Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Poliçe Örnekleri, Poliçe örneği

İnsanlar, gündelik yaşamlarında bir dizi tehlike ile karşı karşıyadır: Evleri yanabilir, eşyaları çalınabilir, kazaya uğrayabilirler, hastalanabilirler, ölebilirler. Gelir kaybına yol açan ya da büyük ölçüde gider yapmalarını gerektiren olaylar meydana gelebilir. Bireyler yanında kurum ve kuruluşlar da benzer tehlikelerle karşı karşıyadır: Binaları yanabilir, eşyaları çalınabilir, zarar edebilirler, beklediklerinden daha az kar elde edebilirler; çalışanları ve yöneticileri hastalanabilir ya da kazaya uğrayabilir. Bu gibi olaylara karşı önceden önlem alınması gerekir. Aksi halde tehlike gerçekleştiğinde gerek kişiler gerekse kurum ve kuruluşlar büyük ekonomik sıkıntılar altında kalabilir. Ancak kişilerin bu olası tehlikelerin her birine karşı önceden önlem alması onların maddi güçlerini aşacaktır. Bireysel tasarruflar istenen güvenceyi sağlamada yetersiz kalacaktır. Şirketlerin faaliyetlerinde kullanabilecekleri fonları güvence amacıyla atıl tutmaları mal ya da hizmet üretim güçlerini azaltacaktır. Çeşitli tehlikelerin ekonomik sonuçlarını önceden giderebilmek için başkalarının malvarlığına da başvurulması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk ‘sigorta’ düşüncesinin doğmasına kaynaklık etmiştir. Poliçe, sigortacının ve sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir. Poliçe, ‘genel koşullar’ ve varsa ‘özel koşullar’ (kloz) ile birlikte verilir. Sigorta poliçesinde; sigortacı ile sigortalının/sigorta ettirenin ve varsa çıkar sahibinin ismi ve adresi, sigortanın konusu, verilen güvenceler, güvencenin başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta bedeli, prim tutarı ve ödeme koşulları, düzenleme tarihi gibi unsurların bulunması gerekmektedir. Poliçe, ‘genel koşullar’ ve varsa ‘özel koşullar’ (kloz) ile birlikte verilir. Bu ders notlarının amacı, poliçe çeşitlerini öğreterek kavratabilmek ve poliçe portföyü hazırlayabilmektir.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

ahmetik örnek

ödev için almak isterem

24-03-2011 20:29

    Mesaj

    Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Öneriler
    Diğer Dersler