Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Seramik

Seramik bölümünde, seramik yapmak isteyeneler için gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz. seramik modelleri, seramik desen örnekleri, seramik yapımı teknikleri, Seramik boyama ve boyama incelikler... seramik üzerine herşey burada.


Tarihi eserler - Antik form tasarımı

2010-02-25 11:16:45

Bir kültürü geleceğe taşıyan, uygarlıkları kalıcı kılan en önemli unsur eserleridir. Sanatın bu anlamda kalıcı ve birleştirici bir özelliği vardır. İnsanlığın ilk yıllarından beri yaşanılan mekana, ortama, kullanılan tekniğe göre sürekli gelişmiştir. Bu gelişime baktığımızda topraktan mamul eşyanın yapımı ile aynı paralellikte ilerlediğini görülür. Tüm bu özellikleriyle hiç şüphe yoktur ki antik çağ sanatının en iyi izlenebildiği alanlardan biri seramiktir. Bu anlamda seramik yeni bir yüzyıla girdiğimiz şu günlerde bile kanıt olacak malzeme konumundadır Sizler bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazandığınızda sanatın tarihsel süreci hakkında bilgilendiğiniz gibi seramik sanatına karşı kişisel bir bakış acısı kazanarak yaşadığınız bölgenin tarihine dolayısı ile sanatına daha duyarlı olacaksınız.

Devamı

Çin ve orta asya Motifleri

2010-02-25 11:15:31

Süsleme sanatlarımızın başlıca desenleri arasında en önemli türlerden biri olarak karşımıza çıkar. Birçok çeşitlere ayrılmış ve çok sık kullanılmışlardır. Çin ve Orta Asya’nın etkisi altında oluşan, çoğu kez kökeni belli olmayacak derecede stilize edilmiş çiçek ve yaprakların girift desenleridir. Yapı itibarıyla küçük, büyük, üstten, yandan, sade veya çok çeşitli profillerle çeşitli ayrımlara tabi tutulabilirler. Hemen, hemen hepsinde büyük bir simetri hâkimiyeti göze çarpar. Birleşik hallerde, bordür, alınlık, şemse ve panolarda, belirli kalıpların sınırlandırdığı çeşitli ortamlarda, görülürler. Halı, çini, kâğıt, demir, taş, tahta, sedef vs. gibi değişik maddeler üzerinde gerek işçilik gerek desen bakımından farklı görünümlere sahiptirler. Devirlerine göre farklı özellikler gösterirler. Örneğin: Anadolu Selçukluları zamanında basit ve ilkel görünümlerde olan hatayiler, on beşinci yüzyılda Çin sanatının etkisine girerek, çok süslü biçimlerde bulunurlar. Buna karşı on altıncı yüzyılda en has Türk karakterine kavuşmuş olarak çok zenginleşmişlerdir. Günümüz çini eserlerinde, hatayi motifleri çok kullanılmaktadır. Hatayi dersinde bu üslup içinde geçen penç, narçiçeği, marul çiçeği ve şakayık motiflerinin önemi, kullanım yerleri ve çizim teknikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çini sanatında çok önemli yeri olan, hatayi motiflerinden penç, narçiçeği, marul çiçeği ve şakayık motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. Öğrendiğiniz bu motifleri kullanarak çini desenleri hazırlayabileceksiniz. Bu şekilde çini alanındaki desinatör ihtiyacını karşılayabileceksiniz.

Devamı

cam Emaye boya fırınlama işlemi

2010-02-25 11:14:04

Yaldız,lüster,eskitme boya,emaye boya,organik boyaları kullanarak,cam yüzeyin dekorlanması için uygulanan boyama teknikleri ve fırınlanması hakkında bilgi sahibi olacaksınız.Boyaların her birinin farklı derecede pişme sıcaklığı olduğunu öğreneceksiniz. Boyama yaparken, boyaların kullanımları ve boyama sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu ders ile; öğrenim faaliyeti içinde geçen bilgilerin uygulamasını yapacaksınız.Aynı zamanda her işletmede bu boyaların farklı derecede fırınlandığını ve fırınlama sonunda soğutma işlemlerini de farklı yaptıklarını öğreneceksiniz.Teorik bilgiyi pratik bilgiye geçirirken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız ama teorik bilgiler sizin için yol tabelaları gibi size yol gösteren rehberler olacaktır. Bu konuda çalışan işletmeleri gezdiğinizde; dersteki bilgiler zihninizde belli bir şekil oluşturmanıza yardımcı olacaktır.Fırın çeşitleri,fırın kumanda panosu,fırın bacaları, havalandırma sistemi ve tünel fırının çalışma şekli gibi teorik ve teknik bilgileri uygulama ile pekiştireceksiniz.Zamanla edindiğiniz bilgiler ve uygulamalarınız fırınlama ve fırınlar konusunda yeni yapacağınız işlerde size yol gösterecektir.

