Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Seramik

Seramik bölümünde, seramik yapmak isteyeneler için gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz. seramik modelleri, seramik desen örnekleri, seramik yapımı teknikleri, Seramik boyama ve boyama incelikler... seramik üzerine herşey burada.


Seramik vazo tasarımı nasıl yapılır

2010-01-29 22:42:59

Tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecidir. Bunu ürünün gerçekleştirilmesi aşaması izler. Asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, mekân vb. nin tümüne tasarım denir. Her gün kullandığımız porselen yemek tabakları, kupalar, evimizdeki biblolar, duvara aslı panolar tasarımı yapılarak oluşturulmuştur. Bir ürün oluşturulmadan önce tasarımının yapılması gereklidir. Masa üzerinde çok parçalı kalıp almaya uygun vazo modeli yapımı dikkat gerektiren bir aşamadır. Şekillendirilecek vazo modelinin fonksiyonları, estetik yapısı ve seri üretime uygunluğu göz önünde bulundurularak tasarımı yapılmalıdır. Vazo modeli görünüş olarak üretilecek seramik ürünün aynısı olacaktır. Bu nedenle model hazırlama aşamasında çok dikkatli ve titiz çalışmak gerekir. Üretkenliğin ve estetiğin bir arada kullanılması ile güzel vazo modelleri ortaya çıkarabileceğinizi unutmayınız. Bu dersi tamamladığınızda, vazo modeli tasarlayıp teknik resim kurallarına uygun yapım resmini çizebileceksiniz. Vazo modeli şekillendirmek için çalışma tezgâhını hazırlayabilecek, alçı dökümü yapabileceksiniz. Vazo modelini tekniğine uygun şekillendirebileceksiniz.

Devamı

Seramik Sırlama ve Pişirme

2010-01-29 22:42:01

Günümüzde seramik ürünlerin sırlanmasıseri olarak yapılmakta, sırlama işlemi elle veya otomatik olarak gerçekleşmektedir. Elle yapılan sırlama işlemi çok dikkat gerektiren hassas olunmasıgereken işlemlerden oluşur. Mamul yüzeyinde sır dağılımının her yerinde aynıolmasına dikkat edilir. Aynıürünlerin seri olarak sırlanmasında hata payının azaltılması amacıyla otomasyona dayalısırlama sistemleri kullanılmaktadır. Kullanılan sırlama yöntemi ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yüksek kaliteli ürün üretmek pek çok faktörün bir araya getirilip bir uyum teşkil etmesiyle yapılabilir. Özellikle aynırenk tonunda sırların elde edilmesi değişmeyen kalitede üretim elemanlarının bir arada teşkil etmesi sonucu geçekleşir. Bu alanda başarılıolmak, uygun sırlama yöntemini seçerek hatasız sırlama yapmak ve pişirim atmosferi homojen olan fırınlarda istenilen sıcaklıkta pişirimi geçekleştirmekle mümkündür. Seramik üretim teknolojisinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda gelişen sırlama teknolojisini yakından takip edip gelişmeleri incelemek için belirli bir alt yapının oluşmasıgerekir. Sır hazırlama yöntemlerini öğrenmek, renk verici oksitleri gereği gibi kullanmak, şeffaf sırlarırenklendirmek, sırlama yöntemlerini uygulamak ve sırlıpişirimi gerçekleştirmek bu alt yapının oluşmasınısağlayacaktır. Sırlama teknolojisi alanında elde etmişolduğunuz bilgi ve becerileri kullanarak değişmeyen kalitede sır ve seramik ürünlerin üretimini kolaylıkla gerçekleştirme imkânına sahip olacaksını

Devamı

Seramik için Sır Nasıl Hazırlanır

2010-01-29 22:41:15

Günümüzde sırların hazırlanmasıendüstriyel olarak yapılmakta, üretim tamamen otomatik olarak gerçekleşmektedir. Yüksek kaliteli sır üretmek pek çok faktörün bir araya getirilip bir uyum teşkil etmesiyle yapılabilir. Özellikle artistik sırların elde edilmesi değişmeyen kalitede üretim elemanlarının bir arada teşkil etmesi sonucu geçekleşir. Bu alanda ilerlemek için çok sayıda sır denemeleri yapmak, pişirim atmosferi homojen olan fırınlarda pişirim yapmakla mümkündür. Seramik üretim teknolojisinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda gelişen sır teknolojisini yakından takip edip gelişmeleri incelemek için belirli bir alt yapının oluşması gerekir. Sır hazırlama yöntemlerini öğrenmek, renk verici oksitleri gereği gibi kullanmak, şeffaf sırlarırenklendirmek, bu alt yapının oluşmasınısağlayacaktır. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile sır hazırlamasını, renkli sırların elde edilişyöntemlerini ve renkli sırların pişirimini kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Sır teknolojisi alanında ilerlemek amacıyla elde etmişolduğunuz bilgi ve becerileri kullanarak daha ileri aşamalarıkolaylıkla gerçekleştirme imkânına sahip olacaksını

