Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Ürün Mali Sorumluluk Sigortası Nedir ?

Toplumlar için modernleşme, vazgeçilmez bir amaçtır. Çünkü insanlar, her geçen gün daha gelişmiş, çağdaş sanayi toplumları içinde yaşamak isteğindedirler. Bu amaca ulaşmak ise, ancak toplumların sanayileşme ve her alanda teknolojik gelişmeye açık olmaları ile gerçekleşebilir. Hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte toplumların yapısı değiştikçe yeni risklerin ortaya çıktığı, ayrıca mevcut risklerin etkilerinin arttığı görülmektedir. İşte bu yeni risklerin en önemlilerinden birisini üretim hataları oluşturmaktadır. Günümüzde, seri üretim biçiminin istenmeyen ama karşı da konulamayan bir sonucu olarak karşımıza çıkan üretim hataları, gerçekten tüketim toplumlarında büyük çapta zararlar ile sonuçlanan olaylara sebep olmaktadır. Üreticinin sorumluluğu meselesi, ilk olarak Amerika, İngiltere gibi, gerek sanayi ve ticaret alanında gelişmiş, gerekse tüketici bilincinin fazla olduğu ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, ülkeler arası gelişen ticaretin de etkisiyle, kısa zamanda her devletin üzerine dikkatle eğilmesi gereken bir konu halini almıştır. Son yıllarda, bütün ülkelerde üreticilerin ve satıcıların potansiyel sorumluluklarının arttığını görmekteyiz. Yasal düzenlemelerde birçok ülkede kusura bağlı olmayan, objektif (kusursuz) sorumluluk ilkesinin ulusal yasalara aktarılması yoluyla tüketiciler korunmaya çalışılmıştır. Bu gün varılan noktada, bir üreticinin, ürününü hatalı olarak piyasaya sürmüş olması, kusuru olmasa dahi o üründen zarar görmüş kişilere karşı sorumlu tutulmasına yetmektedir. Hem kötü niyetli üreticilere ödün vermemek için hem de tüketicileri bilinçlendirerek haklarının korunmasını sağlamak için, tüketimin her geçen gün arttığı günümüzde ürün sorumluluğu çok önemli bir duruma gelmiştir. Bilgilerini arttırarak çevreni bilinçlendirmek seni iyi bir sigortacı yapacağı gibi, bu senin toplumsal bir sorumluluğundur.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

oguz Ürün Mali Sorumluluk Sigortası

Ürün Mali Sorumluluk Sigortası poliçe örneği almak isterim (dönem ödevim için gerekli) Mail:oguzdemiryurek@hotmail.com

09-04-2011 19:03

    Mesaj

    Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Öneriler
    Diğer Dersler