesisatı ile: * İçme suyu * Kişisel bakımlar (banyo, wc, temizlik vb.), gibi ihtiyaçlarını karşılar. Gemiler temiz su tesisatı ile ana makine ve güverte temizliği, çeşitli devrelerin soğutulması, ısıtılması ve su temini (Ana makine, yangın, iklimlendirme vb.) ihtiyaçlarını karşılar.

Devamı

Gemi kaburga iskeleti cizimi

2010-07-27 16:51:13

Gemi yapı elemanlarının içerisinde önemli bir yere sahip olan postalar, insan vücudundaki kaburga sisteminin bir benzerini gemi bünyesinde oluşturmaktadır. Geminin borda sacına etki eden kuvvetlere karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Günümüzde gemilerin dünya kara sularında aldığı yol ve taşıdığı yük miktarının kapasitesi posta büyüklükleriyle doğru orantılıdır. Geminin oluşabilmesi için Postalar Ön İmalatı dersinde size önce postanın tanımı, posta çeşitleri, postalarının imalatı konuları verilmiştir. Posta elemanları yapımını başarmakla, geminin denizde yüzmesinin adımını atmış olacaksınız. Postalar geminin kaburgalarını teşkil eder. Gemiye şekil verir ve su basıncına karşı dış kaplama saclarını kuvvetlendiren sisteme postalama denir. Posta inşa edilmezse ise tekne kaplaması içeriye veya dışarıya doğru eğilir veya bükülür. Postaların şekilleri ve kesitleri gemi tipine göre değişmektedir. Postaların sıralanması, gemi boyunca eşit aralıklarla sıralanmıştır. Geminin iskelet sisteminde posta profilleri, geminin baş, orta ve kıç kesitlerinde değişmektedir. Postaların imalatı montaj yapıldıkları yerlere gore, çeşidi, ölçülendirilmesi, mukavemeti ve bağlantı şekli dizayn bürolarında tasarlanmaktadır. Gemi endaze resminde posta profilleri çıkartılmaktadır.(Şekil 1.1.)

Devamı

Gemi imalat malzemeleri

2010-07-27 16:50:16

Gemilerin değişik yerlerinde bulunan ve gemiyi bölmelere ayıran düşey çelik levhalar, gemi konstrüksiyonunda çok önemli birer eleman olup, bunlara perde adı verilir. Perde ön imalat dersinde gemi yapı elemanlarından biri olan perdeler hakkında bilgi verilmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için gemi yapım elemanlarını çok iyi tanıyıp imalat aşamalarını iyi bilmesi gerekir. Perde ön imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz derslerle ilişkili olarak bilgi ve becerilerinizi kullanacaksınız. Bir gemi imal edilirken yaklaşık 9000 adet malzeme ve türevinin kullanıldığı çelik yığınında perdelerin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaksınız.

Devamı

Gemi çizimleri ve çizim programı

2010-07-27 16:49:25

Bir çelik geminin orta kesit bloğunu elde etmek için üç veya dört aylık bir zaman dilimi ve büyük bir tersane gerekir. Burada önemli olan kullanılan malzeme değil; bir geminin orta kesit blok formunun nasıl oluştuğunu öğrenmektir. Bu derste bir konteynır geminin projesi verilmiştir. Bu projeden hareket ederek atölye imkânlarınızı göz ününde bulundurarak belli bir ölçekte orta kesit bloğu yapabilirsiniz. Ders sonunda yaptığımız uygulama faaliyetlerini bir araya getirdiğinizde orta kesit bloğu elde edebilirsiniz. Bunlar double bottom alt ve üst kaplamasını oluşturur. İnnerbottom ve dip kaplama sacları boyuna olarak yerleştirilir. (Tülani) İnnerbottom kaplama kalınlıkları dış kaplamadan azdır. Fakat bazı kısımlarında makine ve kazan daireleri gibi korozyon ve yükleri dağıtmak üzere kalın saclar yerleştirilir. Maden cevheri gibi ağır yükleri taşımak üzere dizayn edilen gemiler ayrıca ilave takviyelere sahip olup sac kalınlıkları da diğerlerine göre arttırılmıştır. Ambarlar ve makine dairlerinde sacdan kutu halinde oluşturulmuş dreyn kuyuları vardır. Double bottom tanklarına giriş için menhol kapakları donatılır. Onlar cıvatalı kapaklar vasıtasıyla kapatılır. Kural olarak her tankın en az iki menhole (adam geçme delikleri) sahip olması istenir. Bunlardan başka her bir tank sızdırmaz ana güverte üzerine kadar uzayan hava firar boruları ve en alçak noktasında larva tapalarına sahiptir.