Devamı

Emaye boya nasıl kullanılır

2010-02-25 11:13:09

Seçtiğiniz meslek günümüzde en çok tercih edilen mesleklerden birisidir. Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisiniz. Geçmişten beri süregelen yüzey işleme yöntemlerine ve bunların uygulamalarına baktığımızda , öncelikle renkli malzemelerle ve boyalarla yapılan örnekleri görüyoruz .Cam süsleme sanatında , renkli boyalar genellikle fırçayla uygulanır . Geçmişte de çok değerli camcılık örnekleri bu yolla oluşturulmuştur . Üstelik bugün çok gelişmişteknoloji bu konuyu desteklemektedir . El ustalığına dayanan tekniklerde bütün hüner , insan elinin duyarlığına dayanır . Kullanılan boya , cam ve sıcaklık arasındaki ilişkiler önemlidir . Bunun için bu ders; emaye boya çeşitlerini , karışımlarını, uygulamalarınıve pişirim derecelerini öğrenmenizi sağlayacaktır . Değişik denemeler yaparak emaye boyalar hakkında bilgi sahibi olacak ve diğer derslerde bu bilgileri kullanacaksınız . Bu dersteki bilgiler, seçtiğiniz meslekte ilerlemenizi ve kendinizi meslekî alanda geliştirmenizi sağlayacaktır .

Devamı

Düz cam şekillendirme

2010-02-25 11:12:25

Bu derste düz camın, çekme yöntemi ile şekillendirilmesini, çekme yöntemi ile cam boru şekillendirme yöntemlerinde kullanılan otomatik makinelerin cam şekillendirmesini ve kullanılan proses makinelerin aralarındaki çalışma teknikleri konusunda bilgi verilecektir. Cam ürünün kalitesi, malzeme olarak kullanılan camın kalitesine, şekillendirme proses makinesinin etkinliğine bağlıdır. Hiçbir üretim yöntemi kusursuz değildir. Muayene ve test etme işlemlerin önemli unsurlarındandır. Muayene ve testlerin kullanılması hataların en aza indirilmesidir. Her keşfedilen cam prosesinde, üretim hızı yanında geniş bir cam birleşim aralığında çalışabilmesi hedeflenir. Dersin sonunda, çekme ile camın şekillendirilmesinde kullanılan temel prosesleri tanımlayabilecek, proses farklılıkların, ürünü nasıl etkilediğini açıklayabilecektir. Bu proseslerle şekillendirilen camın yaygın uygulamalarına örnekler verebileceksiniz

Devamı

Cam nasıl kesilir

2010-02-25 11:11:37

Seçtiğin meslek Türkiye’de gelişmekte olan işalanıfazla ve en çok tercih edilen mesleklerden biridir. Geleceği parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisin. Bu derste seramik ve cam alanında füzyon ve vitray için önemli konulardan biri olan cam kesimi konusu anlatılacaktır. Dersi tamamladığında füzyon ve vitray için gerekli düz camlarıkesme becerisi kazanacaksın. Bu derste cam ve tezgah, ölçü almak ve camı kesmek konularınıöğrenerek gerekli bilgi ve donanımıalmışolacaksın. Bu dersteki bilgiler füzyon ve vitray konusunun birinci basamağınıoluşturacak. Endüstrideki genişkullanım alanıiçinde bu bilgi ve yeterliliği kullanma imkânıbulacaksın. Diğer derserli de tamamlayıp kendini mesleki alanda iyi yetiştirdiğinde cam endüstrisi alanında hizmet veren kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabileceksin.

Devamı

Camın kimyasal yapısı

2010-02-25 11:11:02

Cam, dokunulduğunda sert ve katı bir malzemedir. Gevreksi bir yapısı vardır, sert bir yüzeyle aniden karşılaştığında kırılmaya meyillidir. Buna rağmen kimya terminolojisinde “sıvı” olarak tanımlanmaktadır yani sıvıları taşımak için tasarlanmış vazoların çoğu aslında sıvının kendi formudur. Cam, sertleşmek için soğutulduğunda bu temel nitelikleri taşımaktadır ancak, ısıtıldığında nitelikleri tamamen değişir. Süneklik derecesine kadar yumuşamaya başlar ve eğer yeterli derecede ısıtılırsa su gibi akıcı olur. Bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmeden o malzeme ile ürün çıkartmak imansızdır. Sizlerin de seramik ve cam teknolojisi alanının temelini oluşturan camın kimyasal özelliklerini bilmeden bu alanda başarılı çalışmalar yapmanız imkansızdır; bu nedenle alanınızın temeli olan camın kimyasını bilmek çok önemlidir. Hazırlanan bu ders ile cam ve camın tabiatta bulunuşu, cam ile ilgili kimyasal karışımları, camı oluşturan oksitleri ve cama etkilerini araştırabileceksiniz.