Devamı

Seramik Tabak nasıl yapılır

2010-01-29 22:40:19

Torna ya da çark diye adlandırdığımız belki de tekerleğin icadı ile belgelendirilen bu sanat dalı, yapım tekniğine biçimine ve bezemesine göre topluluklara ayrılmış ve bu toplulukların coğrafi ve kronolojisinin oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Çark üzerinde şekillendirilmiş ürünlerin tekniği, değişimleri kültürel değişimlere de öncülük etmiştir. Neolitik devrenin başlangıcından beri Anadolu, en eski seramik coğrafyası olma özelliğini haklı olarak elinde tutmaktadır. Bu gelenek, günümüze ulaşmıştır fakat en eski uygarlıkların ortasında doğmuş gelişmiş bu geleneksel sanatımız, maalesef hak ettiği düzeyde değildir. Türkiye’nin dört bir yanında Anadolu köylüsünün geçimini sağlayan çarkçılık, boyut değiştirmiş yöresel olarak izlenebilen konuma gelmiştir. Bu da beraberinde bir taraftan gelenekseli korumak. bir taraftan yaratıcılık ve teknolojiyi geleneksele aktarmak sorumluluğunu birlikte getirmiştir. Bu derste hedeflenen yeterlikler kazanıldığı takdirde çarkın tarihçesini çarkçılığı ve en basit formdan silindirik tabak formunu oluşturabileceksiniz. Dersi başarı ile tamamladığınızda bu sanatı tanımış olacak, bilgi ve birikimlerinizi teknolojinin olanaklarını da kullanarak pekiştirecek ve çarkçılığın hak ettiği yere kavuşmasında öncülük etmiş olacaksınız

Devamı

Seramik ve Cam Nasıl pişirilir

2010-01-29 22:39:04

İnsan var olduğundan beri kendini bir biçimlendirme gereksinimi bulmuştur. Bu gereksinimini karşılarken kendine doğayıörnek almıştır. İnsanlar doğadaki toprağı kullanarak seramik ve cam hammaddesini kullanmayıöğrenmişve çeşitli malzemelerden fonksiyonu olan ürünler ortaya koymuşlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren makineler seramiğin ve camın işlenmesinde hızla yerini almışve çeşitli fırınlar üretilerek yeni teknikler ortaya çıkarılmıştır. Bu kaynakla seramik formlarıve füzyon vitray tekniğinde hazırlanan ürünleri özelliklerine uygun olarak fırına yükleyip, uygun sıcaklıkta fırınlayıp, fırınlama sonrası kalite kontrollerini yapabilecek duruma geleceksiniz.

Devamı

Alçı ile Kalemlik yapımı 2

2010-01-29 22:38:24

Kalıplama, seri üretimin vazgeçilmez bir unsurudur. Seramik sektöründe istenilen ürünü çok sayıda ve çabuk elde edebilmek için çeşitli tekniklerde hazırlanmış kalıplardan faydalanılır. Hazırlanan kalıplar tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı ve çok parçalı olabilir. Kalıbın parça sayısı, modelin geometrik yapısına göre belirlenir. Kalıp yapmak için ise belli bir teknik bilgiye ve el beceresine sahip olmak gerekir. Bu nedenle gerekli olan teknik bilgileri iyice kavrayarak kalıp yapma uygulamalarını aşamalı bir şekilde öğrenmek gerekir. Kalıp alma uygulamalarını çoğalttıkça el becerisi artar ve uygulama yapan kişide konu ile ilgili bir birikimi oluşur. Bu dersi tamamladığınızda kalemlik modelini iki parçalı kalıp yapımı için hazırlayabilecek ve modelin kalıbını tekniğine uygun yapabileceksiniz. Böylece ilerleyen aşamalarda çeşitli ürünlerin iki parçalı kalıbını yapabilme bilgi ve becerisine sahip olacaksınız.

