Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Medikal Cihaz bakımı ve Kullanımı

Bu bölümde medikal cihazların bakımı ve medical cihazlarda kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konular verilecektir. Sizde sağlık sektöründe çalışıyorsanız özellikle elektronik medikal cihazların kullanımı için ihtiyacınız olan bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Medikal Otomatik Analizator Kurulumu

2009-12-14 14:45:30

Laboratuarlarda kullanılan en önemli cihazlar farklı tiplerdeki otoanalizörlerdir. Laboratuarın yükünü taşıyan, çok fazla sayıda hastaya ait tetkiklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ve en az insan emeği ile yapılmasını sağlayan cihazlar otoanalizörlerdir. Otoanalizörlerin farklı analiz grupları için birçok farklı türleri mevcuttur. Biyokimya, Hormon, ELISA, Hematoloji, Koagulasyon bunların ilk akla gelenleridir. Bu farklı tipteki otoanalizör cihazlarının birçok ortak noktaları vardır. Benzer mekanik, elektronik ve optik sistemleri kullanırlar. Yapıları nedeni ile kurulmaları, montajları, işletmeye alınmaları ve bakımlarının yapılması için çok iyi yetişmiş, konusunda uzman teknik servis elemanlarına ihtiyaç vardır. Personelin bu konulardaki yetersizliği sürekli aksaklıklara neden olacaktır. Otoanalizör cihazlarının teknik servisi ile ilgili olarak birinci görev bu cihazın uygun bir şekilde kurulmasıdır. Kurulum çok önemli bir işlemdir ve kesinlikle kurallarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kurulum sırasında yapılacak ihmaller ve hatalar cihazın montajında, işletilmesinde, bakım yapılmasında ve arıza giderme işlemlerinde birçok zorluklarla ve aksaklıkları karşılaşılmasına neden olacaktır. Kuruluma başlamadan önce otoanalizör cihazının kurulacağı uygun yerin tespit edilmesi, kurulum yerinin uygun sıcaklık, nem, ışık vb. özelliklerinin uygunluğunun kontrolü, cihazın uygun bir şekilde kurulum yerine taşınması, cihazın kurulumu ile ilgili parçaların eksiksiz ve sağlam olduğunun kontrolü ve uygun bir şekilde muhafaza edilmeleri kurulumla ilgili olarak yapılması gereken görevlerdir. Bu derste otoanalizör cihazlarının kurulumu ile ilgili olarak bilinmesi ve kurulum sırasında yapılması gereken tüm işlemler ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Bu dersi bitirdiğinizde otoanalizör cihazlarının kurulumu için gerekli olan tüm işlemleri kurallarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz.

Devamı

Medikal Aspiratörler

2009-12-14 14:44:39

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde operasyon geçiren hastaların yaşama tutunabilmesi için bazen özel donanımlara ya da cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu cihazlar bu yönüyle de oldukça önemli bir konumdadır. Bütün bunların ötesinde yaşama hakkı her yönüyle kutsal ve birincil bir haktır. Sizler bu cihazların bakımını, gerektiğinde onarımını ve kalibrasyonunu iyi bir şekilde yapmakla sadece mesleğinizi yapmış sayılmayacaksınız, bunların çok ötesinde belki de hayat kurtarma gibi yüce bir eylemin parçası olacak ve bu alanda sahip olduğunuz bilgiyle gurur duyacaksınız. Biyomedikal cihazların tamamına yakın bir kısmı, elektrik kesintisinin kabul edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu derse başlamadan kesintisiz güç kaynakları hakkında bilgi edinmeniz uygulama yaparken sizlere oldukça önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Devamı

Medikal Analizatörler

2009-12-14 14:44:05

Otoanalizör cihazları laboratuvarlarda kullanılan en önemli cihazlardır. Farklı tiplerdeki otoanalizör cihazları rutin laboratuvar çalışmasının en büyük bölümünü gerçekleştiren cihazlardır. Laboratuvarın yükünü taşıyan, çok fazla sayıda hastaya ait tetkiklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ve en az insan emeği ile yapılmasını sağlayan otoanalizörler laboratuvar için hayati öneme sahip cihazlardır. Otoanalizörlerin farklı analiz grupları için birçok farklı türleri mevcuttur. Biyokimya, Hormon, ELISA, Hematoloji, Koagulasyon bunların ilk akla gelenleridir. Bu farklı tipteki otoanalizör cihazlarının birçok ortak noktaları vardır. Benzer mekanik, elektronik ve optik sistemleri kullanırlar. Yapıları nedeni ile kurulmaları, montajları, işletmeye alınmaları ve bakımlarının yapılması için çok iyi yetişmiş, konusunda uzman teknik servis elemanlarına ihtiyaç vardır. Personelin bu konulardaki yetersizliği sürekli aksaklıklara neden olur. Bazı farklılıklarla birlikte, tüm otoanalizör cihazları benzer mekanik sistemler bir araya getirilerek dizayn edilmişlerdir. Bu ortak mekanik sistemlerin ve benzer dizayn tekniklerinin bilinmesi cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızaların giderilmesinde çok önemli bir noktadır. Bu derste otoanalizör cihazlarında bulunanan mekanik sistemleri ve bunlarla ilgili olarak meydana gelebilecek muhtemel arızalar hakkında bilgi vereceğiz. Bu dersi tamamladığınızda otoanalizörlerde kullanılan mekanik sistemleri tanıyacak, bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek mekanik arızları tespit edebilecek ve bu arızaların giderilmesi için gereken tüm işlemleri kurallarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz.

Devamı

Kutu hava temizleme cihazları

2009-12-14 14:43:20

Sağlığımızı kazanmak için gittiğimiz hastane ve poliklinikler zaman zaman sağlıklı bireyler için bile tehdit oluşturabilecek düzeyde mikrobiyolojik riske sahiptir. Bu tehditlerden korunmamızın yolu klinik, laboratuvar ve hastanelerin yeterli sterilizatör ekipmanlarına sahip olmasından ve bunların sağlıklı bir şekilde çalışmasından geçer. Kuru hava sterilizatörleri, ilk kurulum ve işletme maliyetlerinin düşük olması, az yer kaplaması ve sterilizasyon işlemini kısa sürede işlevsel gerçekleştirmesi sebebiyle en yaygın kullanılan sterilizatör türüdür. Bu ders, kuru hava sterilizatörlerinin kullanım yerleri ve amaçları ile cihazların işlerliğinin devam edebilmesi için kullanıcının ve özellikle tıbbî cihaz teknisyeninin yapması gerekenleri anlatmaktadır

Devamı

Medikal X ışını tüpleri

2009-12-14 08:42:30

Röntgen tüpleri ve ışın sınırlayıcılar röntgen tüplerinin olmazsa olmaz parçalarındandır. Bu parçalardaki herhangi bir arıza cihazın tamamen işlevsiz kalmasına neden olmaktadır. Tıp alanında kullanılan cihazlar arasında oldukça önemli bir yere sahip ve maliyet açısından yüksek değerlerde olan bu cihazların işlevsiz kalması hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan önemli kayıplar oluşturur. Yukarıda belirttiğimiz önemin dışında röntgen cihazları kullanıcılar ve hastalar açısından da oldukça önemli riskler taşımaktadır. Röntgen cihazlarındaki bu parçaların arızalanması veya yanlış çalışması bu riskleri artırmakta ve önemli kazalara ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı röntgen cihazlarında tüp ve ışın sınırlayıcıların doğru ve eksiksiz çalışması oldukça önemlidir. Ayrıca arızalanan ve sistemden çıkarılmış cihazların arızalarının kısa sürede giderilerek sisteme kazandırılması da sağlık hizmeti ve ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Elinizdeki derste röntgen cihazlarında kullanılan röntgen tüplerinin yapılarını, çalışmalarını, arıza çeşitlerini ve arıza oluşturabilecek nedenleri öğrenecek ve arızaları giderme yollarını görebileceksiniz. Bu derste ayrıca ışın sınırlayıcılardan kolimatörlerin yapısını, çalışmasını ve ayarlarını görebileceksiniz. Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği bilinciyle hareket ediniz ve tüm çalışmalarınızda bu duyarlılığı gösteriniz.

Devamı

Medikal Bilişim

2009-12-14 08:41:31

Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sonucunda bundan birkaç yıl öncesine kadar hayal dahi edemeyeceğimiz pek şey hayatımızın bir parçası hâline gelmiştir. Binlerce kilometre uzaktaki sevdiklerimizle sesli ve görüntülü olarak haberleşmek çok ucuza mal edilebilmektedir. Evinizdeki bilgisayarınızdan başvurular yapmak, fatura ödemek, havale yapmak, sınava girmek, danışmanlık hizmeti almak ve daha pek çok hizmeti almak mümkün hale gelmiştir. Şu anda hemen hepimize olağan gelen bu hizmetler anne veya babalarınız için nasıl olabildiğinin anlaşılması oldukça güç şeylerdir. Bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişimi hayatımızın her alanını ve aşamasını şekillendirmeye devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin bu olumlu gelişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Her organizasyon gibi sağlık sistemi içinde yer alan paydaşların da verilen hizmetlerin kalitesini artırmak suretiyle varlıklarını sürdürme refleksi göstermeleri olağandır. Bu nedenle her organizasyon kendisinden talep edilen hizmet kalitesini karşılamak üzere bilişim teknolojilerini bünyesine katmakta kendisi için gerekli olan yaşamsal fonksiyonları maliyet performans ölçütleri doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır. Bilişim teknolojilerine yatırım her işletmenin geri dönüşü en kısa zamanda gerçekleşen yatırımları arasında yer almaktadır. İnsan sağlığına hizmet etmek amacıyla günümüzde pek çok hastane, teknolojinin kendilerine sağladığı imkânları kullanmaktadır. PACS, CyberKnife, Teletıp, Telekonsültasyon, Biyotelemetri, Smart kart teknolojisi bunlardan sadece birkaçıdır. Bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde sağlık hizmetlerine dâhil olması ve sistemin ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi, sizler gibi sağlık alanında hizmet verecek teknisyenler içinde önemli hâle gelmektedir. Görevinizi yerine getireceğiniz çeşitli ortamlarda bu teknolojilerle karşılaşmanız bu sistemler üzerinde bakım, onarım, güncelleme yapmanız gerekecektir. Bu dersi başarıyla tamamladığınızda tıp bilişimi ve bu alanla ilgili tanım kavram ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacak, mevcut sistemlerin teknolojik altyapısını ayırt edebilecek, hasta tanıma elemanlarını kullanabilecek, arşivleme sistemleri üzerinde işlemler yapabileceksiniz.

Devamı

Medikal Sistemlerde Arıza Analizi

2009-12-14 08:39:33

Bu derste biyomedikal cihazları oluşturan kısımlardan; elektrik, bilgisayar, çıktı birimleri, elektronik ve mekanik üniteleri ayırt ederek, arıza durumunda yaklaşım noktalarını, genel test ve ölçümleri açıkladık. Ayrıca cihazlarımızda sık kullanılan motor çeşitlerinden servo ve step motoru da sizlere tanıtmaya çalıştık. Biyomedikal cihazların çeşitlerini ve kullanım alanlarını genel olarak gördünüz. Cihazlarda ve sistemlerde arıza arama ve yaklaşım yöntemlerini ve bu arızaları giderme tekniklerini de Cihaz Dışı Arızalar, Hata Kodları ve Modifikasyon derslerinden hatırlayacaksınız. Bu ders ile insan sağlığı için gerekli cihazların ölçüm kalitesini korumak amaçlı elektriksel güvenlik testlerini tanıyarak, temel testleri yapabileceksiniz. Sistem yaklaşımınızı geliştirerek cihazın ünitelerine müdahale edebilme becerisini kazanacak, ama bunun içinde çok sayıda uygulama yapmanız gerektiğini de unutmayacaksınız.

Devamı

Medikal Sinyal Analizi

2009-12-14 08:38:34

Elektrik ile çalışan bütün cihazlar bir elektriksel sinyal meydana getirir. Bu sinyallerin insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması sürecinde kullanılan biyomedikal cihazları etkilemesi istenmeyen bir durumdur. Bu istenmeyen sinyallerin analizinin yapılması ve cihazları etkilemesi önemlidir. Bunun için sırasıyla spektrum analizörü, gürültü ve elektromanyetik alan analizi ile değişken sinyallerin analizi hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Biyomedikal cihazları etkilememesi istenilen sinyaller hakkında gerekli bilgileri ölçümler yaparak inceleyebiliriz. Bunun için gerekli olan temel cihaz spektrum analizördür. Spektrum analizör ile yapılacak olan ölçümler ile sinyaller hakkında detaylı bilgiler edinilebilir. Bu bilgiler frekans değeri, güç, sinyaldeki dersasyon hakkında bilgi, frekansın harmonikleri vb. bilgilerdir. Biyomedikal sistemlerin bulunduğu ortamlardaki gürültü kaynaklarının tespiti, gürültünün ölçülmesi ve azaltılması da çok önemlidir. Elektriksel gürültünün ölçümü için gürültü ölçüm cihazları ve spektrum analizörden faydalanılır. Çalışma ortamındaki elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alan sonucu oluşan sinyaller de analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken etkenlerdendir. Sinyallerin analizi yapılırken değişken çeşitleri; frekans, faz, genlik, dalga şekilleri ve dersasyon çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ve yapılan ölçümler sonucunda sinyaller hakkında analiz yapmak daha doğru olur. Bu ders, biyomedikal cihazların çalışma ortamlarındaki elektriksel sinyallerini analiz edebilme bilgi ve becerisini vermeyi amaçlamaktadır.

Devamı

BiyoMedikal Gazlar

2009-12-14 08:36:44

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile biyomedikal cihaz teknolojileri alanında medikal alanda kullanılan gaz çeşitlerinin özelliklerini bilmek ve korunma tedbirlerini ayırt etmek sizler için çok yararlı olacaktır. Biyomedikal cihazların çalışma esnasında kullandığı gazları tanımak ve onları doğru tanklarla beslemek için üretim kodlarını ve yazım kurallarını bilmeliyiz. Yanlış besleme pahalı cihazların bozulmasına ve en önemlisi bir yaşamın sona erdirilmesine sebep olabilir. Bu dersten edindiğiniz yeterlikler ile ihtiyaç duyulan gazların talebinde daha rahat iletişim kurabileceksiniz. Gaz hat arızalarında, teknik problemleri daha rahat algılayıp çözümleyebilecek ve kullanıcı isteklerine göre teknik destek verebileceksiniz. Bu derste, medikal gazlar hakkında, temel bilgileri ve medikal gaz hatlarında arıza tespit etme ve giderme hakkındaki bilgileri bulacaksınız. Sizlerin, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında, insan sağlığını koruma ve kurtarmaya yönelik teknik destek çalışmalarını yaptığınızın bilincinde olacağınızı ve bu bilinci çalıştığınız ortam ve çevrenize de yayacağınızı umuyoruz.

Devamı

Medikal Diş Üniteleri Kullanımı

2009-12-14 08:35:48

Sağlık hizmetleri günümüzde çok önemli bir yer tutmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte biyomedikal cihazlar sağlık çalışanlarının en büyük yardımcısı olmuştur. Teknolojinin de ilerlemesiyle biyomedikal cihazların sayısı artmıştır. Bu cihazların bakım onarımları bir sektör oluşturmuştur. Günümüzde biyomedikal alanın hızla ilerlemesiyle, bu sektörün çok sayıda yetişmiş elemana ihtiyacı bulunmaktadır. Biyomedikal cihazların sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmesi ve insan hayatını koruyabilmesi için sürekli çalışır hâlde ve bakımlı olmaları gerekir. Bu ders ile diş ünitlerinin çeşitlerini tanıyıp tamir, bakım ve kalibrasyon tekniklerini uygulayabilecek, bir diş ünitini sürekli çalışır hâlde tutacak bilgi beceriye sahip olabileceksiniz. İstenilen yeterliliğe ulaşabilmek için öğrenme faaliyetlerinin gerekleri yerine getirilmeli, ölçme ve değerlendirmede başarıya ulaşılmadan bir sonraki öğrenme faaliyetine geçilmemelidir.

Devamı

Kuvözlerin Bakımı ve Kullanımı

2009-12-14 08:34:54

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile kuvöz cihazlarını tanıyacak, bu cihazların kalibrasyonunu yapabilecek, bu cihazların muhtelif arızalarını tespit edip arızalarını giderebilecek, rutin bakımlarını yapıp uygulama sonuçlarını hayata geçirebileceksiniz. Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde yeni doğanların yaşama tutunabilmesi için bazen özel donanımlara ya da cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Canlı doğumlarda bebek ölüm yüzdelerinin düşüklüğü, bir ülkenin gelişmişliğinin de göstergeleri arasında kabul edilmektedir. Ülkemizdeki bu oran binde 42,7’ dir. İşte bu cihazlar, bu yönüyle de oldukça önemli bir konumdadır. Bütün bunların ötesinde yaşama hakkı her yönüyle kutsal ve birincil bir haktır. Sizler bu cihazların bakımını, gerektiğinde onarımını ve kalibrasyonunu iyi bir şekilde yapmakla sadece mesleğinizi yapmış sayılmayacaksınız, bunların çok ötesinde belki de hayat kurtarma gibi yüce bir eylemin parçası olacak ve bu alanda sahip olduğunuz bilgiyle gurur duyacaksınız. Biyomedikal cihazların tamamına yakın bir kısmı, elektrik kesintisinin kabul edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu derse başlamadan kesintisiz güç kaynakları hakkında bilgi edinmeniz uygulama yaparken sizlere oldukça önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü transport kuvöz olarak adlandırılan cihazlarla yeni doğanın doğumhaneden özel odaya ya da hastaneden hastaneye nakli sıklıkla bu cihazlarla yapılmaktadır.

Devamı

Kalp Sinyal izleyicilerin kullanımı

2009-12-14 08:32:49

Kalp sinayl izleyici; EKG cihazlarının çeşitliliği göz önüne alındığında, bu ders ile vermek istediğimiz amaçlar size rehber olacaktır. EKG cihazlarının kurulumu konusunda da genellikle size rehber olacak esas servis el kitabı ve kullanıcı kılavuzlarıdır. Fakat temelde bütün kurulum uygulmalarının ana gerekleri hakkında bilgileri de bu derste bulabilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi esas olan çok çeşitli olan cihalar hakkında daha çok araştırma yapmak ve uygulama alanlarında bulunmaktır. Bu size cihazlar hakkında daha fazla bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Devamı

Biyomedikal Elektrodların kullanımı

2009-12-14 08:31:30

Tıp dünyası her geçen gün yeni gelişmelere imza atmaktadır. Ülkemiz bu gelişmeleri takip etmekte ve gelişen teknolojileri ülkemiz vatandaşlarının hizmetine sunmaktadır. Tıp teknolojisinin gelişimi, bizi bu alanda çalışan yetişmiş elemanların yeni teknolojiyi verimli kullanabilmesi için sürekli olarak öğrenime tabi tutulmaları gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. İnsan hayatının çok değerli olduğu ve tıbbi teknolojinin hata götürmez bir öneme sahip olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Tıbbi cihazlardaki gözden kaçan arızaların, ölçüm ve kullanım hatalarının bir insan hayatına mal olabildiği acı tecrübelerle kayıtlara geçmiştir. Sizler, bu dersi bitirdiğinizde tıbbi cihazlar içinde çok büyük öneme sahip olan sinyal izleme cihazlarının elektrot yapılarını öğreneceksiniz. Bu elektrotların kullanım alanlarını bilecek, ölçüm hatalarını ve yanlışlıklarını önleme metotları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Devamı

Ekg yazıcıları bakımı

2009-12-14 08:30:18

Unutmayın ki bu dersler, size anlatılan konular hakkında daha çok rehber ve yol gösterici olarak hazırlanmıştır. Esas bilgi, araştırma ve onu harekete geçiren merakla elde edilir. EKG cihazlarında kullanılan yazıcılar, farklı marka ve modellere göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Biz burada size, kullanılan yazıcı çeşitleri hakkında genel bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler ışığında farklı cihazlardaki yazıcıların kullanımı hakkındaki yorumları yapmak size kalacak. Eminiz ki bir teknisyen olarak siz bu yorumları yapabileceksiniz. EKG cihazlarının bakımı konusunda da genellikle size rehber olacak esas, servis el kitabı ve kullanıcı kılavuzlarıdır. Fakat temelde bütün bakım uygulamalarının ana gerekleri hakkında bilgileri de bu derste bulabilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi esas olan çeşitli cihazlar hakkında daha çok araştırma yapmak ve uygulama alanlarında bulunmaktır. Bu, size cihazlar hakkında daha fazla bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Devamı

Acil servis ve hasta nakil araçları

2009-12-14 02:31:51

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında acil servisi ve hasta naklinde kullanılan araçları tanımanız ve özelliklerini bilmeniz açısından sizler için çok yararlı olacaktır. Sağlık alanında verilen teknik destek yalnızca kapalı mekânlarda gerçekleşmeyebilir. Hastaların kaza yerinden taşınmalarında kullanılan donanımlar ve ilk müdahalelerin yapıldığı ortamlar da hayati öneme sahiptir. Acil bir durumda ilk birkaç dakikada alınan önlemler, hasta veya kazazedenin yaşamda kalabilmesi için son derece önemlidir. Kardiyak durması, bilinç kapalılığı. hastada büyük atar damarlarda nabız alınamaması, yani dolaşımın durmasıdır. Kardiyak durma olgularının yaklaşık %70’i hastane dışında meydana gelmektedir. Eğer TYD ilk 4 dakika içinde, defibrilasyon ilk 8 dakika içinde uygulanabilirse sağ kalma oranının %43 olduğu saptanmıştır. Acil servis ve hasta nakil hizmetlerinin çok hızlı gerçekleştirilmesi ve gereken ilk müdahalelerde koordinasyon öncelikle donanım ve teçhizatların tam ve doğru çalışması ile gerçekleştirilebilir. Bu koordinasyonun düzenine ve etkiliğine yardımcı olacak acil servis ve hasta nakil alanının özelliklerini öğrenmek de alanınızın değişik birimlerini tanıma, yükümlülüklerini anlama ve personel ile daha rahat iletişim kurarak teknik destek verebilme durumlarında büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Acil ve ilk müdahale kısımlarını içine alan bu derste, insan sağlığının olmazsa olmazları için gerekli cihazları tanırken ve kullanıldığı yerleri ayırt edebilirken hayati önemi hissedebilmelisiniz. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında, insan sağlığını koruma ve kurtarmaya yönelik teknik destek çalışmalarını yaptığınızı bilmeniz ve sizin de bunun önemi ile bilincini çalıştığınız ortam ve çevrenizle hassasiyetle paylaşacağınıza ve iş yaşamınıza katacağınıza eminiz.

Devamı