Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Matbaa ve Baskı

Bu bölümde matbaa ile ilgili terimler ve baskı işlemlerinde kullanılan makinelerin kullanımı hakkında bilgi bulabilirsiniz. Flekso özellikleri, Ofset hakkında detaylı bilgi, tifdruk baskı gibi sektöre yönelik bilgileri öğrenerek Matbba sektöründe kolayca iş bulabilirsiniz.


Matbaada hızlı çoklu kesim makinesi nasıl kullanılır ?

2009-10-07 00:52:40

Bu ders çoklu hızlı kesim makinesinin ambalaj üretiminde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Çoklu hızlı kesim makinesinde üretime hazırlık, uzun ve işlemlerin dikkatlice yapılmasını gerektiren bir aşamadır. Kullanılan makineler genelde değişik firmaların aynı çalışma mantığı ile çalışan makineleridir. Üretime hazırlık süreci kesim kalıbının takılması, kâğıt ve kartonların giriş ünitesine yüklenmesi, kesim izinin alınması, mizantren işlemi, kesme ve pilyaj ayarı, ayıklama gibi hepsi için ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken işlemlerden oluşur. Bu işlemler sayesinde iyi bir kesimin gerçekleşmesi için gerekli olan ön hazırlık yapılmış olur. Günümüzde ambalajlı ürün kullanımı hızla artmaktadır, ambalaj sektörü de ülkemizde giderek büyümektedir. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kaliteli güvenli ambalaj üretimi çeşitli makineler ile gerçekleşmektedir. Bu ders size karton ambalaj üretiminde baskı sonrası için gerekli becerileri kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çoklu hızlı kesim makinesinde karton ve kâğıt ambalaj hazırlayabilecek ve kesim kalıplarını makineye takabileceksiniz. Atık ayıklama ünitesinin yapısını anlayacak, makine ayarını uygun hızda çalıştırma işlemini yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, karton ambalaj sanayisinde hızlı çoklu kesim konusunda nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ümit ediyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Matbaada giyotin bıçağı nasıl değiştirilir

2009-10-07 00:51:33

Giyotin bıçağı, çelikten yapılmış ağır bir parçadır; kâğıt, karton ve mukavva gibi matbaacılıkta kullanılan malzemeler de yapıları gereği sert ve ağırdırlar. Bu nedenle bıçaklar sık sık körelirler ve körelen bıçakların sökülerek bilenmesi ya da bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Hâl böyle olunca giyotin bıçağının sökülüp takılması ve kesim ayarlarının yapılabilmesi için birtakım becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bu becerilerin en başında ise makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini kullanabilmesi ve temel bazı işlemleri gerçekleştirmesi gelmektedir. Giyotin Bıçağı Değiştirme dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, bıçak değiştirmede kullanılan araç ve gereçleri tanıyarak, giyotin bıçağını sökme ve takma işlem basamaklarını öğrenip uygulayabileceksiniz. Ayrıca ayar yapmada iş sırasını, iyi ayarlanmış bıçağın özelliklerini ve bıçağın ömrünü kısaltan etkileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kesim makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Matbaada montaj işlemi nasıl yapılır ?

2009-10-06 23:50:47

Montaj, matbaacılık sektöründe baskı öncesi aşamalardan birisidir. İşe ait kalıp kopya filmleri her renk için ayrı olmak üzere düzenlenerek şeffaf folyoler üzerine yapıştırılır. Bu folyolar kalıp çekiminde kullanılır. Montaj, basit bir yapıştırmadan ibaret değildir. İşin özellikleri, baskı makinesi ve cilt gibi değişkenlere bağlı olarak baskı ve baskı sonrası işlemler önceden bilinerek yapılmalıdır. Montajda yapılacak hata işin hatalı olmasına neden olur. Bu sebeple dikkatli olmak ve hassas çalışmak gerekir. Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile farklı özelliklerdeki forma montajlarını yapabileceksiniz.

Devamı

El tezgahında serigrafi baskı nasıl yapılır ?