Devamı

Alçı ile Kalemlik yapımı

2010-01-29 22:37:42

Alçı model dizaynı ve model yapımı dikkat gerektiren bir iştir. Model hazırlama; hazırlanacak modellerin fonksiyonları, estetik yapısı ve seri üretim şekli göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Model görünüş olarak seramik mamulün aynısıdır. Yaratıcılık ve estetiğin bir araya getirilmesi ile yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürün eser niteliği taşır. Hazırlanan model ne kadar düzgün olursa ortaya çıkacak olan seramik ürün de o derecede düzgün olur. Bu nedenle model hazırlama aşamasında çok dikkatli ve titiz çalışmak gerekir. Bu dersi tamamladığınızda, kalemlik modeli tasarlayıp teknik resim kurallarına uygun yapım resmini çizebileceksiniz. Kalemlik modeli şekillendirmek için çalışma tezgâhını hazırlayabilecek, alçı dökümü yapabileceksiniz. Kalemlik modelini tekniğine uygun şekillendirebileceksiniz.

Devamı

Kil vazolar için Desenler hazırlama

2010-01-29 22:36:27

Topraktan mamul eşya yapımı, tarih öncesi uygarlıkların ortaya çıkmasıyla başlamış zamanla gelişip bir endüstri dalı oluşturmuştur. Aynı zamanda estetik güzellik ve işlevsellik hep birlikte düşünülmüştür. İlk çağlardan günümüze kadar geçen zamanda kullanılan dekorlama yöntemleri uygarlıkların tanımlanmasına ışık tutmuştur. Dekoratif uygulama teknikleri bazen görsel bazen de işlevsel amaçla kullanılmışlardır. Mekanik yöntemleri kullanmayarak ya da kullanarak, hazır boya, ya da doğal renkli killerle, yapılan onlarca yöntem vardır. Bu derste tanıtılmış dekorlama yöntemleri sadece çarkta şekillendirilmiş ürünler üzerinde sıklıkla kullanılan dekorlama yöntemleri olarak ele alınmıştır. Bu ders size silindirik form üzerinde yarı mamulü dekorlama teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracaktır. Yarı mamul, serbest yöntemle, çamur tornası, döküm ya da mekanik yollarla biçimlendirilmiş ve tekniğe uygun şekillendirme kıvamına gelmiş ürünlerdir. Böylece oluşturduğunuz silindirik formları öğrendiğiniz dekor teknikleri ile zenginleştirerek güzel ürünler oluşturabileceksiniz ve çalışmalarınız sonucunda farklı formlar üzerinde bu teknikleri kullanabileceksiniz

Devamı

Desenlerin Cama aktarılması

2010-01-29 22:34:54

Günümüze kadar hiçbir malzeme, cam kadar değişik alanlarda kullanılmamıştır. Camın çok amaçlı kullanılabilmesi dışında, sade veya diğer malzeme ve tekniklerle süslenmesi yapılabilecekleri sonsuz kılmaktadır. Cam süsleme ve renkli cam yapımı son iki bin yılda cam yapımı aynı olmakla birlikte, teknolojik gelişmeler cam süsleme tekniklerini ilerletmiş ve cam süslemeyi çeşitlendirmiştir. Hazırlanan bu derste, cam üzerine transfer hazırlama ve hazır transferi yapıştırma ile ilgili tanımlar ve malzeme bilgileri konularını ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgiler ışığında transfer yapımı ve hazır transferi cam üzerine yerleştirme ve pişirme uygulaması yapabilirsiniz. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve beceriler ile teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemlerle cam üzerine deseni direkt renkli ya da altın yaldızlı kâğıt ile geçirerek pişirip farklı süslemeler yapabilirsiniz. Endüstrideki geniş kullanım alanı içinde bu bilgi ve yeterliği kullanma imkânı bulacaksınız. Diğer derseri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde cam endüstrisi alanında hizmet veren kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz

Devamı

Ağaç desenli Motifler

2010-01-22 21:28:36

Ağaçlar, doğanın ve yaşamın en vazgeçilmez canlılarıdır. Sadece kendi çevremize baktığımızda bile birçok çeşidi ile karşılaşırız. Dünyamız üzerinde bulunan her kıtanın ağaç varlıkları ise iklim şartlarına göre oldukça farklılıklar gösterir. Sonuç olarak; kökleriyle, yapraklarıyla, meyveleriyle, ana gövdeleriyle ve tepelerinde bir taç oluşturan dallarıyla insanların ve hayvanların yaşamını direk olarak etkiler. Ağaçlar, bütün yeryüzünde yaşayan canlıların en irisidir ve ömürleri bütün hayvanlardan daha uzundur. Ağaçlar doğadaki heybetli yapıları ile sanatkârları etkilemişler, hatta bu sanatkârlar ağaca birçok sembol yüklemişlerdir. Türk süsleme sanatları içinde yer alan bütün kollarda çeşitli ağaç motiflerini görmek mümkündür. Bu sanat eserlerinde ağaç motifleri bazen ölümsüzlüğün, bazen evrenin bazense köklenip yerleşmelerin ve göçememelerinden dolayı yerleşikliğin sembolü olarak kullanılmışlardır. Farklı şekil ve yapılara sahip bulunan ağaçlardan özellikle servi, sedir, incir, zeytin, asma, hurma, palmiye, kayın, nar, meşe, vb. ağaçlar Anadolu’da yapılan tüm el sanatlarında, çeşitli stilize motiflerle kullanılmışlardır. Ölümsüzlüğün simgesi olan ağaç formu, çini sanatında da ana motif olarak bol miktarda kullanılmıştır. Çini sanatında kullanılan ağaç motiflerinin çeşitleri, uygulama tekniklerinden dolayı bazı farklılıklar gösterir. Ağaç motifleri dersi ile çini sanatında kullanılan ağaç motiflerinin tanıtılması ve bunlar arasında en fazla kullanılan bahar dalı ile servi ağacı motiflerinin estetik bir üslupla çizilebilmeleri hedeflenmiştir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler servi (selvi) ağacı ve bahar dalı motiflerini; asıllarını bozmadan bir bütün olarak ele alıp çizim tekniğine bağlı kalarak, çeşitli ölçülerde çizebileceksiniz.

Devamı

Ulama deseni Tahrirleme

2010-01-17 12:39:43

Çinicilik ve seramik sanatı insanlık tarihi ile beraber var olmuş ve günümüze kadar pek çok çeşitlilik ve boyut kazanmıştır. Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı Anadolu’ya Selçuklularla girmiş, çeşitli tekniklerle en güzel ve başarılı örneklerini vermiştir. Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin, uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. Belli bir karo fayans ölçüsüne göre hazırlanan desen, yan yana geldiğinde, desen içinde bağlanma noktalarını oluşturan motifler bütünleşir ve duvar kaplaması olarak büyür. Farklı alan ve yerlerde de kullanılabilir. Bu tür desenlere ulama desenler adını veririz. Desen çizme kurallarına uygun olarak hazırlanan ulama desenler ile farklı kompozisyon ve düzenlemeler yapılır. Ulama desenlerin, ulama birim ölçüsüne uygun karo ve fayanslar üzerine aktarılıp tahrirlenmesi ve boyanması gerekmektedir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; karo-fayans ulama desenlerini, ulama desen ölçüsüne uygun karolara tam ve görülebilir şekilde aktarabilecek, ulama desenlerin tahrirleme işlemlerini tekniğine uygun olarak inceli kalınlı olarak yapabileceksiniz.

Devamı

Ulama deseni Boyama

2010-01-17 12:39:13

Çinicilik ve seramik sanatı, insanlık tarihi ile beraber var olmuş ve günümüze kadar pek çok çeşitlilik ve boyut kazanmıştır. Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı, Anadolu’ya Selçuklularla girmiş, çeşitli tekniklerle en güzel ve başarılı örneklerini vermiştir. Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin, uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. Belli bir karo fayans ölçüsüne göre hazırlanan desen, yan yana geldiğinde, desen içinde bağlanma noktalarını oluşturan motifler bütünleşir ve duvar kaplaması olarak büyür. Farklı alan ve yerlerde de kullanılabilir. Bu tür desenlere ulama desenler adını veririz. Desen çizme kurallarına uygun olarak hazırlanan ulama desenler ile farklı kompozisyon ve düzenlemeler yapılır. Ulama desenlerin, ulama birim ölçüsüne uygun karo ve fayanslar üzerine aktarılıp tahrirlenmesi ve boyanması gerekmektedir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; tahrirlenme işlemi yapılmış olan karo-fayans ulama desenlerinin boyama işlemlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz

Devamı

Ulama deseni hazırlama

2010-01-17 12:38:31

Çinicilik ve seramik sanatı insanlık tarihi ile beraber var olmuş ve günümüze kadar pek çok çeşitlilik ve boyut kazanmıştır. Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı Anadolu’ya Selçuklularla girmiş, çeşitli tekniklerle en güzel ve başarılı örneklerini vermiştir. Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin, uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. Belli bir karo fayans ölçüsüne göre hazırlanan desen, yan yana geldiğinde desen içinde bağlanma noktalarını oluşturan motifler bütünleşir ve duvar kaplaması olarak büyür. Farklı alan ve yerlerde de kullanılabilir. Bu tür desenlere ulama desenler adını veririz. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, ulama desenlerini desen çizme kurallarına uygun olarak hazırlayabilecek, farklı kompozisyon ve düzenlemeler yapabileceksiniz.

