Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Çiçek ve Bahçe

Çiçek yetiştirmek ve Bahçe bitkileri hakkında her türlü bilgiyi bu bölümde bulabilirsiniz. Siz de çiçekleri seviyorsanız her türlü çiçek hakkında detaylı bilgileri PDF şeklinde indirin ve internete muhtaç olmadan uzun uzun okuyun.


Bahçede dikim yaparken nelere dikkat edilmelidir ?

2009-10-11 06:25:39

Günümüzde peyzaj çalışmalarının amacı, insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda kültürel, ekonomik ve estetik yönden güzel ve kullanışlı bir yaşama ortamı sağlamaktır. Son zamanlarda yeryüzündeki doğal kaynakların maruz kaldığı istismar ve yağmacılığı önlemek amacıyla yapılan geniş kapsamlı çalışmaları peyzaj planlaması olarak adlandırıyoruz. Bu işlemleri yapan kişilere de peyzaj mimarı adı veriyoruz. Peyzaj mimarlığı bölge plancısı, mimar, orman mühendisi gibi meslek dalları ile birlikte yürümektedir. Nitekim teknolojik gelişmelerin değişen hayat şartlarının çevremiz üzerindeki etkisi bahçe sanatı kavramını yani peyzaj mimarlığı kavramını daha da yükseltmiştir. Bunun için de diğer meslek ve sektörler arasında bağlayıcı haline getirmiştir. Günümüzde sıradan olan herhangi bir evin ya da alanın bile bir peyzaj düzenlemesi olduğunu fark etmişsinizdir fakat bu küçük düzenlemelerin bile ortamın havasını nasıl değiştirmiş olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Siz bu ders ile peyzaj mimarlığının esas temellerini alacaksınız. Çevrenizde ya da kendi bahçenizde bir peyzaj düzenlemesi yapabileceksiniz. Peyzaj projesinde kullanacağınız bitkilerin ekim ve dikimini güvenle yapabileceksiniz. Bu konuda etrafınıza da yararlı olabileceksiniz. Daha sonra alacağınız eğitim ile de peyzaj mimarı olarak projelere imza atabileceksiniz.

Devamı

Bahçe düzenleme ve Peyzaj nasıl yapılır

2009-10-11 06:24:54

Peyzaj çalışmalarının amacı, insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda kültürel, ekonomik ve estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamaktır. Yaşadığımız tüm ortamlarda, ofisimizde, terasımızda, balkonumuzda, sokağımızda, şehrimizde bitki dikebileceğimiz kısacası her alanda bitkileri doğru seçerek, fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanarak yerleştirmemiz gerekmektedir. Yaptığımız bu tasarımın daha sonraki zamanlarda bakım işlemlerini de doğru ve bilinçli bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Bilinçsiz seçilmiş bitkiler hoş olmayan bir tasarımı oluşturur. Böyle tasarımlar insana huzur verecekleri yerde insanı yorarlar. İyi bir bahçe yapabilmek için bitkileri öğrenmeli, uygulama için teknik bilgiler edinmeliyiz. İşte buradaki amacımız, yaşadığımız ortamı güzel kılmak ve güzellikleri korumaktır. Bu dersi tamamladığınızda; etrafınızdaki güzellikleri daha iyi değerlendirebilecek, onlara daha iyi bakabilecek ve hatta olumsuz görüntüleri yok etmek için yeni tasarımlarda bulunacak, yaşanılabilir, estetik ve doğal yeşil alanlar tesis edebileceksiniz.

Devamı

Çiçek yetiştiriciliğinde toprağın önemi

2009-10-11 06:23:00

Çiçek yetiştiriciliğinde gübre ve su kadar toprak da çok önemlidir. Alınacak toprak ve toprağın özellikleri hakkında datayları bu derste bulabilirsiniz.

