Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Ofis ve Büro Yönetimi

Ofis ve Ofiste gerekli olan dökümanlar. F Klavye kullanımı dersleri, Dosyalama, Raporlama ve Sekterelik için gerekli diğer konular, Ofis mobilyaları ve Ofis düzeni. Ofis yönetimi için bilmeniz gereken herşey.


Ofiste Raporlama Teknikleri

2009-12-27 01:33:31

İş yerlerinde hemen her gün yazılan raporların önemli bir kısmı hak ettikleri ilgiyi görmeden ya yönetici masaları üzerinde beklemekte ya da bir süre sonra arşive kalkmaktadır. Neden? Çünkü günümüz iş dünyasında iyi bir fikre sahip olmak, doğru çözümü ya da alternatifi bilmek yeterli değildir. Esas sorun sözlü ve yazılı mesajlarımızı karşınızdakine iletmede ne kadar etkili olabildiğimizdedir. Yazmak, özellikle iş yazıları ve raporları yazmak, sıkıcı ve zor bir iş olarak görülür. Ancak yazılı iletişim becerisi ve rapor yazma yeteneği pek çok durumda bir kariyer yetkinliği olarak değerlendirilmektedir. Bu yönü ile etkili rapor yazabilme, kişinin kariyer basamaklarını tırmanırken kullanması gereken zorunlu araçlardan birine dönüşmektedir. Bu ders notlarının amacı, size rapor yazmada etkili olmanızı sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek nasılları göstermektir.

Devamı

Sekreterler için ingilizce 2

2009-12-27 01:32:43

Bu ders sayesinde, insanlar arasındaki iletişimi yalnızca yüzyüze değil aynı zamanda vücut dilinizi de kullanarak anlayabileceksiniz. Yazışmanın ve semboller kullanmanın önemini kavrayacaksınız. Yazılı belgeler, yeterli bir ofis çalışması için iletişim sisteminin ana parçalarından biridir. Bu yazılı belgeler, bir şirket veya girişimde, işi düzenli ve yeterli bir şekilde yürütebilmek için ofiste dosyalarda saklanmalıdır. Bu dersi okuduktan sonra, iş yazışması ve CVlerin üstesinden gelmek ve İngilizce belgeler hazırlamak daha kolay olacaktır. Resmi yazışmalar, iş yazışmaları ve dilekçe yazımının uymamız gereken bir takım kuralları vardır. Tüm yazışmaları belli bir düzende yazdığımızda iş hayatımızda kolayca başarılı olabiliriz.

Devamı

Sekreterler için ingilizce 1

2009-12-27 01:32:04

Ticari ilişkiler (İthalat ve İhracat) sürekli artmaktadır. Bizler yeni buluşların ve teknolojik gelişmelerin çok kısa bir süre içerisinde kullanılmaya başlandığı bir ortamda yaşamaktayız. Ulaşım ve iletişim sistemindeki yenilikler ile bir günde birkaç ülkeye gitmekte ve bir çok ülkeyle haberleşme bağlantısı kurmaktayız. Çalışmaların, görüşme ve haberleşmenin, yazışmanın devam edebilmesi için sekreterlerin kendi ana dili dışında bir ve birden fazla yabancı dil bilme zorunluluğu doğmaktadır. Her sekreterin sekreterlik mesleğininin temel bilgi kaynağında yabancı dil bilmenin önemli olduğunu kabul edip, kendini alanında yetiştirmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, bir çok işyeri yabancı dil konusunda yeterli donatılmış kişileri aramaktadır. Bu derste, sizlere çalışan sekreterin, telefon görüşmelerinde, gelen yabancı ziyaretçilerin karşılanmasında ve iş görüşmelerinde kendi alanları ile ilgili kullandığı teknik terimler öğretilecektir

Devamı

F Klavye - ders 2

2009-12-27 01:30:50

Bilgisayarlar hayatımıza girdikten sonra yazı yazmak, yazıya istediğimiz şekli vermek çok daha kolay ve keyifli hale gelmiştir. Bilgisayar klavyesindeki tuşların çeşitliliği, yazıdaki hataların anında düzeltilebilmesini sağlamış, daha seri ve keyifli yazılar yazmak mümkün olmuş, kurallara uygun yazı yazmak artık çok daha kolaydır olmuştur.. Bu derste size çeşitli tuşların kullanılması ve kolaylıkları anlatılmaktadır. Sizler, çağdaş yaşamın ve teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmalısınız. Teknolojiyi takip etmek verimliliğinizi artıracaktır. Yazım tekniklerini uygulayarak gerek günlük yaşamınızda gerekse iş yaşamınızda yazışmalarınızı pratik ve doğru yapabileceksiniz. Unutmayın yazılan yazı kişinin aynasıdır.