Devamı

Kıç bodoslama

2010-07-26 16:17:36

Bir çelik geminin kıç formunu elde etmek için, üç veya dört ay süreye aynı zamanda tersane ortamına ihtiyaç vardır. Bizim okul atölyelerinde böyle bir imkânımız olmadığı için, siz bu derste farklı malzeme ve ölçülerde gemi kıç formunu oluşturacaksınız. Burada önemli olan kullanılan malzeme değil bir geminin kıç formunun nasıl oluştuğunu öğrenmektir. Bu derste bir konteynır gemisinin projesinden elde edilen iş resimlerini, belli bir ölçekte küçülterek uygulama faaliyetleri yapacaksınız. Ders sonunda yapacağınız uygulama faaliyetlerini bir araya getirdiğinizde gemi kıç formunu elde edebileceksiniz. Bütün dersleri bitirdiğinizde ise bir geminin maketini elde etmiş olacaksınız. Bu ders sonunda bir tersaneye gittiğinizde tersanenin çalışma şeklini ve geminin kıç formunun nasıl oluşturulduğunu öğrenmiş olacaksınız. Kıç bodoslama tekne kaplamasının kıç sonundaki iki bordasını birbirine bağlar. Omurganın düşey bir devamıdır. Buna ek olarak dümeni ve tek ile üç pervaneli gemilerde şaftı taşır. Bu nedenle kıç bodoslama, baş bodoslamaya oranla konstrüksiyon yönünden daha zordur. Bir zamanlar kıç bodoslamalar daima içi dolu dikdörtgen çubuklardan ibaretti. Bugün çoğunlukla dökme çelik veya ağır çelik levhalardan yapılır ve parçalar birbirine kaynak edilir. Kıç bodoslamanın şekli geminin tek veya çift pervane oluşu ve dümen şekline bağlı olarak değişir.

Devamı

Gemi (konsol) kemere imalatı

2010-07-26 16:16:44

Kemere Ön İmalat dersinde size önce kemereler hakkında bilgi verilmiştir. Kemereler, geminin yapım elemanlarının önemli bileşenlerinden biridir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için kemereleri çok iyi tanıyıp imal aşamalarını iyi bilmesi gerekir. Kemere ön imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz derslerle ilişkili olarak bilgilerinizi becerilerinizi kullanacaksınız. Bir gemi, imal edilirken 9000 adet malzeme ve türevinin kullanıldığı çelik yığınında kemerelerin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaksınız. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile elektrik-elektronik alanında her türlü işlerinizi yapmak için vazgeçilmez olan el ve güç aletlerini tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.Üç tip güverte düşünülebilir: * Bordalarda iki çelik, levha sırası ve bu iki sıra arasında bulunan çelik levha şeritleri üzerine oturtulmuş ağaç güverteler. Bu tip güverte, eskiden çok uygulanmış olup bugün hemen hemen bırakılmıştır. * Bütün çelik sac güverteler * Üzeri ağaç kaplanmış olan bütün çelik sac güverteler. Her üç tip de sancaktan iskeleye kadar uzanan güverte kemereleri tarafından taşınmaktadır. Bu kemereler, postalara braketler ile bağlanmaktadır. Borda kaplamasının postalar tarafından takviye edilmesi şekline benzer olarak güverte kaplaması da kemereler tarafından taşınır ve takviye edilir. Gemi enine uzanan kemereler, iki esas göreve sahiptir. Geminin alabandalarını birbirine bağlamak ve su basıncı ile yük ağırlıklarına karşı güverteye destek olmak. Kemereler, ambar kapakları ile aynı hizaya denk gelebilir. Böyle durumda ambar kapaklarının hizasına gelen kemerelere ambar ağzı kemereleri veya öksüz kemere denir.

