Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Freze, CNC, Torna, Cad-Cam ve Makine Bilgisi

Bu bölümde çeşitli Makine bölümlerine ait programlar ve makinelerin kullanımı için teknik bilgi bulacaksınız. cad/cam programlarının kullanımından endüstriyel birçok makine kullanımına kadar kapsamlı bilgi verilmiştir. Bilgisayarla CAD katı modelleme çizimi, freze ve torna tezgahları kullanımı. Metal ve mermer işlemede kullanılan teknikler. Plastik Enjeksiyon ve Metal enjeksiyon kalıpları çıkarılması.


Mermer Nasıl Kesilir 1

2009-11-06 05:24:53

Mermer ocaklarında blok olarak üretilen mermerin işlendiği, kesilip parlatıldığı yerler mermer fabrikalarıdır. Fabrikaya blok halinde getirilen mermer ürün talep şekline göre, fayans ve plakalar halinde üretilir. Mermer fabrikalarının planlanmasında üretim amacı, üretilecek ürünün pazar payı, sermaye, hammadde kaynağının söz konusu tesisi besleyebilirliği, hammadde kaynağından elde edilen blokların karakteristik özellikleri gibi bazı faktörler temel alınmalıdır. Bu faktörler, fabrika kapasitesini, ürün kalitesini ve kullanılacak makine-ekipman seçimini etkilemektedir. Ocaktan fabrikaya getirilen mermer bloklarının işlenebilmesi için fabrikada bulunması gereken makine sistemleri dört grupta toplanır: 1. Kaldırma ve taşıma sistemleri 2. Kesme sistemleri 3. Ebatlama sistemleri 4. Silme (parlatma, cilalama) sistemleri. Fabrikada plaka üretimlerinde kullanılan makine sistemlerinin kesim ayarları ve kontrolleri yapılıp çevre mevzuatına uygun üretim planlaması yapılmalıdır. Ayrıca tesislerdeki mermer arıtma tesislerinin verimli çalışması ve gerekli bakımının yapılması çevreye duyarlı üretim yapılmasının ön koşuludur.

Devamı

Mermer nasıl Cilalanır ?

2009-11-06 05:24:19

Aynı cins taşlar dünya piyasasında çok farklı fiyatlar ile satılabilmektedir. Buradaki fark çoğu zaman taş işleme prosesinin sonunda yer alan güçlendirme, dolgu, yüzey işleme (kalibrasyon, honlama, eskitme, cila vs.), yüzey koruma gibi işlemlerin iyi ya da kötü yapılmasına bağlıdır. Ülkemizde çoğu zaman bu işlemler layıkıyla yapılamadığı için, kalın kesilmiş yarı mamul taşlar mermer işleme teknolojisinde ileride olan ülkeler tarafından Türkiye’den ithal edilerek işlenmektedir. Bu işleme şekli de genellikle aldıkları ham taşları fırınlayıp kuruttuktan sonra epoksi reçinelerle güçlendirerek inceltmektedirler. Böylece ülkemizden aldıkları ham taşları metrekare olarak 2 veya 4 katına çoğaltmaktadırlar. Mermerin doğasından kaynaklanan özelliği taş yüzeyi ne kadar düzgün işlenecek olursa, taş yüzeyi o kadar parlar. Mermer sektöründe parlatma işleminde en iyi sonuç otomatik bantlı silim makineleri alınmaktadır. Fabrikalarda siparişlere bağlı olarak istenilen ebatlara getirilen mermer plakalarında, oluşumundan kaynaklanan istenmedik ve taşın ticari değerini düşüren çatlak, gözenek, ve boşluk gibi kusurlar bulunmaktadır. Genelde döşeme veya kaplama olarak kullanılacak taşlarda, aynı renk, parlaklık, sertlik, dayanım ve hijyenik olması açısından gözeneksiz düzgün bir yüzey aranılan özelliklerdir. Mermerlerde bu özellikler sağlanmadığında, kullanıldıkları yerlerde, kir ve zararlı maddeler nedeniyle zamanla renklerini kaybetmekte ve hijyenik olmayan bir ortama neden olmaktadırlar. Taşın dayanımını, estetiğini ve ticari değerini arttırmak için bu kusurların giderilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Mermer fabrikalarında, gözenek ve tamir uygulama yöntemleri çok önemli bir yer tutmakta olup, işletmelerin büyük bir çoğunluğunda, taştaki kusurların giderilmesi için büyük masraflar yapılmaktadır. Dolgu ve tamir yöntemi epoxy reçineler, polyester reçineler, U.V reçineler, mastikler ve çimento dolgular en yaygın olarak tercih edilen ve kullanımı hâlen süregelen uygulama sistemleridir. Ancak, gözenek dolgu uygulamalarında kullanılan dolgu türleri ve teknik özellikleri dikkate alındığında, işletmelerin çoğunda dolgu kullanımına yönelik teknik inceleme ve/veya gözlemlerinin yeterince yapılmadığı ve bulgulara ulaşılmadığı da kaçınılmaz bir gerçektir. Plaka üretiminde kaliteli cilalama ve dolgu işlemleri, taşın kalitesinin iyileştirilmesi, uygulamanın ekonomik yönünün ortaya çıkartılması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Devamı

Mermer Nasıl Parlatılır ?

