Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Freze, CNC, Torna, Cad-Cam ve Makine Bilgisi

Bu bölümde çeşitli Makine bölümlerine ait programlar ve makinelerin kullanımı için teknik bilgi bulacaksınız. cad/cam programlarının kullanımından endüstriyel birçok makine kullanımına kadar kapsamlı bilgi verilmiştir. Bilgisayarla CAD katı modelleme çizimi, freze ve torna tezgahları kullanımı. Metal ve mermer işlemede kullanılan teknikler. Plastik Enjeksiyon ve Metal enjeksiyon kalıpları çıkarılması.


CNC Torna işlemleri nasıl yapılır - 3

2009-10-23 14:42:59

Makine parçalarının imalatında günümüzde CNC tezgâhların yeri oldukça büyüktür. CNC tezgâhlarda üretim, klasik tezgâhlara göre daha hassas, kaliteli, ekonomik ve seri olmaktadır. İmalat sektöründeki orta ve büyük ölçekli işletmeler artık CNC tezgâhları yaygın olarak kullanmaktadırlar. CNC tezgâhlar “G” hazırlık ve “M” yardımcı fonksiyonlar kullanılarak programlanır. “G” ve “M” kodlarının geneli standartlaştırılmıştır. Vida açma kodu da bu standart kodlardandır. Bütün CNC tezgâhlarında kullanılabilmektedir. Bu derste CNC torna tezgâhları için vida programlama ve ölçme aletleri anlatılmaktadır. Kapsamlı ve hatasız program yazabilmek için, önceden gördüğünüz “G”, “M”, “S”, “T” komutlarını kullanacaksınız. Bu ders sonucunda tek pasoluk vida açma programlamayı yapabileceksiniz ve ölçü aletlerini tanıyacaksınız.

Devamı

CNC Torna işlemleri nasıl yapılır - 2

2009-10-23 14:42:24

Sürekli gelişen sanayi ortamında firmaların; rekabet edebilmeleri için daha kısa sürede, kaliteli ve ekonomik mal üretmeleri gerekmektedir. Ürünün kalitesinin iyi olması büyük ölçüde kullanılan makine, teçhizat ve takımlara bağlıdır. Makine parçalarının imalatında CNC tezgâhlar önemli yer tutmaktadır. CNC tezgâhlarda üretim, klasik tezgâhlara göre daha hassas, kaliteli, ekonomik ve seri olmaktadır. İmalat sektöründeki orta ve büyük ölçekli firmalarda artık CNC tezgâhlar yaygın olarak kullanılmaktadır. CNC tezgâhlar “G” hazırlık ve “M” yardımcı fonksiyonlar kullanılarak programlanır. Bilinen “G” ve “M” kodları standartlaştırılmıştır. Bu ders sonucunda CNC torna tezgahlarında kanal, delik delme ve büyütme, kavis programlamayı yapabilecek ve sırası geldiği zaman çevrim içeren programları rahatça kavrayabileceksiniz.

Devamı

CNC Torna işlemleri nasıl yapılır - 1

2009-10-23 14:41:48

Günümüzde kullandığımız takım tezgâhlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. İşte siz değerli öğrenciler bu derste anlatılan CNC torna tezgâhları kullanma yeterliğine sahip olacaksınız. Bu alanda ihtiyaç olan nitelikli eleman ihtiyacına cevap verebileceksiniz. Tabiî ki zaman ilerliyor teknoloji her geçen gün yeni tezgâhların yapılmasını zorunlu kılıyor. Değişmeyen şey nitelikli kalifiye elemana ihtiyaç duyulmasıdır. Siz bu dersle kazandığınız bilgi birikimi ile CNC takım tezgâhları konusunda aydınlanacak ve konuyu kavramış olacaksınız. Yeni teknolojiye sahip tezgâhları acemilik çekmeden kullanabileceksiniz.