Devamı

Geminin kapalı alanları (ambar) imalatı

2010-07-26 16:15:25

Kaportaların, güverte üzerinden alt güvertelere geçişlerini sağlarken aynı zamanda sızdırmazlığı da sağlar. Kaportaların yerlerini, güverte üzerinde nerelerde bulunduklarını ve gemi tiplerinde (tanker, kuru yük vb.) yapılarının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Ambar kapaklarının, yapısal imalatını ve hareket mekanizmaları ile ilgili bilgileri bu dersin içerisinde görmüş olacaksınız. Ambar kapaklarının, ambar ağızlarının ve mezarnaların yapımı klas kuruluşlarının denetiminden geçmektedir.Makine dairesine güverteden inmek için yapılmış sızdırmazlık elemanıdır. Bunun yanı sıra dümen dairesinin içerisinde bulunan dümen makinesinin bakım onarımı esnasında makine parçalarının dışarıya çıkartılması söz konusu olduğu takdirde bu kısımdan faydalanılır. Kapak genişlikleri makinenin genişliğine göre standartlardan tespit edilir. Gemi zincir donanımının kontrolü, gemi boyalarını depolamak ve baş pik tanklarına inmek için kullanılan sızdırmazlık elemanıdır. Gemi baş kısmında bulunan baş iticilerin (bow thrusters) elektrik motorlarının arızası durumunda bakım onarım yapmak için baş kasaralara iniş kaportalarından faydalanır. Arıza giderilmediği takdirde elektrik motoru bu kapaktan tahliye edilir.

Devamı

Gemi ısıtma tesisatı

2010-07-26 16:14:16

Gemilerde ısıtma tesisatının önemli yeri vardır. Isıtma tesisatı, gemi boyutu ve ısıtılacak mekâna göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Mekanik güç tesisi gerektiren büyük gemilerde buhar kazanı, iklimlendirme ünitesi ve elektrik enerjisinden faydalanılır. Mekanik güç tesisi gerektirmeyen gemilerde ise soba, elektrikli ısıtıcılar ve güneş enerjisinden faydalanılır. Isı bilimi olarak bilinen termodinamiğin ikinci kanununa göre ısı enerjisini iletmek için bir sıcaklık farkı olmalıdır. Yüksek sıcaklıklı bir maddeden çıkan ısı, düşük sıcaklıklı bir maddeye doğru hareket eder. Gemi ısıtma boru tesisatı yapılırken bu kanun prensipleri dikkate alınarak döşenmelidir. Isıtma tesisatında enerji kayıplarının verimliği etkilediği unutulmamalıdır. Isıtma tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Isıtma Tesisatı dersinden sonra Isıtma Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin ısıtma tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Tekne manika havalandırma imalatı

2010-07-26 16:13:39

Bu ders ile; gemilerdeki kapalı alanların hava sirkülasyonunun nasıl yapıldığını, ayrıca tankların ve kargo bölümlerinin basınçlı havasının nasıl tahliye edildiğini öğreneceksiniz. Kapalı alanların havlandırma sistemlerine manika sistemi denir. Bu sistemler sayesinde kapalı alanların içersindeki kirli hava tahliye edilerek ortam şartlarına uygun havalandırma yapılması gerçekleştirilir. Tankların ve kargo bölümlerinin basınçlı havasının tahliye edildiği sisteme hava firar denir. Bu sistem, kapalı alan içerisine alınacak yükün veya sıvının oluşturduğu basıncı tahliye etmek amaçlı kurulan bir sistemdir. Havalandırma ön imalatı dersi ile; gemilerdeki havalandırmanın önemini, sistemlerin kurulumunu ve sistemlerin imalatını öğreneceksiniz.Gemiler dünya denizlerinde dolaşma sırasında; çeşitli hava koşullarına maruz kalır. Bu sırada gemilerin çalıştığı bölgelerde hava sıcaklığı -15°C ile 50°C, deniz suyu sıcaklığı 0°C ile 38°C arasındadır. Kargo yüklerinin bozulmaması, gemi mürettebatının yaşam mahallerinin ve çalışma alanlarının konforunun sağlanması için havalandırma yapılır. Havalandırmayı ikiye ayırırız; * Tabii havalandırma * Cebri havalandırma

Devamı

Gemi ve tekne ana gövde yapımı

2010-07-26 16:12:27

Gemiler suyun üzerinde olduklarından sürekli sallantı hâlindedirler. Özellikle dalgalı denizlerde bu sallantı daha da artmaktadır. Dolaysıyla gemi içindeki bütün elemanların gemiye sabitlenmesi gerekir. Bu sabitlemede kullanılan elemanlara faundeyşın denir. Çok komplike olmayan faundeyşınler herhangi bir tertibata gerek duymadan imal edilebilirler. Bu derste çelik gemi inşasında kullanılan yapı elemanlarından faundeyşınler hakkında bilgi, standart, faundeyşın yapımında kullanılan malzeme ve faundeyşın yapım tekniği verilmektedir.. Ana makinenin ve yardımcı makinelerin gemide yerleştirmeleri bu elemanların altına yapılan sağlam temellerle sağlanır. Makinelerin çalışması süresinde oluşan titreşimler ve kötü hava koşulları etkisiyle geminin dalgalar arasında dövünmesi sonucu oluşan zorlamalar ancak makinelerin altına yapılan sağlam temellerle karşılanır. Bu temellere makine faundeyşın veya makine faundeyşınları da denir. Yalnız ana makinenin dinamik etkilerle oluşturduğu zorlamalar problemi çözümlemez. Bütün yardımcı makinelerin de yeterlikle temellenmesi gerekir. Çünkü herhangi bir faundeyşında oluşan titreşim diğer konstriksüyona da geçer. Hatta şaftın yeterlikle faundeyşınlanması ve pervane titreşimlerinin ana yapıya en uygun şekilde geçirilerek söndürülmesi de önemlidir. Özelikle türbinli gemilerde itme yatağının altındaki temellerde çok zaman titreşim görülür.