Devamı

F Klavye - ders 1

2009-12-27 01:30:10

Tüm dünyada başarıyı artırmanın yolu, gelişen çağdaş teknikleri kavramak ve kullanmakla mümkündür. Gelişen teknolojiye paralel olarak eğitim öğretimde kullanılan araç gereçler de değişmiştir. Okullarda artık daktilografi yerine bilgisayar kullanılmaktadır. Bilgisayarı doğru kullanabilmek başarınızı artıracak, zamanı iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Metotlu olarak F klavye ile on parmak yazmayı öğrendiğinizde ödevlerinizi, ders notlarınızı daha hızlı ve yorulmadan hazırlayabileceksiniz. Çalışma yaşamınızda, işinizle ilgili yazıları kolaylıkla yazabileceksiniz. Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.

Devamı

Ofiste Dosyalama Sistemi

2009-12-27 01:29:26

Okumakta olduğunuz ders, mesleğinizin, şimdiki ve gelecekteki gelişiminin en önemli unsurlarından biridir. Siz bu satırları okurken bile bu alanda yüzlerce değişim ve gelişme olmaktadır. Bunun için, şu an okuduğunuz ve öğrenmeye çalıştığınız dersi anlamanız, gelişim içinde olmanız için büyük bir fırsattır. Okuduktan sonra göreceksiniz ki, bu dersi öğrendiğiniz zaman, tercih ettiğiniz meslekle ilgili önemli bir aşama kat edeceksiniz. Bu dersle; dosyalama sistemlerini öğrenip ve bu sistemlerle ofislerde belgeleri tasnif edecek ve dosyalamasını öğreneceksiniz. Öğrendikleriniz sizi iş hayatında dosyalama sistemlerinde bir adım öne taşıyacak. Eğer yukarıda yazılanlar ilginizi çekiyorsa sonraki sayfayı çevirerek ofis dünyasının bütün nimetlerinden faydalanınız.

Devamı

İş Mektubu Nasıl Hazırlanır

2009-12-27 01:23:29

Resmi veya özel kuruluşların ticaret amacı ile yazdığı her şeye iş yazısı denir. İş yazıları; günlük harici ilişkilerin yürütülmesi için gereklidir. Bu iş yazılarının imzalanıp onaylandıktan sonra belgeye dönüşmesi ve geçmişe yönelik kaynak ya da delil olması önemini bir kat daha arttırmaktadır. Kurumlarda yazışma işlerini sekreterlik bölümü yürütür. Küreselleşme ile birlikte artan yazılı iletişim ihtiyacı sekreterliğin önemini arttırmış; Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Yönetici Sekreterlik gibi sekreterlik branşları doğmuştur. Yazının türüne ve işletmenin yapısına uygun yazabilmek için; Kelime işlemci, Yazı metni oluşturma, İletişim ve F1-F2 Klavye derslerini almış olmalısınız. İş yazısı türlerini tanımak ve iyi bir sekreter olmak için bu ders rehberiniz olacaktır.

Devamı

Toplantı Organizasyonu

2009-12-27 01:22:51

Bu ders ile edineceğiniz bilgi ve beceriler sonunda toplantı türleri, mekanları hakkında bilgi edinecek ve toplantıya uygun organizasyon yapabileceksiniz. Günümüzde gerek kamu kuruluşları, gerek özel şirketler ve dernekler birçok konuda çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız kurum ne olursa olsun toplantı organizasyonu yapmanız gerekecek. Edineceğiniz bilgi ve beceriler sizin mesleki başarınızı artıracaktır. Toplantı organizasyonu bir toplantının verimli geçebilmesi açısından çok önemlidir. Bir toplantı toplantı yapanlar, topantıyı organize edenler ve toplantı tesislerinin uyumlu çalışması ile verimli hale gelir. Organizasyonu yapacak kişi toplantının konusuna, katılımcı sayısına, bütçeye, toplantı yapacak grubun özelliklerine göre, toplantı mekânını ayrıntılı biçimde düzenlemek, toplantı öncesi ve sonrasında oluşabilecek sorunları çözmek ve toplantıyla ilgili her türlü materyali hazılmak ile yükümlüdür. Başarılı bir toplantı organize edebilmek için bu derste yer alan bilgiler sizi ileriye taşıyacaktır.

Devamı

Ofis Mobilyaları

2009-12-27 01:22:05

Herhangi bir büroda gerekli olan araç ve gereçlerin tespiti ve ergonomik çalışma koşullarının tasarımına ait olan pek çok bilgiyi bu derste bulabileceksiniz. Verilen örnek olaylar, uygulamada size kolaylık sunacaktır. Bilgi konuları sizin tecrübe kazanmanız için bir fırsat olacaktır. İşlem basamaklarında yer alan konular sizi uygulama yapmaya yöneltecektir. Uygulamalarınızda öğretmeniniz size rehber olacaktır. Aynı zamanda yaşantınızda birçok problemi (olayları düzenleme)çözme açısından faydalı kazanımlar elde edeceksiniz. Sizler de bu dersin sonunda, kazandığınız bilgilerinizle hizmet sektöründe yerini belirlemiş bir büro çalışanı olacaksınız. Sizlere iyi bir büro çalışanı olma yolunda yol haritasını belirlemiş yeterlikler diliyorum.

Devamı