Devamı

Çiçek ve bahçe zararlıları ile mücadele yöntemleri

2009-10-11 06:21:09

Tarım alanlarında mücadele yöntemleri denildiğinde bitki ve bitkisel ürünlerin, çeşitli böcek, akar, nematod ve yabancı otlardan korunma amacıyla alınan tedbirler ve uygulanan yöntemler aklımıza gelir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlı etmenlerinden dolayı büyük oranda ürün kaybı meydana gelmektedir. Bitkiler dünyasındaki canlılar, zaman zaman hastalanır ya da herhangi bir böceğin zararı ile karşı karşıya kalabilir veya hastalık ve zararlılar için konukçu olan yabancı otlarla kaplanmış olabilir. Hastalık ve zararlıyla mücadelede uygun yöntemleri kullanabilmek önemlidir. İşte bu ders ile bitki üzerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğreneceksiniz. Bu sorunlardan herhangi biri ile karşılaştığınızda en uygun mücadele yöntemine karar verecek ve bunu uygulayabileceksiniz. Böylece bitkilerinizi hastalık ve zararlardan kurtarmış olacaksınız.

Devamı

Tohumla çiçek ve bahçe bitkisi üretimi

2009-10-10 15:01:11

Bitki üretimi vegatatif ve genaratif üretim yöntemleriyle gerçekleşir. Generatif üretim eşeyli üretimdir. Yani bitkide bulunan erkek ve dişi organların birleşmesi sonucu tohum oluşması ve bu oluşan tohum ile yeni bitkilerin üretiminin sağlanmasıdır. Bitkilerin büyük çoğunluğu doğal yetişme ortamında çiçek açar. Bu da demektir ki, çiçek açan bitkiler genaratif üretim yolu ile üretilmeye müsaittir. Ancak tohumla üretimin; yeni meydana gelecek bitkinin yetişme süresinin uzun olması ve yeni bitkilerde farklılıklar ortaya çıkması gibi bazı sakıncaları olabilir. Sporla üretimde generatif üretimin diğer bir şeklidir. Sporlar tohumlardan daha farklı bir yapıya sahiptir. Yaprakların alt yüzeyinde bulunur ve nemli ortamlarda yaşar. Sofralarımızda yemek olarak yediğimiz mantarların da sporlar ile elde edildiğini hepimiz bilmekteyiz. İşte bu ders ile bitkilerde tohumun ve sporun nasıl oluştuğunu öğreneceksiniz. Spor ve tohum ile üretimin avantaj ve dezavantajlarını öğrenerek üretim esnasında bunlara da dikkat edeceksiniz. Böylece bahçelerinizde çiçek açan bitkilerin tohumlarını toplayıp amatörce de olsa üretimin içine gireceksiniz.

Devamı

Çiçekçilikte pazarlama nasıl yapılır

2009-10-10 15:00:14

Siz de yetiştirdiğiniz çiçekleri satmak ve ek gelir elde etmek istiyorsanız bu kitaptaki yöntemleri okuyabilirsiniz. Özellikle anlaşabileceğiniz bir çeçekçi ile hem hobinizi para kaynağına çevirebilir hemde topluma faydalı olabilirsiniz.

Devamı

Çiçekler için hangi tür gübre kullanılmalıdır

2009-10-10 14:58:01

Biliyorsunuz bütün canlılar beslenmek zorundadır. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar. Hayvanlar ise hazır besin alırlar. Hayvanların hazır besinleri ya bitkiler ya da diğer hayvanlardır. Bu demektir ki, bitkilerin sentezlediği besinler tüm canlılar için gereklidir. Daha doğrusu canlılığın sürmesi doğadaki hayatın devam etmesi için gereklidir. Bitkiler fotosentez yaparak besin üretirler. Fotosentez yaparken de topraktan aldıkları su ve mineral maddeleri, havadan aldıkları karbondioksitle birleştirirler. Ürettikleri besinleri önce kendileri, fazlasını da diğer canlılar kullanılır. Bitkilerin fotosentez yaparken kullandıkları mineralleri topraktan alırlar. Her bitkinin topraktan aldığı mineral madde çeşidi ve miktarı farklıdır. Üst üste aynı bitkinin yetiştirildiği topraklarda zamanla verim azalmaya başlar. Bunun nedeni, topraktaki minerallerin azalmasıdır. Topraklarımızdan her zaman iyi verim almak istiyorsak eksilen mineralleri bilmeli ve toprağımıza bu maddeleri vermeliyiz. Gübreleme dediğimiz bu olay çok önemlidir. Topraklarımızı verimli hâle getirmek ve daha çok ürün almak için toprağımızın ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Siz bu dersle gübre çeşitlerini, gübreleme yöntemlerini ve bitki analizlerini öğrenecek ve uygulayabileceksiniz.

