Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Otomasyon

Bu bölümde otomasyon ağırlıklı konular bulabilirsiniz:Bilgisayarlı Otomasyon, PLC, PLC programlama, iş otomasyonu ve Mikrodenetleyiciler, Sayısal işaretler, Sunucu tabanlı otomasyon kontrolleri.


Otomasyon için Devre Analizi

2009-12-23 13:34:44

Alternatif Akım Devreleri Dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan doğru devre analizi ve devre elemanlarının özelliklerine yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Günlük hayatta sıkça kullandığımız alternatif akımı doğru ve güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda endüstriyel otomasyon teknolojisi alanında alternatif akımla ilgili problemleri çok rahat çözebileceksiniz.

Devamı

Otomasyonda Bilgisayar Ağları 2

2009-12-23 13:34:04

Bundan önceki derste ağ topolojilerini, kablo yapımını ve IP sınıflarını öğrenmiştiniz. Bu derste ise TCP/IP modelindeki katmanlarından olan fiziksel, data link ve ağ katmanını inceleyeceğiz. Katmanların iç yapıları ile birlikte barındırdıkları elemanları da tanıyacağız. Ayrıca ikinci bölümde bir ethernet paketi yakalayıp paket içindeki verileri yorumlayacağız. Böylelikle ağ içinde haberleşmenin nasıl sağlandığını ve haberleşme yapılmadan önce hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini öğreneceğiz. Bu ders size ağ programlamacılığı hakkında temel ön bilgiler kazandıracaktır. Ayrıca basit bir ağ kurulumunda hangi elemanları nasıl kullanacağımız hakkında bilgi kazandıracaktır.

Devamı

Otomasyonda Bilgisayar Ağları

2009-12-23 13:33:15

Bilgisayar ağları, günümüzün vazgeçilmez bilişim teknolojilerinden biridir. İletişimin ön plana çıktığı çağımızda bunu başarmak için bilgi toplumu olmamız gerekir. Çünkü her gün yeni teknolojiler üretilmekte ve bu gelişmeleri şu anki sistemle takip etmek mümkün olamamaktadır. Son yıllarda internet sektöründeki gelişmeler dünyadaki sınırları kaldırmıştır. Bilgiye ulaşmak, paylaşmak ve onu kullanarak daha yeni bilişim teknolojileri geliştirmek onunla mümkün olmuştur. Ülkemizin bilgi çağında hak ettiği yeri alabilmesi için düşünen, tartışan ve proje üretebilen uzman insanlara ihtiyacı vardır. Bu derste bilgisayar ağlarının temelleri anlatılmıştır. Ders içindeki terim ve kavramlarda mümkün olduğunca Türkçe terimler kullanılmış, parantez içerisinde yabancı dilde karşılıkları verilmiştir. Buna karşın uygulamaların İngilizce sürüm üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle Türkçede henüz yerleşmemiş terim ve kavramlar özellikle İngilizce olarak verilmiştir. Bu nedenle bazı terim ve kavramları yabancı dilde öğrenmeniz programları kullanırken size yardımcı olacaktır.

Devamı

Mikrodenetleyici Uygulamaları 6

2009-12-23 13:32:21

Mikrodenetleyici Uygulamaları dersi Mikrodenetleyiciler 6 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan mikrodenetleyici analizi ve mikrodenetleyicinin PIC-C dili ile programlanması, arayüz devreleri ile iletişime yönelik bilgi ve teknolojiye ait yeterlilikleri kazanacaksınız. Sanayide sıkça karşılaştığımız mikrodenetleyici uygulamalarını daha anlaşılır bir şekilde kavrayabileceksiniz. Ayrıca arayüz devrelerinde kullanılan elektronik devre elemanlarını devre şekillerine göre kullanmayı öğreneceksiniz.. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda endüstriyel otomasyon teknolojisi alanında, mikrodenetleyicilerle ve elektronik devre elemanları ile ilişkili problemleri çözebileceksiniz.