Devamı

Elişi alçı vitray nasıl yapılır

2010-02-25 11:10:09

Bu ders, alçı vitray sanatını öğrenmek isteyenlere ve bu alanda çalışacak kişilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışma Alçı Döküm ve Alçı Kalıp olarak iki dersten oluşmaktadır. Elinizdeki bu ders alçı vitray kalıbı yapımını, uygulanışını aşamalar hâlinde göstermektedir. Çalışma Alçı Döküm dersinden farklı olarak uygulamaya dönük hazırlanmıştır. Alçılı vitrayın camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir teknik olduğunu, çoğunlukla dinî mimaride kullanıldığını daha önceki derste belirtmiştik. Alçı pencere yapımında değişik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikleri iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi kalıp kullanarak (kil, tahta, strofor gibi) pencere yapma tekniğidir. İkinci olarak oyma usulü ile yapılan vitray çalışmaları gelir. Çalışılacak tekniklerin kullanım alanı, yapılacak çalışmanın projesi, tek taraflı veya çift taraflı seyredilmesi gibi hususlar göz önüne alınarak uygulama yapmakta fayda vardır.”1 Türk İslam sanatına has olan bu teknik oldukça sabır isteyen ağır, kirli ve zor bir iştir. Bu zorluğunun dışında çok zevkli olan bu alanda çalışan vasıflı, eğitilmiş eleman eksikliği ve özellikle restorasyon (yenileme) alanında yoğun bir talebin olması iş imkânını artırmaktadır. Yurdumuzun birçok ilini ve hatta yurt dışını da görmenizi sağlayacak bir çalışma alanı sunmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir tekniği öğrenmiş olacaksınız. Tekniği kavramak için, planlı, sabırlı, titiz ve düzenli, kurallara uygun çalışmalar yapabilmeli ve bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazanmanız sonucunda, imalat atölyeleri ve çeşitli vitray tasarım atölyelerinde iş bulmanızın kolaylaşacağını unutmamalısınız.

Devamı

Türkiyede cam sektörü ne durumda

2010-02-25 11:09:14

İnsanoğlu daima gün ışığına ihtiyaç duymakla birlikte, ruh sağlığı için aydınlık ve tabiata yakın olma isteğindedir. Bu nedenle cam, sofra eşyasından sanat eserine kadar hayatın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Tarih boyunca da insan yaşamında önemini hep korumuştur.Camın duruluğu, kolay şekillendirilebilmesi, yüzeyinin parlaklığı, direnci gibi özelliklerinden dolayı cam daima tercih edilecek bir malzeme olacaktır. Yapılara güneş ışığı doğrudan girdiğinde olumsuz etkiler yaratmakta ve bunların engellenmesi için de güneş ışınlarının denetlenmesi gerekmektedir. Camlar geçmişten günümüze pek çok aşama kaydetmiş ve bunu teknolojik yenilikler de desteklemiştir. Günümüz mimarisinin vazgeçilmezi konumuna gelmiştir. Camlar sadece pencere camı olarak değil, yapıların dış cephe malzemesi olarak da kullanım alanı bakımından yaygınlaşmıştır. Bu nedenlerle camlarda ışık geçirgenliği, güvenlik, estetik, dayanım gibi özellikler geliştirilmiş ve pek çok cam türü üretilmiştir. Bu dersteTürkiye’deki cam sektörlerinin gelişim süreçlerini, üretimlerini, cam türlerini öğrenecek; cam sektörlerinin endüstri devrimine ayak uydurarak kendilerine önemli yerler edinmiş olduklarını göreceksiniz. Bu dersteki bilgiler size, sonraki konularda yardımcı olacak ve araştırmalarınızda yol gösterecektir