Devamı

Bitkilerde daldırmayla üretim

2009-10-10 14:57:15

Daldırmayla üretim vegatatif üretim yöntemlerinden biridir. Daldırmayla üretim anaç bitki üzerinde bulunan gövde parçasının yine ana bitkiye bağlı kalarak köklendirilmesidir. Daldırmayla üretim daha çok çelikle kolaylıkla köklenemeyen bitkilerde ya da küçük çaplı bitkilerin üretilmesinde kullanılır. Diğer vegatatif üretim yöntemlerinde gövde kısımları bitki üzerinden uzaklaştırılırken daldırma ile üretimde ise köklenme olayı ana bitkiye bağlı olarak devam eder. Yani köklenecek bitki kısmının susuz veya besinsiz kalma ihtimali yoktur. Ana bitkiye bağlı olduğundan bu ihtiyaçları karşılanmaktadır. Her bitki daldırma ile üretilmez. Daldırma ile üretim yapılacak bitkide olması gereken bazı özellikler vardır. Dallarının esnek, kıvrılabilir ve toprağa yakın kısımda olmalıdır. Çünkü bitki kısımları toprağa bir veya birkaç kez daldırıldığından bu özellikler mutlaka olmalıdır. Daldırmayla üretim birkaç farklı yolla yapılmaktadır. Genellikle dış mekân bitkilerinde adi veya yılankavi daldırma yöntemi kullanılırken iç mekân bitkilerinde hava daldırma uygulanmaktadır. Daldırma üretim size hangi bitkilerde ve bu yöntemin nasıl uygulanacağını gösterecektir. Siz de elinizde bulunan bitkilere bakarak üretim yöntemlerini daha iyi belirleyebileceksiniz.

Devamı

Bitkilerde çelikleme yöntemi ile üretim

2009-10-10 14:56:31

Çelik ile üretim vegatatif üretim yöntemlerinden biridir. Üretilmek istenen bitkiden alınan beden parçasına çelik, bu beden parçasından yapılan üretime ise çelikle üretim denir. Üretmek istediğimiz bitkinin farklı yerlerinden çelik almak mümkündür. Örneğin; yapraklarını alarak yaprak çeliği, gövdesini kullanarak gövde çeliği, köklerini kullanarak ise kök çeliği almak mümkündür. Çelikle üretimde alınan çelikler türlere göre değişmekle birlikte kısa sürede köklenirler. Aynı zamanda çelikle üretimle meydana gelen yeni bitkiler, anaç bitkinin tüm özelliğini taşır. Yani tohum ile üretimde olduğu gibi açılma meydana gelmez. Eğer elimizde yeteri kadar anaç bitki varsa çelikle üretimi tercih edebiliriz. Böylece bir anaç bitkiden çok sayıda bitki üretmek mümkün olur. Anaç bitkiyi seçerken dikkatli olmalıdır. Ayrıca anaç bitki çelik özelliğin taşıyan hastalıksız ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. Anaç olarak seçilen bitki ne kadar genç olursa çeliklerin köklenme oranları da o kadar yüksek olur. Siz bu ders ile bir bitkiden, farklı kısımlarını kullanarak çok sayıda bitki elde edebileceksiniz. Böylece üretimin içinde yer alarak kendinize sektörde iş imkânı bulabileceksiniz.