2009-11-06 05:23:22

Mermer, günümüzde önemli bir ihracat ürünü olmuştur. Üretilen ürünlerin geniş sahalarda uygulama alanı bulması mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle mermer sektörü adını tüm dünyaya duyurarak mermer piyasasında söz sahibi olmuştur. Bu ders ile parlatma makinesinde mermer plakaları istenilen nitelikte işleyip parlatabileceksiniz. Aşındırıcıların özelliklerini kavrayarak aşındırıcı sıralamasını yapabileceksiniz. Ayrıca parlatma (perdah) makinesini imalat için hazırlayarak mermer plakaları işleyip cila yapabileceksiniz.

Devamı

Mermer Nasıl yapıştırılır

2009-11-06 05:22:41

Mermeri işleme sırasında, montaj aşamasında ve tamiratı sırasında yapıştırıcılar sıkça kullanılmaktadır. Günümüzde mermer sektöründe akemi ve polyesterin yanında çimento, fayans yapıştırıcılar ve derz dolgusu gibi doğal yapıştırıcılar, silikon, zift ve su bazlı yapıştırıcılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ders ile yapıştırıcıları tanıyarak kullanma şeklini öğrenerek mermeri yapıştırabileceksiniz.

Devamı

Mermer Nasıl Üretilir, Mermer Blok üretimi

2009-11-06 05:20:35

İlk çağlardan beri insanlar yapı, konut ve yaşadıkları diğer yerleri doğal taşlardan yapmaya özen göstermişlerdir. Zamanla, yaşam seviyeleri yükselen toplumların, güzel görünüşlü ve dayanıklı olması nedeniyle doğal taşları tercih etmeleri, bu ürünü zenginliğin ve refahın sembolü haline getirmiştir. Gelişen endüstri ve teknolojiye paralel olarak doğal taşların kullanımının artması da bunu göstermektedir. Anadolu'da doğal taşların, bunların içinde de özellikle mermerciliğin tarihi ilkçağa kadar uzanmaktadır. Ülkemizdeki mermer yatakları, Anadolu yarımadasını yurt edinen bütün uygarlıklar tarafından işletilmiştir. Etiler devrinin kabartma ve heykelleri, eski Yunan ve Roma devrinin amfileri, arenaları ve diğer çeşitli sanat eserleri, Selçuklular ve Osmanlı devrinin saray, hamam, kervansaray, cami ve medreseleri, minareleri, çeşmeleri, ülkemizde mermer işlemeciliğinin tarihsel gelişimini sergilemektedir. Mermer blok üretimi, zorlu doğa şartlarında açık alanda bulunan mermer ocaklarından yapılmaktadır. Mermer ocakçılığı, ağır çalışma şartları olan bir iş koludur. Bunun için de mermer ocaklarında blok üretimi için gerekli çalışma koşullarını tanımanız gereklidir. Günümüzde mermer üretimi genelde açık ocak ve yeraltı ocak işletmeciliği şeklinde yapılmakla birlikte yaygın olarak açık ocak iletmeciliği uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda mermere olan talep ve sığ derinliklerdeki rezervlerin azalmasıyla birlikte kapalı ocak işletmeciliğine yönelimi hızlandırmıştır. Ülkemiz mermercilik sektöründe henüz kapalı ocak iletmeciliği uygulanmamakta ve ocaklarımızın tümü açık ocak işletmeciliği ile işletilmektedir. Mermer işletmeciliğinde ocak yerinin saptanması ve ayna açım faaliyetlerine ön etüt çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi sonucunda başlanır. Ön etüt; rezervi belirlenmiş mermer yatağında tektonik, tane boyutu, renk durumunun belirlenmesi, yol, su elektrik ve orman durumunun tespiti çalışmalarını kapsar. Mermer blok işletmeciliği düşünülen bölgede gözlenmesi gereken başlıca özellikler; jeolojik kriterler, coğrafik kriterler ve ekonomik kriterler olarak sıralanmaktadır.