Devamı

Karo ve Fayans için Sünger dekoru 2

2010-02-25 11:04:07

El dekoru tekniklerinden biri olan sünger dekoru çeşitli yüzeylere uygulanması mümkün olan bir tekniktir. Sünger Dekoru 1 dersinde karo-fayans yüzeyi uygulamalarını ele aldığımız bu tekniğin bu derste de sofra ve süs eşyalarıüzerine uygulanmasınıele alacağız. Sofra ve süs eşyasıadıaltında ele aldığımız seramik ürünler kapsam olarak oldukça genişbir yer tutmaktadır. Bu da uygulama yapmak için çok çeşitli ürün seçme olanağına sahip olma şansıgetirir. Böylelikle sünger dekoru uygulamasının farklıyüzeylerde nasıl uygulanabileceği ve nasıl bir etkiye sahip olacağıkonusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Sünger dekoru uygulamasıyla, el dekoru tekniklerinden sadece birini kullanarak çok çeşitli ve farklıgörüntüler oluşturulabildiğini göreceksiniz. Bu dersi başarıile tamamladığınızda sünger dekoru tekniğinin sofra ve süs eşyası ürünler üzerinde uygulanmasını öğrenecek ve yaratıcılığınız doğrultusunda farklı uygulamalar ortaya çıkarabileceksiniz.

Devamı

Karo ve Fayans için Sünger dekoru

2010-02-25 11:03:34

Süsleme duygusu neredeyse insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Başlangıçta yaşamsal ihtiyaçlarınıkarşılamak ve hayatta kalmak kaygısınıtaşıyan insanoğlu, zaman içinde bulunduğu çevreyi ve kullandığıeşyalarıgüzelleştirip duygularınıyansıtmak amacıyla çeşitli süslemeler yapmaya başlamıştır. Bu süslemeler seramiğin bulunmasıyla birlikte seramik formlar üzerine de yansımıştır. İlk başlarda seramik yüzeylerde yaşçamur üzerine parmakla ve çeşitli aletlerle dekorlar uygulanmış, çağın ilerlemesi ve gelişmeler doğrultusunda bu dekorlar da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Günümüzde de farklıdekorlama teknikleri insanların güzellik anlayışıçerçevesinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Dekorlamada çok çeşitli teknikler uygulanabilir. Bunlardan bazılarıçeşitli aletler yardımıyla el ile yapılan el dekorlarıdır. Sünger dekoru el dekoru tekniklerinden biridir. Sünger dekoru uygulamasıbasit olmasına karşın kişinin yaratıcılığıdoğrultusunda değişik ürünler ortaya çıkartmanın mümkün olduğu bir tekniktir. Bu dersi tamamladığınızda sünger dekoru tekniğinin karo-fayans yüzeyine uygulanmasınıöğrenecek ve bu tekniği çeşitli yüzeysel uygulamalarda kullanabileceksiniz.

Devamı

Geleneksel Desenler

2010-02-09 23:53:43

Yüzyıllar önce birçok medeniyetin gelişip yaşadığı topraklarımızda bu medeniyetler, bizlere miras olarak çok değerli eserler bırakmışlardır. Bize miras olarak bırakılan bu eseri tam anlayabilmemiz için, öncelikle bu topraklarda yaşayan uygarlıkların yaşam koşullarını ve yaşam felsefelerini öğrenmeliyiz. Unutulmamalıdır ki o dönemlerden günümüze kadar gelen her bir motifin, sanatçıların o medeniyet hakkında bizlere sunumudur. Bu motif dikkatle incelendiğinde, medeniyetlerin ve sanatçıların gizemini bizlere verir. Estetik kaygı taşıyan sanatçılarımız bu eserler üzerinde incelemeler yapıp, bu eserden esinlenerek yeni motif ve desenler hazırlamışlardır. Günümüzde ise yeni motiflerden ziyade bu motifler ve desenler kullanılarak yeni kompozisyonlar oluşturulmuştur. Günümüze kadar gelen motifler taş, çini, metal, tahta, cam vb. çok çeşitli malzemeler ve usuller kullanılsa da desen tekniği ve motifler aynı esası muhafaza etmiştir. Bu ders sizlere bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin motifleri hakkında bilgi sunarak verilen bilgiler ışığında, sizlerinde yeni desenler oluşturarak, özgün çalışmalar yaratmanıza araç olacaktır.