Devamı

Tabak boyama nasıl yapılır 2

2010-01-14 16:21:22

Sanat, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Seramik, görsel sanatlar grubunda yer almaktadır. Seramik, inorganik ham maddelerin şekillendirilip pişirilmesiyle elde edilen mamullere verilen addır. Çok geniş bir yelpaze içerisinde seramik mamuller karşımıza çıkmaktadır. Seramik dekorlama tekniklerinden sır altı tekniği ile yapılan çinicilik; aynı zamanda Türk süsleme sanatlarının en önemlisidir. Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin, uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, meşe kömürü hazırlayacak, 18 cm’lik tabak desenini tabağa aktarabilecek, filesini ve tekniğine uygun olarak tahrirleme işlemlerini yapabileceksiniz.

Devamı

Tabak boyama nasıl yapılır

2010-01-14 16:20:34

Sanat, insanlar arasında iletişimi sağlayan önemli bir araçtır. Çinicilik ve seramik sanatı, insanlık tarihi ile beraber var olmuş ve günümüze kadar pek çok çeşitlilik ve boyut kazanmıştır. Seramik dekorlama tekniklerinden sır altı tekniği ile yapılan çinicilik; aynı zamanda Türk süsleme sanatlarının en önemlisidir. Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. Türk süsleme sanatlarında kullanılan motifler ile farklı seramik formlara desenler hazırlanır. Desenler, dekorlanacak yüzeylere aktarılarak yüzeyler üzerinde konturlama ve uygun renkler ile boyama işlemleri yapılır. Pişirme sonrasında; camsı parlaklığı olan renklerle bezenmiş desenler karşımıza çıkar. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; tahrirlenmiş 18 cm’lik tabak desenlerinin sır altı tekniğine uygun olarak boyama işlemlerini yapabileceksiniz.

Devamı

Hayvan Motifleri

2010-01-14 16:18:33

Türk çini sanatıiçerisinde yer alan hayvansal motif çizimlerini yapabilmek için öncelikle hayvan motiflerinin tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak gerekir. İlk insanlar yaşadıklarımağaraların duvarlarına önce hayvan figürleri ve av sahnelerini gösteren resimler çizmişlerdir. Çünkü o dönemde henüz yazıbilinmediği için iletişim aracıolarak resimler kullanılıyordu. Mağara duvarlarına yapılan bu hayvan figürleri gücün kaynağı olarak görülüyor ve çizdikleri bu figürlerle avda başarıkazanacaklarına inanıyorlardı. Tarihe ışık tutan bu resimlerle, o dönemdeki insanların sosyal hayatları, dinsel ve mitolojik düşünceleri hakkında oldukça önemli bilgilere ulaşılır. Asırlar boyu çok genişbir alana yayılmışolan Türkler de uzun yıllar farklıtoplum ve medeniyetlerle kurmuşolduklarısanat ilişkileriyle bugün hayli zengin bir kültür ve sanat hazinesine sahiptirler. Bu sanat hazinelerinden birisi de Türk çini sanatıdır. Çini sanatının ilk örneklerine Orta Asya’da rastlanır. İlk Türkler savaşve avcılıkla uğraştıklarıiçin sanatçılar, hayvanlarıyakından tanıyarak ustaca resimlemişlerdir. Bu hayvan motifleri ile çini sanatında bir takım sembolik anlamlara yer verilmiştir. Örneğin, tavus kuşunu hayat ağacının dallarına konmuşolarak tasvir ederek onuru ve güzelliği, boğa ve aslan figürleriyle tarım yılının başlangıcını, balık figürleriyle de bolluk ve bereketi işaret ederek, çini sanatına farklıbir üslup ve yorum kazandırmışladır. Sonuç olarak bu dersi başarıile tamamladığınızda, sizler de özgün tasarım ve uygulamalarınızla Klasik Türk çini sanatına, farklıyorumlar getirebileceksiniz.

Devamı

Çini Tabak Desenleri 2

2010-01-14 16:16:34

Yaprak motifleri, bitkisel motiflerin en önemli ve en sık kullanılan motifleri arasındadır. Yaprak motifleri, tüm yaprak motif çeşitlerini oluşturduğu gibi Türk motiflerinin de temelini oluşturmaktadır. Yaprak motifleri çok çeşitlidir. Basit yaprak motifini çizmek, süsleme motiflerini çizebilmek için gerekli olan temel motiftir. Desen çizimlerinde ana motif olarak kullanılan hançerli yaprak motifleri, yaprakların en gelişmiş olanlarıdır. Bütün yaprakların çizim tekniklerini ve özelliklerini taşımaktadır. Gül yaprağı motifi, gül motifinin vazgeçilmez öğesidir. Tekli, üçlü, beşli olarak çizilmekte, gül motifini doğadaki gülle örtüştürmektedir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, hançerli yaprak motifi ve gül yaprağı motifini tekniğine uygun ve estetik olarak çizebilecek, yeni desenler oluştururken bu motifleri rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Devamı

Çini Tabak Desenleri 1

2010-01-14 16:16:09

Yapraklar doğanın en vazgeçilmez unsurlarıdır. Doğada bulunan yaprak çeşitlerini düşündüğümüzde mevcut olan çeşitlilik bizleri şaşırtır. Yaprak motifini süsleme unsuru olarak alan sanatkârlar, yapraklardaki bu çeşitliliği çok iyi kullanarak çeşitli üsluplar geliştirmişlerdir. Buna paralel olarak, yaprak motiflerinin 16. yüzyıl çini sanatında, stilize edilmiş çok çeşitli örneklerini görmekteyiz. Yaprakların en gelişmiş zarif örnekleri 15. ve16. Yüzyılda nakkaş başı (ressam) Şah Kulu tarafından geliştirilen “Saz Yolu” üslubunda görülür. Bu dönemde düz ve sade yaprakların dışında sık dişli, saçaklı bir görünüme sahip, oldukça kıvrak yapraklarla da karşılaşmaktayız. İleriki dönemlerde de çeşitli örneklerini gördüğümüz bu yapraklara “Saz Yapraklar” denilmektedir. 16. yüzyıl çinilerinde kullanılan saz yapraklar incelendiğinde, sırttan görünüşlü yaprak motifleri ile kıvrımlı yaprak motiflerinin de bu grup içinde olduğunu görmekteyiz. Günümüzde saz yapraklar ifadesi yerine, gelişmiş yapraklar ifadesi kullanılmaktadır. Çini sanatında kullanılan sırttan görünüşlü ve kıvrımlı yaprak motifleri incelendiğinde, kendi içlerinde de çok zengin bir yapıya ve birbirinden farklıymış gibi görünen birçok şekle sahip olduğu anlaşılır. Daha önceki derslerinizde öğrendiğiniz gibi yaprakların en sade ve basit halini basit yaprak motifi oluşturmaktadır. Basit yaprak motifi aynı zamanda gelişmiş yaprak motiflerinin de temelini oluşturmaktadır. Basit yaprak bazen, ikiye katlanmış olarak, bazen çeşitli yönlerde eğrilip bükülüp kıvrılmış olarak karşımıza çıkar. Yapraklardaki bu hareketlilik çizimlere yansıtıldığında, kanaviçe çizimlerinde temel prensipler korunmuş olmasına rağmen, farklı hareketlerle eğrilip bükülmüş, kıvrılmış yapraklar olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde çizim aşamasında belli başlı esas prensipler korunarak, çizim yapan kişinin zevkleri ve yorumları da ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş Yapraklar 1 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılması için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler gelişmiş yapraklar grubuna giren sırttan görünüşlü ve kıvrımlı yaprak motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz

Devamı

Çini tabak desenleri yapımı 4

2010-01-14 16:14:08

Seramiğin bir dalı olan çini; günümüze kadar pek çok gelişmeler göstermesine rağmen yeteri kadar eğitimli teknik eleman olmamasından geleneksel anlamda çoğunlukla küçük atölyelerde üretilmesi sonucu hak ettiği ilgiyi bulamamıştır. Türkiye’de teknolojinin gelişimine paralel olarak meslek okullarında açılan çiniseramik bölümlerinden, bu alanda birçok teknik eleman yetişmiştir. Bu yetişmiş teknik donanımlı öğrenciler sayesinde 20 yıldır çini-seramik sektörü daha da büyüyerek küçük atölyeler olma yolundan çıkıp bu gün dev birer endüstri olma yolunda ilerlemiştir. Bunun sonucunda da daha çok çağdaş yorumlamalar getiren teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sevgili öğrenciler; öğrendiklerinizin ışığında çağdaş yorumlar kazandırmanın yanında klasikler arasına giren çini formlarımızı gelecekte sizler yaşatacak, bu ders sizlerin üretken, daha ekonomik, yeniliklere ve gelişmelere açık olmanızı sağlayacaktır.