Devamı

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 4

2009-11-04 05:17:54

Kalıpçılık, günümüzde endüstriyel üretim alanlarının vazgeçilmez seri üretim tekniğidir. Kılavuz kolonlu delme kesme kalıpları, pres tezgâhlarına bağlanılarak seri imalatta kullanılır. Kalıpçının, kalıp tasarımı aşamasından itibaren kalıbın bağlanıp çalıştırılacağı presler hakkında temel bilgilere sahip olması gerekir. Kalıbın preslerde denenmesi işlemine geçişte, kalıpçının kalıp montaj resmine göre kalıbı en kısa sürede ve hatasız montaj edebilmesi ve denenmeye hazır hale getirmesi istenir. Bu ders de öğrencilerimize kılavuz kolonlu delme kesme kalıplarının montaj resimlerinden faydalanılarak nasıl montajının yapılması gerektiği ve preslerde denenmesi konularında temel bilgiler verilmiştir. Kalıbın tasarımı, imalatı, montajı ve denenmesi kalıplarla yapılan seri parça imalatına geçişteki süreçtir. Kalıbı oluşturan kalıp parçalarının imalatı tamamlandıktan sonra, hazır kalıp elamanları ve bağlantı elemanları ile bir araya getirilerek kalıpların montajı yapılır. Kalıp prese bağlanıp denemeye hazır hale getirilir. Bütün imalat işlemlerinde maliyet hesabının temelini zaman kavramı oluşturur, zaman para ile ölçülür. Bir kalıpçı bu süreci en kısa zamanda ve hatasız yapmalıdır. Bu dersi tamamladığınızda kılavuz kolonlu delme kesme kalıbı montajını ve preste denenmesi aşamasına kadar geçen sürede yapılan çalışmaları ve kalıbın denenmesiyle ilgili beceriyi kazanacaksınız. Şunu unutmayınız ki, kalıpçılık zaman içerisinde öğrenilen mesleki alan olup sabır ve azim gerektirir.

Devamı

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 3

2009-11-04 05:16:58

Kalıpçılık günümüzde endüstriyel üretim alanının vazgeçilmez seri üretim tekniğidir. Bu derste kılavuz kolonlu delme kesme kalıp parçalarının yapım resimlerine uygun işlenmesi ve kalıp kesici elemanlarının alıştırılma becerileri konularında temel bilgiler verilmiştir. İyi bir kalıp yapımının kalıp elemanlarının istenen standartlarda işlenip alıştırılmalarından geçtiğini unutmamalıyız. Çevremize baktığımızda evlerdeki araç gereçlerden otomobil parçalarına kadar birçok parçanın değişik kalıplar ile üretildiğini görmekteyiz. Rekabetin son hızla devam ettiği endüstriyel alanlarda başarılı olabilmek ve ayakta kalabilmenin yolu; kaliteli, ekonomik, en kısa sürede istenen üretimi yapabilmekten geçtiğini unutmamalıyız. Bu da kalıpçılık alanının önemini ortaya koymaktadır. Bu dersi tamamladığınızda kılavuz kolonlu delme kesme kalıp elemanlarının işlenmesi ve zımba gruplarının alıştırma becerilerini kazanacaksınız. Şunu unutmayınız ki kalıpçılık zaman içerisinde öğrenilen ve geliştirilen bir mesleki olup sabır ve azim gerektirir.

Devamı

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 2

2009-11-04 05:16:33

İyi bir kalıpçı, tasarladığı kalıbın montaj resimlerini standartlara uygun olarak çizebilmelidir. Teknik resimler imalat biriminin anlayacağı şekilde olmalı, ölçüler kolayca referans kabul edilebilecek bir noktaya göre verilmelidir. Bu yöntemle, CNC operatörü gereksiz hesap ve ölçü kontrollerinden kurtulacak ve zamandan tasarruf sağlayacaktır. Bu çizimler CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programlarında yapılmalıdır. CAD programında tasarlanan parçalar direkt olarak CAM (Bilgisayar Destekli İmalat) ortamına aktarılır. Oluşturulan katı model veya yüzey model üzerinde, CNC tezgâhları için takım yolları oluşturulur. Buna göre iş parçası sanal olarak işlenir. CNC tezgâhları için NC (Numerical Control) kodları üretilir. Bu kodlar CNC (Bilgisayarlı Sayısal Denetim) tezgâhlarına bir disketle veya bir kablo bağlantısı ile transfer edilir. CAM ortamında işlenecek malzemenin, kullanılacak takımların ve tezgâhın özelliklerine göre işleme parametreleri seçilir. Parçaların fiziksel ölçüleri CAM programında sayısal kodlara çevrilerek, CNC tezgâhlarına aktarılır. CNC tezgâhında parça CAM programına uygun olarak kaba ve ince işlemeye göre işlenir. Kalıp gibi hassas üretim gerektiren işlerde bu yöntem en gelişmiş yöntemdir. Günümüzde kaliteli ve verimli üretim; bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat ve bilgisayar kontrollü tezgâhların, birlikte uyum içinde kullanılması ile sağlanmaktadır. Bu dersle, öğrencilerin bu uygulamaları uyum içinde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Devamı

