Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Dikiş Kalıpları , Elbise Kalıpları

Giysi Modelleri, Etek kalıpları, gelinlik kalıpları, Elbise Dikişi, Çocuk ve Bayan Elbise dikimi teknikleri. Erkek elbise dikimi. Dikiş makinesi özellikleri, pratik dikiş teknikleri, yazlık etek ve mini etek modelleri. Gelinlik ve Nişan elbisesi dikimi.


Drapaj tekniği ile etek kalıbı hazırlamak

2009-08-03 22:22:19

Dokuma tezgâhları ile kumaş üretimi dönemi başladığında, Yunan ve Roma kültürleri ilk insanın giyim tarzının çok ötesine giderek, drapajı estetik bir giyim için kullandılar. Zamanla dokuma tezgâhlarının, dikiş makinelerinin, kalıp çıkarma tekniklerinin gelişmesi, bilgisayar ile desteklenmesi gibi teknolojik gelişmeler sonucunda seri üretim ve standardizasyon çok daha kolay ve ucuz giyinme imkânı sağlamış olsa da, drapaj tekniği önemini ve gerekliliğini yitirmemiştir. Bireyselliğin ve farklılığın ön plana çıktığı günümüz modasında, kişilerin zevklerinin tatmin edilmesinde, drapaj tekniği ile kalıp hazırlama ön plana çıkmaktadır. Haute-Couture (ısmarlama giyim) alanında, kişiye özel tasarımlar yapıp uygulayabilmek çalışan kişiye de zevk vermektedir. Yaratıcılık gerektiren ve emeğin yoğun olduğu bu yöntem diğer üretim yöntemlerine göre keyifli olduğu kadar kazançlıdır da. Siz de bu ders ile, drapaj tekniği ile asimetrik, drapeli etek kalıpları hazırlamayı öğrenecek ve birçok etek modelini rahatlıkla uygulayabileceksiniz.

Devamı

Drapaj tekniği ile bluz kalıbı hazırlamak

2009-08-03 22:21:18

Kalıp hazırlama tekniklerinden biri de drapaj tekniği ile kalıp elde etme yöntemidir. Öyle modeller vardır ki, diğer kalıp hazırlama teknikleriyle elde etmek oldukça zordur. Aynı zamanda standart dışı beden ölçüleri ve vücut yapıları mevcuttur. İşte bu noktada drapaj tekniğine ihtiyaç duyulur. Moda evlerinde kişilerin istekleri doğrultusunda ve vücut ölçülerine uygun olarak, kişiye özel giysiler çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda, drapaj ağırlıklı olarak kullanılan bir yöntemdir. Drapaj tekniği, drapeli, bol büzgülü, volanlı, simetrik ve asimetrik modellerin başarı ile uygulanmasına olanak sağlar. Bu yöntemle hazırlanan modeller kalıbın hazırlanması esnasında, modelin duruşu ve genel görünümü hakkında fikir verir ve gerekliyse değişikliklerin anında yapılabilmesini sağlar. Haute-Couture (ısmarlama giyim) alanında, kişiye özel tasarımlar yapılmakta olup, yaratıcılık gerektiren bu tasarımlar drapaj tekniği ile oldukca rahat uygulanabilmekte ve çalışan kişiye de zevk vermektedir Yaratıcılık gerektiren ve emeğin yoğun olduğu bu yöntem diğer üretim yöntemlerine göre keyifli olduğu kadar kazançlıdır. Siz de bu ders ile, drapaj tekniğiyle bluz kalıbı hazırlamayı öğrenecek ve birçok bluz modelini rahatlıkla ve zevkle uygulayabileceksiniz.