Devamı

Tekne Alt (floors) imalatı aşamaları

2010-07-26 16:11:29

Geminin dışarısı ile içerisini ayıran ve geminin yüzmesini sağlayan bu dış kabuk, her zaman içeriden, bir gövdenin kaburgalarını andırır şekilde, birbirine bağlanan diğer konstrüksiyon elemanları ile desteklenir. İnsan vücudundaki dayanıklı kemiklere benzer bu kemikler sayesinde iskelet sistemi düşme çarpma anında, vücuda destek olur. Bu destekler, gemi dip yapısını oluşturur ve gemi boyunca sık sık korunur. Geminin dip kaplaması içerisine gelen desteklerden en yönünde uzananlara döşek denir. Döşek imalat dersinde size önce geminin yapım elemanları ve bunlardan döşekler hakkında bilgi verilmiştir. Bu sektörde çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için gemi yapım elemanlarını çok iyi tanıyıp imal aşamalarını iyi bilmesi gerekir. Döşek imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz derslerle ilişkili olarak bilgilerinizi, becerilerinizi kullanacaksınız.

Devamı

Teknelerin dikme puntel imalatı

2010-07-26 16:10:11

Yük taşıyacak olan gemilerin tamamı, dikmeler ve güverte altı tulanileriyle takviye edilirler. Dikmelerin görevi üzerlerinde bulunan güverteyi takviye etmektir. Dikmeler, üzerlerine gelen yükten dolayı basılmaya yani ekseni doğrultusunda eğilmeye zorlanmaktadır. Buna flanbaj denilir. Flanbaj, yani eksenel zorlama geminin aldığı yük, geminin boyutları oranında artar. Bir dikmenin üzerine gelen bu yükü rahatlıkla karşılayabilecek ölçülerde boyutlandırılması gerekir. Aksi takdirde hiç de istenmeyen kazalar söz konusu olabilir. Bir güverte altı tulanisi, hiçbir dikme tarafından desteklenmeden bir perdeden diğerine kadar uzayabilir. Bu tulaninin taşınmayan aralık boyunun artması demektir. Diğer yandan bir güverte altı tulanisi ile tulani kemerelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Puntel ile güverte altı tulanisi taşıdıkları yük yönünden birbirinden farklıdır.

Devamı

Tekne Klima ve kalorifer sistemi

2010-07-09 22:50:17

Gemilerde iklimlendirme ve havalandırma tesisatının önemli yeri vardır. İklimlendirme ve havalandırma tesisatı gemi boyutu ve ısıtılacak mekâna göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. İklimlendirme ve havalandırma tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı dersinden sonra İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Ayrıca Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi alanı Bakır Boru Montaja Hazırlama ve Montaj derslerinden faydalanabilirsiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığında geminin iklimlendirme ve havalandırma tesisatını yapabileceksiniz.

Devamı

Tekne kompresör sistemi

2010-07-09 22:47:20

Gemilerde basınçlı hava tesisatının önemli bir yeri vardır. Basınçlı hava tesisatı gemilerin ana makine, jeneratörler, temizlik, gemi düdüğü vb. sistemlerinin çalışabilmesi için gereklidir. Basınçlı hava tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanlarının bilinmesi gerekir. Basınçlı hava tesisatı dersinden sonra basınçlı hava tesisatı montaj ve meslek resmi derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin basınçlı hava tesisatını üretebileceksiniz. Enerji değişik yöntemlerle depolanabilir (biriktirilebilir) ya da taşınabilir. Endüstride en çok kullanılan yöntemler elektrik, hidrolik ya da basınçlı hava sistemleridir. Basınçlı hava sistemleri emniyet, temizlik, esneklik ve çalışma maddesi olan havanın bolluğu açısından avantajlıdır. Bu avantajları dolayısıyla, basınçlı hava, imalat, proses ve bakım endüstrilerinde, gemi, inşaat ve madencilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