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 1

2009-11-04 05:16:08

Kalıpçılık günümüzde endüstriyel üretim alanlarının vazgeçilmez seri üretim tekniği olup bir çok türü olmakla beraber bu derste, kılavuz kolonlu delme kesme kalıpları tasarım ve yapım resim lerinin çizimi konularında temel bilgiler verilmiştir. İyi bir kalıpçı veya kalıp tasarımcısı olabilmek için önce bu alana ilgi, sevgi ve isteğimizin olması gerekir. Çevremize baktığımızda evlerdeki araç gereçlerden otomobil parçalarına kadar neredeyse pek çok şeyin değişik kalıplar ile üretildiğini görmekteyiz. Rekabetin son hızla devam ettiği endüstriyel alanlarda başarılı olabilmenin ve ayakta kalabilmenin yolunun kaliteli, ekonomik ve kısa sürede istenen üretimi yapabilmekten geçtiğini unutmamalıyız. İşte bu durum kalıpçılık alanının önemini ortaya koymaktadır. Bu dersi tamamladığınızda temel manada kılavuz kolonlu delme kesme kalıp tasarımı ve parçalarının yapım resimlerini çizebilme becerisini kazanacaksınız. Şunu unutmayınız ki kalıpçılık zaman içerisinde öğrenilen mesleki alan olup, sabır ve azmi gerektirir.

Devamı

Kalıpçılıkta delme ve kesme kalıpları 4

2009-11-04 05:14:55

Hızla gelişen teknoloji çağında, kalıpçılığın birkaç cümleyle açıklanamayacağı bir gerçektir. Çünkü kalıpçılık, günlük hayatımıza girmiş pek çok parçanın üretimini gerçekleştiren en önemli mesleklerden biridir. Bu parçaların üretiminde; zaman, kalite ve ölçü tamlığı, malzeme tasarrufu ve özdeşlik sağlayan, ayrıca işçilik giderlerini asgari düzeye indiren bir meslektir. Bu meslekle, tıp, otomobil, uçak, bilgisayar, cep telefonu, inşaat sektörü ve oyuncak sanayisi, saatçilik, eğitim, elektrik v.b alanlarda çok hızlı gelişim göstermiştir. Ülkelerin gelirleri neredeyse bu sanayi girdileri ile ölçülmektedir. Gün geçtikçe kalıpçılık teknolojisi önem kazanmaktadır. Bu ders sonunda sac metal preslerini çalıştırabilecek, kalıp bağlayıp değiştirme yapabilecek, kalıpların sorunlarına çözüm üretebileceksiniz. Sanayinin bu konuda istediği niteliklere sahip olacaksınız.

Devamı

Kalıpçılıkta delme ve kesme kalıpları 3

2009-11-04 05:14:25

Kalıpçılıkta en hassas ve en önemli işlerden bir tanesi, zımbaların kılavuz plakaya ve dişi plakaya, uygun kesme boşluğunda alıştırılması işlemidir. İdeal kesme işlemi ancak, uygun kesme boşluğunun kesicilere verilmesiyle sağlanır. Önceleri dişi ve kılavuz plakalar matkap tezgahında delinip, kalıpçı freze tezgahında parmak freze ile işlenirdi. Bu yöntem zahmetli ve bir o kadar da zaman alıcıydı. Ayrıca çok değişik şekillerin işlenmesi de son derece zordu. Teknolojideki gelişmeler ile bu işlemleri kolaylaştıran delik delme ve tel erozyon tezgahları üretildi. Günümüzde tel erozyon tezgahları kullanımı yaygınlaşarak dişi ve kılavuz plakaların işlenmesinde hatta zımbaların işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tezgahlarda, gerek BDİ programlarıyla gerekse tezgah üzerindeki kontrol ünitelerinden yapılan programlarla, rahatlıkla kesme işlemleri yapılabilmektedir. Tel erozyon tezgahında kesilmiş kalıp kesicileri, bütün kesme kenarlarında aynı kesme boşluğu ile çalışırlar. Ayrıca tele verilecek açı ile de dişi kesiciye kolaylıkla açısal boşluk verilebilir. Tel erozyon tezgahında parça sertliği ne olursa olsun işlenebilir. Bu yüzden kalıp parçaları ısıl işlem gördükten sonra tel erozyonda kesilir, böylece ısıl işlemde oluşacak şekil ve boyut değişimlerinden korunulmuş olur. Tel erozyondan çıkmış kalıp parçaları kolaylıkla birbirlerine alıştırılarak kullanılabilir. Kalıpçının tel erozyonda işleyeceği parçanın programını yapıp, tezgahta işleyebilmesi gerekmektedir. Bu dersle kalıp alt grubunun CNC tel erozyon tezgahında veya üniversal tezgahlarda işlenmesi ve alıştırması işlemlerini öğreneceksiniz..