Devamı

Model uygulamalı etek kalıbı 2

2009-07-28 08:39:33

Hazır giyimin ülkemiz için önemini artık kavramış bulunmaktasınız. Bu nedenle bu sektördeki kaliteli eleman eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu da biliyor olmalısınız. Moda insanların giyim zevkini yönlendiren gizli bir güçtür. Ülkelerde bu gücün etkisi altındadır. Bizlerde ister istemez modanın çekim alanına her zaman olmasa da zaman zaman girmekteyiz. Moda ayrıca ülkelerin ekonomisinde de büyük etkiler yaratmaktadır. Ülkemizde de hazır giyim sektörü moda çarkının içinde dünyaya ayak uydurabilecek kadar büyümüş ve aynı oranda da kalitesi artmıştır. Bu nedenle kalıp bilgisi olan elemanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alandaki eksikliği tamamlamak için sizlerle model uygulama ile ilgili becerileri artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. İyi bir model uygulayıcısı olabilmek için iyi bir gözlemci, analist ve detaycı olmak gerekmektedir. Bu dersle model uygulamayı biraz daha anlayacak, model uyguladığınız kalıbı şablonlayıp serilemesini yapacak ve pastal resmini hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Model uygulamalı etek kalıbı 1

2009-07-28 08:38:52

Günümüzde hazır giyim sektörü ülkemizin önde gelen endüstri kollarından biridir. Hızla ilerleyen ekonomik gelişmeler, iş dünyasında uzman personel kullanımını önemli hale getirmiştir. Yeni teknolojilere göre eleman yetiştirmek üzere, sektörün her birinin işlevini bilen, temel bilgi ve becerilerle donatılmış insanlara gereksinim vardır. Bu nedenle bu sektörün en önemli koşullarından biri kalıp bilgisi olan elemanların yetiştirilmesidir. Amacımız size, kendi başınıza belli bir süre içinde model özelliğine göre kalıp hazırlama, model uygulama, şablon, serileme ve pastal planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Bu derste sizlere kalıp elde etmeyi daha basit, anlaşılır, uygulanabilir ve zevkli hale getirmek hedefimiz olacaktır. Hazır giyim sanayindeki gelişmeler modaya uygun giysilerin, her gelir düzeyine, her zevke ve ihtiyaca cevap verecek şekilde hızlı üretimini olanaklı kılmaktadır. Bu da günümüzde giyinmede modanın etkisini artırmaktadır. Bu arz talep yoğunluğu çerçevesinde de model ve formlardaki giysilerin kalıplarını hızlı ve doğru olarak hazırlamakta büyük önem kazanmıştır. Hazır giyim üretiminin istenilen kalite ve kapasitede gerçekleştirilebilmesi için, çok iyi kalıp bilgisi olması, modeli çözümleyebilme bilgi ve becerisinin edinilmesi gerekmektedir. Bu derste; düz dar etek kalıbı üzerine model uygulama bilgi ve becerisini kazanacaksınız. Etekte model uygulama tekniklerini öğrenerek her modelin kalıbını hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Zikzak dikişi

2009-07-28 08:37:03

Teknolojik ilerlemeler, hazır giyim sektöründe kesim ve dikimde kullanılan makinelerde gelişmeler sağlamıştır. Harcanan zamanı minimuma indiren ve ürün kalitesini yükselten bu makineler sektörde verim artışı sağlanmaktadır. İnsan gücünün yerini makine sistemlerine bıraktığı globalleşen ve hızla değişen çağımızda, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmelerin yakın takipçisi olmak gerekmektedir. Bu ders yardımı ile teknoloji ürünlerinden biri olan zikzak makinesini amacına uygun olarak dikime hazırlayabilecek, seri bir şekilde kullanabilecek, makinenin temizlik ve bakımını yapabileceksiniz.

Devamı

Kadın beden kalıpları 2

2009-07-28 08:36:29

Dünyada tekstil sektörünün hızlı bir şekilde ilerlemesinden Türk hazır giyim sektörü de etkilenmektedir. Özellikle tekstil alanındaki teknolojinin hızla gelişip güçlenmesi, ülkemizde de bu sektörün yeniden yapılanmasına, buna paralel olarak da kalıp hazırlamak, moda -model yaratmak ve devam ettirmek için temelde yetişmiş teknik elemanlara olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan bu dersle, penssiz temel beden ve kol çizimleri ile özellik gösteren kadın vücut yapısına göre (büyük göğüslü, çıkık kalça, eğik sırt ve göbekli) kalıp düzeltmeleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız

Devamı

Kadın beden kalıpları 1

2009-07-28 08:36:01

bu dökümanla temel kadın beden kalıbı için ölçü alma, temel beden çizimi, temel kol çizimi, temel beden ve kol kalıbı şablonu ile seri çizimleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Devamı

Temel dikiş teknikleri

2009-07-28 08:34:59

Tekstil, dünyada ve Türkiye’de hızla ilerlemektedir. Globalleşme paralelinde tekstil, hem ekonomik hem de teknolojik anlamda kendine büyük bir yer bulmuştur. Bu sektör içerisinde Türk Giyim Sanayi, rekabetçi yapısı ve yenileşmeye açık bünyesi ile Türkiye’nin uluslar arası pazardaki güvencesi durumundadır. Bu pazar içerisinde yerimizi koruyabilmemiz bilgi, beceri ve tutumları geliştirmekle mümkün olacaktır. Giysinin istenen kalite niteliklerine uygun olarak üretilmesi, ön çalışmaların doğru yapılmasına bağlıdır. Bu derste, giyimde kullanılan temel dikiş teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ders sonunda giyimi oluşturan temel dikişleri uygulama becerisine sahip olabileceksiniz.

Devamı

Kadın ceket kalıpları 2

2009-07-28 08:33:46

Hazır giyim sektörünün yoğun bir çalışmayı gerektirmesi, ülkemiz genç nüfusunun yoğunluğu; ülkemizde tekstil hazır giyim sanayinin çalışmalarını ve ekonomiye katkısını küçümsenmeyecek boyutlara taşmıştır. İnsanların yaşam standartlarını arttırma çabası, her alanda eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu eğitimlerde, alanındaki her konu hakkında biraz bilgi sahibi olmak yerine, bir işi çok iyi bilen uzman kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu ders kadın giyim modelistliği ile kadın terziliği dallarında çalışmayı düşünenler için yeterli bir içeriğe sahiptir. Çevremize baktığımızda herkesin standart ölçülere sahip olmadıklarını görürüz. Vücut ölçülerinde çok büyük bir sorun olmadıkça, insan vücudunu standartlara yakın hatlara kavuşturabilmesi bakımından giysiler içinde ceketin ayrı bir yeri vardır. Özellikle resmi kurumlarda, törenlerde sıkça kullanılan ceketi, kumaş ve model özelliği ile abiye, spor, yazlık ya da kışlık olarak çalışmak mümkündür. Ceketin model özelliği, astarlı ya da astarsız olması vb. özellikler kalıp çizimini etkileyen faktörlerdir. Temel kalıp ne kadar doğru hazırlanırsa, bu kalıp kullanılarak elde edilecek diğer kalıplar da o kadar sağlıklı olacaktır. Bu derste, kadın ceket kalıbı seri oranlarını hesaplayarak seri çizimi yapacak, ana ve yardımcı malzemelerini belirleyerek hesaplayabileceksiniz. Çalışmalarınızı başarıyla tamamladığınızda kadın ceket kalıbı seri çizimi yapabilecek, ana ve yardımcı malzeleri tanıyacak ve modele uygun ana ve yardımcı malzeme seçebileceksiniz.

Devamı

Kadın ceket kalıpları 1

2009-07-28 08:33:16

Hazır giyim sektörü yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir. Ülkemizin genç nüfusu, hazır giyim sektöründe ihtiyaç duyulan emek gücünü karşılayabilecek orandadır. Ülkemizde hazır giyim sanayinin ekonomiye katkısı küçümsenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. İnsanların yaşam standartlarını her geçen gün iyileştirme eğiliminde olması nedeniyle, her alanda eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacı da artırmaktadır. Günümüzde bir alanındaki her konu hakkında biraz bilgi sahibi olan kişiler yerine, bir işi çok iyi bilen uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ders, kadın giyim modelistliği ile kadın terziliği dallarında çalışmayı düşünenler için yararlı olacaktır. Resmi kurumlarda, törenlerde sıkça kullanılan ceketi, kumaş ve model özelliği ile abiye, spor, yazlık ya da kışlık olarak çalışmak mümkündür. Ceketin model özelliği, astarlı ya da astarsız olması vb. özellikler kalıp çizimini etkileyen faktörlerdir. Temel kalıp ne kadar doğru hazırlanırsa, bu kalıbı kullanılarak elde edilecek diğer kalıplar da o kadar sağlıklı olacaktır. Bu derste, kadın ceketinde kullanılan ölçülere, model özelliğine göre bolluk ilavelerine, temel kadın ceket kalıbı çizimine, şablon çizimine ve model uygulamalı kadın ceketi çizimine ait gereken tüm bilgileri bulacaksınız. Çalışmalarınızı başarıyla tamamladığınızda farklı ölçülere göre de kadın ceket kalıpları hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Erkek safari gömlek kalıbı

2009-07-28 08:29:21

Safari gömlek, güneşe, toza, yağmura karşı koruyucu nitelikler taşıyan, genellikle keten veya benzeri kumaşlardan yapılan, kısa kollu, kemerli, önden düğmeli, erkek yakalı, büyük ve kapaklı dört cebi olan uzun, model uygulamalı bir gömlek çeşididir. Günümüzde erkek giyiminde, değişik amaçlı giysi çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gömlek, giysi çeşitleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Gömleğin kullanışlı, sağlıklı, rahat ve şık olması talebi ve beraberinde üretimi arttırmaktadır. Safari gömlekler daha çok spor giyimden hoşlanan beylerin tercihi olmaktadır. Son yıllarda modanın da etkisiyle, yaşanan hızlı değişim müşteri isteklerini de değiştirmektedir. Üretimde esnekliği ve çeşitliliği zorunlu hale getirmektedir. Askeri üniformalardan esinlenen safari modeller 1940’larda ortaya çıkmış ve 1970’ lerde yeniden moda olmuştur. Hazır giyim firmalarınca sık kullanılan safari temasını haki ve toprak renklerle son yıllarda birçok firmanın koleksiyonlarında yer almıştır. Başarının giderek daha çok bilgiye bağlı hale gelmesi, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu dersle model üretme zevkinizi geliştirebileceksiniz. Böylelikle sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye eleman olma özelliği kazanarak, sektörde iş bulma şansınızı arttıracaksınız.

Devamı

Erkek sabahlık dikimi

2009-07-28 08:28:43

Sabahlık; pijama üzerine, yataktan kalktıktan sonra giyilen bir iç giyim türüdür. Günümüzde sabahlık sadece bir kadın kıyafeti olmaktan çıkmış, erkeklerin de tercih ettiği bir giyim türü olmuştur. Erkek sabahlığının rahat ve kullanışlı olması önemlidir. Bu nedenle kullanılacak kumaş ve uygulanacak modelin bu özellikleri taşıması gerekir. Erkek sabahlık üretiminde yazlık olarak; saten, ipek, poplin, kışlık olarak; yünlü kumaşlar kullanılmaktadır. Ayrıca erkek sabahlıklarında çeşitli süsleme teknikleri kullanılarak, giysi daha zevkli bir hale getirilmektedir. Bu süsleme teknikleri arasında aplike, kapitone, makine dikişini sayabiliriz. Bunların dışında, renk, desen ve tür yönünden birbiri ile uyumlu iki kumaşın kombine edilmesiyle hazırlanan modellerde oldukça yaygındır. Bu derste; erkek sabahlığı model tanımlanmasından başlayarak kesimi, tekniğine uygun dikimi, son ütü ve son kontrol işlemleri anlatılmaktadır. Erkek sabahlık üretimi dersinü başarıyla tamamladığınız da, erkek sabahlığı üretimiyle ilgili tüm bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaksınız. Derste verilen örnek sabahlık dikimi yardımıyla daha farklı renk, kumaş ve modellerde sabahlık dikimi yapabileceksiniz

Devamı

Erkek sabahlık kalıbı

2009-07-28 08:28:06

Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gençlerin iş hayatına geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Vasıflı iş gücü ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim veren örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yararlanılmaktadır. Giysi hazırlamanın temelini oluşturan kalıp hazırlama, provasız giysi üretimini artırmış ve kalıp hazırlamanın önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sürekli gelişim gösteren giyim endüstrisi de erkek giyim üretimine ve ihracatına büyük ölçüde önem vermeye başlamıştır. Bu derste erkek sabahlığı kalıp hazırlama, model uygulama ve şablon hazırlama becerilerini kazanarak üretken, ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler konumuna gelecek ve işe yerleşme durumunda seçkin eleman özelliğini kazanmış olabileceksiniz.

Devamı

Tuvalet, gece elbisesi dikimi

2009-07-28 08:27:19

İnsan giysisiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır, sözü günümüzde ne kadar sık kullanılır. Bu söz bize giyinmenin önemini bir cümle ile özetlemiştir. Bununla beraber giysi, ortama ve zamana uygun giyildiğinde kişiye güven verir, kişilik kazandırır. O halde çeşitlilik de önemlidir. Gece kıyafeti olarak tuvalette de bu çeşitlilikte yerini almıştır. Hazırlanan bu dersle tuvalet dikimi yeterliliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz tuvalet modelini yaka, kol, manşet, kapanma şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Ancak tuvalette ilk bakışta göze çarpan detay süslemesidir. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Bu ders içinde tuvalet üretiminde kullanacağınız kumaş, model ve süsleme özelliklerini içeren bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Ayrıca bu bilgiler, kadın terziliği sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kol ağzı temizleme, kapanma payı çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi, doğru tuvalet kalıbı hazırlamanın ilk şartıdır.

Devamı

Abiye, Tuvalet dikimi

2009-07-28 08:26:31

Mezuniyet balosu, nişan, düğün toplantıları ve özel eğlencelerde kullanılabilecek tuvalet kadının kendisini özel hissetmesine katkı sağlar. Bu derste, tuvalet kalıp çizimi ve tuvalet üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin hesabı ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Edindiğiniz bilgilerle tuvalet üretimi yaparak özel anlara katkıda bulunabilirsiniz.

Devamı

Türk bayrağı dikimi

2009-07-28 08:25:26

Bayraksız bir millet düşünmek imkânsızdır. Tarih boyunca insanoğlunun vazgeçilmezlerinden en önemli olanı o milletin bağımsız ve hür olmasının tek sembolü bayraktır. Türk milletini ezelden ebede temsil eden rengini şehitlerimizin kanından, ay yıldızını göklerden alan o muhteşem “Tablo” için Mehmet Akif’in şu satırları, sanırım duygularımızın tercümanı olacaktır: “Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor: Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.”

Devamı

Temel etek kalıpları

2009-07-27 15:32:40

Bayan giyiminde eteğin önemi büyüktür ve hiçbir zaman popülaritesini kaybetmemiştir. Bu nedenle de giyim sektöründe etek üretimi çok çeşitlenmiştir. Hem spor hem de modern çeşitleri olan etekler, çeşitli form ve modellerle çok geniş bir üretim kapasitesine sahiptir ve her zaman rahatlıkla kullanılır. Daha önce almış olduğunuz temel etek kalıpları değişik formlar üzerinde hazırlanmaktadır. Bu derste; daha önce aldığınız düz dar etek temel çiziminden farklı olarak daire sistemli ve parçalı etek kalıplarının temel çizimlerini öğreneceksiniz. Bu temel çizimler sayesinde değişik modellerde ve değişik formlarda etek kalıpları hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çeyizlik Pijama kalıpları

2009-07-27 15:31:53

İç giyimdeki bu gelişmelere neden; vücuda sağladığı koruyuculuk, temizlik, rahatlık gibi sağlık kuralları yanında üretiminin bireysel isteklere ve kitle gereksinmesine cevap vermede bol kaynaklı olmasıdır. Günümüzde iç ve dış giyimlerin nitelikleri benzemekte ise de iç giyim hazırlamada bazı kurallara uymak gerekmektedir. Bu dersle bay ve bayan pijama kalıpları hazırlama konusunda gereken bilgileri edineceksiniz.

Devamı

Giysi süsleme teknikleri

2009-07-27 15:30:35

Süslenme ve süsleme arzusu, insanların yaratılmasıyla başlar. İnsanlar, süslenmek ve süsleme arzusu ile her dönemde yenilikler yapmış, giyimlerini, evlerini, kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslemeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün sanatlarda olduğu gibi işlemenin de, insanoğlunun güncel ihtiyacı ile ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tabiatın değişik iklim şartlarına karşı kendini koruma zorunluluğunu duyan insanoğlu, önceleri hayvan kürkleri ve ağaç yaprakları ile örtünmüştür. Daha sonra örtünecekleri parçaları birbirine tutturma için iğneyi bulmuşlardır. İnsanların gördüğünü kopya etme arzusu, onları dekoratif dikişleri yaratmaya zorlamış ve böylece dokumacılık sanatı ve süsleme gelişmiş, her milletin refah düzeyine ve teknik yeteneğine göre ilerlemiştir. Tarih boyunca süsleme teknikleri oluşmuş ve gelişmiştir. Süsleme, bazı ilavelerle bir şeyi daha çarpıcı bir hale getirme sanatıdır. Başka bir değişle “süsleme”bir yeri veya bir başka sanat eserini süsleyip güzelleştirmek için yapılan resimlere, şekillere denir. Yapı, eşya, elbise, mücevher, mobilya ve benzeri şeyleri süsleyip güzelleştiren işler, süsleme sanatının başında gelir Bu derste giyimde süsleme için gerekli süsleme teknikleri verilmiştir. Bu süsleme tekniklerini çalışarak süslemenin temelini öğrenmiş olacaksınız. Öğrendiğiniz tekniklere, yeni detaylar eklemek, sizin hayal gücünüzü bu konuda çalıştırmanızla olacaktır. Ayrıca gece toplantılarını vazgeçilmezi olan fantezi elbiselerde kullanılan kumaş çeşitleri ve onların dikiş teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Devamı

Spor elbise kalıpları

2009-07-27 15:29:30

Spor giyim, yaşantımızın büyük bölümünde rahat bir şekilde kullandığımız giysi türüdür. Spor elbiseler; rahat, kullanışlı, pratik olmalıdır. Bu nedenle dayanıklı, sağlıklı ve kolay temizlenecek kumaşlardan üretilmesi gerekmektedir. Bayanların iş hayatında aktif olarak görev almaları ve bu sayının her geçen yıl artması bayan spor giyime olan ihtiyacı ve talebi artırmaktadır. Bu nedenle spor giysiler ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük bir pazar ve kullanım payına sahiptir. Bütün sektörlerde olduğu gibi hazır giyim alanında tüketim oranı yüksek olan ürünler üretildiği sürece ayakta kalmak mümkündür. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gençlerin iş hayatına geçişlerinde meslekî eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda geliştirilebilecek yeni teknolojilerin bir ölçüde emek gücüne bağımlılığı azaltabileceği beklense de işgücünün rekabet ve kalite için belirleyici konumunu sürdüreceği düşünülmektedir. Sektörde ihracatın büyük bölümünü SPOR GİYİM oluşturmaktadır. Spor Elbise dersi ile bu sektörün temelini oluşturan kalıp hazırlama, seri çizimi yapma, şablon hazırlama becerilerini kazanarak üretken, ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler konumuna gelecek ve işe yerleşme durumunda seçilen eleman özelliğini kazanmış olacaksınız.

Devamı

Tayt ve Body kalıpları

2009-07-27 15:28:57

Günümüz insanı yoğun çalışma saatlerinin dışındaki serbest zamanlarını, spor yaparak, seyahat ederek veya başka aktiviteleri değerlendirmeyi tercih etmektedir. Ancak yapılan aktivite ne olursa olsun, vazgeçilmeyen tek unsur içinde rahat edilebilecek, kullanışlı bir giysidir. Bu amaçla; esnekliği yüksek, gerektiğinde vücudu ikinci bir deri gibi saran, vücut hareketlerini engellemeyen, az buruşan ve giysi konforu yüksek olan örme kumaşlar serbest zaman ve spor giysilerde çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Giysi konforunun ve elastikiyetin yüksek olması nedeniyle giyen kişinin kendini içinde rahat hissetmesi nedeniyle örme kumaşlara talep her geçen gün artmaktadır. Gerek desen olanaklarının artması, gerekse örme yapılarının yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar da ürün yelpazesini her geçen gün artırmaktadır. Örme kumaşlardan üretilen tayt ve body günümüz giyim çeşitleri içinde kullanışlı, rahat ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilmektedir. Talebin yoğun olması bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Bu dersle sektörün istediği kalifiye eleman özelliği kazanarak, sektörde iş bulma şansınızı artıracak ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceksiniz.