Devamı

Folyo ile Maskeleme tekniği

2010-02-09 23:53:02

Cam yapımı dışında cam üzerine yapılan işlemlerin tümü, camda ikincil işlemler olarak geçmektedir. Camda ikincil işlemlerin atölye ve fabrika işçiliği gerektiren kısmı gelişmekte olan ve bu alanda potansiyel yetişmiş eleman ihtiyacı olan bir alandır. Teknolojik gelişmeler bu alanda bilgisayar kullanabilen ve teknolojik gelişmeleri takip eden genç ve donanımlı eleman ihtiyacını doğrulamaktadır. İşte bu alanda gençlere ve yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Cam indirme teknikleri cam yüzeyinde çeşitli işlemlerle aşındırma yapmaktır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için eski yöntemlerin dışında artık bilgisayar ile bilgisayarda hazırlanmış ürünlerden yararlanılmaktadır. Hazırlanan bu derste cam yüzeyinde aşındırma (kumlama ile ya da asit ile) yapabilmek için deseni maskeleyip (gizleyip) cam yüzeyinde desenler oluşturabileceksiniz. Maskeleme ile cam yüzeyi desenleyerek aşındırma aşamasına hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Kompresörle Seramik nasıl boyanır

2010-02-09 23:52:19

Seçtiğiniz meslek günümüzde en çok tercih edilen mesleklerden birisidir. Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisiniz. Bu ders kompresörle boya uygulamasıhakkında bilgi vermektedir. Bu dersi tamamladığınızda kompresörün nasıl çalıştığını, uygun boyaları, boyalarıhazırlamayıve kompresörle boya püskürtmeyi öğreneceksiniz. Bu dersteki bilgiler, seçtiğiniz meslekte kolaylık sağlayacak, daha sonraki dersleri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde cam sektörünün ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz

Devamı

Eskitme Seramik nasıl yapılır

2010-02-09 23:50:47

Bu derste, çift pişirim yaparak farklı bir cam süsleme tekniğini öğreneceksiniz. Teknikte; altın yaldız pişiriminden sonra değişik özellikte cam boyalarını kullanarak diğer cam süsleme tekniklerinden farkı ikinci bir pişirim yapılmaktadır. Bu derste cam süsleme dekorunun uygulama aşamaları ve yapılışları anlatılmaktadır. Eskitme yöntemi ile yapılan cam süslemeleri genellikle süs eşyası olarak kullanılan cam ürünlerde uygulanmaktadır. Cam gondollar, mumluk, ibrik ve büyük tabaklarda uygulanmaktadır. Siz de farklı boya malzemelerini araştırıp altın yaldız üzerinde farklı deneme çalışmaları yapabilirisiniz. Yaratıcılık gücünüzü ve estetik düşüncenizi kullanarak boyalarla cam üzerine de farklı çalışmalar oluşturmak, size kendinizi geliştirme imkanı verecektir.

Devamı

Alçı Tornası nasıl kullanılır

2010-02-08 10:47:01

Model yapımı dikkat gerektiren bir aşamadır. Model dizaynına göre alçıda kullanılan şekillendirme teknikleri farklılıklar göstermektedir. Masada, tornada ve hem torna hem de masada birlikte alçı model şekillendirilir. Alçı tornasına göre elde yapılan silindir dairesel çıkışlı alçı model şekillendirmesi daha fazla emek, zaman ve el mahareti gerektirmektedir. Torna ise kendi ekseni etrafında dönen ve elektrik motoru ile çalışan bir mekanizmadır. Alçı tornasında silindir, dairesel çıkışlı modeller daha kısa sürede ve simetrik olarak daha kolay şekillendirilmektedir. Fakat belli bir el tecrübesi, becerisi ve dikkat gerektirmektedir. Tecrübeli bir modelciyi alçı tornada şekillendirme yaparken seyretmek, bu yöntemin kolay ve zahmetsiz olduğu izlenimini verir. Ancak alçı tornada model yapımı alıştırma ile elde edilir. Tornada silindir şekillendirmeye ilk başladığınız zaman başarılı olamazsanız; sabır ve alıştırma ile bu yeterliliği kazanacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Torna bıçaklarının kullanımı zaman içersinde tecrübe edilerek beceri haline dönüştürülür. Tornada model şekillendirmeye basit formlardan başlanır. Silindir formlar ilk kez şekillendirme yapmaya başlayanlara tavsiye edilir. Silindiri şekillendirme aşamasında, silindirin simetrik (çapsız), salınımsız dönmesine ve yüzeyini yontma, kazıma sırasında bıçak izleri oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Bu dersi tamamladığınızda alçı tornasını, alçı tornasında bulunan aparatları ve alçı tornasının çalışma prensibini öğreneceksiniz. Alçı tornasını model şekillendirmek için hazırlayabilecek, torna aynası üzerinde döküm alanı oluşturabilecek ve torna bıçaklarını kullanarak farklı ölçülerde silindir modeller şekillendirebileceksiniz.

Devamı

Alçı Vitray nasıl yapılır

2010-02-08 10:44:05

Bu ders, alçı vitray sanatını öğrenmek isteyenlere ve bu alanda çalışacak kişilere yardımcı olmak için tasarlanmış; ders oluşturulurken alçı vitray tekniğinde kullanılan malzemeler ile uygulanan teknik yöntemler uygulama aşamalarının anlatmanın daha yararlı olacağı kanaatiyle hazırlanmıştır. Vitrayın en kısa tanımı, “Nakışlı cam, renkli camlarla yapılan eski tarz bezemeli ve süslü pencere”1 olarak belirtilmektedir. Diğer başka bir tanım ise, “Işıklı cam resmi sanatı, her şeyden önce renkli ya da renksiz cam parçalarından resim yapmak ve onları ışığın önüne yerleştirmekten ibarettir. Bu yerleştirmede mimariye uygunluk, dolayısıyla ışık düzeni iyi çözümlenmelidir.”2 diye ifade edilmiştir. Alçılı vitray, camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir tekniktir, çoğunlukla dinî mimaride kullanılmıştır “İslami mimaride, cami, medrese, saray, köşk, türbe ve benzeri yerlerin pencerelerinde süsleme elemanı olarak kullanılan alçı vitray tekniğiyle, Osmanlı döneminde çok güzel eserler meydana getirildiği bilinmektedir. Pencereye Türkler “gözenek” derlerdi. Selçuklular Farsça’dan alarak ‘”rovzen” demişler, sonraları Osmanlılar “revzen” diye adlandırmışlardır. Bugün bu revzen kelimesi, nakışlı cam veya Fransızca vitrail kelimesinden gelen (cam resim) karşılığı olarak kullanılmaktadır.”3 Alçı vitray tekniği, oldukça sabır isteyen ağır ve çalışma sırasında oldukça kirli, çok yorucu bir iştir fakat bütün bu zorluların dışında alanda çalışan vasıflı, eğitilmiş eleman eksikliği ve özellikle restorasyon alanında yoğun bir talebin olması iş imkânını artırmaktadır. Yurdumuzun birçok ilini ve hatta yurt dışını da görmenizi sağlayacak bir çalışma alanıdır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir tekniği öğrenmiş olacaksınız. Tekniği kavramak için, planlı, sabırlı, titiz ve düzenli, kurallara uygun çalışmalar yapabilmeli ve bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazanmanız sonucunda, imalat atölyeleri ve çeşitli vitray tasarım atölyelerinde iş bulmanızın kolaylaşacağını unutmamalısınız.

Devamı

Seramik ve Cam çimdikleme, Sıvama

2010-02-04 08:58:29

Günümüzde seramik ürün kullanımının günlük yaşantımızda giderek arttığını, seramik sektörünün ülkemizde yaygınlaşarak büyüdüğünü görmekteyiz. Hızla büyüyen seramik sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve işhuzurunun artmasıiçin Seramik ve Cam alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almışkişilere ihtiyaç vardır. Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirme, Seramik ve Cam alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Seramiğin günlük yaşantımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da anlaşılır. Üretilen mamul, günlük yaşantımızda kap kacak, süs eşyası, biblo, sıhhi tesisat malzemesi, mekân süsleme ve dekorasyon malzemesi, teknik laboratuvar malzemeleri, elektro porselen türleri ve endüstrimizin aşınmaya karşıdayanıklıolmasıgereken parçaların yapımında, metalürjide, metal eritme fırınlarının içlerinin döşenmesinde kullanılan refrakter malzemeler ve uzay teknolojisinde mekiklerin üzerini kaplayan seramiktir. Değişik amaçlar için kullanılan seramik malzemelerin işlenmesi de çok çeşitlilik göstermektedir. Bu becerilerin başındaysa kişilerin el becerilerini doğru kullanabilmeleri ve temel işlemleri gerçekleştirmeleri gelir. Çimdikleme ve Sıvama Yöntemiyle Form Şekillendirme dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılmasıiçin hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler istenilen ürünü eşit et kalınlığında ve tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan temel bilgileri edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sizlerin seramik şekillendirmede çimdikleme ve sıvama tekniğini rahat kullanmanıza, bu dersten kazandığınız bilgi ve becerilerle ilgili sorunları gidermenize yardımcıolacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda seramik ve cam alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişecek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız

Devamı

Çatlatma boya nasıl yapılır

2010-02-04 08:57:00

Seçtiğiniz meslek Türkiye’de ve dünyada gelişmekte olan ve tercih edilen bir meslektir. Geleceği oldukça parlak olan bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmelisiniz. Bu derste alacağınız bilgiler sizin mesleki bilgi ve becerilerinizin temellerinden birini oluşturacaktır. Günümüze kadar hiçbir malzeme cam kadar değişik alanlarda kullanılmamıştır. Camın çok amaçlı kullanılabilmesi dışında gerek sade cam gerekse diğer malzeme ve tekniklerle süslenmesi ile yapılabilecekler oldukça fazladır. Bu ders çatlatma tekniği ile ilgili bilgi vermektedir. Bu dersi tamamlandığınızda emaye boya, folyolama ve yaldız uygulama tekniklerini bir arada kullanmayı, çatlatma tekniğinde kullanılacak boyaların kıvamlarını ayarlamayı, fırınlama derecelerini ve uygulamalarını yapabileceksiniz. Bu dersteki bilgileri kullanarak hem tek başına çatlatma tekniklerini uygulayabileceksiniz hem de fırınlama yapabileceksiniz. Seçtiğiniz meslekte bu bilgiler size kolaylık sağlayacak ve sonraki dersleri de tamamlayıp kendinizi mesleki alanda iyi yetiştirdiğinizde cam sektörünün ilgili bölümlerinde çalışabileceksiniz.

Devamı

Çini deseni Tahrirleme

2010-02-04 08:56:08

Çinicilik en eski kültürlere sahip topraklarda, uygarlıkların harmanında gelişen geleneksel süsleme sanatlarımızdandır. Aynı zamanda en eski coğrafi bölge olma özelliğini taşıyan Anadolu’nun bu sanata da kattığı pek çok şeyler olmuştur. Gelenek ve göreneklerimizin etkisiyle gelişip, üsluplaşan çinicilik zengin ve estetik bir yapıya sahiptir. Önceleri sadece camilerin mekânlarını, sarayların duvarlarını, hatta masalarını süsleyen çini bugün herkesin evini saraya çevirmiştir. Günümüzde artık karolar üzerindeki bu zenginliği nihale (tencere ya da çaydanlık altlığı) dan hoş bir çerçeve içinde dekoratif bir tamamlayıcı olarak iç ve dış mimarinin her noktasında görebiliyoruz. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda, pano desen ölçüsüne göre hazırladığınız karolar üzerinde aktardığınız deseni inceli kalınlı olarak tahrir yapabileceksiniz.

Devamı

Çini deseni Boyamak

2010-02-04 08:54:19

Gelenek ve göreneklerimizin etkisiyle gelişip üsluplaşan çinicilik, zengin ve estetik bir yapıya sahiptir. Önceleri sadece camilerin mekânlarını, sarayların duvarlarını, nihale olarak masaları süsleyen çini bugün günlük yaşayışın içersinde dekoratif ve fonksiyonel bir malzeme haline gelmiştir. Çeşitli ebat ve boylarda çini karolar üzerine basılan desenler tahrirleme işleminden sonra desene uygun renklerde boyandıktan sonra sırlanarak pişirilir ve camsı özelliği dolayısı ile canlı renklere kavuşur Sanatsal değeri olduğu kadar mimari eleman olarak da çok beğenilen ve kullanılan bir malzeme olması nedeniyle çini, çağdaş mimaride de önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Klasik desenlerin yanı sıra modern yaklaşımlarında kullanılmasıyla çini panolar metro gibi pek çok mimari yapıtta kullanılır duruma gelmiştir. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda, pano desen ölçüsüne göre tahrirlenmiş pano desenlerinin tekniğine uygun olarak boyama işlemlerini yapabileceksiniz.

Devamı

Çini deseni nasıl çizilir

2010-02-04 08:53:25

Türk süsleme sanatlarının içinde en önemli yere sahip olan çini sanatımız 16. yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Özellikle İç ve dış mekânlarda kullanılan çini panolar bu dönemin en güzel örneklerini oluşturur. Klasik mimari yapılarda çoğunlukla iç mekânları çini ile kaplı Çini panolar mimariyle bir ahenk içerisinde ustaca uygulanmıştır. Panolarda en büyük alanı kaplayan bir ana desen bulunmaktadır. Tüme yakın örneklerde panoların köşebent ve kenar suları ile zenginleştirildiği gözlenir. Panolardaki çiniler teknik özellikler kadar motif ve üslup açısından da büyük bir olgunluğa erişmiştir. Birçoğu ana desende yarı üsluplaştırılmış çiçek motifleri ile düzenlenirken, köşebentlerde rumi ve bulut üslubu kompozisyonlar tercih edilmiştir. Panoların kitabelerinde yer alan yazılar işlevsel özelliklerinin yanında, bir süsleme unsuru niteliği taşırlar. Mimari eserlere ulvi bir anlam kazandırmayı amaçlayan yazılar, desenlerde kullanılan bitkisel motiflerle de estetik anlamda bir bütünlük sağlamıştır. Dersin konusu pano deseni hazırlamaktır. Aynı zamanda klasik pano desenlerini inceleyerek bize özgü olan çini sanatımızın gelişimi ve değişimi konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Klasiklerdeki pano desenleri uygulayarak atalarımızdan kalan bu güzel mirası gelecek nesillere ulaştıracaksınız. Klasik pano desen üsluplarını öğrenerek aslına uygun ve estetik motiflerle desen çizebileceksiniz. Bu güzel kültür mirasımızı yaşatarak yeni nesillere ulaştırma imkânına sahip olacaksınız. Atalarımızın gelenek ve göreneklerini, düşünce, zevk ve kültürünü yansıtacaksınız. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, pano desenleri desen çizme kurallarına uygun olarak hazırlayabilecek, farklı düzenlemelerle özgün desenler oluşturabileceksiniz.

