Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Tüketici hakları nelerdir

İnsanların toplum olarak ürettiklerini, kendi bireyleri tarafından tüketilmesiyle başlayan çeşitli sorunların ilk çağlara kadar uzandığını Hamurabi Kanunları’ndan öğreniyoruz. Çok eski tarihlerden bu yana, çeşitli hukuk sistemlerinde (örneğin, Roma hukukunda) tüketicinin aldatı lmasını önlemeye yönelik hükümler yer almışt ır. Buna karşın tüketici sorunlarının gündeme gelişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası hızla sanayileşen ülkelerde tüketen bir toplumun gelişmesiyle olmuştur. Satın alma gücü yüksek olan Batı Ülkelerinde, reklam sektörünün ve iletişim araçlarının çok gelişmesi sonucu, en uzak noktalara kadar mal ve hizmetlerin ulaşması mümkün olmuş, buna bağlı olarak da tüketim mallarının sarfında büyük bir artış meydana gelmiştir. Türkiye’de tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konularda da fonksiyonel olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür. Bundan 40–50 yıl öncesine kadar ülkemizde büyük ölçüde kurumsal olan tüketim, son yıllarda, özellikle büyük kentlerde bireysel tüketime dönüşmüştür. Artık bireysel tüketici de örgütlü ve bilinçli tüketici aşamasına ulaşmalıdır. Bugün tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın başında 1982 Anayasası gelir. Anayasamızın 172. maddesinde, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükmü yer alır. Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorunları da evrenseldir. Büyük kentlerimizde ve bazı birçok ilçemizde, tüketici bilincinin oluşması, haklara sahip çıkılması ve korunması, karşılaşılan olumsuzlukların çözülmesi için çeşitli tüketici dernekleri kurulmaktadır. Ancak tüketici hakları tarihi, uzun ve zorlu mücadelelerle doludur. Tüketimle birlikte tüketici sorunları da çığ gibi artmaya başlayınca 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Medya, bu konuyu sık sık işleyerek tüketicinin bilinçlenmesi uğraşlarına katkı sağlamaktadırlar. Tükenmeden tüketelim sloganı ile yola çıkan dernekler tüm tüketicilerin sorunlarını çözmeyi ve yol göstermeyi hedeflemişlerdir ve bu da ancak tüketicilerin bilinçlenmeleri ve sürekli desteklenmeleri ile gerçekleşebilecektir.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

bige karamanoğlu

çok güzel ve doğru başarılarınızın devamını dilerim

02-12-2010 15:42

    Mesaj

    Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Öneriler
    Diğer Dersler