Devamı

Kalıpçılıkta delme ve kesme kalıpları 2

2009-11-04 05:14:00

İyi bir kalıpçı, tasarladığı kalıbın montaj resimlerini standartlara uygun olarak çizebilmelidir. Teknik resimler imalat biriminin anlayacağı şekilde olmalı, ölçüler kolayca referans kabul edilebilecek bir noktaya göre verilmelidir. Bu yöntemle, BSD operatörü gereksiz hesap ve ölçü kontrollerinden kurtulacak ve zamandan tasarruf sağlayacaktır. Bu çizimler BDT (Bilgisayar destekli tasarım - CAD) programlarında yapılmalıdır. BDT programında tasarlanan parçalar direkt olarak BDİ (Bilgisayar destekli imalat - BDİ) ortamına aktarılır. Oluşturulan katı model veya yüzey model üzerinde BSD (CNC – Bilgisayarlı Sayısal denetim) makineleri için takım yolları oluşturulur. Buna göre iş parçası sanal olarak işlenir. BSD makineleri için SD (Numerical Control - NC) kodları üretilir. Bu kodlar BSD makinelerine bir disketle veya bir kablo bağlantısı ile transfer edilir. BDİ ortamında; işlenecek malzemenin, kullanılacak takımların ve tezgahın özelliklerine göre işleme parametreleri seçilir. Parçaların fiziksel ölçüleri BDİ programında sayısal kodlara çevrilerek BSD tezgahlarına aktarılır. BSD tezgahında parça BDİ programına uygun olarak kaba ve ince işlemeye göre işlenir. Kalıp gibi hassas üretim gerektiren işlerde bu yöntem en gelişmiş yöntemdir. Günümüzde kaliteli ve verimli üretim; bilgisayar destekli tasarım (BDT), bilgisayar destekli imalat (BDİ) ve bilgisayarlı tezgahların (BSD), birlikte uyum içinde kullanılması ile sağlanmaktadır. Bu dersle, öğrencilerin bu uygulamaları uyum içinde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Devamı

Kalıpçılıkta delme ve kesme kalıpları 1

2009-11-04 05:13:27

Teknoloji çağında, kalıpçılığın birkaç cümle ile açıklanamayacağı bir gerçektir. Çünkü kalıpçılık, günlük hayatımıza girmiş pek çok parçaların üretimini gerçekleştiren en önemli mesleklerden biridir. Günlük hayatımıza giren bu parçaların üretiminde; zaman, kalite ve ölçü tamlığı, malzeme tasarrufu ve özdeşlik sağlayan, ayrıca işçilik giderlerini asgari düzeye indiren kalıpçılık mesleğidir. Kalıp ve kalıpçıyı genel olarak şu şekilde tanımlayabiliriz; Özdeş parçaları istenen ölçü tamlığı sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan çalışabilen aygıta kalıp denir. Aygıtın tasarımını hazırlayan, yapımını gerçekleştiren ve çalıştırabilen kişiye de kalıpçı denir. Kalıpçılık mesleğini konu edinen kişiler, en azından basit matematik kavramlarını, makine teknik resim çizimini ve okunuşunu, bilgisayarlı katı modelleme ve çizimlerini, markacılık ve ölçme bilgisini, bütün takım tezgahlarının kullanılışını, ısıl ve sertlik ölçme işlemlerinin yapılışını ayrıca makine elemanlarının montajını gerektiren, bilgileri almak zorundadır. Bu bilgileri alan ve pratik uygulamaları iyi değerlendirebilen bir kalıpçı , aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi kişidir. 􀂾 İyi bir kalıp tasarımcısıdır. 􀂾 Makine teknik resmini çizme ve okuma becerisine sahiptir. 􀂾 Kalıp konstrüksiyonu hazırlamakta ustadır. 􀂾 Komple kalıbı oluşturan elemanların hangi takım tezgahında ve nasıl işlenebileceğini organize eden uzmandır. 􀂾 Komple kalıbı oluşturan elemanların malzemesini en iyi şekilde seçebilen uzmandır. 􀂾 Kalıp elemanlarının ısıl işlemlerini yapan ve sertlik ölçme tezgahını kullanarak, sertleştirilen parçaların sertlik değerlerini kontrol eden kontrolördür. 􀂾 Kalıplanacak parçanın malzemesini en iyi şekilde hazırlayan, yapımı biten kalıbı pres tezgahına emniyetle bağlayan ve doğabilecek kazaları önceden tasarlayıp bu kazaları giderici tedbirleri daha başlangıçta alabilen kişiler, kalıpçılık mesleğine kendilerini adamış kişilerdir .