Devamı

Çini tabak desenleri yapımı 3

2010-01-14 16:13:42

. 16.yüzyıl ikinci yarısı, Çini sanatının da en yüksek aşamasını oluşturur.17.yüzyılın ikinci yarısı ve 18.yüzyıl Çini sanatında ise hızlı bir gerileme görülür.18.yüzyılda İznik atölyelerinin yerini Kütahya alır. Çini sanatımızın, ülkemiz koşullarında gelişmesini sürdürmesi, büyük güçlüklerle ve bu güçlüklerin yenilmesine yardımcı olacak büyük çabalarla gerçekleşebilmektedir Seramik sektöründe yer alan büyük ve küçük ölçekli işletmelerin talebi; nitelikli elemandır. Bu ders ile daha önce almış olduğunuz Dış sıvama 1-2-3-4 derslerinden farklı olarak en az kayıpla, seri halde 40-45 cm’lik tabakları şekillendirebileceksiniz. Seramik şekillendirme yöntemlerinden olan şablon tornada dış sıvama tekniğini uygulamakla ilgili bilgi ve becerileri tekrarlayarak pratiklik kazanacaksınız. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda şablon tornasını, araç-gereçleri ve malzemeleri 40-45 cm’lik tabak üretimine uygun hazırlayarak, dış sıvama tekniği ile 40-45 cm’lik tabakları şekillendirebileceksiniz.

Devamı

Çini tabak desenleri yapımı 2

2010-01-14 16:12:55

Seramiğin çeşitlerinden olan “çini” bize ait olma özelliğini yüzyıllardan beri korumaktadır. Form ve desen zenginliğiyle sadece bize özgüdür ve bizi yansıtır. Bu yönüyle en önemli geleneksel sanatlarımızdan biridir. Bu güzel sanat dalımızı korumak ve yaşatmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Atalarımızdan bize bırakılan en değerli mirasımızdır. O günlerde teknolojik imkânların çok kısıtlı olmasına rağmen içinde büyük bir özveriyle bu sanat dalı ortaya konmuş ve yaşatılmıştır. Günümüze kadar da korunarak gelmiştir. Biz de gelecek nesillere çini sanatımızı, aslını bozmadan aktarmalıyız. Çini bölümlerimizde verilen eğitimin en önemli amacı da budur. Siz de çini bölümünde eğitim alarak bu amaca katkıda bulunmuş olacaksınız. Daha önceki derslerde 10-18 cm’lik şekillendirmesini yaptığınız yarı mamul tabağın, bisküvi pişirimine kadar tüm aşamalarını gerçekleştirmiştiniz. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda 20-30 cm’lik şekillendirmesini yaptığınız yarı mamul tabağın, rötuşlama ve astarlama işlemlerinden sonra bisküvi pişirimlerini de yaparak tüm aşamalarını gerçekleştirebileceksiniz. Öğrendiklerinizin ışığında çağdaş yorumlar kazandırmanın yanında klasikler arasına giren çini formlarımızı yaşatacaksınız. Bu ders sizlerin üretken, daha ekonomik, yeniliklere ve gelişmelere açık olmanızı sağlayacaktır. Dersin yaşantınıza ve çini sektörüne yenilik getirmesi umuduyla başarılar dileriz

Devamı

Çini tabak desenleri yapımı 1

2010-01-14 16:12:14

İnsanların beslenme ihtiyacından doğan ve çömlekçilik olarak başlayan seramiğin günümüzde birçok sanayi dalının üretim teknolojisine önemli katkıları olan bir bilim dalı olmasının yanı sıra bir sanat dalı olduğu da bilinmektedir. Seramiğin çeşitlerinden olan çini bize özgü olan en önemli sanat dallarımızdan biridir. 15. ve 16. yüzyıllarda en parlak dönemlerini yaşayan “Çini” günümüze kadar aslını bozmadan gelmiştir. Günümüze kadar gelen bu kültür mirasımızın değerini bilmeli ve bu değere layık üretim yapmalıyız. Çini desenlerin en fazla uygulandığı yüzey olan tabak formlarında kaliteyi yükselterek bu güzel sanatımıza hak ettiği değeri vermeliyiz. Ancak görünüm ve malzemesi, özellik ve dayanımı istenilen niteliklerde olan çini tabaklar üretilerek kalite yükseltilebilir. İşte bu ders ile daha önce almış olduğunuz Dış Sıvama 1 ve Dış Sıvama 2 derslerinden farklı olarak en az zayiatla, seri halde 20-30 cm’lik tabakları şekillendirebileceksiniz. Ayrıca seramik şekillendirme yöntemlerinden olan şablon tornada dış sıvama tekniğini uygulamakla ilgili bilgi ve becerileri tekrarlayarak pratik kazanacaksınız. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda şablon tornasını, araç-gereçleri ve malzemeleri 20-30 cm’lik tabak üretimine uygun hazırlayarak, dış sıvama tekniği ile 20-30 cm’lik tabakları şekillendirebileceksiniz. Bu ders sizlere nitelik kazandırarak çini sektöründe istenen ve aranan eleman olarak yetişmenizi sağlayacaktır.