Devamı

Çiçek ve bitki zararlıları

2009-10-10 14:55:44

Bir önceki dersimüzde bitkilerin hastalıklarını öğrenmiştik. Bu dersimüzde ise bitki ve toprakta bulunarak çeşitli zararlar oluşturan canlıları öğreneceğiz. Bitki zararlıları çok fazladır ve çok değişik şekilde bitkiye zarar verirler. Kırmızı örümcek, yaprak biti vb. bitkilerde görülen zararlılar iken danaburnu, salyangoz, sümüklü böcek, çekirge, fare vb. ise toprakta görülen zararlılardandır. Bitki zararlıları bitki üzerinde yaşarken, toprak zararlıları ise toprakta yaşayarak bitkiye zarar verirler. Kırmızı örümcek, yaprak biti, salyangoz bitkinin üzerinde yaprak ve gövdelerde zarar yaparken; danaburnu ve nematodlar ise toprak altındaki bitki köklerine zarar verirler. Bitki zararlılarının meydana getirdiği bu zararlar bitkilerde olumsuz etki yapar. Yapraklarda şekil bozukluğu, kıvrılma, gövdede bozulma ve kuruma gibi etkiler yaparlar. Aynı zamanda bitkilerin pazar ve kalite değerlerini de düşürürler. Her zararlının kendine özgü biçimi ve zararı vardır. Bu ders ile bitkilerde görülen zararlıları öğreneceksiniz. Zararlının tanısını doğru teşhis edip müdahaleyi yerinde ve zamanında yapabileceksiniz. Böylece bitkilerinizi, ilerde olabilecek daha büyük zararlardan kurtarabileceksiniz.

Devamı

Çiçeklerin ve bitkilerin üremesi nasıldır ?

2009-10-10 14:55:01

Biliyorsunuz, dünyamızdaki canlıları iki aleme ayırarak inceleriz. Bunlar hayvanlar alemi ve bitkiler alemidir. Binlerce bitkinin yer aldığı bitkiler alemi Botanik dersinin konusudur. Bitkinin organlarını, bu organların yapı ve görevlerini bu dersle öğreneceksiniz. Bizim için değerli olan bitkilerin yapısını öğrenmek bize haz verecek. Camımızın önüne koyduğumuz bir çiçeğin, yapraklarını güneşe dönüşünü tomurcuklanmasını zevkle izleyeceğiz.

Devamı

Çiçekleri sulamada dikkat edilmesi gerekenler

2009-10-10 14:51:54

Bitkiler kendi besinlerini kendileri yapar. Besinlerini yaparken de su ve karbondioksit kullanır. Suyu topraktan, karbondioksiti de havadan alır. Bitkilerin yapısında bu iki madde dışında başka maddeler de bulunur. Bitkiler suyu topraktan alırken suda çözünmüş maddeleri de alır. Bitkilerin yapısında yer alan maddelerin pek çoğu suyla birlikte bitki yapısına girer. Gerekli yerlerde kullanılır. Bazen biriktirilir, bezende dışarı atılır. Kökleriyle aldıkları suyu yapraklara kadar taşır, gerektiği kadarını kullanır, fazlasını da terlemeyle dışarı atar. Sürekli olan bu hareket bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar. Bu ders ile, bitkilerin yapısında bulunan maddeleri, bunların bitkiye nasıl alındığını, nasıl taşındığını ve bu maddelerin eksikliğinde neler olduğunu öğreneceksiniz

Devamı

Bitki ve Çiçeklerin büyüme aşamaları

2009-10-10 14:50:56

Çınarlar 500-600 yıl yaşamaktadır. benzer şekilde birçok bitki insanlardan uzun yaşar. Bu kitapta bir tohumun nasıl çimlendiğini, fidenin nasıl oluştuğunu, bir bitkinin nasıl meydana geldiğini öğreneceksiniz. Bitkinin büyürken hangi maddelere ihtiyaç duyduğunu, her bitkinin büyümesinin farklı olduğunu öğreneceksiniz. Bitkilerde gelişimi etkileyen faktörleri öğrenerek üretiminizi ona göre ayarlayacaksınız. Hepimiz bitkilerin hareket etmediğini sanırız.Oysa her canlının kendine özgü hareketleri vardır. Bitkiler yer değiştiremez ama durum değişikliği yapabilir. İşte bu derste bunları öğreneceksiniz.