Devamı

Freze tezgahları bakım ve onarımı

2009-11-04 05:11:52

Bu derste işletmelerde üretim işlerinde kullanılan iş makinelerinin bakım onarımı yapabilme becerisini kazanıp, iş makinelerinin bulunduğu işletmenin bakım onarım organizasyonlarını planlı yabileceksiniz. Günümüzde, teknolojik gelişmeler sonucu birçok işletmede kullanılan makineler büyük bir kısmı ithal edilmektir. Kalkınma ve endüstrileşme çabalarımızın başarıya ulaşabilmesi için mevcut makinelerimizin uzun ömürlü, yüksek verimde çalışması gelişmekte olan ülkeler için zorunludur. Çalışan ve hatta çalışmayan bütün makinelerin zamanla ve çevrenin aşındırıcı etkileri altında, yıpranmalarını önlemek ve çalışmalarını koruyabilmek için bakıma ihtiyaçları vardır. Bakım, doğanın bütün varlıklara uyguladığı zaman içinde; eskime, yıpranma, bozulma ve nihayet yok olma etkilerini hiçbir zaman ortadan kaldırmaz. Fakat doğanın bu değişmez etkilerini, bakım yoluyla en az hissedilir duruma getirir. Bu nedenle de işletmelerde iş makinelerinin bakım onarım organizasyonlarını iyi yapıp, bakım onarım konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

Devamı

Mermer imalat için ölçü alma

2009-11-04 05:11:01

Mermer, günümüzde önemli bir ihracat ürünü olmuştur. Üretilen ürünlerin geniş sahalarda uygulama alanı bulması mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin önemli meslek alanları arasına girmiştir. İhracatta tekstilden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuş ve dünya mermer piyasasını yönlendiren bir güce ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen yetişmiş eleman sıkıntısı had safhadadır. Her meslek alanında olduğu gibi ölçü almak, kroki çizmek, imalat resimlerinin çizilmesi mermer işleme alanında da çok önemlidir. Bu ders ile ürünün montaj yerinden ölçü almayı, alınan ölçülerin krokiye dökülmesini ve imalat resimlerini çizmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca perdah tezgâhını imalat için hazırlayabileceksiniz. Bu şekilde çalışma perdah tezgâhını tanımış olacaksınız.

Devamı

Frezede helis ve konik dişli açma

2009-11-04 05:10:10

Günümüzde imalat yöntemleri, üretim alanlarının vazgeçilmez tekniklerinden biridir. Bu derste, helis ve konik dişli imalatı ile ilgili konularda temel bilgiler verilmiştir. İyi bir makineci olabilmek için önce bu alana ilgi, sevgi ve isteğimizin olması gerekir. Çevremize baktığımızda evlerdeki araç gereçlerden otomobil parçalarına kadar nerdeyse tamamı, değişik makine parçalarından üretilmiştir. Rekabetin son hızla devam ettiği endüstriyel alanlarda başarılı olabilmenin ve ayakta kalabilmenin yolu, kaliteli, ekonomik ve kısa sürede istenen üretimi yapabilmekten geçtiğini unutmamalıyız. Bu dersi tamamladığınızda temel manada helis ve konik dişli imalatını öğrenmiş olacaksınız. Şunu unutmayınız ki, makinecilik zaman içerisinde öğrenilen bir meslek olup sabır ve azim gerektirir.

Devamı

Plastik kalıp şekillendirme

2009-11-04 05:09:00

Günümüz insanının en son yeniliklere sahip ürünleri kullanma isteği tüketimi hızlandırdığı gibi üretimi hızlı ve maliyeti düşük üretim arayışlarını da ön plana almıştır. Metal malzemelerden talaş kaldırmanın maliyeti ve zorluğu kalıpçılığı gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Kalıpçılık sektörünün sürekli gelişim gösterdiği ülkeler ise gelişmiş ülkelerdir. Ülkemizde de siz sevgili öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları ve bu konuyu bir adım ileriye götürmesi ülkemizde sizden sonra gelecek olan nesillere ışık tutacaktır. Bugünün öğretmenleri olarak bizler de bizi gelişmişlik seviyesine getirecek bugünün öğrencilerine bu konuda bilgi verecek bir eğitim materyalini hazırlamaktan büyük gurur duymaktayız. Meslek hayatınızda başarılı olmanız dileğiyle.