2009-10-06 23:49:51

Bu ders serigrafi atölyesinde el tezgâhında baskı yapma aşamalarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Serigrafi baskı tekniği çok çeşitli alanlara hitap ettiğinden baskı işleminde kullanılan materyaller de değişiklik göstermektedir. Bu materyallere el tezgâhında yapılan baskı çalışmalarında uygun poza yapımı, mürekkep seçimi, rakle (sıyırıcı) seçimi, basılan işlerin kurutulması ve baskı yapılan kalıbın temizlenmesi aşamalarını öğreneceksiniz. Bu işlem basamaklarının en ideal şartlarda oluşturulup en kaliteli sonuçların alınabilmesi; mesleğini seven, alanında eğitim almış, teknolojik gelişmeleri takip eden teknik elemanlarla mümkündür. Baskı aşamalarında meydana gelecek bir yanlışlık, baskı kalitesini olumsuz etkileyecek, tüm aşamalarda sağlanan başarı, baskı kalitesini yükseltecektir. Hayatınızda kuralına uygun yaptığınız tüm çalışmalar başarılarınızı yükseltecektir.

Devamı

Fatura ve irsaliye reprodüksiyonu nasıl yapılır

2009-10-06 23:48:49

Ticari işletmeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile fatura ve irsaliyeyi aynı belge üzerinde belgelendirebilir. Bu tür belgeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılmaktadır. Bu derste bilgisayarda irsaliyeli fatura orijinali hazırlama ve kontrollerini yapma işlemlerini gerçekleştirebilecek beceriye ulaşmanız için gerekli bilgiler verilecektir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta irsaliyeli fatura reprodüksiyonu yapma yeterliliğini kazanmanız amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

Devamı

Matbaada fatura ve irsaliye nasıl hazırlanır

2009-10-06 23:47:57

Ticari faaliyette bulunan firmalar gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemleri belgelendirmek zorundadır. Bu belgelerden birisi de faturadır. Eğer yapılan ticaret sonucunda bir mal, bir yerden başka bir yere taşınacaksa irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Ticari işletmeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile fatura ve irsaliyeyi aynı belge üzerinde belgelendirebilir. Bu tür belgeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılmaktadır. Bu derste bilgisayarda irsaliyeli fatura orijinali hazırlama ve kontrollerini yapma işlemlerini gerçekleştirebilecek beceriye ulaşmanız için gerekli bilgiler verilecektir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta irsaliyeli fatura reprodüksiyonu yapma yeterliliğini kazanmanız amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz

Devamı

Flekso baskı silindiri nasıl temizlenir ?

2009-10-05 07:52:44

Bu ders flekso baskı makinesinin silindir temizliğinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Flekso baskı makinelerinin silindir temizliği dikkat edilmesi gereken önemli işlerden biridir. Silindirlerin temizliğinin doğru yapılması, hem baskı kalitesini, hem makinenin ömrünü, hem de baskı maliyetini etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar, bu işte çalışan elemanlarını çok titiz şekilde seçmekte, bu işlerin eğitimini almış çalışanları tercih etmektedir. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Baskıdan sonra flekso makine nasıl temizlenir ?

2009-10-05 07:52:06

Bu ders flekso baskı makinesinin temizlenmesi aşamasında gerekli hazırlıkların doğru yapılmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Flekso baskı makinelerinin temizliği teknik bilgi gerektiren ve çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. Doğru yapılan temizlik aşaması hem baskı kalitesini, hem flekso baskı makinesinin ömrünü, hem de baskı maliyetini etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar bu işte çalışan elemanlarını çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedirler. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Flekso makinesi baskıya nasıl yazırlanır ?

2009-10-05 07:51:29

Bu ders flekso baskı makinesinin üretime hazırlığı aşamasında ve baskı esnasında gerekli hazırlıkların doğru yapılmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Flekso baskı tekniği günümüz teknolojik gelişmelerden nasibini oldukça fazla almış olmasından dolayı flekso baskı makinelerinin üretime hazırlığı teknik bilgi ve çok dikkat gerektiren bir iştir. Doğru yapılan hazırlık aşaması hem baskı kalitesini hem baskı hızını hem de baskı maliyetini etkilemektedir. Bunun için büyük ölçekli matbaalar, bu işte çalışan elemanlarını çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedirler. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Flekso kalıbı nasıl çıkarılır ?

2009-10-05 07:50:42

Günümüzde ambalajlı ürün kullanımının hızla arttığını, ambalaj sektörünün ülkemizde yaygınlaşarak büyüdüğünü görmekteyiz. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve iş huzurunun artması için ambalaj teknolojisi içinde Flekso Baskı alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır. Flekso kalıp hazırlama, Flekso Baskı Teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ambalajın günlük yaşamımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün ambalajlandığını görmekteyiz. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan ambalaj malzemelerinin işlenmesi de çok çeşitlilik göstermektedir. Ambalaj malzemelerinin baskı öncesi işlemlerinin gerçekleştirildiği, baskıda kullanılacak kalıpların hazırlandığı makineleri kullanmak birtakım becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin başındaysa makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini doğru kullanabilmeleri ve temel bazı flekso kalıp hazırlama işlemlerini gerçekleştirmeleri gelir. Flekso Kalıp Hazırlama dersi bu yöndeki becerilerin kazandırılması için hazırlanmıştır. Bu dersi tamamladığınız zaman flekso baskı makinelerinde baskısı yapılacak işlerin kalıplarını hazırlamada filmleri kalıba montaj yapabilecek, montajlanmış kalıpların kalıp çekim işlemlerini uygulayabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan ölçme ve flekso baskı kalıbı malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda flekso kalıp hazırlama alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişecek, üretime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız.

Devamı

Flekso baskı giriş ayarları nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:50:08

Bu ders flekso baskı makinesinin baskıdan hemen önce ve baskı aşamasında giriş ayarlarının doğru yapılmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Bu derste flekso baskıda kullanılan farklı malzemeleri tanıyacak ve bu malzemelerden bazılarına yapılan korona işlemini uygulamalı olarak anlayacaksınız. Flekso makinesinin çözgü ünitesinde bobinlerin nasıl takıldığını, görevlerini ve fren sistemlerini uygulamalı anlayabileceksiniz. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Flekso çıkış ayarları nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:49:31

Bu ders flekso baskı makinesinin baskı sonrasında çıkış ayarlarının doğru yapılmasını uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Flekso baskıda sargı ünitesi baskı sonrası işlemler açısından oldukça önemlidir. Sargı tekniğinin malzemeye uygun yapılmasını bu ders ile uygulayabileceksiniz. Çıkış tansiyon ayarının giriş tansiyon ayarından farklı olması gerekliliğini uygulayarak öğreneceksiniz. Sarma esnasında yapılacak ek işlemleri ve ayarlamaları öğreneceksiniz. Etiket baskı kenar fazlalıklarının sargı ünitesinde farklı bir bobine sarılması gerektiğini uygulayarak öğreneceksiniz. Flekso makinesinin baskı ünitelerinden sonra ilave edilen kesim ve ebatlama bıçaklarının bulunduğu ünitenin ayarlamasını yine bu ders size kazandıracaktır. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Flekso baskı ayarları nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:48:59

Bu ders flekso baskı makinesinin baskıya hazırlık aşmasında ve baskı esnasında ayarlarının nasıl yapılacağının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Bu derste flekso baskı makinesinde işe uygun aniloks seçimini yapabileceksiniz, mürekkebi kurutma ünitesinde kullanılan malzemeye göre ayarlayabileceksiniz. Makine üzerinde malzemeye uygun forsa basınç ayarını yapabileceksiniz. Malzemeyi makine içerisinden ayarlı bir biçimde geçirebileceksiniz. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Flekso baskı nedir, nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:48:15

Bu ders, tek renkli baskının flekso baskı makinelerinde uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Tek renkli flekso baskı ayarları dersi, size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, tek renkli bir işin baskısı için gerekli olan baskı makinesini baskıya alarak ve orijinale göre ilk baskı kontrolünü ve diğer ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tek renkli flekso baskı ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Serigrafi baskıda şablon nasıl hazırlanır ?