Devamı

Bitki ve Çiçek Hastalıkları

2009-10-10 14:50:17

Bildiğiniz gibi bitkiler de canlıdır ve diğer canlılarla ortak bazı özelliklere sahiptir. Örneğin büyüme, gelişme ve ölüm gibi. Yine diğer canlılarla en büyük ortak özellikleri hastalanmalarıdır. Evet, bitkiler de hastalanır. Belki biz insanlar gibi nezle veya grip olmazlar ama onların da kendilerine göre hastalıkları vardır. Bazen bu hastalık besin noksanlığı ya da fazlalığından ortaya çıkarken bazen de sulama, tohum gibi faktörlerin etkisiyle kendini gösterir. Hastalıklı bir bitkiyi gördüğümüzde sağlam olana bakarak hasta olduğunu anlayabiliriz. Bitkilerde görülen bu hastalıklar kalite ve pazar değerlerini düşürür. Örneğin külleme hastalığına yakalanan bir gülü kimse tercih etmez ya da mildiyö hastalığına yakalanmış bir meyveyi kimse yemek istemez. Hastalanan bitkilerde en önemli konu ise tedavileridir. Biz insanlar hastalandığımızda doktora gideriz. Hayvanlarımız hastalandığında ise veterinere başvururuz. Eğer hastalığa zamanında müdahale edilmezse istenilen sonuçları alamıyorsak aynı durum bitkiler için de geçerlidir. İşte bu ders ile siz, hastalanan bitkilerin teşhis ve tedavisini yapabileceksiniz. Doğru teşhis ile hastalığı belirleyecek ve zamanında müdahale ile bitkileri hastalıktan kurtarabileceksiniz. Böylece ikinci bir meslek olarak bitki doktoru olabileceksiniz.

Devamı

Bitkiler nasıl aşılanır ?

2009-10-10 14:49:35

Aşı ile üretim vejetatif üretim yöntemlerinden biridir. Aşı farklı ya da aynı tür bitkilerin birbirleriyle kaynaştırılarak tek bir bitki olarak yetiştirilmesidir. Bu durumda aşı ile üretim diğer üretim yöntemlerine göre farklılık gösterir. Çünkü diğer üretim yöntemlerinde aynı bitkinin farklı kısımlarından üretim yapmak mümkündür. Aşı ile üretimde ise anca ve kaleme ihtiyaç vardır. Bu da iki ayrı bitkiye ihtiyaç doğurur. Anaç yeni bitkinin kök kısmını oluştururken kalem ise üretmek istediğimiz bitkinin özelliklerini taşır. Kalem üretilmek istenen bitkiden tek ya da birkaç göz içerecek şekilde alınabilir. İşte alınan bu kalem ya da gözler anaç üzerine yerleştirilerek yeni bitki elde edilmiş olunur. Aşıda başarılı olabilmek için aşı yöntemlerini ve aşı yapmayı bilmek gerekir. Bahçenizde istemediğiniz ya da çeşidini değiştirmek istediğiniz erik ağacına kalem aşısı uygulayarak bunu başarabilirsiniz ya da bahçenizdeki gülünüzün rengini değiştirmek istediğinizde uygulayacağınız göz aşısı ile bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aşıcılık artık günümüzde ayrı bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ders ile aşının uygulama zamanlarını ve uygulama yöntemlerini en iyi şekilde öğrenecek ve gerektiği zamanlarda uygulayabileceksiniz.