Devamı

CNC Freze işlemleri yapımı - 3

2009-10-23 14:40:55

Sürekli gelişen sanayi ortamında firmaların rekabet edebilmeleri için kısa sürede, kaliteli ve ekonomik ürün imal etmeleri gerekmektedir. Ürünün kalitesinin iyi olması büyük ölçüde kullanılan makine, teçhizat ve takımlarla ilgilidir. Makine parçalarının imalatında CNC tezgâhların önemi büyüktür. CNC tezgâhlarda üretim, klasik tezgâhlara göre daha hassas, kaliteli, ekonomik ve seri olmaktadır. İmalat sektöründeki orta ve büyük ölçekli firmalar artık CNC tezgâhları yaygın olarak kullanmaktadır. CNC tezgâhlar “G” hazırlık ve “M” yardımcı fonksiyonlar kullanılarak programlanır. CNC tezgâhlar birçok değişik firma tarafından üretilmektedir. Bu yüzden bir kısım “G” ve “M” kodlarında farklılıklar olabilmektedir. “G” ve “M” kodlarının geneli standartlaştırılmıştır. Bazı firmalar özel kodlar kullanmaktadır. CNC tezgâhlar için yazılan bazı programlar başka CNC tezgâhta çalışmayabilmektedir. Bu kodlar CNC tezgâhın katalogunda gösterilmektedir. Bunun için program yazmadan önce CNC tezgâhın kataloguna bakılmalıdır. Buradaki “G” ve “M” kodlarına göre program yazılmalıdır. Bu derste CNC freze için programlama yöntemleri olan kavis ve profil programlama anlatılmaktadır. Program yazabilmek için, önceden gördüğünüz “G”, “M”, “S”, “T” komutlarını kullanacaksınız. Bu ders sonunda temel CNC freze programlamayı yapabilecek ve programları rahatça kavrayabileceksiniz.

Devamı

CNC Freze işlemleri yapımı - 2

2009-10-23 14:40:22

Makine imalatçılığında özellikle seri üretimde; CNC freze tezgâhlarının işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen sanayi ile beraber gerekli olan imalat resimleri çizim masasından bilgisayar destekli tezgâhlara taşınmıştır. Bilgisayarın getirdiği pratiklik, esnekliği ile çalışmalar hız kazanmıştır. Bu derste tasarımı yapılan bir iş parçasının CNC Freze Tezgâhında imalatı işlenmiştir. Böylelikle malzemeden tasarruf sağlanmış olacak; zaman, sermaye ve işgücü kaybı önlenecektir. Dersteki bilgiler sayesinde çok daha geniş iş imkânları ve kalite imkânları elde edeceksiniz. Dolayısıyla sektörün istediği nitelikteki teknik eleman ihtiyacını karşılamış olacaksınız. CNC tezgâhları şu anda birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre bu işin özellikleri sürekli geliştirilmekte ve kullanım alanları artmaktadır. Bu ders sonucunda CNC freze tezgahında kanal açma programlaması ve frezeleme işlemini yapabileceksiniz. Ayrıca CNC freze tezgâhında delik delme ve delik büyütme işlemlerini programlayıp frezelemeyi yapabileceksiniz. Bilgisayar ortamında simülasyonları yapabileceksiniz. Bu özelliği işletmeler için kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgisayar destekli imalat programları (CAM) ve CNC tezgâhları şu anda birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre bu işin özellikleri sürekli geliştirilmekte ve kullanım alanları artmaktadır.

Devamı

CNC Freze işlemleri yapımı - 1

2009-10-23 14:39:42

Makine imalatçılığında günümüz teknolojisi baş döndürücü hızıyla ilerlemektedir. Gelişen teknolojiye yetişebilmek ve ona ayak uydurmak zorundayız. Piyasayla rekabet edebilmemizin tek şartı budur. Sizler ve sizden sonraki nesil daima daha şanslı olacaktır. Çünki hep teknolojiyle iç içe olacaksınız. Onlarca yıl önce üniversal tezgâhlarda saatlerce uğraşarak ürettiğimiz bir makine parçasını artık bilgisayar destekli takım tezgâhları sayesinde dakikalara sığdırabilmekteyiz. CNC freze tezgâhları günümüzde en çok kullanılan takım tezgâhlarıdır. Hassasiyet, ekonomiklik, güvenilirlik ve zaman bakımında üstünlükleri çok fazladır. Sizlere bu ders içerisinde Türkiye’de yaygın olarak kullanılan e SIEMENS (Sinumerik) kontrol sistemi anlatılacaktır. Bu ders ile CNC freze tezgahlarında basit olarak simulasyon yapmayı öğreneceksiniz. Programda mantık ve yazım hataları olduğunda anında düzeltebileceksiniz. Üretime başlamadan önce son kontrolleri (dry run-deneme çalıştırma) yapabileceksiniz. İstihdam konusunda artık endişe taşımayacaksınız. İşletmeler sizin gibi elemanları bünyesinde çalıştırmak için birbirleriyle yarışacaktır.