Devamı

Cam boyama teknikleri

2010-02-04 08:52:38

Camın şeffaf ve ışık geçirgen yapıya sahip olması, cam üzerine süsleme olanaklarında da geniş bir perspektif sunmaktadır. Bu alanda, cam üzerine süsleme amaçlı uygulanan boyalar ve bu boyaların sunduğu olanaklar da çok çeşitlidir. Günümüzde cam üzerine yapılan süsleme çeşitlemeleri, piyasada seri üretimde kullanılmasının yanı sıra hobi amaçlı evde tek başınıza yapabileceğiniz uygulamaları da içermektedir. Dolayısı ile edindiğiniz bilgiler ve beceriler doğrultusunda evde yaptığınız çalışmaları da piyasaya sunma şansınız olmaktadır. Bu ders ile yapılan çalışmalar ekonomik ve uygulamaların kısa süreli olması da büyük kolaylık sağlayacaktır. Hazırlanan ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve beceriler ile şu anda işletmelerde ve hobi amaçlı çalışmalarda kullanılan soğuk cam boyama tekniği ile cam süsleyebileceksiniz.

Devamı

Vitray nasıl yapılır

2010-01-29 22:44:45

Vitray Sanatı, günümüzde oldukça kullanılır bir duruma gelmiştir. Geçen senelerden sonra ulaşamadığı popülariteye ulaşmaktadır. Binaların dekorasyonunda kullanılan beton, cam ve demirler insanların gözlerine artık sıkıcı ve rahatsız edici görünmektedir; bu yüzden renkler ve çeşitli süsleme teknikleri, binalarda tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Binaların dekorasyonunda gerçekleştirilen bu yenilikler bu alanda uygulanan eğitim ve amatör kişilerin çalışmalarıyla daha geniş alana yayılmaktadır. Atölye ve fabrika işçiliği gerektiren bu alanda, yetişmiş eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve insanların yaşadığı yerleri çevrelerindeki objeleri güzelleştirme çabaları bu alanda kendisini yetiştirmiş genç ve donanımlı eleman ihtiyacını doğrulamaktadır. İşte bu alanda genç, yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tiffany Vitray Teknikleri, camın kalınlığına göre cam parçalarının çevresine bakır folyo sararak parçaları uygun tekniğe göre birleştirilmesi sanatıdır. Hazırlanan bu dersle, cam parçaların çevresine bakır folyo sararak bu parçaları desene uygun yerleştirebileceksiniz..

Devamı

Cam üzeri yaldız boya yapımı

2010-01-29 22:43:51

Cam üzerine dekoratif boyama ve kaplamada kullanılan altın, platin, polisaj gümüş malzemelerin yoğunluk kıvamlarını değiştirdiğimizde cam yüzeyinde çok farklı etkilerini uygulayarak göreceksiniz. Altın yaldız içine kattığımız yaldız yağı az ise ürünlerin yaldızı bozuk çıkar. Tineri çok fazla kattığınızda da fırınlamadan çıkan ürünler bozuk çıkar. Yaptığınız her deneyde size verilen ölçüleri doğru kullandığınızda her zaman daha iyi ürünler çıkararak, kendinizi geliştireceksiniz. Boyanın akışkanlığını ne kadar yağ ve tiner katılması gerektiğini öğrendiğiniz zaman kaliteli ürünler ortaya çıkarma olasılığınız artacaktır. Altın ayarları görünüş olarak birbirinden ayrılamayacak kadar birbirine benzer ama içindeki oranın giderek azalması altın yaldızın renk sarılığını koyudan açığa doğru değiştirir. Pişirimi yapıldıktan sonra hepsi çok farklı renk ve parlaklıkta karşımıza çıkacaktır. Ne kadar çok deneme yaparsanız o kadar kaliteli ve özgün ürünler ortaya çıkaracaksınız.

Devamı