Devamı

Açık tohumlu bahçe bitkileri

2009-10-10 14:48:48

Ülkemizin doğal bitki örtüsüne baktığımızda ormanların varlığı dikkat çekmektedir. Bu ormanlar içinde de iğne yapraklı bitkiler ön plandadır. Büyük çoğunluğu hep yeşil olan iğne yapraklı bitkilere kozalaklı bitkiler de denilmektedir. Bu adın verilme sebebi ise tohumların kozalak biçiminde olmasından kaynaklanmaktadır. İğne yapraklı bitkilerin genel görünümü piramit formludur. Dikine büyüme gösterir. Genellikle ağaç veya ağaççık şeklindedir. İğne yapraklı bitkilere büyük ilgi duyulmaktadır. Bu ilginin başlıca sebebi bu grubun her dem yeşil olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında kışın yaprağını döken çeşitleri de vardır. İğne yapraklı bitkilerin hemen her boyu tüm mevsimlerde bahçelerin ana bitkisini oluşturmaktadır. Bahçenin temel yapı taşlarıdır. Bahçelerde tek olarak kullanıldıkları gibi çit bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Farklı boy ve yapıları, değişik renklerdeki yaprakları ile çok güzel kompozisyonlar oluşturulabilir. İşte siz bu dersi tamamladığınızda; açık tohumlu bitkilerin genel özelliklerini ve yapılarını tanıyarak onların nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz.

Devamı

Topraksız tarım nasıl yapılır ?

2009-10-09 11:30:08

Şimdiye kadar bitki denince aklımıza gelen ilk şey, topraktı; çünkü bitki toprakta büyür, gelişir ve hatta toprakta ölürdü. Ancak son zamanlarda topraksız tarım denen bir terim hayatımıza girmiştir. Siz, toprak olmadan bir bitkinin yetişebileceğini hiç düşündünüz mü? Evet, artık şimdiye kadar toprakta yetişmesine alıştığımız bitkileri topraksız da yetiştirebiliyoruz. Topraksız tarım, bitkilerin toprak kullanılmadan gereksinim duydukları organik ya da inorganik besin maddelerini kontrollü sera koşullarında yetiştirme ortamına verilerek yapılan üretim şeklidir. Peki, günümüzde neden topraksız tarıma ihtiyaç duyulmuştur dersek, bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: Toprakta üretimin yetersiz olduğu ya da mümkün olmadığı, iklim koşullarının uygun olduğu ortamlardan yararlanmak amacı ile topraksız tarıma ihtiyaç duyulmuştur. Böylece tarım alanlarından daha fazla yararlanma imkânı doğmuştur. Topraksız tarım iki şekilde yapılır: Biri su kültürü, diğeri ise katı ortam kültürüdür. Su kültüründe bitkiler su içerisinde gelişirken kontrollü olarak besin çözeltisi ile gübrelenir. Katı ortam kültüründe ise şimdiye kadar duyduğunuz perlit, torf, kaya yünü, pomza, çakıl, kum, gibi organik ve inorganik materyaller kullanılır. Siz bu ders ile su ve katı ortamda nasıl bitki yetiştirileceğini öğreneceksiniz. Yetiştirdiğiniz bitkilerin bakımını topraklı tarıma göre daha dikkatli yapacak ve beslenmesini sağlayacaksınız; böylece imkânsız denen yerlerde bile bitki yetiştirebileceksiniz

Devamı

Sebzecilik ve Dikkat edilmesi gerekenler

2009-10-09 11:29:19

Günümüz koşullarında meyvecilik, süs bitkileri ve sebzecilik kadar önem taşımaktadır. Çeşit çeşit, farklı tatlardaki meyveler, insan beslenmesi için de oldukça önemli yer tutar. Yaz günlerinde yenen buz gibi bir karpuz ya da kavun, dalından koparılan bir elma ya da şeftali yemek ne kadar güzel ve zevklidir. O meyveleri yerken onların nasıl yetiştirildiğini hiç düşündünüz mü? Her insanın yaşamak için nasıl bazı şeylere ihtiyacı varsa, meyvelerin de yetişmek için istekleri vardır; sıcaklık, su, gübre, nem vb. İşte bu ders ile evimize gelen ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz meyvelerin nasıl yetiştiğini, hangi safhalardan sonra size kadar ulaştığını öğreneceksiniz. Aynı zamanda amatörce de olsa evinizin bahçesinde uygun olan herhangi bir meyve ağacını yetiştirebileceksiniz. Böylece meyvelerin hayatımızdaki önemini daha iyi anlayabileceksiniz.

Devamı

Meyvecilik ve Dikkat edilmesi gerekenler

2009-10-09 11:28:37

Günümüz koşullarında meyvecilik, süs bitkileri ve sebzecilik kadar önem taşımaktadır. Çeşit çeşit, farklı tatlardaki meyveler, insan beslenmesi için de oldukça önemli yer tutar. Yaz günlerinde yenen buz gibi bir karpuz ya da kavun, dalından koparılan bir elma ya da şeftali yemek ne kadar güzel ve zevklidir. O meyveleri yerken onların nasıl yetiştirildiğini hiç düşündünüz mü? Her insanın yaşamak için nasıl bazı şeylere ihtiyacı varsa, meyvelerin de yetişmek için istekleri vardır; sıcaklık, su, gübre, nem vb. İşte bu ders ile evimize gelen ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz meyvelerin nasıl yetiştiğini, hangi safhalardan sonra size kadar ulaştığını öğreneceksiniz. Aynı zamanda amatörce de olsa evinizin bahçesinde uygun olan herhangi bir meyve ağacını yetiştirebileceksiniz. Böylece meyvelerin hayatımızdaki önemini daha iyi anlayabileceksiniz.

Devamı

Bahçede ve balkonda sarmısak yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:27:32

Bilimsel araştırmalar sarımsak ve sarımsak ürünlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur. Özellikle sarımsağın antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi, sarımsak hakkında gerek yazılı gerekse görsel basında olumlu yayınların sıklıkla yer alması bireylerin bilinçlenmesini ve tüketimin artmasını sağlamaktadır. Ülkemiz, sarımsak yetiştiriciliğinde hem kalite hem miktar yönünden dünya ticaretinde de büyük bir potansiyele sahiptir. İhracatta diğer üretici ülkelerle rekabet edebilmek için, sarımsak yetiştiriciliğinde bilinçli çalışanların yer alması gerekmektedir. İstenilen standartlarda üretimi gerçekleştirebilmek için, öncelikle hammaddeyi çok iyi tanıyıp, özelliklerine göre uygun şekilde yetiştirmek gerekir. Sağlıklı bir ürün; tarladan sofraya kadar her aşamada uygun teknikler kullanarak, temiz, düzenli ve disiplinli çalışarak elde edilir. Bu ders ile sarımsak bitkisini tanıyacak, sarımsağın yapısını ve özelliklerini kavrayacak, bu bilgiler doğrultusunda sarımsak yetiştirmek için hammaddenin üretimi, kültürel işlemleri ve hasat sırasında yapılacak işlemleri kavrayarak gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

Devamı

Bahçede Portakal yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:26:45

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Dünyada portakal üretimi, son on yılda % 30 artarak, özellikle işlenmiş portakal ürünlerine yönelinmiştir. Bu durumda Brezilya ve ABD önde gelmektedir. Meksika, Çin, Hindistan ve İran gibi önceden yalnızca tüketici olan ülkeler, üretici konumuna geçmiştir. Akdeniz Havzasındaki ülkeler, önemini devam ettirmekle birlikte, son yıllarda kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Akdeniz narenciye üreticisi ülkeler arasında, portakal üretiminde de önde gelen ülke, İspanya’dır. Portakallar (Citrus sinensis L. Osbeck) orijinini Kuzey Doğu Hindistan ve merkezi Çin’den almıştır. Orta derecede dona dayanımı, geniş iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve çok sayıda çeşide sahip olması portakalın pek çok yetiştirme bölgesine yayılmasını sağlamıştır. Portakallar morfolojik özellikleri, kimyasal bileşimi bakımından; yuvarlak portakallar, kan portakalları, göbekli portakallar ve tatlı (asitsiz) portakallar olarak gruplara ayrılır. Bu derste bu türleri tanıyacaksınız. Aynı zamanda portakal yetiştirmek için gerekli tüm bilgileri bulacak ve portakal yetiştirmeyi öğreneceksiniz

Devamı

Bahçede Patlıcan yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:25:55

Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar; çünkü sebzelerin yerlerine kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme uzmanlarının diyet programlarında da sıkça yer almaktadır. Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini, özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler yapar. Bu nedenledir ki Türk halkının sebzelerle ilgisi oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarla insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır. Bu sayı gün geçtikçe artma eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu rahatlıkla üretilmektedir. Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli, gıda maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli, tüm halkımızı rahatlıkla besleyebilecek durumdadır; ancak, ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması, hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması, üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe gerilemektedir. Bu ders sayesinde; sebze üretiminin azalmasına sebep olan önemli etkenlerden, hatalı tarımsal uygulamalar azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi, siz değerli öğrencilerin öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.

Devamı

Bahçede Mandalina yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:25:05

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Mandalina (Citrus reticulata), ılıman iklimde yetişmekte olan turunçgiller (Rutaceae) familyasına ait bir meyve türüdür. Ülkemizin narenciye üretiminin %25’ini mandalinalar oluşturmaktadır. Bu derste; mandalinaların önemi, bahçe tesisi, fidanın ekimi, ağaç sulama, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat, depolama ve pazara hazırlama gibi konuları öğreneceksiniz. Mandalina, iç ve dış piyasası olan bir meyvedir. Mandalina yetiştiriciliği, birçok aileye iş imkânı sağlamıştır. Hasat zamanı, bölge işçilerinin yetmediği zaman, iç bölgelerden de mevsimlik işçi transferi ile insanlarımıza ekonomik katkı sağlamaktadır. Tüm kış aylarında devam eden hasat ve hasat sonrası pazara hazırlama işlerinden dolayı yaklaşık 4-6 ay işçiler çalışarak ekonomik yönden desteklenmektedir. Mandalina, 12 ay yeşil kalan bir ağaçtır; bunun içinde sürekli bakım ister. Hassas olmasından dolayı kültürel işlemler sırasında çok dikkat edilmelidir ki üretici olarak hasat zamanında ve sonrasında yüzümüz gülsün.

Devamı

Bahçede limon yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:24:11

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Limon, ılıman iklime sahip bütün memleketlerde kültür şekilleri yetiştirilen yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan küçük ağaçların meyvesidir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de portakaldan sonra en çok üretilen narenciye türü limondur. Bu derste; limonun önemi, bahçe tesisi, fidanın ekimi, ağaç sulama, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat, depolama ve pazara hazırlama gibi konuları öğreneceksiniz. Limon iç ve dış piyasası olan bir meyvedir. Limon, insanların her mevsimde tükettiği, “çaya çorbaya limon!” diye semt pazarlarında satılan bir meyvedir. Limonun yetiştiriciliği ile uğraşan birçok aile iş imkanı bulmuş olmaktadır. Hasat zamanı bölge işçilerinin yetmediği zaman iç bölgelerden de mevsimlik işçi transferi ile insanlarımıza eknomik katkı sağlamakadır. Tüm kış aylarında devam eden hasat ve hasat sonrası pazara hazırlama işlerinden dolayı yaklaşık 4-6 ay işçiler çalışarak ekonomik yönden desteklenmektedir. Limonlar 12 ay yeşil kalan bir ağaçtır. Bunun içinde sürekli bakım ister. Hassas olmasından dolayı kültürel işlemler sırasında çok dikkat edilmelidir ki, üretici olarak hasat zamanında ve sonrasında yüzümüz gülsün.

Devamı

Bahçede lahana yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:23:32

Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar; çünkü sebzelerin yerlerine kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme uzmanlarının diyet programlarında da sıkça yer almaktadır. Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler yapar; bu nedenledir ki Türk halkının sebzelerle ilgisi oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarla insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır. Bu sayı gün geçtikçe artma eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu rahatlıkla üretilmektedir. Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli gıda maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli tüm halkımızı rahatlıkla besleyebilecek durumdadır; ancak, ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması, hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması, üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe gerilemektedir. Bu ders sayesinde; sebze üretiminin azalmasına sebep olan en önemli etkenlerden hatalı tarımsal uygulamalar azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi, siz değerli öğrencilerin öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.

Devamı