Devamı

Mikrodenetleyici Uygulamaları 4

2009-12-23 13:31:26

Mikrodenetleyici uygulamaları dersinde şimdiye kadar tamamlamış olduğunuz derslerde assembly dilinde programlama kurallarına uygun programlar yazarak temel seviyede mikrodenetleyici ile kontrol uygulamaları yaptınız. Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda dijital (lojik 1 ya da 0) devre çalışma mantığına bağlı kalındı. Yalnızca “1” ya da “0” mantık değerleriyle ifade edilebilen durumlar dijital sinyal yapısıyla açıklanabilir. Isı, ışık, gerilim gibi bazı fiziksel değerlerin belirli bir zaman diliminde farklı değerler alarak değişimini ifade etmek için analog sinyal yapısını bilmek gerekir. Bu derste analog sinyal ile dijital sinyal yapısı, analog sinyalin dijital sinyale ve dijital sinyalin, analog sinyale nasıl dönüştürülebileceği açıklanacak, sonra da PIC mikrodenetleyici ile analog ve dijital sinyaller kullanılarak kontrol uygulamaları yapılacaktır. Bu ders tamamlandığında PIC mikrodenetleyici ve A/D, D/A çevirici entegreleri kullanarak analog ve dijital sinyal içeren sistemlerin kontrolünün yapılmasına yönelik yeterliliklere sahip olacaksınız.

Devamı

Mikrodenetleyici Uygulamaları 3

2009-12-23 13:30:48

Mikrodenetleyici 3 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında en çok kullanılan mikrodenedetleyici programlamaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda mekanik rölenin, ışık kontrollü rölenin, doğru akım ve adım motorlarının çalışma prensiplerini kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca bu röle ve motorları mikrodenetleyici ile kontrol etmek için gerekli programları yazarak kendinizi geliştireceksiniz.

Devamı

Mikrodenetleyici Otomasyon Uygulamaları 1

2009-12-23 13:29:53

Mikrodenetleyici Uygulamaları-1 Dersi ile LCD kontrolü, RF Servo motor kontrolü ve DC motor kontrolü ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız. Kontrol sisteminde, daha önce öğrendiğiniz PIC16F84 mikrodenetleyicisinden çok daha fazla özellikleri bulunan PIC16F877’yi kullanacak ve kontrol programlarını da PIC-C dili ile gerçekleştireceksiniz. Böylece PIC ailesi içerisinde farklı bir mikrodenetleyiciyi ileri seviyede bir programlama dili ile programlamayı öğreneceksiniz. Bu çerçeve altında kontrol sistemlerinde bilgi paylaşımı işlemlerinde önemli bir yere sahip olan LCD göstergenin programlanmasını, enerjiyi harekete çeviren servo ve dc motorların ileri seviye kontrollerini de öğreneceksiniz. Tüm bu yapıların elektronik ve otomasyon dünyasında çok önemli yerleri bulunmaktadır. Endüstriyel Otomasyonun yer aldığı hemen hemen her yerde karşılaşabileceğiniz bu sistemleri öğrenerek ve kontrol uygulaması gerçekleştirerek çok değerli tecrübeler elde edecek ve üst düzey tasarımları gerçeleştirebileceksiniz. Mikrodenetleyici Uygulamaları-1 Dersi Mikrodenetleyici Uygulamaları Dersi’nin yedinci dersidür. PIC16F84 mikrodenetleyicisinin temel özelliklerini, temel PIC komutlarını ve temel uygulamaları daha önceki derslerde öğrenmiştiniz. Bu derste artık bilgilerinizi biraz daha ileri seviyeye taşıyacaksınız. Hazırlanan tüm öğrenme faaliyetleri birebir uygulamalı bilgileri içermektedir. Bu ders ile farklı yapıda tasarımlar gerçekleştirebilecek ve elektronik bilginizi geliştirebileceksiniz. Bu derste verilen konuları öğrenirken internetten ve ilgili diğer elektronik kitaplardan da faydalanmanız size değişik bilgiler ve bakış açıları kazandıracaktır.