Devamı

CNC freze tezgahları ve kullanımı

2009-10-23 14:38:50

CNC takım tezgâhlarının tamamının sağladığı en önemli ve birincil fayda, otomasyona imkân tanımasıdır. CNC tezgâhların kullanılması suretiyle is parçalarının imalatı esnasında operatörün müdahalesi en aza indirilmekte veya tamamı ile ortadan kaldırılmaktadır. Çoğu CNC takım tezgâhları parça işlemesi esnasında dışarıdan bir müdahale olmadan çalışabilmekte, böylece operatörün, yapacağı diğer işler için zaman bulmasına imkân tanınmaktadır. Bu, CNC tezgâh sahibine, operatör hatalarının azaltılması, insan hatasından kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi, işleme zamanının önceden ve tam olarak tespit edilebilmesi gibi faydalar sağlar. Makine program kontrolü altında çalışıyor olacağından, konvansiyonel (geleneksel) takım tezgâhında aynı parçaları imal eden bir usta ile kıyaslandığında, CNC operatörün temel isleme tecrübesi ile ilgili olan beceri seviyesi oldukça azaltılmaktadır. CNC teknolojisinin ikinci temel faydası, is parçalarının hassas ve devamlı aynı ölçüde çıkmasıdır. Günümüzün CNC takım tezgâhları, inanılması güç olan tekrarlama ve pozisyonluma hassasiyeti değerlerine sahiptir. Bu ise, program kontrol edildikten sonra, iki, on veya bin adet iş parçasının da aynı hassasiyet ve ölçü tamlığında elde edilebilmesini sağlamaktadır. CNC takım tezgâhlarının büyük bir bölümünde sunulan üçüncü önemli fayda ise esnekliktir. Bu makineler program vasıtasıyla çalıştığından, bir başka iş parçasının işlemeye alınıp elde edilmesi diğer makinelere oranla kıyaslanamayacak kadar bir hızda yerine getirilmektedir. Bir parça programı test edilip, işlemeye geçildikten sonra başka bir program ile parça islenip yine eski programa dönmek gerektiği durumda, program kayıtlı olduğundan geçiş işlemi sadece bağlama aparatının hazırlanmasından başka bir şey olmamaktadır. Bu sonuçta parçadan parçaya geçiş süresinin en hızlı zamanda olması gibi bir başka faydayı da temin eder.

Devamı

CNC Frezede programlama

2009-10-23 14:24:59

Makine imalatçılığında günümüz teknolojisi baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Gelişen teknolojiye yetişebilmek ve ona ayak uydurmak zorundayız. Piyasayla rekabet edebilmemizin tek şartı budur. Onlarca yıl önce, üniversal tezgâhlarda saatlerce uğraşarak ürettiğimiz bir makine parçasını artık bilgisayar destekli takım tezgâhları sayesinde dakikalara sığdırabilmekteyiz. CNC freze tezgâhları günümüzde en çok kullanılan takım tezgâhlarıdır. Hassasiyet, ekonomiklik, güvenilirlik ve zaman bakımında üstünlükleri çok fazladır. Sizlere bu ders içerisinde Türkiye’de en çok kullanılan FANUC ve SIEMENS kontrol sistemlerini anlatacağız. Bu ders ile CNC freze tezgahlarında basit olarak programlamayı öğreneceksiniz. Mutlak ve artışlı programlama yöntemlerini öğreneceksiniz. Bu derslerin devamını da alarak CNC frezede en karmaşık parçaları bile programlayabileceksiniz. Böylece makine-metal sektöründe aranılan kalifiye birer eleman olarak yerinizi alacaksınz. İstihdam konusunda endişe taşımayacaksınız. İşletmeler sizin gibi elemanları bünyesinde çalıştırmak için birbirleriyle yarışacaktır. Türkiyemizde mesleki eğitime verilen önem giderek artmaya başlamıştır. Artık “ben işsizim” anlayışı bitecektir/ bitmiştir.

