Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve Çocuk eğitimi hakkında dökümanlar. Çocuk bakımı, çocuklarda zihinsel gelişim, engelli çocuklar ve eğitimleri. Çocuklar için etkinlikler, doğa ve fen etkinlikleri. Çocuklar için eğlence, kuklalar , müzik, oyun etkinlikleri.


Çocuk sağlığı ve güvenliği

Erken çocukluk döneminde bireyin edindiği beceri ve davranışlar, yetişkinlik dönemindeki davranışların temelini oluşturmaktadır. Sağlıklı beden ve ruh yapısına sahip bireyler yetiştirmenin temel koşullarından biri de onların temiz ve sağlıklı ortamlarda, tehlike ve kazalardan uzak büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Bu gereklilik çerçevesinde kişilerin temiz ve sağlıklı olması kadar, ortamın da temiz ve sağlıklı olması hem erken çocukluk dönemindeki çocuklara model olmak açısından hem de sağlıklı ve güvenli yaşama bilincini geliştirmek, alışkanlık ve tutumları kazandırabilmek açısından büyük önem taşır. Çocukların evde, eğitim kurumlarında ve oyun alanlarında güvenliğini sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, olası kazalara karşı ilk yardım uygulamalarını yapabilmek birey olma bilincinin temel öğelerindendir. Eğitimin temel işlevlerinden biri de gelecek nesillerin sağlıklı olmaları ve bu durumu sürdürebilmeleridir. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışı ile toplumun huzur ve mutluluğunu ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı güvence altına alacaktır. Çocukluk döneminde, çocukların hızlı gelişim ve büyümelerine bağlı olarak aşırı merak ve ilgileri, çevreye olan araştırma istekleri, çok hareketli ancak çevredeki olası tehlikelere karşı bilinçsiz olmaları onların sık sık hastalanmalarına, kazalara ve tehlikelerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Öğrenme yaşantıları kalıcı hale geldikçe pekişen davranışlarla çocuklar kendilerini koruyabilecek yeterliliğe kavuşabilirler. Ancak bu aşamaya kadar çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili kişinin sağlık ve güvenlik konusunda bilgili, deneyimli ve duyarlı olması gerekir. İnsan canına gelebilecek zararların telafisi yoktur. Bu nedenle onları tehlike ve kazalardan, hastalıklardan korumak ve hijyenik ortamlarda yaşamayı gerçekleştirmek, aynı zamanda kişinin kendisine duyduğu öz saygı ve sevginin gelişmesine ve süreklilik içinde olmasına katkı sağlar. Bu dersten edindiğiniz bilgilerle kendinizin ve çalışma ortamın hijyenini sağlayacak, olası tehlike, kaza ve çocuk hastalıklarına karşı gerekli önlemleri alacak, basit ilk yardım uygulamaları için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Bu derste öğrendiğiniz bilgi ve deneyimlerinizi artırmak için, Anne-Çocuk Sağlığı ve Erken Çocuklukta Öz Bakım derslerinden de yararlanabilirsiniz.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

Mesaj

Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır