Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Tekne ve Yat

Tekne ve yat kullanma hakkında bilgi, yat sürme hakkında teknik detaylar. Tekne motoru ve diğer donanım gibi konuları bu bölümde bulabilirsiniz. Sizde yat ve teknelere meraklıysanız bu bölümdeki bilgileri seveceksiniz.


Tekne ve yatlar için yangın tesisatı

2010-07-09 22:40:54

Yangın tesisatı, gemilerin emniyetli bir şekilde sefer yapabilmesi için vazgeçilmez bir boru donanımıdır. Yangın tesisatı gemi açık denizdeyken ya da kıyıdayken karşılaşılacak yangın tehlikelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamızı sağlar. Bu ders ile, geminin yangın tesisatı çizimi için temel becerileri kazanarak, yangın tesisatı detay ve montaj resimlerinin çizim yöntemlerini öğreneceksiniz. Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanmaları yangın olarak tanımlayacak olursak, bu duruma müdahale edebilmek için oluşturulan çeşitli ekipman ve tesisatlardan meydana gelen sistemlere yangın tesisatı denir. Yangını söndürmek, yangınla mücadele eden kişiyi yangından korumak ve yangından haberdar olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır. Aşırı sıcakta makine dairesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan yakıt, marş motorundan veya akü başlarından çıkan bir kıvılcımla tutuşabilir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için, motor çevresi ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve makine dairesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır.

Devamı

Tekne dümen ayarı ve tekne kullanımı

2010-07-09 22:38:22

Bu ders ile; gemiler seyir hâlinde iken rotasını veya yönünü değiştirmeye yarayan tertibatı tanıyacaksanız. Bununla beraber gemi sacını deniz suyundaki korozyona karşı korumak amaçlı tutyaları öğreneceksiniz. Gemilerdeki dümen çeşitlerini, dümen donanımını, dümen makineleri ve gemi boyalarının çeşitleri, uygulaması hakkında bilgi alacaksınız. Bu dersi tamamladığınızda dümen ve tutyaların uygulama faaliyetlerinde yeterlik kazanmış olacaksınız. Dümen, geminin seyir durumunda iken rotasını değiştirmeye veya manevra yapmaya yarayan geminin hareketlerini kolaylaştıran, çelikten veya çelik sacdan yapılmış yapıdır. Dümen, sancak veya iskeleye döndürüldüğü zaman geminin seyir hızına bağlı bir su kuvveti ile gemiyi çevirmeye çalışır. Dümen düşük bir açıda çevrilmiş ise tekne ağır ağır dönecektir. Teknenin çabuk veya kuvvetli dönmesi isteniyorsa dümen açısı büyüktür. Bir geminin dümeni dümen donanımı denilen elektrik ve hidrolik sistem ile döndürülür. Geminin hareket yönünü değiştirmeye yarayan dümen donanımı aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: * Dümen * Dümen çevirme tertibatı * Dümen makinesi ve çeşitleri * Kontrol mekanizması Hareket hâlinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun bir açıda tutulması sonucunda geminin yön değiştirmesi şunlara bağlıdır

Devamı

Tekne destek elemanları

2010-07-09 22:36:46

Gemi yapısı elemanlarının ölçüleri, gerekli dayanım hesapları yapılarak belirlenir. Ancak, her ne kadar seçilen malzemeler yeterli özelliklerde olsa da çalışma esnasında üzerlerine etki edecek yükleri karşılayabilmeleri için takviye edilmeleri gerekir. Örneğin, levha malzemeler, dayanımı yüksek malzemeden de olsa ebatlarının büyük olması nedeni ile çalışma yüklerini taşıyamazlar. Bu nedenle perdeler, borda sacları gibi levha malzemelerin dayanımını arttırmak için, yatay ve dikey olarak boyuna elemanlarla desteklenmesi gerekir. Aksi taktirde bu malzemelerin kalınlığını arttırmak gerekir ki bu da geminin gereğinden çok ağır olmasına sebep olur. Farklı kesit şekline sahip posta-tank top sacı, kemere-puntel gibi elemanların bağlantı noktalarının da bağlantının sağlamlığı açısından desteklenmesi, bağlantı oluşturan elemanların temas yüzeylerinin genişletilerek uyumlu hâle getirilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda da bağlantı yüzeyini genişletmeye veya elemanların uyumunu sağlamaya yönelik destek elemanları kullanılır. Bu derste yapacağınız öğrenme ve uygulama faaliyetleri size, gemi yapısı elemanlarının ve bağlantı noktalarının dayanımını arttırmaya yönelik destek elemanlarının yapımı konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Devamı

Tekne Parampet ve Verdevela

2010-07-09 22:10:00

Bu dersle parampet ve vardevelaların inşasını gemi standartlarına uygun şekilde yapabileceksiniz. Parampet ve vardevelalar apartman dairesinin balkonundaki korkuluk veya panjur sistemine benzeyen yapılardır. Parampet ve vardevelaları geminin donatım kısmına girmekte olup ana güvertede bulunmaktadır. Gemi bünyesinde parampetlerin yeri; baş ve kıçta olmak üzere iki yerdedir. Bununla beraber geminin iskele ve sancak yönün de parampetlerle montajı gerçekleştiren vardevelalar boru ve dolu yuvarlak malzemeden yapılmaktadır. Bu ders sonunda; parampet ve vardevela boyutları klas kitaplarındaki standartlarda yapılmakta olup bu kurallar çerçevesinde imalatını ve montajını yapabileceksiniz.

Devamı

Yat ve tekne yakıt sistemi

2010-07-07 08:00:23

Gemilerde akaryakıt tesisatının önemli yeri vardır. Akaryakıt tesisatı gemilerin hareket edebilmeler, ısıtılmaları vb. sistemlerin çalışabilmesi kurulur. Akaryakıt tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Akaryakıt Tesisatı dersinden sonra akaryakıt tesisatı montaj ve resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin akaryakıt tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Yat ve Tekne yapı elemanları 4

2010-07-06 19:21:09

Yapı Elemanları-4 dersinde gemi yapı elemanlarını birbirleri ile güvenli bir şekilde bağlayabilmek için kullanılan küçük fakat görevleri büyük olan destek elemanları adı verilen parçaların neler olduğunu ve çizim şekillerini göreceksiniz. Ayrıca gemilerin üzerinde bulunan ve çok çeşitli amaçlar için kullanılan tankları, imalat şekillerini ve çizimlerini de öğreneceksiniz.

Devamı

Yat ve Tekne yapı elemanları 3

2010-07-06 19:20:31

Deniz araçlarının yapımında değişik görevlere sahip çok sayıda yapı elemanı kullanılmaktadır. Bu yapı elemanları görevine uygun olarak, çok değişik şekillerde yapılmaktadır. Bu derste önceki derslerde anlatılan ve onları tamamlar nitelikteki yapı elemanlarını tanıyacaksınız. Bu yapı elemanları, güvertelerin altında taşıyıcı görevi yapan kemere, puntel (dikme) ve perdelerdir. Bu elemanların boyutları, kaç adet yapılacağı ve nerelere yerleştirileceği gemi mühendisleri tarafından uygun hesap yöntemleri ile tespit edilmektedir. Bu ders sonunda önemli ölçüleri mühendislik hesapları sonucu ortaya çıkmış olan güverte altı yapı elemanlarının çizimini kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz.

Devamı

Yat ve Tekne yapı elemanları 2

2010-07-06 19:19:53

Yapı Elemanları-2 dersinde postaları ve döşekleri tanıyacaksınız.Geminin formunu oluşturmak, dış kaplama sacına etki eden su basıncına ve dalgalara karşı dayanıklı olmasını sağlamak için belli aralıklarda postalar kullanılmaktadır.Postalar gemi bünyesinin kaburgalarıdır. Döşekler ise, postaların gemi tabanında devamını oluştururlar. Posta büyüklükleri ve postalar arası mesafe, buna bağlı olarak döşeklerle ilgili detaylar, geminin taşıdığı yük,geminin büyüklüğü vs. faktörlere göre değişir. Gemi yapı elemanlarıyla ilgili standartlar gemi klaslama (Loyd) kuruluşlarınca belirlenmiştir. İmalat ve işçilik resimlerinde yapı elemanlarının birçoğu ve bağlantı detayları posta kesitlerinde gösterilir. Posta kesitlerini çizmeden önce posta ve döşekleri tanımanız gerekir.Bu dersi tamamladığınızda posta ve döşeklerin çeşitlerini öğrenecek, posta ve döşeklerin çizimlerini yapabileceksiniz.

Devamı

Yat ve Tekne yapı elemanları 1

2010-07-06 19:19:05

Teknik Resim derslerinde de bahsedildiği gibi teknik resim uluslararası bir dildir. Deniz araçlarının yapılabilmesi için öncelikle endazesinin, genel planının, yapı elemanlarının ve konstrüksiyonlarının çizilmesi gerekir. Deniz araçları resminde kullanılan özel çizgiler ve semboller yardımı ile herhangi bir ülkede dizayn edilen deniz aracının bir başka ülkede imal edilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu derste ve bundan sonraki derslerde uluslararası denizcilik kurallarına göre deniz araçları resminin çizilmesi ile ilgili konuları görecek, uygulamasını ise çizim takımlarını kullanarak ve bilgisayar destekli çizim programı ile bilgisayar ortamında yapacaksınız.

Devamı

Tekne ve Yat malzemeleri

2010-07-06 19:16:36

Bu ders ile, bir geminin güvertesinde bulunan ve gemiyi demirlemeye ve bağlamaya yarayan elemanların imalatını ve gemi projesine uygun olarak bu elemanların gemideki yerine montajın öğreneceksiniz. Bir geminin inşası bitikten sonra güvertesinin donanımına geçilir. Günümüzde özellikle çelik gemi inşa sektöründe güverte teçhiz elemanları tersaneye başka yerlerde imalatı yapılmakta ve hazır gelmektedir. Tersanedeki teknik eleman geminin projesine uygun bir şekilde teçhiz elemanları yerine montajını yapmaktadır. Ancak bazen tersanelerde de güverte teçhizde kullanılan elemanların imalatı yapılmaktadır. Güverte teçhiz elemanları geminin boyu ve yapıldığı malzeme ne olursa olsun hemen her gemide bulunan elemanlardır. Onlarsız bir gemi, gemi değildir. Bu nedenle bir gemi inşacı güverte teçhiz elemanlarının nasıl imal edildiğini de bilmek zorundadır. Bu dersi başardığınız takdirde tersane dışında da çalışma imkânı bulabileceksiniz. Bütün bunları dikkatte alarak bu dersi en iyi şekilde öğrenmeye çalışınız.

Devamı