Devamı

CNC Frezede alt program oluşturma

2009-10-23 14:18:16

Makine parçalarının imalatında CNC tezgâhları kullanımı oldukça büyüktür. CNC tezgâhlarda üretim, klasik tezgâhlara göre daha hassas, kaliteli, ekonomik ve seri olmaktadır. İmalat sektöründeki firmalar CNC tezgâhlarını yaygın olarak kullanmaktadırlar. CNC tezgâhlar “G” hazırlık ve “M” yardımcı fonksiyonlar kullanılarak programlanır. “G” ve “M” kodlarının geneli standartlaştırılmıştır. Alt programlama kodu da bu standart kodlardandır. Bütün CNC tezgâhlarında kullanılabilmektedir. Bu derste CNC freze tezgâhları için alt program yapabilme, tezgâha aktarabilme ve hata mesajları konuları anlatılmaktadır. Program yazabilmek için, önceden gördüğünüz “G”, “M”, “S”, “T” komutlarını kullanacaksınız. Bu ders sonucunda alt programlama yapabileceksiniz, programı tezgaha aktarabileceksiniz ve hata sorunlarını anlayıp giderebileceksiniz.

Devamı

CNC Freze çevrimleri

2009-10-23 14:17:43

Günümüzde, sanayide gittikçe artan sayıda kullanılan CNC tezgâhları üretime esneklik, parça başına düşük maliyet, istenilen tolerans ve kalitede parça üretimi gibi konularda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İmalatın ana hedefi; en kısa zamanda, en az üretim maliyeti (hammadde, elektrik, işçilik giderleri, v.b.) ile tüketicinin beklediği kalitede üretimi gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda NC ve daha sonra, CNC tezgâhları imalat sektörüne girmiştir. Gelişen imalat yöntemleri doğrultusunda, 90’lı yılların başından itibaren, ülkemiz, orta ve büyük ölçekli üretim atölyelerinde CNC tezgâhları yaygın olarak kullanılmaktadır. CNC takım tezgahlarında belirli işlemleri yapmak için kullanılan kodlar vardır. Ancak bazı işlemler bir dizi aynı hareketin tekrarı şeklinde olduğu için bu hareketler tek bir komut satırında gösterilerek bu işlemler kısaltılmıştır. Bu kodların öğrenilmesi ile çok büyük boyutlarda ve karmaşık sayısal girdilerin girilmesi ile yapılacak işlemler küçük boyutlara ve sade sayısal veriler şekline dönüşür. Bu nedenle bu kodların öğrenilmesi kullanıcı için oldukça önemli faydalar sağlayacaktır. Bu nedenle bu kodların ve komut satırlarının öğrenilmesi sizin için CNC programlamada öncelikleriniz arasında olmalıdır.

Devamı

Cad-Cam Programı kullanarak tornalama

2009-10-23 14:17:12

Günümüzde, gelişmiş ve modernleşmiş toplumların temelini sanayileşme oluşturmaktadır. Makine ve üretim sanayindeki gelişmeler de her geçen gün rekabeti ve üretimdeki kaliteyi arttırmayı hedeflemektedir. Günümüzde ve gelecekte bu rekabetçi koşullarda ülke olarak biz de varız diyebilmemiz için gerekli olan teknolojiye yatırım yapmalı ve bu teknolojiyi kullanabilmeliyiz. Hızla ilerleyen ekonomik gelişmeler ve endüstriyel ilişkiler, iş dünyasında uzman personel kullanımını önemli hale getirmiştir. İşletmeler her seviyede eğitilmiş personele ihtiyaç duymaktadır. Üretim sektöründe de sadece CNC tezgâhlarının ve CAD/CAM sistemlerinin olması yeterli olmamaktadır. Bu sistemleri verimli kullanacak teknik elemanlara da ihtiyaç yüksek düzeydedir. Üretim sanayindeki teknolojik gelişmelerde lokomotif işlevi gören CNC ve CAD/CAM sistemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. CNC tezgâhlarının en yaygın ve önemli kullanım alanlarından biri de seri üretim sistemleridir. CNC tezgâhlarını, elle kod girerek basit geometrileri işleyebilmesi için programlayabiliriz. Karmaşık yapıdaki parçaları işleyebilmek için de bir CAM yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır. CAM yazılımlarının kullanılması hata yapma riskini asgari düzeye indirir daha hızlı üretim yapmayı ve daha kaliteli ürünler elde etmeyi sağlar. Bu teknolojik imkanların kullanılması ile de zorlu rekabetçi koşullara karşı daha iyi mücadele olanakları elde edilmektedir. Dersin amacı, CNC torna tezgâhlarında daha verimli bir şekilde çalışabilmek için CAM programlarından yararlanabilmeyi öğrenmek ve kullanabilmektir. Bu dersin sonunda, CAM Programı ile CNC torna tezgâhlarında üretilecek parçaların kesici yollarını oluşturabilme yeteneğine sahip olabileceksiniz.