Devamı

Seramik tabak desenleri yapımı 2

2010-01-14 16:11:05

Seramiğin kollarından olan “çini” en önemli geleneksel sanatlarımızdandır. Yüzyıllar boyunca değerini kaybetmeden, korunup yaşatılmıştır. Çini, yurt içinde büyük bir sektör olmasının yanında, yurt dışında da geniş bir satış yelpazesiyle değer kazanmaktadır. Çininin yaygınlaşması, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacı da artırmaktadır. Nitelikli eleman görünüm ve malzemesi, özellik ve dayanımı istenen niteliklerde ürünler ortaya çıkaran kişidir. Bu da kaliteyi beraberinde getirir. Nitelikli eleman işini yaparken zamandan, enerjiden, malzeme ve emekten tasarruf ederek yapacaktır. Böylece ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olacaktır. Bu nedenle seramik sektöründe yer alan firmaların küçük ölçekli işletmelerin beklentileri ve geleceğe ilişkin talepleri nitelikli eleman ihtiyacıdır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; çini tabak formu üretimi aşamalarından olan rötuşlama, astarlama işlemlerinden sonra bisküvi pişirimlerini yapabileceksiniz. Bu ders, çini sektörünün istediği nitelikli iş gücünün yetişmesine yardımcı olacaktır. Bu ders sizlerin üretken olmanızı sağlayacaktır

Devamı

Seramik tabak desenleri yapımı1

2010-01-14 16:10:36

Yüzyıllar önce çömlekçilik olarak başlayan seramiğin günümüzde birçok sanayi dalının üretim teknolojisine önemli katkıları olan bir bilim dalı olmasının yanında, bir sanat dalı olduğu da bilinmektedir. Seramik ürünlerde uluslararası talebin arttırılması için kalite birinci sırada yer almaktadır. Endüstride üretilen her parçanın görünüm ve malzemesinin, özellik ve dayanımının istenen niteliklerde olup olmadığı incelenir. Bu nedenle seramik sektöründe yer alan firmaların küçük ölçekli işletmelerin beklentileri ve geleceğe ilişkin talepleri, nitelikli eleman ihtiyacıdır. Çininin en yaygın olarak kullanıldığı yüzey, çeşitli çaplardan oluşan tabak formlarıdır. Bu ders seramik sektörünün, şablonla form şekillendirme alanında istediği nitelikli iş gücünün yetişmesine yardımcı olacaktır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda dış sıvama tekniği ile 10–18 cm’lik tabakları seri halde şekillendirebileceksiniz. Aynı zamanda daha büyük çaptaki tabakları üretebilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Devamı

Seramik Motifleri - Rumi motifler 2

2010-01-14 16:08:03

Gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında, süslenme sanatları en olgun ve seçkin seviyeye ulaşmış milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir. Geleneksel sanatlarımızdan olan Türk çini sanatı tarihi gelişim içinde süsleme sanatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak yer almıştır. 15. ve 16. yy.lar bezeme sanatlarımızın her alanda en üstün seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Buna paralel olarak süsleme motiflerimizde de büyük bir zenginlik görülür. Bu motifler içerisinde rumi motifinin Osmanlı süsleme sanatındaki etkinliği başta gelmektedir. Rumi motifi 17. yy.a kadar olan zaman içerisinde çok zengin kompozisyonlar halinde sunulmuştur. Rumi bordürler ve rumi kompozisyonlar şüphesiz Türk sanatçısının tezyinattaki yaratma gücünün bir delilidir. Rumi motifinin çizimleri yüzyıllar boyunca daima belirli kurallar içerisinde yapılmıştır. Bu kurallar Selçuklularda doğup, Osmanlılarda en üstün seviyeye ulaşmıştır. Ancak Osmanlı Devletinin son dönemine doğru süsleme sanatlarımızın temel yapısını güçlendiren çizim kurallarına pek önem verilmemiş ve Batı sanatı etkisiyle klasik süsleme motiflerimiz özelliğini kaybetmiştir. Bu dönem içerisinde rumi çizimlerindeki denge ve görünüşündeki estetik de tamamen kaybolmuştur. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, rumi kolların çizim tekniklerini öğrenecek, estetik bir üslupla rumi kolları çizebilecek; rumi orta bağ, rumi tepelik ve rumi kol çizim tekniklerine dikkat ederek estetik bir üslupla rumi madalyon kompozisyonu çizebileceksiniz

Devamı