2009-10-04 12:49:18

Bu derste serigrafi atölyesinde, baskı için kalıp hazırlama aşamaları anlatılmaktadır. Serigrafi Kalıbı Hazırlama dersi ile serigrafi şablonları, emülsiyon çeşitleri, emülsiyon kullanım alanları, emülsiyon sürülmesi, kalıp pozlandırılması, kalıbın açılması, kalıbın retüş yapılması, kalıbın sızdırmazlık sağlaması kalıbın kurutulması, aşamalarını öğreneceksiniz. Serigrafi atölyelerinde kalıpçının önemli bir yeri vardır. Kalıp yapılma aşamasında oluşan bir hata, baskı sırasında ortaya çıkar. Hatanın çıkmaması için kalıpçının çok dikkatli çalışması gerekmektedir. Serigrafinin başlangıç noktası kalıp hazırlamadır. Ders uygulamalarında çok titizlik göstermeniz ve uygulamaları kendi çabalarınızla tekrar etmeniz sizin için yararlı olacaktır. Serigrafi, meslek itibariyle günümüzde yaygın olarak tekstil ve etiket sektöründe kullanılmaktadır. Serigrafi baskı sektörü kalifiye elaman ihtiyacını sizin gibi bu dersi almış kalifiye elemanlardan karşılayacaktır. İş bulma konusunda diğer sektörlere göre daha şanslı bir durumdadır. Öğreneceğiniz bu ders ile bir serigrafi atölyelerinde kalıpçı olarak iş bulmanıza yardımcı olacaktır. Serigrafi aynı zamanda bir sanattır. Bu sanatın önemli aşaması kalıp hazırlamadır. Özgün baskı şablonları hazırlanabilir ve baskı yapılabilir. Bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Serigrafi baskının kalıp hazırlaması ve baskısı küçük işletmelerde yapıldığı gibi çok büyük işletmelerde mevcuttur. Küçük işletmelerde kalıbı yapan kişi ile baskı yapan kişi aynı olabilir. Fakat büyük işletmelerde mutlaka kalıp atölyesi vardır. Bu derste göreceğiniz her uygulama bire bir o atölyelerde yapılmaktadır. Sizin yapacağınız, bu dersi iyi öğrenmenizdir.

Devamı

Baskı için görüntü tarama ve düzeltme

2009-10-04 12:47:55

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak insan hayatı kolaylaşmakta ve eskiden manuel olarak yapılan iş ve işlemler günümüzde bilgisayarlarda veya bilgisayar destekli makinelerde yapılmaktadır. Grafik tasarım alanı da bu teknolojik gelişmelerden nasibini almıştır. Günümüzde farklı ortamlarda basılacak ya da yayımlanacak dergi, broşür, kitap, katalog vb. materyaller dijital ortamda hazırlanmaktadır. Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programlar vektörel tabanlı programlar, dizgi ve mizanpaj programları ile resim işleme programlarıdır. Vektörel tabanlı programlar; amblemlogo, el ilanı, çizelge, broşür, afiş vb. işlerin tasarımında kullanılır. Dizgi ve izanpaj (sayfa düzenleme) programları ise çok sayfalı (kitap, dergi, gazete vb.) materyallerin tasarımında kullanılmaktadır. Resim işleme programları ise internet yayıncılığında, sunum hazırlamada, kitap, dergi, afiş gibi basılı materyallerde kullanılacak görsellerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Resim işleme, yani resmi yayına hazır hâle getirme önemli bir iştir. Resimleri işleyip düzenleyen, baskıya hazırlayanlar bu alanda uzman kişilerdir. Resim işleme fotoğraf bilgisinin yanında program bilgisi, grafik bilgi ve becerisi isteyen bir daldır. Bu bilgi ve becerilere sahip kalifiye elamanlara her zaman ihtiyaç vardır. Bu ders resimlerin taranması ve görüntü işleme programında düzeltilmesi işlemlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Bu dersi öğretmeninizin rehberliğinde bitirdiğinizde resimleri tarayabilecek ve resimleri düzenleyip baskıya veya internet ortamına hazırlayabileceksiniz. Tarama ve fotoğrafları düzeltme titiz ve dikkatli çalışmayı gerektirir. Öğrenme sürecinde ne kadar titiz, dikkatli ve derse ilgili olursanız başarınız da o oranda artacaktır. Bu ders ile daha nitelikli baskı öncesi operatörü olarak yetişeceğinize inanıyor ve başarılar diliyorum.

Devamı

Matbaada Piliyaj ve Perforaj nasıl yapılır

2009-10-04 12:47:04

Teknoloji her geçen gün gelişmekte ve buna bağlı olarak eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyaç daha fazla artmaktadır. Bu dersin, basım sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli ve nitelikli iş gücünü karşılama konusunda önemli bir yapı taşı olması umut edilmektedir. Bu ders baskı sonrası elemanına, gerekli görülen işlerde pilyaj ve perforaj, işlemlerini tekniğine uygun şekilde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Devamı