Devamı

Tekne su tesisatı ayarları 2

2010-07-09 22:45:19

Yapacağınız tüm gemi atık su tesisatı yapımı, çalışma şekli olarak farklılık arz etmektedir. Gemilerde atık su boru devreleri, arıtmadan doğrudan denize deşarj etmek ve arıtarak tankta toplamak yöntemleri kullanılarak oluşturulur. Öncelikle kullanılan boruları, fitingsleri, filtreleri ve vitrifiyerleri tanıyacaksınız. Sonra da yardımcı devreler bağlantılarını kurup aldığınız bilgi ve becerileri kullanarak atölye ortamında ön imalat yapabileceksiniz. Atık Su Tesisatı dersinden sonra Atık Su Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin ısıtma tesisatını üretebileceksiniz. Gemideki atık su sisteminin olmaması ya da yanlış tasarlanması öncelikle insan sağlığını tehlikeye sokar. İçme su kaynağı olan gölleri, akarsuları kirletir; turizm yörelerinin gerçek güzelliğini bozar; balıkların ölmesine sebep olur.

Devamı

Tekne su tesisatı ayarları 1

2010-07-09 22:44:21

Gemilerde boru donanımlarının önemli yeri vardır. Borular; değişik sıcaklıklarda ve basınçlarda akışkanlar, gazlar ve diğer yapı elemanlarını iletirler. Gemi boru donanımının en temel devresi olan temiz su tesisatı, insan sağlığının korunabilmesi için gerekli temiz içme ve kullanma suyunun temini ve kullanılması için yapılır. Temiz su tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Temiz Su Tesisatı–1 dersinün devamı niteliğindeki Temiz Su Tesisatı Montaj dersinde temiz su tesisatı montajını öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin temiz su tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Tulani imaları ve fiyatları

2010-07-09 22:43:24

Mesleğinizdeki temel taşlardan biri olan tülaniler, gemi inşa sektöründe fazlasıyla karşınıza çıkacaktır. Gemilerin iç yapısındaki gemi yapı elemanlarını destekleyen tülaniler, boyuna giden elemanlardır. Tülanilerin ölçülerini belirtilen tablolar içerisinde standart olarak verilmiştir. Tülanilerin genellikle malzeme olarak adlandırma ismi, Hollanda profili olup bu özellikte olan malzemeler yapısal olarak gemi elemanlarına mukavemet açısından destek verir. Bu çelik malzemeleri, dersimüzde daha detaylı inceleyerek teknik bilgiye ve işçilik resmine bakarak yapım becerisine sahip olacaksınız. Gemilerin yan bloklarına yakın tanklarda mukavemeti artırma özelliğini taşımaktadır. Merkez iç tülani ile yan iç tülaniler arasına belirli aralıklarla Hollanda profilinden oluşan tülaniler atılarak dip sacı ve döşekler ile bağlantı oluşturulur. Böylece gemi double bottom tanklarının mukavemeti artar.

Devamı

Tekne ve yat denge (balast) tesisatı

2010-07-09 22:42:22

Gemilerde balast tesisatının önemli yeri vardır. Balast tesisatı gemi boyutuna ve tipine göre değişmektedir. Gemilerin dengeli bir biçimde yüzebilmesi için balast tesisatına ihtiyaç vardır. Balast tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Balast tesisatı dersinden sonra balast tesisatı montaj ve resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin balast tesisatını üretebileceksiniz. Ballast suyu, gemi dengesi ve ağırlık yapması için gemilerin tanklarında taşınması mecburi olan sudur. Gemiler, yük taşımadıkları zamanlarda pervanenin daha çok suya girmesi, geminin suya biraz daha batırılarak dengesinin sağlanması ve gemi yapı elemanlarına binen stresin azaltılması gibi amaçlar ile balast taşır. Ballast olarak eskiden kum, taş veya metal kullanılmıştır. Günümüzde ise geminin dip kısmındaki ve yan taraflardaki tanklara alınan deniz suyu kullanılır. Yükünü boşaltan gemi, pompalar ile denizden çektiği deniz suyunu tanklarına doldurur. Seyir sonunda gittiği limanda yükleme yaparken de taşıdığı deniz suyunu denize geri bırakır. İki liman arasında bazen binlerce mil mesafe olabilir. 200 bin tonluk bir gemi, her seferinde yaklaşık 60 bin ton balast suyu taşır.

Devamı