Devamı

iş organizasyonları

2009-12-23 13:28:49

Teknoloji ve bilginin hızla yenilendiği dünyamızda, büyük küçük tüm işletmelerde iş organizasyonları vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Bilginin hızlı bir şekilde işlenmesi ve kontrolü açısından organizasyon şemaları bir gereklilik halini almıştır. İş organizasyonunda başarı, çalışanların çalışmalarında verimli olmalarına bağlıdır. Endüstriyel yönetim nedir, diye düşündüğümüzde öncelikle şunu söyleyebiliriz; malzeme ve parayı en verimli bir şekilde kullanabilmek için üretimin kontrol altında tutulması işlemidir. Bir mamul tasarlarken sadece kendi ülkenizdeki standartlara uygun olarak değil, tüm dünyanın belirlemiş olduğu standartlara uygun seçim yaparsanız, sizi başarıya ulaştıracak yoldan ayrılmamış olursunuz. Endüstriyel yönetim programının amacı, sanayi kuruluşları ve fabrikalarda üretim aşamalarının değişik bölümlerinde iş organizasyonu ve işçileri yönlendirecek ara elemanı yetiştirmektir. Organizasyon açısından bütünleşme, prosesler arasında daha sıkı bir koordinasyon yapısı kurarak işletme fonksiyonlarını bir araya getiren ve bilgi araçlarının etkin kullanımını sağlayan bir kavramdır. Bu sadece bir parçanın değil, satın almadan stok kontrolüne, talep tahminlerinden, muhasebe kayıtlarını oluşturmaya kadar tüm işletme fonksiyonları arasında elektronik bir bağ kurulması anlamındadır. Temel hedef, tüm kullanıcıların ulaşabileceği tüm işletme süreçlerinin ve karar süreçlerinin üzerinde bulunduğu bir veri tabanı oluşturabilmektir Eğer organizasyon birbirinden bağımsız ve kendi stratejileri ile performans ölçütleri olan fonksiyonlar olmaktan öteye gidemiyorsa entegrasyondan söz etmek mümkün olmayacaktır.

Devamı

Fabrikada Motor Otomasyonu

2009-12-23 13:28:10

Motor kontrolü Fabrika Otomasyon sisteminin en önemli konularından birisidir. Bu ders sonunda, Fabrika Otomasyon (FO) sisteminde kullanacağımız servo motor ve bunun sürücüsü ile inverter ve indüksiyon motoru hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sistemlerin kendilerine göre çok sayıda avantajları vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. İndüksiyon motorunun kontrolünün normal şehir şebeke frekansı ile yapılması durumunda motorun torkunda bir değişiklik yapamayız. Özellikle yükün sürekli değişiklik gösterdiği durumlarda sabit bir torkla motoru çalıştırmak oldukça zordur. İnverter ile motorun torku yüke göre değiştirilebilir. Öte yandan motorun çalışma hızı da yine inverter ile sabitlenebilir. Özellikle otomasyon sisteminde birbirinden bağımsız motorların aynı hızda çalışması istenir. Bu senkronizasyon sağlanmazsa sistemden çıkan üründe ciddi hatalar oluşabilir. Daha ötesinde, bir motorun hızının istenilen hıza ulaşma süresi veya çalışılan hızdan hızın sıfıra düşme süresini ayarlamak için de inverter kullanılır. Otomasyon sistemlerinin önemli bir konusu da pozisyon kontrolüdür. Pozisyon kontrolü denilince akla gelen en ideal motor servo motordur. Servo motorlar yapısal olarak enkoder içerdiklerinden motorun hızı, dönüş yönü, torku ve konumu çok hızlı bir şekilde belirlenir.

Devamı

internet Güvenliği

2009-12-23 13:27:11

İnternet Güvenliği dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan internete bağlı bilgisayarların virüslere, saldırganlara karşı korumaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Günlük hayatımızın bir parçası olan interneti daha güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ayrıca bilgisayarlara uzaktan erişimin güvenli bir şekilde nasıl yapıldığını kavrayacak ve bu konuyla ilgili işlemleri rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda internet haberleşmesiyle ilgili birçok sorununuzu rahatlıkla çözebileceksiniz.

Devamı