Devamı

CNC ile Düz ve Kramayer Dişli açma

2009-10-30 05:24:22

Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Talaşlı imalat alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici gücü olacaktır. Bu ders, endüstri alanında istihdam edilecek bütün personelin teknik ve derser eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu tür eğitim materyalleri, sizlere bu alanda büyük avantaj sağlayacaktır.

Devamı

CNC ile düz ve açılı freze çakısı yapmak

2009-10-30 05:23:35

Düz ve Açılı Freze Çakısı Yapma dersi ile talaşlı imalatta çok önemli bir yeri olan frezecilik mesleğinde kullanılan düz ve açılı freze çakılarının imalatını yapmayı öğrenmeye başlayacaksınız. Freze tezgâhı talaşlı imalat endüstrisinde en çok kullanılan tezgâh çeşitlerinden biri ve belki de en önemlisidir. Teknolojinin hızla gelişmesinden dolayı freze tezgâhları da artık bilgisayar destekli imal edilmektedir. Bilgisayar destekli takım tezgâhlarını (CNC) en iyi şekilde kullanabilmek için üniversal freze tezgâhlarını çok iyi tanımak ve kullanmak gerekir. Sizler, Düz ve Açılı Freze Çakısı Yapma dersi ile sanayide önemli yeri olan frezecilik konusunda ilerlemenizi sağlayarak iş bulmanızı kolaylaştıracaktır. Sahip olacağınız nitelikler, çalıştığınız işletmede sizin daha farklı bir konumda olmanızı sağlayacaktır.

Devamı

CNC Epoksi Modelleme 2

2009-10-30 05:22:44

Çok hızlı şekilde gelişen dünya teknolojisi, sanayi sektörünün bir çok bölümüne yeni ürünler ve beraberinde de kolaylık getirmiştir. Bu yeni ürünlerden en çok kullanılanları plastik malzemelerdir. Günlük hayatımızda sık rastladığımız epoksi malzemeler; kolay şekillendirilebilmesi, seri üretiminin sağlanması, malzeme artığının az olması, düşük çekme özelliği, işçilik ve parça maliyetinin düşük olması sebebiyle plastik malzemeler içinde en çok tercih edilenlerdendir. Günümüzde çeliğe alternatif malzemedir. Uzun kullanım süreleri ve seri üretime uygun olması sebebiyle modelcilikte çok tercih edilen epoksi malzemeler ile hem zaman, hem de maliyetten tasarruf edebilmenin mümkün olması ve modelleme çoğaltmanın seri olması bu dersin önemini artırmaktadır. Bu dersi tamamladığınızda seri üretim alanında faaliyet gösteren işletmelerde tercih edilen kalifiye bir eleman olacaksınız.

Devamı

CNC Epoksi Modelleme 1

2009-10-30 05:22:18

Makine imalat ve üretim sektöründe makine modelleme önemli bir yer tutmaktadır. Makine modelciliği, makine ve diğer parçaların üretiminin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Model parçalar malzeme tasarrufu, taşıma ve ambalaj kolaylığı, üretim rahatlığı, vb. birçok rahatlığı beraberinde getirmektedir. Bir model ile üretilecek olan parçaların detaylı bir şekilde incelenmesi, teknik ve detay resimlerinin hatasız çizilmesi, üretim için gerekli olan kalıp ve iş tezgâhlarının seçilmesi, işçi ve öğrenci eğitim ve öğretim alanında çok kullanılmaktadır. Bunun yanında ambalaj ve paketleme sanayinde ön hazırlıkların yapılması, vitrin, sergi, fuar ortamları, iş siparişlerinde örnek numune, vb. birçok işlemlerde de kullanılmaktadır. Günümüz endüstrisinde makine modelcisi az olmakta birlikte, her imalat dalının modelciye ihtiyacı vardır. Seri üretim sektörlerinde, kalıpçılık sektöründe, dökümcülük sektöründe, Ar-Ge çalışmaları makine modelciliğin kullanıldığı ve makine modelcilerinin çalıştığı önemli sektörlerdir. Modelciler, çok çeşitli malzemelere şekil vermektedirler. Bunlarsa çoğunlukla balmumu, model mumları, alçı, fiber, plastik, ağaç, metal malzemeler ve çeşitli yapay malzemelerdir. Plastik malzemelerden yapılan modeller, modellemede kullanılan malzemelerin başında gelmektedir. Bugün model yapımlarında CNC takım tezgâhları ve bilgisayar destekli modelleme programları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu dersle plastik modelleme dalından olan epoksi malzeme ile modelleme yapabilecek, epoksi modelleme için gerekli olan araç-gereç ve cihazları tanıyacaksınız.