Matbaada paketleme ve sevkiyat işlemleri

2009-10-04 12:46:16

Paketleme, bir ürünün kullanıma uygun muhafaza edilebilmesi ve kullanılabilmesi için yapılan işlemdir. Burada asıl amaç ürünün özelliklerini bozmadan paketlenmesidir. Matbaacılık sektöründe paket, sağlam ve içindeki malzemeyi koruyan nitelikte olmalıdır. Paketin içeriğini tanımlayan iyi yapışmış etiketleme yapılmalıdır. Değişik şekilde hazırlanan paketler, folyolama makineleri, bantlama gereçleri kullanıldıktan ve etiketleme işlemleri yapıldıktan sonra uygun şekilde istiflenerek paletler, forkliftler, transpaletler vasıtası ile güvenli bir şekilde sevk edilmektedirler. Uluslararası Paketleme ve Sevkıyat yapan işletmelerde nitelikli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Edindiğiniz her bilgi, kazandığınız her beceri, bu sektörde sizi mutlaka etkin ve yetkin bir eleman konumuna getirecektir. Bu derste Paketleme ve Sevkıyat kurallarını ve tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. Böylece derste verilen paketleme ve Sevkıyat yapma şansına sahip olacaksınız.

Devamı

Matbaada karton ambalaj yapıştırma

2009-10-04 12:45:37

Bu ders karton yapıştırma makinesinde ambalaj üretiminin uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Karton yapıştırma makinesinde üretime hazırlık, uzun ve işlemleri dikkatlice yapılması gereken bir aşamadır. Kullanılan makineler genelde değişik firmaların aynı çalışma mantığı ile çalışan makineleridir. Üretime hazırlık süreci kâğıt ve kartonların giriş ünitesine yüklenmesi, katlama ünitesi ayarları, yapıştırma ünitesi ayarları işlemi, katlanmış kartonların paketlenmesi gibi hepsi için dikkat edilmesi gereken işlemlerden oluşur. Bu işlemler sayesinde iyi bir katlama ve yapıştırma gerçekleşmesi için gerekli olan hazırlık yapılmış olur. Günümüzde ambalajlı ürün kullanımı hızla artmaktadır, ambalaj sektörü de ülkemizde giderek büyümektedir. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kaliteli güvenli ambalaj üretimi de çeşitli makineler ile gerçekleşmektedir. Basılan karton ambalajlar; özel kesim,ayıklama, katlama, yapıştırma makineleri gibi otomatik makinelerle hızlı bir şekilde üretilmektedir. Bu ders, ,baskısı, kesimi ve kırpıntı ayıklaması yaplımış karton ambalaj ürünlerinin yapışma aşamasında ne gibi işlemlere tabi tutulduğu becerisini sizlere kazandırmak için hazırlanmıştır. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler karton kutu yapıştırma makinesinde karton ve kağıt ambalaj hazırlayabilecek ve yapıştırma işlemlerini makinede yapabileceksiniz. Katlama ve yapıştırma ünitelerinin yapısını anlayacak, makine ayarını, uygun hızda çalıştırma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, karton ambalaj sanayisinde karton ambalaj yapıştırma konusunda nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

Devamı

Matbaada Serigrafi kapak baskısı

2009-10-04 12:44:54

Bu derste, size hazır olarak gelecek olan serigrafi şablonunun baskı tezgâhına sabitlenerek; yükseklik ayarının yapılması, mürekkep kıvamının ayarlanması ve baskının gerçekleştirilmesi işlem basamakları anlatılmaktadır. Bütün bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bu becerilerin en başında ise baskıyı yapacak kişilerin şablonlar ve el tezgâhları hakkında genel bir bilgiye sahip olması ve mürekkep kıvamını iyi ayarlayabilmesi için temel bazı işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kapak Baskısı dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, şablon hazırlama yöntemleri ve el tezgâhlarını genel olarak tanıyarak, tezgâha şablonu sabitleme ve yükseklik ayarı yapma, mürekkep hazırlama, baskıyı gerçekleştirme işlem basamaklarını öğrenip uygulayabileceksiniz. Ayrıca baskı kontrolünü yaparak oluşabilecek hataları gidermeyi öğreneceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kapak baskısı sırasında ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Matbaada kutu yapımı