Devamı

Bilgisayar destekli CAM modelleme

2009-10-23 14:16:26

Gelişen sanayi ile beraber günümüzde CNC tezgâhlarında Bilgisayar Destekli İmalat programlarının kullanımı çok önemli hale gelmiştir. CNC Tezgâhlarda, tezgâhın özelliklerine göre parçaların programlanması yapılabilir. Ama tezgâhın kendi programıyla işlenmesi zor veya işlenmesi mümkün olmayan parçalar bilgisayar destekli imalat programlarıyla çok daha kolay şekilde yapılabilir. Bilgisayar Destekli İmalat programı bilgisayar ortamında oluşturulmuş bir modeli sayılaştırarak koordinatlara dönüştürür. Bu şekilde modeli oluşturulan her türlü parçanın CNC kodları çok kolay bir şekilde türetilebilir. Bilgisayar destekli imalat programlarına birçok bilgisayar destekli imalat programından veri transferi kolaylıkla yapılır. Bu özellik bilgisayar destekli imalat programlarını kullananlar için büyük kolaylık sağlar. Bilgisayar Destekli İmalat programının en büyük özelliği karmaşık yüzeylerin koordinatlarını çok kolay bir şekilde oluşturarak CNC kodlarını türetir ve tezgâhta işlenmesini sağlar. Bu derste bir iş parçasının bilgisayar ekranında hazırlanması anlatılmıştır. Böylelikle malzemeden tasarruf sağlanmış olacak; zaman, sermaye ve işgücü kaybı önlenecektir. Dersteki bilgiler sayesinde çok daha geniş iş imkânları ve kalite imkânları elde edeceksiniz. Dolayısıyla sektörün istediği nitelikteki teknik eleman ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Bilgisayar destekli imalat programı şu anda birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre bu işin özellikleri sürekli geliştirilmekte ve kullanım alanları artmaktadır. Bu ders sonunda bilgisayar destekli imalat (CAM) yapılabilir.

Devamı

CNC tezgahı ve matkap için Alet Bileme

2009-10-23 14:13:50

İmalat işlemleri dersi içinde birçok konu öğrendin ve bunlarla ilgili uygulamalarda bulundun. Atölye veya laboratuarda yapılan bu uygulamalarda değişik kesiciler kullanıldı. Kullanılan bu kesiciler zamanla aşınırlar. Aşınan bu kesiciler (matkap, torna kalemi, frezeler vb. ) bilenmek suretiyle tekrar kullanılabilir hale gelirler ve bileme işlemi ekonomik anlamda büyük kazanç sağlar. Sektörde, kullanımı yaygınlaşan takma uçlu kesiciler kullanılıp atıldığı için alet bileme işlemlerini ortadan kaldıracak gibi düşünülebilir. Fakat piyasa gezildiğinde takma uçlu kesicilerin her alanda kullanılmadığı, hatta bazı işlemlerin yapılamadığı görülmektedir. Bu sebeple alet bileme makinelerine gerekli önem verilmiş ve CNC’li yani bilgisayar destekli makineler üretilmiştir. Bu dersi tamamladığında atölyende kullandığın kesicileri daha iyi tanıyacak, onları daha bilinçli ve verimli kullanacak, gerektiğinde onları bileyeceksin.

Devamı