Devamı

Solidworks ile Bağlama iş kalıpları 3

2009-10-30 05:21:20

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilgisayar teknolojisi de gelişmektedir, bu derste solidworks destekli kalıp çıkarma anlatılacaktır. Bilgisayarların, üretim makinelerine bağlanması ve bilgisayar kontrollü üretim makinelerinin makine sanayi ve üretim sektöründe kullanılması, üretim sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Alışıla gelmiş üretim teknikleri, yerini artık teknolojik gelişmeler sayesinde “bilgisayar destekli üretimlere” bırakmıştır. Bir üretim sektöründe çalışan yetişmiş teknik elemanların, kendi alanlarında iyi derecede temel bilgisayar bilgisi, temel çizim ve modelleme, bilgisayar destekli üretim bilgisine ihtiyaçları vardır. Bu alanlarda yeterli bilgiyi alan ve kendini yetiştiren teknik elemanlar, hemen bütün üretim sektörlerinde istihdam olanağına sahip olabilmekte ve iş hayatına başlayabilmektedir. Elinizdeki bu dersle bağlama iş kalıbı parçalarını “test etme” ve gerekli olan parçalarını “ısıl işleme” tabi tutmayı öğreneceksiniz. Test etme işlemi ile kalıp parçaları ve kalıpta işlenecek işin ne derece doğru ve güvenilir olduğunu analiz edip, bir sonraki aşama olan kalıp parçalarını ısıl işleme tabi tutma aşamasına geleceksiniz. Kalıpçılık veya diğer üretim faaliyetlerinde temel kural, ısıl işlemden önce test etme aşamasıdır. Böylece ısıl işlem boşuna yapılmış olmayacaktır. Zira ısıl işlem sırasında da kalıp parçalarının ölçü ve boyutlarında meydana gelebilecek değişimler unutulmamalı ve gerekli yerlerde hesaba katılmalıdır.

Devamı

Solidworks ile Bağlama iş kalıpları 2

2009-10-30 05:20:15

Bu bilgi yaprakları, solidworks destekli eğitim için bağlama iş kalıpları 2 dersinü içermektedir. Bu dersin hazırlanmasında endüstriyel kalıpçılıktaki beceriler hakkında yayınlanmış en son dokümanlar, kataloglar ve internetten faydalanılmıştır. Bu teknik eğitim yayımı, öğreticiye açıklamalar ihtiva edici, öğrenciye bilgi ve beceriyi kolay kavratıcı mahiyette hazırlanmıştır. Bütün bilgiler işlem sırasına göre verilmiştir. Öğrenci bu işlem sırasını doğrudan doğruya bu kitaptan izleyebilir. Yapacağı işlemlerde yakın ilgisi olan geniş bilgileri, ilgisiz işlemlerin detaylarından ayrılarak daha çok işinde kullanacaklarını hatırda tutmalıdır. Bu ders aracılığı ile bağlama iş kalıplarını çeşitli bilgisayarlı tezgâhlarda işlemeyi öğrenmiş olacaksınız.

Devamı

Solidworks ile Bağlama iş kalıpları 1

2009-10-30 05:19:29

Bu dersin hazırlanmasında endüstriyel kalıpçılıktaki beceriler hakkında yayımlanmış en son dokümanlar, kataloglar ve internetten faydalanılmıştır. Bu teknik eğitim yayımı, öğretici açıklamalarla öğrenciye bilgi ve beceriyi kolay kavratıcı mahiyette hazırlanmıştır. Bütün bilgiler, işlem sırasına göre verilmiştir. Bu ders aracılığı ile bağlama iş kalıplarını tasarlamayı ve çeşitli bilgisayar ortamlarında resimlerini çizebilmeyi öğrenmiş olacaksınız.

Devamı

Bileşik sac metal kalıpları 4

2009-10-30 05:17:43

Hızla ilerlemekte olan üretim teknolojilerini geliştirmek ve daha ileriye götürmek için değerli teknik elemanlarına; yani sizlere ihtiyaç vardır. Sizlerin üretim alanındaki olumlu çalışmalarınızla ülkemizin rekabet gücünün artacağınızı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ve çalışmalarınıza yenilikleri ekleyerek devam ediniz. Üretimdeki kalitemizin artması ürün maliyeti, hatasız üretim vb. unsurları içermektedir. Üretim kalitesinin artması bizlere yeni pazarlar açarak yaşam kalitemizi yükseltecektir. Bu ders sizlere birleşik kalıplarının montajı, preslerde denenmesi konularında bilgi sağlayacaktır. Birleşik sac metal kalıpları konusunda sizlere başarılar diliyorum.

Devamı