Devamı

Bayan Etek dikimi

2009-07-27 15:26:47

Giyimin bir parçası olan etek, bayanların vazgeçilmez bir giysisidir. Model uygulamalı etekler malzeme ve model özelliğine göre spor ve fantezi olarak günün her saatinde giyilebilir. Etek modeli seçiminde vücut özelliği dikkate alınmalıdır. Model uygulamalı etek dikmek birçok temel bilgi ve beceriyi içermektedir. Bu bilgi ve beceriyi giyimin diğer alanlarında da kullanabilir, sektörde başarılı ve aranan bir eleman olabilirsiniz. Dersin eğitim öğretiminize ve gelecekteki iş yaşantınıza katkı da bulunması umuduyla başarılar dileriz.

Devamı

Bayan Atlet dikimi

2009-07-27 15:26:17

Bayan atletleri omuzdan askılı, beli lastikli veya serbest dökümlü üst parçalardır. Vücudun terini emen, koruyan ve üst giyimin düzgün durmasını sağlayan iç giyimdir. Hazır giyim sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Kadın atlet üretimi başta İstanbul olmak üzere birçok merkezde ve belli başlı büyük işletmelerde yapılmaktadır. Değişik modellerde ve farklı örgülü kumaşlardan üretilir. Atlet modeline göre vücuda sıkıca oturabilir veya bol olabilir, arka etek boyu ön ile aynı boyda veya kısa olabilir. Atletin ön kısmında veya üst yarısının tamamında dantel kullanımı son zamanlarda çok modadır. Dantelli atletler bayanlar tarafından giysilerini tamamlayan aksesuarlar olarak kullanılmaktadır. Canlı renklerin kullanıldığı, üstü baskılı ve likra karışımlı, esneme kabiliyeti yüksek örgü kumaşlardan üretilmiş atletler ise, bayan sporcuların antrenman giysisi olarak çok ilgisini çekmektedir. Bu ders ile atlet üretim aşamalarını, atlet dikiminde kullanılan aparatları, bu aparatları makineye takma işlemlerini öğrenecek ve bayan atleti dikebilecek yeterliliğe sahip olacaksınız.

Devamı

Kadın spor pantolon kalıbı

2009-07-27 15:25:14

Bayan spor pantolonu kişinin beğenisine uygun olarak değişik biçim ve modellerde seçebileceği bir giysidir. Bu derste, günün modasına uygun olabilecek bir modelin uygulama aşamalarını bulacaksınız. Temel Pantolon Kalıbı dersinde teknik çizim ve teorik bilgileri aldınız. Bu derste ise kadın spor pantolon model analizi, model uygulama, model açılımı, şablonlama ile ana ve yardımcı malzeme hesaplama işlemlerini öğreneceksiniz

Devamı

Kadın safari takımı dikimi

2009-07-26 13:22:25

Kadının çalışma hayatında önemli bir yer bulduğu günümüzde çalışan kadının giysilerin hem fonksiyonel, hem spor, hem de sağlıklı ve estetik olmasına özen göstermesi gerekmektedir. Safari takımları,giyimine özen gösteren kadınlar için bir tercih oluşturabilmektedir. Büyük cepleri bulunan uzun ceket ve kısa pantolondan oluşmakta, kadında da erkekte de aynı özellikleri taşımaktadır. İş hayatında kullanım kolaylığı ve daha hoş görünüm için uzun pantolon olarak seçilebilir. Bu derste kadın safari takımı üretim tekniklerini öğreneceksiniz. Edindiğiniz bilgiler ve kazandığınız beceriler bu konuda deneyimlerinizin artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla kadın safari takımı özelliklerini taşıyan ve değişik model uygulamalı kadın safari takımı modelleri tasarlayarak, kesim ve üretim işlemlerini planlayabilmenize ve uygulayabilmenize olanak sağlayacaktır.

Devamı