2009-10-04 00:31:23

Ambalaj, ürünün korunması, dayanıklılığının sağlanması, kolay taşınması ve görsel olarak tüketicinin dikkatini çekmesi için kullanılan bir malzemedir. Günümüzde rekabetin çok fazla olması ambalajın üstlendiği rolü etkilemektedir. Birçok ürünün pazara sunuluş şekli birbirine benzediğinden pazarlama uzmanları ambalajı bir markayı diğerinden ayırmanın en önemli ögesi olarak görmektedirler. İhtiyaca göre ambalaj sanayinde çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır; ama gerek maliyet, gerekse görsel tasarım açısından karton, ambalajın vazgeçilmezlerindendir. Karton ambalajlar, karton tabakalar hâlinde basılmak üzere planlanır ve basıldıktan sonra özel kesim bıçakları ile kesim, pilyaj, varsa perforaj işlemleri tamamlandıktan sonra katlanıp yapıştırılarak doluma hazır hâle getirilir. Hazırlanan bu dersle karton ambalajın yapısal ve görsel ögelerini öğrenecek, kutu açınımı çizebilecek ve dikkat edilmesi gereken ögeleri öğreneceksiniz. Ders sonunda öğrendiğiniz bilgi ve becerilerinizle kendi kutu ambalajınızı yapabileceksiniz.

Devamı

Kartvizit nasıl basılır ?

2009-10-04 00:30:39

Kartvizit; kişiyi ve bağlı bulunduğu kurumu temsil eden, kurum logosu ve iletişim bilgilerini içeren basılı bir materyaldir. Günümüzde insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bir araç olan kartvizit, her sektör ve alana mensup kişiler tarafından kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda geçerli bir yeri olan kartvizitin hazırlık ve basım işleri de matbaalar tarafından gerçekleştirilir. Kartvizit kullanan kişilerin sayısının çokluğu göz önüne alındığında, kartvizit reprodüksiyonunun matbaaların iş potansiyeli önemi daha kolay anlaşılabilir. Bu derste size, kartvizit reprodüksiyonuyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa alanında daha nitelikli eleman olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

İpekli serigrafi baskı nasıl yapılır

2009-10-04 00:29:20

Bu ders serigrafi baskı sisteminde kalıp oluşturma aşamalarından biri olan uygun ipek seçimi ve bu ipeğin çerçeveye gerilmesi işleminin uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Ülkemizde tüm sektörlerde yaşanan teknolojik gelişme ve kalite kontrol çalışmaları serigrafi baskı sektörünü de etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da firmalar personel seçiminde daha çok eğitimli insanları tercih etmeye başlamıştır. Serigrafi baskıda uygun ipek seçimi ve çerçeveye germe işleminin tam olarak yapılabilmesi ve bu işlemin sonunda kalitenin yakalanması ancak mesleki eğitimle mümkün olacaktır. Size bu derste serigrafi baskıda ipek germe işlemi için gerekli teorik bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir.

Devamı

Varak yıldız nedir, varak baskısı nasıl hazırlanır ?

2009-10-04 00:28:28

Varak yaldız baskısı, baskı sonrası işlemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Basılı materyallere dikkat çekici özellikler kazandırmanın bir yolu da varak yaldız baskısıdır. Basılı ürünlerin içerikleri kadar görselliklerinin de tüketici üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Varak yaldız kullanarak ürünlerin görselleştirilmesi bu materyallerin kullanımına dair beceriler gerektirmektedir. Varak yaldız dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, folyo baskısı için kullanılan klişeleri takıp işe göre üretim bandı hazırlayacak, uygun ve doğru pozisyonda baskı yapabilmek için poza hazırlama işlemlerini yapacak, baskı sonrası kaliteye yönelik kontroller yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme, araç ve makine bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sıcak folyo baskısı makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.

Devamı

Takvim nasıl hazırlanır

2009-10-04 00:27:23

Promosyon, ticari firmalar tarafından müşterilerine firmalarının reklâmını yapmak amacıyla dağıtılan reklâm materyalidir. Bunların arasında en önemli ve etkili olan takvim gelmektedir. Günümüz ticaret hayatında firmaların öne çıkma istekleri doğmuştur ve kendilerini tanıtabilmek ve müşteri portföylerini arttırabilmek için diğer reklâm materyalleri ile birlikte takvim de kullanılmaktadır. Firmaların tanıtımında önemli bir yeri bulunan takvim promosyonları matbaalar tarafından basılır. Takvim dersinde bilgisayarda orijinal hazırlama ve kontrolleri yapma işlemlerini gerçekleştirebilecek beceriye ulaşmanız için gerekli bilgiler verilecektir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta takvim reprodüksiyonu yapma yeterliliğini kazanmanız amaçlanmaktadır. Hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı